An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In economics, income distribution covers how a country's total GDP is distributed amongst its population. Economic theory and economic policy have long seen income and its distribution as a central concern. Unequal distribution of income causes economic inequality which is a concern in almost all countries around the world. The Lorenz curve can represent the distribution of income within a society. The Lorenz curve is closely associated with measures of income inequality, such as the Gini coefficient.

Property Value
dbo:abstract
 • En economia, la distribució de la renda fa referència a com es distribueix el PIB entre la població. La renda i la seva distribució han estat sempre temes centrals de la teoria econòmica. Els economistes clàssics com Adam Smith, Thomas Malthus i David Ricardo se centraren principalment a analitzar la distribució de la renda entre els factors de producció, és a dir entre la terra, el treball i el capital. La proporció de la renda que reben els treballadors té una tendència descendent des dels anys 80. El gràfic en mostra l'evolució per Suècia, Estats Units i Xina. Actualment és del 62% en els països de l'OCDE. Posteriorment, els economistes també han estudiat la desigualtat en la distribució de la renda entre les llars. Un aspecte considerat en aquest camp ha sigut la relació entre la desigualtat i el creixement econòmic. Segons la corba de Kuznets la desigualtat tendeix a augmentar mentre els països incrementen el seu nivell de desenvolupament i tendeix a disminuir quan s'assoleix cert nivell de renda mitjà. La desigualtat en la distribució de la renda se sol mesurar mitjançant els quantils o el coeficient de Gini i se sol representar amb la corba de Lorenz. Per exemple, per mesurar la desigualtat en la distribució de la renda a la UE-27 es pot comparar el nivell de renda de la població que pertany al cinqué quintil amb la del primer. Segons les dades de l'Eurostat, el 2011 la renda del cinqué quintil era 5 vegades més elevada que la del primer, és a dir, la renda del 20% de la població amb la renda disponible més elevada era 5 vegades més elevada que la renda del 20% de la població amb la renda disponible més baixa. El país amb el major nivell de desigualtat segons aquest indicador fou Espanya, on la diferència arribava a 6,8. Els acadèmics no tenen una posició unificada sobre si la desigualtat de la renda entre països ha augmentat (Milanovic 2011), s'ha mantingut estable (Bourguignon and Morrison 2002), o ha disminuït (Sala-i-Martin, 2002) des de 1980. Aquesta divergència és deguda al fet que la desigualtat es pot mesurar tenint en compte que hi ha països més grans que altres o considerant-los tots per igual. En aquest sentit, l'increment de la renda a la Xina i l'Índia implica que la desigualtat a nivell mundial ha disminuït quan es té en compte la mida d'aquests països. (ca)
 • Einkommensverteilung (auch Distribution) bezeichnet * die Verteilung der Einkommen in einer Volkswirtschaft, * die Verteilung des Volkseinkommens auf Einkommensbezieher/Privathaushalte (personelle Einkommensverteilung), * die Verteilung der Erträge auf die Faktoren Arbeit und Kapital (funktionelle Einkommensverteilung) Wirtschaftspolitik und Verteilungsgerechtigkeit berühren zudem die Frage, wie die Einkommen aus ökonomischen oder ethischen Gründen verteilt sein sollten. Ein Mittel hierfür ist die Umverteilung. Steuerungsinstrumente dieser Aufgaben der Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik und der Sozialpolitik sind zu diesen Zwecken Transferleistungen, Subventionen, Steuerprogression und Sozialsysteme. (de)
 • في الاقتصاد, توزيع الدخل هو كيفية توزيع إجمالي الناتج المحلي للدولة بين سكانها. لطالما كان الدخل وتوزيعه مصب اهتمام النظرية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية. اهتم الكلاسيكية الاقتصاديين مثل آدم سميث, توماس مالتوس و ديفيد ريكاردو أساسا بعامل توزيع الدخل، أي توزيع الدخل بين عوامل الإنتاج الأساسية، الأراضي، العمل و رأس المال. كما تناول الاقتصاديون الحديثون هذه المسألة، ولكنهم كانوا أكثر اهتماما بتوزيع الدخل عبر الأفراد والأسر المعيشية. وتشمل الشواغل النظرية والسياساتية الهامة العلاقة بين عدم المساواة في الدخل والنمو الاقتصادي. وقد يكون توزيع الدخل داخل المجتمع ممثلا بمنحنى لورنز. ويرتبط منحنى لورنز ارتباطا وثيقا بمقاييس عدم المساواة في الدخل، مثل معامل جيني. (ar)
 • La distribución de la renta es la manera en que se recogen los recursos materiales fruto de la actividad económica​ en los distintos estratos socio-económicos. En general, es independiente de cómo se obtengan las rentas, su reparto no es necesariamente igual, pues existe una desigualdad de ingreso. (es)
 • Errentaren banaketak herrialde edo eskualde batean ekoiztutako Barne Produktu Gordinaren ondorioz jasotako errenta guztien totala pertsona edo familien artean nola banatzen den adierazten du. Ez da per capita errentarekin nahastu behar: percapita errenta batezbesteko hutsa izanda, ez du islatzen errentaren banaketan dauden ezberdintasunak. Errentaren banaketa aztertzeko tresna estatistiko zenbait garatu dira, hala nola Lorenz kurba eta Giniren koefizientea. Badira probabilitate banaketa zenbait, beste alde batetik, errentaren banaketa modu egokian modelizatzen dutenak, Paretoren banaketa kasu. (eu)
 • In economics, income distribution covers how a country's total GDP is distributed amongst its population. Economic theory and economic policy have long seen income and its distribution as a central concern. Unequal distribution of income causes economic inequality which is a concern in almost all countries around the world. Classical economists such as Adam Smith (1723–1790), Thomas Malthus (1766–1834), and David Ricardo (1772–1823) concentrated their attention on factor income-distribution, that is, the distribution of income between the primary factors of production (land, labour and capital). Modern economists have also addressed issues of income distribution, but have focused more on the distribution of income across individuals and households. Important theoretical and policy concerns include the balance between income inequality and economic growth, and their often inverse relationship. The Lorenz curve can represent the distribution of income within a society. The Lorenz curve is closely associated with measures of income inequality, such as the Gini coefficient. (en)
 • 経済学において所得分布(しょとくぶんぷ、income distribution)とは、ある国の国内総生産(GDP)が人口にどのように配分されているかという点である。 所得分布は常に経済学の理論や経済政策において議論中心となるテーマである。アダム・スミス・トーマス・マルサス・デヴィッド・リカードなどの古典派経済学者は、主に所得分布要素について関心を持っており、その範囲は生産要素・土地・労働力・資本などであった。 コミュニティにおける所得分布は、ローレンツ曲線といった形となる。 (ja)
 • Onder de inkomensverdeling wordt de verdeling van het nationaal inkomen over personen of huishoudens verstaan. De primaire inkomensverdeling gaat over de verdeling van de primaire inkomens, dit zijn de inkomens uit arbeid en vermogen. Bij de secundaire inkomensverdeling wordt de primaire inkomensverdeling gecorrigeerd door belastingen en sociale uitkeringen. Er kan ook nog sprake zijn van een tertiaire inkomensverdeling waarbij er rekening gehouden wordt met subsidies en prijsaanpassingen gerelateerd aan het inkomen. (nl)
 • 소득 분배(所得分配, income distribution)는 경제학에서 한 국가의 GDP가 인구에 어떻게 분배되어 있는가를 다룬다. 경제이론과 경제정책은 오랜 기간 소득과 분배를 주된 관심 주제로 거론되고 있다. (ko)
 • Дифференциа́ция дохо́дов населе́ния, или нерáвенство дохо́дов — разница в уровне денежных доходов различных слоёв и групп населения. В количественном плане характеризуется показателями, отражающими степень неравномерности распределения доходов. Различие в доходах имеет следствием неравномерность в распределении материальных и нематериальных благ и играет определяющую роль в существовании экономического неравенства. (ru)
 • Na economia, distribuição de renda ou distribuição de riqueza é o modo como se processa a repartição da riqueza e dos bens socialmente produzidos, entre os habitantes e entre os diferentes estratos da população de um país ou região. Um dos temas que mais intriga os economistas é como medir o resultado das atividades econômicas, ou seja, como avaliar corretamente a riqueza que é produzida. A forma mais tradicional de se medir o desempenho da economia de um país é pela análise de seu Produto Interno Bruto - PIB e de seu corolário, a renda per capita - que nada mais é o que o valor do PIB dividido pelo número de habitantes. O PIB diz qual é a riqueza total de um determinado país. O quociente da divisão do valor do PIB pelo número de habitantes do país dá uma ideia - muito imperfeita - do padrão de vida da população. Já em 1908 dizia Schumpeter: ''Ninguém dá importância ao pão pela quantidade de pão que existe num país ou no mundo, mas todos medem sua utilidade de acordo com a quantidade disponível para si, e isso, por sua vez, depende da quantidade total. Um país pode ser muito rico e seus habitantes muito pobres. Ou pode não ser tão rico e seus habitantes desfrutarem de um padrão de vida superior ao de um país que tenha uma renda per capita maior. O que determina essa diferença é o perfil da distribuição de renda, ou seja, como a riqueza total que é produzida no país se distribui entre os habitantes. (pt)
 • Lönespridning är ett arbetsmarknadspolitiskt begrepp som innebär skillnader i lön mellan olika grupper av arbetstagare avseende till exempel region, utbildning, yrke, bransch, ålder samt kön. Lönespridningen påverkas dels av löneförhandlingar, dels av hur efterfrågan och utbud av olika typer av arbetskraft förändras. I politisk debatt används vanligtvis inte ett enda, konsekvent definierat spridningsmått i diskussioner om lönespridning, utan flera olika förekommer. På nationell nivå mäts inkomstspridning däremot vanligtvis med måttet ginikoefficient. Lönespridning anses kunna ha både positiva och negativa effekter på medarbetarnas arbetsinsatser och drivkrafter i arbetet. Å ena sidan kan lönen göra personer motiverade och få dem att arbeta hårt för att få en högre lön. Å andra sidan kan det medföra improduktivt beteende. Om löneskillnaden upplevs som orättvis kan vissa medarbetare ägna mer tid åt att förstöra andras arbete än att utföra sina egna arbetsuppgifter. De kan även sprida dålig stämning och ha negativ inverkan på arbetsmiljön. På arbetsplatser där samarbete är avgörande för verksamheten är risken större att löneskillnader medför improduktivt beteende. Däremot kan löneskillnaden ha positiv betydelse för produktiviteten i verksamheter som bygger på medarbetarnas intjäningsförmåga, där konkurrens är en naturlig del av verksamheten. (sv)
 • 收入分配廣義上指在一定時期内經濟活動成果在各經濟主體之間的分配。還可分類為和,兩者是總體與局部的存依關係,並且互相關聯、約制且互有影響。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 457426 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 25969 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119738353 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La distribución de la renta es la manera en que se recogen los recursos materiales fruto de la actividad económica​ en los distintos estratos socio-económicos. En general, es independiente de cómo se obtengan las rentas, su reparto no es necesariamente igual, pues existe una desigualdad de ingreso. (es)
 • Errentaren banaketak herrialde edo eskualde batean ekoiztutako Barne Produktu Gordinaren ondorioz jasotako errenta guztien totala pertsona edo familien artean nola banatzen den adierazten du. Ez da per capita errentarekin nahastu behar: percapita errenta batezbesteko hutsa izanda, ez du islatzen errentaren banaketan dauden ezberdintasunak. Errentaren banaketa aztertzeko tresna estatistiko zenbait garatu dira, hala nola Lorenz kurba eta Giniren koefizientea. Badira probabilitate banaketa zenbait, beste alde batetik, errentaren banaketa modu egokian modelizatzen dutenak, Paretoren banaketa kasu. (eu)
 • 経済学において所得分布(しょとくぶんぷ、income distribution)とは、ある国の国内総生産(GDP)が人口にどのように配分されているかという点である。 所得分布は常に経済学の理論や経済政策において議論中心となるテーマである。アダム・スミス・トーマス・マルサス・デヴィッド・リカードなどの古典派経済学者は、主に所得分布要素について関心を持っており、その範囲は生産要素・土地・労働力・資本などであった。 コミュニティにおける所得分布は、ローレンツ曲線といった形となる。 (ja)
 • Onder de inkomensverdeling wordt de verdeling van het nationaal inkomen over personen of huishoudens verstaan. De primaire inkomensverdeling gaat over de verdeling van de primaire inkomens, dit zijn de inkomens uit arbeid en vermogen. Bij de secundaire inkomensverdeling wordt de primaire inkomensverdeling gecorrigeerd door belastingen en sociale uitkeringen. Er kan ook nog sprake zijn van een tertiaire inkomensverdeling waarbij er rekening gehouden wordt met subsidies en prijsaanpassingen gerelateerd aan het inkomen. (nl)
 • 소득 분배(所得分配, income distribution)는 경제학에서 한 국가의 GDP가 인구에 어떻게 분배되어 있는가를 다룬다. 경제이론과 경제정책은 오랜 기간 소득과 분배를 주된 관심 주제로 거론되고 있다. (ko)
 • Дифференциа́ция дохо́дов населе́ния, или нерáвенство дохо́дов — разница в уровне денежных доходов различных слоёв и групп населения. В количественном плане характеризуется показателями, отражающими степень неравномерности распределения доходов. Различие в доходах имеет следствием неравномерность в распределении материальных и нематериальных благ и играет определяющую роль в существовании экономического неравенства. (ru)
 • 收入分配廣義上指在一定時期内經濟活動成果在各經濟主體之間的分配。還可分類為和,兩者是總體與局部的存依關係,並且互相關聯、約制且互有影響。 (zh)
 • في الاقتصاد, توزيع الدخل هو كيفية توزيع إجمالي الناتج المحلي للدولة بين سكانها. لطالما كان الدخل وتوزيعه مصب اهتمام النظرية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية. اهتم الكلاسيكية الاقتصاديين مثل آدم سميث, توماس مالتوس و ديفيد ريكاردو أساسا بعامل توزيع الدخل، أي توزيع الدخل بين عوامل الإنتاج الأساسية، الأراضي، العمل و رأس المال. كما تناول الاقتصاديون الحديثون هذه المسألة، ولكنهم كانوا أكثر اهتماما بتوزيع الدخل عبر الأفراد والأسر المعيشية. وتشمل الشواغل النظرية والسياساتية الهامة العلاقة بين عدم المساواة في الدخل والنمو الاقتصادي. (ar)
 • En economia, la distribució de la renda fa referència a com es distribueix el PIB entre la població. La renda i la seva distribució han estat sempre temes centrals de la teoria econòmica. Els economistes clàssics com Adam Smith, Thomas Malthus i David Ricardo se centraren principalment a analitzar la distribució de la renda entre els factors de producció, és a dir entre la terra, el treball i el capital. La proporció de la renda que reben els treballadors té una tendència descendent des dels anys 80. El gràfic en mostra l'evolució per Suècia, Estats Units i Xina. Actualment és del 62% en els països de l'OCDE. (ca)
 • Einkommensverteilung (auch Distribution) bezeichnet * die Verteilung der Einkommen in einer Volkswirtschaft, * die Verteilung des Volkseinkommens auf Einkommensbezieher/Privathaushalte (personelle Einkommensverteilung), * die Verteilung der Erträge auf die Faktoren Arbeit und Kapital (funktionelle Einkommensverteilung) (de)
 • In economics, income distribution covers how a country's total GDP is distributed amongst its population. Economic theory and economic policy have long seen income and its distribution as a central concern. Unequal distribution of income causes economic inequality which is a concern in almost all countries around the world. The Lorenz curve can represent the distribution of income within a society. The Lorenz curve is closely associated with measures of income inequality, such as the Gini coefficient. (en)
 • Na economia, distribuição de renda ou distribuição de riqueza é o modo como se processa a repartição da riqueza e dos bens socialmente produzidos, entre os habitantes e entre os diferentes estratos da população de um país ou região. O PIB diz qual é a riqueza total de um determinado país. O quociente da divisão do valor do PIB pelo número de habitantes do país dá uma ideia - muito imperfeita - do padrão de vida da população. Já em 1908 dizia Schumpeter: (pt)
 • Lönespridning är ett arbetsmarknadspolitiskt begrepp som innebär skillnader i lön mellan olika grupper av arbetstagare avseende till exempel region, utbildning, yrke, bransch, ålder samt kön. Lönespridningen påverkas dels av löneförhandlingar, dels av hur efterfrågan och utbud av olika typer av arbetskraft förändras. I politisk debatt används vanligtvis inte ett enda, konsekvent definierat spridningsmått i diskussioner om lönespridning, utan flera olika förekommer. På nationell nivå mäts inkomstspridning däremot vanligtvis med måttet ginikoefficient. (sv)
rdfs:label
 • Income distribution (en)
 • توزيع الدخل (ar)
 • Distribució de la renda (ca)
 • Einkommensverteilung (de)
 • Distribución de la renta (es)
 • Errentaren banaketa (eu)
 • 所得分布 (ja)
 • 소득 분배 (ko)
 • Inkomensverdeling (nl)
 • Distribuição de renda (pt)
 • Lönespridning (sv)
 • Дифференциация доходов населения (ru)
 • 收入分配 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License