An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Manipulation in psychology is a behavior designed to exploit, control, or otherwise influence others to one’s advantage. Definitions for the term vary in which behavior is specifically included, influenced by both culture and whether referring to the general population or used in clinical contexts. Manipulation is generally considered a dishonest form of social influence as it is used at the expense of the others.

Property Value
dbo:abstract
 • Manipulace (z latinského výrazu manus, tj. ruka nebo uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. Manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek iniciativy a které by tudíž danou myšlenku, názor či jednání nepřijali, nebo až s dlouhou časovou prodlevou. Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže a někdy ani nechce manipulaci bránit. Manipulátor většinou na začátku jedná tak, aby získal u svých obětí sympatie. Často využívá své charisma a znalost slabých stránek ostatních lidí. Manipulátor zpravidla nemluví konkrétně, používá obecné pojmy a tvrzení, ve kterých se často vyskytují superlativy jako "všichni", "všechno", "nikdo", "nic", "vždy", "nikdy", "každý", "nejlepší", "nejhorší", používá také obecná rčení a přísloví, namísto asertivnějšího, konkrétnějšího a vysvětlujícího přístupu zahrnujícího věty jako "v těchto případech", "tato osoba", "já to tak vidím, protože", "já to tak cítím", "mně se to tak jeví, protože", "mně to vadí, protože ..." apod. Dalším projevem je, že manipulátor zpravidla neklade otevřené otázky, tj. ptá se většinou tak, že chce slyšet odpověď buď jen ano, nebo ne, a když se ptá, nenabízí širší možnosti výběru. Například se zeptá: "Chceš kávu nebo čaj?" namísto "Co ti mohu nabídnout k pití?". Častým projevem manipulátora je také lichocení, po kterém zpravidla následuje žádost o něco. Ve výchově nebo jiném nadřízeném postavení vůči druhým, manipulátoři (ať už rodiče, vychovatelé, pedagogové, nadřízení) uplatňují příkazy, zákazy, rozkazy a přehnanou kontrolu a ovlivňování níže postavených osob namísto oboustranné komunikace a domluvy (mezi rodiči, vychovateli, pedagogy, nadřízenými). Podobně tak činí i v triadickém vztahu rodič-rodič-dítě (případně vychovatel-vychovatel-děti nebo pedagog-pedagog-děti, či nadřízený-podřízení). Ve skupinách manipulátoři vytvářejí nejrůznější kliky namísto komunit. (cs)
 • التلاعب النفسي (بالإنجليزية: Psychological manipulation)‏ هو نوع من التأثير الاجتماعي الذي يهدف إلى تغيير نظرة أو سلوك الآخرين من خلال تكتيكات مسيئة أو خادعة أو خفية، تضع اهتمامات الشخص المتحكم كأولوية وغالبا على حساب الآخرين. يمكن اعتبار مثل هذه الأساليب استغلالية، أو مسيئة، أو ملتوية أو خادعة إلا أن تأثيرها الاجتماعي ليس سلبيا بالضرورة. كأن يحاول الطبيب إقناع المرضى بتغيير العادات غير الصحية. يمكن اعتبار التأثير الاجتماعي غير مؤذي بشكل عام في حال احترامه لحق الشخص المؤثر عليه في القبول أو الرفض بغير الأساليب التعسفية التي لا داعي لها، في المقابل قد يشكل التأثير الاجتماعي تلاعبا تحكميا خفيا وذلك بناء على سياقه ودوافعه. (ar)
 • Η ψυχολογική χειραγώγηση είναι ένα είδος κοινωνικής επιρροής που αποσκοπεί στην αλλαγή της συμπεριφοράς ή της αντίληψης των άλλων μέσω υβριστικών, παραπλανητικών ή ύπουλων τακτικών. Με την προώθηση των συμφερόντων του χειριστή, συχνά εις βάρος άλλων, τέτοιες τακτικές μπορεί να θεωρηθούν καταχρηστικές, υβριστικές, δόλιες και παραπλανητικές. Η κοινωνική επιρροή δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Για παράδειγμα, οι γιατροί μπορεί να προσπαθήσουν να πείσουν τους ασθενείς τους να αλλάξουν τις ανθυγιεινές συνήθειές τους. Η διαδικασία της χειραγώγησης περιλαμβάνει να πέσει το θύμα, εν αγνοία του, κάτω από την κυριαρχία του χειριστή, συχνά εξαπατώντας το και χρησιμοποιώντας το για να εξυπηρετήσει τους δικούς του σκοπούς. (el)
 • Der Begriff Manipulation (latein. Zusammensetzung aus manus ‚Hand‘ und plere ‚füllen‘; wörtlich ‚eine Handvoll (haben), etwas in der Hand haben‘, übertragen: Handgriff, Kunstgriff) bedeutet im eigentlichen Sinne „Handhabung“ und wird in der Technik auch so verwendet. Darüber hinaus ist Manipulation auch ein Begriff aus der Psychologie, Soziologie und Politik und bedeutet die gezielte und verdeckte Einflussnahme, also sämtliche Prozesse, welche auf eine Steuerung des Erlebens und Verhaltens von Einzelnen und Gruppen zielen und diesen verborgen bleiben sollen . Abzugrenzen sind der Vorgang der Manipulation und seine Alltagserscheinungen von der psychologischen Methode der experimentellen Manipulation. In seiner ursprünglichen Bedeutung „Handgriff“ steht Manipulation in der manuellen Medizin für eine Reihe von mit der Hand durchgeführten Techniken, die dem Lösen einer Blockierung dienen. (de)
 • Manipulazio mentala gizabanako edo gizatalde batek beste gizabanako edo gizatalde baten portaera kontrolatzean gertatzen da. Horretarako limurtzea edo sugestio mentala erabiltzen dute, norbanakoen gaitasun kritikoak edo gabetuz. Manipulazio mentalak hainbat taktika psikologiko erabiltzen ditu gizabanakoak bere pentsamendu, portaera, emozio edo erabakiekiko duen kontrola gainazpikatzeko. Psikologoek, neurozientzialariek eta soziologoek bere metodoak ikertzen dituzte. Badago manipulazio mental altruista baina gehienetan asmo txarrekoa da. Kontrol mentala edo suizidio edo ezaugarri totalitario edo genozidak dituzten talde-portaera manipulazio mentalaren muturreko moduak dira. (eu)
 • Une manipulation mentale ou manipulation psychologique est — en psychologie — une méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne, via un rapport de pouvoir ou d'influence (suggestions, contraintes). Les méthodes utilisées faussent ou orientent la perception de la réalité de l'interlocuteur en usant notamment d'un rapport de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire ou consentie. Même si la manipulation mentale fait penser aux sectes ou au lavage de cerveau, elle entre en jeu dans les relations quotidiennes et concerne aussi bien les individus que les foules. Elle peut même avoir une perception positive dans le cas de la séduction amoureuse. Elle reste cependant mal connue malgré les nombreuses expériences réalisées et concepts développés (influence sociale, ingénierie sociale, soumission librement consentie, domination, propagande, harcèlement moral, etc.). (fr)
 • La manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando para ello técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona, esto es, su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes mentales. Se refiere a un amplio rango de tácticas psicológicas capaces de subvertir el control de un individuo sobre su propio pensamiento, comportamiento, emociones o decisiones. Los métodos por los cuales puede obtenerse tal control (sea directa o sutilmente) son el foco de estudio entre psicólogos, neurocientíficos y sociólogos. Por otra parte, la cuestión del control mental se discute en relación con la televisión, religión, política, prisioneros de guerra, totalitarismo, operaciones encubiertas, , cultos, terrorismo y tortura. Ciertas formas de manipulación podrían ser altruistas, pero la noción de manipulación mental tiene, por lo general, una connotación negativa que evoca a los manipuladores de comportamiento egoísta o malintencionado. Formas extremas de manipulación serían, por ejemplo, el lavado de cerebro o aquellas conducentes al suicidio o comportamientos colectivos de tipo totalitario y genocida. (es)
 • Manipulation in psychology is a behavior designed to exploit, control, or otherwise influence others to one’s advantage. Definitions for the term vary in which behavior is specifically included, influenced by both culture and whether referring to the general population or used in clinical contexts. Manipulation is generally considered a dishonest form of social influence as it is used at the expense of the others. Manipulative tendencies may derive from personality disorders such as borderline personality disorder, narcissistic personality disorder, or antisocial personality disorder. Manipulation is also correlated with higher levels of emotional intelligence, and is a chief component of the personality construct dubbed Machiavellianism. Manipulation differs from general influence and persuasion. Influence is generally perceived to be harmless and it is not seen as unduly coercive to the individual's right of acceptance or rejection of influence. Persuasion is the ability to move others to a desired action, usually within the context of a specific goal. Persuasion often attempts to influence ones beliefs, religion, motivations, or behavior. Influence and persuasion are neither positive nor negative, unlike manipulation which is strictly negative. We are led to believe that manipulation is negative and this blinds us from the positives. Positive manipulation is a form of practice where an individual can turn any aspect that may not be going well into a positive experience. Ultimately, one's goal is to not be manipulated but if the situation does arise, the individual is able to manifest for the best. Creating the best version of yourself allows you to grow, and help influence the behaviors of others as well. Individuals who behave in prosocial behavior manners can be manipulated to have positive mood reactions. Alongside showing encouragement during a time where an individual is feeling down can result in improvements in mood. (en)
 • Manipulasi psikologi adalah gaya dalam memengaruhi pengetahuan sosial seseorang atau sekelompok yang bertujuan untuk mengubah persepsi atau perilaku orang atau kelompok secara licik, menipu, atau bahkan metode bisa melalui sebuah strategi yang kasar guna memajukan kepentingan sang manipulator, perlakuan ini sering pada memberikan beban lain, metode tersebut dapat berupa eksploitasi, sampai dengan penyalahgunaan ilmu pengetahuan psikologi secara kasar, licik, dan menipu. (in)
 • Manipulatie is een vorm van beïnvloeding waarbij misleidende methoden gebruikt worden om een ander te overtuigen om tot een bepaalde perceptie of handeling te komen. De grens tussen manipulatie en normale beïnvloeding is moeilijk te trekken, vooral de twee uitersten zijn herkenbaar. Een manipulator manipuleert om voordeel te krijgen en gaat vaak plannend te werk om het doel te bereiken. (nl)
 • La manipolazione psicologica o manipolazione emotiva è un tipo di influenza sociale finalizzata a cambiare la percezione o il comportamento degli altri usando schemi e metodi subdoli e ingannevoli che possono anche sfociare nell'abuso sia psicologico che fisico. Nel peggiore dei casi, è uno stratagemma da imbroglioni, truffatori e impostori che non rispettano i principi etico-morali, ingannano e approfittano della fragilità e credulità altrui. Nel migliore, la manipolazione è un'influenza forzata usata per ottenere controllo, benefici e/o privilegi a spese degli altri. La manipolazione differisce dalle più generali influenza e persuasione. L'influenza è generalmente percepita come innocua in quanto rispetta il diritto dell'influenzato di accettarla o rifiutarla, e non è indebitamente coercitiva. La persuasione è la capacità di far cedere una o più persone verso una direzione desiderata, di solito nel contesto di un obiettivo specifico. L'influenza e la persuasione non sono né positive né negative. (it)
 • Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp; manus - ręka, manipulus - dłoń) – forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. Umiejętność rządzenia innymi, znajomość zasad dowodzenia, prowadzenia negocjacji, aby skłonić partnera do zmiany zdania. Inspirowana interakcja społeczna mająca na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do działania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest na nią wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób. Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Manipulację językową często stosuje się w propagandzie i podczas tzw. prania mózgu. Mimo tego, że manipulacja postrzegana jest jako zachowanie nieetyczne, często używana jest w kontaktach handlowych i negocjacjach. (pl)
 • Psykologisk manipulation är ett slags social influens med målsättningen att ändra kognitionen eller beteendet hos andra genom dolda eller bedrägliga metoder eller med hot/tvång. Eftersom förfarandet gynnar den som manipulerar, ofta på den andres bekostnad, uppfattas sådana behandlingar vara maktmissbruk, exploaterande, lögnaktiga och falska. Manipulation är ett tydligt tecken en psykisk variation hos någon som lider av en antisocial personlighetsstörning. (sv)
 • A manipulação psicológica é um tipo de influência social que visa mudar o comportamento ou a percepção dos outros por meio de táticas indiretas, enganosas ou dissimuladas. Ao promover os interesses do manipulador, muitas vezes à custa de outro, tais métodos podem ser considerados exploratórios e desonestos. A manipulação psicológica é qualquer ação intencional que influencia a pessoa à crença ou comportamento, causando mudanças nos processos mentais que vão além do despertar da compreensão. Para Ruth Faden e Tom Beauchamp, a manipulação psicológica como uma forma de influência é contrária à persuasão: a persuasão melhora a compreensão de alguém sobre sua situação, mas a manipulação não. Faden e Beauchamp consideram a manipulação psicológica como "um título amplo", incluindo "estratégias tão diversas como a sugestão subliminar, a adulação e outros apelos às fraquezas emocionais, como a indução de sentimentos de culpa ou de obrigação". (pt)
 • Психологи́ческая манипуля́ция — тип социального воздействия или социально-психологический феномен, представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики в интересах манипулятора. Поскольку такие методы продвигают интересы манипулятора за счёт других людей, они могут считаться эксплуатационными, насильственными, нечестными, неэтичными. Социальное воздействие не во всех случаях бывает отрицательным, обычно считается безвредным, если не является принудительным и уважает право человека принять его или отклонить. В зависимости от контекста и мотивации социальное воздействие может являться скрытой или открытой манипуляцией. (ru)
 • Психологічна маніпуляція — різновид соціального впливу, який використовується для прихованого впровадження в психіку жертви цілей, бажань, намірів, відносин або установок маніпулятора, які не збігаються з актуально-існуючими потребами жертви. Це приховане управління людьми та їх поведінкою. Соціальний вплив не у всіх випадках буває негативним. Наприклад, лікар може намагатися переконати пацієнта змінити нездорові звички. Соціальний вплив зазвичай вважається нешкідливим, якщо він поважає право людини прийняти його або відхилити і не є надмірно примусовим. Залежно від контексту і мотивації, соціальний вплив може бути прихованою маніпуляцією. (uk)
 • 心理操縱是一种,这种通過欺騙和卑鄙的手段,甚至是的戰術去改變别人的想法。由于这些方法通常将操纵者的利益建立在其他人的代价之上,它们通常会被认为带有剥削、虐待、歪曲和欺骗的性质。 社会影响力不一定是负面的。例如,醫生可以嘗試說服患者改變不良的生活習慣。一般认为,当使用社会影响力的人尊重被影响的人接受和拒绝的权利时,社会影响力是无害的。不過根據不同的情况和動機,社會影響力可能構成操縱者的卑鄙操縱。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 24499728 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 36651 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122423757 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • التلاعب النفسي (بالإنجليزية: Psychological manipulation)‏ هو نوع من التأثير الاجتماعي الذي يهدف إلى تغيير نظرة أو سلوك الآخرين من خلال تكتيكات مسيئة أو خادعة أو خفية، تضع اهتمامات الشخص المتحكم كأولوية وغالبا على حساب الآخرين. يمكن اعتبار مثل هذه الأساليب استغلالية، أو مسيئة، أو ملتوية أو خادعة إلا أن تأثيرها الاجتماعي ليس سلبيا بالضرورة. كأن يحاول الطبيب إقناع المرضى بتغيير العادات غير الصحية. يمكن اعتبار التأثير الاجتماعي غير مؤذي بشكل عام في حال احترامه لحق الشخص المؤثر عليه في القبول أو الرفض بغير الأساليب التعسفية التي لا داعي لها، في المقابل قد يشكل التأثير الاجتماعي تلاعبا تحكميا خفيا وذلك بناء على سياقه ودوافعه. (ar)
 • Η ψυχολογική χειραγώγηση είναι ένα είδος κοινωνικής επιρροής που αποσκοπεί στην αλλαγή της συμπεριφοράς ή της αντίληψης των άλλων μέσω υβριστικών, παραπλανητικών ή ύπουλων τακτικών. Με την προώθηση των συμφερόντων του χειριστή, συχνά εις βάρος άλλων, τέτοιες τακτικές μπορεί να θεωρηθούν καταχρηστικές, υβριστικές, δόλιες και παραπλανητικές. Η κοινωνική επιρροή δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Για παράδειγμα, οι γιατροί μπορεί να προσπαθήσουν να πείσουν τους ασθενείς τους να αλλάξουν τις ανθυγιεινές συνήθειές τους. Η διαδικασία της χειραγώγησης περιλαμβάνει να πέσει το θύμα, εν αγνοία του, κάτω από την κυριαρχία του χειριστή, συχνά εξαπατώντας το και χρησιμοποιώντας το για να εξυπηρετήσει τους δικούς του σκοπούς. (el)
 • Manipulasi psikologi adalah gaya dalam memengaruhi pengetahuan sosial seseorang atau sekelompok yang bertujuan untuk mengubah persepsi atau perilaku orang atau kelompok secara licik, menipu, atau bahkan metode bisa melalui sebuah strategi yang kasar guna memajukan kepentingan sang manipulator, perlakuan ini sering pada memberikan beban lain, metode tersebut dapat berupa eksploitasi, sampai dengan penyalahgunaan ilmu pengetahuan psikologi secara kasar, licik, dan menipu. (in)
 • Manipulatie is een vorm van beïnvloeding waarbij misleidende methoden gebruikt worden om een ander te overtuigen om tot een bepaalde perceptie of handeling te komen. De grens tussen manipulatie en normale beïnvloeding is moeilijk te trekken, vooral de twee uitersten zijn herkenbaar. Een manipulator manipuleert om voordeel te krijgen en gaat vaak plannend te werk om het doel te bereiken. (nl)
 • Psykologisk manipulation är ett slags social influens med målsättningen att ändra kognitionen eller beteendet hos andra genom dolda eller bedrägliga metoder eller med hot/tvång. Eftersom förfarandet gynnar den som manipulerar, ofta på den andres bekostnad, uppfattas sådana behandlingar vara maktmissbruk, exploaterande, lögnaktiga och falska. Manipulation är ett tydligt tecken en psykisk variation hos någon som lider av en antisocial personlighetsstörning. (sv)
 • 心理操縱是一种,这种通過欺騙和卑鄙的手段,甚至是的戰術去改變别人的想法。由于这些方法通常将操纵者的利益建立在其他人的代价之上,它们通常会被认为带有剥削、虐待、歪曲和欺骗的性质。 社会影响力不一定是负面的。例如,醫生可以嘗試說服患者改變不良的生活習慣。一般认为,当使用社会影响力的人尊重被影响的人接受和拒绝的权利时,社会影响力是无害的。不過根據不同的情况和動機,社會影響力可能構成操縱者的卑鄙操縱。 (zh)
 • Manipulace (z latinského výrazu manus, tj. ruka nebo uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. Ve skupinách manipulátoři vytvářejí nejrůznější kliky namísto komunit. (cs)
 • Der Begriff Manipulation (latein. Zusammensetzung aus manus ‚Hand‘ und plere ‚füllen‘; wörtlich ‚eine Handvoll (haben), etwas in der Hand haben‘, übertragen: Handgriff, Kunstgriff) bedeutet im eigentlichen Sinne „Handhabung“ und wird in der Technik auch so verwendet. Darüber hinaus ist Manipulation auch ein Begriff aus der Psychologie, Soziologie und Politik und bedeutet die gezielte und verdeckte Einflussnahme, also sämtliche Prozesse, welche auf eine Steuerung des Erlebens und Verhaltens von Einzelnen und Gruppen zielen und diesen verborgen bleiben sollen . Abzugrenzen sind der Vorgang der Manipulation und seine Alltagserscheinungen von der psychologischen Methode der experimentellen Manipulation. In seiner ursprünglichen Bedeutung „Handgriff“ steht Manipulation in der manu (de)
 • Manipulazio mentala gizabanako edo gizatalde batek beste gizabanako edo gizatalde baten portaera kontrolatzean gertatzen da. Horretarako limurtzea edo sugestio mentala erabiltzen dute, norbanakoen gaitasun kritikoak edo gabetuz. (eu)
 • Manipulation in psychology is a behavior designed to exploit, control, or otherwise influence others to one’s advantage. Definitions for the term vary in which behavior is specifically included, influenced by both culture and whether referring to the general population or used in clinical contexts. Manipulation is generally considered a dishonest form of social influence as it is used at the expense of the others. (en)
 • La manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando para ello técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona, esto es, su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes mentales. (es)
 • Une manipulation mentale ou manipulation psychologique est — en psychologie — une méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne, via un rapport de pouvoir ou d'influence (suggestions, contraintes). Les méthodes utilisées faussent ou orientent la perception de la réalité de l'interlocuteur en usant notamment d'un rapport de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire ou consentie. (fr)
 • La manipolazione psicologica o manipolazione emotiva è un tipo di influenza sociale finalizzata a cambiare la percezione o il comportamento degli altri usando schemi e metodi subdoli e ingannevoli che possono anche sfociare nell'abuso sia psicologico che fisico. Nel peggiore dei casi, è uno stratagemma da imbroglioni, truffatori e impostori che non rispettano i principi etico-morali, ingannano e approfittano della fragilità e credulità altrui. Nel migliore, la manipolazione è un'influenza forzata usata per ottenere controllo, benefici e/o privilegi a spese degli altri. (it)
 • Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp; manus - ręka, manipulus - dłoń) – forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. Umiejętność rządzenia innymi, znajomość zasad dowodzenia, prowadzenia negocjacji, aby skłonić partnera do zmiany zdania. Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Manipulację językową często stosuje się w propagandzie i podczas tzw. prania mózgu. (pl)
 • Психологи́ческая манипуля́ция — тип социального воздействия или социально-психологический феномен, представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики в интересах манипулятора. (ru)
 • A manipulação psicológica é um tipo de influência social que visa mudar o comportamento ou a percepção dos outros por meio de táticas indiretas, enganosas ou dissimuladas. Ao promover os interesses do manipulador, muitas vezes à custa de outro, tais métodos podem ser considerados exploratórios e desonestos. (pt)
 • Психологічна маніпуляція — різновид соціального впливу, який використовується для прихованого впровадження в психіку жертви цілей, бажань, намірів, відносин або установок маніпулятора, які не збігаються з актуально-існуючими потребами жертви. Це приховане управління людьми та їх поведінкою. (uk)
rdfs:label
 • تلاعب نفسي (ar)
 • Manipulace (cs)
 • Manipulation (de)
 • Ψυχολογική χειραγώγηση (el)
 • Manipulación mental (es)
 • Manipulazio mental (eu)
 • Manipulasi psikologis (in)
 • Manipulation mentale (fr)
 • Manipolazione (it)
 • Manipulation (psychology) (en)
 • Manipulatie (nl)
 • Manipulacja (psychologia) (pl)
 • Manipulação psicológica (pt)
 • Психологическая манипуляция (ru)
 • Psykologisk manipulation (sv)
 • 心理操縱術 (zh)
 • Психологічна маніпуляція (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:symptom of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License