An Entity of Type: settlement, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The primary motor cortex (Brodmann area 4) is a brain region that in humans is located in the dorsal portion of the frontal lobe. It is the primary region of the motor system and works in association with other motor areas including premotor cortex, the supplementary motor area, posterior parietal cortex, and several subcortical brain regions, to plan and execute movements. Primary motor cortex is defined anatomically as the region of cortex that contains large neurons known as Betz cells. Betz cells, along with other cortical neurons, send long axons down the spinal cord to synapse onto the interneuron circuitry of the spinal cord and also directly onto the alpha motor neurons in the spinal cord which connect to the muscles.

Property Value
dbo:abstract
 • القشرة الحركية الأولية (باحة برودمان الرابعة) هي منطقة دماغية تقع عند البشر في الجزء الخلفي من الفص الجبهي. وهي المنطقة الأولية للجهاز الحركي وتعمل بالتعاون مع المناطق الحركية الأخرى بما في ذلك القشرة الأمام حركية، والباحة الحركية الإضافية، والقشرة الجدارية الخلفية، والعديد من مناطق الدماغ تحت القشرية، للتخطيط وتنفيذ الحركات. تُعرّف القشرة الحركية الأولية تشريحيًا على أنها منطقة القشرة التي تحتوي على خلايا عصبية كبيرة تُعرف باسم خلايا بيتز. ترسل خلايا بيتز، إلى جانب الخلايا العصبية القشرية الأخرى، محاور عصبية طويلة أسفل الحبل الشوكي إلى المشبك العصبي فوق الدائرة العصبية البينية للحبل الشوكي وكذلك مباشرةً إلى الخلايا العصبية الحركية ألفا للحبل الشوكي والتي بدورها تتصل بالعضلات. في القشرة الحركية الأولية، يترتب التمثيل الحركي بشكل منظم (بطريقة معكوسة) من أخمص القدمين (في الجزء العلوي من نصف الكرة المخية) إلى الفم (في الأسفل) على طول طية في القشرة المخية تسمى الثلم المركزي. ومع ذلك، قد يتم التحكم في بعض أجزاء الجسم بواسطة مناطق متداخلة جزئيًا من القشرة. يحتوي كل نصف كرة مخية للقشرة الحركية الأولية فقط على تمثيل حركي للجانب الآخر (المقابل) من الجسم. لا يتناسب حجم القشرة الحركية الأولية المخصصة لجزء من الجسم مع الحجم النسبي لسطح الجسم، ولكن بدلاً من ذلك، تتناسب مع الكثافة النسبية للمستقبلات الحركية الجلدية على جزء الجسم المذكور. تشير كثافة المستقبلات الحركية الجلدية على جزء الجسم بشكل عام إلى الدرجة اللازمة من دقة الحركة المطلوبة في ذلك الجزء من الجسم. لهذا السبب، فإن للأيدي والوجه البشريين تمثيل أكبر بكثير من الساقين. لاكتشاف القشرة الحركية الأولية وعلاقتها بالمناطق القشرية الحركية الأخرى، راجع المقال الرئيسي عن القشرة الحركية. (ar)
 • 一次運動野(いちじうんどうや、英: Primary motor cortex)またはM1は、前運動野と共同して運動の計画、実行を行う。一次運動野にはベッツ細胞 (Betz cell) と呼ばれる、脊髄を下行する長い神経繊維を持った細胞が多く存在する。この神経線維はアルファ運動ニューロンと呼ばれる筋肉に接続したニューロンとシナプス接続している。前運動野は行動の計画 (大脳基底核と共同して) と感覚情報に基づく運動の最適化 (これには小脳の働きが必要である) に関わっている。 科学者は長い間、一次運動野の配置は全ての哺乳類で類似していると考えている。 (ja)
 • The primary motor cortex (Brodmann area 4) is a brain region that in humans is located in the dorsal portion of the frontal lobe. It is the primary region of the motor system and works in association with other motor areas including premotor cortex, the supplementary motor area, posterior parietal cortex, and several subcortical brain regions, to plan and execute movements. Primary motor cortex is defined anatomically as the region of cortex that contains large neurons known as Betz cells. Betz cells, along with other cortical neurons, send long axons down the spinal cord to synapse onto the interneuron circuitry of the spinal cord and also directly onto the alpha motor neurons in the spinal cord which connect to the muscles. At the primary motor cortex, motor representation is orderly arranged (in an inverted fashion) from the toe (at the top of the cerebral hemisphere) to mouth (at the bottom) along a fold in the cortex called the central sulcus. However, some body parts may be controlled by partially overlapping regions of cortex. Each cerebral hemisphere of the primary motor cortex only contains a motor representation of the opposite (contralateral) side of the body. The amount of primary motor cortex devoted to a body part is not proportional to the absolute size of the body surface, but, instead, to the relative density of cutaneous motor receptors on said body part. The density of cutaneous motor receptors on the body part is generally indicative of the necessary degree of precision of movement required at that body part. For this reason, the human hands and face have a much larger representation than the legs. For the discovery of the primary motor cortex and its relationship to other motor cortical areas, see the main article on the motor cortex. (en)
 • O córtex motor primário (área 4 de Brodmann é uma região cerebral que, nos seres humanos, está localizada na porção dorsal do lobo frontal. É a região primária do sistema motor e trabalha em associação com outras áreas motoras, incluindo o córtex pré-motor, a área motora suplementar, o córtex parietal posterior e várias regiões do cérebro subcortical, para planejar e executar movimentos. O córtex motor primário é definido anatomicamente como a região do córtex que contém grandes neurônios conhecidos como células Betz. As células de Betz, juntamente com outros neurônios corticais, enviam axônios longos pela medula espinhal para sinapse nos circuitos interneurônios da medula espinhal e também diretamente nos neurônios motores alfa na medula espinhal que se conectam aos músculos. No córtex motor primário, a representação do motor é organizada ordenadamente (de forma invertida do dedo do pé (na parte superior do hemisfério cerebral até a boca (na parte inferior ao longo de uma dobra no córtex chamado sulco central. No entanto, algumas partes do corpo podem ser controladas por regiões parcialmente sobrepostas de córtex. Cada hemisfério cerebral do córtex motor primário contém apenas uma representação motora do lado oposto (contralateral do corpo. A quantidade de córtex motor primário dedicado a uma parte do corpo não é proporcional ao tamanho absoluto da superfície do corpo, mas, em vez disso, à densidade relativa dos receptores motores cutâneos na referida parte do corpo. A densidade dos receptores motores cutâneos na parte do corpo é geralmente indicativa do grau necessário de precisão de movimento requerido na parte do corpo. Por esta razão, as mãos e o rosto humanos têm uma representação muito maior do que as pernas. Para a descoberta do córtex motor primário e sua relação com outras áreas corticais do motor, veja o artigo principal sobre o córtex motor. (pt)
 • 初级运动皮层(英文:Primary motor cortex),是人类大脑皮层中运动皮层的最主要部分,位于中央前回。初级运动皮层是运动系统最主要的部分,与其它脑部运动区域相互配合控制人体运动,包括前运动区、运动辅助区、等等。初级运动皮层在解剖学上位于布罗德曼分区系统4区,包含大型神经元——贝兹细胞。贝兹细胞与其它皮层细胞的长轴突延伸至脊髓内,通过突触与其中的中间神经元网络相连,或者直接与alpha型运动神经元相连(后者另一端连接着肌肉)。 (zh)
 • Первичная моторная кора, или первичная двигательная кора (англ. Primary motor cortex) — область моторной коры, расположенная в средне-задней части прецентральной извилины, примыкающей к центральной борозде. Соответствует цитоархитектоническому полю Бродмана 4 и каудальной части поля 6. Содержит клетки Беца и другие мотонейроны, аксоны которых достигают сегментов спинного мозга. Одной из основных функций первичной моторной коры является контроль произвольных дискретных движений, совершаемых группами мышц. В первичной моторной коре находится топографическое представительство различных областей тела в перевёрнутом виде, от ног (вершина полушария) до рта (нижняя часть полушария). Первичная моторная кора каждого полушария контролирует мышцы на противоположной стороне тела. Площадь поверхности областей первичной моторной коры, управляющих различными частями тела, пропорциональна не физической поверхности этих частей, а числу и степени сложности их моторных реакций. Из-за этого около 3/4 основного объема первичной моторной коры занимает представительство незначительных (по массе), но выполняющих тонкие нестереотипные движения мышц кистей рук, пальцев, мимических мышц лица, губ, языка. Наряду с первичной существует и вторичная моторная кора, к которой относят премоторную кору и дополнительную моторную область. (ru)
 • Керування рухами реалізується центральною нервовою системою через взаємопов’язану та розгалужену нейронну мережу, в якій моторні області кори головного мозку і особливо первинна Поле 4 Бродмана, відіграють ключову роль в управлінні довільними, цілеспрямованими рухами. Історично, нейрони моторної кори називались , вказуючи на те, що вони знаходяться тільки на один синапс вище від мотонейронів спинного мозку, які активізують скелетні м'язи. Вважалось, що як і мотонейрони, нейрони моторної кори містять детальну репрезентацію м’язів, а їх моторні команди полягають тільки в активації мотонейронів. Тому первинна моторна кора (М1) не розглядалась як більш складна чи важлива для довільних рухів структура ЦНС, аніж спинномозкові Втім, накопичені протягом останніх десятиліть дані переконливо засвідчують, що первинна моторна кора (М1) є значно складнішою, а її керування довільними рухами істотно відмінними, від нейронної схематики спинного мозку. Хоча первинна моторна кора відіграє ключову роль в керуванні довільними рухами, її нейрони мають зовсім інші функції, аніж мотонейрони спинного мозку, чия єдина функція полягає в кодуванні координованої м’язової активності. М1 містить множину неоднорідних популяцій нейронів, які беруть участь в складних процесах перетворення абстрактних планів в конкретні моторні команди, які виконують рухи. На відміну від спинного мозку, М1 не є статичним відображенням конкретних м’язів та рухів частин тіла. М1 – це динамічна обчислювальна система, чия внутрішня організація та спинномозкові зв'язки перетворюють а) внутрішні сигнали про моторні наміри та б) вхідні сенсорні зворотні сигнали про поточний стан кінцівки в моторні вихідні сигнали. Моторна кора була першою областю кори головного мозку для якої специфічна функція була визначена нейрофізіологічними експериментами та ще в 1870 р. Але те, як вона залучена в керування рухами досі залишається не зрозумілим та дискусійним питанням. Реєстрація нейронної активності протягом широкого діапазону моторних завдань виявила що, в первинній моторній корі наявний такий самий широкий діапазон моторних параметрів, з якими корелює нейронна активність: від руко-центричних просторових кінематик вищого порядку до суглобо-центричних сил, крутних моментів та м'язової активності нижчого порядку. Активність багатьох інших нейронів взагалі не вкладається в будь-який або систему координат. Отримані за більш ніж сотню років вивчення функцій моторної кори знання допомогли нейробіологам та інженерам у створенні керованих корою протезів та нейрокомп’ютерних інтерфейсів, які дозволяють відновити моторні функції людей, що втратили кінцівки та паралізованих пацієнтів Однак, не дивлячись на ці значні знання про функції моторної кори та прогрес у їх застосуванні для протезування, розуміння того, як саме моторна кора репрезентує та генерує довільні рухи досі не є ясним та залишається проблемою запеклих дебатів серед нейробіологів. На відміну від сенсорної системи, серед вчених досі немає згоди навіть щодо базових властивостей нейронного коду первинної моторної кори; згоди щодо того, якою є природа нейронних репрезентацій руху та їх реалізація в м’язовій активності, механіці кінцівок і моторній поведінці. Чи кодують одиничні нейрони (або популяція нейронів) в М1 високо інтегровані, цілісні рухи руки; положення цілі; швидкість рухів; відстань до цілі; величину м'язової сили; крутний момент; окремі м'язи або ж групу м'язів (синергію). Більше того, тривають дебати якою є сама природа нейронної активності в моторній корі: (подібно до кодування конкретних параметрів сенсорними областями кори) чи генеративною (подібно до координації та генерування рухів спинномозковими ритмічними нейронними схемами). Зрозуміння нейронної репрезентації довільних рухів в моторній корі і того, як вона керує багатоманітним репертуаром моторної поведінки залишається одним з головних завдань сучасної нейробіології та необхідною умовою на шляху до побудови більш функціональних та стійких нейропротезів (uk)
dbo:artery
dbo:isPartOfAnatomicalStructure
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 23631964 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 30923 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1032111956 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:artery
dbp:caption
 • Brodmann area 4 of human brain. (en)
 • Primary motor cortex shown in green. (en)
dbp:image
 • Blausen 0103 Brain Sensory&Motor.png (en)
dbp:ispartof
dbp:latin
 • cortex motorius primus (en)
dbp:name
 • Primary motor cortex (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 一次運動野(いちじうんどうや、英: Primary motor cortex)またはM1は、前運動野と共同して運動の計画、実行を行う。一次運動野にはベッツ細胞 (Betz cell) と呼ばれる、脊髄を下行する長い神経繊維を持った細胞が多く存在する。この神経線維はアルファ運動ニューロンと呼ばれる筋肉に接続したニューロンとシナプス接続している。前運動野は行動の計画 (大脳基底核と共同して) と感覚情報に基づく運動の最適化 (これには小脳の働きが必要である) に関わっている。 科学者は長い間、一次運動野の配置は全ての哺乳類で類似していると考えている。 (ja)
 • 初级运动皮层(英文:Primary motor cortex),是人类大脑皮层中运动皮层的最主要部分,位于中央前回。初级运动皮层是运动系统最主要的部分,与其它脑部运动区域相互配合控制人体运动,包括前运动区、运动辅助区、等等。初级运动皮层在解剖学上位于布罗德曼分区系统4区,包含大型神经元——贝兹细胞。贝兹细胞与其它皮层细胞的长轴突延伸至脊髓内,通过突触与其中的中间神经元网络相连,或者直接与alpha型运动神经元相连(后者另一端连接着肌肉)。 (zh)
 • القشرة الحركية الأولية (باحة برودمان الرابعة) هي منطقة دماغية تقع عند البشر في الجزء الخلفي من الفص الجبهي. وهي المنطقة الأولية للجهاز الحركي وتعمل بالتعاون مع المناطق الحركية الأخرى بما في ذلك القشرة الأمام حركية، والباحة الحركية الإضافية، والقشرة الجدارية الخلفية، والعديد من مناطق الدماغ تحت القشرية، للتخطيط وتنفيذ الحركات. تُعرّف القشرة الحركية الأولية تشريحيًا على أنها منطقة القشرة التي تحتوي على خلايا عصبية كبيرة تُعرف باسم خلايا بيتز. ترسل خلايا بيتز، إلى جانب الخلايا العصبية القشرية الأخرى، محاور عصبية طويلة أسفل الحبل الشوكي إلى المشبك العصبي فوق الدائرة العصبية البينية للحبل الشوكي وكذلك مباشرةً إلى الخلايا العصبية الحركية ألفا للحبل الشوكي والتي بدورها تتصل بالعضلات. (ar)
 • The primary motor cortex (Brodmann area 4) is a brain region that in humans is located in the dorsal portion of the frontal lobe. It is the primary region of the motor system and works in association with other motor areas including premotor cortex, the supplementary motor area, posterior parietal cortex, and several subcortical brain regions, to plan and execute movements. Primary motor cortex is defined anatomically as the region of cortex that contains large neurons known as Betz cells. Betz cells, along with other cortical neurons, send long axons down the spinal cord to synapse onto the interneuron circuitry of the spinal cord and also directly onto the alpha motor neurons in the spinal cord which connect to the muscles. (en)
 • Первичная моторная кора, или первичная двигательная кора (англ. Primary motor cortex) — область моторной коры, расположенная в средне-задней части прецентральной извилины, примыкающей к центральной борозде. Соответствует цитоархитектоническому полю Бродмана 4 и каудальной части поля 6. Содержит клетки Беца и другие мотонейроны, аксоны которых достигают сегментов спинного мозга. Одной из основных функций первичной моторной коры является контроль произвольных дискретных движений, совершаемых группами мышц. (ru)
 • O córtex motor primário (área 4 de Brodmann é uma região cerebral que, nos seres humanos, está localizada na porção dorsal do lobo frontal. É a região primária do sistema motor e trabalha em associação com outras áreas motoras, incluindo o córtex pré-motor, a área motora suplementar, o córtex parietal posterior e várias regiões do cérebro subcortical, para planejar e executar movimentos. O córtex motor primário é definido anatomicamente como a região do córtex que contém grandes neurônios conhecidos como células Betz. As células de Betz, juntamente com outros neurônios corticais, enviam axônios longos pela medula espinhal para sinapse nos circuitos interneurônios da medula espinhal e também diretamente nos neurônios motores alfa na medula espinhal que se conectam aos músculos. (pt)
 • Керування рухами реалізується центральною нервовою системою через взаємопов’язану та розгалужену нейронну мережу, в якій моторні області кори головного мозку і особливо первинна Поле 4 Бродмана, відіграють ключову роль в управлінні довільними, цілеспрямованими рухами. Втім, накопичені протягом останніх десятиліть дані переконливо засвідчують, що первинна моторна кора (М1) є значно складнішою, а її керування довільними рухами істотно відмінними, від нейронної схематики спинного мозку. (uk)
rdfs:label
 • القشرة الحركية الأولية (ar)
 • Corteza motora primaria (es)
 • 一次運動野 (ja)
 • 일차운동피질 (ko)
 • Primary motor cortex (en)
 • Первичная моторная кора (ru)
 • Córtex motor primário (pt)
 • Керування рухами первинною моторною корою (uk)
 • 初级运动皮层 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Primary motor cortex (en)
 • cortex motorius primus (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License