"Surplus value" is a translation of the German word "Mehrwert", which simply means value added (sales revenue less the cost of materials used up), and is cognate to English "more worth". Surplus-value is the difference between the amount raised through a sale of a product and the amount it cost to the owner of that product to manufacture it: i.e. the amount raised through sale of the product minus the cost of the materials, plant and labour power. It is a central concept in Karl Marx's critique of political economy. Conventionally, value-added is equal to the sum of gross wage income and gross profit income. However, Marx uses the term Mehrwert to describe the yield, profit or return on production capital invested, i.e. the amount of the increase in the value of capital. Hence, Marx's use

Property Value
dbo:abstract
 • فائض القيمة هو مفهوم استخدمه كارل ماركس في نقده للاقتصاد السياسي. رغم أن ماركس نفسه لم يخترع المصطلح، فقد ساهم بشكل كبيرة في وضع مفهومه. ويشير المفهوم بشكل تقريبي إلى القيمة الجديدة التي تنشأ بواسطة العمل غير المأجور من قبل العامل بناء على قيمة ، والتي هي من خصائص الأنظمة الرأسمالية وقاعدة الربح لها، وهكذا يكون فائض القيمة هو أساس تراكم رأس المال. (ar)
 • La plusvàlua és, genèricament, un augment de valor produït per causes externes sense haver-hi aplicat cap millora. I específicament en economia és l'augment de valor econòmic d'una propietat privada atès, no pas a una millora del propietari, sinó a l'augment de la demanda (a igual oferta), a l'especulació o a altres factors. Molt sovint es fa referència a "la plusvàlua" en parlar de l'impost (generalment municipal) que grava l'increment de valor d'un terreny de naturalesa urbana (és a dir, d'un bé immoble com pisos, locals, etc.) quan se'n fa una transmissió (venda, herència o donació). La plusvàlua pot provenir de béns i serveis diversos: * a) renda del sòl, o part de la plusvàlua que es quedarà el terratinent pel monopoli del sòl. * b) , o part de la plusvàlua que va a parar al capitalista que presta diners al propietari dels mitjans de producció. * c) guany, o benefici industrial o comercial, marge de benefici que el capitalista considera que li correspon. (ca)
 • Nadhodnota je jedním ze základních pojmů marxismu, který označuje v kapitalismu rozdíl mezi hodnotou, kterou dělník vytváří svou prací, a mzdou, kterou za ni dostává. „Nadhodnota“ je překlad německého „Mehrwert“, což znamená jednoduše (výnosy z prodeje snížené o náklady na použité materiály). Podle marxistické teorie si majitel výrobních prostředků (kapitalista) nadhodnotu neoprávněně přivlastňuje, a tím zaměstnance vykořisťuje. Bohatnutí kapitalistů akumulujících kapitál získávaný na úkor chudnoucích dělníků stupňuje napětí, které se projevuje třídním bojem mezi buržoazní třídou a proletariátem a má nakonec vést k socialistické revoluci. Pokud soukromé vlastnictví výrobních prostředků vede k vykořisťování člověka, způsobí jeho přeměna na vlastnictví veřejné (státní) přechod k beztřídní společnosti bez vykořisťování. Teorie nadhodnoty navazuje na myšlenky socialistů 19. století, např. Proudhonovy teorie vlastnictví i představitele klasické ekonomie, zejména Davida Ricarda, podle kterého je hlavním zdrojem směnné hodnoty zboží práce. Teorie se zdála vhodně popisovat soudobý stav 19. století, kdy díky průmyslové revoluci docházelo k rychlému bohatnutí průmyslových magnátů, zatímco rostoucí počet dělníků žil často pod hranicí chudoby a chyběla pokročilejší politika sociálního zákonodárství. Teorie nadhodnoty tedy považuje mzdu určovanou trhem práce a zisk zaměstnavatelů za původce nespravedlivé společnosti. Koncepci nadhodnoty popřelo několik ekonomů, a to již za Marxova života, známá je kritika například z tzv. Rakouské školy. Současná ekonomie vychází z oprávněnosti zisku pro zaměstnavatele. Také se dosud nenaplnila vize finálního boje a celosvětové revoluce, jež byla předvídána v důsledku rostoucích rozporů mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli, jen k řadě revolucí v hospodářsky méně významných zemích. (cs)
 • In der Marx’schen Arbeitswerttheorie bezeichnet Mehrwert die Differenz zwischen dem Wert einer Ware und der (geringeren) Wertsumme aus 1. * dem Wert der zur Herstellung dieses Produkts notwendigen Arbeitskraft („variables Kapital“) und 2. * dem Wert der für die Herstellung dieses Produkts nötigen Rohstoffe, Vorprodukte, anteiligen Maschinen- und Energiekosten usw. („konstantes Kapital“). Den Begriff „Mehrwert“ (engl. surplus value) verwendete 1824 schon William Thompson in seiner Untersuchung An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth Most Conducive to Human Happiness. Wie Engels und Kautsky gegenüber Anton Menger nachweisen, bezeichnet Thompson mit diesem Terminus den zusätzlichen Profit, den ein Maschinen einsetzender Kapitalist im Vergleich zu einem Handwerker erzielt. Daneben spricht Thompson auch von „Zusatzwert“ (additional value), mit welchem er den insgesamt neu geschaffenen Wert oder Neuwert (m+v) meint. Auch Marx selbst benutzt den Ausdruck bereits in seinem Artikel über das , dort allerdings im Sinne von Entschädigungen, die der Waldbesitzer erhält. (de)
 • Ekonomio > Plusvaloro < Marksismo Jen la difino laŭ la marksisma laborvalorteorio: La laborulo redonas al sia mastro pli ol li kostis al tiu ĉi. Kiam la laboristo laboris sufiĉe por financi la reproduktadon de sia laborforto, li ne finis sian labortagon. La produkto de lia kroma laboro apartenas al la mastro. La plusvaloro estas la valoro de tiu kromprodukto, egala al la diferenco inter la valoro de la laborforto kaj la valoro de la produkto de la laboro. Laŭ la nemarksista ekonomio tiu ĉi teorio estas erara. Logika premiso de la teorio estas, ke la interŝanĝa produktvaloro de ĉia produkto, lastinstance estas nenio alia ol materiigita produktada labortempo. (Laŭ la teorio la interŝanĝa valoro de la laboro estas la laborhoroj necesaj por la produktado de la vivbezonaĵoj - nutraĵoj k.t.p. - de la laboristo mem.) Sed laŭ la nemarksista ekonomio tiu ĉi premiso estas malĝusta, kiel oni vidas ekz. ĉe la prezoj de krudmaterialoj, oleo k.t.p. La plusvalora teorio ne estas inventaĵo de Karl Marx, sed de David Ricardo, sed plusvaloro fariĝis unu el la plej gravaj nocioj de la marksismo, ĉar ĝi kondukis la adeptojn al la opinio, ke ekspluatado - en la senco "troprofiti el ies laboro, ne donante justan kompenson" - ne estas individua kontraŭleĝa aŭ kontraŭmorala misfaro de iu mastro, sed kvazaŭ objektiva strukturelemento de la kapitalismo. Kiel tia, ĝi el marksisma vidpunkto ne estas leĝe kontrolebla, reformebla kaj plibonigebla sen forigo de la kapitalismo mem. Ĉiaj socialaj atingaĵoj de kapitalismaj socioj - ekz. la sociala merkatekonomio - tial prezentas malfacilan teorian problemon por la marksismo; ĝi emas nei, "forklarigi", deklari trompaj tiajn atingaĵojn. * (laŭ Marx La Kapitalo, Kritiko de la politika ekonomiko) Plusvaloro estas la diferenco inter la valoro de la oferita kaj la ricevita salajro. plusvalora produktado: C1 + V + M = C2 kiam C1 = konsatanta kapitalo (maŝinoj, konstruiaĵoj, matetialoj)V = salajro ("ŝanĝiĝanta kapitalo" (historia-socia de la laborforto)M = plusvaloro (rezulto de la nepagita pluslaboro)C2 = uzata, plilarĝiĝanta kapitalo (eo)
 • El plusvalor (también traducido como supervalía o plusvalía) es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo. Esto es, la expresión monetaria del plustrabajo. Es la forma específica que adquiere el plusproducto bajo el modo de producción capitalista y forma la base de la acumulación capitalista.​ Este concepto fue creado por Karl Marx a partir de la crítica a los economistas clásicos precedentes como Adam Smith, David Ricardo, Rodbertus;etc,que ya la habían enunciado pero no definido formalmente.[cita requerida] (es)
 • Gainbalioa, teoria ekonomiko marxistaren arabera, langileek haien gainetik lan eginda soberan ekoizten duten balio berria da. Ekonomia kapitalistan, kapitalistak berarentzat hartzen du balio hori eta, modu horretan aberasten da; kapitalaren metaketarako oinarria da. (eu)
 • La plus-value (ou parfois survaleur) est un concept forgé par Proudhon, puis repris et développé par Karl Marx dans sa critique de l'économie politique, et détaillé dans Le Capital. Karl Marx reprend et complète la théorie de la valeur des économistes classiques (Adam Smith, David Ricardo, etc.), selon lesquels la source de la valeur d’échange d’une marchandise est le travail qui y est incorporé. Dans la théorie de la valeur de Marx, la plus-value a une signification précise : c’est la différence entre la quantité de valeur ajoutée par le travailleur à la marchandise initiale et la valeur de la force de travail nécessaire (le travail lui-même étant "incommensurable" au sens de non-marchandisable puisque le travail, c'est l'individu, un être vivant, pensant, et non une marchandise). La question de l'explication de la source de plus-value est exprimée par Friedrich Engels comme suit (dans l'Anti-Dühring) : « Quelle est l'origine de cette plus-value ? Elle ne peut ni venir du fait que l'acheteur a acheté les marchandises au-dessous de la valeur, ni du fait que le vendeur les a revendues au-dessus de la valeur. Car, dans les deux cas, les gains et les pertes de chaque individu se compensent, puisque chacun est tour à tour acheteur et vendeur. Elle ne peut provenir non plus du dol [tromperie], puisque le dol peut sans doute enrichir l'un aux dépens de l'autre, mais il ne peut pas augmenter la somme totale possédée par l'un et l'autre, non plus, par conséquent, que la somme des valeurs circulantes en général. » Marx lui-même considère le lien entre profit, intérêt, rente et plus-value, et celui entre plus-value et comme l'une de ses plus grandes conquêtes théoriques. (fr)
 • 잉여가치(독일어: Mehrwert, 영어: surplus value)는 노동착취 때문에 투입된 원 자본가치보다 그 가치가 증식된 부분이다. (ko)
 • Meerwaarde is de waarde die loonarbeid toevoegt aan de productie, boven de waarde die als loon wordt uitgekeerd. Het is een centraal begrip uit de economische theorie van Karl Marx, waarin het de verklaring biedt voor het verschijnsel winst. (nl)
 • Mais-valia (calque do alemão Mehrwert) é o termo famosamente empregado por Karl Marx à diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho que é a base do lucro no sistema capitalista. (pt)
 • Värde- och mervärdeteorierna utgör viktiga begrepp i den marxistiska analysen av det kapitalistiska produktionssättet. (sv)
 • "Surplus value" is a translation of the German word "Mehrwert", which simply means value added (sales revenue less the cost of materials used up), and is cognate to English "more worth". Surplus-value is the difference between the amount raised through a sale of a product and the amount it cost to the owner of that product to manufacture it: i.e. the amount raised through sale of the product minus the cost of the materials, plant and labour power. It is a central concept in Karl Marx's critique of political economy. Conventionally, value-added is equal to the sum of gross wage income and gross profit income. However, Marx uses the term Mehrwert to describe the yield, profit or return on production capital invested, i.e. the amount of the increase in the value of capital. Hence, Marx's use of Mehrwert has always been translated as "surplus value", distinguishing it from "value-added". According to Marx's theory, surplus value is equal to the new value created by workers in excess of their own labor-cost, which is appropriated by the capitalist as profit when products are sold. Marx thought that the gigantic increase in wealth and population from the 19th century onwards was mainly due to the competitive striving to obtain maximum surplus-value from the employment of labor, resulting in an equally gigantic increase of productivity and capital resources. To the extent that increasingly the economic surplus is convertible into money and expressed in money, the amassment of wealth is possible on a larger and larger scale (see capital accumulation and surplus product). (en)
 • 剩餘價值(德語:Mehrwert)根據馬克思主義理論,是指剝削自勞動者勞動價值中的利潤(勞動價值和工資存落差),即“勞動者創造的被資產階級無償佔有的勞動”。關於剩余價值,社會主義國家按照馬克思主義的觀點認為,剩余價值應該歸無產階級所有。 (zh)
 • Додатко́ва ва́ртість — це вартість, створена працівниками понад вартість робочої сили і безкоштовно привласнена власником засобів виробництва. Виходячи з цього, вартість товару (W) можна виразити так: W = с + V + m де с вартість засобів виробництва, V — вартість робочої сили, m — додана вартість. Вперше наукове обґрунтування вартості дав Вільям Петті. Він є родоначальником трудової теорії вартості. Глибше обґрунтування суті додаткової вартості дав Карл Маркс. Він виділяв 2 види додаткової вартості — абсолютну та відносну: * абсолютна пов'язана з подовженням робочого дня; * відносна пов'язана зі зростанням інтенсивності праці; * надлишкова одержують окремі підприємці за допомогою більш досконалих машин і технологій, досягаючи на своїх підприємствах більш високої продуктивності праці. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 40949151 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 42259 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986257396 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • فائض القيمة هو مفهوم استخدمه كارل ماركس في نقده للاقتصاد السياسي. رغم أن ماركس نفسه لم يخترع المصطلح، فقد ساهم بشكل كبيرة في وضع مفهومه. ويشير المفهوم بشكل تقريبي إلى القيمة الجديدة التي تنشأ بواسطة العمل غير المأجور من قبل العامل بناء على قيمة ، والتي هي من خصائص الأنظمة الرأسمالية وقاعدة الربح لها، وهكذا يكون فائض القيمة هو أساس تراكم رأس المال. (ar)
 • El plusvalor (también traducido como supervalía o plusvalía) es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo. Esto es, la expresión monetaria del plustrabajo. Es la forma específica que adquiere el plusproducto bajo el modo de producción capitalista y forma la base de la acumulación capitalista.​ Este concepto fue creado por Karl Marx a partir de la crítica a los economistas clásicos precedentes como Adam Smith, David Ricardo, Rodbertus;etc,que ya la habían enunciado pero no definido formalmente.[cita requerida] (es)
 • Gainbalioa, teoria ekonomiko marxistaren arabera, langileek haien gainetik lan eginda soberan ekoizten duten balio berria da. Ekonomia kapitalistan, kapitalistak berarentzat hartzen du balio hori eta, modu horretan aberasten da; kapitalaren metaketarako oinarria da. (eu)
 • 잉여가치(독일어: Mehrwert, 영어: surplus value)는 노동착취 때문에 투입된 원 자본가치보다 그 가치가 증식된 부분이다. (ko)
 • Meerwaarde is de waarde die loonarbeid toevoegt aan de productie, boven de waarde die als loon wordt uitgekeerd. Het is een centraal begrip uit de economische theorie van Karl Marx, waarin het de verklaring biedt voor het verschijnsel winst. (nl)
 • Mais-valia (calque do alemão Mehrwert) é o termo famosamente empregado por Karl Marx à diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho que é a base do lucro no sistema capitalista. (pt)
 • Värde- och mervärdeteorierna utgör viktiga begrepp i den marxistiska analysen av det kapitalistiska produktionssättet. (sv)
 • 剩餘價值(德語:Mehrwert)根據馬克思主義理論,是指剝削自勞動者勞動價值中的利潤(勞動價值和工資存落差),即“勞動者創造的被資產階級無償佔有的勞動”。關於剩余價值,社會主義國家按照馬克思主義的觀點認為,剩余價值應該歸無產階級所有。 (zh)
 • La plusvàlua és, genèricament, un augment de valor produït per causes externes sense haver-hi aplicat cap millora. I específicament en economia és l'augment de valor econòmic d'una propietat privada atès, no pas a una millora del propietari, sinó a l'augment de la demanda (a igual oferta), a l'especulació o a altres factors. Molt sovint es fa referència a "la plusvàlua" en parlar de l'impost (generalment municipal) que grava l'increment de valor d'un terreny de naturalesa urbana (és a dir, d'un bé immoble com pisos, locals, etc.) quan se'n fa una transmissió (venda, herència o donació). (ca)
 • Nadhodnota je jedním ze základních pojmů marxismu, který označuje v kapitalismu rozdíl mezi hodnotou, kterou dělník vytváří svou prací, a mzdou, kterou za ni dostává. „Nadhodnota“ je překlad německého „Mehrwert“, což znamená jednoduše (výnosy z prodeje snížené o náklady na použité materiály). Podle marxistické teorie si majitel výrobních prostředků (kapitalista) nadhodnotu neoprávněně přivlastňuje, a tím zaměstnance vykořisťuje. Bohatnutí kapitalistů akumulujících kapitál získávaný na úkor chudnoucích dělníků stupňuje napětí, které se projevuje třídním bojem mezi buržoazní třídou a proletariátem a má nakonec vést k socialistické revoluci. Pokud soukromé vlastnictví výrobních prostředků vede k vykořisťování člověka, způsobí jeho přeměna na vlastnictví veřejné (státní) přechod k beztřídní s (cs)
 • In der Marx’schen Arbeitswerttheorie bezeichnet Mehrwert die Differenz zwischen dem Wert einer Ware und der (geringeren) Wertsumme aus 1. * dem Wert der zur Herstellung dieses Produkts notwendigen Arbeitskraft („variables Kapital“) und 2. * dem Wert der für die Herstellung dieses Produkts nötigen Rohstoffe, Vorprodukte, anteiligen Maschinen- und Energiekosten usw. („konstantes Kapital“). (de)
 • Ekonomio > Plusvaloro < Marksismo Jen la difino laŭ la marksisma laborvalorteorio: La laborulo redonas al sia mastro pli ol li kostis al tiu ĉi. Kiam la laboristo laboris sufiĉe por financi la reproduktadon de sia laborforto, li ne finis sian labortagon. La produkto de lia kroma laboro apartenas al la mastro. La plusvaloro estas la valoro de tiu kromprodukto, egala al la diferenco inter la valoro de la laborforto kaj la valoro de la produkto de la laboro. * (laŭ Marx La Kapitalo, Kritiko de la politika ekonomiko) plusvalora produktado: C1 + V + M = C2 kiam (eo)
 • La plus-value (ou parfois survaleur) est un concept forgé par Proudhon, puis repris et développé par Karl Marx dans sa critique de l'économie politique, et détaillé dans Le Capital. Karl Marx reprend et complète la théorie de la valeur des économistes classiques (Adam Smith, David Ricardo, etc.), selon lesquels la source de la valeur d’échange d’une marchandise est le travail qui y est incorporé. La question de l'explication de la source de plus-value est exprimée par Friedrich Engels comme suit (dans l'Anti-Dühring) : (fr)
 • "Surplus value" is a translation of the German word "Mehrwert", which simply means value added (sales revenue less the cost of materials used up), and is cognate to English "more worth". Surplus-value is the difference between the amount raised through a sale of a product and the amount it cost to the owner of that product to manufacture it: i.e. the amount raised through sale of the product minus the cost of the materials, plant and labour power. It is a central concept in Karl Marx's critique of political economy. Conventionally, value-added is equal to the sum of gross wage income and gross profit income. However, Marx uses the term Mehrwert to describe the yield, profit or return on production capital invested, i.e. the amount of the increase in the value of capital. Hence, Marx's use (en)
 • Додатко́ва ва́ртість — це вартість, створена працівниками понад вартість робочої сили і безкоштовно привласнена власником засобів виробництва. Виходячи з цього, вартість товару (W) можна виразити так: W = с + V + m де с вартість засобів виробництва, V — вартість робочої сили, m — додана вартість. Вперше наукове обґрунтування вартості дав Вільям Петті. Він є родоначальником трудової теорії вартості. Глибше обґрунтування суті додаткової вартості дав Карл Маркс. Він виділяв 2 види додаткової вартості — абсолютну та відносну: (uk)
rdfs:label
 • فائض القيمة (ar)
 • Plusvàlua (ca)
 • Nadhodnota (cs)
 • Mehrwert (Marxismus) (de)
 • Plusvaloro (eo)
 • Plusvalor (es)
 • Gainbalio (eu)
 • Surplus value (en)
 • Plus-value (marxisme) (fr)
 • Plusvalore (it)
 • 잉여가치 (ko)
 • Meerwaarde (Marx) (nl)
 • Mais-valia (pt)
 • Прибавочная стоимость (ru)
 • Mervärde (sv)
 • Додаткова вартість (uk)
 • 剩余价值 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of