About: Museology

An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Museology or museum studies is the study of museums. It explores the history of museums and their role in society, as well as the activities they engage in, including curating, preservation, public programming, and education.

Property Value
dbo:abstract
 • Muzeologie je věda, která zkoumá specifický vztah člověka k realitě, kterou tvoří sběratelství, ochrana a dokumentace předmětů, které tuto realitu vystihují. (cs)
 • La Museologia (del grec μουσειόν = museión 'museu', lloc de les muses i λόγος = logos, raonament i parla) és una ciència que estudia els museus i altres centres patrimonials dedicats a la conservació, documentació, estudi, exhibició i difusió del patrimoni cultural, intentant definir teories sobre el seu funcionament intern i la seva funció dins la societat. Estudia la seva història, la seva influència en la societat, la seva finalitat, les tècniques de conservació i catalogació, definint com organitzar els museus, les col·leccions i com museïtzar el patrimoni cultural. És classificada amb el codi 5101.06 dins de la Llista d'especialitats 51 de la Nomenclatura de la UNESCO. (ca)
 • Με τον όρο μουσειολογία εννοείται «το γνωστικό αντικείμενο που μελετά την απαραίτητη μεθοδολογία για την επίλυση ολων των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων που συνδέονται με τις λειτουργίες των μουσείων». Σύμφωνα με τους Ambrose and Paine, «η μουσειολογία είναι η επιστήμη του μουσείου. Μελετά την ιστορία του, τον ρόλο του στην κοινωνία, τις τεχνικές συντήρησης των αντικειμένων, τα ειδικά συστήματα προώθησης της έρευνας, τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την οργάνωση της λειτουργίας του. Επιπλέον, καθορίζει τη σχέση του μουσείου με το φυσικό περιβάλλον του και ταξινομεί τα μουσεία σε διάφορες κατηγορίες. Επομένως η μουσειολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των σκοπών και της οργάνωσης των μουσείων». (el)
 • Museologie (auch „Museumswissenschaft“ oder „Museumskunde“ genannt) „umfasst die Beschreibung, Klassifizierung und Erklärung sämtlicher für das Musealphänomen maßgebenden theoretischen Grundlagen und praktischen Verfahren, Methoden, Techniken und Hilfsmittel. Da das Arbeitsfeld der Museologie wie das anderer Grunddisziplinen umfassend ist, bedient sie sich auch einer Vielzahl von Methoden. Zu ihnen gehören vor allem Beobachtung, Befragung, Erhebung, Messung, Deutung, Ableitung, Vergleich, Schlussfolgerung, Verallgemeinerung und Erklärung.“ Die Begriffsableitung „Museologe“ bezeichnet zum einen Angehörige dieser Wissenschaft, das sind diejenigen, die sich theoretisch und auf der wissenschaftlichen Basis der Museologie mit Musealität (s. u.) und Museum an Universitäten oder Fachhochschulen beschäftigen, zum anderen diejenigen Personen, die nach entsprechender wissenschaftlicher Ausbildung museologische Ansätze in die Museumspraxis einbringen. Das bedeutet, dass nicht automatisch alle an Museen beschäftigten (Fach-)Wissenschaftler Museologen sind. (de)
 • Muzeologio estas la studo de muzeoj kaj kiel ili establiĝis kaj disvolvis en sia rolo kiel eduka mekanismo sub sociaj kaj politikaj influoj. Aranĝoj de muzeoj kaj de muzeaj ekspoziciaĵoj ricevas sian signifon kaj intencon laŭ la socia kaj kultura kunteksto en kiu ili estas kreitaj. La muzeologoj, do la sciencistoj fakaj pri muzeologio, klopodas malkovri la katalizilojn kiuj subtenas la kreskon de muzeaj institucioj kaj ilia sukceso aŭ nesukceso, do la socia interesiĝo aŭ neinteresiĝo pri la muzeaj ekspozicioj. La esploro ne limiĝas je difino de muzeaj terminoj, sed fokusigas en kunlaboro kun sociaj sciencoj la publikon al kiu celiĝas la eksponaĵoj, la politikan dependecon aŭ nedependecon de muzeoj en rilato al la politika sistemo de la koncerna ŝtato kaj registaro, kaj hipotezas ankaŭ pri eblaj estontaj evoluoj de muzeoj kiel institucio. Tutmonda interŝtata organizaĵo de muzeologoj estas la Internacia Konsilio de Muzeoj. Publikaĵo de la Internacia Konsilio de Muzeoj inter alie ankaŭ eldonita en Esperanto estas 20-lingva muzeologia terminaro, latine titolita Dictionarium museologicum, el 1986. Temis pri la unua projekto de internacia, plurlingva terminaro de muzeologio, eldonita en 1986, pli ekzakte pri 829-paĝa, 20-lingva terminaro por 1623 muzeologiaj nocioj. Poste tiun modelon sekvis pluraj pliaj samtemaj eldonaĵoj. (eo)
 • Museologia (grekoko μουσειόν = museión 'museo', musen lekua eta λόγος = logos, arrazoia, argumentua, hitz egitea) museoen historia, hauek gizartean duten eragina, kontserbazio eta katalogazio teknikak lantzen dituen gizarte zientzietako adar bat da. “Bitxikerien kabineteak” deituriko lehenengo museoak XV. mende amaieran eta XVI. mendean zehar sortu ziren. Erdi Aroan zehar loturarik, klasifikaziorik edo adierazi gabeko pilatutako objektu multzoa besterik ez zen. Espazio guztia betetzen zuten, gehiegikeria bisuala sortuz eta aparteko informazio ekarpenik egin gabe. Museo kontzeptua, 1554ko bere Lexicon-Graeco-Latinumen “musei eta ikasketari eskainitako lekua, jakintza noble bakoitzari eskainia” bezala definitzen du. XIX. mende amaieran Londresko Historia Naturalaren Museoak, Lineoren sailkapenaren arabera, bere objektuak modu zientifikoan antolatuko ditu. XX. mendean zehar erakusketa teknikek komunikazio aurrerapenak txertatuz joan ziren, gaur egun arte, non, museoek multimediatikoak izatea eskatzen duten. Gaur egun museologoak komunikazio eta informazio zientziekin batera lan egiten du. Informazio idatzi hauek laburrak izan behar dute, kazetaritzan egiten den modura, baina eduki zientifikoarekin. Telebista eta informatika ere sartu dira edukiak modu ludiko eta eraginkorrean transmititzeko. Objektuen erabilera museo askoren ezinbesteko baldintza bilakatu zen, baita dibertsio parkeetara mugatua zegoen teknologiaren erabilera (zamalkatzeko dinosauroak. Meategien errepliketan zehar ibiltzeko trenenak, etab.). Honek, eztabaida piztuarazten du, museologo guztiak ez baitaude ados “masetako kulturaren” elementuak kontsideraturikoak emaitza zientifikoak jendearengana gerturatzeko erabiltzearekin. Baina teknologia berri hauek beraien museoetan txertatu dituztenen emaitzek erakusten dute hau dela jakituria (lehenago eruditutzat hartua) eta ulertzeko modu berriak uztartzeko modua. (eu)
 • Selon l’étymologie du terme, la muséologie désigne « l'étude du musée » ou la « discipline qui étudie les musées ». Elle doit être distinguée de la muséographie qui consiste à définir, décrire et analyser la conception d'une exposition, sa structure et son fonctionnement et de la scénographie qui regroupe les aspects formels, matériels et techniques de l'aménagement de l'espace d'exposition. (fr)
 • La museología (del griego μουσειόν = museión 'museo', lugar de las musas y λόγος = logos, razonamiento, argumentación, habla) es una rama de las humanidades que trata de los museos, su historia, su influencia en la sociedad y las técnicas de conservación y catalogación. Los primeros museos, llamados "Gabinetes de Curiosidades", surgidos a fines del siglo XV o durante el XVI en la Edad Media, eran amontonamientos de objetos desconectados entre sí, sin clasificar o indicar, que llenaban todo el espacio, provocando un exceso visual que, prácticamente, no traía aparejada información. El concepto de museo, definido por Guillermo Budé en su Lexicon-Graeco-Latinum de 1554, como "un lugar dedicado a las musas y al estudio, donde se ocupa de cada uno de las nobles disciplinas". Será a fines del siglo XIX cuando el Museo de Historia Natural de Londres exhiba sus objetos ordenados científicamente, gracias a las clasificaciones de Carlos Linneo. A lo largo del siglo XX, las técnicas de exposición fueron incorporando los avances de la comunicación, hasta hoy, en que los museos pueden considerarse multimediáticos. En la actualidad el museólogo trabaja junto a las ciencias de la comunicación y la informática. Estas informaciones escritas deben ser cortas, al estilo periodístico, pero con contenido científico. La televisión y la informática han sido incorporadas para transmitir los contenidos de forma lúdica y efectiva. La manipulación de objetos pasó a ser prácticamente una condición esencial de muchos museos, así como la inclusión de tecnología que fue durante un tiempo exclusiva de parques de diversión (dinosaurios para cabalgar, trenes para recorrer réplicas de minas, etc.). Esto, sin duda, genera polémica, pues no son todos los museólogos que aceptan la inclusión de elementos considerados "de cultura de masa" para llevar al público el resultado de investigaciones científicas, pero la cantidad de visitas a los museos que han aceptado la incorporación de las nuevas tecnologías demuestra que este es el camino para conciliar el saber (antes considerado) "erudito" con las nuevas formas de comprender. (es)
 • Museology or museum studies is the study of museums. It explores the history of museums and their role in society, as well as the activities they engage in, including curating, preservation, public programming, and education. (en)
 • La museologia è una disciplina che, assieme alla museografia, si occupa di musei. L'uso dei due termini, anche in ambito scientifico e professionale, non è uniforme. Il significato e il ruolo che si tende a attribuire a l'uno o a l'altro termine cambia con il variare del contesto. La museologia è una disciplina giovane: è nata nel 1955, distaccandosi dalla già strutturata museografia settecentesca, che si basava soprattutto sulle idee dei teorici tedeschi. Le due discipline si rivolgono allo studio del museo da due differenti angolazioni: la museologia si occupa dell'istituzione museo dal punto di vista teorico-storico ed è quindi tesa alla ricerca dei significati e dell'essenza del museo; la museografia invece attiene più strettamente all'ambito operativo-architettonico, è quindi tesa allo studio analitico-descrittivo.Considerando il museo come il prodotto di una specifica ed istintiva attitudine dell'uomo alla raccolta di documenti (che può identificarsi nella pulsione del collezionista di scongiurare la caducità umana attraverso la raccolta di beni materiali di particolare rilevanza, l'istinto vitale che spinge a conservare insieme ad un reperto la memoria), ma anche come necessità spirituale di espressione di sé, della propria società e della storia che trova concretizzazione attraverso l'esposizione di oggetti significanti, esso si configura come metodo di tale raccolta e la museologia la messa in pratica di tale metodo. Mentre la museografia è l'insieme di tecniche e pratiche concernenti il funzionamento del museo, la museologia è lo studio del museo nelle sue funzioni essenziali: conservativa, scientifica, didattica.Benché i termini e le definizioni delle due discipline abbiano subìto, dal settecento ad oggi, svariate messe a punto, le problematiche ad esse legate discendono da radici antiche. È con il Rinascimento italiano che i termini di "museo pubblico", collezione acquistano un significato reale: è infatti il collezionismo, che in Italia si sviluppa fra Quattrocento e Cinquecento, la prima materia di studio della museologia. In generale possiamo affermare che, per quanto riguarda l'Italia, la museologia si occupa del museo in quanto tale. Dunque oggetto della museologia sono la storia dei musei, gli aspetti conservativi e quelli afferenti al patrimonio. La disciplina si occupa di analizzare la struttura del museo, il funzionamento, narra la sua natura e il ruolo sociale. (it)
 • 博物館学(はくぶつかんがく、ミュゼオロジー、英語:museology、museum studies)とは、博物館、美術館などをどのように組織作りし、管理運営し、さらにまたその展示品、収集品を充実させ、意味のあるものに発展させていくかということについて研究し、また実際にその活動として生かしていく手立てのことである。 大学(短期大学を除き、大学院を含む)で、博物館法上の学芸員となる資格を取得できるコースが提供されている。 (ja)
 • Museologie is de studie naar musea en de manier waarop ze zich hebben ontwikkeld in hun rol als educatief medium onder sociale en politieke druk. Zo wordt onder andere gekeken naar de manier waarop musea zijn gebouwd en hoe de tentoonstellingen zijn ingericht. Ook richt museologie zich op studies naar de doelgroepen voor wie een museum of tentoonstelling is bedoeld en wat de mogelijke toekomst van musea zal zijn. Museumdirecteur (1926-2016) wordt vaak gezien als de grondlegger van museologie in Europa. Het wordt echter nog niet algemeen erkend door historici en geleerden als een officiële studie. (nl)
 • Museologia (do grego μουσειόν = museión 'museu', lugar das musas, e λόγος = logos, razão) é a área do conhecimento que pesquisa a relação dos sujeitos humanos com os seus objetos socialmente relevantes, num dado contexto (Leite, Pedro Pereira 2016) . Entre os museólogos distingue-se normalmente duas escolas: A Escola da museologia, que defende o se estatuto científico (Davis, Peter 2013), e a escola dos Estudos de Museus (Museum Studies), que aborda os museus como uma técnica. Sucintamente, a tradição científica desenvolveu bastante a partir dos anos 70 com os trabalhos dos museólogos do leste europeu. Já na América, com o Canadá, México e Brasil foram desenvolvidas várias experiências marcantes de intervenção. O local de acolhimento de todo esse aparato acadêmico é no Comitê ICOFOM (Comitê Internacional de Museologia do Conselho Internacional de Museus). Nesta tradição, distingue-se a abordagem da teoria social (museologia) da questão da técnica (museografia). Na tradição dos Estudos de Museus, há também uma preocupação com a teoria social, embora sem assumir tal autonomia do objeto científico. Porém, estes trabalhos ainda eram percebidos como trabalhos sobre museus na visão de outras disciplinas, como: a sociologia, a antropologia, as ciências naturais, a arqueologia, a comunicação, semiótica e os estudos culturais. Apesar da procura de um corpo teórico para a formação da teoria social museológica, o Museu -enquanto instituição- se dedica à gestão, pesquisa e comunicação (em suas diversas formas) dentro ou fora, visando promover a cultura, a educação e as representações da sociedade. (pt)
 • Muzeologia (muzealnictwo, muzeografia) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, poszerzona o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. W sensie praktycznym jest nauką o funkcjonowaniu muzeów. Jej nazwa zrodziła się w 1934 r. na konferencji zorganizowanej w Madrycie przez Office International des Musées (poprzednik ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów), uznanej za pierwszą konferencję muzeologiczną. Georges Henri Riviere (1897–1985), założyciel i wieloletni dyrektor generalny ICOM, twórca teorii „nowej muzeologii” mówił o niej tak: muzeologia jest to nauka stosowana, nauka o muzeum. W jej polu znajdują się rozważania nad rolą muzeum w społeczeństwie, badania i konserwacja, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji i funkcjonowania, architektury wznoszonej dla celów muzealnych oraz architektury „zmuzealizowanej” (adaptowanej do potrzeb muzeów), badania nad miejscami i obiektami pozyskanymi, nad wyborami, a także typologia i deontologia. Muzeografię należy rozumieć jako zbiór zasad stosowanych w muzeum w powiązaniu z praktycznym aspektem zarządzania tym obiektem. „Muzealnictwo” to polski odpowiednik muzeologii, który powstał w latach 40. XX w. Obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z funkcjonowaniem muzeum, historią polskich muzeów, ich aspektem filozoficznym i socjologicznym. Także jedyne w Polsce czasopismo muzeologiczne nosi nazwę „Muzealnictwo”, co świadczy o utrwaleniu tej nazwy na gruncie krajowym. (pl)
 • Музееве́дение, или музеоло́гия, — научная дисциплина, появившаяся в конце XIX века и изучающая историю музеев, их общественные функции, теорию и методику музейного дела. В 1982 году профессором Томиславом Шолой введён также термин херитоло́гия (heritologia) (от англ. cultural heritage), что по мнению ряда музеологов, например, профессора университета Ювяскюля , более концептуально отражает нацеленность дисциплины на изучение культурного наследия человечества, а также как составную часть — науки о наследии и всех социальных институтах, сохраняющих человеческий опыт. В последнее десятилетие XX века, как реакция на социализацию музея и усиление теоретического направления в музееведении, наметилась тенденция разделять понятия «музееведение» и «музеология», что находит отражение, главным образом, в разделении образовательных стандартов двух специальностей. Разница между музееведением и музеологией как научными дисциплинами не прослеживается, так как в рамках теоретического музееведения реализуется системный подход, исследуется и обсуждается весь современный спектр проблем, связанных с сохранением и актуализацией всех форм культурного и природного, движимого и недвижимого, материального и нематериального наследия. Постановка и решение проблем в широком социо-культурном контексте обусловило утвердившуюся на рубеже XX и XXI веков тенденцию относить музееведение к культурологическим дисциплинам. Общее музееведение изучает закономерности, характерные для любого музея как института социальной памяти. Специальное музееведение, связанное с профильными дисциплинами, изучает эти закономерности применительно к особенностям и функционированию музея определённого профиля. В качестве научной дисциплины музееведение имеет свой объект, предмет, метод, язык и структуру. (ru)
 • Museologi som akademiskt ämne behandlar hur museerna genom sin samlande, katalogiserande och förmedlande verksamhet förvaltar och skapar kulturarv. Museologi har kopplingar till arkiv- och informationsvetenskap men också till ämnen som etnologi, historia, arkeologi och konstvetenskap. Den museala processen är det som står i fokus, det vill säga man studerar alla aspekter av museerna, från urvalet och insamlingen av föremål till förmedlingen av kunskap i utställningar. (sv)
 • Музеєзнавство — комплексна система знань, що вивчає теорію, історію і практику музейної справи, її правові та економічні засади, закономірності виникнення та розвитку музеїв, їхні соціальні функції, форми та способи реалізації цих функцій на різних етапах суспільного розвитку. (uk)
 • 博物馆学(英語:Museology),亦稱作博物館研究,最早對於博物館學的定義關注在「建立博物館的科學學科」,在1960年代,國際博物館協會則將博物館學定義為「研究博物館之目的及運作的學科領域」,自1980年代開始,受新博物館學(New Museology)觀點的影響,博物館學的定義逐漸朝向以反身性(reflexivity)觀點思考博物館之社會功能及社會關係,建構博物館展覽及展品的整體性脈絡,解構博物館之展覽及知識之認識論以釐清知識建立的過程,以及彰顯地方社區特色等概念發展。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 844809 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 52934 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1055790357 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Muzeologie je věda, která zkoumá specifický vztah člověka k realitě, kterou tvoří sběratelství, ochrana a dokumentace předmětů, které tuto realitu vystihují. (cs)
 • La Museologia (del grec μουσειόν = museión 'museu', lloc de les muses i λόγος = logos, raonament i parla) és una ciència que estudia els museus i altres centres patrimonials dedicats a la conservació, documentació, estudi, exhibició i difusió del patrimoni cultural, intentant definir teories sobre el seu funcionament intern i la seva funció dins la societat. Estudia la seva història, la seva influència en la societat, la seva finalitat, les tècniques de conservació i catalogació, definint com organitzar els museus, les col·leccions i com museïtzar el patrimoni cultural. És classificada amb el codi 5101.06 dins de la Llista d'especialitats 51 de la Nomenclatura de la UNESCO. (ca)
 • Με τον όρο μουσειολογία εννοείται «το γνωστικό αντικείμενο που μελετά την απαραίτητη μεθοδολογία για την επίλυση ολων των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων που συνδέονται με τις λειτουργίες των μουσείων». Σύμφωνα με τους Ambrose and Paine, «η μουσειολογία είναι η επιστήμη του μουσείου. Μελετά την ιστορία του, τον ρόλο του στην κοινωνία, τις τεχνικές συντήρησης των αντικειμένων, τα ειδικά συστήματα προώθησης της έρευνας, τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την οργάνωση της λειτουργίας του. Επιπλέον, καθορίζει τη σχέση του μουσείου με το φυσικό περιβάλλον του και ταξινομεί τα μουσεία σε διάφορες κατηγορίες. Επομένως η μουσειολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των σκοπών και της οργάνωσης των μουσείων». (el)
 • Selon l’étymologie du terme, la muséologie désigne « l'étude du musée » ou la « discipline qui étudie les musées ». Elle doit être distinguée de la muséographie qui consiste à définir, décrire et analyser la conception d'une exposition, sa structure et son fonctionnement et de la scénographie qui regroupe les aspects formels, matériels et techniques de l'aménagement de l'espace d'exposition. (fr)
 • Museology or museum studies is the study of museums. It explores the history of museums and their role in society, as well as the activities they engage in, including curating, preservation, public programming, and education. (en)
 • 博物館学(はくぶつかんがく、ミュゼオロジー、英語:museology、museum studies)とは、博物館、美術館などをどのように組織作りし、管理運営し、さらにまたその展示品、収集品を充実させ、意味のあるものに発展させていくかということについて研究し、また実際にその活動として生かしていく手立てのことである。 大学(短期大学を除き、大学院を含む)で、博物館法上の学芸員となる資格を取得できるコースが提供されている。 (ja)
 • Museologi som akademiskt ämne behandlar hur museerna genom sin samlande, katalogiserande och förmedlande verksamhet förvaltar och skapar kulturarv. Museologi har kopplingar till arkiv- och informationsvetenskap men också till ämnen som etnologi, historia, arkeologi och konstvetenskap. Den museala processen är det som står i fokus, det vill säga man studerar alla aspekter av museerna, från urvalet och insamlingen av föremål till förmedlingen av kunskap i utställningar. (sv)
 • Музеєзнавство — комплексна система знань, що вивчає теорію, історію і практику музейної справи, її правові та економічні засади, закономірності виникнення та розвитку музеїв, їхні соціальні функції, форми та способи реалізації цих функцій на різних етапах суспільного розвитку. (uk)
 • 博物馆学(英語:Museology),亦稱作博物館研究,最早對於博物館學的定義關注在「建立博物館的科學學科」,在1960年代,國際博物館協會則將博物館學定義為「研究博物館之目的及運作的學科領域」,自1980年代開始,受新博物館學(New Museology)觀點的影響,博物館學的定義逐漸朝向以反身性(reflexivity)觀點思考博物館之社會功能及社會關係,建構博物館展覽及展品的整體性脈絡,解構博物館之展覽及知識之認識論以釐清知識建立的過程,以及彰顯地方社區特色等概念發展。 (zh)
 • Museologie (auch „Museumswissenschaft“ oder „Museumskunde“ genannt) „umfasst die Beschreibung, Klassifizierung und Erklärung sämtlicher für das Musealphänomen maßgebenden theoretischen Grundlagen und praktischen Verfahren, Methoden, Techniken und Hilfsmittel. Da das Arbeitsfeld der Museologie wie das anderer Grunddisziplinen umfassend ist, bedient sie sich auch einer Vielzahl von Methoden. Zu ihnen gehören vor allem Beobachtung, Befragung, Erhebung, Messung, Deutung, Ableitung, Vergleich, Schlussfolgerung, Verallgemeinerung und Erklärung.“ (de)
 • Muzeologio estas la studo de muzeoj kaj kiel ili establiĝis kaj disvolvis en sia rolo kiel eduka mekanismo sub sociaj kaj politikaj influoj. Aranĝoj de muzeoj kaj de muzeaj ekspoziciaĵoj ricevas sian signifon kaj intencon laŭ la socia kaj kultura kunteksto en kiu ili estas kreitaj. La muzeologoj, do la sciencistoj fakaj pri muzeologio, klopodas malkovri la katalizilojn kiuj subtenas la kreskon de muzeaj institucioj kaj ilia sukceso aŭ nesukceso, do la socia interesiĝo aŭ neinteresiĝo pri la muzeaj ekspozicioj. (eo)
 • La museología (del griego μουσειόν = museión 'museo', lugar de las musas y λόγος = logos, razonamiento, argumentación, habla) es una rama de las humanidades que trata de los museos, su historia, su influencia en la sociedad y las técnicas de conservación y catalogación. Los primeros museos, llamados "Gabinetes de Curiosidades", surgidos a fines del siglo XV o durante el XVI en la Edad Media, eran amontonamientos de objetos desconectados entre sí, sin clasificar o indicar, que llenaban todo el espacio, provocando un exceso visual que, prácticamente, no traía aparejada información. (es)
 • Museologia (grekoko μουσειόν = museión 'museo', musen lekua eta λόγος = logos, arrazoia, argumentua, hitz egitea) museoen historia, hauek gizartean duten eragina, kontserbazio eta katalogazio teknikak lantzen dituen gizarte zientzietako adar bat da. “Bitxikerien kabineteak” deituriko lehenengo museoak XV. mende amaieran eta XVI. mendean zehar sortu ziren. Erdi Aroan zehar loturarik, klasifikaziorik edo adierazi gabeko pilatutako objektu multzoa besterik ez zen. Espazio guztia betetzen zuten, gehiegikeria bisuala sortuz eta aparteko informazio ekarpenik egin gabe. (eu)
 • La museologia è una disciplina che, assieme alla museografia, si occupa di musei. L'uso dei due termini, anche in ambito scientifico e professionale, non è uniforme. Il significato e il ruolo che si tende a attribuire a l'uno o a l'altro termine cambia con il variare del contesto. (it)
 • Muzeologia (muzealnictwo, muzeografia) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, poszerzona o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. W sensie praktycznym jest nauką o funkcjonowaniu muzeów. Jej nazwa zrodziła się w 1934 r. na konferencji zorganizowanej w Madrycie przez Office International des Musées (poprzednik ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów), uznanej za pierwszą konferencję muzeologiczną. Georges Henri Riviere (1897–1985), założyciel i wieloletni dyrektor generalny ICOM, twórca teorii „nowej muzeologii” mówił o niej tak: muzeologia jest to nauka stosowana, nauka o muzeum. W jej polu znajdują się rozważania nad rolą muzeum w społeczeństwie, badania i konserwacja, sposoby prezentacji, animacji i ro (pl)
 • Museologie is de studie naar musea en de manier waarop ze zich hebben ontwikkeld in hun rol als educatief medium onder sociale en politieke druk. Zo wordt onder andere gekeken naar de manier waarop musea zijn gebouwd en hoe de tentoonstellingen zijn ingericht. Ook richt museologie zich op studies naar de doelgroepen voor wie een museum of tentoonstelling is bedoeld en wat de mogelijke toekomst van musea zal zijn. (nl)
 • Museologia (do grego μουσειόν = museión 'museu', lugar das musas, e λόγος = logos, razão) é a área do conhecimento que pesquisa a relação dos sujeitos humanos com os seus objetos socialmente relevantes, num dado contexto (Leite, Pedro Pereira 2016) . Entre os museólogos distingue-se normalmente duas escolas: A Escola da museologia, que defende o se estatuto científico (Davis, Peter 2013), e a escola dos Estudos de Museus (Museum Studies), que aborda os museus como uma técnica. (pt)
 • Музееве́дение, или музеоло́гия, — научная дисциплина, появившаяся в конце XIX века и изучающая историю музеев, их общественные функции, теорию и методику музейного дела. В 1982 году профессором Томиславом Шолой введён также термин херитоло́гия (heritologia) (от англ. cultural heritage), что по мнению ряда музеологов, например, профессора университета Ювяскюля , более концептуально отражает нацеленность дисциплины на изучение культурного наследия человечества, а также как составную часть — науки о наследии и всех социальных институтах, сохраняющих человеческий опыт. (ru)
rdfs:label
 • Museology (en)
 • علم المتاحف (ar)
 • Museologia (ca)
 • Muzeologie (cs)
 • Museologie (de)
 • Μουσειολογία (el)
 • Muzeologio (eo)
 • Museología (es)
 • Museologia (eu)
 • Muséologie (fr)
 • Museologia (it)
 • 博物館学 (ja)
 • Museologie (nl)
 • Muzeologia (pl)
 • Museologia (pt)
 • Музееведение (ru)
 • Museologi (sv)
 • Музеєзнавство (uk)
 • 博物馆学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:almaMater of
is dbo:education of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:mainInterests of
is dbp:name of
is dbp:occupation of
is dbp:profession of
is dbp:subDiscipline of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License