In the social sciences, value theory involves various approaches that examine how, why, and to what degree humans value things and whether the object or subject of valuing is a person, idea, object, or anything else. Within philosophy, it is also known as ethics or axiology. Traditionally, philosophical investigations in value theory have sought to understand the concept of "the good". Today, some work in value theory has trended more towards empirical sciences, recording what people do value and attempting to understand why they value it in the context of psychology, sociology, and economics.

Property Value
dbo:abstract
 • تُشير نظرية القيمة (بالإنجليزية: Value theory) إلى مجموعة من الطرق لفهم كيف، ولماذا، وإلى أي درجة يعطي الأشخاص قيمة للأشياء. سواء كان موضوع التقييم هو شخص أو فكرة أو كائن أو أي شيء آخر. بدأ هذا التحقيق حول القيمة في الفلسفة القديمة، حيث يطلق عليه علم القيم أو الأخلاقيات. وسعت التحقيقات الفلسفية المبكرة لفهم الخير والشر. واليوم فالكثير من نظريات القيمة تطمح إلى التجربة العلمية، وتسجيل ما يقدّره الناس ومحاولة فهم سبب تقديرهم له، في سياق علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد. على المستوى العام فإن هناك فرق بين المقدرات المعنوية (الأخلاقية) والمقدرات الطبيعية (المادية). فالأخلاقية هي تلك التي لها علاقة بسلوك الأشخاص، وعادة ما تؤدي إلى الثناء أو اللوم. والطبيعية من ناحية أخرى لها علاقة بالأشياء، وليس بالأشخاص. على سبيل المثال، تعطي كلمة (جيد) في عبارة "فلان لديه شخصية جيدة" إحساسًا مختلفًا تمامًا عن نفس الكلمة في عبارة "هذا طعام جيد". تركز الأخلاقيات بشكل أساسي على المقدرات الأخلاقية بدلاً من المقدرات المادية، في حين أن الاقتصاد لديه اهتمام بما هو جيد من الناحية الاقتصادية للمجتمع ولكن ليس شخصًا فرديًا، كما أنه مهتم بالمقدرات المادية. (ar)
 • In the social sciences, value theory involves various approaches that examine how, why, and to what degree humans value things and whether the object or subject of valuing is a person, idea, object, or anything else. Within philosophy, it is also known as ethics or axiology. Traditionally, philosophical investigations in value theory have sought to understand the concept of "the good". Today, some work in value theory has trended more towards empirical sciences, recording what people do value and attempting to understand why they value it in the context of psychology, sociology, and economics. In ecological economics value theory is separated into two types: donor-type value and receiver-type value. Ecological economists tend to believe that 'real wealth' needs a donor-determined value as a measure of what things were needed to make an item or generate a service (H. T. Odum, Environmental Accounting: Emergy and environmental decision-making, 1996). In other fields, theories positing the importance of values as an analytical independent variable (including those put forward by Max Weber, Émile Durkheim, Talcott Parsons, and Jürgen Habermas). Classical examples of sociological traditions which deny or downplay the question of values are institutionalism, historical materialism (including Marxism), behaviorism, pragmatic-oriented theories, postmodern philosophy and various objectivist-oriented theories. At the general level, there is a difference between moral and natural goods. Moral goods are those that have to do with the conduct of persons, usually leading to praise or blame. Natural goods, on the other hand, have to do with objects, not persons. For example, the statement "Mary is a good person" uses 'good' very differently than in the statement "That is good food". Ethics is mainly focused on moral goods rather than natural goods, while economics has a concern in what is economically good for the society but not an individual person and is also interested in natural goods. However, both moral and natural goods are equally relevant to goodness and value theory, which is more general in scope. (en)
 • Valorteorio konsistas el variaj alproksimiĝoj kiuj ekzamenas kiel, kial kaj ĝis kia grado homoj valorigas aferojn kaj ĉu la objekto aŭ subjekto de la valorigo estas persono, ideo, aĵo aŭ io alia. Ene de filozofio, ĝi povas esti konata kiel etiko aŭ aksiologio. Dekomencaj filozofiaj esploroj serĉis kompreni la bonon kaj malbonon kaj precizigi la koncepton de "bono". Nuntempe, multo de la valorteorio aspiras al tio sience empiria, registrante tion kion la homoj valorigas kaj klopodante kompreni kial ili valorigas ĝin en la kunteksto de la psikologio, de la sociologio kaj de la ekonomiko. En ekologia ekonomiko valorteorio estas apartigita en du tipoj: nome valoro de la donacanto kaj valoro de la ricevanto. Ekologiaj ekonomikistoj tendencas kredi ke 'la reala riĉo' bezonas donac-determinitan valoron kiel mezuro de tio kio necesas por fari aĵon aŭ generi servon. En aliaj fakoj, teorioj metas la gravon de valoroj kiel analizo sendependa variabla (kiel tiuj de Max Weber, Émile Durkheim, Talcott Parsons kaj Jürgen Habermas). Klasikaj ekzemploj de sociologiaj tradicioj kiuj malakceptas aŭ minimumigas la demandon de la valoroj estas instituciismo, historia materiismo (kiel Marksismo), kondutismo, pragmat-orientitaj teorioj, postmodernisma filozofio kaj variaj objektivism-orientitaj teorioj. Je ĝenerala nivelo, estas diferenco inter morala kaj natura bonoj. Moralaj bonoj estas tiuj kiuj rilatas al la konduto de personoj, kutime kondukante al laŭdo aŭ mallaŭdo. Naturaj bonoj, aliflanke, rilatas al objektoj, ne al personoj. Por ekzemplo, la aserto "Maria estas bona persono" uzas 'bona' tre diference ol en la aserto "Tiu estas bona manĝo". Etiko estas ĉefe fokusita al moralaj bonoj pli ol al naturaj bonoj, dum ekonomiko rilatas al tio kio estas ekonomie bona por la socio sed ne al individua persono kaj estas interesata ankaŭ en naturaj bonoj. Tamen, kaj moralaj kaj naturaj bonoj estas egale gravaj por boneco kaj valorteorio, kio estas pli ĝenerala laŭ vidpunkto. (eo)
 • La filosofia dei valori non va confusa con la speculazione diretta a definire i valori in senso metafisico e religioso com'era, ad esempio, nell'etica platonica e aristotelica ma deve essere intesa come un ampio movimento filosofico che, opponendosi al materialismo positivistico e al nichilismo nietzschiano e rifacendosi alla rinascita del Kantismo nella seconda metà del XIX secolo, affronta il problema dei valori morali intesi come convalidati dalla loro universalità e da quella metafisica ispirata da Kant. (it)
 • Värdeteori är det filosofiska studiet av värderingar och deras grundval. Man studerar värdeomdömen ur logisk, semantisk, metafysisk och kunskapsteoretisk synvinkel. Bland de semantiska frågorna återfinns exempelvis: "Vad är värdeomdömen?" och "Kan värdeomdömen vara sanna?" Inom den ontologiska (metafysiska) delen studeras frågor som: "Finns det objektivt existerande värden?" Man studerar även vilka möjligheter det finns att få kunskap i dessa och andra närbesläktade frågor. Även om det i teorin går att kombinera de olika delarna ganska fritt har filosofer tenderat att utveckla heltäckande teorier; teorier som uttalar sig om vårt moraliska språk, om en eventuell moralisk verklighet samt om våra möjligheter att få kunskap om detta. Värdeteori inbegriper värderingar inom olika fält där det mest framträdande är moralens. Moralisk värdeteori brukar också kallas för metaetik. Moral är dock inte det enda området där värdeteoretiska studier förekommer. Även inom exempelvis de filosofiska studierna av estetik, teknik och juridik och inom vetenskapsteori studerar man värderingar. Ibland sägs det att värdeteori förhåller sig till normativ etik på samma sätt som vetenskapsteorin förhåller sig till vetenskapen. Värdeteori ingår i vad som bredare har kallats . Värdeteorin skiljer sig från andra delar av värdefilosofin därigenom att den inte sysslar med frågor om hur saker och ting bör vara, vilket är studieområdet för den normativa etiken, utan snarare analyserar detta "bör". Gränsen mellan dessa två delar av värdefilosofin är stundtals oklar, och teorier inom det ena området implicerar ofta bestämda förhållanden på det andra. Värdefilosofin skiljer sig i sin tur från empirisk forskning av värderingar, som exempelvis kan inbegripa studier av värderingar hos olika folkgrupper och individer. Lars Bergström uttryckte i Grundbok i värdeteori (1990) skillnaden mellan de empiriska vetenskaperna och värdefilosofin på följande vis: "Inom empiriska vetenskaper är man intresserad av vilka värderingar folk faktiskt har. Inom värdefilosofin intresserar man sig för vad värderingar är, och för vilka värderingar som är riktiga." Värt att notera är att Bergströms "är" och "riktiga" ungefär motsvarar distinktionen mellan värdeteori och normativ etik. (sv)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 32361 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 13579 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 968974661 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La filosofia dei valori non va confusa con la speculazione diretta a definire i valori in senso metafisico e religioso com'era, ad esempio, nell'etica platonica e aristotelica ma deve essere intesa come un ampio movimento filosofico che, opponendosi al materialismo positivistico e al nichilismo nietzschiano e rifacendosi alla rinascita del Kantismo nella seconda metà del XIX secolo, affronta il problema dei valori morali intesi come convalidati dalla loro universalità e da quella metafisica ispirata da Kant. (it)
 • تُشير نظرية القيمة (بالإنجليزية: Value theory) إلى مجموعة من الطرق لفهم كيف، ولماذا، وإلى أي درجة يعطي الأشخاص قيمة للأشياء. سواء كان موضوع التقييم هو شخص أو فكرة أو كائن أو أي شيء آخر. بدأ هذا التحقيق حول القيمة في الفلسفة القديمة، حيث يطلق عليه علم القيم أو الأخلاقيات. وسعت التحقيقات الفلسفية المبكرة لفهم الخير والشر. واليوم فالكثير من نظريات القيمة تطمح إلى التجربة العلمية، وتسجيل ما يقدّره الناس ومحاولة فهم سبب تقديرهم له، في سياق علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد. (ar)
 • In the social sciences, value theory involves various approaches that examine how, why, and to what degree humans value things and whether the object or subject of valuing is a person, idea, object, or anything else. Within philosophy, it is also known as ethics or axiology. Traditionally, philosophical investigations in value theory have sought to understand the concept of "the good". Today, some work in value theory has trended more towards empirical sciences, recording what people do value and attempting to understand why they value it in the context of psychology, sociology, and economics. (en)
 • Valorteorio konsistas el variaj alproksimiĝoj kiuj ekzamenas kiel, kial kaj ĝis kia grado homoj valorigas aferojn kaj ĉu la objekto aŭ subjekto de la valorigo estas persono, ideo, aĵo aŭ io alia. Ene de filozofio, ĝi povas esti konata kiel etiko aŭ aksiologio. Dekomencaj filozofiaj esploroj serĉis kompreni la bonon kaj malbonon kaj precizigi la koncepton de "bono". Nuntempe, multo de la valorteorio aspiras al tio sience empiria, registrante tion kion la homoj valorigas kaj klopodante kompreni kial ili valorigas ĝin en la kunteksto de la psikologio, de la sociologio kaj de la ekonomiko. (eo)
 • Värdeteori är det filosofiska studiet av värderingar och deras grundval. Man studerar värdeomdömen ur logisk, semantisk, metafysisk och kunskapsteoretisk synvinkel. Bland de semantiska frågorna återfinns exempelvis: "Vad är värdeomdömen?" och "Kan värdeomdömen vara sanna?" Inom den ontologiska (metafysiska) delen studeras frågor som: "Finns det objektivt existerande värden?" Man studerar även vilka möjligheter det finns att få kunskap i dessa och andra närbesläktade frågor. Även om det i teorin går att kombinera de olika delarna ganska fritt har filosofer tenderat att utveckla heltäckande teorier; teorier som uttalar sig om vårt moraliska språk, om en eventuell moralisk verklighet samt om våra möjligheter att få kunskap om detta. (sv)
rdfs:label
 • Value theory (en)
 • نظرية القيمة (ar)
 • Valorteorio (eo)
 • Filosofia dei valori (it)
 • Värdeteori (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:mainInterest of
is dbo:notableIdea of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:field of
is dbp:mainInterests of
is dbp:notableIdeas of
is foaf:primaryTopic of