About: Prize

An Entity of Type: award, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A prize is an award to be given to a person or a group of people (such as sporting teams and organizations) to recognize and reward their actions and achievements. Official prizes often involve monetary rewards as well as the fame that comes with them. Some prizes are also associated with extravagant awarding ceremonies, such as the Academy Awards. Specific types of prizes include:

Property Value
dbo:abstract
 • Un premi (del llatí praemium) és qualsevol tipus d'article o compensació d'altre tipus donat a una persona o a un grup que es rep per agraïment o reconeixement a l'esforç realitzat, tant regals o com diners en metàl·lic. Els premis també poden anar lligats a jocs o torneigs on hi intervé la sort, i en altres es requereix (normalment) a més de la sort, la participació en una competició tant sigui per la compra d'un producte, servei, butlleta o veure algun programa o anunci de televisió, fer una trucada telefònica, o per una inscripció voluntària en una llista de participants per poder tenir alguna oportunitat d'accedir a un premi; com és el cas dels premis que atorguen les loteries, rifes i gairebé tots els sortejos de televisió. Els premis sovint impliquen recompenses monetàries, així com la fama que ve amb ells. Alguns premis també s'associen amb l'adjudicació de cerimònies extravagants. Els premis es poden concedir per un nombre de raons com per atorgar un descans a un treball o assenyalar un comportament exemplar, i per proporcionar incentius en els concursos. En general, els premis es consideren positius, i els guanyadors són admirats. Tanmateix, molts premis, especialment els dedicats a la fama, sovint han causat controvèrsia i gelosia. (ca)
 • الجائزة هي منحة مادية أو عينية أو الاثنان معا، تمنح مقابل عمل قام به فرد أو مجموعة في شتى المجالات، واشهرها جائزة نوبل بكل تفرعاتها والأوسكار والإيمي وقد تمنح نتيجة للتفوق العلمي أو في المنافسات الرياضية كالمداليات والكؤوس والأدبية كالدروع والمنح المالية والعسكرية كالأوسمة والنياشين والسياسية كالأوسمة الرسمية.مثل جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى وهناك أيضاً جوائز أخرى بعدَ المشاركة في المسابقات وغيرها، كجائزة أفضل لاعب وأفضل كاتب وأفضل ممثل وغيرها (ar)
 • Einen Preis als Gewinn kann man nach einer Lotterie, Wette oder einem Spiel oder aufgrund einer Auszeichnung erhalten. (de)
 • Βραβείο είναι ένα έπαθλο που δίνεται σε ένα άτομο, μια ομάδα ανθρώπων ή μια οργάνωση που θα αναγνωρίσει και θα ανταμείψει ενέργειες ή επιτεύγματα. Τα επίσημα βραβεία συχνά περιλαμβάνουν χρηματικές ανταμοιβές καθώς και τη φήμη που έρχεται μαζί τους. Ορισμένα βραβεία συνδέονται επίσης με εξωφρενικές τελετές απονομής, όπως τα βραβεία της Ακαδημίας. Τα βραβεία δίδονται επίσης για τη δημοσιοποίηση αξιοσημείωτης ή παραδειγματικής συμπεριφοράς και για την παροχή κινήτρων για βελτιωμένα αποτελέσματα και ανταγωνιστικές προσπάθειες. Σε γενικές γραμμές, τα βραβεία θεωρούνται θετικά και οι νικητές τους θαυμάζονται. Ωστόσο, πολλά βραβεία, ειδικά τα πιο διάσημα, έχουν συχνά προκαλέσει διαμάχη και ζήλια. Ειδικοί τύποι βραβείων περιλαμβάνουν: * Βραβείο ανικανότητας: τυπικά απονέμεται ως αστείο ή προσβολή σε όποιον τελείωσε τελευταίος (π.χ. βραβείο ξύλινου κουταλιού). * Βραβείο παρηγοριάς: ένα βραβείο που δίνεται σε όσους δεν κερδίζουν, αλλά αναγνωρίζονται (τουλάχιστον). * Ιεραρχικά βραβεία, όπου το καλύτερο βραβείο είναι το "πρώτο βραβείο", το "μεγάλο βραβείο" ή το "χρυσό μετάλλιο". Τα δευτερεύοντα βραβεία είναι "δεύτερο βραβείο", "τρίτο βραβείο" κλπ. Ή "πρώτος επιλαχόντα" και "δεύτερος επιλαχόντα" κλπ. Ή "αργυρό μετάλλιο" και "χάλκινο μετάλλιο". (Σε μερικούς διαγωνισμούς, το "μεγάλο βραβείο" είναι πιο επιθυμητό από το "πρώτο βραβείο"). * Αγοραστικό βραβείο ή βραβείο απόκτησης: ένα χρηματικό έπαθλο που δόθηκε σε διαγωνισμό τέχνης σε αντάλλαγμα για τη νικήτρια εργασία. (el)
 • Premio estas , donacata al la plej indaj. Premioj estas disdonitaj pri literaturo, filmoj, ktp. La plej famaj premioj estas la Nobel-premioj. Premio (de la latina praemium) estas ĉiu ajn varo aŭ kompenso de alia tipo, kiel donaco aŭ mono, kiun iu ricevas kiel danko aŭ agnosko pri peno, klopodo aŭ barakto realigita, kvankam ĉe kelkaj premioj intervenas hazardo, kaj en aliaj oni postulas (normale) krom la sorto, la aĉeton de produkto, servo, bileto aŭ vidi iun aŭ reklamon per televido, aŭ fari telefonan alvokon, por povi havi ŝancon atingi la premion; tiaj estas la premioj kiujn donas lotumadoj, tomboloj aŭ prilotadoj televidaj. (eo)
 • Un premio​ (del latín praemium) es cualquier artículo o compensación de otro tipo, como regalos o dinero, que se otorga en agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado, aunque para algunos premios interviene la suerte, y en otros se requiere habitualmente, además de la suerte, la compra de un producto, servicio, boleto o ver algún programa o anuncio de televisión, o hacer una llamada telefónica, para poder tener la oportunidad de participar en un concurso y tener, así, posibilidad de acceso a recibirlo. (es)
 • A prize is an award to be given to a person or a group of people (such as sporting teams and organizations) to recognize and reward their actions and achievements. Official prizes often involve monetary rewards as well as the fame that comes with them. Some prizes are also associated with extravagant awarding ceremonies, such as the Academy Awards. Prizes are also given to publicize noteworthy or exemplary behaviour, and to provide incentives for improved outcomes and competitive efforts. In general, prizes are regarded in a positive light, and their winners are admired. However, many prizes, especially the more famous ones, have often caused controversy and jealousy. Specific types of prizes include: * Booby prize: typically awarded as a joke or insult to whoever finished last (e.g., wooden spoon award). * Consolation prize: an award given to those who do not win but are deemed worthy of recognition. * Hierarchical prizes, where the best award is "first prize", "grand prize", or "gold medal". Subordinate awards are "second prize", "third prize", etc., or "first runner-up" and "second runner-up", etc., or "silver medal" and "bronze medal". (In some contests, "grand prize" is more desirable than "first prize".) * On game shows in the UK, the term is "star prize", while in Australia, it is "major prize". * Purchase prize or acquisition prize: a monetary prize given in an art competition in exchange for the winning work. * Winnings from an inducement prize contest, usually a reward for accomplishing a specific feat of use to the sponsor or society at large (en)
 • Il premio è un riconoscimento attribuito a qualcuno per un'attività, un gesto, un'opera o comunque qualcosa di eccezionale che abbia fatto o realizzato. Altri tipi di premio: * premio di risultato * premio di consolazione * premio della critica * premio di pedagogia Talvolta viene riconosciuta una gerarchia tra premi, come accade per i premi olimpici: la medaglia d'oro è seguita dalla medaglia d'argento e da quella di bronzo. (it)
 • 賞(しょう)とは、表彰の一種である。個人または団体に対して・判定をした上で、ある分野での秀逸性や達成した業績を讃える目的で贈呈あるいは授与されるもの。英語風にアワード、アウォード、プライズ (award, prize) などと言う。なお、賞を贈ることを授賞(じゅしょう)、賞を受けることを受賞(じゅしょう)といい、受賞した者を受賞者という。 (ja)
 • 상(賞)은 표창의 일종으로, 개인 또는 단체에 대하여 심사 · 판정을 한 후 어떤 분야에서 뛰어난 성과와 달성한 업적을 기리기 위해 수여하는 것을 말한다. 주요 상품은 월계관과 트로피, 메달, 배지, 리본, 훈장, 상장, 등이며, 물건이 아니라 칭호를 주는 경우도 있다. 영어 표현으로는 어워드(Award)와 프라이즈(Prize)가 있는데, 어워드는 객관적 평가에 의해 받는 상을 의미하는 반면, 프라이즈는 경쟁에 의한 상을 의미하는 늬앙스가 있다. (ko)
 • Een prijs is datgene wat iemand krijgt: * voor een bijzondere prestatie: * het winnen van een wedstrijd of competitie, meestal op sportief gebied, * prestaties op het gebied van de kunst, wetenschap, maatschappelijke inzet of een bepaald vakgebied. * bij een kansspel, dus op basis van toeval. Ook mengvormen bestaan. Een prijs kan bestaan uit: * een geldbedrag of artikel of anders gezegd: in geld of in natura, * bij een prestatie: een ereteken, bijvoorbeeld een medaille, beker, of oorkonde. Hoewel het bij een koninklijke onderscheiding ook om een bijzondere prestatie gaat, wordt dit gewoonlijk geen prijs genoemd. (nl)
 • Nagroda: * w psychologii: wzmocnienie pozytywne, czynnik, którego wystąpienie w następstwie zwiększa prawdopodobieństwo powtórzenia tej reakcji w przyszłości; wszelkie pozytywne, odczuwane jako przyjemne i pożądane skutki zachowania się. * w prawie: korzyść materialna lub niematerialna o wartości uznaniowej i funkcji motywacyjnej, przysporzona w wyrazie uznania za określone osiągnięcie (czynność bądź rezultat), niezwiązana z wartością świadczenia, za które jest przyznawana (tzn. niebędąca wynagrodzeniem, jak np. płaca za ekwiwalent świadczeń wykonanych lub będących do wykonania, ani zaliczką na poczet wynagrodzenia, przyszłych umów, ani korzyści przyszłych i niepewnych, które nie spełniają przesłanek i funkcji nagrody). * w życiu: formą uznania, wyróżnienia, pozytywnej oceny za: * osiągnięcia, wkład pracy, zaangażowanie w sprawę * zwycięstwo w konkursie lub w zawodach Rodzaje nagród: * materialne (pieniężne, rzeczowe) * niematerialne (honorowe, jak dyplom, medal, uścisk ręki prezesa) Nagroda honorowa lub nagroda pocieszenia – symboliczna nagroda nieprzedstawiająca wartości materialnej, przyznawana w wyrazie uznania za wyróżniające się osiągnięcia tym konkurentom, którym nie udało się zdobyć nagrody głównej. (pl)
 • En utmärkelse eller ett pris är något som delas ut till en person, eller en grupp, för att uppmärksamma och hedervärda handlingar eller bedrifter. Ofta får pristagaren en penningsumma samt någon form av symbol för utmärkelsen till exempel en statyett, ett diplom eller en medalj. Vissa pris/priser, såsom nobelprisen, Ballon d'Or eller Oscarutmärkelserna, delas ut vid särskilda storslagna ceremonier. Pris delas ut inom olika genrer, och det finns filmpris, konstpris, musikpris, idrottspris och litteraturpris. (sv)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 573991 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 2559 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1071839688 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الجائزة هي منحة مادية أو عينية أو الاثنان معا، تمنح مقابل عمل قام به فرد أو مجموعة في شتى المجالات، واشهرها جائزة نوبل بكل تفرعاتها والأوسكار والإيمي وقد تمنح نتيجة للتفوق العلمي أو في المنافسات الرياضية كالمداليات والكؤوس والأدبية كالدروع والمنح المالية والعسكرية كالأوسمة والنياشين والسياسية كالأوسمة الرسمية.مثل جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى وهناك أيضاً جوائز أخرى بعدَ المشاركة في المسابقات وغيرها، كجائزة أفضل لاعب وأفضل كاتب وأفضل ممثل وغيرها (ar)
 • Einen Preis als Gewinn kann man nach einer Lotterie, Wette oder einem Spiel oder aufgrund einer Auszeichnung erhalten. (de)
 • Premio estas , donacata al la plej indaj. Premioj estas disdonitaj pri literaturo, filmoj, ktp. La plej famaj premioj estas la Nobel-premioj. Premio (de la latina praemium) estas ĉiu ajn varo aŭ kompenso de alia tipo, kiel donaco aŭ mono, kiun iu ricevas kiel danko aŭ agnosko pri peno, klopodo aŭ barakto realigita, kvankam ĉe kelkaj premioj intervenas hazardo, kaj en aliaj oni postulas (normale) krom la sorto, la aĉeton de produkto, servo, bileto aŭ vidi iun aŭ reklamon per televido, aŭ fari telefonan alvokon, por povi havi ŝancon atingi la premion; tiaj estas la premioj kiujn donas lotumadoj, tomboloj aŭ prilotadoj televidaj. (eo)
 • Un premio​ (del latín praemium) es cualquier artículo o compensación de otro tipo, como regalos o dinero, que se otorga en agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado, aunque para algunos premios interviene la suerte, y en otros se requiere habitualmente, además de la suerte, la compra de un producto, servicio, boleto o ver algún programa o anuncio de televisión, o hacer una llamada telefónica, para poder tener la oportunidad de participar en un concurso y tener, así, posibilidad de acceso a recibirlo. (es)
 • Il premio è un riconoscimento attribuito a qualcuno per un'attività, un gesto, un'opera o comunque qualcosa di eccezionale che abbia fatto o realizzato. Altri tipi di premio: * premio di risultato * premio di consolazione * premio della critica * premio di pedagogia Talvolta viene riconosciuta una gerarchia tra premi, come accade per i premi olimpici: la medaglia d'oro è seguita dalla medaglia d'argento e da quella di bronzo. (it)
 • 賞(しょう)とは、表彰の一種である。個人または団体に対して・判定をした上で、ある分野での秀逸性や達成した業績を讃える目的で贈呈あるいは授与されるもの。英語風にアワード、アウォード、プライズ (award, prize) などと言う。なお、賞を贈ることを授賞(じゅしょう)、賞を受けることを受賞(じゅしょう)といい、受賞した者を受賞者という。 (ja)
 • 상(賞)은 표창의 일종으로, 개인 또는 단체에 대하여 심사 · 판정을 한 후 어떤 분야에서 뛰어난 성과와 달성한 업적을 기리기 위해 수여하는 것을 말한다. 주요 상품은 월계관과 트로피, 메달, 배지, 리본, 훈장, 상장, 등이며, 물건이 아니라 칭호를 주는 경우도 있다. 영어 표현으로는 어워드(Award)와 프라이즈(Prize)가 있는데, 어워드는 객관적 평가에 의해 받는 상을 의미하는 반면, 프라이즈는 경쟁에 의한 상을 의미하는 늬앙스가 있다. (ko)
 • En utmärkelse eller ett pris är något som delas ut till en person, eller en grupp, för att uppmärksamma och hedervärda handlingar eller bedrifter. Ofta får pristagaren en penningsumma samt någon form av symbol för utmärkelsen till exempel en statyett, ett diplom eller en medalj. Vissa pris/priser, såsom nobelprisen, Ballon d'Or eller Oscarutmärkelserna, delas ut vid särskilda storslagna ceremonier. Pris delas ut inom olika genrer, och det finns filmpris, konstpris, musikpris, idrottspris och litteraturpris. (sv)
 • Un premi (del llatí praemium) és qualsevol tipus d'article o compensació d'altre tipus donat a una persona o a un grup que es rep per agraïment o reconeixement a l'esforç realitzat, tant regals o com diners en metàl·lic. (ca)
 • Βραβείο είναι ένα έπαθλο που δίνεται σε ένα άτομο, μια ομάδα ανθρώπων ή μια οργάνωση που θα αναγνωρίσει και θα ανταμείψει ενέργειες ή επιτεύγματα. Τα επίσημα βραβεία συχνά περιλαμβάνουν χρηματικές ανταμοιβές καθώς και τη φήμη που έρχεται μαζί τους. Ορισμένα βραβεία συνδέονται επίσης με εξωφρενικές τελετές απονομής, όπως τα βραβεία της Ακαδημίας. Ειδικοί τύποι βραβείων περιλαμβάνουν: (el)
 • A prize is an award to be given to a person or a group of people (such as sporting teams and organizations) to recognize and reward their actions and achievements. Official prizes often involve monetary rewards as well as the fame that comes with them. Some prizes are also associated with extravagant awarding ceremonies, such as the Academy Awards. Specific types of prizes include: (en)
 • Een prijs is datgene wat iemand krijgt: * voor een bijzondere prestatie: * het winnen van een wedstrijd of competitie, meestal op sportief gebied, * prestaties op het gebied van de kunst, wetenschap, maatschappelijke inzet of een bepaald vakgebied. * bij een kansspel, dus op basis van toeval. Ook mengvormen bestaan. Een prijs kan bestaan uit: * een geldbedrag of artikel of anders gezegd: in geld of in natura, * bij een prestatie: een ereteken, bijvoorbeeld een medaille, beker, of oorkonde. (nl)
 • Nagroda: * w psychologii: wzmocnienie pozytywne, czynnik, którego wystąpienie w następstwie zwiększa prawdopodobieństwo powtórzenia tej reakcji w przyszłości; wszelkie pozytywne, odczuwane jako przyjemne i pożądane skutki zachowania się. * w prawie: korzyść materialna lub niematerialna o wartości uznaniowej i funkcji motywacyjnej, przysporzona w wyrazie uznania za określone osiągnięcie (czynność bądź rezultat), niezwiązana z wartością świadczenia, za które jest przyznawana (tzn. niebędąca wynagrodzeniem, jak np. płaca za ekwiwalent świadczeń wykonanych lub będących do wykonania, ani zaliczką na poczet wynagrodzenia, przyszłych umów, ani korzyści przyszłych i niepewnych, które nie spełniają przesłanek i funkcji nagrody). * w życiu: formą uznania, wyróżnienia, pozytywnej oceny za: * osi (pl)
rdfs:label
 • Prize (en)
 • جائزة (ar)
 • Premi (ca)
 • Preis (Gewinn) (de)
 • Βραβείο (el)
 • Premio (eo)
 • Premio (es)
 • Premio (it)
 • 상 (표창) (ko)
 • (ja)
 • Nagroda (pl)
 • Prijs (winnen) (nl)
 • Utmärkelse (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:publisher of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:publisher of
is gold:hypernym of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License