About: Economist

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An economist is a professional and practitioner in the social science discipline of economics. The individual may also study, develop, and apply theories and concepts from economics and write about economic policy. Within this field there are many sub-fields, ranging from the broad philosophical theories to the focused study of minutiae within specific markets, macroeconomic analysis, microeconomic analysis or financial statement analysis, involving analytical methods and tools such as econometrics, statistics, economics computational models, financial economics, mathematical finance and mathematical economics.

Property Value
dbo:abstract
 • علماء الاقتصاد أو الاقتصاديون (بالإنجليزية: Economists)‏، صفة كل ما يُنسب أو يتعلق بعلم الاقتصاد الذي هو علم دراسة السلوك الإنساني باتجاه ندرة الموارد الطبيعية لوسائل الإنتاج وكثرة وتعدد الحاجات الإنسانية من سلع وخدمات. فعلم الاقتصاد لديه تأثير كبير على مختلف مناحي الحياة، فهو أحد المحركات الرئيسية لحياة الشعوب، وأولئك الذين قاموا بتطوير الفكر الاقتصادي على مدار التاريخ لا تزال أفكارهم مؤثرة حتى بعد قرون من وفاة بعضهم. فالباحث الاقتصادي الذي هو عالم الاقتصاد كشخص تختص دراساته وأبحاثه بعلم الاقتصاد. وتطوير وتطبيق النظريات والمفاهيم الاقتصادية والكتابة عن السياسة الاقتصادية، وفي هذا المجال هناك العديد من المجالات الفرعية، بدءا من النظريات الفلسفية إلى الدراسة البحتة من تفصيلات العرض والطلب داخل أسواق محددة، والتحليل الاقتصادي الكلي، وغير ذلك. (ar)
 • Ekonom je osoba zabývající se ekonomií. V širším smyslu může jít o experta zabývající se ekonomií teoreticky. Studuje, rozvíjí a aplikuje teorie a koncepty z ekonomie či tvoří odborné práce o ekonomické politice. Zabývá se obecnými filozofickými teoriemi, studiem markantů na konkrétních trzích, makroekonomickou či mikroekonomickou analýzou, prognostikou, ekonometrií, matematickou ekonomií, financemi či teorií veřejné volby. Zkoumá a hodnotí statistiky, vytváří výpočtové modely. Do této kategorie spadá mnoho různých skupin vědců a analytiků či vysokoškolských pedagogů, kritéria zařazení se mohou různit. Obecně se pojmem ekonom označují také pracující v různých oborech ekonomie – bankéři, účetní, nejvyšší hospodářští pracovníci v podnicích či institucích, zbožíznalci… Obvykle se sem neřadí osoby, které jsou zapojeny do širšího vedení – manažeři a poradci. (cs)
 • Un economista és un professional de la ciència social de l'economia. L'economista pot estudiar, desenvolupar i aplicar teories i conceptes econòmics i escriure sobre política econòmica. Dins d'aquest camp s'hi inclouen diversos subcamps, des de les grans teories filosòfiques fins a centrar-se en l'estudi de característiques de mercats molt específics, anàlisi macroeconòmic, anàlisi microeconòmic o anàlisi d'estats financers, amb l'ús de mètodes analítics i eines com l'econometria, l'estadística, models econòmics computacionals, economia financera, matemàtica financera o matemàtica econòmica. Una interpretació acadèmica generalment acceptada és que un economista és algú que té un doctorat en economia, ensenya ciències econòmiques i ha fet publicacions en el camp de l'economia, tot i que es pot considerar que un economista és qualsevol persona llicenciada en ciències econòmiques. (ca)
 • Als Wirtschaftswissenschaftler (auch Ökonom) bezeichnet man eine Person, die ein Studium der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen hat oder die sich beruflich mit ökonomischen Fragestellungen beschäftigt. Der Begriff Wirtschaftswissenschaftler bezeichnet nicht nur Hochschulabsolventen mit dem akademischen Grad eines „Diplom-Ökonom/in bzw. Dipl.-Ök. (Dipl.-Oec.)“, sondern ist auch eine Bezeichnung für Absolventen anderer wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge, wie Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre. (de)
 • Με τον όρο Οικονομολόγος αναφέρεται κάθε επιστήμονας - επαγγελματίας, ο οποίος εφαρμόζει τις αρχές των Οικονομικών Επιστημών μετά από απόκτηση αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών. Επίσημο συλλογικό όργανο και φορέας του κλάδου των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. (el)
 • Ekonomikisto estas homo kiu pristudas ekonomikon kiel sciencon. Temas pri profesiuloj kiuj tre ofte inspiris agadon de politikistoj kaj regantoj, kaj pro tio iamaniere regas la mondon. Ekonomikistoj enprofundiĝas en malofteco. Ofte ili okupas sin per la analizado de financaj fluoj. (eo)
 • An economist is a professional and practitioner in the social science discipline of economics. The individual may also study, develop, and apply theories and concepts from economics and write about economic policy. Within this field there are many sub-fields, ranging from the broad philosophical theories to the focused study of minutiae within specific markets, macroeconomic analysis, microeconomic analysis or financial statement analysis, involving analytical methods and tools such as econometrics, statistics, economics computational models, financial economics, mathematical finance and mathematical economics. (en)
 • Ekonomialaria ekonomian aditua den pertsona da. kostuen eta onuren arrazoiak eta ondorioak aztertzen eta ikasten dituena. Horren bidez egiturak interpretatu eta ereduak eta legeak lantzen ditu. Ekonomialariaren arlo bereziaren arabera, izen hauek ere hartzen ditu: makroekonomialaria, mikroekonomialaria, finantzaria, eta abar. Bestalde, ekonomia ikerlaria izan daiteke, edo, bestela, ekonomia politikoa aplikagarri den eremuetan, kontzeptu eta teoria ekonomikoak erabiltzen edota garatzen dituen profesionala. Beharrezko datu kualitatibo zein kuantitatiboak biltzen ditu, haien interpretazioaz, azterketa, diagnostiko eta analisiak egiteko asmoz. Ekonometria da beharrezkoak zaizkien estatistiken lanketa egiten duen sail ekonomikoa. Horri esker, ekonomialariak lege eta modelo ekonomiko baita teoria ekonomikoak eratzeko gai dira. (eu)
 • Un economista es aquella persona que estudia y analiza tanto las causas como consecuencias de los fenómenos económicos que involucran costos y beneficios, a través del cual estructura, interpreta y elabora modelos y «leyes». Dentro del campo de las ciencias económicas hay muchos subcampos, que van desde las teorías para el estudio de los mercados específicos, el análisis macroeconómico, análisis microeconómico, análisis de estados financieros, así como métodos de análisis y herramientas como la econometría, las estadísticas, los modelos de la economía computacional, la economía financiera, matemática financiera y la economía matemática. Los economistas estudian cómo la sociedad distribuye los recursos ya que son escasos, estos son tierra, trabajo y capital, para producir bienes y servicios. Llevan a cabo la investigación, recogen y analizan datos, seguimiento de las tendencias económicas, y desarrollar las previsiones sobre una amplia variedad de cuestiones como costes de la energía, la inflación, las tasas de interés, tasas de cambio, los impuestos y los niveles de empleo, etc. Su capacidad de comprender flujos financieros, prever tendencias de mercados y administrar inversiones de manera precisa es una de sus cualidades que les permite trabajar también en cualquier área financiera.​ (es)
 • Un ou une économiste est une personne spécialiste des sciences économiques. Dans la plupart des cas, l'économiste travaille en tant qu'enseignant ou chercheur dans une université, mais il peut également être employé dans un think tank, une institution financière (banque, assurance, etc.) ou un organisme international (FMI, Banque mondiale, OCDE, BRI, etc.). (fr)
 • Cleachtóir is ea eacnomaí i ndisciplín na heacnomaíochta de chuid na heolaíochtaí sóisialta. Féadfaidh an duine aonair freisin staidéar, forbairt, agus coincheapa a chur i bhfeidhm faoi chúrsaí eacnamaíochta agus scríobh faoi bheartas eacnamaíoch. Laistigh den réimse seo tá go leor fo-réimsí, ó na teoiricí fealsúnacha leathana do dtí an staidéar atá dírithe ar minutiae laistigh de mhargaí sonracha, anailís mhaicreacnamaíoch, anailís mhicrea-eacnamaíoch nó anailís ar ráiteas airgeadais, lena mbaineann modhanna anailíseacha agus uirlisí cosúil le heacnaiméadracht, staitisticí, samhlacha ríomhaíochta eacnamaíochta , eacnamaíocht airgeadais, airgeadas matamaitice agus eacnamaíocht mhatamaiticiúil. (ga)
 • Ekonom adalah sebutan untuk orang yang profesional dalam disiplin ilmu ekonomi. Keahlian yang dimiliki oleh ekonoma adalah menerapkan konsep dan teori ekonomi dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonom adalah orang yang mempunyai pengalaman dan kemampuan di bidang ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa, ekonom adalah orang yang menganalisis aktivitas ekonomi. (in)
 • 経済学者(けいざいがくしゃ、(英: Economist)とは、経済の研究をしたり、その結果得られた理論やその体系(経済学)を社会に提言・実践したりする経済の専門家のこと。シンクタンクや金融機関などでの研究、官公庁での経済政策の立案、大学での研究など、経済全般に係わる専門的な知識や技能を活用する職業を、英語の原語に応じてエコノミストともいう。 また、経済学の理論や概念を研究、開発、応用し、経済政策について執筆することもある。この分野には、広範な哲学的理論から、特定の市場内の瑣末なことに焦点を当てた研究、マクロ経済分析、ミクロ経済分析または財務諸表分析まで、多くの下位分野があり、計量経済学、統計、経済学計算モデル、金融経済学、数理ファイナンスおよび数学経済学などの分析手法およびツールが含まれる。 経済学者は、学界、政府、民間企業など多くの分野で活躍しており、経済活動、経済信頼度、消費者態度の傾向を見極めるためにデータや統計を研究する。彼らは、統計分析、数学、コンピュータプログラミングの高度な方法を用いてこれらの情報を評価し、システムの効率を改善したり、トレンドが始まったときにそれを利用する方法について提言する。 政府や大学以外にも、経済学者は銀行、金融、会計、商業、マーケティング、経営、ロビー活動、非営利・非利益団体などで活躍している。 (ja)
 • 경제학자(經濟學者, 영어: economist)는 경제학을 연구하는 학자를 말한다. 주로 사회에서 일어나는 경제현상을 분석하고 연구하며, 수학과 통계 등의 방법을 사용하여 일관된 경제법칙을 발견하고 정립하며 경제적인 현상이 일어나는 이유를 설명한다. 경제학 분야는 광범위한 철학적 이론부터 특정한 시장과 거시경제학적 분석, 미시경제학적 분석 또는 제무제표 분석 등 상세한 항목에 대한 집중적인 연구까지 다양한 하위 영역을 다루며, 계량경제학과 통계학, 컴퓨터경제학 모델, 금융경제학, 수리 금융, 수리경제학과 같은 분석 방법과 도구를 사용한다. (ko)
 • Een econoom of econome (ook wel economist(e)) is iemand die zich bezighoudt met de wetenschap der economie of deze toepast. Economen en econometristen zijn op allerlei terreinen werkzaam. In de eerste plaats zijn verschillende economen werkzaam in het onderwijs en onderzoek. Anderen zijn werkzaam bij de overheden (ministeries; gemeenten en provincies). Veel economen zijn ook actief in het adviesvak. Ten slotte zijn er ook economen werkzaam in bedrijven. Economen verdiepen zich in schaarste. Vaak houden ze zich bezig met het analyseren van financiële stromen. (nl)
 • L'economista è lo studioso dell'economia nel suo complesso, il cui obiettivo è interpretare la società e il comportamento economico dei suoi agenti, individuandone metodi e teorie esplicative mediante ricerca e analisi scientifica. Il campo di indagine comprende lo studio del comportamento di tutti gli agenti economici: individui, famiglie, imprese, istituzioni, gruppi sociali, pubblica amministrazione, ecc. Gli economisti tendono perciò normalmente a specializzarsi in un settore specifico delle scienze economiche: i principali sono l'economia politica (economia pura) e l'economia aziendale (economia applicata).Si considerano discipline integranti l'economia pura la politica economica, la scienza delle finanze e l'economia industriale. Vanno invece nell'economia aziendale la maggior parte degli altri settori dell'economia: il management e le sue articolazioni specialistiche quali corporate governance, strategia e ; l'economia finanziaria; la finanza aziendale; la ragioneria. Correlate all'economia, ma da essa distinte, sono ulteriori discipline non strettamente economiche come la matematica finanziaria, l'econometria, la statistica. (it)
 • Ekonomista – osoba zajmująca się ekonomią, termin ma dwa znaczenia. W węższym sensie ekonomista to osoba (możliwie ekspert) zajmująca się ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zazwyczaj makroekonomią, często przy tym także narzędziami prognostycznymi, takimi jak ekonometria czy ekonomia matematyczna, a nawet finansami czy teorią wyboru publicznego. Do tej kategorii zalicza się nielicznych naukowców i analityków; kryteria uznania za „prawdziwego” ekonomistę są rozmyte. W szerszym sensie, potocznie – ekonomista to człowiek pracujący na polu szeroko pojętych nauk ekonomicznych, bardzo rzadko łącznie z naukami o zarządzaniu. Wówczas do tej kategorii zalicza się zarówno ekonomistów w znaczeniu ścisłym, jak i bankowców, rachunkowców (księgowych), finansistów, aktuariuszy, towaroznawców, różnych praktyków gospodarczych i przedstawicieli wielu innych ekonomicznych zawodów. Zazwyczaj nie włącza się tu osób zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem – menedżerów, konsultantów, badaczy rynku. (pl)
 • Economista é o profissional que pretende compreender, e estudar os fenómenos e processos históricos acerca do colectivo e dos indivíduos, instituições, e os fenómenos económicos e socioeconómicos. Basicamente, o trabalho de um economista é fundamentado na pesquisa sobre a maneira que sociedade produz, distribui e consome bens materiais e serviços. Nesse sentido, estuda a alocação eficiente dos recursos escassos entre as inúmeras possibilidades de decisão, por isso também lida permanentemente com a escassez. (pt)
 • En ekonom är en person med kunskaper och i regel utbildning inom ekonomi. Riksbanken utser varje år en framstående ekonom till mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, ofta kallat Nobelpriset i ekonomi. (sv)
 • Экономи́ст — специалист в экономике или её разделах, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее. Экономистами называют как учёных (то есть специалистов в области экономической науки), так и , которые работают в области исследования, планирования и руководства хозяйственной деятельностью. Экономистом также называют человека, который пишет статьи и иные материалы по экономической политике. В организациях экономисты принимают участие в разработке системы бюджетирования, осуществляют контроль исполнения бюджета, а также подготовку и создание периодической и управленческой отчётности. Должностные обязанности представителей этой профессии заключаются в исследовании, планировании и экономическом сопровождении финансово-хозяйственной деятельности компании. (ru)
 • Економіст — фахівець у галузі економіки, експерт з економічних питань. Економістами називають як учених (спеціалістів у сфері економічної науки), так й практиків, які працюють у галузі дослідження, планування і управління господарською діяльністю. Економістом також називають людину, яка пише статті, програми та інші матеріали з економічної політики.Економіст на підприємстві здійснює розробку системи бюджетування, контролює виконання бюджету, веде періодичну й управлінську звітність. (uk)
 • 经济学家(英語:Economist)是指从事经济学理论研究及其应用工作的人。有时针对不同的研究领域或者流派,通过添加定语而有不同的称呼。譬如,主要研究西方经济学的经济学家给称为“西方经济学家”,而研究马克思主义政治经济学的经济学家则给称之为“马克思主义经济学家”。在各自的領域中也可以按照學科分支來稱呼。例如,從事計量經濟學的經濟學家就給稱之爲計量經濟學家。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 57349 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15103 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124050731 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Als Wirtschaftswissenschaftler (auch Ökonom) bezeichnet man eine Person, die ein Studium der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen hat oder die sich beruflich mit ökonomischen Fragestellungen beschäftigt. Der Begriff Wirtschaftswissenschaftler bezeichnet nicht nur Hochschulabsolventen mit dem akademischen Grad eines „Diplom-Ökonom/in bzw. Dipl.-Ök. (Dipl.-Oec.)“, sondern ist auch eine Bezeichnung für Absolventen anderer wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge, wie Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre. (de)
 • Με τον όρο Οικονομολόγος αναφέρεται κάθε επιστήμονας - επαγγελματίας, ο οποίος εφαρμόζει τις αρχές των Οικονομικών Επιστημών μετά από απόκτηση αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών. Επίσημο συλλογικό όργανο και φορέας του κλάδου των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. (el)
 • Ekonomikisto estas homo kiu pristudas ekonomikon kiel sciencon. Temas pri profesiuloj kiuj tre ofte inspiris agadon de politikistoj kaj regantoj, kaj pro tio iamaniere regas la mondon. Ekonomikistoj enprofundiĝas en malofteco. Ofte ili okupas sin per la analizado de financaj fluoj. (eo)
 • An economist is a professional and practitioner in the social science discipline of economics. The individual may also study, develop, and apply theories and concepts from economics and write about economic policy. Within this field there are many sub-fields, ranging from the broad philosophical theories to the focused study of minutiae within specific markets, macroeconomic analysis, microeconomic analysis or financial statement analysis, involving analytical methods and tools such as econometrics, statistics, economics computational models, financial economics, mathematical finance and mathematical economics. (en)
 • Un ou une économiste est une personne spécialiste des sciences économiques. Dans la plupart des cas, l'économiste travaille en tant qu'enseignant ou chercheur dans une université, mais il peut également être employé dans un think tank, une institution financière (banque, assurance, etc.) ou un organisme international (FMI, Banque mondiale, OCDE, BRI, etc.). (fr)
 • Cleachtóir is ea eacnomaí i ndisciplín na heacnomaíochta de chuid na heolaíochtaí sóisialta. Féadfaidh an duine aonair freisin staidéar, forbairt, agus coincheapa a chur i bhfeidhm faoi chúrsaí eacnamaíochta agus scríobh faoi bheartas eacnamaíoch. Laistigh den réimse seo tá go leor fo-réimsí, ó na teoiricí fealsúnacha leathana do dtí an staidéar atá dírithe ar minutiae laistigh de mhargaí sonracha, anailís mhaicreacnamaíoch, anailís mhicrea-eacnamaíoch nó anailís ar ráiteas airgeadais, lena mbaineann modhanna anailíseacha agus uirlisí cosúil le heacnaiméadracht, staitisticí, samhlacha ríomhaíochta eacnamaíochta , eacnamaíocht airgeadais, airgeadas matamaitice agus eacnamaíocht mhatamaiticiúil. (ga)
 • Ekonom adalah sebutan untuk orang yang profesional dalam disiplin ilmu ekonomi. Keahlian yang dimiliki oleh ekonoma adalah menerapkan konsep dan teori ekonomi dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonom adalah orang yang mempunyai pengalaman dan kemampuan di bidang ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa, ekonom adalah orang yang menganalisis aktivitas ekonomi. (in)
 • 経済学者(けいざいがくしゃ、(英: Economist)とは、経済の研究をしたり、その結果得られた理論やその体系(経済学)を社会に提言・実践したりする経済の専門家のこと。シンクタンクや金融機関などでの研究、官公庁での経済政策の立案、大学での研究など、経済全般に係わる専門的な知識や技能を活用する職業を、英語の原語に応じてエコノミストともいう。 また、経済学の理論や概念を研究、開発、応用し、経済政策について執筆することもある。この分野には、広範な哲学的理論から、特定の市場内の瑣末なことに焦点を当てた研究、マクロ経済分析、ミクロ経済分析または財務諸表分析まで、多くの下位分野があり、計量経済学、統計、経済学計算モデル、金融経済学、数理ファイナンスおよび数学経済学などの分析手法およびツールが含まれる。 経済学者は、学界、政府、民間企業など多くの分野で活躍しており、経済活動、経済信頼度、消費者態度の傾向を見極めるためにデータや統計を研究する。彼らは、統計分析、数学、コンピュータプログラミングの高度な方法を用いてこれらの情報を評価し、システムの効率を改善したり、トレンドが始まったときにそれを利用する方法について提言する。 政府や大学以外にも、経済学者は銀行、金融、会計、商業、マーケティング、経営、ロビー活動、非営利・非利益団体などで活躍している。 (ja)
 • 경제학자(經濟學者, 영어: economist)는 경제학을 연구하는 학자를 말한다. 주로 사회에서 일어나는 경제현상을 분석하고 연구하며, 수학과 통계 등의 방법을 사용하여 일관된 경제법칙을 발견하고 정립하며 경제적인 현상이 일어나는 이유를 설명한다. 경제학 분야는 광범위한 철학적 이론부터 특정한 시장과 거시경제학적 분석, 미시경제학적 분석 또는 제무제표 분석 등 상세한 항목에 대한 집중적인 연구까지 다양한 하위 영역을 다루며, 계량경제학과 통계학, 컴퓨터경제학 모델, 금융경제학, 수리 금융, 수리경제학과 같은 분석 방법과 도구를 사용한다. (ko)
 • Een econoom of econome (ook wel economist(e)) is iemand die zich bezighoudt met de wetenschap der economie of deze toepast. Economen en econometristen zijn op allerlei terreinen werkzaam. In de eerste plaats zijn verschillende economen werkzaam in het onderwijs en onderzoek. Anderen zijn werkzaam bij de overheden (ministeries; gemeenten en provincies). Veel economen zijn ook actief in het adviesvak. Ten slotte zijn er ook economen werkzaam in bedrijven. Economen verdiepen zich in schaarste. Vaak houden ze zich bezig met het analyseren van financiële stromen. (nl)
 • Economista é o profissional que pretende compreender, e estudar os fenómenos e processos históricos acerca do colectivo e dos indivíduos, instituições, e os fenómenos económicos e socioeconómicos. Basicamente, o trabalho de um economista é fundamentado na pesquisa sobre a maneira que sociedade produz, distribui e consome bens materiais e serviços. Nesse sentido, estuda a alocação eficiente dos recursos escassos entre as inúmeras possibilidades de decisão, por isso também lida permanentemente com a escassez. (pt)
 • En ekonom är en person med kunskaper och i regel utbildning inom ekonomi. Riksbanken utser varje år en framstående ekonom till mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, ofta kallat Nobelpriset i ekonomi. (sv)
 • Економіст — фахівець у галузі економіки, експерт з економічних питань. Економістами називають як учених (спеціалістів у сфері економічної науки), так й практиків, які працюють у галузі дослідження, планування і управління господарською діяльністю. Економістом також називають людину, яка пише статті, програми та інші матеріали з економічної політики.Економіст на підприємстві здійснює розробку системи бюджетування, контролює виконання бюджету, веде періодичну й управлінську звітність. (uk)
 • 经济学家(英語:Economist)是指从事经济学理论研究及其应用工作的人。有时针对不同的研究领域或者流派,通过添加定语而有不同的称呼。譬如,主要研究西方经济学的经济学家给称为“西方经济学家”,而研究马克思主义政治经济学的经济学家则给称之为“马克思主义经济学家”。在各自的領域中也可以按照學科分支來稱呼。例如,從事計量經濟學的經濟學家就給稱之爲計量經濟學家。 (zh)
 • علماء الاقتصاد أو الاقتصاديون (بالإنجليزية: Economists)‏، صفة كل ما يُنسب أو يتعلق بعلم الاقتصاد الذي هو علم دراسة السلوك الإنساني باتجاه ندرة الموارد الطبيعية لوسائل الإنتاج وكثرة وتعدد الحاجات الإنسانية من سلع وخدمات. فعلم الاقتصاد لديه تأثير كبير على مختلف مناحي الحياة، فهو أحد المحركات الرئيسية لحياة الشعوب، وأولئك الذين قاموا بتطوير الفكر الاقتصادي على مدار التاريخ لا تزال أفكارهم مؤثرة حتى بعد قرون من وفاة بعضهم. (ar)
 • Un economista és un professional de la ciència social de l'economia. L'economista pot estudiar, desenvolupar i aplicar teories i conceptes econòmics i escriure sobre política econòmica. Dins d'aquest camp s'hi inclouen diversos subcamps, des de les grans teories filosòfiques fins a centrar-se en l'estudi de característiques de mercats molt específics, anàlisi macroeconòmic, anàlisi microeconòmic o anàlisi d'estats financers, amb l'ús de mètodes analítics i eines com l'econometria, l'estadística, models econòmics computacionals, economia financera, matemàtica financera o matemàtica econòmica. Una interpretació acadèmica generalment acceptada és que un economista és algú que té un doctorat en economia, ensenya ciències econòmiques i ha fet publicacions en el camp de l'economia, tot i que es (ca)
 • Ekonom je osoba zabývající se ekonomií. V širším smyslu může jít o experta zabývající se ekonomií teoreticky. Studuje, rozvíjí a aplikuje teorie a koncepty z ekonomie či tvoří odborné práce o ekonomické politice. Zabývá se obecnými filozofickými teoriemi, studiem markantů na konkrétních trzích, makroekonomickou či mikroekonomickou analýzou, prognostikou, ekonometrií, matematickou ekonomií, financemi či teorií veřejné volby. Zkoumá a hodnotí statistiky, vytváří výpočtové modely. Do této kategorie spadá mnoho různých skupin vědců a analytiků či vysokoškolských pedagogů, kritéria zařazení se mohou různit. (cs)
 • Ekonomialaria ekonomian aditua den pertsona da. kostuen eta onuren arrazoiak eta ondorioak aztertzen eta ikasten dituena. Horren bidez egiturak interpretatu eta ereduak eta legeak lantzen ditu. Ekonomialariaren arlo bereziaren arabera, izen hauek ere hartzen ditu: makroekonomialaria, mikroekonomialaria, finantzaria, eta abar. Bestalde, ekonomia ikerlaria izan daiteke, edo, bestela, ekonomia politikoa aplikagarri den eremuetan, kontzeptu eta teoria ekonomikoak erabiltzen edota garatzen dituen profesionala. (eu)
 • Un economista es aquella persona que estudia y analiza tanto las causas como consecuencias de los fenómenos económicos que involucran costos y beneficios, a través del cual estructura, interpreta y elabora modelos y «leyes». Dentro del campo de las ciencias económicas hay muchos subcampos, que van desde las teorías para el estudio de los mercados específicos, el análisis macroeconómico, análisis microeconómico, análisis de estados financieros, así como métodos de análisis y herramientas como la econometría, las estadísticas, los modelos de la economía computacional, la economía financiera, matemática financiera y la economía matemática. (es)
 • L'economista è lo studioso dell'economia nel suo complesso, il cui obiettivo è interpretare la società e il comportamento economico dei suoi agenti, individuandone metodi e teorie esplicative mediante ricerca e analisi scientifica. Il campo di indagine comprende lo studio del comportamento di tutti gli agenti economici: individui, famiglie, imprese, istituzioni, gruppi sociali, pubblica amministrazione, ecc. (it)
 • Ekonomista – osoba zajmująca się ekonomią, termin ma dwa znaczenia. W węższym sensie ekonomista to osoba (możliwie ekspert) zajmująca się ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zazwyczaj makroekonomią, często przy tym także narzędziami prognostycznymi, takimi jak ekonometria czy ekonomia matematyczna, a nawet finansami czy teorią wyboru publicznego. Do tej kategorii zalicza się nielicznych naukowców i analityków; kryteria uznania za „prawdziwego” ekonomistę są rozmyte. (pl)
 • Экономи́ст — специалист в экономике или её разделах, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее. Экономистами называют как учёных (то есть специалистов в области экономической науки), так и , которые работают в области исследования, планирования и руководства хозяйственной деятельностью. Экономистом также называют человека, который пишет статьи и иные материалы по экономической политике. (ru)
rdfs:label
 • Economist (en)
 • اقتصادي (ar)
 • Economista (ca)
 • Ekonom (cs)
 • Wirtschaftswissenschaftler (de)
 • Οικονομολόγος (el)
 • Ekonomikisto (eo)
 • Economista (es)
 • Ekonomialari (eu)
 • Eacnamaí (ga)
 • Ekonom (in)
 • Economista (it)
 • Économiste (fr)
 • 経済学者 (ja)
 • 경제학자 (ko)
 • Ekonomista (pl)
 • Econoom (nl)
 • Economista (pt)
 • Nationalekonom (sv)
 • Ekonom (sv)
 • Экономист (ru)
 • 经济学家 (zh)
 • Економіст (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:discipline of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:influencedBy of
is dbo:institution of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:party of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:contributions of
is dbp:discipline of
is dbp:education of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:laterwork of
is dbp:occupation of
is dbp:otheroccupation of
is dbp:party of
is dbp:profession of
is dbp:schoolTradition of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License