About: Financial law

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Financial law is the law and regulation of the commercial banking, capital markets, insurance, derivatives and investment management sectors. Understanding financial law is crucial to appreciating the creation and formation of banking and financial regulation, as well as the legal framework for finance generally. Financial law forms a substantial portion of commercial law, and notably a substantial proportion of the global economy, and legal billables are dependent on sound and clear legal policy pertaining to financial transactions. Therefore financial law as the law for financial industries involves public and private law matters. Understanding the legal implications of transactions and structures such as an indemnity, or overdraft is crucial to appreciating their effect in financial tra

Property Value
dbo:abstract
 • Finanční právo je samostatné právní odvětví patřící do oblasti veřejného práva. Souhrn norem finančního práva upravuje vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Finanční právo se člení na dvě části: na část obecnou a zvláštní. Náplní obecné části jsou obecné poznatky o oboru, vymezení předmětu a systému, problematika realizace norem, problematika finančních orgánů jako subjektů finančněprávních vztahů, státního dozoru, finanční kontroly. Zvláštní část je tvořena desítkami zákonů a stovkami právních předpisů nižší právní síly. Názory na to, co řadit do zvláštní části, nejsou v podrobnostech jednotné, avšak podle obsahové příbuznosti norem lze zvláštní část členit na právní úpravu veřejných rozpočtů a státních fondů (rozpočtové právo), právní úpravu daní, poplatků, cla a dalších povinných dávek (daňové právo a ), právní úpravu úvěru, právní úpravu měny a peněžního oběhu, právní úpravu devizového hospodářství (devizové právo), právní úpravu finančního trhu. (cs)
 • القانون المالي هو قانون وتنظيم لقطاعات التأمين، والمشتقات، والتجارة المصرفية، وأسواق رأس المال وإدارة الاستثمار. فهم القانون المالي أمر حاسم لتقدير إنشاء وتشكيل التنظيمين المصرفي والمالي، وكذلك الإطار القانوني للتمويل بشكل عام. يشكل القانون المالي جزءًا كبيرًا من القانون التجاري، خصوصًا نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، وتعتمد الفواتير القانونية على سياسة قانونية سليمة وواضحة تتعلق بالمعاملات المالية. لذلك القانون المالي كقانون للصناعات المالية ينطوي على مسائل القانون العام والخاص. فهم الآثار القانونية للمعاملات والهياكل مثل التعويض، أو السحب على المكشوف أمر حاسم لتقدير تأثيرها في المعاملات المالية. هذا صلب القانون المالي. إذًا يميز القانون المالي تضييقًا أكبر من القانون التجاري أو قانون الشركات من خلال التركيز بشكل أساسي على المعاملات المالية والسوق المالية والمشاركين فيها، على سبيل المثال، قد يكون بيع السلع جزءًا من القانون التجاري ولكنه ليس قانونًا ماليًا. يمكن فهم القانون المالي على أنه مكون من ثلاثة أساليب شاملة، أو أعمدة لتشكيل القانون وتصنيفها إلى خمسة صوامع معاملات تشكل مختلف المراكز المالية السائدة في التمويل. للاطلاع على تنظيم الأسواق المالية انظر التنظيم المالي الذي يتميز عن القانون المالي في هذا التنظيم الذي يحدد المبادئ التوجيهية والإطار والقواعد التشاركية للأسواق المالية واستقرارها وحمايتها من المستهلكين، في حين يصف القانون المالي القانون المتعلق بجميع جوانب التمويل، بما في ذلك القانون الذي يسيطر على سلوك الأطراف الذي يشكل التنظيم المالي جانبًا فيه. يُفهم القانون المالي على أنه يتكون من ثلاثة أركان لتشكيل القانون، وهي بمثابة آليات التشغيل التي يتفاعل عليها القانون مع النظام المالي والمعاملات المالية بشكل عام. هذه المكونات الثلاثة هي ممارسات السوق، وقضايا قانونية والتنظيم؛ العمل الجماعي لتحديد إطار تسير عليه الأسواق المالية. بينما شهد التنظيم طفرة في أعقاب الأزمة المالية في 2007 – 2008، فإن دور القضايا القانونية وممارسات السوق لا يمكن التقليل من أهميتها. علاوة على ذلك، إن التنظيم غالبًا ما يُصاغ من خلال الممارسات التشريعية؛ تعمل قواعد السوق والقضايا القانونية كمهندسين رئيسيين للنظام المالي الحالي وتوفر الركائز التي تعتمد عليها الأسواق. من المهم بمكان بالنسبة للأسواق القوية أن تكون قادرة على استخدام كل من التنظيم الذاتي والاتفاقيات وكذلك القضايا القانونية المستغلة تجاريًا. هذا يجب أن يكون إضافيًا للتنظيم. من المحتمل أن يؤدي التوازن غير الصحيح للركائز الثلاث إلى عدم الاستقرار والصلابة داخل السوق مما يساهم في عدم السيولة. على سبيل المثال، أعاد القانون غير الملزم لآراء بوتس في عام 1997 إعادة تشكيل سوق المشتقات وساعد على توسيع انتشار المشتقات. تستند هذه الركائز الثلاث إلى عدة مفاهيم قانونية يعتمد عليها القانون المالي، ولا سيما الشخصية المعنوية، والتقاص، والدفع الذي يسمح لعلماء القانون بتصنيف الأدوات المالية وهياكل السوق المالية إلى خمس صوامع قانونية؛ تلك هي مراكز بسيطة، ومراكز ممولة، ومراكز مدعومة بالأصول، ومراكز صافية ومراكز مجمعة. تستخدمها الأكاديمية جوانا بنيامين لتسليط الضوء على الفروق بين مجموعات مختلفة من هياكل المعاملات القائمة على أسس المعاملة الشائعة بموجب القانون. تُستخدم أنواع المراكز الخمسة كإطار لفهم المعاملة القانونية والقيود المقابلة للأدوات المستخدمة في التمويل (مثل ضمان أو سند مدعوم بالأصول). (ar)
 • Das Finanzrecht ist ein Rechtsgebiet, das die Gesamtheit von Rechtsnormen umfasst, die sich auf die Staatsfinanzen, die Finanzen der örtlichen Selbstverwaltungen und das Finanzwesen der Unternehmen sowie der Privathaushalte beziehen. (de)
 • Financial law is the law and regulation of the commercial banking, capital markets, insurance, derivatives and investment management sectors. Understanding financial law is crucial to appreciating the creation and formation of banking and financial regulation, as well as the legal framework for finance generally. Financial law forms a substantial portion of commercial law, and notably a substantial proportion of the global economy, and legal billables are dependent on sound and clear legal policy pertaining to financial transactions. Therefore financial law as the law for financial industries involves public and private law matters. Understanding the legal implications of transactions and structures such as an indemnity, or overdraft is crucial to appreciating their effect in financial transactions. This is the core of financial law. Thus, financial law draws a narrower distinction than commercial or corporate law by focusing primarily on financial transactions, the financial market, and its participants; for example, the sale of goods may be part of commercial law but is not financial law. Financial law may be understood as being formed of three overarching methods, or pillars of law formation and categorised into five transaction silos which form the various financial positions prevalent in finance. Financial regulation can be distinguished from financial law in that regulation sets out the guidelines, framework and participatory rules of the financial markets, their stability and protection of consumers, whereas financial law describes the law pertaining to all aspects of finance, including the law which controls party behaviour in which financial regulation forms an aspect of that law. Financial law is understood as consisting of three pillars of law formation, these serve as the operating mechanisms on which the law interacts with the financial system and financial transactions generally. These three components, being market practices, case law, and regulation; work collectively to set a framework upon which financial markets operate. Whilst regulation experienced a resurgence following the financial crisis of 2007–2008, the role of case law and market practices cannot be understated. Further, whilst regulation is often formulated through legislative practices; market norms and case law serve as primary architects to the current financial system and provide the pillars upon which the markets depend. It is crucial for strong markets to be capable of utilising both self-regulation and conventions as well as commercially mined case law. This must be in addition to regulation. An improper balance of the three pillars is likely to result in instability and rigidity within the market contributing to illiquidity. For example, the soft law of the Potts QC Opinion in 1997 reshaped the derivatives market and helped expand the prevalence of derivatives. These three pillars are underpinned by several legal concepts upon which financial law depends, notably, legal personality, set-off, and payment which allows legal scholars to categorise financial instruments and financial market structures into five legal silos; those being (1) simple positions, (2) funded positions, (3) asset-backed positions, (4) net positions, and (5) combined positions. These are used by academic Joanna Benjamin to highlight the distinctions between various groupings of transaction structures based on common underpinnings of treatment under the law. The five position types are used as a framework to understand the legal treatment and corresponding constraints of instruments used in finance (such as, for example, a guarantee or asset-backed security.) (en)
 • El derecho financiero es la rama del derecho público que tiene por objeto el sector del ordenamiento jurídico que regula la constitución y gestión de la Hacienda pública; esto es, la actividad financiera.​ Por actividad financiera se entiende la actividad encaminada a la obtención de ingresos y realización de gastos, con los que poder subvenir la satisfacción de determinadas necesidades colectivas (i. e. servicios públicos). La actividad financiera del Estado genera un conjunto de relaciones jurídicas entre los distintos órganos públicos. Esta actividad financiera del Estado genera relaciones jurídicas entre el estado y los particulares, y se da en dos situaciones: la primera en que el Estado asume un papel activo, por ejemplo al cobrar tributos, y un papel pasivo cuando se convierte en deudor en caso de un préstamo. (es)
 • Prawo finansowe normuje gospodarkę finansową państwa i reguluje następujące kwestie: * przygotowanie i uchwalanie budżetu państwa (prawo budżetowe) * finansowanie działalności państwa w jej różnych formach (gospodarka finansowa) * zagadnienia podatkowe dotyczące osób fizycznych i prawnych (prawo podatkowe). (pl)
 • 金融法(きんゆうほう)とは、金融関係を規律する諸法令を包括的に指し示す講学上の概念。なお、現在の日本において「金融法」という名称の法律は存在しない。 具体的にどの法令が含まれるかは論者によって異なるが、商法・会社法(社債法)や金融商品取引法など商人や企業の資本市場を利用した直接金融を規律する法令と、民法の担保物権法など、銀行等の金融機関を通じた間接金融を規律する法令を中心に構成されることが多い。銀行法や金融商品取引法、保険業法、貸金業法などの金融規制法(金融に関する行政規制法)も含まれるのが一般的であり、むしろ特にこれらを指すこともある。 金融法を専攻する法学者は、民法的側面については民法学者、商法的・行政規制法的側面については商法学者であることが一般的であるが、いわゆる現場における金融商品などがその研究対象に含まれることから、近年では銀行や金融機関出身の実務家や個々の金融商品の扱いに精通した弁護士の参入も多い。 (ja)
 • Direito financeiro é o conjunto de disposições que regem a economia do Estado e fixam normas de aplicação dos fundos públicos às necessidades da administração. (pt)
 • Фина́нсовое пра́во — совокупность норм права, предметом которых выступают отношения, связанные с образованием и расходованием публичных финансов (фондов денежных средств государства и местного самоуправления), необходимых для реализации . В другом источнике указано что: по удовлетворению финансовых нужд государства и деятельность регулируется установленными государственной властью юридическими нормами, система которых образует финансовое право. Выделение финансового права в качестве отрасли права и юриспруденции характерно, в основном, для постсоветских государств. В государствах и странах романо-германской правовой семьи публичные финансы рассматриваются скорее как относительно самостоятельная сфера правовых исследований в рамках административного и публичного права, чем полноценная отдельная правовая отрасль. Финансовое право, прежнее официальное название финансовой науки (наука о финансах). (ru)
 • Фінансове право (лат. «finansia» — «готівка», «прибуток») — це система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання та використання органами влади коштів для забезпечення виконання функції держави. (uk)
 • 金融法是一國就規範保险、金融衍生品、商业银行、资本市场和投资管理等金融領域設定的法律和法规,从词义上看是指调整金融关系的法律。 从中国传统的观点来看,金融法规规属于经济法。中華人民共和國沒有制定名為金融法的法律,涉及金融領域的法律以金融行業的名稱命名,例如中國人民銀行法和商業銀行法。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 35701952 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 79048 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1115213440 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Das Finanzrecht ist ein Rechtsgebiet, das die Gesamtheit von Rechtsnormen umfasst, die sich auf die Staatsfinanzen, die Finanzen der örtlichen Selbstverwaltungen und das Finanzwesen der Unternehmen sowie der Privathaushalte beziehen. (de)
 • Prawo finansowe normuje gospodarkę finansową państwa i reguluje następujące kwestie: * przygotowanie i uchwalanie budżetu państwa (prawo budżetowe) * finansowanie działalności państwa w jej różnych formach (gospodarka finansowa) * zagadnienia podatkowe dotyczące osób fizycznych i prawnych (prawo podatkowe). (pl)
 • 金融法(きんゆうほう)とは、金融関係を規律する諸法令を包括的に指し示す講学上の概念。なお、現在の日本において「金融法」という名称の法律は存在しない。 具体的にどの法令が含まれるかは論者によって異なるが、商法・会社法(社債法)や金融商品取引法など商人や企業の資本市場を利用した直接金融を規律する法令と、民法の担保物権法など、銀行等の金融機関を通じた間接金融を規律する法令を中心に構成されることが多い。銀行法や金融商品取引法、保険業法、貸金業法などの金融規制法(金融に関する行政規制法)も含まれるのが一般的であり、むしろ特にこれらを指すこともある。 金融法を専攻する法学者は、民法的側面については民法学者、商法的・行政規制法的側面については商法学者であることが一般的であるが、いわゆる現場における金融商品などがその研究対象に含まれることから、近年では銀行や金融機関出身の実務家や個々の金融商品の扱いに精通した弁護士の参入も多い。 (ja)
 • Direito financeiro é o conjunto de disposições que regem a economia do Estado e fixam normas de aplicação dos fundos públicos às necessidades da administração. (pt)
 • Фінансове право (лат. «finansia» — «готівка», «прибуток») — це система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання та використання органами влади коштів для забезпечення виконання функції держави. (uk)
 • 金融法是一國就規範保险、金融衍生品、商业银行、资本市场和投资管理等金融領域設定的法律和法规,从词义上看是指调整金融关系的法律。 从中国传统的观点来看,金融法规规属于经济法。中華人民共和國沒有制定名為金融法的法律,涉及金融領域的法律以金融行業的名稱命名,例如中國人民銀行法和商業銀行法。 (zh)
 • القانون المالي هو قانون وتنظيم لقطاعات التأمين، والمشتقات، والتجارة المصرفية، وأسواق رأس المال وإدارة الاستثمار. فهم القانون المالي أمر حاسم لتقدير إنشاء وتشكيل التنظيمين المصرفي والمالي، وكذلك الإطار القانوني للتمويل بشكل عام. يشكل القانون المالي جزءًا كبيرًا من القانون التجاري، خصوصًا نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، وتعتمد الفواتير القانونية على سياسة قانونية سليمة وواضحة تتعلق بالمعاملات المالية. لذلك القانون المالي كقانون للصناعات المالية ينطوي على مسائل القانون العام والخاص. فهم الآثار القانونية للمعاملات والهياكل مثل التعويض، أو السحب على المكشوف أمر حاسم لتقدير تأثيرها في المعاملات المالية. هذا صلب القانون المالي. إذًا يميز القانون المالي تضييقًا أكبر من القانون التجاري أو قانون الشركات من خلال التركيز بشكل أساسي على المعاملات المالية والسوق المالية والمشاركين فيها، على سبيل المثال، (ar)
 • Finanční právo je samostatné právní odvětví patřící do oblasti veřejného práva. Souhrn norem finančního práva upravuje vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Finanční právo se člení na dvě části: na část obecnou a zvláštní. Náplní obecné části jsou obecné poznatky o oboru, vymezení předmětu a systému, problematika realizace norem, problematika finančních orgánů jako subjektů finančněprávních vztahů, státního dozoru, finanční kontroly. Zvláštní část je tvořena desítkami zákonů a stovkami právních předpisů nižší právní síly. Názory na to, co řadit do zvláštní části, nejsou v podrobnostech jednotné, avšak podle obsahové příbuznosti norem lze zvláštní část členit na právní úpravu veřejných rozpočtů a státních fondů (rozpočtové právo), právní úp (cs)
 • Financial law is the law and regulation of the commercial banking, capital markets, insurance, derivatives and investment management sectors. Understanding financial law is crucial to appreciating the creation and formation of banking and financial regulation, as well as the legal framework for finance generally. Financial law forms a substantial portion of commercial law, and notably a substantial proportion of the global economy, and legal billables are dependent on sound and clear legal policy pertaining to financial transactions. Therefore financial law as the law for financial industries involves public and private law matters. Understanding the legal implications of transactions and structures such as an indemnity, or overdraft is crucial to appreciating their effect in financial tra (en)
 • El derecho financiero es la rama del derecho público que tiene por objeto el sector del ordenamiento jurídico que regula la constitución y gestión de la Hacienda pública; esto es, la actividad financiera.​ Por actividad financiera se entiende la actividad encaminada a la obtención de ingresos y realización de gastos, con los que poder subvenir la satisfacción de determinadas necesidades colectivas (i. e. servicios públicos). (es)
 • Фина́нсовое пра́во — совокупность норм права, предметом которых выступают отношения, связанные с образованием и расходованием публичных финансов (фондов денежных средств государства и местного самоуправления), необходимых для реализации . (ru)
rdfs:label
 • Financial law (en)
 • قانون مالي (ar)
 • Finanční právo (cs)
 • Finanzrecht (de)
 • Derecho financiero (es)
 • 金融法 (ja)
 • Prawo finansowe (pl)
 • Direito financeiro (pt)
 • Финансовое право (ru)
 • 金融法学 (zh)
 • Фінансове право (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subDiscipline of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License