About: Emergentism

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

الانبثاقية في الفلسفة هي الاعتقاد بوجود ظاهرة الانبثاق، وبشكل خاص في علاقتها بالوعي وفلسفة العقل، وكيف أنها تعاكس (أو لا تعاكس) نظرية الاختزالية. يقال عن خاصية في نظام ما أنها منبثقة إن كانت في جزء منه أكثر عقلانية من مجموع خصائص أجزاء النظام. توصف الخاصية المنبثقة بأنها معتمدة على بعض الخصائص الأكثر أساسية بشكل يصعب أن تكون بشكل منفرد مستقل. على الرغم من ذلك، توجد هناك درجة من الاستقلالية للخصائص المنبثقة، بحيث أنها لا تكون مشابهة أو قابلة للاختزال أو قابلة للتنبؤ أو قابلة للاستنتاج وذلك بالنسبة للقاعدة الأساسية. إن الأساليب المختلفة التي يمكن أن يلبّى فيف شرط الاستقلالية يؤدي إلى الحصول على أنماط متنوعة من الانبثاق.

Property Value
dbo:abstract
 • الانبثاقية في الفلسفة هي الاعتقاد بوجود ظاهرة الانبثاق، وبشكل خاص في علاقتها بالوعي وفلسفة العقل، وكيف أنها تعاكس (أو لا تعاكس) نظرية الاختزالية. يقال عن خاصية في نظام ما أنها منبثقة إن كانت في جزء منه أكثر عقلانية من مجموع خصائص أجزاء النظام. توصف الخاصية المنبثقة بأنها معتمدة على بعض الخصائص الأكثر أساسية بشكل يصعب أن تكون بشكل منفرد مستقل. على الرغم من ذلك، توجد هناك درجة من الاستقلالية للخصائص المنبثقة، بحيث أنها لا تكون مشابهة أو قابلة للاختزال أو قابلة للتنبؤ أو قابلة للاستنتاج وذلك بالنسبة للقاعدة الأساسية. إن الأساليب المختلفة التي يمكن أن يلبّى فيف شرط الاستقلالية يؤدي إلى الحصول على أنماط متنوعة من الانبثاق. (ar)
 • L'emergentisme és una teoria que afirma que una propietat pot emergir o sorgir de la suma d'altres i pertànyer a una natura diferent; especialment s'aplica a la ment, de la qual es diu que emergeix del cervell però el transcendeix i té propietats no físiques, diferents de les materials de l'òrgan que la precedeix. El resultat és sempre més que la suma de les parts i no es pot descompondre en elles. Aplicat a la ment, l'emergentisme s'oposa al materialisme estricte (ja que sosté que la ment no és quelcom simplement físic) i al dualisme (ja que hi ha una relació estricta entre la ment i el cos). Les propietats emergents no es poden predir a partir de les característiques d'allà on provenen. (ca)
 • Dalam filsafat, emergentisme adalah kepercayaan akan kemunculan sistem yang kompleks dari berbagai macam interaksi yang relatif sederhana. Properti yang emergen bergantung pada properti-properti yang lebih mendasar (serta hubungan dan konfigurasinya), sehingga tidak memiliki keberadaan yang terpisah. Namun, properti yang emergen masih memiliki unsur ketidakbergantungan, sehingga tidak identik, tidak dapat direduksi, atau tidak dapat diprediksi dari dasar-dasarnya. Perbedaan ketidakbergantungan menjadi dasar untuk mengetahui jenis-jenis emergen yang berbeda. Dalam filsafat budi, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan kemunculan kesadaran. (in)
 • L'emergentismo in filosofia della mente è la corrente di chi ritiene che la mente sia un fenomeno emergente, ovvero che i fenomeni mentali siano proprietà emergenti del cervello. Le principali tesi sostenute dagli emergentisti sono: 1. * L'esistenza dell'emergenza come legittima categoria esplicativa del reale; 2. * L'applicabilità dell'emergenza a fenomeni come la vita, la mente, i fenomeni sociali; 3. * Il rifiuto del dualismo ontologico in ogni sua forma; 4. * Il rifiuto del riduzionismo, perlomeno in alcune sue accezioni. Inoltre, gli emergentisti (in genere) condividono: 1. * La teoria dell'evoluzione naturale; 2. * La (cosiddetta) . Storicamente, l'emergentismo nasce dal tentativo di trovare una "via di mezzo" tra posizioni epistemologiche contrapposte: meccanicismo e vitalismo; monismo materialista e dualismo cartesiano; riduzionismo e olismo; oggettivismo scientista e soggettivismo umanistico.La convinzione che l'emergentismo possa risolvere tali annose "dispute" si basa sul fatto che il concetto di emergenza sembra in grado di precisare scientificamente l'antica idea secondo cui "una totalità è maggiore della somma delle sue parti". Secondo gli emergentisti, quel qualcosa che fa sì che una totalità sia maggiore della somma delle parti è proprio ciò che «emerge» da essa. Dunque ci sono: le parti, la loro somma, il quid emergente. I riduzionisti di ogni luogo ed epoca, secondo gli emergentisti, vedono solo le parti o, al più, la loro somma; negano o misconoscono il quid emergente. Vitalisti, dualisti cartesiani e spiritualisti in genere, d'altra parte, confondono il quid emergente con una sostanza ontologicamente autonoma e, come tale, soprannaturale. Secondo l'emergentismo, la stagnante controversia tra queste epistemologie estremiste e fallaci si risolve riconoscendo l'esistenza e l'importanza del quid emergente ma negandone al contempo sia l'autonomia ontologica, sia la natura sostanziale. Tutti i fenomeni emergenti, compresa la mente, sono fenomeni spontanei, di natura processuale, naturalmente generati dall'insieme delle interazioni tra le parti della totalità da cui emergono. (it)
 • Em filosofia, emergentismo é a crença na emergência, em particular,quando envolve a consciência e a filosofia da mente, é um contraste ao reducionismo. Uma propriedade de um sistema é dito emergente se ela é mais do que a soma das propriedades dos componentes. Já desde os primórdios da filosofia o emergentismo se tornou uma teoria popular, pois trazia a retórica de uma crença na mente em particular. (pt)
 • 湧現論是基於對湧現的信念的哲學觀點,包含了在意識和心智哲學的討論,而與還原論站在相反立場。如果說一個系統的性質是湧現的,意指它是由那個系統的其他性質之間的互動所造成的新性質,這個新性質是無法從原本的性質預測出來的。 湧現出的性質不與其他性質相同,也不能化約成其他性質或從其他性質推導出來。用不同方法滿足這個要求會分別產生不同類型的湧現。 (zh)
 • الانبثاقية في الفلسفة هي الاعتقاد بوجود ظاهرة الانبثاق، وبشكل خاص في علاقتها بالوعي وفلسفة العقل، وكيف أنها تعاكس (أو لا تعاكس) نظرية الاختزالية. يقال عن خاصية في نظام ما أنها منبثقة إن كانت في جزء منه أكثر عقلانية من مجموع خصائص أجزاء النظام. توصف الخاصية المنبثقة بأنها معتمدة على بعض الخصائص الأكثر أساسية بشكل يصعب أن تكون بشكل منفرد مستقل. على الرغم من ذلك، توجد هناك درجة من الاستقلالية للخصائص المنبثقة، بحيث أنها لا تكون مشابهة أو قابلة للاختزال أو قابلة للتنبؤ أو قابلة للاستنتاج وذلك بالنسبة للقاعدة الأساسية. إن الأساليب المختلفة التي يمكن أن يلبّى فيف شرط الاستقلالية يؤدي إلى الحصول على أنماط متنوعة من الانبثاق. (ar)
 • L'emergentisme és una teoria que afirma que una propietat pot emergir o sorgir de la suma d'altres i pertànyer a una natura diferent; especialment s'aplica a la ment, de la qual es diu que emergeix del cervell però el transcendeix i té propietats no físiques, diferents de les materials de l'òrgan que la precedeix. El resultat és sempre més que la suma de les parts i no es pot descompondre en elles. Aplicat a la ment, l'emergentisme s'oposa al materialisme estricte (ja que sosté que la ment no és quelcom simplement físic) i al dualisme (ja que hi ha una relació estricta entre la ment i el cos). Les propietats emergents no es poden predir a partir de les característiques d'allà on provenen. (ca)
 • Dalam filsafat, emergentisme adalah kepercayaan akan kemunculan sistem yang kompleks dari berbagai macam interaksi yang relatif sederhana. Properti yang emergen bergantung pada properti-properti yang lebih mendasar (serta hubungan dan konfigurasinya), sehingga tidak memiliki keberadaan yang terpisah. Namun, properti yang emergen masih memiliki unsur ketidakbergantungan, sehingga tidak identik, tidak dapat direduksi, atau tidak dapat diprediksi dari dasar-dasarnya. Perbedaan ketidakbergantungan menjadi dasar untuk mengetahui jenis-jenis emergen yang berbeda. Dalam filsafat budi, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan kemunculan kesadaran. (in)
 • L'emergentismo in filosofia della mente è la corrente di chi ritiene che la mente sia un fenomeno emergente, ovvero che i fenomeni mentali siano proprietà emergenti del cervello. Le principali tesi sostenute dagli emergentisti sono: 1. * L'esistenza dell'emergenza come legittima categoria esplicativa del reale; 2. * L'applicabilità dell'emergenza a fenomeni come la vita, la mente, i fenomeni sociali; 3. * Il rifiuto del dualismo ontologico in ogni sua forma; 4. * Il rifiuto del riduzionismo, perlomeno in alcune sue accezioni. Inoltre, gli emergentisti (in genere) condividono: 1. * La teoria dell'evoluzione naturale; 2. * La (cosiddetta) . Storicamente, l'emergentismo nasce dal tentativo di trovare una "via di mezzo" tra posizioni epistemologiche contrapposte: meccanicismo e vitalismo; monismo materialista e dualismo cartesiano; riduzionismo e olismo; oggettivismo scientista e soggettivismo umanistico.La convinzione che l'emergentismo possa risolvere tali annose "dispute" si basa sul fatto che il concetto di emergenza sembra in grado di precisare scientificamente l'antica idea secondo cui "una totalità è maggiore della somma delle sue parti". Secondo gli emergentisti, quel qualcosa che fa sì che una totalità sia maggiore della somma delle parti è proprio ciò che «emerge» da essa. Dunque ci sono: le parti, la loro somma, il quid emergente. I riduzionisti di ogni luogo ed epoca, secondo gli emergentisti, vedono solo le parti o, al più, la loro somma; negano o misconoscono il quid emergente. Vitalisti, dualisti cartesiani e spiritualisti in genere, d'altra parte, confondono il quid emergente con una sostanza ontologicamente autonoma e, come tale, soprannaturale. Secondo l'emergentismo, la stagnante controversia tra queste epistemologie estremiste e fallaci si risolve riconoscendo l'esistenza e l'importanza del quid emergente ma negandone al contempo sia l'autonomia ontologica, sia la natura sostanziale. Tutti i fenomeni emergenti, compresa la mente, sono fenomeni spontanei, di natura processuale, naturalmente generati dall'insieme delle interazioni tra le parti della totalità da cui emergono. (it)
 • Em filosofia, emergentismo é a crença na emergência, em particular,quando envolve a consciência e a filosofia da mente, é um contraste ao reducionismo. Uma propriedade de um sistema é dito emergente se ela é mais do que a soma das propriedades dos componentes. Já desde os primórdios da filosofia o emergentismo se tornou uma teoria popular, pois trazia a retórica de uma crença na mente em particular. (pt)
 • 湧現論是基於對湧現的信念的哲學觀點,包含了在意識和心智哲學的討論,而與還原論站在相反立場。如果說一個系統的性質是湧現的,意指它是由那個系統的其他性質之間的互動所造成的新性質,這個新性質是無法從原本的性質預測出來的。 湧現出的性質不與其他性質相同,也不能化約成其他性質或從其他性質推導出來。用不同方法滿足這個要求會分別產生不同類型的湧現。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 783925 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 19655 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025948969 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الانبثاقية في الفلسفة هي الاعتقاد بوجود ظاهرة الانبثاق، وبشكل خاص في علاقتها بالوعي وفلسفة العقل، وكيف أنها تعاكس (أو لا تعاكس) نظرية الاختزالية. يقال عن خاصية في نظام ما أنها منبثقة إن كانت في جزء منه أكثر عقلانية من مجموع خصائص أجزاء النظام. توصف الخاصية المنبثقة بأنها معتمدة على بعض الخصائص الأكثر أساسية بشكل يصعب أن تكون بشكل منفرد مستقل. على الرغم من ذلك، توجد هناك درجة من الاستقلالية للخصائص المنبثقة، بحيث أنها لا تكون مشابهة أو قابلة للاختزال أو قابلة للتنبؤ أو قابلة للاستنتاج وذلك بالنسبة للقاعدة الأساسية. إن الأساليب المختلفة التي يمكن أن يلبّى فيف شرط الاستقلالية يؤدي إلى الحصول على أنماط متنوعة من الانبثاق. (ar)
 • L'emergentisme és una teoria que afirma que una propietat pot emergir o sorgir de la suma d'altres i pertànyer a una natura diferent; especialment s'aplica a la ment, de la qual es diu que emergeix del cervell però el transcendeix i té propietats no físiques, diferents de les materials de l'òrgan que la precedeix. El resultat és sempre més que la suma de les parts i no es pot descompondre en elles. Aplicat a la ment, l'emergentisme s'oposa al materialisme estricte (ja que sosté que la ment no és quelcom simplement físic) i al dualisme (ja que hi ha una relació estricta entre la ment i el cos). Les propietats emergents no es poden predir a partir de les característiques d'allà on provenen. (ca)
 • Em filosofia, emergentismo é a crença na emergência, em particular,quando envolve a consciência e a filosofia da mente, é um contraste ao reducionismo. Uma propriedade de um sistema é dito emergente se ela é mais do que a soma das propriedades dos componentes. Já desde os primórdios da filosofia o emergentismo se tornou uma teoria popular, pois trazia a retórica de uma crença na mente em particular. (pt)
 • 湧現論是基於對湧現的信念的哲學觀點,包含了在意識和心智哲學的討論,而與還原論站在相反立場。如果說一個系統的性質是湧現的,意指它是由那個系統的其他性質之間的互動所造成的新性質,這個新性質是無法從原本的性質預測出來的。 湧現出的性質不與其他性質相同,也不能化約成其他性質或從其他性質推導出來。用不同方法滿足這個要求會分別產生不同類型的湧現。 (zh)
 • Dalam filsafat, emergentisme adalah kepercayaan akan kemunculan sistem yang kompleks dari berbagai macam interaksi yang relatif sederhana. Properti yang emergen bergantung pada properti-properti yang lebih mendasar (serta hubungan dan konfigurasinya), sehingga tidak memiliki keberadaan yang terpisah. Namun, properti yang emergen masih memiliki unsur ketidakbergantungan, sehingga tidak identik, tidak dapat direduksi, atau tidak dapat diprediksi dari dasar-dasarnya. Perbedaan ketidakbergantungan menjadi dasar untuk mengetahui jenis-jenis emergen yang berbeda. (in)
 • L'emergentismo in filosofia della mente è la corrente di chi ritiene che la mente sia un fenomeno emergente, ovvero che i fenomeni mentali siano proprietà emergenti del cervello. Le principali tesi sostenute dagli emergentisti sono: 1. * L'esistenza dell'emergenza come legittima categoria esplicativa del reale; 2. * L'applicabilità dell'emergenza a fenomeni come la vita, la mente, i fenomeni sociali; 3. * Il rifiuto del dualismo ontologico in ogni sua forma; 4. * Il rifiuto del riduzionismo, perlomeno in alcune sue accezioni. Inoltre, gli emergentisti (in genere) condividono: (it)
 • الانبثاقية في الفلسفة هي الاعتقاد بوجود ظاهرة الانبثاق، وبشكل خاص في علاقتها بالوعي وفلسفة العقل، وكيف أنها تعاكس (أو لا تعاكس) نظرية الاختزالية. يقال عن خاصية في نظام ما أنها منبثقة إن كانت في جزء منه أكثر عقلانية من مجموع خصائص أجزاء النظام. توصف الخاصية المنبثقة بأنها معتمدة على بعض الخصائص الأكثر أساسية بشكل يصعب أن تكون بشكل منفرد مستقل. على الرغم من ذلك، توجد هناك درجة من الاستقلالية للخصائص المنبثقة، بحيث أنها لا تكون مشابهة أو قابلة للاختزال أو قابلة للتنبؤ أو قابلة للاستنتاج وذلك بالنسبة للقاعدة الأساسية. إن الأساليب المختلفة التي يمكن أن يلبّى فيف شرط الاستقلالية يؤدي إلى الحصول على أنماط متنوعة من الانبثاق. (ar)
 • L'emergentisme és una teoria que afirma que una propietat pot emergir o sorgir de la suma d'altres i pertànyer a una natura diferent; especialment s'aplica a la ment, de la qual es diu que emergeix del cervell però el transcendeix i té propietats no físiques, diferents de les materials de l'òrgan que la precedeix. El resultat és sempre més que la suma de les parts i no es pot descompondre en elles. Aplicat a la ment, l'emergentisme s'oposa al materialisme estricte (ja que sosté que la ment no és quelcom simplement físic) i al dualisme (ja que hi ha una relació estricta entre la ment i el cos). Les propietats emergents no es poden predir a partir de les característiques d'allà on provenen. (ca)
 • Em filosofia, emergentismo é a crença na emergência, em particular,quando envolve a consciência e a filosofia da mente, é um contraste ao reducionismo. Uma propriedade de um sistema é dito emergente se ela é mais do que a soma das propriedades dos componentes. Já desde os primórdios da filosofia o emergentismo se tornou uma teoria popular, pois trazia a retórica de uma crença na mente em particular. (pt)
 • 湧現論是基於對湧現的信念的哲學觀點,包含了在意識和心智哲學的討論,而與還原論站在相反立場。如果說一個系統的性質是湧現的,意指它是由那個系統的其他性質之間的互動所造成的新性質,這個新性質是無法從原本的性質預測出來的。 湧現出的性質不與其他性質相同,也不能化約成其他性質或從其他性質推導出來。用不同方法滿足這個要求會分別產生不同類型的湧現。 (zh)
 • Dalam filsafat, emergentisme adalah kepercayaan akan kemunculan sistem yang kompleks dari berbagai macam interaksi yang relatif sederhana. Properti yang emergen bergantung pada properti-properti yang lebih mendasar (serta hubungan dan konfigurasinya), sehingga tidak memiliki keberadaan yang terpisah. Namun, properti yang emergen masih memiliki unsur ketidakbergantungan, sehingga tidak identik, tidak dapat direduksi, atau tidak dapat diprediksi dari dasar-dasarnya. Perbedaan ketidakbergantungan menjadi dasar untuk mengetahui jenis-jenis emergen yang berbeda. (in)
 • L'emergentismo in filosofia della mente è la corrente di chi ritiene che la mente sia un fenomeno emergente, ovvero che i fenomeni mentali siano proprietà emergenti del cervello. Le principali tesi sostenute dagli emergentisti sono: 1. * L'esistenza dell'emergenza come legittima categoria esplicativa del reale; 2. * L'applicabilità dell'emergenza a fenomeni come la vita, la mente, i fenomeni sociali; 3. * Il rifiuto del dualismo ontologico in ogni sua forma; 4. * Il rifiuto del riduzionismo, perlomeno in alcune sue accezioni. Inoltre, gli emergentisti (in genere) condividono: (it)
rdfs:label
 • انبثاقية (ar)
 • Emergentisme (ca)
 • Emergentism (en)
 • Emergentisme (in)
 • Emergentismo (it)
 • Emergentismo (pt)
 • 湧現論 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:philosophicalSchool of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:schoolTradition of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License