In mountaineering, a first ascent (abbreviated to FA in guidebooks) is the first successful, documented attainment of the top of a mountain or the first to follow a particular climbing route. First mountain ascents are notable because they entail genuine exploration, with greater risks, challenges and recognition than climbing a route pioneered by others. The person who performs the first ascent is called the first ascensionist.

Property Value
dbo:abstract
 • أول تسلق يُشير إلى المحاولة الأولى الناجحة في الوصول إلى إحدى مُرتفعات الجبال تسلُقاً حسب المُوّثق في السجلات الرسمية، وصاحب الإنجاز يُسمى أول متسلق الذي دائماً ما يوُاجه المصاعب والمخاطر أثناء تسلقه، تُعتبر هذه المغامرة مرحلة استكشافية جديدة إذ يُكتشف فيها أماكن لم يُسبق أن زارها أحد في قمم تلك المُرتفعات. من أشهر أوائل المُتسلقين هما إدموند هيلاري وتينسينغ نورغاي اللذان نجحا سوياً في تسلق أعلى قمة في العالم وهي قمة جبل إفرست في عام 1953. (ar)
 • En muntanyisme, una primera ascensió és la primera escalada registrada al cim d'una muntanya, o la primera vegada que s'obre una ruta de muntanyisme particular, una nova via per arribar el cim o una nova via per travessar una dificultat. Les primeres ascensions són notables perquè són escalades que impliquen autèntica exploració; els riscs són més alts i els desafiaments més gran que en qualsevol altra escalada posterior. Moltes de la primeres ascensions antigues, particularment per rutes difícils, impliquen una mescla de muntanyisme lliure i amb ajuda. Per tant, els escaladors lliures més puristes també identifiquen una "Primera Pujada Lliure", feta utilitzant només equip de protecció i per tant, més desafiador. Les primeres ascensions, lliures o de qualsevol altra forma, són, en general, registrades acuradament com a part de la història d'una muntanya, de l'àrea o de la regió, i solen esmentar-se en les guies de viatge. Algunes guies solen ometre conscientment aquesta informació, per no fomentar disputes sobre l'assignació de l'esdeveniment i l'excessiu abús de noves vies amb la finalitat únicament d'afegir-ne una de nova. En algunes casos, els indicis d'una primera ascensió són petits o desconeguts; a vegades les úniques proves de la visita prèvia són un munt de pedres, artefactes, o dedicatòries que es troben al cim. D'altra banda, el terme "Última pujada" s'utilitza per designar una ascensió que ha estat tan desagradable que no es pretén repetir l'experiència. (ca)
 • Prvovýstup je první úspěšné, dokumentované zdolání horolezecké cesty. Zvláštní postavení mezi prvovýstupy má první zdolání vrcholu hory, významné je i první zdolání určité stěny či skalní věže nebo jehly (jinak než horolezecky nedostupné), nebo vyřešení problému. Hodnota porvovýstupu je dána významem zdolaného objektu, obtížností prvovýstupu a stylem jeho provedení. Vyšší hodnotu má obtížnější prvovýstup v lepším stylu, s použitím menšího počtu umělých a podpůrných prostředků. Bez kyslíku, s menším počtem skob, s vklíněnci místo nýtů a skob a podobně. Prvovýstup zahrnuje nalezení objektu, vytipování vedení cesty, zajištění. Zejména u sportovního lezení nebo drytoolingu se stává, že někdo přeleze projekt, který na skále nalezl a vybavil jištěním (navrtal) někdo jiný. Pak se takovému výstupu říká prvopřelez. Na umělých stěnách se pro klienty lezecké cesty z umělých chytů takzvaně staví. Údaje o prvovýstupech evidují v ČR oblastní vrcholové komise Českého horolezeckého svazu a také autoři horolezeckých průvodců. Zpravidla mívá každé pohoří nebo skalní oblast svého kronikáře. V Himálaji je to například známá . Významné prvovýstupy je třeba prokázat a dokumentovat, protože se v historii našly případy falšování. Obvyklý úzus je, že se každému horolezci hlásícímu prvovýstup věří, dokud nevzniknou pochybnosti o jeho tvrzeních. O některých prvovýstupech se vedou i spory.. Nejpilnějším prvovýstupcem v ČR je Karel Bělina, který má na kontě kolem 5000 prvovýstupů na českých pískovcích, autorem momentálně nejtěžších skalních cest světa je Adam Ondra. (cs)
 • Στην αναρρίχηση πρώτη ανάβαση (συντόμευση FA σε αναρριχητικούς οδηγούς) ορίζεται η πρώτη επιτυχής, τεκμηριωμένη ανάβαση σε ένα βουνό, ή η πρώτη που ακολουθεί κάποια ιδιαίτερη . Οι πρώτες αναβάσεις είναι αξιοσημείωτες διότι συνεπάγονται πραγματική εξερεύνηση, με μεγαλύτερο κίνδυνο, προκλήσεις και αναγνώριση παρά η αναρρίχηση σε διαδρομές που άνοιξαν άλλοι. (el)
 • La unua montogrimpo (surgrimpado) estas la unua sukcesa grimpado, dum kiu oni atingas pinton de iu monto. Ĉar la unuaj grimpoj al montopinto bezonas ofte plurjarajn antaŭpreparojn kaj sufiĉan konon de la areo, tiel oni notas la unuajn grimpantojn de monto. La risko dum la unua surgrimpo estas tre granda pro la mankantaj konoj, spertoj, eble malbona vetero ktp. Tion ilustras la historio de multnombraj montaristaj dramoj, kiel ekzemple okaze de la unua grimpo de Materhorno la 14-an de julio 1865, kiam tuta ŝnurkamaradaro mortfalis okaze de la malsuprengrimpo post la sukcesa atingo de la pinto. La unua grimpo de la Blanka Monto en la Alpoj okazis en 1786 kaj oni taksas tion hodiaŭ kiel naskiĝon de la moderna alpinismo. Por pruvi la grimpadon, atingon de la pinto, oni ĉiam kunportas fotilon al la pinto aŭ postlasas spurojn sur la pinto (ekz. ) aŭ grimpas komune. Por la atingota mondfamo, oni malofte atestas per falsaj pruvaĵoj sian unuan grimpon. Alia metodo por akiri mondfamon estas, ke oni grimpas alian, malfacile grimpeblan flankon de la monto (sur kiu neniu grimpis antaŭe). (eo)
 • In mountaineering, a first ascent (abbreviated to FA in guidebooks) is the first successful, documented attainment of the top of a mountain or the first to follow a particular climbing route. First mountain ascents are notable because they entail genuine exploration, with greater risks, challenges and recognition than climbing a route pioneered by others. The person who performs the first ascent is called the first ascensionist. In free climbing, a first ascent (or first free ascent, abbreviated FFA) of a climbing route is the first successful, documented climb of a route without using equipment such as anchors or ropes for aiding progression or resting. (en)
 • Die Erstbesteigung ist die erste erfolgreiche, dokumentierte Besteigung, die den Gipfel eines Bergs erreicht (siehe auch Erstbegehung). Erstbesteigungen sind insofern bemerkenswert, als teilweise jahrelange Vorbereitungen und eine gründliche Erkundung des Gebietes nötig sind. In vielen Fällen scheitern die ersten Versuche der Besteigung. Durch fehlende Erfahrungen bezüglich Wetter und Geländebeschaffenheit ist auch das Risiko wesentlich höher. Die Erstbesteigung des Mont Blanc 1786 wird heute als Geburt des modernen Alpinismus gewertet. Die Fotokamera war schnell das wichtigste Beweismittel für die Besteigung. Das Gipfelfoto gilt als das unerlässliche Zeichen für den Gipfelerfolg. Auch zurückgelassene Gegenstände können als Beweis dienen. So konnte der Eispickel von Hermann Buhl, der am Gipfel des Nanga Parbat zurückgelassen wurde, 1999 von einer japanischen Expedition gefunden werden. Eine weitere Möglichkeit sind Zeugen. Von historischer Bedeutung ist die Erstbesteigung des Mount Everest, die Eroberung des „dritten Pols“. Hier gibt es eine immer noch andauernde Diskussion, ob nicht bereits 1924 George Mallory und Andrew Irvine den Gipfel erreichten. Von diesem Versuch kehrten sie jedoch nicht zurück. 1999 wurden die Überreste von George Mallory entdeckt, sein Fotoapparat jedoch nicht. Im Rahmen von Erstbesteigungen kam es auch immer wieder zu Intrigen und Aufschneiderei. So behauptete 1906 Frederick Cook, den Gipfel des Denali erreicht zu haben. Erst Jahre später konnten Fotos einer Expedition beweisen, dass Cook damals das Bild eines zwischen 4000 und 5000 Meter hoch gelegenen niedrigeren Gipfels als Beweisfoto vorlegte. (de)
 • En montañismo, una primera ascensión es la primera escalada registrada a la cima de una montaña, o la primera vez que se abre una ruta de montañismo particular, una nueva vía para alcanzar la cima o una nueva vía para atravesar una dificultad. Las primeras ascensiones son notables porque son escaladas que implican auténtica exploración; los riesgos son más altos y los desafíos más grande que en cualquier otra escalada posterior. Muchas de las primeras ascensiones antiguas, particularmente por rutas difíciles, implican una mezcla de escalada libre y artificial. Por consiguiente, los escaladores libres más puristas también identifican una «primera subida libre», hecha utilizando solamente equipo de protección y por lo tanto, más desafiante. Las primeras ascensiones, libres o de cualquier otra forma, son, en general, registradas cuidadosamente como parte de la historia de una montaña, del área o de la región, y suelen mencionarse en las guías de viaje. Algunas guías suelen omitir conscientemente esta información, para no fomentar disputas sobre la asignación del evento y el excesivo abuso de nuevas vías con el fin únicamente de añadir una nueva. En algunas casos, los indicios de una primera ascensión son pequeños o desconocidos; a veces las únicas pruebas de la visita previa son un montón de piedras, artefactos, o dedicatorias que se encuentran en la cumbre. Por otra parte, el término «última subida» se utiliza para designar una ascensión que ha sido tan desagradable que no se pretende repetir la experiencia. (es)
 • La première ascension est, en alpinisme ou en escalade, la première expédition atteignant le sommet d'une montagne ou la première ascension empruntant une voie spécifique. On parle alors aussi dans ce dernier cas d'ouverture de la voie. On recense les premières ascensions parce qu'elles sont assimilées à de vraies explorations ; elles sont souvent risquées et représentent un défi important pour les alpinistes qui les effectuent. La première ascension est généralement répertoriée dans l'histoire d'une montagne ou d'un site d'escalade. On distingue souvent indépendamment les premières ascensions en solitaire, les premières hivernales, les premières hivernales en solitaire, les premières ascensions féminines, les premières féminines en solitaire et les premières féminines hivernales en solitaire. L'utilisation de la photographie ou de la vidéo permet d'attester ce premier accès à un sommet. Il peut aussi arriver qu'un objet soit laissé au sommet. Cela peut être un drapeau ou alors un objet oublié ; ce fut le cas d'un piolet oublié par Hermann Buhl au sommet du Nanga Parbat et retrouvé par une expédition japonaise en 1999. On peut également parler de première ascension en aéronautique pour déterminer la première fois où un certain type d'aérostat a décollé notablement du sol. (fr)
 • Nell'alpinismo o nell'arrampicata si indica con prima ascensione la prima spedizione che raggiunge la vetta di una montagna oppure che descrive una via nuova di salita. In quest'ultimo caso si parla di apertura di una via. (it)
 • A primeira como é chamada uma "primeira ascensão", designa em montanhismo: * uma primeira escalada registrada ao topo de uma montanha, ou * a primeira vez que se abre uma via de montanha particular, uma nova via para alcançar o cimo ou uma nova via para atravessar uma determinada dificuldade no percurso. As primeiras ascensões são notáveis porque; são escaladas que implicam uma verdadeira exploração; e em segundo lugar eram feitos com o vestuário e utensílios do dia-a-dia, no máximo com a uma corda e uma picareta . Os riscos são maiores e os desafios maiores que em escaladas posteriores. (pt)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 375674 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6377 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 952337078 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • أول تسلق يُشير إلى المحاولة الأولى الناجحة في الوصول إلى إحدى مُرتفعات الجبال تسلُقاً حسب المُوّثق في السجلات الرسمية، وصاحب الإنجاز يُسمى أول متسلق الذي دائماً ما يوُاجه المصاعب والمخاطر أثناء تسلقه، تُعتبر هذه المغامرة مرحلة استكشافية جديدة إذ يُكتشف فيها أماكن لم يُسبق أن زارها أحد في قمم تلك المُرتفعات. من أشهر أوائل المُتسلقين هما إدموند هيلاري وتينسينغ نورغاي اللذان نجحا سوياً في تسلق أعلى قمة في العالم وهي قمة جبل إفرست في عام 1953. (ar)
 • Στην αναρρίχηση πρώτη ανάβαση (συντόμευση FA σε αναρριχητικούς οδηγούς) ορίζεται η πρώτη επιτυχής, τεκμηριωμένη ανάβαση σε ένα βουνό, ή η πρώτη που ακολουθεί κάποια ιδιαίτερη . Οι πρώτες αναβάσεις είναι αξιοσημείωτες διότι συνεπάγονται πραγματική εξερεύνηση, με μεγαλύτερο κίνδυνο, προκλήσεις και αναγνώριση παρά η αναρρίχηση σε διαδρομές που άνοιξαν άλλοι. (el)
 • Nell'alpinismo o nell'arrampicata si indica con prima ascensione la prima spedizione che raggiunge la vetta di una montagna oppure che descrive una via nuova di salita. In quest'ultimo caso si parla di apertura di una via. (it)
 • A primeira como é chamada uma "primeira ascensão", designa em montanhismo: * uma primeira escalada registrada ao topo de uma montanha, ou * a primeira vez que se abre uma via de montanha particular, uma nova via para alcançar o cimo ou uma nova via para atravessar uma determinada dificuldade no percurso. As primeiras ascensões são notáveis porque; são escaladas que implicam uma verdadeira exploração; e em segundo lugar eram feitos com o vestuário e utensílios do dia-a-dia, no máximo com a uma corda e uma picareta . Os riscos são maiores e os desafios maiores que em escaladas posteriores. (pt)
 • En muntanyisme, una primera ascensió és la primera escalada registrada al cim d'una muntanya, o la primera vegada que s'obre una ruta de muntanyisme particular, una nova via per arribar el cim o una nova via per travessar una dificultat. Les primeres ascensions són notables perquè són escalades que impliquen autèntica exploració; els riscs són més alts i els desafiaments més gran que en qualsevol altra escalada posterior. D'altra banda, el terme "Última pujada" s'utilitza per designar una ascensió que ha estat tan desagradable que no es pretén repetir l'experiència. (ca)
 • Prvovýstup je první úspěšné, dokumentované zdolání horolezecké cesty. Zvláštní postavení mezi prvovýstupy má první zdolání vrcholu hory, významné je i první zdolání určité stěny či skalní věže nebo jehly (jinak než horolezecky nedostupné), nebo vyřešení problému. Hodnota porvovýstupu je dána významem zdolaného objektu, obtížností prvovýstupu a stylem jeho provedení. Vyšší hodnotu má obtížnější prvovýstup v lepším stylu, s použitím menšího počtu umělých a podpůrných prostředků. Bez kyslíku, s menším počtem skob, s vklíněnci místo nýtů a skob a podobně. Prvovýstup zahrnuje nalezení objektu, vytipování vedení cesty, zajištění. Zejména u sportovního lezení nebo drytoolingu se stává, že někdo přeleze projekt, který na skále nalezl a vybavil jištěním (navrtal) někdo jiný. Pak se takovému výstupu (cs)
 • Die Erstbesteigung ist die erste erfolgreiche, dokumentierte Besteigung, die den Gipfel eines Bergs erreicht (siehe auch Erstbegehung). Erstbesteigungen sind insofern bemerkenswert, als teilweise jahrelange Vorbereitungen und eine gründliche Erkundung des Gebietes nötig sind. In vielen Fällen scheitern die ersten Versuche der Besteigung. Durch fehlende Erfahrungen bezüglich Wetter und Geländebeschaffenheit ist auch das Risiko wesentlich höher. Die Erstbesteigung des Mont Blanc 1786 wird heute als Geburt des modernen Alpinismus gewertet. (de)
 • In mountaineering, a first ascent (abbreviated to FA in guidebooks) is the first successful, documented attainment of the top of a mountain or the first to follow a particular climbing route. First mountain ascents are notable because they entail genuine exploration, with greater risks, challenges and recognition than climbing a route pioneered by others. The person who performs the first ascent is called the first ascensionist. (en)
 • La unua montogrimpo (surgrimpado) estas la unua sukcesa grimpado, dum kiu oni atingas pinton de iu monto. Ĉar la unuaj grimpoj al montopinto bezonas ofte plurjarajn antaŭpreparojn kaj sufiĉan konon de la areo, tiel oni notas la unuajn grimpantojn de monto. La risko dum la unua surgrimpo estas tre granda pro la mankantaj konoj, spertoj, eble malbona vetero ktp. Tion ilustras la historio de multnombraj montaristaj dramoj, kiel ekzemple okaze de la unua grimpo de Materhorno la 14-an de julio 1865, kiam tuta ŝnurkamaradaro mortfalis okaze de la malsuprengrimpo post la sukcesa atingo de la pinto. (eo)
 • La première ascension est, en alpinisme ou en escalade, la première expédition atteignant le sommet d'une montagne ou la première ascension empruntant une voie spécifique. On parle alors aussi dans ce dernier cas d'ouverture de la voie. On recense les premières ascensions parce qu'elles sont assimilées à de vraies explorations ; elles sont souvent risquées et représentent un défi important pour les alpinistes qui les effectuent. On peut également parler de première ascension en aéronautique pour déterminer la première fois où un certain type d'aérostat a décollé notablement du sol. (fr)
 • En montañismo, una primera ascensión es la primera escalada registrada a la cima de una montaña, o la primera vez que se abre una ruta de montañismo particular, una nueva vía para alcanzar la cima o una nueva vía para atravesar una dificultad. Las primeras ascensiones son notables porque son escaladas que implican auténtica exploración; los riesgos son más altos y los desafíos más grande que en cualquier otra escalada posterior. Por otra parte, el término «última subida» se utiliza para designar una ascensión que ha sido tan desagradable que no se pretende repetir la experiencia. (es)
rdfs:label
 • أول تسلق (ar)
 • Primer ascens (ca)
 • Prvovýstup (cs)
 • Erstbesteigung (de)
 • Πρώτη ανάβαση (el)
 • First ascent (en)
 • Unua montogrimpo (eo)
 • Primera ascensión (es)
 • Première ascension (fr)
 • Prima ascensione (it)
 • Primeira ascensão (pt)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of