The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) is the 2013 update to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the taxonomic and diagnostic tool published by the American Psychiatric Association (APA). In the United States, the DSM serves as the principal authority for psychiatric diagnoses. Treatment recommendations, as well as payment by health care providers, are often determined by DSM classifications, so the appearance of a new version has significant practical importance. The DSM-5 is the first DSM to use an Arabic numeral instead of a Roman numeral in its title, as well as the first "living document" version of a DSM.

Property Value
dbo:abstract
 • الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (الطبعة الخامسة). هو الطبعة الخامسة التي صدرت عام 2013 للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الصادر عن الرابطة الأمريكية للطب النفسي (APA). يعد الدليل في الولايات المتحدة المرجع الأول والأساسي لتشخيص الاضطرابات النفسية. وغالبا ما تتحدد التوصيات العلاجية وتكاليف موفري الرعاية الصحية تبعاً لتصنيفات الدليل ولهذا فإن صدور نسخة محدثة عن الدليل هو أمر ذو أهمية عملية كبيرة. (ar)
 • La 5a edició del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (en anglès, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5) és l'actualització de 2013 del Manual de Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM), l'eina taxonòmica i de diagnòstic publicada per l'Associació Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association , APA). Als Estats Units d'Amèrica, el DSM és l'autoritat principal dels diagnòstics psiquiàtrics. Les recomanacions de tractament, així com el pagament dels proveïdors sanitaris, sovint es determinen per les classificacions del DSM, de manera que l'aparició d'una nova versió té una importància pràctica significativa. El DSM-5 es va publicar el 18 de maig de 2013, substituint el DSM-IV-TR que es va publicar el 2000. El desenvolupament de la nova edició va començar amb una conferència el 1999 i va començar amb la formació d'un grup de treball el 2007, que va desenvolupar i provar una varietat de noves classificacions. En molts aspectes, no s'ha modificat molt el DSM-5 en comparació amb el DSM-IV-TR; no obstant això, hi ha algunes diferències significatives entre elles. Els canvis notables en el DSM-5 inclouen: * la reconceptualització de la síndrome d'Asperger de «trastorn diferent» a «trastorn de l'espectre autista»; * l'eliminació de subtipus d'esquizofrènia; * la supressió de l'«exclusió de distracció» dels trastorns depressius; * el canvi de nom de «trastorn d'identitat de gènere» per «disfòria de gènere», juntament amb un pla de tractament revisat; * la inclusió del «trastorn per afartament» com un «trastorn alimentari discret»; * el canvi de nom i reconceptualització de «parafílies» per «trastorns parafílics»; * l'eliminació del sistema eix; * la divisió de «trastorns no especificats» en «altres trastorns específics» i «trastorns no especificats». A més, el DSM-5 és el primer DSM que utilitza una numeració aràbiga en lloc d'una numeració romana en el seu títol, a més de ser la primera versió de d'un DSM. Diverses autoritats van criticar la cinquena edició tant abans com després de la seva publicació oficial. Els crítics afirmen, per exemple, que moltes revisions o addicions del DSM-5 no tenen suport empíric; la és baixa per a molts trastorns; diverses seccions contenen informació poc escrita, confusa o contradictòria; i la indústria de medicaments psiquiàtrics va influir indegudament en el contingut del manual. Molts dels membres dels grups de treball del DSM-5 van tenir interessos contradictoris, inclosos els vincles amb empreses farmacèutiques. Diversos científics han argumentat que el DSM-5 obliga els clínics a fer distincions que no són recolzades per evidències sòlides, distincions que tenen implicacions importants en el tractament, incloses les receptes de medicaments i la disponibilitat de cobertura d'assegurança mèdica. La crítica general del DSM-5 va donar com a resultat una petició signada per moltes organitzacions de salut mental, que van demanar una revisió externa del DSM-5. (ca)
 • To Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5) είναι η ενημέρωση για το 2013 του εργαλείου ταξινόμησης και διάγνωσης της (APA). Στις Ηνωμένες Πολιτείες το DSM χρησιμεύει ως μια καθολική αρχή για την ψυχιατρική διάγνωση. Οι προτάσεις θεραπείας, όπως και η καταβολή αποζημιώσεων από τους παρόχους ιατρικής φροντίδας, συχνά καθορίζονται από ταξινομήσεις του DSM, οπότε η εμφάνιση μιας καινούργιας έκδοσης έχει σημαντική πρακτική σπουδαιότητα. Το DSM-5 εκδόθηκε στις 18 Μαΐου 2013, υπερισχύοντας του , το οποίο είχε εκδοθεί το 2000. Η ανάπτυξη της νέας έκδοσης ξεκίνησε με ένα συνέδριο το 1999, και προχώρησε με τον σχηματισμό μια Ομάδας Εργασίας το 2007, η οποία ανέπτυξε και δοκίμασε πρακτικά μια ποικιλία νέων ταξινομήσεων. Στις περισσότερες εκφάνσεις του, το DSM-5 δεν έχει αλλάξει σημαντικά από το DSM-IV-TR. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν: κατάργηση του συνδρόμου Άσπεργκερ ως διακριτής ταξινόμησης, απώλεια των ταξινομικών υποτύπων για ποικίλες μορφές σχιζοφρένειας, κατάργηση της «εξαίρεσης απώλειας» για τις , μια αναθεωρημένη μεταχείριση και ονοματοδοσία για την διαταραχή ταυτότητας φύλου σε δυσφορία φύλου, και αφαίρεση του κριτηρίου A2 για την διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) επειδή η απαίτησή της για συγκεκριμένες συναισθηματικές αντιδράσεις δεν εφαρμοζόταν σε βετεράνους πολέμου και επαγγελματίες έκτακτης ανάγκης με PTSD. Η πέμπτη έκδοση επικρίθηκε από διάφορες αρχές πριν και μετά την επίσημη έκδοσή της. Οι κριτικοί δήλωσαν, για παράδειγμα, τα εξής: ότι πολλές αναθεωρήσεις και προσθήκες στο DSM-5 στερούνταν εμπειρικής υποστήριξης, ότι η είναι χαμηλή για πολλές διαταραχές, ότι πολλές ενότητες περιέχουν ελλιπώς γραμμένες, συγκεχυμένες ή αντιφατικές πληροφορίες και ότι η βιομηχανία ψυχιατρικών φαρμάκων επηρέασε ανάρμοστα το περιεχόμενο του εγχειριδίου. Διάφοροι επιστήμονες έχουν επιχειρηματολογήσει ότι το DSM-5 υποχρεώνει τους κλινικούς ιατρούς να κάνουν διακρίσεις οι οποίες δεν υποστηρίζονται από αδιάσειστα στοιχεία, διακρίσεις οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των συνταγογραφήσεων φαρμάκων και της διαθεσιμότητας κάλυψης ιατρικής ασφάλισης. Η γενική κατάκριση του DSM-5 τελικά είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή από 13.000 ενός υπομνήματος το οποίο προωθήθηκε από πολλές οργανώσεις ψυχικής υγείας και το οποίο καλούσε για εξωτερική κριτική του εγγράφου. (el)
 • La DSM-5 (antaŭa mallongigo DSM-V) estas la kvina eldono de la Diagnoza kaj Statistika Manlibro de mensaj malordoj (angle Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, mallonge DSM), eldonata de la Usona Asocio pri Psikiatrio. La manlibro provizas komunan lingvaĵon kaj normajn kriteriojn por la klasifikado de mensaj malordoj, kaj oficiale ekvalidis la 18-an de majo 2013, kiel sekvaĵo de la antaŭa eldono DSM-IV, kiu estis publikigita en 1994. En Usono la DSM servas kiel universala aŭtoritato por la diagnozado de psikiatriaj malsanoj. Terapiaj rekomendoj samkiel pagado de prisanaj provizantoj (servoj en inter alie kuracistaj praktikejoj kaj malsanulejoj) estas ofte difinita per DSM-klasifikoj, do la apero de nova versio havas signifan praktikan gravecon. La disvolviĝo de la nova eldono, kiu fine eldoniĝis la 18-an de majo 2013, komenciĝis per konferenco en 1999, kaj praktike ekpaŝis per la formado de plenuma komisiono en 2007, kiu disvolvis kaj testis varion de novaj klasifikoj. En plej multaj aspektoj DSM-5 ne estas ege ŝanĝita de la antaŭa eldono DSM-IV. Notindaj novigoj estas inter alie forigo de la diagnozo Asperger-sindromo kiel distingita klasifika unuo, forigo de subtipaj klasifikoj por variaj formoj de skizofrenio, reviziita traktado de psikaj malordoj de seksa identeco, kaj difino de nova malordo de hazardludada dependeco. La kvina eldono estis kritikita de iuj fakuloj antaŭ ol ĝi estis formale publikigita. La ĉefa kritikero estis ke ŝanĝoj en la DSM ne observis la aktualajn progresojn en scienca kompreno de psikiatriaj misfunkcioj. Alia kritikero estis ke la disvolviĝo de la DSM-5 estis troe influita per interesoj de la farmacia industrio. Kelkaj sciencistoj oponis, ke la DSM devigas kuracistojn fari diagnozajn distingojn, kiuj ne estas pruvataj per scienca evidenteco, distingoj kiuj forte influas la individuan terapion, inkluzive de preskribo aŭ nepreskribo de medikamentoj, kaj respondo al demandoj ĉu terapio estas pagata per la medicina asekuro aŭ ne. Ĝenerala kritiko de la manlibro DSM-5 finfine rezultigis peticion subskribitan de 13 000 homoj, kaj patronitan de multaj organizaĵoj pri mensa sano, kiu alvokis deeksteran revizion de la dokumento. (eo)
 • DSM-5 ist die Abkürzung für die fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM; englisch für „Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“). Das DSM stellt das dominierende psychiatrische Klassifikationssystem in den USA und spielt dort eine zentrale Rolle bei der Definition von psychischen Erkrankungen. Das DSM-5 wird von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA) herausgegeben und ist seit Mai 2013 die aktuell gültige und für die psychiatrische Diagnostik verbindliche Ausgabe. Damit eine Störung gemäß dem DSM-5 als psychische Störung eingestuft wird, muss diese andauernd oder wiederkehrend sein. Die Symptome dürfen außerdem nicht auf eine Droge oder ein Medikament zurückzuführen sein und müssen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen verursachen. Normale Trauer und sozial abweichendes Verhalten (im politischen, sexuellen oder religiösen Sinne) sind nicht als psychische Störung zu werten (siehe auch Grundsätzliches zum DSM). (de)
 • Le DSM-5 est, en février 2018, la dernière et cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (en anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de l'Association Américaine de Psychiatrie (APA, en anglais : American Psychiatric Association). Publié aux États-Unis, le 18 mai 2013, il remplace l'édition précédente, datant de 2000, après consultation, révision et préparation. La version française est sortie le 17 juin 2015. Cette nouvelle version du manuel a fait l'objet de critiques quant à sa scientificité et aux intérêts pharmaceutiques liés. (fr)
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) adalah pembaharuan tahun 2013 dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, alat taksonomik dan diagnostik yang diterbutkan oleh American Psychiatric Association (APA). Di Amerika Serikat, DSM dijadikan paduan utama untuk diagnosis-diagnosis psikiatris. Rekomendasi pengobatan, serta pembayaran oleh penyedia layanan kesehatan, seringkali ditentukan oleh klasifikasi DSM, sehingga kemunculan vrsi baru memiliki pengaruh terapan yang signifikan. (in)
 • The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) is the 2013 update to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the taxonomic and diagnostic tool published by the American Psychiatric Association (APA). In the United States, the DSM serves as the principal authority for psychiatric diagnoses. Treatment recommendations, as well as payment by health care providers, are often determined by DSM classifications, so the appearance of a new version has significant practical importance. The DSM-5 is the first DSM to use an Arabic numeral instead of a Roman numeral in its title, as well as the first "living document" version of a DSM. In most respects, the DSM-5 is not greatly modified from the DSM-IV-TR; however, some significant differences exist between them. Notable changes in the DSM-5 include the reconceptualization of Asperger syndrome from a distinct disorder to an autism spectrum disorder; the elimination of subtypes of schizophrenia; the deletion of the "bereavement exclusion" for depressive disorders; the renaming of gender identity disorder to gender dysphoria, the inclusion of binge eating disorder as a discrete eating disorder; the renaming and reconceptualization of paraphilias, now called paraphilic disorders; the removal of the five-axis system; and the splitting of disorders not otherwise specified into other specified disorders and unspecified disorders. Various authorities criticized the fifth edition both before and after it was formally published. Critics assert, for example, that many DSM-5 revisions or additions lack empirical support; inter-rater reliability is low for many disorders; several sections contain poorly written, confusing, or contradictory information; and the psychiatric drug industry unduly influenced the manual's content (many DSM-5 workgroup participants had ties to pharmaceutical companies). (en)
 • DSM-5는 정신질환 진단및통계 메뉴얼(약칭 DSM)의 다섯번째 개정판으로 미국정신의학협회(APA)에서 발행한 분류 및 진단 절차인 DSM-5는 2013년도의 새로운 업데이트 버전이다. 미국에서 DSM은 정신병 진단을 위한 주요 권한을 제공한다. 치료 권고는 권한있는 의료 제공자에 의한 지불에 적정성은 물론 DSM 분류에 의해 결정되기 때문에 새로운 버전의 출현은 상당한 실질적인 중요성을 갖는다. (ko)
 • DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – kolejna edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która została opublikowana 18 maja 2013 roku. W DSM-5 zrezygnowano z diagnostyki wieloosiowej. Zarzucono podział schizofrenii na podtypy, usunięto kryterium żałoby dotyczące wykluczenia rozpoznania epizodu depresyjnego, a także kryterium A2 zaburzenia stresowego pourazowego. Nazwę opóźnienia umysłowego zastąpiono terminem niepełnosprawności intelektualnej. Dodano wyróżnik objawów katatonicznych, mogący uzupełniać rozpoznanie zaburzeń afektywnych, psychotycznych i innych. Inny wyróżnik stanów mieszanych może uzupełniać diagnozę zaburzeń afektywnych nawracających. W klasyfikacji znalazło się przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne. Rozdzielono rozpoznania agorafobii i zespołu lęku panicznego. i mutyzm wybiórczy zostały przeniesione do grupy zaburzeń lękowych. Utworzono nowy rozdział „Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane”, w którym znalazły się nowe jednostki chorobowe: , , zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne związane z używaniem substancji i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne związane z chorobą somatyczną. Do tej grupy zaburzeń przeniesiono również trichotillomanię. Zaburzenie z napadami objadania się zostało uznane za odrębną jednostkę chorobową, zmieniono kryteria anoreksji (zrezygnowano z kryterium braku miesiączki). Bezsenność pierwotna zmieniła nazwę na zaburzenie bezsenności, wyodrębniono narkolepsję z kategorii hipersomnii, dodano nowe zaburzenia snu związane z oddychaniem (ośrodkowy bezdech senny, hipowentylacja związana ze snem, zespół obturacyjnego bezdechu i spłyconego oddechu w czasie snu). Nazwa zaburzenia depersonalizacji została zmieniona na . Zmieniono kryteria dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości. W rozdziale zaburzeń związanych z substancjami i uzależnień kategorie nadużywania i uzależnienia zastąpiono kategorią zaburzenia używania substancji, dodano kryteria dla zespołu odstawienia marihuany i kofeiny. Zamiast zaburzeń tożsamości płciowej wprowadzono termin dysforii płciowej. Klasyfikacja w miejsce otępienia używa nowego określenia dużego zaburzenia neuropoznawczego. Utrzymano listę zaburzeń osobowości z DSM-IV, ale osobowość dyssocjalna znajduje się zarówno w rozdziale „Zaburzenia osobowości”, jak i w rozdziale „Zaburzenia niszczycielskie, kontroli impulsów i zachowania”. (pl)
 • O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª edição ou DSM-5 é um manual diagnóstico e estatístico feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais. Usado por psicólogos, médicos e terapeutas ocupacionais. A versão atualizada saiu em maio de 2013 e substitui o DSM-IV criado em 1994 e revisado em 2000. Desde o DSM-I, criado em 1952, esse manual tem sido uma das bases de diagnósticos de saúde mental mais usados no mundo. (pt)
 • DSM-5 (англ. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, fifth edition — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания) — использующаяся в США с 2013 года нозологическая система, «номенклатура» психических расстройств. Разрабатывается и публикуется Американской психиатрической ассоциацией (American Psychiatric Association (APA)). DSM-5 был опубликован 18 мая 2013 года, заменив DSM-IV-TR 2000 года. «DSM-V» — нерекомендуемое к использованию устаревшее название, отвергнутое ассоциацией. С пятого издания ассоциацией решено использовать арабскую цифру в наименовании руководства (до 2013 в названиях использовались римские цифры), правильное современное сокращение — DSM-5. Дескриптивный и феноменологический подход к классификации, использовавшийся DSM-IV-TR, устарел и, с учётом последних результатов исследований, является неточным. В Соединённых Штатах DSM имеет высокий авторитет в психиатрии. Рекомендации к использованию при лечении психических расстройств, а также оплата поставщиками медицинских услуг часто определяются классификациями DSM, поэтому появление новой версии имеет важное практическое значение. Изменения в DSM-5 главным образом обусловлены новыми исследованиями в области психиатрии и достижениями в области нейронауки, также не обошли стороной общественные запросы. Многие решения были связаны с обеспечением лучшей совместимости с готовящейся к выходу Международной классификации болезней 11-пересмотра (МКБ-11). (ru)
dbo:author
dbo:dcc
 • 616.89'075
dbo:isbn
 • 978-0-89042-554-1
dbo:lcc
 • RC455.2.C4
dbo:numberOfPages
 • 947 (xsd:integer)
dbo:oclc
 • 830807378
dbo:previousWork
dbo:series
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11973479 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 66740 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985102000 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
dbp:congress
 • RC455.2.C4 (en)
dbp:country
 • United States (en)
dbp:dewey
 • 616.890000 (xsd:double)
dbp:isbn
 • 978 (xsd:integer)
dbp:italicTitle
 • no (en)
dbp:language
 • English (en)
dbp:mediaType
 • Print ; e-book (en)
dbp:name
 • (en)
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (en)
dbp:oclc
 • 830807378 (xsd:integer)
dbp:pages
 • 947 (xsd:integer)
dbp:precededBy
dbp:published
 • 2013-05-18 (xsd:date)
dbp:series
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (en)
dbp:subject
 • Classification and diagnosis of mental disorders (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (الطبعة الخامسة). هو الطبعة الخامسة التي صدرت عام 2013 للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الصادر عن الرابطة الأمريكية للطب النفسي (APA). يعد الدليل في الولايات المتحدة المرجع الأول والأساسي لتشخيص الاضطرابات النفسية. وغالبا ما تتحدد التوصيات العلاجية وتكاليف موفري الرعاية الصحية تبعاً لتصنيفات الدليل ولهذا فإن صدور نسخة محدثة عن الدليل هو أمر ذو أهمية عملية كبيرة. (ar)
 • Le DSM-5 est, en février 2018, la dernière et cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (en anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de l'Association Américaine de Psychiatrie (APA, en anglais : American Psychiatric Association). Publié aux États-Unis, le 18 mai 2013, il remplace l'édition précédente, datant de 2000, après consultation, révision et préparation. La version française est sortie le 17 juin 2015. Cette nouvelle version du manuel a fait l'objet de critiques quant à sa scientificité et aux intérêts pharmaceutiques liés. (fr)
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) adalah pembaharuan tahun 2013 dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, alat taksonomik dan diagnostik yang diterbutkan oleh American Psychiatric Association (APA). Di Amerika Serikat, DSM dijadikan paduan utama untuk diagnosis-diagnosis psikiatris. Rekomendasi pengobatan, serta pembayaran oleh penyedia layanan kesehatan, seringkali ditentukan oleh klasifikasi DSM, sehingga kemunculan vrsi baru memiliki pengaruh terapan yang signifikan. (in)
 • DSM-5는 정신질환 진단및통계 메뉴얼(약칭 DSM)의 다섯번째 개정판으로 미국정신의학협회(APA)에서 발행한 분류 및 진단 절차인 DSM-5는 2013년도의 새로운 업데이트 버전이다. 미국에서 DSM은 정신병 진단을 위한 주요 권한을 제공한다. 치료 권고는 권한있는 의료 제공자에 의한 지불에 적정성은 물론 DSM 분류에 의해 결정되기 때문에 새로운 버전의 출현은 상당한 실질적인 중요성을 갖는다. (ko)
 • O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª edição ou DSM-5 é um manual diagnóstico e estatístico feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais. Usado por psicólogos, médicos e terapeutas ocupacionais. A versão atualizada saiu em maio de 2013 e substitui o DSM-IV criado em 1994 e revisado em 2000. Desde o DSM-I, criado em 1952, esse manual tem sido uma das bases de diagnósticos de saúde mental mais usados no mundo. (pt)
 • La 5a edició del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (en anglès, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5) és l'actualització de 2013 del Manual de Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM), l'eina taxonòmica i de diagnòstic publicada per l'Associació Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association , APA). Als Estats Units d'Amèrica, el DSM és l'autoritat principal dels diagnòstics psiquiàtrics. Les recomanacions de tractament, així com el pagament dels proveïdors sanitaris, sovint es determinen per les classificacions del DSM, de manera que l'aparició d'una nova versió té una importància pràctica significativa. (ca)
 • DSM-5 ist die Abkürzung für die fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM; englisch für „Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“). Das DSM stellt das dominierende psychiatrische Klassifikationssystem in den USA und spielt dort eine zentrale Rolle bei der Definition von psychischen Erkrankungen. Das DSM-5 wird von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA) herausgegeben und ist seit Mai 2013 die aktuell gültige und für die psychiatrische Diagnostik verbindliche Ausgabe. (de)
 • To Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5) είναι η ενημέρωση για το 2013 του εργαλείου ταξινόμησης και διάγνωσης της (APA). Στις Ηνωμένες Πολιτείες το DSM χρησιμεύει ως μια καθολική αρχή για την ψυχιατρική διάγνωση. Οι προτάσεις θεραπείας, όπως και η καταβολή αποζημιώσεων από τους παρόχους ιατρικής φροντίδας, συχνά καθορίζονται από ταξινομήσεις του DSM, οπότε η εμφάνιση μιας καινούργιας έκδοσης έχει σημαντική πρακτική σπουδαιότητα. (el)
 • La DSM-5 (antaŭa mallongigo DSM-V) estas la kvina eldono de la Diagnoza kaj Statistika Manlibro de mensaj malordoj (angle Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, mallonge DSM), eldonata de la Usona Asocio pri Psikiatrio. La manlibro provizas komunan lingvaĵon kaj normajn kriteriojn por la klasifikado de mensaj malordoj, kaj oficiale ekvalidis la 18-an de majo 2013, kiel sekvaĵo de la antaŭa eldono DSM-IV, kiu estis publikigita en 1994. En Usono la DSM servas kiel universala aŭtoritato por la diagnozado de psikiatriaj malsanoj. Terapiaj rekomendoj samkiel pagado de prisanaj provizantoj (servoj en inter alie kuracistaj praktikejoj kaj malsanulejoj) estas ofte difinita per DSM-klasifikoj, do la apero de nova versio havas signifan praktikan gravecon. (eo)
 • The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) is the 2013 update to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the taxonomic and diagnostic tool published by the American Psychiatric Association (APA). In the United States, the DSM serves as the principal authority for psychiatric diagnoses. Treatment recommendations, as well as payment by health care providers, are often determined by DSM classifications, so the appearance of a new version has significant practical importance. The DSM-5 is the first DSM to use an Arabic numeral instead of a Roman numeral in its title, as well as the first "living document" version of a DSM. (en)
 • DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – kolejna edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która została opublikowana 18 maja 2013 roku. (pl)
 • DSM-5 (англ. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, fifth edition — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания) — использующаяся в США с 2013 года нозологическая система, «номенклатура» психических расстройств. Разрабатывается и публикуется Американской психиатрической ассоциацией (American Psychiatric Association (APA)). DSM-5 был опубликован 18 мая 2013 года, заменив DSM-IV-TR 2000 года. «DSM-V» — нерекомендуемое к использованию устаревшее название, отвергнутое ассоциацией. С пятого издания ассоциацией решено использовать арабскую цифру в наименовании руководства (до 2013 в названиях использовались римские цифры), правильное современное сокращение — DSM-5. Дескриптивный и феноменологический подход к классификации, использовавший (ru)
rdfs:label
 • الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (الطبعة الخامسة) (ar)
 • DSM-5 (ca)
 • DSM-5 (de)
 • DSM-5 (el)
 • DSM-5 (en)
 • DSM-5 (eo)
 • DSM-5 (fr)
 • DSM-5 (in)
 • DSM-5 (ko)
 • DSM-5 (pl)
 • DSM-5 (ru)
 • DSM-5 (pt)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (en)
 • (DSM-5) (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of