About: Scrapie

An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Scrapie (/ˈskreɪpi/) is a fatal, degenerative disease affecting the nervous systems of sheep and goats. It is one of several transmissible spongiform encephalopathies (TSEs), and as such it is thought to be caused by a prion. Scrapie has been known since at least 1732 and does not appear to be transmissible to humans. However, new studies suggest a link between scrapie and sporadic CJD. Scrapie usually affects sheep around three to five years of age. The potential for transmission at birth and from contact with placental tissues is apparent.

Property Value
dbo:abstract
 • قعاص الغنم أو الراعوش (بالإنجليزية: Scrapie)‏ هو داء تنكسي قاتل يصيب الجهاز العصبي للأغنام والماعز. (ar)
 • L'scrapie és una malaltia fatal i degenerativa que afecta el sistema nerviós d'ovelles i cabres. Es classifica dins de les encefalopaties espongiformes transmissibles i, com altres malalties similars, es creu que pot estar causada per un prió, una proteïna mal plegada infecciosa. (ca)
 • Scrapie, klusavka (drbavka), Scrapie-associated fibrilis, je neurodegenerativní onemocnění ovcí a koz. Je rozšířeno v Evropě, na středním východě a USA, ale do dnešního dne nebyla její přítomnost zaznamenána v Austrálii a na Novém Zélandu. Má extrémně dlouhou inkubační dobu, je charakterizované výskytem a akumulací patologické formy prionového proteinu (PrPSc). Je příbuzné BSE a patří do skupiny onemocnění souhrnně označované transmisivní spongiformní encefalopatie. Scrapie není nemocí ve smyslu nákazy organismu jiným organismem, ale spíše poruchou organismu v důsledku přítomnosti a působení látky, kterou tělo neumí likvidovat (metabolizovat ani vyloučit). První záznamy o scrapii pocházejí z počátku 18. století. Název Scrapie pochází z tendence nemocných ovcí vyškrábat si svoji vlnu. Další klinické příznaky jako obtíže při chůzi a ztráta koordinace se odráží v alternativních názvech ´Traberkrankheit´ (nemoc rychlé chůze) a ´la tremblante´ (chvění), tyto názvy byly původně samostatně používány v Německu a ve Francii. U ovcí byl popsán gen pro tvorbu prionového proteinu PrPSc, který určuje, zda je zvíře vnímavé ke vzniku klinických příznaků scrapie, pokud je vystaveno infekci. Každý gen pro PrPSc má 2 alely, které pocházejí každá od jednoho rodiče. Vědci identifikovali 3 konkrétní místa (kodony) genu PrPSc, která odpovídají za vnímavost nebo rezistenci ovcí k projevům infekce. Na každém kodonu dvou různých alel jednoho PrP genu mohou být různé kombinace aminokyselin. PrPSc genotyp ovcí tedy představuje kombinace aminokyselin na příslušných kodonech obou chromozomů pro PrPSc gen. Kombinace alel, každé od jednoho rodiče určují genotyp vyšetřované ovce. Je známo až 15 možných kombinací (genotypů), jejichž výskyt je různý v rámci každého plemene. Charakteristickým místem výskytu je centrální nervový systém (CNS). Toto onemocnění nelze potvrdit u živého zvířete laboratorními metodami. V současné době lze vyšetřovat nervovou tkáň u poraženého nebo uhynulého zvířete. Používají se histopatologické či imunohistochemické metody. V CNS se zjišťuje forma prionového proteinu PrPSc pomocí některého z rychlých testů (Western blot, ELISA), případně elektronmikroskopickým průkazem PrPSc (SAF – Scrapie Associated Fibrils). Podstatnou příčinou pro vznik a šíření choroby byla mj. lidská hospodářská činnost, konkrétně používání masokostní moučky jako krmiva pro býložravý/přežvýkavý dobytek. (cs)
 • Ŝaftremo estas la plej konata kaj studata priona malsano de ŝafoj kaj kaproj. Sciencistoj eĉ opinias, ke ŝaftremo estas la praavo de ĉiuj prionaj malsanoj de bestoj (inter ili homoj). Ŝaftremo estas konata en Britio jam preskaŭ 300 jarojn. Alia nomo de ŝaftremo estas skrap-malsano. Pro netolerebla haŭta juko, karakteriza por la malsano, la bestoj frotiĝas kontraŭ ĉiuj malmolaj objektoj kaj fariĝas tre ekscititaj. Baldaŭ ĉe ili aperas ŝanceliĝema irmaniero, kaj la bestoj jam ne povas stari. Post kelkaj jaroj la malsanaj bestoj pereas. En la cerbo de la malsanaj kaj mortintaj bestoj estas trovitaj multnombraj spongecaj kavoj sur la loko de detruitaj nervaj ĉeloj kaj amasiĝoj de la proteino ameloido (ameloidaj plakaĵoj), kiuj enhavas grandan kvanton da infektaj prionoj. Krom en la cerbo, tiuj prionoj povas aperi en limfonodoj, lieno, okulbulboj, intestaro ktp. La ŝafoj kaj kaproj infektiĝas precipe sur paŝtejoj kaj en bienoj, kiuj restas kontaĝaj longan tempon post ĉeestado de la malsanaj bestoj. Nuntempe ŝaftremo estas disvastiĝinta en multaj landoj de ĉiuj kontinentoj krom Aŭstralio. Por la prevento de la malsano necesas rigoraj kvarantenaj kaj profilaktikaj rimedoj: la frua evidentigo de la malsanaj bestoj, neniigo de la grego, kie estis registrita almenaŭ unu malsana besto, desinfektadoj, malpermeso uzi la paŝtejon, kie paŝtiĝis malsanaj bestoj, ktp. Sed ŝaftremo estas danĝera ne nur por ŝafoj kaj kaproj. Sciencistoj malkovris, ke ŝaftremo fariĝis la fonto de infektado por multaj aliaj bestoj. Malraciaj kaj nepripensitaj agadoj de homoj, kiuj uzis kiel aldonan proteinan nutraĵon al bestoj nesufiĉe desinfektitajn ostodevenan farunon kaj viandajn restaĵojn, fabrikitajn el kadavroj de ŝafoj kaj kaproj, kiuj estis infektitaj de ŝaftremo, alkondukis al la amasa disvastiĝo de prionaj malsanoj inter bovoj, katoj, lutreoloj, hufuloj ktp. (eo)
 • Scrapie (von englisch scrape ‚kratzen‘, ‚schaben‘) oder Traberkrankheit (Paraplegia enzootica), seltener auch Gnubberkrankheit, Wetzkrankheit oder Rida, ist eine übertragbare, langsam tödlich verlaufende Erkrankung des Gehirns (Enzephalopathie) bei Schafen und in geringerem Ausmaß auch Ziegen. Sie wird höchstwahrscheinlich durch fehlgebildete Proteine (Prionen) hervorgerufen. Scrapie geht mit Hohlraumbildungen (Vakuolisierungen) in den Nervenzellen einher und äußert sich in Verhaltens- und Gangstörungen. Der englische Name rührt daher, dass die erkrankten Schafe infolge starken Juckreizes die Tendenz haben, sich die Wolle abzuscheuern. Sie gehört wie die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und Kuru des Menschen zu den übertragbaren (transmissiblen) spongiformen Enzephalopathien (TSE). Die Traberkrankheit ist wie alle TSE eine anzeigepflichtige Tierseuche. Der Übergang des Erregers auf das Rind wird als Ursache für das Auftreten der BSE angesehen. 2015 gab es in Deutschland elf bestätigte Scrapie-Fälle, die höchste Fallzahl (n=43) seit 1990 wurde 2004 beobachtet. (de)
 • La tremblante du mouton, également appelée gratte ou scrapie (qui dérive du verbe anglais to scrape : « gratter ») est une maladie animale à prions, du groupe des encéphalopathies spongieuses transmissibles (ESST, analogue à l'ESB) qui atteint les petits ruminants (ovins, caprins), bovin, wapiti, cerf, élan… C'est une maladie mortelle qui se caractérise par l'apparition de troubles du comportement liés à une atteinte du système nerveux central. Les prions infectieux font partie des « agents transmissibles non conventionnels (ATNC) » et sont dits « prions pathogènes ». (fr)
 • La tembladera o scrapie es una enfermedad fatal y neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso de ovejas y cabras.​ Pertenece a la familia de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET), la cual incluye a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o enfermedad de la vaca loca y la caquexia crónica en venados y alces. Como otras encefalopatías espongiformes transmisibles, la tembladera es causada por un prion.​ Se tienen registros de tembladera desde 1732.​​ El nombre en inglés, scrapie, se deriva de un signo clínico de la enfermedad, donde los animales afectados se frotan de manera compulsiva contra rocas, árboles o cercas, con lo que se les cae la lana. El nombre en español, tembladera, se deriva de otro de los signos clínicos de la enfermedad, en el que las ovejas tiemblan de manera incontrolable. La enfermedad aparentemente provoca una sensación de picazón en los animales. Otros signos clínicos incluyen chasquido de labios, alteraciones en el andar y convulsiones.​ Suele afectar a ovejas de tres a cinco años. La capacidad de transmisión al nacer y por contacto con tejido placentario es evidente. No existe evidencia que indique que la tembladera es transmisible a humanos.​ (es)
 • Galar forchéimnitheach meathlúcháin sa néarchóras i gcaoirigh is gabhair ar fud an Domhain. Is féidir nach mbeidh na siomptóim le feiceáil go dtí cúpla bliain i ndiaidh an ionfhabhtaithe. Tá dhá fhoirm den ghalar ann. I gceann acu, tarlaíonn tochas doshrianta, ionas go scríobann an t-ainmhí é féin i gcoinne réad. Sa cheann eile tagann sáimhríocht, creathán cinn is muiníl, agus pairilis na gcos ar an ainmhí. Faigheann an t-ainmhí galraithe bás taobh istigh de leathbhliain tar éis teacht chun cinn na siomptóm. Víreas is bun leis, agus meastar go mbíonn tógálacht ghéiniteach ag ainmhithe áirithe dó. (ga)
 • Scrapie (/ˈskreɪpi/) is a fatal, degenerative disease affecting the nervous systems of sheep and goats. It is one of several transmissible spongiform encephalopathies (TSEs), and as such it is thought to be caused by a prion. Scrapie has been known since at least 1732 and does not appear to be transmissible to humans. However, new studies suggest a link between scrapie and sporadic CJD. The name scrapie is derived from one of the clinical signs of the condition, wherein affected animals will compulsively scrape off their fleeces against rocks, trees or fences. The disease apparently causes an itching sensation in the animals. Other clinical signs include excessive lip smacking, altered gaits and convulsive collapse. Scrapie is infectious and transmissible among conspecifics, so one of the most common ways to contain it (since it is incurable) is to quarantine and kill those affected. However, scrapie tends to persist in flocks and can also arise apparently spontaneously in flocks that have not previously had cases of the disease. The mechanism of transmission between animals and other aspects of the biology of the disease are only poorly understood, and are active areas of research. Recent studies suggest prions may be spread through urine and persist in the environment for decades. Scrapie usually affects sheep around three to five years of age. The potential for transmission at birth and from contact with placental tissues is apparent. (en)
 • La scrapie (pronuncia basata sull'inglese: /s'kreipi/, SKRÉIpi) è una encefalopatia spongiforme trasmissibile (simile alla encefalopatia spongiforme bovina o mucca pazza) che colpisce pecore e capre. Come le altre encefalopatie spongiformi, è causata da un prione, che colpisce l'animale a livello del sistema nervoso, causando una malattia a carattere degenerativo progressivo e lunga incubazione. Non è dimostrata, sino a oggi, la trasmissibilità all'uomo. (it)
 • 진전병(scrapie)은 양과 염소의 신경계에 영향을 미치는 치명적인 퇴행성 질환이다. 프리온이 원인으로, 비슷한 류의 동물들에게만 전염성을 가지고 있으며, 인간에게는 전염되지 않는 것으로 추정된다. (ko)
 • スクレイピー(英:scrapie)は、ヒツジやヤギ類の神経系を冒す、致死性の高い変性疾患である。この病気は伝達性海綿状脳症(TSE)の一つで、TSEの中には牛海綿状脳症(BSE)・慢性消耗病(CWD。野生鹿の一部に発症していた事が米国ケンタッキー大学により確認されている)が含まれる。他のTSE同様、スクレイピーはプリオンが原因と信じられている。スクレイピーは18世紀(1732年)から知られており、ヒトには伝染しないと考えられている。 (ja)
 • Scrapie of schuurziekte is een ziekte aan het centraal zenuwstelsel bij schapen en geiten, die veroorzaakt wordt door prionen. De ziekte behoort tot de TSE’s, waartoe ook boviene spongiforme encefalopathie (BSE), de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en kuru, een prionziekte bij menseneters op Nieuw-Guinea, behoren. Volgens de huidige inzichten is de ziekte niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Maar om alle risico’s te vermijden worden besmette dieren buiten de voedselketen gehouden. Rond 1750 werd scrapie voor het eerst beschreven in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is de ziekte in oktober 1957 voor het eerst gezien. Scrapie komt op ruim zes procent van de schapenbedrijven voor. De ziekte komt niet vaak voor bij geiten. In Nederland is nog nooit scrapie vastgesteld bij geiten. De besmetting kan overgedragen worden door een moederdier aan haar jong. Maar kan ook plaatsvinden door eten van besmet vleesbeendermeel. Besmetting kan ook worden overgedragen door teken. De naam is afkomstig van het belangrijkste symptoom, het schuren (in het Engels: to scrape) wat zieke dieren voortdurend doen. Door dit schuren ontstaan allerlei huidafwijkingen. Daarnaast zijn er afwijkingen in de bewegingen, zoals een onzekere gang, rillen en trillen. De dieren vermageren terwijl ze een normale eetlust houden. De ziekte heeft een lange incubatieperiode, is dodelijk en heeft een verloop van 14 dagen tot 6 maanden. Door weefselonderzoek van de hersenen van dode dieren wordt de diagnose definitief vastgesteld. Bij schapen is het mogelijk om prionen aan te tonen in de tonsillen, milt, darm en lymfeklieren. De tonsiltest is het meest geschikt om scrapie in een vroeg stadium te ontdekken bij schapen die nog geen ziekteverschijnselen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat sommige genotypes van schapen resistent zijn tegen scrapie en andere gevoelig ervoor. Daartussen zijn een aantal genotypes met uiteenlopende resistentie tegen de ziekte. Door middel van bloedonderzoek kan het genotype bepaald worden. Tot nu toe is er weinig bekend over het verband tussen genotype en resistentie bij geiten. (nl)
 • Trzęsawka (z ang. scrapie „ocierać się, drapać”; polskie nazwy: choroba kłusowa, kołowacizna) – pasażowalna encefalopatia gąbczasta owiec i kóz wywoływana przez priony, nieznany do niedawna patogen, wywołujący również podobną do trzęsawki chorobę u ludzi, zwaną kuru. Scrapie najprawdopodobniej nie może zostać przeniesiona bezpośrednio na człowieka, ale zaleca się unikanie kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi chorego zwierzęcia. Choroba ma długi, charakterystyczny dla schorzeń wywoływanych przez priony czas inkubacji, sięgający kilku, kilkunastu lat, jej typowymi objawami są: pobudliwość, swędzenie skóry powodujące ciągłe ocieranie się zarażonych zwierząt o drzewa, krzewy itd., co prowadzi do powstawania rozległych, często głębokich ran. Ponadto zakażone osobniki charakteryzują się nadmiernym pragnieniem, osłabieniem, zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchowej. W ostatnim stadium choroba prowadzi do całkowitego paraliżu, a następnie zgonu zwierzęcia. W mózgach padłych na trzęsawkę zwierząt wyraźnie widoczne gołym okiem są zmiany, mające postać ubytków w tkance nerwowej. Mózgi te wyglądem przypominają gąbkę, co potwierdza, iż wywoływane jest przez ten sam typ patogenu co gąbczasta encefalopatia bydła (BSE). Przeciwko chorobom wywoływanym przez priony nie udało się dotychczas znaleźć skutecznej szczepionki. (pl)
 • Scrapie eller skrapsjuka är en sjukdom orsakad av prioner som drabbar får. Sjukdomen är i princip densamma som BSE (galna kosjukan) hos kor och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos människor. Infektionsförloppet är långdraget och sträcker sig över flera år. Symptomen på sjukdomen kan vara skiftande och beror på de hjärnförändringar som prionerna orsakar. Ofta förekommer klåda som gör att djuret skrapar sig mot stängsel, därav namnet. För att diagnosticera sjukdomen behöver man göra en undersökning av hjärnvävnad i mikroskop. TSE-snabbtester kan också användas som påvisar prioner i hjärnvävnaden. Det finns idag inga tester som kan utföras på levande djur där man misstänkt smitta. Sjukdomen har varit känd sedan 1700-talet. (sv)
 • Почесу́ха овец (скрепи или скрейпи; от англ. scrapie ← scrape «скрести»; лат. chesmusovium) — нейрологическое инфекционное заболевание, прионная инфекция овец и коз, внешне проявляющаяся тем, что животное начинает часто чесаться, за что и получила своё второе название. Медленно развивающаяся болезнь мелкого рогатого скота, наиболее часто поражающая овец и коз, проявляющаяся признаками поражения центральной нервной системы и истощения. (ru)
 • A paraplexia enzoótica dos ovinos ou scrapie é uma doença neurodegenerativa fatal que afecta o sistema nervoso de ruminantes (bovinos, ovinos e caprinos). A doença é causada por um príon e está relacionada com a encefalopatia espongiforme bovina, mas até agora não foram identificados casos em que tenha sido transmitida ao homem. (pt)
 • 羊搔癢症(英語:Scrapie),是一種退化性疾病,發生在綿羊及山羊,造成它們的神經系統異常。它跟牛海綿狀腦病與鹿的慢性消耗病相同,都是傳染性海綿狀腦病的一種,由異常的普里昂蛋白所引起。它在1732年於英國的牧場發現。目前沒有傳染至人體的病例。 瘙痒通常影响3至5岁左右的羊。羊出生时和与胎盘组织接触的传播潜力是显而易见的。没有证据显示羊搔癢症能传染给人类。 羊搔癢症的名稱來自於它在診斷上特別的病徵,受到感染的羊,會不停的摩擦石頭、樹或籬笆來抓癢。 (zh)
 • Скрепі (англ. scrapie) — пріонна інфекція овець. Симптоми: підвищена активність, сильний хронічний свербіж шкіри, тремтіння, паралічі, виснаження, смерть. Аналог коров'ячого сказу. Відома також під назвами «рисиста хвороба», «овеча трясучка», «тремтіння баранів». Викликається дегенеративними змінами в ЦНС. Описана в 1732 році, поширена в Європі, Південній Африці, Індії, Канаді, США. Хвороба заразна, інкубаційний період від 1 до 4 років. Від прояву перших симптомів до загибелі тварин проходить кілька тижнів. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 221689 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 44292 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1098683631 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • قعاص الغنم أو الراعوش (بالإنجليزية: Scrapie)‏ هو داء تنكسي قاتل يصيب الجهاز العصبي للأغنام والماعز. (ar)
 • L'scrapie és una malaltia fatal i degenerativa que afecta el sistema nerviós d'ovelles i cabres. Es classifica dins de les encefalopaties espongiformes transmissibles i, com altres malalties similars, es creu que pot estar causada per un prió, una proteïna mal plegada infecciosa. (ca)
 • La tremblante du mouton, également appelée gratte ou scrapie (qui dérive du verbe anglais to scrape : « gratter ») est une maladie animale à prions, du groupe des encéphalopathies spongieuses transmissibles (ESST, analogue à l'ESB) qui atteint les petits ruminants (ovins, caprins), bovin, wapiti, cerf, élan… C'est une maladie mortelle qui se caractérise par l'apparition de troubles du comportement liés à une atteinte du système nerveux central. Les prions infectieux font partie des « agents transmissibles non conventionnels (ATNC) » et sont dits « prions pathogènes ». (fr)
 • Galar forchéimnitheach meathlúcháin sa néarchóras i gcaoirigh is gabhair ar fud an Domhain. Is féidir nach mbeidh na siomptóim le feiceáil go dtí cúpla bliain i ndiaidh an ionfhabhtaithe. Tá dhá fhoirm den ghalar ann. I gceann acu, tarlaíonn tochas doshrianta, ionas go scríobann an t-ainmhí é féin i gcoinne réad. Sa cheann eile tagann sáimhríocht, creathán cinn is muiníl, agus pairilis na gcos ar an ainmhí. Faigheann an t-ainmhí galraithe bás taobh istigh de leathbhliain tar éis teacht chun cinn na siomptóm. Víreas is bun leis, agus meastar go mbíonn tógálacht ghéiniteach ag ainmhithe áirithe dó. (ga)
 • La scrapie (pronuncia basata sull'inglese: /s'kreipi/, SKRÉIpi) è una encefalopatia spongiforme trasmissibile (simile alla encefalopatia spongiforme bovina o mucca pazza) che colpisce pecore e capre. Come le altre encefalopatie spongiformi, è causata da un prione, che colpisce l'animale a livello del sistema nervoso, causando una malattia a carattere degenerativo progressivo e lunga incubazione. Non è dimostrata, sino a oggi, la trasmissibilità all'uomo. (it)
 • 진전병(scrapie)은 양과 염소의 신경계에 영향을 미치는 치명적인 퇴행성 질환이다. 프리온이 원인으로, 비슷한 류의 동물들에게만 전염성을 가지고 있으며, 인간에게는 전염되지 않는 것으로 추정된다. (ko)
 • スクレイピー(英:scrapie)は、ヒツジやヤギ類の神経系を冒す、致死性の高い変性疾患である。この病気は伝達性海綿状脳症(TSE)の一つで、TSEの中には牛海綿状脳症(BSE)・慢性消耗病(CWD。野生鹿の一部に発症していた事が米国ケンタッキー大学により確認されている)が含まれる。他のTSE同様、スクレイピーはプリオンが原因と信じられている。スクレイピーは18世紀(1732年)から知られており、ヒトには伝染しないと考えられている。 (ja)
 • Почесу́ха овец (скрепи или скрейпи; от англ. scrapie ← scrape «скрести»; лат. chesmusovium) — нейрологическое инфекционное заболевание, прионная инфекция овец и коз, внешне проявляющаяся тем, что животное начинает часто чесаться, за что и получила своё второе название. Медленно развивающаяся болезнь мелкого рогатого скота, наиболее часто поражающая овец и коз, проявляющаяся признаками поражения центральной нервной системы и истощения. (ru)
 • A paraplexia enzoótica dos ovinos ou scrapie é uma doença neurodegenerativa fatal que afecta o sistema nervoso de ruminantes (bovinos, ovinos e caprinos). A doença é causada por um príon e está relacionada com a encefalopatia espongiforme bovina, mas até agora não foram identificados casos em que tenha sido transmitida ao homem. (pt)
 • 羊搔癢症(英語:Scrapie),是一種退化性疾病,發生在綿羊及山羊,造成它們的神經系統異常。它跟牛海綿狀腦病與鹿的慢性消耗病相同,都是傳染性海綿狀腦病的一種,由異常的普里昂蛋白所引起。它在1732年於英國的牧場發現。目前沒有傳染至人體的病例。 瘙痒通常影响3至5岁左右的羊。羊出生时和与胎盘组织接触的传播潜力是显而易见的。没有证据显示羊搔癢症能传染给人类。 羊搔癢症的名稱來自於它在診斷上特別的病徵,受到感染的羊,會不停的摩擦石頭、樹或籬笆來抓癢。 (zh)
 • Скрепі (англ. scrapie) — пріонна інфекція овець. Симптоми: підвищена активність, сильний хронічний свербіж шкіри, тремтіння, паралічі, виснаження, смерть. Аналог коров'ячого сказу. Відома також під назвами «рисиста хвороба», «овеча трясучка», «тремтіння баранів». Викликається дегенеративними змінами в ЦНС. Описана в 1732 році, поширена в Європі, Південній Африці, Індії, Канаді, США. Хвороба заразна, інкубаційний період від 1 до 4 років. Від прояву перших симптомів до загибелі тварин проходить кілька тижнів. (uk)
 • Scrapie, klusavka (drbavka), Scrapie-associated fibrilis, je neurodegenerativní onemocnění ovcí a koz. Je rozšířeno v Evropě, na středním východě a USA, ale do dnešního dne nebyla její přítomnost zaznamenána v Austrálii a na Novém Zélandu. Má extrémně dlouhou inkubační dobu, je charakterizované výskytem a akumulací patologické formy prionového proteinu (PrPSc). Je příbuzné BSE a patří do skupiny onemocnění souhrnně označované transmisivní spongiformní encefalopatie. Scrapie není nemocí ve smyslu nákazy organismu jiným organismem, ale spíše poruchou organismu v důsledku přítomnosti a působení látky, kterou tělo neumí likvidovat (metabolizovat ani vyloučit). (cs)
 • Scrapie (von englisch scrape ‚kratzen‘, ‚schaben‘) oder Traberkrankheit (Paraplegia enzootica), seltener auch Gnubberkrankheit, Wetzkrankheit oder Rida, ist eine übertragbare, langsam tödlich verlaufende Erkrankung des Gehirns (Enzephalopathie) bei Schafen und in geringerem Ausmaß auch Ziegen. Sie wird höchstwahrscheinlich durch fehlgebildete Proteine (Prionen) hervorgerufen. Scrapie geht mit Hohlraumbildungen (Vakuolisierungen) in den Nervenzellen einher und äußert sich in Verhaltens- und Gangstörungen. Der englische Name rührt daher, dass die erkrankten Schafe infolge starken Juckreizes die Tendenz haben, sich die Wolle abzuscheuern. Sie gehört wie die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und Kuru des Menschen zu den übertragbaren (transmissiblen) spongiformen Enzephalopathien (TSE). Die Traberkr (de)
 • Ŝaftremo estas la plej konata kaj studata priona malsano de ŝafoj kaj kaproj. Sciencistoj eĉ opinias, ke ŝaftremo estas la praavo de ĉiuj prionaj malsanoj de bestoj (inter ili homoj). Ŝaftremo estas konata en Britio jam preskaŭ 300 jarojn. Alia nomo de ŝaftremo estas skrap-malsano. Pro netolerebla haŭta juko, karakteriza por la malsano, la bestoj frotiĝas kontraŭ ĉiuj malmolaj objektoj kaj fariĝas tre ekscititaj. Baldaŭ ĉe ili aperas ŝanceliĝema irmaniero, kaj la bestoj jam ne povas stari. Post kelkaj jaroj la malsanaj bestoj pereas. En la cerbo de la malsanaj kaj mortintaj bestoj estas trovitaj multnombraj spongecaj kavoj sur la loko de detruitaj nervaj ĉeloj kaj amasiĝoj de la proteino ameloido (ameloidaj plakaĵoj), kiuj enhavas grandan kvanton da infektaj prionoj. Krom en la cerbo, tiuj (eo)
 • La tembladera o scrapie es una enfermedad fatal y neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso de ovejas y cabras.​ Pertenece a la familia de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET), la cual incluye a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o enfermedad de la vaca loca y la caquexia crónica en venados y alces. Como otras encefalopatías espongiformes transmisibles, la tembladera es causada por un prion.​ Se tienen registros de tembladera desde 1732.​​ (es)
 • Scrapie (/ˈskreɪpi/) is a fatal, degenerative disease affecting the nervous systems of sheep and goats. It is one of several transmissible spongiform encephalopathies (TSEs), and as such it is thought to be caused by a prion. Scrapie has been known since at least 1732 and does not appear to be transmissible to humans. However, new studies suggest a link between scrapie and sporadic CJD. Scrapie usually affects sheep around three to five years of age. The potential for transmission at birth and from contact with placental tissues is apparent. (en)
 • Scrapie of schuurziekte is een ziekte aan het centraal zenuwstelsel bij schapen en geiten, die veroorzaakt wordt door prionen. De ziekte behoort tot de TSE’s, waartoe ook boviene spongiforme encefalopathie (BSE), de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en kuru, een prionziekte bij menseneters op Nieuw-Guinea, behoren. Volgens de huidige inzichten is de ziekte niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Maar om alle risico’s te vermijden worden besmette dieren buiten de voedselketen gehouden. (nl)
 • Trzęsawka (z ang. scrapie „ocierać się, drapać”; polskie nazwy: choroba kłusowa, kołowacizna) – pasażowalna encefalopatia gąbczasta owiec i kóz wywoływana przez priony, nieznany do niedawna patogen, wywołujący również podobną do trzęsawki chorobę u ludzi, zwaną kuru. Scrapie najprawdopodobniej nie może zostać przeniesiona bezpośrednio na człowieka, ale zaleca się unikanie kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi chorego zwierzęcia. (pl)
 • Scrapie eller skrapsjuka är en sjukdom orsakad av prioner som drabbar får. Sjukdomen är i princip densamma som BSE (galna kosjukan) hos kor och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos människor. Infektionsförloppet är långdraget och sträcker sig över flera år. Symptomen på sjukdomen kan vara skiftande och beror på de hjärnförändringar som prionerna orsakar. Ofta förekommer klåda som gör att djuret skrapar sig mot stängsel, därav namnet. Sjukdomen har varit känd sedan 1700-talet. (sv)
rdfs:label
 • قعاص الغنم (ar)
 • Scrapie (ca)
 • Scrapie (cs)
 • Scrapie (de)
 • Ŝaftremo (eo)
 • Tembladera (es)
 • Scráibeach (ga)
 • Tremblante du mouton (fr)
 • Scrapie (it)
 • スクレイピー (ja)
 • 진전병 (ko)
 • Scrapie (nl)
 • Trzęsawka (pl)
 • Scrapie (en)
 • Paraplexia enzoótica dos ovinos (pt)
 • Почесуха овец (ru)
 • Скрепі (uk)
 • Scrapie (sv)
 • 羊搔癢症 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:types of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License