About: Cohort study

An Entity of Type: Abstraction100002137, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A cohort study is a particular form of longitudinal study that samples a cohort (a group of people who share a defining characteristic, typically those who experienced a common event in a selected period, such as birth or graduation), performing a cross-section at intervals through time. It is a type of panel study where the individuals in the panel share a common characteristic.

Property Value
dbo:abstract
 • Kohortová studie (cohort study, longitudinal study) v epidemiologii je longitudinální studie odhalující rizika.Počítá rizikový faktor (risk factor = RF).Z hlediska moderní epidemiologie nezpůsobuje nemoc patogen či jakákoli jiná jedna příčina, ale soubor rizik (vnitřních i vnějších). Rizikem může být obezita (vnitřní riziko), cestování (vnější riziko) nebo zcela konkrétní postup při dojení krav (například desinfekce struku před dojením). Najít jedno konkrétní riziko (kladné či záporné) a dokázat, jak velkou má na nemoc vliv, umí epidemiologické studie. Ty nejdelší, nejdražší, ale i nejpřesnější jsou kohortové studie. Obecný postup pro kohortovou studii je následující: Na počátku se definuje populace, z ní se vybere skupina zdravých jedinců. Tato skupina se rozdělí na dvě kohorty. Jednu kohortu zdravých máme bez rizika (kontrolní skupina), druhou kohortu máme s rizikem. Časem ve skupinách někdo onemocní na sledovanou nemoc a my počítáme rozdíl mezi skupinou bez rizika a s rizikem. Takové studie mohou trvat roky či desetiletí, jsou tedy zdlouhavé, nákladné, ale výstupy jsou průkazné. Ze statistického hlediska mají velkou sílu i přesnost (viz chyby typu I a II). Po odhalení jednoho rizika následuje hledání, odhalení a vyčíslení dalšího rizika. Tisíce studií dají obraz o nemoci. Například u nemoci paratuberkulóza mléčného skotu bylo odhaleno celkem 25 rizik u pěti kategorií skotu, které dohromady 276 x zvyšují riziko onemocnění (součet všech rizikových faktorů je 276). Na výpočet byly použity počítačové modely, které evidovaly všechny studie na danou nemoc zveřejněné kdekoli na světě (řádově desítky tisíc studií). Kohortovým studiím se také říká prospektivní studie, protože se předem stanoví riziko, až následně se vybírají skupiny. Co přesně znamená epidemiologické riziko vysvětluje kauzalita (epidemiologie). Všechny studie včetně těchto se musí očistit od neznámých faktorů (confouders), tedy od náhod, matoucích faktorů i systémových chyb. Slovo confounders zahrnuje všechna neznámá rizika, chyby, faktory a náhody podílející se na vzniku a rozvoji nemoci (např.bias). Ukazatel asociace mezi rizikem a nemocí – rizikový faktor (RF) udává, kolikrát je větší pravděpodobnost, že onemocní skupina v riziku proti skupině bez rizika. Epidemiologové označují tento ukazatel jako RR (relative risk, ratio risk). Kohortové prospektivní studie Tabulka: Epidemiologická tabulka 2x2 pro kohortové studie: RR=(a/a+b)/(c/c+d) Kohortové studie patří mezi analytické epidemiologické studie, jsou určeny ke zkoumání etiologie a asociace rizik nemoci.Další široce používané analytické studie jsou retrospektivní studie případů (case control study) a křížové studie (Cross-sectional study).Ze všech tří analytických studií jsou pouze kohortové studie přímo určeny k vyčíslení rizikového faktoru. Přesto lze i pomocí ostatní studií vypočítat relativní riziko, stačí použít matematický modeling (tento fakt je jako precedent uznáván i soudy v USA). (cs)
 • Un estudi de cohort és una forma particular d' que mostra una cohort (un grup de persones que comparteixen una característica definitòria, normalment aquells que van experimentar un esdeveniment comú en un període seleccionat, com el naixement o la graduació), realitzant una secció transversal a intervals a través del temps. Tot i que un estudi de cohort és un estudi longitudinal, un estudi longitudinal no sempre és un estudi de cohort, ja que els individus en un estudi longitudinal no sempre comparteixen una característica comuna. Els estudis de cohorts constitueixen un dels dissenys fonamentals d'epidemiologia que s'utilitzen en la recerca en els àmbits de la medicina, la infermeria, la psicologia, les ciències socials i en qualsevol camp que depèn de respostes "difícils d'assolir" que es basen en evidències (estadístiques). En medicina, per exemple, mentre els assaigs clínics s'utilitzen principalment per avaluar la seguretat/utilitat de tractaments recentment desenvolupats, s'utilitzen sovint els estudis de cohorts per identificar possibles causes de les malalties, o per ajudar a proporcionar una justificació preclínica de factors de protecció (tractaments), observant els factors de risc que afectarien la incidència (o modificació del curs) de malalties. Els estudis de cohort difereixen dels assaigs clínics en què no es realitza cap intervenció, tractament o exposició als participants; i no es defineix cap grup de control. Al contrari, els estudis de cohort són bàsicament sobre les històries de vida (història clínica, respostes d'una entrevista sobre dades passades) dels segments d'individus. Les exposicions o els factors de protecció s'identifiquen com a característiques preexistents dels participants. L'estudi se segueixen altres característiques comunes de la cohort per l'anàlisi estadística. Les variables d'exposició/tractament i de seguiment es mesuren a la línia de base. A continuació, els participants se segueixen en el temps per observar la variable objecte de l'estudi (taxa d'incidència de la malaltia, mortalitat, millora/empitjorament). L'anàlisi de la regressió es pot utilitzar per avaluar fins a quin punt l'exposició/tractament contribueixen a la variable objecte de l'estudi, mentre que es tenen en compte altres variables que poden estar en joc. Les proves controlades aleatòries (PCA) de doble cec generalment es consideren una metodologia superior en la en el tractament, ja que permeten controlar al màxim altres variables que poden afectar el resultat, i els processos d'aleatorització i cegament que redueixen els biaixos en el disseny de l'estudi. Això minimitza la probabilitat que els resultats es vegin influïts per les variables de confusió, especialment les que es desconeixen. Tanmateix, les hipòtesis basades en investigacions prèvies i coneixements de fons s'utilitzen per seleccionar variables que s'han d'incloure en el model de regressió per als estudis de cohort, i es poden utilitzar mètodes estadístics per identificar i detectar possibles confusors d'aquestes variables. Els biaixos també es poden mitigar en un estudi de cohort quan se seleccionen els participants de la cohort. També és important tenir en compte que les PCA poden no ser adequades en tots els casos; com quan el resultat pot comportar un efecte negatiu per a la salut segons la hipòtesi estudiada. Els estàndards ètics i la moralitat impedirien l'ús de factors de risc en la PCA. L'exposició natural o incidental a aquests factors de risc (p. ex. el temps passat al sol), o l'exposició autoadministrada (p. ex. el consum de tabac) es poden mesurar sense sotmetre als participants a factors de risc fora del seu estil de vida, hàbits i opcions individuals. Els estudis de cohort poden ser retrospectius (revisant el temps, utilitzant dades existents, com registres mèdics) o prospectius (que requereixen la recopilació de noves dades). Els estudis de cohort retrospectius restringeixen la capacitat dels investigadors de reduir la confusió i el biaix perquè la informació recopilada està restringida a dades que ja existeixen. Tanmateix, hi ha avantatges per a aquest disseny, ja que els estudis retrospectius són molt més barats i més ràpids perquè les dades ja s'han recollit i emmagatzemat. Indicadors d'estudi de cohorts: * Quan hi ha una forta associació entre causa i efecte, establerta per qualsevol estudi observacional * Quan l'exposició és escassa, però la incidència de la malaltia entre els exposats és alta * Quan la desgast o pèrdua d'individus es pot minimitzar (ca)
 • دراسة التعرض أو الدراسة الحشدية، ويطلق عليها أيضاً دراسة الأتراب (بالإنجليزية cohort studies)، هي دراسة مراقبة تتضمن مجموعتين إحداهما معرضة لعامل خطورة والأخرى غير معرضة لعامل الخطورة وبعد هذا التقسيم يتم متابعة المجموعتين لفترة زمنية معينة ومن ثم مقارنة النتائج. وتندرج هذه الدراسة تحت نوع الدراسات المستقبلية (prospective). (ar)
 • Η μελέτη σειράς ή μελέτη κοόρτης είναι ένα είδος μελέτης παρατήρησης η οποία περιγράφει μια ομάδα ατόμων που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. κάπνισμα ή υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα) ή στις ζωές των οποίων έχει συμβεί ένα κοινό γεγονός, όπως έτος γέννησης (σειρά γέννησης) ή αποφοίτηση (σειρά αποφοίτησης). Είναι ένα από τα σημαντικότερα είδη μελετών στις και στις και ιδίως στην επιδημιολογία. Χρησιμοποιείται συχνά για τον προσδιορισμό μίας διερευνούμενης σχέσης μεταξύ ενός παράγοντα έκθεσης (αιτία) και μιας . Στην επιδημιολογία, ο παράγοντας έκθεσης είναι συνήθως ένας παράγοντας κινδύνου για κάποιο νόσημα (π.χ. κάπνισμα), ενώ η έκβαση είναι το νόσημα (π.χ. καρκίνος του πνεύμονα). Βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή μίας μελέτης σειράς είναι ο σαφής ορισμός των ομάδων, δηλαδή των σειρών. Αυτές πρέπει να προέρχονται ιδανικά από τον ίδιο πληθυσμό και να διαφέρουν μόνο ως προς τον παράγοντα έκθεσης που μελετάται. Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής συμμετεχόντων σε μία μελέτη σειράς είναι η απουσία της έκβασης (νοσήματος) κατά την στιγμή προσδιορισμού του παράγοντα έκθεσης. (el)
 • A cohort study is a particular form of longitudinal study that samples a cohort (a group of people who share a defining characteristic, typically those who experienced a common event in a selected period, such as birth or graduation), performing a cross-section at intervals through time. It is a type of panel study where the individuals in the panel share a common characteristic. Cohort studies represent one of the fundamental designs of epidemiology which are used in research in the fields of medicine, pharmacy, nursing, psychology, social science, and in any field reliant on 'difficult to reach' answers that are based on evidence (statistics). In medicine for instance, while clinical trials are used primarily for assessing the safety of newly developed pharmaceuticals before they are approved for sale, epidemiological analysis on how risk factors affect the incidence of diseases is often used to identify the causes of diseases in the first place, and to help provide pre-clinical justification for the plausibility of protective factors (treatments). (en)
 • Eine Kohortenstudie ist ein beobachtendes Studiendesign der Epidemiologie mit dem Ziel, einen Zusammenhang zwischen einer oder mehreren Expositionen und dem Auftreten einer Krankheit aufzudecken. Dabei wird eine Gruppe exponierter und eine Gruppe nicht exponierter Personen über einen bestimmten Zeitraum hinsichtlich des Auftretens oder der Sterblichkeit bestimmter Krankheiten beobachtet. Sie ist eine spezielle Form der Paneluntersuchung, bei der alle Personen einer Stichprobe derselben Kohorte angehören. Unter einer Kohorte versteht man eine Gruppe von Personen, in deren Lebensläufen ein bestimmtes biographisches Ereignis annähernd zum selben Zeitpunkt aufgetreten ist. Je nach definierendem Merkmal unterscheidet man Geburtskohorten, Einschulungskohorten, Scheidungskohorten und viele andere mehr. Um einen Zusammenhang herzustellen, werden am Ende der Untersuchung die Anzahl von Neuerkrankungen (Inzidenz) bei Exponierten und Nichtexponierten gemessen und verglichen. Besteht ein positiver Zusammenhang zwischen einer Exposition und einer Krankheit, liegt der Anteil erkrankter Personen in der Gruppe exponierter Personen über dem der nicht-exponierten Untersuchungsgruppe. Damit kann die Exposition einen möglichen Risikofaktor darstellen. Um letztlich Aussagen über die Stärke der Assoziation zu machen, werden die beiden Inzidenzraten ins Verhältnis gesetzt und das relative Risiko berechnet. Deutschlands größte Kohortenstudie ist die im Oktober 2014 gestartete und für eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren geplante Nationale Kohorte. (de)
 • Un estudio de cohorte es un tipo de investigación observacional y analítica (prospectiva o retrospectiva) en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos, uno de los cuales está expuesto a un factor que no está presente en el otro grupo. Los individuos que componen los grupos de estudio se seleccionan en función de la presencia o ausencia de la exposición evaluada. En los estudios de cohorte prospectivos circunscritos al ámbito de la epidemiología, los individuos seleccionados al inicio no tienen la enfermedad de interés y son seguidos durante un cierto periodo de tiempo para observar la frecuencia de la enfermedad en cada uno de los grupos. También se llama estudio de seguimiento, de proyección o de incidencia, y tienen por objetivo medir la asociación entre los factores de riesgo y la enfermedad a estudiar. En un estudio de cohorte retrospectivo los sujetos se estudian después de haberse producido la enfermedad, utilizando para ello bases de datos que tengan registrada información histórica de la enfermedad y de los factores de riesgo que hayan podido provocar dicha enfermedad. Los estudios de seguimiento clásicos son los estudios prospectivos, caracterizados por el hecho de que el planteamiento del estudio se produce con anterioridad al desarrollo de la enfermedad. Se trata de estudios muy costosos por requerir grandes recursos económicos y de tiempo, pero de gran solidez, ya que la posibilidad de que estén sesgados es menor que en otros tipos de estudios. A pesar de ello, hay que cuidar extremadamente los aspectos del diseño y evitar sesgos, especialmente el de clasificación y el de los trabajadores sanos. (es)
 • Modh eolaíoch a úsáidtear i gcúrsaí leighis chun cúis galair a dhéanamh amach. Déantar staidéar ar dhíorma daoine a nochtadh d'fhachtóir a mheastar a bheith amhrasach. Rianaítear iad thar am, agus déantar comparáid le díorma inchurtha nár nochtadh dó, féacaint an bhfuil difríocht staitistiúil idir na codáin den dá dhíorma a tholg an galar atá faoi scrúdú. Mar shampla, i staidéir mar seo fuarthas gur tharla rátaí ailse na scamhóg níos airde i measc caiteoirí toitíní. (ga)
 • Dalam ilmu sosial, kohor adalah sekelompok orang yang memiliki karakteritik atau pengalaman yang sama dalam periode tertentu (seperti waktu lahir, lulus sekolah, menikah, dsb.). Sehingga misalnya saja orang-orang yang lahir pada tahun 1980an akan membentuk suatu kohor kelahiran. Kelompok pembanding dapat berupa populasi umum yang merupakan asal dari kohor tersebut, atau dapat juga kohor lain yang tampak seperti hanya memiliki sedikit kaitan dengan substansi yang dibahas tetapi memiliki banyak kemiripan. Selain itu, sub kelompok dalam suatu kohor dapat dibandingkan satu sama lain. Kajian tentang kohor adalah berupa penelitian dengan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan secara . Dengan pendekatan demikian, penelitian dilakukan pada subjek perorangan dari waktu ke waktu, menghasilkan data dalam jarak waktu tertentu, sehingga mengurangi kemungkinan bias akibat kesalahan pengambilan sampel. Namun, kajian kohor menghabiskan biaya yang tidak sedikit, memakan waktu yang lama, dan kemungkinannya relatif besar untuk kehilangan subjek penelitian. Beberapa kajian kohor merunut sekelompok anak sejak lahir, dan mencatat berbagai informasi tentang mereka. Manfaat dari kajian ini tergantung pada kemampuan peneliti untuk tetap berhubungan dengan seluruh anggota kohor. Kajian seperti itu ada yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. * l * * s (in)
 • Une étude de cohorte est une étude statistique prospective de type longitudinal. Une étude de cohorte est notamment utilisée en médecine, en sciences humaines et sociales, en science actuarielle et en écologie. En médecine et en épidémiologie, elle est nommée cohortes épidémiologiques. (fr)
 • コホート研究(コホートけんきゅう、英語: cohort study)は、分析疫学における手法の1つであり、特定の要因に曝露した集団と曝露していない集団を一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発生率を比較することで、要因と疾病発生の関連を調べるの一種である。要因対照研究(factor-control study)とも呼ばれる。 ある基盤(地域、職業など)を元に行う研究では、実験的な介入は行わない。主に一回の調査を行う「横断研究」と、二回以上にわたり調査を行う「縦断研究」があり、後者の中で特に最初の調査の対象者集団をコホートと呼ぶ。コホート研究はこの集団を前向きに追跡しているので、曝露から疾病発生までの過程を時間を追って観察することができる。したがって、疾病の自然史を調べることができる、観察の時間的な順序や論理の流れが実験に近い、複数の疾病についての調査が可能である(特定の曝露の広範な健康影響を調べることができる)、という利点がある一方で、対象としている疾病の発生がまれである場合には、大規模なコホートを長期間追跡する必要があり、時間とコストがかかるという欠点がある。 詳細は「」を参照 薬剤疫学・産業疫学などで、過去の曝露状況が記録として残っている場合には(診療記録、職業コホートなど)、過去にさかのぼって、コホート研究の情報を得ることができる。時間的な順序は逆転するが、この情報を使って、通常のコホート研究と同じように曝露状況と疾病の発生の関連を調べる研究方法を後ろ向きコホート研究(historical cohort study)という。 観察の対象となる集団は必ずしも人間ではなく、例えばある物質を与えたマウスと与えないマウスの間で癌の発生率を調べるような研究もコホート研究と呼ばれうるが、しかし通常は条件を統制したものであることが多く、そうであればランダム化比較試験(RCT)となる。根拠に基づく医療 (EBM) における証拠の質として、コホート研究はランダム化比較試験の一段階下となる。 (ja)
 • Uno studio di coorte (talvolta erroneamente chiamato studio di pannello mal traducendo l'inglese panel study) è una forma di (un tipo di studio osservazionale) usato nella medicina, nelle scienze sociali, e in ecologia. Consiste in un'analisi dei fattori di rischio, segue un campione di persone prive di malattia e usa correlazioni per determinare il rischio assoluto per un soggetto di contrarne. In epidemiologia si tratta di un tipo di studio clinico e può essere paragonato con le . Gli studi di coorte riguardano soprattutto la storia e la vita di segmenti di popolazioni e degli individui che li compongono. Una coorte è un gruppo di persone che condividono una caratteristica o un'esperienza in comune all'interno di un periodo definito (per esempio dalla nascita, o durante l'esposizione ad un farmaco o ad un inquinante, o in seguito alla somministrazione di un vaccino, o mentre vengono sottoposti a determinate procedure mediche). Perciò un gruppo di persone nate in un giorno o periodo particolare, per esempio nel 1948, formano una coorte di nascita. Il gruppo di paragone può essere la popolazione generale dalla quale la coorte è tratta, oppure può essere un'altra coorte di persone ritenute avere minima o nulla esposizione alla sostanza sotto investigazione, ma per il resto simile. Alternativamente, dei sottogruppi nella coorte possono essere paragonati fra di loro. Uno studio controllato randomizzato, nella gerarchia delle prove nella terapia, risulta una metodologia superiore, poiché limita il potenziale per ogni condizionamento assegnando casualmente un gruppo di pazienti ad intervento ed un altro gruppi di pazienti ad un non-intervento (placebo). Ciò minimizza la possibilità che l'incidenza di una (soprattutto se sconosciuta) differisca fra i due gruppi. Tuttavia, è importante notare che uno SCR può non essere adatto a tutti i casi mentre altre metodologie potrebbero risultare più appropriate per investigare gli obiettivi di uno studio. Gli studi di coorte possono essere condotti prospettivamente o retrospettivamente da dati archiviati. (it)
 • 코호트 연구(영어: Cohort study)는 전향성 추적조사를 의미한다. 특정 요인에 노출된 집단과 노출되지 않은 집단을 추적하고 연구 대상 질병의 발생률을 비교하여 요인과 질병 발생 관계를 조사하는 연구 방법이다. 요인 대조 연구(영어: factor-control study)라고도 불린다. (ko)
 • Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där. Andra exempel är "överlevnad efter hjärtinfarkt" ett visst år. En kohortstudie (prospektiv eller retrospektiv) kan sägas vara den näst sista (ofta sista) länken i kedjan för att bekräfta ett samband mellan sjukdom och exponering. Vid en kohortstudie går man från ’orsak’ till ’effekt’ och startar följaktligen med att identifiera exponeringen (vid en retrospektiv studie på historiska data är proceduren analog fastän den sker i analysen) varefter man jämför sjukdomsmönstret i de olika exponeringskategorierna. Man får då möjlighet att skatta inte bara de relativa utan också de absoluta riskerna. Inom en kohort kan individer plockas ut för att ingå i en fall-kontrollstudie. Denna sorts studie kallas nested case-control eftersom det är en studie inuti en annan studie. (sv)
 • 世代研究(英語:cohort study 或 panel study)又译隊列研究、群组研究、定群研究、追蹤研究、梯次研究等,是在医学、社会科学、精算学、生态学等领域中使用的一种縱向研究(longitudinal study)。它是对风险因子的分析手段,通过对某一特定患病或未患疾病的人群在一定时间内的观察,根据相关性来确定被观察对象疾病變化或患病的風險。它是一种,应与(cross-sectional study)相互参照。队列研究的对象大多是有特定生活经历的人群及其中的个人。 群體(cohort 或 panel)或群组、队列、世代,是指一群在特定时期内有“共同特征或经历”的人,常为具有相仿的年龄、社会阶层;如在某一时期出生或在暴露于某因素(如一种药物、疫苗、污染物或经历特定的医疗过程等)的人。那些出生于某一天或一特定时期的人被称为出生队列(出生群,birth cohort)。与其作比较的对照组可以是普通人群,也可以是没有暴露(或少量暴露)于所研究因素的人群。此外,群體(队列)中还可划分为小群以互相比较。 世代研究可以是前瞻性或回顾性的。 (zh)
 • В епідеміології когортні дослідження, це вивчення когорт для визначення чинників, які можуть бути причиною хвороб. У когортному дослідженні визначають показники частоти подій (хвороби) мінімум у двох когортах, в одній з яких досліджувані наражаються на дію ймовірного чинника ризику (експонована група), а в іншій (контрольній, неекспонованій) групі — не наражаються. Виділяють ретроспективні когортні дослідження — на основі зібраних даних про події, яки мали місце в минулому та проспективні когортні дослідження, коли дані збираються шляхом спостереження за обраною когортою. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 397271 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22555 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1095640548 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • دراسة التعرض أو الدراسة الحشدية، ويطلق عليها أيضاً دراسة الأتراب (بالإنجليزية cohort studies)، هي دراسة مراقبة تتضمن مجموعتين إحداهما معرضة لعامل خطورة والأخرى غير معرضة لعامل الخطورة وبعد هذا التقسيم يتم متابعة المجموعتين لفترة زمنية معينة ومن ثم مقارنة النتائج. وتندرج هذه الدراسة تحت نوع الدراسات المستقبلية (prospective). (ar)
 • Modh eolaíoch a úsáidtear i gcúrsaí leighis chun cúis galair a dhéanamh amach. Déantar staidéar ar dhíorma daoine a nochtadh d'fhachtóir a mheastar a bheith amhrasach. Rianaítear iad thar am, agus déantar comparáid le díorma inchurtha nár nochtadh dó, féacaint an bhfuil difríocht staitistiúil idir na codáin den dá dhíorma a tholg an galar atá faoi scrúdú. Mar shampla, i staidéir mar seo fuarthas gur tharla rátaí ailse na scamhóg níos airde i measc caiteoirí toitíní. (ga)
 • Une étude de cohorte est une étude statistique prospective de type longitudinal. Une étude de cohorte est notamment utilisée en médecine, en sciences humaines et sociales, en science actuarielle et en écologie. En médecine et en épidémiologie, elle est nommée cohortes épidémiologiques. (fr)
 • 코호트 연구(영어: Cohort study)는 전향성 추적조사를 의미한다. 특정 요인에 노출된 집단과 노출되지 않은 집단을 추적하고 연구 대상 질병의 발생률을 비교하여 요인과 질병 발생 관계를 조사하는 연구 방법이다. 요인 대조 연구(영어: factor-control study)라고도 불린다. (ko)
 • 世代研究(英語:cohort study 或 panel study)又译隊列研究、群组研究、定群研究、追蹤研究、梯次研究等,是在医学、社会科学、精算学、生态学等领域中使用的一种縱向研究(longitudinal study)。它是对风险因子的分析手段,通过对某一特定患病或未患疾病的人群在一定时间内的观察,根据相关性来确定被观察对象疾病變化或患病的風險。它是一种,应与(cross-sectional study)相互参照。队列研究的对象大多是有特定生活经历的人群及其中的个人。 群體(cohort 或 panel)或群组、队列、世代,是指一群在特定时期内有“共同特征或经历”的人,常为具有相仿的年龄、社会阶层;如在某一时期出生或在暴露于某因素(如一种药物、疫苗、污染物或经历特定的医疗过程等)的人。那些出生于某一天或一特定时期的人被称为出生队列(出生群,birth cohort)。与其作比较的对照组可以是普通人群,也可以是没有暴露(或少量暴露)于所研究因素的人群。此外,群體(队列)中还可划分为小群以互相比较。 世代研究可以是前瞻性或回顾性的。 (zh)
 • В епідеміології когортні дослідження, це вивчення когорт для визначення чинників, які можуть бути причиною хвороб. У когортному дослідженні визначають показники частоти подій (хвороби) мінімум у двох когортах, в одній з яких досліджувані наражаються на дію ймовірного чинника ризику (експонована група), а в іншій (контрольній, неекспонованій) групі — не наражаються. Виділяють ретроспективні когортні дослідження — на основі зібраних даних про події, яки мали місце в минулому та проспективні когортні дослідження, коли дані збираються шляхом спостереження за обраною когортою. (uk)
 • Un estudi de cohort és una forma particular d' que mostra una cohort (un grup de persones que comparteixen una característica definitòria, normalment aquells que van experimentar un esdeveniment comú en un període seleccionat, com el naixement o la graduació), realitzant una secció transversal a intervals a través del temps. Tot i que un estudi de cohort és un estudi longitudinal, un estudi longitudinal no sempre és un estudi de cohort, ja que els individus en un estudi longitudinal no sempre comparteixen una característica comuna. Indicadors d'estudi de cohorts: (ca)
 • Kohortová studie (cohort study, longitudinal study) v epidemiologii je longitudinální studie odhalující rizika.Počítá rizikový faktor (risk factor = RF).Z hlediska moderní epidemiologie nezpůsobuje nemoc patogen či jakákoli jiná jedna příčina, ale soubor rizik (vnitřních i vnějších). Rizikem může být obezita (vnitřní riziko), cestování (vnější riziko) nebo zcela konkrétní postup při dojení krav (například desinfekce struku před dojením). Najít jedno konkrétní riziko (kladné či záporné) a dokázat, jak velkou má na nemoc vliv, umí epidemiologické studie. Ty nejdelší, nejdražší, ale i nejpřesnější jsou kohortové studie. (cs)
 • Η μελέτη σειράς ή μελέτη κοόρτης είναι ένα είδος μελέτης παρατήρησης η οποία περιγράφει μια ομάδα ατόμων που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. κάπνισμα ή υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα) ή στις ζωές των οποίων έχει συμβεί ένα κοινό γεγονός, όπως έτος γέννησης (σειρά γέννησης) ή αποφοίτηση (σειρά αποφοίτησης). Είναι ένα από τα σημαντικότερα είδη μελετών στις και στις και ιδίως στην επιδημιολογία. (el)
 • Eine Kohortenstudie ist ein beobachtendes Studiendesign der Epidemiologie mit dem Ziel, einen Zusammenhang zwischen einer oder mehreren Expositionen und dem Auftreten einer Krankheit aufzudecken. Dabei wird eine Gruppe exponierter und eine Gruppe nicht exponierter Personen über einen bestimmten Zeitraum hinsichtlich des Auftretens oder der Sterblichkeit bestimmter Krankheiten beobachtet. Sie ist eine spezielle Form der Paneluntersuchung, bei der alle Personen einer Stichprobe derselben Kohorte angehören. Unter einer Kohorte versteht man eine Gruppe von Personen, in deren Lebensläufen ein bestimmtes biographisches Ereignis annähernd zum selben Zeitpunkt aufgetreten ist. Je nach definierendem Merkmal unterscheidet man Geburtskohorten, Einschulungskohorten, Scheidungskohorten und viele andere (de)
 • A cohort study is a particular form of longitudinal study that samples a cohort (a group of people who share a defining characteristic, typically those who experienced a common event in a selected period, such as birth or graduation), performing a cross-section at intervals through time. It is a type of panel study where the individuals in the panel share a common characteristic. (en)
 • Un estudio de cohorte es un tipo de investigación observacional y analítica (prospectiva o retrospectiva) en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos, uno de los cuales está expuesto a un factor que no está presente en el otro grupo. Los individuos que componen los grupos de estudio se seleccionan en función de la presencia o ausencia de la exposición evaluada. (es)
 • Dalam ilmu sosial, kohor adalah sekelompok orang yang memiliki karakteritik atau pengalaman yang sama dalam periode tertentu (seperti waktu lahir, lulus sekolah, menikah, dsb.). Sehingga misalnya saja orang-orang yang lahir pada tahun 1980an akan membentuk suatu kohor kelahiran. Kelompok pembanding dapat berupa populasi umum yang merupakan asal dari kohor tersebut, atau dapat juga kohor lain yang tampak seperti hanya memiliki sedikit kaitan dengan substansi yang dibahas tetapi memiliki banyak kemiripan. Selain itu, sub kelompok dalam suatu kohor dapat dibandingkan satu sama lain. * l * * s (in)
 • Uno studio di coorte (talvolta erroneamente chiamato studio di pannello mal traducendo l'inglese panel study) è una forma di (un tipo di studio osservazionale) usato nella medicina, nelle scienze sociali, e in ecologia. Consiste in un'analisi dei fattori di rischio, segue un campione di persone prive di malattia e usa correlazioni per determinare il rischio assoluto per un soggetto di contrarne. In epidemiologia si tratta di un tipo di studio clinico e può essere paragonato con le . Gli studi di coorte riguardano soprattutto la storia e la vita di segmenti di popolazioni e degli individui che li compongono. (it)
 • コホート研究(コホートけんきゅう、英語: cohort study)は、分析疫学における手法の1つであり、特定の要因に曝露した集団と曝露していない集団を一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発生率を比較することで、要因と疾病発生の関連を調べるの一種である。要因対照研究(factor-control study)とも呼ばれる。 ある基盤(地域、職業など)を元に行う研究では、実験的な介入は行わない。主に一回の調査を行う「横断研究」と、二回以上にわたり調査を行う「縦断研究」があり、後者の中で特に最初の調査の対象者集団をコホートと呼ぶ。コホート研究はこの集団を前向きに追跡しているので、曝露から疾病発生までの過程を時間を追って観察することができる。したがって、疾病の自然史を調べることができる、観察の時間的な順序や論理の流れが実験に近い、複数の疾病についての調査が可能である(特定の曝露の広範な健康影響を調べることができる)、という利点がある一方で、対象としている疾病の発生がまれである場合には、大規模なコホートを長期間追跡する必要があり、時間とコストがかかるという欠点がある。 詳細は「」を参照 (ja)
 • Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där. Andra exempel är "överlevnad efter hjärtinfarkt" ett visst år. En kohortstudie (prospektiv eller retrospektiv) kan sägas vara den näst sista (ofta sista) länken i kedjan för att bekräfta ett samband mellan sjukdom och exponering. (sv)
rdfs:label
 • دراسة التعرض (ar)
 • Estudi de cohort (ca)
 • Kohortová studie (cs)
 • Kohortenstudie (de)
 • Μελέτη σειράς (el)
 • Estudio de cohorte (es)
 • Cohort study (en)
 • Staidéar cohóirt (ga)
 • Kohor (in)
 • Étude de cohorte (fr)
 • Studio di coorte (it)
 • コホート研究 (ja)
 • 코호트 연구 (ko)
 • Когортное исследование (ru)
 • Kohortstudie (sv)
 • Когортне дослідження (uk)
 • 队列研究 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License