An Entity of Type: university, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A Doctor of Philosophy (PhD, Ph.D., or DPhil; Latin: philosophiae doctor or doctor philosophiae) is the most common degree at the highest academic level awarded following a course of study. PhDs are awarded for programs across the whole breadth of academic fields. Because it is an earned research degree, those studying for a PhD are required to produce original research that expands the boundaries of knowledge, normally in the form of a dissertation, and defend their work before a panel of other experts in the field. The completion of a PhD is often a requirement for employment as a university professor, researcher, or scientist in many fields. Individuals who have earned a Doctor of Philosophy degree may, in many jurisdictions, use the title Doctor (often abbreviated "Dr" or "Dr.") with t

Property Value
dbo:abstract
 • En el sistema universitari anglès, el Philosophiæ doctor (literalment 'doctor en filosofia' en llatí; abreujat PhD, Ph. D. o DPhil) és un diploma d’especialitat en recerca en àrees tan diverses com les ciències socials i econòmiques; àrees científiques, mèdiques o de les humanitats. El terme philosophy s'utilitza amb la mateixa freqüència amb la qual s'usava i difonia abans del segle xx a les universitats alemanyes, i en designa l'amor i l'estudi general de coneixements, segons resa l'etimologia de la paraula. (ca)
 • دكتور في الفلسفة (باليونانية: Philosophiae Doctor)‏ وتعرف اختصارا ب PhD أما المعنى الحرفي لها فهو «دكتور في الفلسفة». تُعرف هذه الشهادة في نظام الجامعات الأنجلوسكسونية أو الفرنسية-الكندية تحت مسمى الدكتوراه. أما مصطلح فلسفة فقد انتشر في القرن العاشر؛ فيما زاد توسعه وكثرة استعماله داخل الجامعات الألمانية، وهو يشير هنا إلى الدراسة العامة للمعرفة. (ar)
 • Ph.D. je zkratka (původně z lat. philosophiæ doctor) akademického titulu doktor, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu v mnoha zemích po celém světě. Je to nejvyšší titul, kterého je možné dosáhnout studiem. Ph.D. tedy označuje nositele doktorátu, přičemž v některých zemích se jedná o alternativu doctor philosophiae (Doctor of Philosophy), někde také bývá zkracováno jako DPhil, či Dr. phil., ve světě často také ve zkratce PhD. (např. na Slovensku), jinde ve světě také často jako PhD; označuje se tak obecně mezinárodně uznávaný akademicko-vědecký titul získaný na univerzitě v třetím cyklu studia, uváděný za jménem (oddělen čárkou), který představuje vědeckou hodnost doktora. Pokud se tento titul uvádí před jménem, zkracuje se často jako Dr. V některých zemích se tento titul (Ph.D. – doktor) uděluje ve všech oblastech (např. v Česku), v jiných zemích může být pro určité oblasti vyčleněný jiný ekvivalent – typicky pro umělecké obory (např. ArtD. – doktor umění), nebo případně ekvivalentní varianta pro náboženské obory (např. Th.D. – doktor teologie) atp. Vysokoškolské studium se zpravidla ve světě rozděluje na tři samostatné stupně, úrovně, vzdělání (studijní programy): bakalářské (bachelor's degree) – magisterské (master's degree) – doktorské (doctor's degree, doctoral degree, doctorate), doktorát zde tedy představuje nejvyšší možný stupeň vysokoškolského vzdělání dosažený studiem (8 v ISCED) a je požadavkem pro práci na univerzitě jako profesor, pracovník ve výzkumu, či vědec, v mnoha oborech. V Evropě uvedené členění v 90. letech 20. století sjednotil tzv. Boloňský proces, což byl proces, kterým se označovala mezinárodní harmonizace v oblasti vysokoškolského studia – příčinou jeho zavedení byla porovnatelnost v jednotlivých zemích, určitá standardizace v této oblasti, resp. také usnadnění studia na jiné vysoké škole v zahraničí – důsledkem pak bylo mj. zavedení těchto stupňů studia, tří cyklů, nebo přechod na tzv. kreditový systém (European Credit Transfer and Accumulation System, tedy ECTS). Orientačně lze uvést, že bakalářské studium trvá většinou tři roky (3-4), případné navazující magisterské studium další dva roky (1-3), a právě doktorské studium pak zpravidla další čtyři roky (3-4) na vysoké škole, nicméně studium nezáleží primárně na letech, ale právě na získaných kreditech (např. v ČR pro Ph.D. je třeba většinou získat 240 kreditů, tedy 60 ECTS za akademický rok). Požadavky pro získání Ph.D. jsou odlišné v závislosti na zemi, instituci a časovém období udělování. Během studia, které vede k nabytí této kvalifikace, bývá takovýto student často označován jako doktorand (doctoral student) či PhD student (event. též doctoral candidate, Ph.D. candidate). Uchazeč o Ph.D. musí předložit projekt, svou práci – disertaci, často obsahující výsledky originálního výzkumu, který je v principu natolik hodnotný, aby mohl být uveřejněn v recenzovaném časopise. V mnoha zemích takovýto kandidát musí obhájit tuto práci před komisí zkoušejících odborníků jmenovaných univerzitou. V kontextu akademického titulu – termín „filozofie“ (philosophiae) zde neodkazuje výhradně na oblast akademické disciplíny filosofie, ale je zde používán v širším slova smyslu v souladu s původním řeckým významem, který znamená „láska k moudrosti“. Ve většině Evropy všechny oblasti (historie, filosofie, humanitní vědy, matematika a přírodní vědy) jiné než teologie, právo a medicína (tzv. profesní, odborné nebo technické) byly tradičně známé jako filosofie a v Německu a jinde v Evropě základní fakulta svobodných umění byla známa jako filosofická fakulta. (cs)
 • Der Ph.D. [piː‿eɪtʃ diː] (auch PhD, englisch Doctor of Philosophy, neulateinisch philosophiae doctor) ist in englischsprachigen Ländern der wissenschaftliche Doktorgrad in fast allen Fächern und der höchste Abschluss des Postgraduiertenstudiums. In diesen Ländern ist der Ph.D.-Abschluss in aller Regel mit der Berechtigung verbunden, an einer Universität selbstständig und alleinverantwortlich zu lehren. Im Rahmen des Bologna-Prozesses wurden 2005 in Bergen Promotionsstudiengänge (Graduiertenschulen) bekräftigt, die bereits in einigen deutschen Landeshochschulgesetzen verankert sind und so auch an deutschen Universitäten zum Ph.D. als akademischem Grad führen. (de)
 • Doktoro de Filozofio (mallongigo Ph.D. de la latina Philosophiae Doctor) estas la plej altnivela akademia grado, aljuĝata pro kompletigo de scienca (akademia) laboro. Kvankam dekomence ĝi estis aljuĝata nur en filozofio, nun ekzistaj doktoraj gradoj en ĉiuj sciencoj. (eo)
 • A Doctor of Philosophy (PhD, Ph.D., or DPhil; Latin: philosophiae doctor or doctor philosophiae) is the most common degree at the highest academic level awarded following a course of study. PhDs are awarded for programs across the whole breadth of academic fields. Because it is an earned research degree, those studying for a PhD are required to produce original research that expands the boundaries of knowledge, normally in the form of a dissertation, and defend their work before a panel of other experts in the field. The completion of a PhD is often a requirement for employment as a university professor, researcher, or scientist in many fields. Individuals who have earned a Doctor of Philosophy degree may, in many jurisdictions, use the title Doctor (often abbreviated "Dr" or "Dr.") with their name, although the proper etiquette associated with this usage may also be subject to the professional ethics of their own scholarly field, culture, or society. Those who teach at universities or work in academic, educational, or research fields are usually addressed by this title "professionally and socially in a salutation or conversation." Alternatively, holders may use post-nominal letters such as "Ph.D.", "PhD", or "DPhil" (depending on the awarding institution). It is, however, considered incorrect to use both the title and post-nominals at the same time. The specific requirements to earn a PhD degree vary considerably according to the country, institution, and time period, from entry-level research degrees to higher doctorates. During the studies that lead to the degree, the student is called a doctoral student or PhD student; a student who has completed all their coursework and comprehensive examinations and is working on their thesis/dissertation is sometimes known as a doctoral candidate or PhD candidate. A student attaining this level may be granted a Candidate of Philosophy degree at some institutions or may be granted a master's degree en route to the doctoral degree. Sometimes this status is also colloquially known as "PhD ABD," meaning "all but dissertation." A PhD candidate must submit a project, thesis, or dissertation often consisting of a body of original academic research, which is in principle worthy of publication in a peer-reviewed journal. In many countries, a candidate must defend this work before a panel of expert examiners appointed by the university. Universities sometimes award other types of doctorate besides the PhD, such as the Doctor of Musical Arts (D.M.A.) for music performers, Doctor of Juridical Science (S.J.D.) for legal scholars and the Doctor of Education (Ed.D.) for studies in education. In 2005 the European University Association defined the "Salzburg Principles," 10 basic principles for third-cycle degrees (doctorates) within the Bologna Process. These were followed in 2016 by the "Florence Principles," seven basic principles for doctorates in the arts laid out by the European League of Institutes of the Arts, which have been endorsed by the European Association of Conservatoires, the International Association of Film and Television Schools, the International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media, and the Society for Artistic Research. In the context of the Doctor of Philosophy and other similarly titled degrees, the term "philosophy" does not refer to the field or academic discipline of philosophy, but is used in a broader sense in accordance with its original Greek meaning, which is "love of wisdom". In most of Europe, all fields (history, philosophy, social sciences, mathematics, and natural philosophy/sciences) other than theology, law, and medicine (the so-called professional, vocational, or technical curriculum) were traditionally known as philosophy, and in Germany and elsewhere in Europe the basic faculty of liberal arts was known as the "faculty of philosophy". (en)
 • En el mundo anglosajón, el título Doctor en Filosofía (en inglés: Doctor of Philosophy; abreviado PhD, Ph. D. o DPhil) es un diploma de doctorado especializado en investigación en áreas tan diversas como las ciencias sociales y económicas; áreas científicas, médicas o de las humanidades. En otros países, com España o Francia, el título de Doctor en Filosofía alude, en cambio, a la persona que se ha doctorado en esa precisa especialidad. Las personas que aparecen en las fotografías de la derecha no llevan indumentaria de doctor, la cual implica el uso de birrete y el color propio de la especialidad (en España, en el caso de un doctor en filosofía el birrete y la parte superior de la toga es de color azul cielo) Debido a la influencia anglosajona, el apelativo PhD y similares suele utilizarse de manera impropia. El término Filosofía (philosophy) se utiliza con la misma frecuencia con la que se empleaba y difundía antes del siglo XX en las universidades alemanas y designa el estudio general de conocimientos y el amor por los mismos, según reza la etimología de la palabra.​​ (es)
 • Is ionann céim dochtúra (nó céim dochtúireachta), a scríobhtar de ghnáth mar Ph.D., nó PhD, D.Phil nó mar DPhil i dtíortha an Bhéarla, agus céim iarchéime a bhronnann ollscoileanna. (ga)
 • Doktor filsafat (bahasa Inggris: Doctor of Philosophy) yang populer disingkat Ph.D atau Ph.D. merupakan gelar akademik tertinggi pada banyak bidang keilmuan. Istilah filsafat pada gelar akademik ini tidak bermakna doktor di bidang keilmuan filsafat, melainkan sebagai gelar penghormatan dalam tingkat kebijaksanaan (philosophia:love of wisdom) pada suatu bidang keilmuan selain bidang teologi, hukum dan medis. Istilah PhD sering merujuk pada sebutan profesor universitas. Gelar PhD yang diterapkan di berbagai negara setara dengan gelar doktor di Indonesia. Kriteria dan persyaratan untuk meraih gelar ini dapat beragam di setiap negara, universitas dan fakultas yang menguji calon akademisi. (in)
 • Il dottorato di ricerca è il massimo titolo di studio in molti Paesi del mondo e ha come principale finalità quella di formare alla ricerca di alto livello e all'insegnamento universitario. (it)
 • Doctor of Philosophy(ドクター・オブ・フィロソフィー)は、おもに英語圏で授与されている博士水準の学位である。直訳では「哲学博士」となることから分かるように、伝統的には、伝統4学部のうち職業教育系の神学・法学・医学を除いた「哲学部(ないし教養部)」のリベラル・アーツ系の学位であった。現在では、伝統4学部のうち職業教育系の神学・法学・医学を含むばかりではなく、様々な種類の学問について授与される。Ph.D.の授与を受けるには一般的に、所定の在学期間の後、まず所定科目の筆記試験およびに合格し、博士学位請求論文を提出する。その後、数人の研究者で構成される審査委員会の口頭試問にも合格する必要がある。 ラテン語の Philosophiae Doctor を略して Ph.D.(ピー・エイチ・ディー)ともいう。イギリス式ではピリオドを打たず PhD とも表記するが、同じイギリスでもオックスフォード大学、サセックス大学、ヨーク大学などでは英語表記の略を用いた D.Phil. と表記する。いずれの場合も Ph. D. のようにスペースを空けたり Ph.D のように最後のピリオドを省略したりはしない。 (ja)
 • 철학박사(哲學 博士, 라틴어 Philosophiæ Doctor, Doctor of Philosophy, Ph.D., PhD,) 또는 박사는 대한민국의 대학교에서 제공하는 대학원과정의 최고 학위이다. 대한민국에서는 간단히 "박사"라고 칭한다. 영어로는 "PhD, Ph.D., DPhil, D.Phil"로 줄여 표기하기도 한다. 철학박사 명칭의 "철학"은 현대의 분과적 철학만을 가리키는 것은 아니며 전체적 과학분야인 인문과학과 자연과학을 아우르는 모든 분야를 지칭한다. 흔히 대화체에서는 철학박사로 부르지 않고 "박사"로 부른다. 학위 수준은 학사와 석사학위를 받은 이후 과정이며, 박사학위(博士學位)는 국가, 교육 기관에 따라 과정이 다양하다. 기본적으로 박사를 받기 위해서는 인정된 대학이나 연구기관에서 교육과정을 마친 후에 자격시험에 합격하고 논문을 써서 통과를 해야 한다. 통과 전에 있는 학생을 박사 후보생(Ph.D. Candidate)이라고 부른다. 대한민국에서는 3년(6학기) 이상의 박사 교육과정을 마치고, 자격시험을 치른 후, 연구 과정을 통해 지도 교수와 논문을 작성하고 심사를 받는다. 박사 논문심사는 5명의 심사위원으로 구성되며, 이중 외부 심사위원 1명을 기본으로 포함해야 하며, 외부 심사위원은 2명까지 요청할 수 있다. (ko)
 • Doctor of Philosophy (afkorting: PhD (Brits) of Ph.D. (Amerikaans), Latijn: Philosophiæ Doctor) is een Anglo-Amerikaanse variant op de academische titel doctor. Het is in veel landen de hoogste academische graad.Philosophy omvat hier de bredere en originele betekenis van het Oudgriekse woord "philosophia" (φιλοσοφία), wat letterlijk betekent "liefde voor wijsheid" en later alle vakken betrof die voortkwamen uit de (natuur)filosofie. In Oxford heet een PhD ook wel een DPhil. De graad van PhD kan alleen verkregen worden door het verrichten van onderzoek en het verdedigen van een hierop gebaseerde thesis, vergelijkbaar met de doctoraat thesis op basis van promotieonderzoek in Nederland en België. Anders dan in deze twee landen is het voor de Angelsaksische PhD niet nodig een openbaar boek of wetenschappelijke artikelen te publiceren: die kan zich beperken tot een interne scriptie met besloten examen. Het gebruik van de aanduiding PhD is al langere tijd niet ongewoon onder wetenschappers in Nederland en België omdat deze leidt tot betere herkenning buiten deze landen. PhD is sinds januari 2021 ook een Nederlandse graad en titel die wettelijk met de titel doctor en graad Doctor is gelijkgesteld. Sinds 2021 mag een gepromoveerde kiezen tussen het voeren van de traditionele titel dr. voor de naam dan wel de titel PhD achter de naam. De Dienst Uitvoering Onderwijs kan namens de minister van onderwijs toestemming verlenen tot het voeren van de Nederlandse titel doctor (dr.) op basis van een in het buitenland verkregen PhD graad, dit op grond van art. 7.23a lid 3 van de WHW. In Vlaanderen is de titel PhD al sinds 2013 gelijkgesteld aan de titel doctor: wie in Vlaanderen is gepromoveerd mag naar keuze een van beide titels voeren; wie in een ander land is gepromoveerd mag de titel voeren volgens de regels van het land waar de graad is verleend, met toevoeging van de naam van de universiteit die de graad heeft verleend Voor de aanduiding van een promovendus of doctoraatstudent (België) is door deze ontwikkelingen de term 'PhD student' gebruikelijker geworden. (nl)
 • Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki. W różnych krajach stosowane jest różne nazewnictwo tego stopnia, a także może mieć on różne znaczenia, co może prowadzić do nieporozumień. Różnice występują zwłaszcza pomiędzy Europą kontynentalną a Wielką Brytanią i USA. (pl)
 • Filosofie doktor (latin doctor philosophiae) är den som efter grundutbildning vid filosofisk fakultet (humanistisk fakultet, matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller samhällsvetenskaplig fakultet) avlagt grundexamen och därefter bedrivit forskarstudier (doktorerat) och avlagt föreskrivna kunskapsprov därför och som författat och sedan vid offentlig disputation försvarat en doktorsavhandling. För svenska filosofie doktorer används förkortningen fil.dr (fil. dr) eller FD. Graden motsvarar graden PhD i Norge och Danmark (i Norge finns också graden dr.philos., som kan erhållas utan att vara antagen som doktorand eller genomgå en forskarutbildning, men som förutsätter samma examinering i en disputation som för PhD-graden; i Danmark skiljer man mellan PhD, som ersatte den tidigare licentiatgraden, och doktorgrad, en högre grad som också ger rätt att använda titeln Dr.). I Sverige används titeln teknologie doktor för personer som har avlagt doktorsexamen vid teknisk fakultet, men den engelska översättningen av deras titel är ändå vanligen Doctor of Philosophy (PhD). (sv)
 • Um Doutor, abreviado nos países anglófonos como PhD, Ph.D., DPhil ou D.Phil. (do Latim philosophiae doctor ou doctor philosophiae), é um título fornecido pelas universidades reconhecido como grau terminal nos países de língua inglesa. É o maior grau acadêmico e universitário que é conferido ao final de um curso de estudos na maioria dos países. PhDs são conferidos em programas acadêmicos das mais variadas áreas. Por ser um grau obtido através de pesquisa científica, aqueles que estudam para obter um PhD devem produzir uma pesquisa original que expanda os limites do conhecido da área, na forma de uma tese ou dissertação e defendê-la diante de peritos na área. O PhD é comumente o requisito para a contratação de um professor universitário, pesquisador ou cientista em várias áreas de conhecimento. Os indivíduos que obtém o PhD podem usar o título de "doutor", em geral abreviado para Dr.. Aqueles que lecionam ou trabalham em ambientes acadêmicos, de pesquisa ou educacionais geralmente usam o título como forma de reconhecimento e respeito. Os requerimentos específicos para a obtenção de um PhD variam de país para país, instituição, até período histórico. Nos estudos que levam à obtenção do título, o estudante é chamado de "aluno de doutorado" ou "aluno de PhD". O estudante que tenha completado todo o seu curso, passado pela banca de avaliação e defendido sua tese/dissertação é chamado de "candidato a doutorado" ou "candidato a PhD". O candidato a PhD deve submeter um projeto ou tese consistindo no corpo principal da pesquisa acadêmica que, em princípio, está pronta para publicação em um periódico revisado por pares. Em muitos países, o candidato deve defender seu trabalho perante uma banca examinadora indicada pela universidade. Algumas universidades possuem outros tipos de doutorado, como o Doutor em Artes Musicais (D.M.A.) para músicos e profissionais da música e o Doutor em Educação (Ed.D.), para profissionais da educação. Em 2005, a Associação das Universidades Europeias definiram os "Princípios de Salzburgo", que consistem em dez princípios básicos para o processo de obtenção de doutorados com base no . A estes se seguiram os "Princípios de Florença", em 2016, que consistem em sete princípios básicos para doutorados em artes. Em alguns países como China e Japão, candidatos em áreas como engenharia e farmácia, que nos países ocidentais obteriam doutorados específicos como Doutor em Engenharia (EngD) e Doutor em Farmácia (PharmD), recebem o título de PhD. Também acontece de esses diplomas, ao serem traduzidos para o inglês, venham com o título de PhD. Nestes países a distinção profissional entre os doutorados é menos significativa. O termo "filosofia" neste título não se relaciona apenas ao campo da filosofia propriamente dita, mas provém do sentido grego da palavra, que é amor ao conhecimento. Na Europa, os campos como história, filosofia, ciências sociais, matemática e história natural, diferente de teologia, medicina e direito, eram todos, tradicionalmente, conhecidos como "filosofia" e o curso básico da faculdade de artes liberais também era conhecido como "faculdade de filosofia". (pt)
 • До́ктор филосо́фии (лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., PhD, произносится [пи-эйч-ди]) — учёная степень, присуждаемая в большинстве стран Европы, США и во многих других странах мира. В США существующая в некоторых университетах степень (Sc.D. = лат. Scientiae Doctor, англ. Doctor of Science) считается равной Ph.D. В прошлом и в настоящее время в странах бывшего СССР по умолчанию степень доктора философии (полученная в странах, где она не является высшей) приравнивается к степени кандидата наук. Квалификационной работой соискателя степени является докторская диссертация (англ. Ph.D. thesis). (ru)
 • До́ктор філосо́фії (з лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., іноді PhD чи DPhil, МФА: [piː eɪtʃ diː]) — перший науковий ступінь у більшості держав світу. В Україні в рамках експерименту прирівнюється до ступеня кандидата наук. Конкретні вимоги до здобуття цього ступеня різняться залежно від держави, але основною вимогою є виконання наукового академічного дослідження та відображення його результатів у рецензованих виданнях. У багатьох державах для отримання ступеня доктора філософії необхідно захистити свою наукову роботу: проєкт, тези дослідження чи дисертацію. Захист полягає в обґрунтуванні перед науковою спільнотою значущості цієї наукової роботи, її актуальності та відповідності академічній доброчесності, демонстрації її належного оформлення та можливості використання для вирішення певної проблеми. В Україні присуджується з певної спеціальності, формулюючись для особи як «доктор філософії з [назва спеціальності]». Для здобуття цього наукового ступеня особа повинна пройти навчання на аспірантурі та захистити дисертацію у спеціалізованої вченої ради. Подібний термін — доктор мистецтва, — науково-творчий ступінь, який присуджується за результатами навчання у творчій аспірантурі. (uk)
 • 哲學博士(拉丁語:Philosophiæ Doctor,英語:Doctor of Philosophy,簡稱:PhD、Ph.D.或D.Phil.,又譯研究博士)英語:Philosophy源于希腊语,意思为对智慧的爱‘Love of Wisdom’,也就是对智慧的追求。是英美教育传统中的各国,其大学可以授予的最高学位,已完成博士阶段课程但尚未完成论文的博士生又称为“博士候选人”(Ph.D. candidate)。各专业完成博士课程与研究者都有可能获得哲学博士学位。作为一种研究型学位,希望获得学位的博士生需要作出有独创性的研究,并将研究结果写成论文、通过论文答辩方可获得哲学博士学位。在一些英语国家,取得博士学位者可根据自身偏好,将“Dr.”(博士)放在自己的名字之前或在名字后接“Ph.D.”。对许多学科领域来说,取得哲学博士学位是获得大学教职或成为研究者的基本条件。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 21031297 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 139354 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123707253 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:acronym
 • PhD (en)
 • DPhil (en)
dbp:caption
 • McGill University graduates wearing doctoral robes (en)
dbp:date
 • September 2020 (en)
 • November 2017 (en)
 • January 2017 (en)
dbp:duration
 • 2.524608E8
dbp:imageName
 • Proud graduates.jpg (en)
dbp:name
 • Doctor of Philosophy (en)
dbp:prerequisite
dbp:reason
 • Appears to be conflating time to move through degrees in the U.S. and issues of training within PhDs in Germany and the U.K. (en)
 • Data is for Canada, not the UK (en)
dbp:type
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • En el sistema universitari anglès, el Philosophiæ doctor (literalment 'doctor en filosofia' en llatí; abreujat PhD, Ph. D. o DPhil) és un diploma d’especialitat en recerca en àrees tan diverses com les ciències socials i econòmiques; àrees científiques, mèdiques o de les humanitats. El terme philosophy s'utilitza amb la mateixa freqüència amb la qual s'usava i difonia abans del segle xx a les universitats alemanyes, i en designa l'amor i l'estudi general de coneixements, segons resa l'etimologia de la paraula. (ca)
 • دكتور في الفلسفة (باليونانية: Philosophiae Doctor)‏ وتعرف اختصارا ب PhD أما المعنى الحرفي لها فهو «دكتور في الفلسفة». تُعرف هذه الشهادة في نظام الجامعات الأنجلوسكسونية أو الفرنسية-الكندية تحت مسمى الدكتوراه. أما مصطلح فلسفة فقد انتشر في القرن العاشر؛ فيما زاد توسعه وكثرة استعماله داخل الجامعات الألمانية، وهو يشير هنا إلى الدراسة العامة للمعرفة. (ar)
 • Doktoro de Filozofio (mallongigo Ph.D. de la latina Philosophiae Doctor) estas la plej altnivela akademia grado, aljuĝata pro kompletigo de scienca (akademia) laboro. Kvankam dekomence ĝi estis aljuĝata nur en filozofio, nun ekzistaj doktoraj gradoj en ĉiuj sciencoj. (eo)
 • Is ionann céim dochtúra (nó céim dochtúireachta), a scríobhtar de ghnáth mar Ph.D., nó PhD, D.Phil nó mar DPhil i dtíortha an Bhéarla, agus céim iarchéime a bhronnann ollscoileanna. (ga)
 • Il dottorato di ricerca è il massimo titolo di studio in molti Paesi del mondo e ha come principale finalità quella di formare alla ricerca di alto livello e all'insegnamento universitario. (it)
 • Doctor of Philosophy(ドクター・オブ・フィロソフィー)は、おもに英語圏で授与されている博士水準の学位である。直訳では「哲学博士」となることから分かるように、伝統的には、伝統4学部のうち職業教育系の神学・法学・医学を除いた「哲学部(ないし教養部)」のリベラル・アーツ系の学位であった。現在では、伝統4学部のうち職業教育系の神学・法学・医学を含むばかりではなく、様々な種類の学問について授与される。Ph.D.の授与を受けるには一般的に、所定の在学期間の後、まず所定科目の筆記試験およびに合格し、博士学位請求論文を提出する。その後、数人の研究者で構成される審査委員会の口頭試問にも合格する必要がある。 ラテン語の Philosophiae Doctor を略して Ph.D.(ピー・エイチ・ディー)ともいう。イギリス式ではピリオドを打たず PhD とも表記するが、同じイギリスでもオックスフォード大学、サセックス大学、ヨーク大学などでは英語表記の略を用いた D.Phil. と表記する。いずれの場合も Ph. D. のようにスペースを空けたり Ph.D のように最後のピリオドを省略したりはしない。 (ja)
 • Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki. W różnych krajach stosowane jest różne nazewnictwo tego stopnia, a także może mieć on różne znaczenia, co może prowadzić do nieporozumień. Różnice występują zwłaszcza pomiędzy Europą kontynentalną a Wielką Brytanią i USA. (pl)
 • До́ктор филосо́фии (лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., PhD, произносится [пи-эйч-ди]) — учёная степень, присуждаемая в большинстве стран Европы, США и во многих других странах мира. В США существующая в некоторых университетах степень (Sc.D. = лат. Scientiae Doctor, англ. Doctor of Science) считается равной Ph.D. В прошлом и в настоящее время в странах бывшего СССР по умолчанию степень доктора философии (полученная в странах, где она не является высшей) приравнивается к степени кандидата наук. Квалификационной работой соискателя степени является докторская диссертация (англ. Ph.D. thesis). (ru)
 • 哲學博士(拉丁語:Philosophiæ Doctor,英語:Doctor of Philosophy,簡稱:PhD、Ph.D.或D.Phil.,又譯研究博士)英語:Philosophy源于希腊语,意思为对智慧的爱‘Love of Wisdom’,也就是对智慧的追求。是英美教育传统中的各国,其大学可以授予的最高学位,已完成博士阶段课程但尚未完成论文的博士生又称为“博士候选人”(Ph.D. candidate)。各专业完成博士课程与研究者都有可能获得哲学博士学位。作为一种研究型学位,希望获得学位的博士生需要作出有独创性的研究,并将研究结果写成论文、通过论文答辩方可获得哲学博士学位。在一些英语国家,取得博士学位者可根据自身偏好,将“Dr.”(博士)放在自己的名字之前或在名字后接“Ph.D.”。对许多学科领域来说,取得哲学博士学位是获得大学教职或成为研究者的基本条件。 (zh)
 • Ph.D. je zkratka (původně z lat. philosophiæ doctor) akademického titulu doktor, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu v mnoha zemích po celém světě. Je to nejvyšší titul, kterého je možné dosáhnout studiem. (cs)
 • Der Ph.D. [piː‿eɪtʃ diː] (auch PhD, englisch Doctor of Philosophy, neulateinisch philosophiae doctor) ist in englischsprachigen Ländern der wissenschaftliche Doktorgrad in fast allen Fächern und der höchste Abschluss des Postgraduiertenstudiums. In diesen Ländern ist der Ph.D.-Abschluss in aller Regel mit der Berechtigung verbunden, an einer Universität selbstständig und alleinverantwortlich zu lehren. (de)
 • A Doctor of Philosophy (PhD, Ph.D., or DPhil; Latin: philosophiae doctor or doctor philosophiae) is the most common degree at the highest academic level awarded following a course of study. PhDs are awarded for programs across the whole breadth of academic fields. Because it is an earned research degree, those studying for a PhD are required to produce original research that expands the boundaries of knowledge, normally in the form of a dissertation, and defend their work before a panel of other experts in the field. The completion of a PhD is often a requirement for employment as a university professor, researcher, or scientist in many fields. Individuals who have earned a Doctor of Philosophy degree may, in many jurisdictions, use the title Doctor (often abbreviated "Dr" or "Dr.") with t (en)
 • En el mundo anglosajón, el título Doctor en Filosofía (en inglés: Doctor of Philosophy; abreviado PhD, Ph. D. o DPhil) es un diploma de doctorado especializado en investigación en áreas tan diversas como las ciencias sociales y económicas; áreas científicas, médicas o de las humanidades. En otros países, com España o Francia, el título de Doctor en Filosofía alude, en cambio, a la persona que se ha doctorado en esa precisa especialidad. Las personas que aparecen en las fotografías de la derecha no llevan indumentaria de doctor, la cual implica el uso de birrete y el color propio de la especialidad (en España, en el caso de un doctor en filosofía el birrete y la parte superior de la toga es de color azul cielo) Debido a la influencia anglosajona, el apelativo PhD y similares suele utilizar (es)
 • Doktor filsafat (bahasa Inggris: Doctor of Philosophy) yang populer disingkat Ph.D atau Ph.D. merupakan gelar akademik tertinggi pada banyak bidang keilmuan. Istilah filsafat pada gelar akademik ini tidak bermakna doktor di bidang keilmuan filsafat, melainkan sebagai gelar penghormatan dalam tingkat kebijaksanaan (philosophia:love of wisdom) pada suatu bidang keilmuan selain bidang teologi, hukum dan medis. Istilah PhD sering merujuk pada sebutan profesor universitas. (in)
 • 철학박사(哲學 博士, 라틴어 Philosophiæ Doctor, Doctor of Philosophy, Ph.D., PhD,) 또는 박사는 대한민국의 대학교에서 제공하는 대학원과정의 최고 학위이다. 대한민국에서는 간단히 "박사"라고 칭한다. 영어로는 "PhD, Ph.D., DPhil, D.Phil"로 줄여 표기하기도 한다. 철학박사 명칭의 "철학"은 현대의 분과적 철학만을 가리키는 것은 아니며 전체적 과학분야인 인문과학과 자연과학을 아우르는 모든 분야를 지칭한다. 흔히 대화체에서는 철학박사로 부르지 않고 "박사"로 부른다. 학위 수준은 학사와 석사학위를 받은 이후 과정이며, 박사학위(博士學位)는 국가, 교육 기관에 따라 과정이 다양하다. 기본적으로 박사를 받기 위해서는 인정된 대학이나 연구기관에서 교육과정을 마친 후에 자격시험에 합격하고 논문을 써서 통과를 해야 한다. 통과 전에 있는 학생을 박사 후보생(Ph.D. Candidate)이라고 부른다. (ko)
 • Doctor of Philosophy (afkorting: PhD (Brits) of Ph.D. (Amerikaans), Latijn: Philosophiæ Doctor) is een Anglo-Amerikaanse variant op de academische titel doctor. Het is in veel landen de hoogste academische graad.Philosophy omvat hier de bredere en originele betekenis van het Oudgriekse woord "philosophia" (φιλοσοφία), wat letterlijk betekent "liefde voor wijsheid" en later alle vakken betrof die voortkwamen uit de (natuur)filosofie. In Oxford heet een PhD ook wel een DPhil. (nl)
 • Um Doutor, abreviado nos países anglófonos como PhD, Ph.D., DPhil ou D.Phil. (do Latim philosophiae doctor ou doctor philosophiae), é um título fornecido pelas universidades reconhecido como grau terminal nos países de língua inglesa. Os indivíduos que obtém o PhD podem usar o título de "doutor", em geral abreviado para Dr.. Aqueles que lecionam ou trabalham em ambientes acadêmicos, de pesquisa ou educacionais geralmente usam o título como forma de reconhecimento e respeito. (pt)
 • Filosofie doktor (latin doctor philosophiae) är den som efter grundutbildning vid filosofisk fakultet (humanistisk fakultet, matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller samhällsvetenskaplig fakultet) avlagt grundexamen och därefter bedrivit forskarstudier (doktorerat) och avlagt föreskrivna kunskapsprov därför och som författat och sedan vid offentlig disputation försvarat en doktorsavhandling. I Sverige används titeln teknologie doktor för personer som har avlagt doktorsexamen vid teknisk fakultet, men den engelska översättningen av deras titel är ändå vanligen Doctor of Philosophy (PhD). (sv)
 • До́ктор філосо́фії (з лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., іноді PhD чи DPhil, МФА: [piː eɪtʃ diː]) — перший науковий ступінь у більшості держав світу. В Україні в рамках експерименту прирівнюється до ступеня кандидата наук. (uk)
rdfs:label
 • Doctor of Philosophy (en)
 • دكتور في الفلسفة (ar)
 • Philosophiæ doctor (ca)
 • Ph.D. (cs)
 • Ph.D. (de)
 • Doktoro de filozofio (eo)
 • Doctor en Filosofía (es)
 • Céim dochtúra (ga)
 • Doktor Filsafat (in)
 • Philosophiæ doctor (fr)
 • Dottorato di ricerca (it)
 • 철학박사 (ko)
 • Doctor of Philosophy (ja)
 • Doktor (stopień naukowy) (pl)
 • Doctor of Philosophy (nl)
 • PhD (pt)
 • Доктор философии (ru)
 • Filosofie doktor (sv)
 • 哲學博士 (zh)
 • Доктор філософії (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:almaMater of
is dbo:award of
is dbo:dean of
is dbo:education of
is dbo:head of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:person of
is dbo:predecessor of
is dbo:president of
is dbo:profession of
is dbo:provost of
is dbo:rector of
is dbo:spouse of
is dbo:successor of
is dbo:training of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:almaMater of
is dbp:awards of
is dbp:caption of
is dbp:classesOffered of
is dbp:education of
is dbp:honorificPrefix of
is dbp:honorificSuffix of
is dbp:label of
is dbp:list of
is dbp:occupation of
is dbp:title of
is dbp:training of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License