An economist is a practitioner in the social science discipline of economics. The individual may also study, develop, and apply theories and concepts from economics and write about economic policy. Within this field there are many sub-fields, ranging from the broad philosophical theories to the focused study of minutiae within specific markets, macroeconomic analysis, microeconomic analysis or financial statement analysis, involving analytical methods and tools such as econometrics, statistics, economics computational models, financial economics, mathematical finance and mathematical economics.

Property Value
dbo:abstract
 • علماء الاقتصاد أو الاقتصاديون (بالإنجليزية: Economists)، صفة كل ما يُنسب أو يتعلق بعلم الاقتصاد الذي هو علم دراسة السلوك الإنساني باتجاه ندرة الموارد الطبيعية لوسائل الإنتاج وكثرة وتعدد الحاجات الإنسانية من سلع وخدمات. فالباحث الاقتصادي الذي هو عالم الاقتصاد كشخص تختص دراساته وأبحاثه بعلم الاقتصاد. وتطوير وتطبيق النظريات والمفاهيم الاقتصادية والكتابة عن السياسة الاقتصادية، وفي هذا المجال هناك العديد من المجالات الفرعية، بدءا من النظريات الفلسفية إلى الدراسة البحتة من تفصيلات العرض والطلب داخل أسواق محددة، والتحليل الاقتصادي الكلي، وغير ذلك.ومن علماء الاقتصاد المشهورين : * بول سامويلسون * آدم سميث * كينيث ارو * فريدريش فون هايك * ألفرد مارشال * كارل ماركس * جون فون نيومان * فيلفريدو باريتو * دافيد ريكاردو (ar)
 • Ekonom je osoba zabývající se ekonomií. V širším smyslu může jít o experta zabývající se ekonomií teoreticky. Studuje, rozvíjí a aplikuje teorie a koncepty z ekonomie či tvoří odborné práce o ekonomické politice. Zabývá se obecnými filozofickými teoriemi, studiem markantů na konkrétních trzích, makroekonomickou či mikroekonomickou analýzou, prognostikou, ekonometrií, matematickou ekonomií, financemi či teorií veřejné volby. Zkoumá a hodnotí statistiky, vytváří výpočtové modely. Do této kategorie spadá mnoho různých skupin vědců a analytiků či vysokoškolských pedagogů, kritéria zařazení se mohou různit. Obecně se pojmem ekonom označují také pracující v různých oborech ekonomie – bankéři, účetní, nejvyšší hospodářští pracovníci v podnicích či institucích, zbožíznalci… Obvykle se sem neřadí osoby, které jsou zapojeny do širšího vedení – manažeři a poradci. (cs)
 • Un economista és un professional de la ciència social de l'economia. L'economista pot estudiar, desenvolupar i aplicar teories i conceptes econòmics i escriure sobre política econòmica. Dins d'aquest camp s'hi inclouen diversos subcamps, des de les grans teories filosòfiques fins a centrar-se en l'estudi de característiques de mercats molt específics, anàlisi macroeconòmic, anàlisi microeconòmic o anàlisi d'estats financers, amb l'ús de mètodes analítics i eines com l'econometria, l'estadística, models econòmics computacionals, economia financera, matemàtica financera o matemàtica econòmica. Una interpretació acadèmica generalment acceptada és que un economista és algú que té un doctorat en economia, ensenya ciències econòmiques i ha fet publicacions en el camp de l'economia, tot i que es pot considerar que un economista és qualsevol persona llicenciada en ciències econòmiques. (ca)
 • Με τον όρο Οικονομολόγος καλείται κάθε επιστήμων - επαγγελματίας ο οποίος εφαρμόζει τις αρχές των Οικονομικών Επιστημών μετά από απόκτηση αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών. Επίσημο συλλογικό όργανο και φορέας του κλάδου των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. (el)
 • An economist is a practitioner in the social science discipline of economics. The individual may also study, develop, and apply theories and concepts from economics and write about economic policy. Within this field there are many sub-fields, ranging from the broad philosophical theories to the focused study of minutiae within specific markets, macroeconomic analysis, microeconomic analysis or financial statement analysis, involving analytical methods and tools such as econometrics, statistics, economics computational models, financial economics, mathematical finance and mathematical economics. (en)
 • Ekonomikisto estas homo kiu pristudas ekonomikon kiel sciencon. Temas pri profesiuloj kiuj tre ofte inspiris agadon de politikistoj kaj regantoj, kaj pro tio iamaniere regas la mondon. Ekonomikistoj enprofundiĝas en malofteco. Ofte ili okupas sin per la analizado de financaj fluoj. (eo)
 • Ekonomialaria ekonomian aditua den pertsona da. kostuen eta onuren arrazoiak eta ondorioak aztertzen eta ikasten dituena. Horren bidez egiturak interpretatu eta ereduak eta legeak lantzen ditu. Ekonomialariaren arlo bereziaren arabera, izen hauek ere hartzen ditu: makroekonomialaria, mikroekonomialaria, finantzaria, eta abar. Bestalde, ekonomia ikerlaria izan daiteke, edo, bestela, ekonomia politikoa aplikagarri den eremuetan, kontzeptu eta teoria ekonomikoak erabiltzen edota garatzen dituen profesionala. Beharrezko datu kualitatibo zein kuantitatiboak biltzen ditu, haien interpretazioaz, azterketa, diagnostiko eta analisiak egiteko asmoz. Ekonometria da beharrezkoak zaizkien estatistiken lanketa egiten duen sail ekonomikoa. Horri esker, ekonomialariak lege eta modelo ekonomiko baita teoria ekonomikoak eratzeko gai dira. (eu)
 • Un economista es aquella persona que estudia y analiza tanto las causas como consecuencias de los fenómenos económicos que involucran costos y beneficios, a través del cual estructura, interpreta y elabora modelos y "leyes". Dentro del campo de las ciencias económicas hay muchos subcampos, que van desde las teorías para el estudio de los mercados específicos, el análisis macroeconómico, análisis microeconómico, análisis de estados financieros, así como métodos de análisis y herramientas como la econometría, las estadísticas, los modelos de la economía computacional, la economía financiera, matemática financiera y la economía matemática. Los economistas estudian cómo la sociedad distribuye los recursos ya que son escasos, estos son tierra, trabajo y capital, para producir bienes y servicios. Llevan a cabo la investigación, recogen y analizan datos, seguimiento de las tendencias económicas, y desarrollar las previsiones sobre una amplia variedad de cuestiones como costes de la energía, la inflación, las tasas de interés, tasas de cambio, los impuestos y los niveles de empleo, etc. Su capacidad de comprender flujos financieros, prever tendencias de mercados y administrar inversiones de manera precisa es una de sus cualidades que les permite trabajar también en cualquier área financiera.​ (es)
 • Cleachtóir is ea eacnomaí i ndisciplín na heacnomaíochta de chuid na heolaíochtaí sóisialta. Féadfaidh an duine aonair freisin staidéar, forbairt, agus coincheapa a chur i bhfeidhm faoi chúrsaí eacnamaíochta agus scríobh faoi bheartas eacnamaíoch. Laistigh den réimse seo tá go leor fo-réimsí, ó na teoiricí fealsúnacha leathana do dtí an staidéar atá dírithe ar minutiae laistigh de mhargaí sonracha, anailís mhaicreacnamaíoch, anailís mhicrea-eacnamaíoch nó anailís ar ráiteas airgeadais, lena mbaineann modhanna anailíseacha agus uirlisí cosúil le heacnaiméadracht, staitisticí, samhlacha ríomhaíochta eacnamaíochta , eacnamaíocht airgeadais, airgeadas matamaitice agus eacnamaíocht mhatamaiticiúil. (ga)
 • Un économiste est une personne spécialiste des sciences économiques. Il est en général titulaire d'un doctorat d'économie. Dans la plupart des cas, il travaille en tant qu'enseignant ou chercheur dans une université ou un think-tank, mais il peut également être employé dans une institution financière (banque, assurance, etc.) ou un organisme international (FMI, Banque mondiale, OCDE, BRI, etc.). Le site RePEc établit un répertoire des économistes dans le monde ayant publié un article dans une revue scientifique. En sciences économiques, les revues scientifiques les plus prestigieuses dans lesquelles les économistes cherchent à être publiés sont : la Review of Economic Studies (Oxford University Press), le Quarterly Journal of Economics (Oxford University Press), le Journal of Political Economy (University of Chicago Press), la American Economic Review (American Economic Association) et Econometrica (Econometric Society). Les meilleurs départements d'économie au monde se concentrent aux États-Unis (Harvard, UChicago, UC Berkeley, MIT, Columbia, Princeton, Stanford). En Europe, les meilleurs départements d'économie sont ceux de la LSE, de Cambridge et d'Oxford. En France, il s'agit de la Toulouse School of Economics et de la Paris School of Economics. En économie, les think-tanks les plus connus dans le monde et regroupant les meilleurs économistes sont : le National Bureau of Economic Research (Boston), le Institute of Labor Economics (Bonn), le Centre for Economic Policy Research (Londres), le Peterson Institute for International Economics (Washington D.C.), la Brookings Institution (Washington D.C.) ou encore le Centre d'études prospectives et d'informations internationales (Paris). Selon l'hebdomadaire The Economist, les économistes contemporains les plus influents sont : Jonathan Gruber, Paul Krugman, Robert Shiller, Ernst Fehr, Thomas Piketty, Larry Summers, Daniel Kahneman, Alan Blinder, Joseph Stiglitz, Simon Johnson, Laurence Kotlikoff, Kenneth Rogoff, Justin Wolfers, Martin Feldstein et Jeffrey Sachs. (fr)
 • Ekonom adalah seorang profesional dalam disiplin ilmu sosial ekonomi. Ekonom juga dapat belajar, mengembangkan, dan menerapkan teori dan konsep dari ekonomi dan menulis tentang kebijakan ekonomi. Dalam bidang ini ada banyak sub-bidang, mulai dari teori-teori filsafat yang luas untuk studi terfokus hal-hal kecil dalam pasar tertentu, analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro atau analisis laporan keuangan, yang melibatkan metode analisis dan alat-alat seperti ekonometri, statistik, ekonomi model komputasi, , matematika keuangan dan matematika ekonomi. (in)
 • L'economista è lo studioso dell'economia, il cui obiettivo è interpretare la società e il comportamento economico dei suoi agenti, individuandone metodi e teorie esplicative mediante ricerca e analisi scientifica. Il campo di indagine comprende lo studio del comportamento di tutti gli agenti economici: individui, famiglie, imprese, istituzioni, gruppi sociali, pubblica amministrazione, ecc. Gli economisti tendono perciò normalmente a specializzarsi in un settore specifico: i principali sono l'economia politica (economia pura) e l'economia aziendale (economia applicata). Si considerano discipline integranti l'economia pura la politica economica, la scienza delle finanze e l'economia industriale. Si considerano invece categorie integranti l'economia aziendale la maggior parte degli altri settori dell'economia: il management e le sue articolazioni specialistiche quali corporate governance, strategia e organizzazione aziendale; l'economia finanziaria; la finanza aziendale; la ragioneria. Correlate all'economia, ma da essa distinte, sono ulteriori discipline non strettamente economiche come la matematica finanziaria, l'econometria, la statistica. (it)
 • 経済学者(けいざいがくしゃ、英: Economist)とは、経済の研究をしたり、その結果得られた理論やその体系(経済学)を社会に提言・実践したりする経済の専門家のこと。エコノミストともいう。 (ja)
 • 경제학자(經濟學者)는 경제학을 연구하는 학자를 말한다. 주로 사회에서 일어나는 경제현상을 분석하고 연구하며, 수학과 통계 등의 방법을 사용하여 일관된 경제법칙을 발견하고 정립하며 경제적인 현상이 일어나는 이유를 설명한다. 경제학 분야는 광범위한 철학적 이론부터 특정한 시장과 거시경제학적 분석, 미시경제학적 분석 또는 제무제표 분석 등 상세한 항목에 대한 집중적인 연구까지 다양한 하위 영역을 다루며, 계량경제학과 통계학, 컴퓨터경제학 모델, 금융경제학, 수리 금융, 수리경제학과 같은 분석 방법과 도구를 사용한다. (ko)
 • Een econoom of econome is iemand die zich bezighoudt met de wetenschap economie of deze toepast. Economen en econometristen zijn op allerlei terreinen werkzaam. In de eerste plaats zijn verschillende economen werkzaam in het onderwijs en onderzoek. Anderen zijn werkzaam bij de overheden (ministeries; gemeenten en provincies). Veel economen zijn ook actief in het adviesvak. Ten slotte zijn er ook economen werkzaam in bedrijven. Economen verdiepen zich in schaarste. Vaak houden ze zich bezig met het analyseren van financiële stromen. (nl)
 • Ekonomista – osoba zajmująca się ekonomią, termin ma dwa znaczenia. W węższym sensie ekonomista to osoba (możliwie ekspert) zajmująca się ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zazwyczaj makroekonomią, często przy tym także narzędziami prognostycznymi, takimi jak ekonometria czy ekonomia matematyczna, a nawet finansami czy teorią wyboru publicznego. Do tej kategorii zalicza się nielicznych naukowców i analityków; kryteria uznania za „prawdziwego” ekonomistę są rozmyte. W szerszym sensie, potocznie, niezgodnie ze słownikiem języka polskiego – ekonomista to człowiek pracujący na polu szeroko pojętych nauk ekonomicznych, bardzo rzadko łącznie z naukami o zarządzaniu. Wówczas do tej kategorii zalicza się zarówno ekonomistów w znaczeniu ścisłym, jak i bankowców, rachunkowców (księgowych), finansistów, aktuariuszy, towaroznawców, różnych praktyków gospodarczych i przedstawicieli wielu innych ekonomicznych zawodów. Zazwyczaj nie włącza się tu osób zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem – menedżerów, konsultantów, badaczy rynku. (pl)
 • Economista é o profissional que pretende compreender, e estudar os fenómenos e processos históricos acerca do colectivo e dos indivíduos, instituições, e os fenómenos económicos e socioeconómicos. Basicamente, o trabalho de um economista é fundamentado na pesquisa sobre a maneira que sociedade produz, distribui e consome bens materiais e serviços. Nesse sentido, estuda a alocação eficiente dos recursos escassos entre as inúmeras possibilidades de decisão, por isso também lida permanentemente com a escassez. (pt)
 • Экономи́ст — должность, специальность, специалист в экономике или её разделах, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее. Экономистами называют как учёных (то есть специалистов в области экономической науки), так и , которые работают в области исследования, планирования и руководства хозяйственной деятельностью. Экономистом также называют человека, который пишет статьи и иные материалы по экономической политике. В организациях экономисты принимают участие в разработке системы бюджетирования, осуществляют контроль исполнения бюджета, а также подготовку и создание периодической и управленческой отчётности. Должностные обязанности представителей этой профессии заключаются в исследовании, планировании и экономическом сопровождении финансово-хозяйственной деятельности компании. (ru)
 • 经济学家、是指从事经济学理论研究及其应用工作的人。有时针对不同的研究领域或者流派,通过添加定语而有不同的称呼。譬如,主要研究西方经济学的经济学家给称为“西方经济学家”,而研究马克思主义政治经济学的经济学家则给称之为“马克思主义经济学家”。在各自的領域中也可以按照學科分支來稱呼。例如,從事計量經濟學的經濟學家就給稱之爲計量經濟學家。 (zh)
 • Економіст — фахівець у сфері економіки, експерт з економічних питань.Займається розробкою системи бюджетування, контролює виконання бюджету, веде періодичну й управлінську звітність. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 57349 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 12235 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 979454773 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Με τον όρο Οικονομολόγος καλείται κάθε επιστήμων - επαγγελματίας ο οποίος εφαρμόζει τις αρχές των Οικονομικών Επιστημών μετά από απόκτηση αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών. Επίσημο συλλογικό όργανο και φορέας του κλάδου των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. (el)
 • An economist is a practitioner in the social science discipline of economics. The individual may also study, develop, and apply theories and concepts from economics and write about economic policy. Within this field there are many sub-fields, ranging from the broad philosophical theories to the focused study of minutiae within specific markets, macroeconomic analysis, microeconomic analysis or financial statement analysis, involving analytical methods and tools such as econometrics, statistics, economics computational models, financial economics, mathematical finance and mathematical economics. (en)
 • Ekonomikisto estas homo kiu pristudas ekonomikon kiel sciencon. Temas pri profesiuloj kiuj tre ofte inspiris agadon de politikistoj kaj regantoj, kaj pro tio iamaniere regas la mondon. Ekonomikistoj enprofundiĝas en malofteco. Ofte ili okupas sin per la analizado de financaj fluoj. (eo)
 • Cleachtóir is ea eacnomaí i ndisciplín na heacnomaíochta de chuid na heolaíochtaí sóisialta. Féadfaidh an duine aonair freisin staidéar, forbairt, agus coincheapa a chur i bhfeidhm faoi chúrsaí eacnamaíochta agus scríobh faoi bheartas eacnamaíoch. Laistigh den réimse seo tá go leor fo-réimsí, ó na teoiricí fealsúnacha leathana do dtí an staidéar atá dírithe ar minutiae laistigh de mhargaí sonracha, anailís mhaicreacnamaíoch, anailís mhicrea-eacnamaíoch nó anailís ar ráiteas airgeadais, lena mbaineann modhanna anailíseacha agus uirlisí cosúil le heacnaiméadracht, staitisticí, samhlacha ríomhaíochta eacnamaíochta , eacnamaíocht airgeadais, airgeadas matamaitice agus eacnamaíocht mhatamaiticiúil. (ga)
 • Ekonom adalah seorang profesional dalam disiplin ilmu sosial ekonomi. Ekonom juga dapat belajar, mengembangkan, dan menerapkan teori dan konsep dari ekonomi dan menulis tentang kebijakan ekonomi. Dalam bidang ini ada banyak sub-bidang, mulai dari teori-teori filsafat yang luas untuk studi terfokus hal-hal kecil dalam pasar tertentu, analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro atau analisis laporan keuangan, yang melibatkan metode analisis dan alat-alat seperti ekonometri, statistik, ekonomi model komputasi, , matematika keuangan dan matematika ekonomi. (in)
 • 経済学者(けいざいがくしゃ、英: Economist)とは、経済の研究をしたり、その結果得られた理論やその体系(経済学)を社会に提言・実践したりする経済の専門家のこと。エコノミストともいう。 (ja)
 • 경제학자(經濟學者)는 경제학을 연구하는 학자를 말한다. 주로 사회에서 일어나는 경제현상을 분석하고 연구하며, 수학과 통계 등의 방법을 사용하여 일관된 경제법칙을 발견하고 정립하며 경제적인 현상이 일어나는 이유를 설명한다. 경제학 분야는 광범위한 철학적 이론부터 특정한 시장과 거시경제학적 분석, 미시경제학적 분석 또는 제무제표 분석 등 상세한 항목에 대한 집중적인 연구까지 다양한 하위 영역을 다루며, 계량경제학과 통계학, 컴퓨터경제학 모델, 금융경제학, 수리 금융, 수리경제학과 같은 분석 방법과 도구를 사용한다. (ko)
 • Een econoom of econome is iemand die zich bezighoudt met de wetenschap economie of deze toepast. Economen en econometristen zijn op allerlei terreinen werkzaam. In de eerste plaats zijn verschillende economen werkzaam in het onderwijs en onderzoek. Anderen zijn werkzaam bij de overheden (ministeries; gemeenten en provincies). Veel economen zijn ook actief in het adviesvak. Ten slotte zijn er ook economen werkzaam in bedrijven. Economen verdiepen zich in schaarste. Vaak houden ze zich bezig met het analyseren van financiële stromen. (nl)
 • Economista é o profissional que pretende compreender, e estudar os fenómenos e processos históricos acerca do colectivo e dos indivíduos, instituições, e os fenómenos económicos e socioeconómicos. Basicamente, o trabalho de um economista é fundamentado na pesquisa sobre a maneira que sociedade produz, distribui e consome bens materiais e serviços. Nesse sentido, estuda a alocação eficiente dos recursos escassos entre as inúmeras possibilidades de decisão, por isso também lida permanentemente com a escassez. (pt)
 • 经济学家、是指从事经济学理论研究及其应用工作的人。有时针对不同的研究领域或者流派,通过添加定语而有不同的称呼。譬如,主要研究西方经济学的经济学家给称为“西方经济学家”,而研究马克思主义政治经济学的经济学家则给称之为“马克思主义经济学家”。在各自的領域中也可以按照學科分支來稱呼。例如,從事計量經濟學的經濟學家就給稱之爲計量經濟學家。 (zh)
 • Економіст — фахівець у сфері економіки, експерт з економічних питань.Займається розробкою системи бюджетування, контролює виконання бюджету, веде періодичну й управлінську звітність. (uk)
 • علماء الاقتصاد أو الاقتصاديون (بالإنجليزية: Economists)، صفة كل ما يُنسب أو يتعلق بعلم الاقتصاد الذي هو علم دراسة السلوك الإنساني باتجاه ندرة الموارد الطبيعية لوسائل الإنتاج وكثرة وتعدد الحاجات الإنسانية من سلع وخدمات. فالباحث الاقتصادي الذي هو عالم الاقتصاد كشخص تختص دراساته وأبحاثه بعلم الاقتصاد. وتطوير وتطبيق النظريات والمفاهيم الاقتصادية والكتابة عن السياسة الاقتصادية، وفي هذا المجال هناك العديد من المجالات الفرعية، بدءا من النظريات الفلسفية إلى الدراسة البحتة من تفصيلات العرض والطلب داخل أسواق محددة، والتحليل الاقتصادي الكلي، وغير ذلك.ومن علماء الاقتصاد المشهورين : (ar)
 • Un economista és un professional de la ciència social de l'economia. L'economista pot estudiar, desenvolupar i aplicar teories i conceptes econòmics i escriure sobre política econòmica. Dins d'aquest camp s'hi inclouen diversos subcamps, des de les grans teories filosòfiques fins a centrar-se en l'estudi de característiques de mercats molt específics, anàlisi macroeconòmic, anàlisi microeconòmic o anàlisi d'estats financers, amb l'ús de mètodes analítics i eines com l'econometria, l'estadística, models econòmics computacionals, economia financera, matemàtica financera o matemàtica econòmica. Una interpretació acadèmica generalment acceptada és que un economista és algú que té un doctorat en economia, ensenya ciències econòmiques i ha fet publicacions en el camp de l'economia, tot i que es (ca)
 • Ekonom je osoba zabývající se ekonomií. V širším smyslu může jít o experta zabývající se ekonomií teoreticky. Studuje, rozvíjí a aplikuje teorie a koncepty z ekonomie či tvoří odborné práce o ekonomické politice. Zabývá se obecnými filozofickými teoriemi, studiem markantů na konkrétních trzích, makroekonomickou či mikroekonomickou analýzou, prognostikou, ekonometrií, matematickou ekonomií, financemi či teorií veřejné volby. Zkoumá a hodnotí statistiky, vytváří výpočtové modely. Do této kategorie spadá mnoho různých skupin vědců a analytiků či vysokoškolských pedagogů, kritéria zařazení se mohou různit. (cs)
 • Ekonomialaria ekonomian aditua den pertsona da. kostuen eta onuren arrazoiak eta ondorioak aztertzen eta ikasten dituena. Horren bidez egiturak interpretatu eta ereduak eta legeak lantzen ditu. Ekonomialariaren arlo bereziaren arabera, izen hauek ere hartzen ditu: makroekonomialaria, mikroekonomialaria, finantzaria, eta abar. Bestalde, ekonomia ikerlaria izan daiteke, edo, bestela, ekonomia politikoa aplikagarri den eremuetan, kontzeptu eta teoria ekonomikoak erabiltzen edota garatzen dituen profesionala. (eu)
 • Un economista es aquella persona que estudia y analiza tanto las causas como consecuencias de los fenómenos económicos que involucran costos y beneficios, a través del cual estructura, interpreta y elabora modelos y "leyes". Dentro del campo de las ciencias económicas hay muchos subcampos, que van desde las teorías para el estudio de los mercados específicos, el análisis macroeconómico, análisis microeconómico, análisis de estados financieros, así como métodos de análisis y herramientas como la econometría, las estadísticas, los modelos de la economía computacional, la economía financiera, matemática financiera y la economía matemática. (es)
 • Un économiste est une personne spécialiste des sciences économiques. Il est en général titulaire d'un doctorat d'économie. Dans la plupart des cas, il travaille en tant qu'enseignant ou chercheur dans une université ou un think-tank, mais il peut également être employé dans une institution financière (banque, assurance, etc.) ou un organisme international (FMI, Banque mondiale, OCDE, BRI, etc.). (fr)
 • L'economista è lo studioso dell'economia, il cui obiettivo è interpretare la società e il comportamento economico dei suoi agenti, individuandone metodi e teorie esplicative mediante ricerca e analisi scientifica. Il campo di indagine comprende lo studio del comportamento di tutti gli agenti economici: individui, famiglie, imprese, istituzioni, gruppi sociali, pubblica amministrazione, ecc. Gli economisti tendono perciò normalmente a specializzarsi in un settore specifico: i principali sono l'economia politica (economia pura) e l'economia aziendale (economia applicata). (it)
 • Ekonomista – osoba zajmująca się ekonomią, termin ma dwa znaczenia. W węższym sensie ekonomista to osoba (możliwie ekspert) zajmująca się ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zazwyczaj makroekonomią, często przy tym także narzędziami prognostycznymi, takimi jak ekonometria czy ekonomia matematyczna, a nawet finansami czy teorią wyboru publicznego. Do tej kategorii zalicza się nielicznych naukowców i analityków; kryteria uznania za „prawdziwego” ekonomistę są rozmyte. (pl)
 • Экономи́ст — должность, специальность, специалист в экономике или её разделах, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее. Экономистами называют как учёных (то есть специалистов в области экономической науки), так и , которые работают в области исследования, планирования и руководства хозяйственной деятельностью. Экономистом также называют человека, который пишет статьи и иные материалы по экономической политике. (ru)
rdfs:label
 • Economist (en)
 • اقتصادي (ar)
 • Economista (ca)
 • Ekonom (cs)
 • Οικονομολόγος (el)
 • Ekonomikisto (eo)
 • Economista (es)
 • Ekonomialari (eu)
 • Économiste (fr)
 • Eacnamaí (ga)
 • Ekonom (in)
 • Economista (it)
 • 経済学者 (ja)
 • 경제학자 (ko)
 • Ekonomista (pl)
 • Econoom (nl)
 • Economista (pt)
 • Экономист (ru)
 • Nationalekonom (sv)
 • Економіст (uk)
 • 经济学家 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:discipline of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:influencedBy of
is dbo:institution of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:contributions of
is dbp:discipline of
is dbp:education of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:laterwork of
is dbp:occupation of
is dbp:office of
is dbp:otheroccupation of
is dbp:profession of
is dbp:schoolTradition of
is foaf:primaryTopic of