About: Rasputitsa

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Rasputitsa (Russian: распу́тица, IPA: [rɐsˈputʲɪtsə]) is a season of the year when travel on unpaved roads or across country becomes difficult, owing to muddy conditions from rain or melting snow.

Property Value
dbo:abstract
 • راسبوتيتسا (بالروسية: распу́тица) هو مصطلح روسي يطلق في شمالي الاتحاد الروسي على الوحل المائع الناجم عن ذوبان الثلوج وتحرر التربة من جليدها في فصل الربيع عقب ارتفاع درجة الحرارة، ويشكل ذلك الوحل المائع عقبة أمام المواصلات البرية، وتستمر ظاهرة الوحل المائع قرابة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. (ar)
 • Rasputica označuje jev vyskytující se pravidelně dvakrát do roka, kdy lze po nezpevněných cestách v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině projít jen s velkými obtížemi. Je to období, kdy se celá rovinatá země těchto oblastí změní na blátivou a bažinatou, cesty nevyjímaje. Pojem se vztahuje na „jarní rasputicu“ i „podzimní rasputicu“ a na podmínky cest v tomto období. Rasputica bývá na jaře silnější kvůli tajícímu sněhu, ale obvykle se opakuje na podzim v důsledku velkého množství srážek. Období rasputice je známé především jako výhoda pro obránce během války a vícekrát pomohlo ruské straně zvrátit průběh války ve svůj prospěch. V letech Mongolského vpádu do Ruska (1237–1240) chybělo tatarsko-mongolskému vojsku již jen sto verst k dosažení Novgorodu, ale kvůli jarní rasputici se mu to nepodařilo. Během invaze Napoleona do Ruska v roce 1812 znamenala rasputica pro francouzskou armádu překážku v jejím rychlejším pohybu a značné zpoždění v dosažení Moskvy, což se ukázalo mít fatální následky především při návratu (resp. ústupu) Francouzů zpět. Stejně tak ale v průběhu Listopadového povstání v Polsku (1830–1831) spoutala rasputica na celý měsíc před Varšavou ruské vojsko, které mělo povstání potlačit. Podobně i během druhé světové války měsíc trvající období rasputice zpomalilo německý postup během bitvy o Moskvu v srdci Sovětského svazu; tento útok byl vyvrcholením celé operace Barbarossa. Těžká technika vázla v bahně, silně byla omezena mobilita vojsk. Německý postup byl nakonec zastaven sovětskými posilami přisunutými vlaky z Dálného východu a Sibiře. Takto dokázali, že počasí je pro obě bojující strany stejné[zdroj?!][ujasnit] a díky své technologické převaze a dobrému vybavení[zdroj?!] dokázali za pár[ujasnit] dní zatlačit Němce o 160 kilometrů zpět. Přesto se zejména v německé a západní literatuře v souvislosti s těmito bojovými operacemi často vzpomíná jako velký činitel i „Generál bláto“. V době ruského útoku na Ukrajinu začátkem roku 2022 mnoho mobilních jednotek ruské armády zůstalo odkázáno na hlavní komunikace, což vedlo k logistickým problémům a vystavilo je útokům obránců, kombinace těchto faktorů následně podstatně zpomalila jejich postup na Kyjev. (cs)
 • La raspútitsa (rus: распýтица AFI [rɐˈsputʲɪt͡sə]) és un fenomen d'infiltració d'aigua al sòl, que constitueix així un mar de fang en el moment de la fusió de les neus a la primavera i al moment de les pluges de tardor. És un fenomen bastant típic en regions de Bielorússia, de l'oest de Rússia i Ucraïna. La paraula pot ser traduïda com "L'estació del fang" i s'aplica tant a l'estació (raspútitsa de primavera o raspútitsa de tardor), com també a l'estat dels camins, particularment afectats per aquest fenomen, ja que els que no es troben pavimentats, es fan molt difícils tant d'usar com de creuar. La raspútitsa va tenir un paper crucial durant les diferents guerres a Rússia, particularment durant la invasió napoleònica i en la Segona Guerra Mundial, on la Blitzkrieg va ser gairebé detinguda pel fang, i els tancs més poderosos esdevenien pràcticament inutilitzables. Les imatges següents reflecteixen l'estat dels camins que es van trobar els alemanys: * Soldats de la Wehrmacht amb el seu cotxe al fang, octubre de 1941. * Carrer als afores de Moscou, novembre de 1941. * Soldats de la Wehrmacht tirant d'un cotxe enfangat, novembre de 1941. * Exèrcit alemany detingut pel fang sense final a la primavera de 1942 en el Front Oriental. (ca)
 • Rasputiza (russisch распу́тица ‚Wegelosigkeit‘) ist die russische Bezeichnung für die Schlammzeit, Schlammperiode bzw. Regenzeit im Frühjahr und Herbst bis in den Frühwinter, in der weite Landschaften und unbefestigte Straßen im östlichen Europa (insbesondere Belarus, Russland und Ukraine) durch Schneeschmelze bzw. die Herbstregenfälle aufgrund der besonderen Geographie der Landschaft aufweichen und unbefahrbar werden.Die Rasputiza als beide Schlammzeiten ist in Russland und der Ukraine eine weitere Jahreszeit. Dazwischen liegt die als General Winter bezeichnete Winterzeit. (de)
 • La raspútitsa (en ruso, распýтица) es un fenómeno de infiltración de agua en el suelo, constituyendo así un mar de lodo en el momento de la fusión de las nieves en primavera y en el momento de las lluvias de otoño, siendo bastante típico en regiones de Bielorrusia, del oeste de Rusia y Ucrania. La palabra puede ser traducida como «la estación del fango» y se aplica tanto a la estación («raspútitsa de primavera» o «raspútitsa de otoño»), como también al estado de los caminos, particularmente afectados por este fenómeno, ya que los que no se encuentran pavimentados se hacen muy difíciles tanto de usar como de cruzar.​ (es)
 • Rasputitsa (Russian: распу́тица, IPA: [rɐsˈputʲɪtsə]) is a season of the year when travel on unpaved roads or across country becomes difficult, owing to muddy conditions from rain or melting snow. (en)
 • La raspoutitsa (en russe : распу́тица, littéralement « saison des mauvaises routes ») désigne, en Russie, Biélorussie et Ukraine, les périodes de l'année durant lesquelles, du fait de la fonte des neiges au printemps ou des pluies d'automne, une grande partie des terrains plats se transforment en mer de boue sous l'action de l'eau. Le phénomène affecte particulièrement les routes lorsqu'elles ne sont pas asphaltées. (fr)
 • 라스푸티차(러시아어: распу́тица, 영어: rasputitsa)는 비나 눈의 융해로 진흙이 생겨 겨울이 되기 전 비포장도로에서 해빙기 여행을 하기가 어려워지는데, 이렇게 1년에 두 번, 즉 봄과 가을에 볼 수 있는 현상의 러시아어 용어이다. "라스푸티차"라는 용어는 두 기간 중 도로의 상태를 나타내기 위해 사용되는 말이기도 하다. (ko)
 • La rasputiza (in russo: распутица?, traslitterato: rasputica, ossia:“impraticabilità delle strade”; nella storiografia e memorialistica tedesca nota come: Schlammzeit e Schlammperiode) è il termine che indica sia il rammollimento del suolo causato dal disgelo primaverile o dalle piogge autunnali, che rende impraticabili i sentieri e le strade sterrate (o carrarecce) a causa del fango, sia il periodo stesso in cui avviene. (it)
 • Raspoetitsa (Russisch: распутица [rɐsˈputʲɪtsə]?; "losse-wegheid") is een Russische benaming voor twee periodes in het jaar wanneer in Oost-Europa (met name Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland) veel wegen onbegaanbaar worden door modder. In de lente gebeurt dit als gevolg van het buiten de oevers treden van veel rivieren, waardoor hun stroomgebieden zompig en moerassig worden en daarmee ook de onverharde wegen daarbinnen. In de herfst worden dergelijke wegen opnieuw getroffen als gevolg van zware regenval, maar de raspoetitsa in de lente is het hevigst. De Russen noemen de raspoetitsa ook wel de "tijd zonder wegen". In het Fins wordt voor hetzelfde verschijnsel in de lente een verbastering van raspoetitsa gebruikt: rospuutto. Op de Finse eilanden van de Scherenzee wordt het woord kelirikko ("weerpauze") gebruikt, wat verwijst naar het feit dat het ijs te dun is om mensen en voertuigen te dragen, maar te hard om door zeeschepen zonder ijsbrekerboeg te worden gebruikt. In plaats daarvan worden tijdens de kelirikko hovercrafts, en helikopters ingezet. De rospuutto en kelirikko komen niet in de herfst voor. (nl)
 • Распу́тица — период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие сезонных погодных изменений. Преимущественно термин распространяется на Россию, Белоруссию и Украину (северные широты). Существует осенняя (примерно середина октября-конец ноября) и весенняя (середина марта-конец апреля) распутица. Первая возникает в результате дождей, вторая в результате таяния снега. В болотистой местности распутица сильнее. Распутица не раз «выручала» Россию во время войн. В годы Монгольского нашествия на Русь войско татаро-монгол не дошло ста вёрст до Новгорода из-за приближения весенней распутицы. Распутица была большим препятствием для войск Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. Она сильно влияла на скорость передвижения его армии. Во время Великой Отечественной войны распутица помогла задержать наступление немцев на Москву. У немцев ломалась техника, сильно сократилась мобильность войск. В Финляндии есть соответствующее явление, называемое «rospuutto». Большинство неасфальтированных дорог в Финляндии в период распутицы практически непригодны для использования. Финская распутица в основном происходит весной, когда тает снег и идут весенние дожди. В западную историографию вошел термин rasputítsa — период , мешающих боевым действиям в России. (ru)
 • Rasputica (z ros. распу́тица, ukr. бездоріжжя ’bezdroża’) – okres w roku, podczas którego drogi gruntowe w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie stają się nieprzejezdne lub bardzo trudno przejezdne. Rasputica jest spowodowana intensywnymi opadami deszczu lub wiosennymi roztopami. Wyróżnia się jej dwa rodzaje: jesienną i wiosenną. „Rasputica jesienna spowodowana jest intensywnymi opadami deszczu i kończy się z pierwszymi mrozami, kiedy wilgotna ziemia zamarza do głębokości jednego metra. Podczas roztopów następuje rasputica wiosenna, groźniejsza z powodu wody uwięzionej w glebie w postaci lodu”. Jesienią rozpoczyna się ona zazwyczaj w połowie października i trwa do końca pierwszej połowy listopada. (pl)
 • Menföre är förhållanden under de årstider då transporter till lands eller till sjöss försvåras på grund av rådande snö- respektive isförhållanden. Det är i Norden mest använt om väglag vintertid, där tjälen är otillräcklig, medan dess under namnet rasputitsa är ett fruktat transporthinder i Ukraina och Ryssland under vår och höst. (sv)
 • 泥濘道路季(来自俄语:распу́тица,IPA:[rɐsˈputʲɪtsə] ,“解凍”的意思)是指東歐黑土上的一個季節,在每年的春季(3月中旬至4月底)與秋季(大約10月中旬至11月底),由於春天或秋天下雨而造成的泥泞,使在泥土路上行走变得困难,因此戰爭時可使敵人陷入泥潭,又稱為泥將軍。 (zh)
 • Бездорі́жжя — відсутність доріг, брак упорядкованих, придатних для проїзду доріг. Переважно бездоріжжям називають перетяту, сільську місцевість, а також місцевість зі шляхами, на яких відсутнє дорожнє покриття. Деколи бездоріжжя вживається як синонім до слів «ро́зкаль», «ро́зтань», що означають період навесні (рідше восени), коли дороги стають непрохідними чи непроїжджими у результаті опадів, або танення снігів. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 883842 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8828 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119383141 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • راسبوتيتسا (بالروسية: распу́тица) هو مصطلح روسي يطلق في شمالي الاتحاد الروسي على الوحل المائع الناجم عن ذوبان الثلوج وتحرر التربة من جليدها في فصل الربيع عقب ارتفاع درجة الحرارة، ويشكل ذلك الوحل المائع عقبة أمام المواصلات البرية، وتستمر ظاهرة الوحل المائع قرابة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. (ar)
 • Rasputiza (russisch распу́тица ‚Wegelosigkeit‘) ist die russische Bezeichnung für die Schlammzeit, Schlammperiode bzw. Regenzeit im Frühjahr und Herbst bis in den Frühwinter, in der weite Landschaften und unbefestigte Straßen im östlichen Europa (insbesondere Belarus, Russland und Ukraine) durch Schneeschmelze bzw. die Herbstregenfälle aufgrund der besonderen Geographie der Landschaft aufweichen und unbefahrbar werden.Die Rasputiza als beide Schlammzeiten ist in Russland und der Ukraine eine weitere Jahreszeit. Dazwischen liegt die als General Winter bezeichnete Winterzeit. (de)
 • La raspútitsa (en ruso, распýтица) es un fenómeno de infiltración de agua en el suelo, constituyendo así un mar de lodo en el momento de la fusión de las nieves en primavera y en el momento de las lluvias de otoño, siendo bastante típico en regiones de Bielorrusia, del oeste de Rusia y Ucrania. La palabra puede ser traducida como «la estación del fango» y se aplica tanto a la estación («raspútitsa de primavera» o «raspútitsa de otoño»), como también al estado de los caminos, particularmente afectados por este fenómeno, ya que los que no se encuentran pavimentados se hacen muy difíciles tanto de usar como de cruzar.​ (es)
 • Rasputitsa (Russian: распу́тица, IPA: [rɐsˈputʲɪtsə]) is a season of the year when travel on unpaved roads or across country becomes difficult, owing to muddy conditions from rain or melting snow. (en)
 • La raspoutitsa (en russe : распу́тица, littéralement « saison des mauvaises routes ») désigne, en Russie, Biélorussie et Ukraine, les périodes de l'année durant lesquelles, du fait de la fonte des neiges au printemps ou des pluies d'automne, une grande partie des terrains plats se transforment en mer de boue sous l'action de l'eau. Le phénomène affecte particulièrement les routes lorsqu'elles ne sont pas asphaltées. (fr)
 • 라스푸티차(러시아어: распу́тица, 영어: rasputitsa)는 비나 눈의 융해로 진흙이 생겨 겨울이 되기 전 비포장도로에서 해빙기 여행을 하기가 어려워지는데, 이렇게 1년에 두 번, 즉 봄과 가을에 볼 수 있는 현상의 러시아어 용어이다. "라스푸티차"라는 용어는 두 기간 중 도로의 상태를 나타내기 위해 사용되는 말이기도 하다. (ko)
 • La rasputiza (in russo: распутица?, traslitterato: rasputica, ossia:“impraticabilità delle strade”; nella storiografia e memorialistica tedesca nota come: Schlammzeit e Schlammperiode) è il termine che indica sia il rammollimento del suolo causato dal disgelo primaverile o dalle piogge autunnali, che rende impraticabili i sentieri e le strade sterrate (o carrarecce) a causa del fango, sia il periodo stesso in cui avviene. (it)
 • Rasputica (z ros. распу́тица, ukr. бездоріжжя ’bezdroża’) – okres w roku, podczas którego drogi gruntowe w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie stają się nieprzejezdne lub bardzo trudno przejezdne. Rasputica jest spowodowana intensywnymi opadami deszczu lub wiosennymi roztopami. Wyróżnia się jej dwa rodzaje: jesienną i wiosenną. „Rasputica jesienna spowodowana jest intensywnymi opadami deszczu i kończy się z pierwszymi mrozami, kiedy wilgotna ziemia zamarza do głębokości jednego metra. Podczas roztopów następuje rasputica wiosenna, groźniejsza z powodu wody uwięzionej w glebie w postaci lodu”. Jesienią rozpoczyna się ona zazwyczaj w połowie października i trwa do końca pierwszej połowy listopada. (pl)
 • Menföre är förhållanden under de årstider då transporter till lands eller till sjöss försvåras på grund av rådande snö- respektive isförhållanden. Det är i Norden mest använt om väglag vintertid, där tjälen är otillräcklig, medan dess under namnet rasputitsa är ett fruktat transporthinder i Ukraina och Ryssland under vår och höst. (sv)
 • 泥濘道路季(来自俄语:распу́тица,IPA:[rɐsˈputʲɪtsə] ,“解凍”的意思)是指東歐黑土上的一個季節,在每年的春季(3月中旬至4月底)與秋季(大約10月中旬至11月底),由於春天或秋天下雨而造成的泥泞,使在泥土路上行走变得困难,因此戰爭時可使敵人陷入泥潭,又稱為泥將軍。 (zh)
 • Бездорі́жжя — відсутність доріг, брак упорядкованих, придатних для проїзду доріг. Переважно бездоріжжям називають перетяту, сільську місцевість, а також місцевість зі шляхами, на яких відсутнє дорожнє покриття. Деколи бездоріжжя вживається як синонім до слів «ро́зкаль», «ро́зтань», що означають період навесні (рідше восени), коли дороги стають непрохідними чи непроїжджими у результаті опадів, або танення снігів. (uk)
 • La raspútitsa (rus: распýтица AFI [rɐˈsputʲɪt͡sə]) és un fenomen d'infiltració d'aigua al sòl, que constitueix així un mar de fang en el moment de la fusió de les neus a la primavera i al moment de les pluges de tardor. És un fenomen bastant típic en regions de Bielorússia, de l'oest de Rússia i Ucraïna. La paraula pot ser traduïda com "L'estació del fang" i s'aplica tant a l'estació (raspútitsa de primavera o raspútitsa de tardor), com també a l'estat dels camins, particularment afectats per aquest fenomen, ja que els que no es troben pavimentats, es fan molt difícils tant d'usar com de creuar. (ca)
 • Rasputica označuje jev vyskytující se pravidelně dvakrát do roka, kdy lze po nezpevněných cestách v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině projít jen s velkými obtížemi. Je to období, kdy se celá rovinatá země těchto oblastí změní na blátivou a bažinatou, cesty nevyjímaje. Pojem se vztahuje na „jarní rasputicu“ i „podzimní rasputicu“ a na podmínky cest v tomto období. Rasputica bývá na jaře silnější kvůli tajícímu sněhu, ale obvykle se opakuje na podzim v důsledku velkého množství srážek. (cs)
 • Raspoetitsa (Russisch: распутица [rɐsˈputʲɪtsə]?; "losse-wegheid") is een Russische benaming voor twee periodes in het jaar wanneer in Oost-Europa (met name Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland) veel wegen onbegaanbaar worden door modder. In de lente gebeurt dit als gevolg van het buiten de oevers treden van veel rivieren, waardoor hun stroomgebieden zompig en moerassig worden en daarmee ook de onverharde wegen daarbinnen. In de herfst worden dergelijke wegen opnieuw getroffen als gevolg van zware regenval, maar de raspoetitsa in de lente is het hevigst. De Russen noemen de raspoetitsa ook wel de "tijd zonder wegen". (nl)
 • Распу́тица — период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие сезонных погодных изменений. Преимущественно термин распространяется на Россию, Белоруссию и Украину (северные широты). Существует осенняя (примерно середина октября-конец ноября) и весенняя (середина марта-конец апреля) распутица. Первая возникает в результате дождей, вторая в результате таяния снега. В болотистой местности распутица сильнее. Распутица была большим препятствием для войск Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. Она сильно влияла на скорость передвижения его армии. (ru)
rdfs:label
 • راسبوتيتسا (ar)
 • Raspútitsa (ca)
 • Rasputica (cs)
 • Rasputiza (de)
 • Raspútitsa (es)
 • Raspoutitsa (fr)
 • Rasputiza (it)
 • 라스푸티차 (ko)
 • Rasputitsa (en)
 • Raspoetitsa (nl)
 • Rasputica (pl)
 • Распутица (ru)
 • Menföre (sv)
 • Бездоріжжя (uk)
 • 泥濘道路季 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License