An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In computing, a virtual machine (VM) is the virtualization/emulation of a computer system. Virtual machines are based on computer architectures and provide functionality of a physical computer. Their implementations may involve specialized hardware, software, or a combination.Virtual machines differ and are organized by their function, shown here:

Property Value
dbo:abstract
 • En informàtica una màquina virtual és un programari que emula un ordinador i pot executar programes com si fos un ordinador real tot i que està virtualitzat. Aquest programari en un principi va ser definit com "un duplicat eficient i aïllat d'una màquina física". L'accepció del terme inclou màquines virtuals que no tenen cap equivalència directa amb cap maquinari real. Una característica essencial de les màquines virtuals és que els processos que s'executen estan limitats pels recursos i abstraccions proporcionats per elles. Aquests processos no poden escapar d'aquest "ordinador virtual". Un dels usos domèstics més estesos de les màquines virtuals és executar sistemes operatius per "provar". D'aquesta manera podem executar un sistema operatiu que vulguem provar (Linux, per exemple) des del sistema operatiu habitual (Mac OS X per exemple) sense necessitat d'instal·lar directament al ordinador i sense por que es desconfiguri el sistema operatiu primari. (ca)
 • Virtuální stroj je v informatice software, který vytváří virtualizované prostředí mezi platformou počítače a operačním systémem, ve kterém koncový uživatel může provozovat software na abstraktním stroji. (cs)
 • الآلة الافتراضية (بالإنجليزية: virtual machine)‏في علوم الحاسب, يقصد بالآلة الافتراضية محاكاة نظام حاسوبي محدد, حيث يعمل هذا الجهاز الافتراضي أو الآلة الافتراضية بناء على البنية الحاسوبية وطريقة العمل المفترضة لهذا الجهاز الحاسوبي الذي تتم محاكاته, ويتحقق ذلك عادة من خلال عتاد حاسوبي أو برمجيات برنامج حاسوب مخصصة لهذا الغرض. تقوم الآلة الافتراضية بخلق بيئة افتراضية تقع بين مستخدم الجهاز بحيث يستطيع المستخدم تشغيل البرامج المختلفة بدون الحاجة لوضع احتياجات كل منصة تشغيل في الحسبان. و يدعى البرنامج الحاسوبي المسؤول عن إدارة و تشغيل الآلات الافتراضية بمراقب الآلات الافتراضية. أشهر الآلات الافتراضية الموجودة هي آلة جافا الافتراضية والتي تسمح بتشغيل البرامج المكتوبة بلغة جافا على مختلف نظم التشغيل والأجهزة مثل الحواسيب العادية والهواتف المحمولة. (ar)
 • Als virtuelle Maschine (VM) wird in der Informatik die Software-technische Kapselung eines Rechnersystems innerhalb eines lauffähigen Rechnersystems bezeichnet. Die virtuelle Maschine bildet die Rechnerarchitektur eines real in Hardware existierenden oder eines hypothetischen Rechners nach. Die abstrahierende Schicht zwischen realem oder Host- bzw. Wirt-Rechner, auf dem die virtuelle Maschine ausgeführt wird, und der virtuellen Maschine wird Hypervisor oder Virtual Machine Monitor genannt; ihre Implementierung erfolgt * rein hardwarebasiert * rein softwarebasiert oder * durch eine Kombination. Der Hypervisor erlaubt in der Regel den Betrieb mehrerer virtueller Maschinen gleichzeitig auf einem physischen Rechner. Virtuelle Maschinen werden direkt auf der CPU des Gastgeberrechners ausgeführt und nutzen üblicherweise deren Virtualisierungsfunktionen. Dagegen wird bei Emulatoren die Ausführung rein als Software realisiert, wodurch auch eine andere Rechnerarchitektur als die des Gastgeberrechners nachgebildet werden kann. (de)
 • Makina birtual bat makina (konputagailu) baten software bidezko inplementazio bat da, makina fisiko bat bezala programak exekutatzeko gai dena. Birtualizazio kontzeptua IBMren VM/370 sistemarekin agertzen da, 1972an. Ideia nagusia hainbat sistema eragile hardware berean exekutatzea lortzea da. Horretarako, sistema batek egiten dituen bi oinarrizko funtzioak banatzen dira: multiprogramazioa eta hardwarearen abstrakzioa. (eu)
 • Una característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan están limitados por los recursos y abstracciones proporcionados por ellas. Estos procesos no pueden escaparse de esta "computadora virtual". Uno de los usos domésticos más extendidos de las máquinas virtuales es ejecutar sistemas operativos para "probarlos". De esta forma podemos ejecutar un sistema operativo que queramos probar (GNU/Linux, por ejemplo) desde nuestro sistema operativo habitual (Mac OS X por ejemplo) sin necesidad de instalarlo directamente en nuestra computadora y sin miedo a que se desconfigure el sistema operativo primario. (es)
 • En informatique, une machine virtuelle (anglais virtual machine, abr. VM) est une illusion d'un appareil informatique créée par un logiciel d'émulation ou instanciée sur un hyperviseur. Le logiciel d'émulation simule la présence de ressources matérielles et logicielles telles que la mémoire, le processeur, le disque dur, voire le système d'exploitation et les pilotes, permettant d'exécuter des programmes dans les mêmes conditions que celles de la machine simulée. Un des intérêts des machines virtuelles est de pouvoir s'abstraire des caractéristiques de la machine physique utilisée (matérielles et logicielles — notamment système d'exploitation), ce qui permet une forte portabilité des logiciels et la gestion de systèmes hérités parfois conçus pour des machines ou des environnements logiciels anciens et plus disponibles. Les machines virtuelles sont également utilisées pour isoler des applications pour des raisons de sécurité, pour augmenter la robustesse d'un serveur en limitant l'impact des erreurs système ou pour émuler plusieurs machines sur une seule machine physique (virtualisation). D’autre part, il y a la récupération de données, dans ce cas, la machine virtuelle agit comme un conteneur qui a tous les journaux d’activité, cependant, le disque dur de la machine virtuelle peut être chiffré. Cependant, la machine virtuelle peut être utilisée pour tester des outils d’origine douteuse. Pour tester un logiciel douteux sur une machine virtuelle, vous devez désactiver la machine virtuelle de la carte réseau avant de tester les logiciels malveillants. Les inconvénients des machines virtuelles sont d'une part des performances brutes sensiblement inférieures à une exécution sur le matériel en natif (ce qui peut rendre malaisé le test de jeux 3D), d'autre part de consommer une petite partie de la mémoire réelle pour leur propre fonctionnement. Leurs avantages sont de permettre des tests de variantes d'installation sur des machines simulées possédant des tailles de RAM, de mémoire graphique et des nombres de processeurs très divers. L'usage de machines virtuelles est l'un des principes fondamentaux de la technologie Java. (fr)
 • Mesin virtual atau mesin maya (Inggris: virtual machine, disingkat vm) dalam ilmu komputer adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya sebuah komputer asli. (in)
 • In informatica il termine macchina virtuale (VM) indica un software che, attraverso un processo di virtualizzazione, crea un ambiente virtuale che emula tipicamente il comportamento di una macchina fisica (PC, client o server) grazie all'assegnazione di risorse hardware (porzioni di disco rigido, RAM e risorse di processamento) e in cui alcune applicazioni possono essere eseguite come se interagissero con tale macchina; infatti se dovesse andare fuori uso il sistema operativo che gira sulla macchina virtuale, il sistema di base non ne risentirebbe affatto. Tra i vantaggi vi è il fatto di poter offrire contemporaneamente ed efficientemente a più utenti diversi ambienti operativi separati, ciascuno attivabile su effettiva richiesta, senza "sporcare" il sistema fisico reale con il partizionamento del disco rigido oppure fornire ambienti clusterizzati su sistemi server. (it)
 • 가상 머신(영어: virtual machine, VM)은 컴퓨팅 환경을 소프트웨어로 구현한 것, 즉 컴퓨터 시스템을 에뮬레이션(가상현실화)하는 소프트웨어다. 가상머신상에서 운영 체제나 응용 프로그램을 설치 및 실행할 수 있다. 다른 기능들이 있는 여러 종류의 가상 머신들이 있다. 시스템 가상 머신들은(또한 완전한 가상화 가상 머신들으로 알려진) 실제 기계의 대체제를 제공하고 완전한 운영체계의 실행을 위한 요구되는 기능성의 수준을 제공한다. 하이퍼 바이저는 하드웨어를 공유하고 관리하기 위해 네이티브 실행을 이용한다. 그리고 하이퍼바이저는 독립된 다른 환경들을 같은 물리적인 기계에서 실행하기 위해서 허용한다. 현대의 하이퍼바이저들은 하드웨어의 도움을 받는 가상화를 이용하는데, 그것들은 주로 주CPU들의 특정 하드웨어 기능을 사용하여 효과적이고 완전한 가상화를 제공한다. 프로세스 가상머신들은 플랫폼에 독립적인 프로그램 실행 환경과 추상화를 제공하여 하나의 프로그램을 실행하도록 설계되었다. (ko)
 • In computing, a virtual machine (VM) is the virtualization/emulation of a computer system. Virtual machines are based on computer architectures and provide functionality of a physical computer. Their implementations may involve specialized hardware, software, or a combination.Virtual machines differ and are organized by their function, shown here: * System virtual machines (also termed full virtualization VMs) provide a substitute for a real machine. They provide functionality needed to execute entire operating systems. A hypervisor uses native execution to share and manage hardware, allowing for multiple environments which are isolated from one another, yet exist on the same physical machine. Modern hypervisors use hardware-assisted virtualization, virtualization-specific hardware, primarily from the host CPUs. * Process virtual machines are designed to execute computer programs in a platform-independent environment. Some virtual machine emulators, such as QEMU and video game console emulators, are designed to also emulate (or "virtually imitate") different system architectures thus allowing execution of software applications and operating systems written for another CPU or architecture. Operating-system-level virtualization allows the resources of a computer to be partitioned via the kernel. The terms are not universally interchangeable. (en)
 • Een virtuele machine is een computerprogramma dat een computer nabootst, waar andere programma's op kunnen worden uitgevoerd. Deze techniek wordt gebruikt om de overdraagbaarheid van programmatuur te verbeteren, en ook om het gelijktijdig gebruik van de computer door verschillende gebruikers robuuster te maken. Virtuele machines zijn er in twee varianten: programmeertaal-specifiek of als emulator. (nl)
 • Maszyna wirtualna (ang. virtual machine, VM) – ogólna nazwa środowiska uruchomieniowego programów. Maszyna wirtualna kontroluje wszystkie odwołania uruchamianego programu bezpośrednio do sprzętu lub systemu operacyjnego i zapewnia ich obsługę. Dzięki temu program uruchomiony na maszynie wirtualnej „myśli”, że działa na rzeczywistym sprzęcie, podczas gdy w istocie pracuje na sprzęcie wirtualnym, „udawanym” przez odpowiednie oprogramowanie (maszynę wirtualną). Wykonywanym programem może być zarówno pojedyncza aplikacja, jak i cały system operacyjny lub nawet kolejna maszyna wirtualna. Są one zupełnie odizolowane przez maszynę wirtualną od maszyny fizycznej, w odróżnieniu od klasycznego systemu operacyjnego, który tylko zarządza uruchamianiem aplikacji na maszynie fizycznej. (pl)
 • 仮想機械(かそうきかい、仮想マシン、バーチャルマシン、英語: virtual machine、VM)とは、アプリの使用を最適化する方法であり、コンピュータの動作を再現するソフトウェアである。すなわち、エミュレートされた仮想のコンピュータそのものも仮想機械という。仮想機械によって、1つのコンピュータ上で複数のコンピュータやOSを動作させたり、別のアーキテクチャ用のソフトウェアを動作させることができ、アプリケーションが互いに干渉するのを防げる。 仮想機械によるアプローチは、企業や個人がレガシーアプリケーションに対処し、1台のコンピュータで処理できるさまざまな種類のアプリケーションを最大化することで、ハードウェアの使用を最適化するための一般的な方法である。 (ja)
 • Na ciência da computação, máquina virtual consiste em um software de ambiente computacional, que executa programas como um computador real, também chamado de processo de virtualização. Uma máquina virtual (Virtual Machine – VM) pode ser definida como “uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real”. A IBM define uma máquina virtual como uma cópia isolada de um sistema físico, e esta cópia está totalmente protegida. Máquinas virtuais são extremamente úteis no dia a dia, pois permitem ao usuário rodar outros sistemas operacionais dentro de uma única máquina física, tendo acesso a outros software existentes que podem ser instalados dentro da própria máquina virtual. (pt)
 • Virtuell maskin, virtuell dator, är en virtuell miljö skapad genom programvara. Denna virtuella miljö ses av programmen som körs i miljön som om den vore den äkta maskinvaran. Virtuella maskiner kan användas såsom i programspråket C, där virtualmaskinen betyder att program kan skrivas för en av språket definierad maskintyp istället för den faktiska maskinvaran, som en ”sandlåda” som hindrar datorprogram att påverka miljön utanför sandlådan (såsom virtualmaskinen i Java), för att möjliggöra körandet av program skrivna för en annan miljö (jfr emulator) eller för körande av främmande operativsystem, som är skrivna med antagandet att de har full access till maskinvaran (vilket inte är fallet då de körs under ett annat operativsystem). Virtuella maskiner har blivit populära den senaste tiden[när?], då den extra kapacitet den virtuella maskinen kräver inte längre har så stor betydelse, då datorerna blivit allt kraftfullare. Viktiga nya användningsområden är webbhotell (flera kunder kan erbjudas ”maskiner” de fritt kan rå över på ett fåtal verkliga datorer, främmande (eventuellt illasinnad) programvara som skall köras av webbläsare samt parallell användning av Linux och Windows. För programspråket C var kapacitetsbehovet oväsentligt, då kompilatorn sköter konverteringen. Däremot betydde den virtuella maskinen att endast själva kompilatorn (och en mindre mängd systemnära funktioner) behövde porteras till ny maskinvara, vilket var revolutionerande. IBM:s stordatorer gav redan på 1960-talet möjligheten att köra operativsystem i virtuella maskiner som tillhandahölls av ett operativsystem skrivet för ändamålet. Varje användare hade tillgång till en egen virtualmaskin (eller flera), vilket betydde att det egentliga operativsystemet slapp fördela resurser mellan enskilda program, och istället fördelade resurser mellan virtualmaskiner. Konceptet har utvecklats så att till och med centralprocessorer kan tas bort eller läggas till utan att de virtuella maskinerna berörs (annat än prestandamässigt). (sv)
 • Віртуальна машина — модель обчислювальної машини, створеної шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації. Віртуальна машина, на відміну від програми емуляції конкретного пристрою, забезпечує повну емуляцію фізичної машини чи середовища виконання (для програми). (uk)
 • 虚拟机(英語:virtual machine),在计算机科学中的体系结构裡,是指一种特殊的软件,可以在计算机平台和終端用戶之间建立一种环境,而終端用戶则是基于虚拟机这个软件所建立的环境来操作其它软件。虚拟机(VM)是计算机系统的仿真器,通过软件模拟具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统,能提供物理计算机的功能。 有不同种类的虚拟机,每种虚拟机具有不同的功能: * 系统虚拟机(也称为全虚拟化虚拟机)可代替物理计算机。它提供了运行整个操作系统所需的功能。虚拟机监视器(hypervisor)共享和管理硬件,从而允许有相互隔离但存在于同一物理机器上的多个环境。现代虚拟机监视器使用虚拟化专用硬件(主要是主机CPU)来进行硬件辅助虚拟化。 * 程序虚拟机 被设计用来在与平台无关的环境中执行计算机程序。 (zh)
 • Виртуальная машина (VM, от англ. virtual machine) — программная и/или аппаратная система, эмулирующая аппаратное обеспечение некоторой платформы (guest — гостевая платформа) и исполняющая программы для guest-платформы на host-платформе (host — хост-платформа, платформа-хозяин) или виртуализирующая некоторую платформу и создающая на ней среды, изолирующие друг от друга программы и даже операционные системы (см.: песочница); также спецификация некоторой вычислительной среды (например: «виртуальная машина языка программирования Си»). Виртуальная машина исполняет некоторый машинно-независимый код (например, байт-код, шитый код, p-код) или машинный код реального процессора. Помимо процессора, ВМ может эмулировать работу как отдельных компонентов аппаратного обеспечения, так и целого реального компьютера (включая BIOS, оперативную память, жёсткий диск и другие периферийные устройства). В последнем случае на виртуальную машину, как и на реальный компьютер, можно устанавливать операционные системы (например, Windows можно запускать в виртуальной машине под Linux или наоборот). На одном компьютере может функционировать несколько виртуальных машин (это может использоваться для имитации нескольких серверов на одном реальном сервере с целью оптимизации использования ресурсов сервера). (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 32353 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 26554 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122613292 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:cs1Dates
 • y (en)
dbp:date
 • June 2019 (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Virtuální stroj je v informatice software, který vytváří virtualizované prostředí mezi platformou počítače a operačním systémem, ve kterém koncový uživatel může provozovat software na abstraktním stroji. (cs)
 • Makina birtual bat makina (konputagailu) baten software bidezko inplementazio bat da, makina fisiko bat bezala programak exekutatzeko gai dena. Birtualizazio kontzeptua IBMren VM/370 sistemarekin agertzen da, 1972an. Ideia nagusia hainbat sistema eragile hardware berean exekutatzea lortzea da. Horretarako, sistema batek egiten dituen bi oinarrizko funtzioak banatzen dira: multiprogramazioa eta hardwarearen abstrakzioa. (eu)
 • Mesin virtual atau mesin maya (Inggris: virtual machine, disingkat vm) dalam ilmu komputer adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya sebuah komputer asli. (in)
 • 가상 머신(영어: virtual machine, VM)은 컴퓨팅 환경을 소프트웨어로 구현한 것, 즉 컴퓨터 시스템을 에뮬레이션(가상현실화)하는 소프트웨어다. 가상머신상에서 운영 체제나 응용 프로그램을 설치 및 실행할 수 있다. 다른 기능들이 있는 여러 종류의 가상 머신들이 있다. 시스템 가상 머신들은(또한 완전한 가상화 가상 머신들으로 알려진) 실제 기계의 대체제를 제공하고 완전한 운영체계의 실행을 위한 요구되는 기능성의 수준을 제공한다. 하이퍼 바이저는 하드웨어를 공유하고 관리하기 위해 네이티브 실행을 이용한다. 그리고 하이퍼바이저는 독립된 다른 환경들을 같은 물리적인 기계에서 실행하기 위해서 허용한다. 현대의 하이퍼바이저들은 하드웨어의 도움을 받는 가상화를 이용하는데, 그것들은 주로 주CPU들의 특정 하드웨어 기능을 사용하여 효과적이고 완전한 가상화를 제공한다. 프로세스 가상머신들은 플랫폼에 독립적인 프로그램 실행 환경과 추상화를 제공하여 하나의 프로그램을 실행하도록 설계되었다. (ko)
 • Een virtuele machine is een computerprogramma dat een computer nabootst, waar andere programma's op kunnen worden uitgevoerd. Deze techniek wordt gebruikt om de overdraagbaarheid van programmatuur te verbeteren, en ook om het gelijktijdig gebruik van de computer door verschillende gebruikers robuuster te maken. Virtuele machines zijn er in twee varianten: programmeertaal-specifiek of als emulator. (nl)
 • 仮想機械(かそうきかい、仮想マシン、バーチャルマシン、英語: virtual machine、VM)とは、アプリの使用を最適化する方法であり、コンピュータの動作を再現するソフトウェアである。すなわち、エミュレートされた仮想のコンピュータそのものも仮想機械という。仮想機械によって、1つのコンピュータ上で複数のコンピュータやOSを動作させたり、別のアーキテクチャ用のソフトウェアを動作させることができ、アプリケーションが互いに干渉するのを防げる。 仮想機械によるアプローチは、企業や個人がレガシーアプリケーションに対処し、1台のコンピュータで処理できるさまざまな種類のアプリケーションを最大化することで、ハードウェアの使用を最適化するための一般的な方法である。 (ja)
 • Віртуальна машина — модель обчислювальної машини, створеної шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації. Віртуальна машина, на відміну від програми емуляції конкретного пристрою, забезпечує повну емуляцію фізичної машини чи середовища виконання (для програми). (uk)
 • 虚拟机(英語:virtual machine),在计算机科学中的体系结构裡,是指一种特殊的软件,可以在计算机平台和終端用戶之间建立一种环境,而終端用戶则是基于虚拟机这个软件所建立的环境来操作其它软件。虚拟机(VM)是计算机系统的仿真器,通过软件模拟具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统,能提供物理计算机的功能。 有不同种类的虚拟机,每种虚拟机具有不同的功能: * 系统虚拟机(也称为全虚拟化虚拟机)可代替物理计算机。它提供了运行整个操作系统所需的功能。虚拟机监视器(hypervisor)共享和管理硬件,从而允许有相互隔离但存在于同一物理机器上的多个环境。现代虚拟机监视器使用虚拟化专用硬件(主要是主机CPU)来进行硬件辅助虚拟化。 * 程序虚拟机 被设计用来在与平台无关的环境中执行计算机程序。 (zh)
 • الآلة الافتراضية (بالإنجليزية: virtual machine)‏في علوم الحاسب, يقصد بالآلة الافتراضية محاكاة نظام حاسوبي محدد, حيث يعمل هذا الجهاز الافتراضي أو الآلة الافتراضية بناء على البنية الحاسوبية وطريقة العمل المفترضة لهذا الجهاز الحاسوبي الذي تتم محاكاته, ويتحقق ذلك عادة من خلال عتاد حاسوبي أو برمجيات برنامج حاسوب مخصصة لهذا الغرض. تقوم الآلة الافتراضية بخلق بيئة افتراضية تقع بين مستخدم الجهاز بحيث يستطيع المستخدم تشغيل البرامج المختلفة بدون الحاجة لوضع احتياجات كل منصة تشغيل في الحسبان. و يدعى البرنامج الحاسوبي المسؤول عن إدارة و تشغيل الآلات الافتراضية بمراقب الآلات الافتراضية. (ar)
 • En informàtica una màquina virtual és un programari que emula un ordinador i pot executar programes com si fos un ordinador real tot i que està virtualitzat. Aquest programari en un principi va ser definit com "un duplicat eficient i aïllat d'una màquina física". L'accepció del terme inclou màquines virtuals que no tenen cap equivalència directa amb cap maquinari real. Una característica essencial de les màquines virtuals és que els processos que s'executen estan limitats pels recursos i abstraccions proporcionats per elles. Aquests processos no poden escapar d'aquest "ordinador virtual". Un dels usos domèstics més estesos de les màquines virtuals és executar sistemes operatius per "provar". D'aquesta manera podem executar un sistema operatiu que vulguem provar (Linux, per exemple) des del (ca)
 • Als virtuelle Maschine (VM) wird in der Informatik die Software-technische Kapselung eines Rechnersystems innerhalb eines lauffähigen Rechnersystems bezeichnet. Die virtuelle Maschine bildet die Rechnerarchitektur eines real in Hardware existierenden oder eines hypothetischen Rechners nach. Die abstrahierende Schicht zwischen realem oder Host- bzw. Wirt-Rechner, auf dem die virtuelle Maschine ausgeführt wird, und der virtuellen Maschine wird Hypervisor oder Virtual Machine Monitor genannt; ihre Implementierung erfolgt (de)
 • Una característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan están limitados por los recursos y abstracciones proporcionados por ellas. Estos procesos no pueden escaparse de esta "computadora virtual". (es)
 • En informatique, une machine virtuelle (anglais virtual machine, abr. VM) est une illusion d'un appareil informatique créée par un logiciel d'émulation ou instanciée sur un hyperviseur. Le logiciel d'émulation simule la présence de ressources matérielles et logicielles telles que la mémoire, le processeur, le disque dur, voire le système d'exploitation et les pilotes, permettant d'exécuter des programmes dans les mêmes conditions que celles de la machine simulée. L'usage de machines virtuelles est l'un des principes fondamentaux de la technologie Java. (fr)
 • In informatica il termine macchina virtuale (VM) indica un software che, attraverso un processo di virtualizzazione, crea un ambiente virtuale che emula tipicamente il comportamento di una macchina fisica (PC, client o server) grazie all'assegnazione di risorse hardware (porzioni di disco rigido, RAM e risorse di processamento) e in cui alcune applicazioni possono essere eseguite come se interagissero con tale macchina; infatti se dovesse andare fuori uso il sistema operativo che gira sulla macchina virtuale, il sistema di base non ne risentirebbe affatto. Tra i vantaggi vi è il fatto di poter offrire contemporaneamente ed efficientemente a più utenti diversi ambienti operativi separati, ciascuno attivabile su effettiva richiesta, senza "sporcare" il sistema fisico reale con il partizionam (it)
 • In computing, a virtual machine (VM) is the virtualization/emulation of a computer system. Virtual machines are based on computer architectures and provide functionality of a physical computer. Their implementations may involve specialized hardware, software, or a combination.Virtual machines differ and are organized by their function, shown here: (en)
 • Maszyna wirtualna (ang. virtual machine, VM) – ogólna nazwa środowiska uruchomieniowego programów. Maszyna wirtualna kontroluje wszystkie odwołania uruchamianego programu bezpośrednio do sprzętu lub systemu operacyjnego i zapewnia ich obsługę. Dzięki temu program uruchomiony na maszynie wirtualnej „myśli”, że działa na rzeczywistym sprzęcie, podczas gdy w istocie pracuje na sprzęcie wirtualnym, „udawanym” przez odpowiednie oprogramowanie (maszynę wirtualną). (pl)
 • Na ciência da computação, máquina virtual consiste em um software de ambiente computacional, que executa programas como um computador real, também chamado de processo de virtualização. Uma máquina virtual (Virtual Machine – VM) pode ser definida como “uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real”. A IBM define uma máquina virtual como uma cópia isolada de um sistema físico, e esta cópia está totalmente protegida. (pt)
 • Virtuell maskin, virtuell dator, är en virtuell miljö skapad genom programvara. Denna virtuella miljö ses av programmen som körs i miljön som om den vore den äkta maskinvaran. Virtuella maskiner kan användas såsom i programspråket C, där virtualmaskinen betyder att program kan skrivas för en av språket definierad maskintyp istället för den faktiska maskinvaran, som en ”sandlåda” som hindrar datorprogram att påverka miljön utanför sandlådan (såsom virtualmaskinen i Java), för att möjliggöra körandet av program skrivna för en annan miljö (jfr emulator) eller för körande av främmande operativsystem, som är skrivna med antagandet att de har full access till maskinvaran (vilket inte är fallet då de körs under ett annat operativsystem). (sv)
 • Виртуальная машина (VM, от англ. virtual machine) — программная и/или аппаратная система, эмулирующая аппаратное обеспечение некоторой платформы (guest — гостевая платформа) и исполняющая программы для guest-платформы на host-платформе (host — хост-платформа, платформа-хозяин) или виртуализирующая некоторую платформу и создающая на ней среды, изолирующие друг от друга программы и даже операционные системы (см.: песочница); также спецификация некоторой вычислительной среды (например: «виртуальная машина языка программирования Си»). (ru)
rdfs:label
 • آلة افتراضية (ar)
 • Màquina virtual (ca)
 • Virtuální stroj (cs)
 • Virtuelle Maschine (de)
 • Máquina virtual (es)
 • Makina birtual (eu)
 • Mesin virtual (in)
 • Virtual machine (en)
 • Machine virtuelle (fr)
 • Macchina virtuale (it)
 • 仮想機械 (ja)
 • 가상 머신 (ko)
 • Virtuele machine (nl)
 • Maszyna wirtualna (pl)
 • Máquina virtual (pt)
 • Виртуальная машина (ru)
 • Virtuell maskin (sv)
 • Віртуальна машина (uk)
 • 虛擬機器 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:kernelType of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License