Cultural psychology is the study of how cultures reflect and shape the psychological processes of their members. The main tenet of cultural psychology is that mind and culture are inseparable and mutually constitutive, meaning that people are shaped by their culture and their culture is also shaped by them. As Richard Shweder, one of the major proponents of the field, writes, "Cultural psychology is the study of the way cultural traditions and social practices regulate, express, and transform the human psyche, resulting less in psychic unity for humankind than in ethnic divergences in mind, self, and emotion."

Property Value
dbo:abstract
 • علم النفس الثقافي هو مجال علم النفس الذي يفترض فكرة أن الثقافة والعقل لا ينفصلان، وأنه ربما تكون النظريات النفسية المتأصلة في ثقافة واحدة محدودة في قابليتها للتطبيق، وذلك عند تطبيقها على ثقافة مختلفة. وكما كتب ريتشارد شويدر، وهو أحد الأنصار الأساسيين لهذا المجال، يقول إن "علم النفس الثقافي هو دراسة طريقة تنظيم التقاليد الثقافية والممارسات الاجتماعية وتحديدها وتحويلها للنفس البشرية، مما يؤدي إلى وجود وحدة نفسية للجنس البشري أقل من الاختلافات العرقية في العقل والنفس والعاطفة" (1991، ص.72). وعلم النفس الثقافي هو ذلك الفرع من علم النفس الذي يتعامل مع دراسة وتأثير الثقافة والتقاليد والممارسات الاجتماعية على النفس البشرية من أجل وحدة الجنس البشري. ويحاول علم النفس الثقافي اكتشاف العلاقة بين الثقافة وعلم النفس، وكيف تؤثر على سلوك الفرد وتعيد تشكيله. ترجع أصول علم النفس إلى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، لكنها أصبحت أكثر شهرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. ومن بين بعض النصوص الكلاسيكية التي تعزز علم النفس الثقافي تلك الخاصة بكل من شويدر وليفين (1984) وتريانديس (1989) وبرونر (1990) وشويدر (1991) وماركوس وكيتاياما (1991) وكول (1996) ونيسبت وكوهين (1996) وشور (1996) وفيسك وآخرين (1998) ونيسبت وآخرين (2001) ونيسبت (2003). ويستخدم علماء النفس الثقافي بشكل عام إما الطرق الإثنوغرافية أو التجريبية (أو مزيج منهما معًا) لجمع البيانات. من ناحية أخرى، يختلف علم النفس الثقافي عن علم النفس بين الثقافات في أن علماء النفس بين الثقافات يستخدمون بشكل عام الثقافة كوسيلة لاختبار عالمية العمليات النفسية بدلاً من تحديد كيفية تشكيل الممارسات الثقافية المحلية للعمليات النفسية. لذلك، بينما قد يسأل عالم النفس بين الثقافات عما إذا كانت مراحل بياجيه للتطور عالمية عبر مجموعة متنوعة من الثقافات، فقد يكون عالم النفس الثقافي مهتمًا في كيفية قيام الممارسات الاجتماعية لمجموعة معينة من الثقافات بتشكيل تطور العمليات المعرفية بطرق مختلفة. وتخبرنا أبحاث علم النفس الثقافي عن العديد من المجالات داخل علم النفس، وهي تشمل علم النفس الاجتماعي وعلم النفس التنموي وعلم النفس المعرفي. ومع ذلك، يميل المنظور النسبي لعلم النفس الثقافي إلى الصدام مع وجهات النظر العالمية الشائعة في معظم مجالات علم النفس. لقد كانت الاختلافات الثقافية بين الأسيويين الشرقيين والأمريكيين الشماليين فيما يتعلق بالانتباه واحدة من أهم المواضيع في السنوات الأخيرة (ماسودا ونيسبت 2001) والإدراك الحسي (كيتاياما وآخرون 2003) والاستعراف (نيسبت وآخرون 2001) والظواهر النفسية الاجتماعية مثل النفس (ماركوس وكيتاياما، 1991). وقد أثار بعض (التوريل) فكرة أن هذا البحث مبني على الصورة النمطية الثقافية والمنهجية الخاطئة (ماتسوموتو). ومع ذلك، واجه أنصار علم النفس الثقافي هؤلاء النقاد بأدلة تشير إلى أن مثل هذه الانتقادات تستند إلى تأكيد شديد على المقارنات بين الثقافات فيما يتعلق بالمواقف والقيم المبلغ عنهما ذاتيًا، والتي تعد غير مستقرة نسبيًا ومضللة في النهاية (هاينه وليمان وبنغ وجرينهولتز 2002؛ نيسبت وونغ 1997). وبدلاً من ذلك، كان الاعتماد على الأدلة التجريبية والإثنوغرافية للعمليات العقلية ذات المستوى الأعمق، والتي تكون أكثر استقرارًا وأكثر تعبيرًا عن التأثيرات الثقافية والتاريخية الضمنية، مما هو عليه علم النفس الثقافي (كيتاياما 2002، نيسبت 2003). ووفقًا لريتشارد شويدر (1991)، كانت النتيجة الرئيسية للطريقة التعميمية لعلم النفس بين الثقافات هي الفشل المتكرر فيما يتعلق بتكرار النتائج المخبرية الغربية في الإعدادات غير الغربية. ولذلك، يكمن الهدف الرئيسي لعلم النفس الثقافي في امتلاك ثقافات متباينة تحدد النظريات النفسية الأساسية من أجل تحسين و/أو توسيع هذه النظريات؛ بحيث تصبح أكثر ملاءمة للتوقعات والأوصاف والتفسيرات الخاصة بكل السلوكيات البشرية، وليس السلوكيات الغربية فقط (ماركوس وكيتاياما، 2003). كما أن ما يسمى أحيانًا بـ "علم النفس الثقافي" هو ما تضعه ويكيبديا باسم علم النفس الثقافي والتاريخي. (ar)
 • Kulturní psychoanalýza je americký psychologický směr, který navazuje na Freudovu psychoanalýzu. Mezi jeho hlavní představitele patří Erich Fromm, Karen Horneyová a Harry Stack Sullivan. Rozhodující význam v mentálním vývoji je přikládán mezilidským vztahům v dětství, společenským podmínkám a tlakům. Tento směr charakterizuje odklon od původního biologismu, namísto něho se kulturní psychoanalýza soustředí spíše na sociokulturní vlivy působící na člověka. Proto také bývá někdy označována jako humanistická psychoanalýza. (cs)
 • Kulturpsychologie bezeichnet ein interdisziplinäres Wissenschaftsgebiet, das die Sinn- und Bedeutungskonstruktionen des Menschen in seinem spezifischen kulturellen Umfeld ebenso wie das damit verbundene Erleben und Handeln zum Gegenstand hat. (de)
 • Se denomina psicología de la cultura al estudio de como las tendencias psicológicas y del comportamiento se encuentran enraizadas e inmersas en la cultura.​ El principal principio de la psicología de la cultura es que la mente y la cultura son inseparables y mutuamente constitutivas, lo que significa que las personas son modeladas por su cultura y su cultura a su vez es también modelada por ellos.​ Tal como indica , uno de los más firmes defensores este campo, "La psicología de la cultura es el estudio de la forma en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la psiquis humana, lo que da resulta en una menor unidad de la psiquis humana y en mayores divergencias étnicas de la mente, el ser, y las emociones."​ (es)
 • Cultural psychology is the study of how cultures reflect and shape the psychological processes of their members. The main tenet of cultural psychology is that mind and culture are inseparable and mutually constitutive, meaning that people are shaped by their culture and their culture is also shaped by them. As Richard Shweder, one of the major proponents of the field, writes, "Cultural psychology is the study of the way cultural traditions and social practices regulate, express, and transform the human psyche, resulting less in psychic unity for humankind than in ethnic divergences in mind, self, and emotion." (en)
 • La psicologia culturale studia le regole adottate dall'uomo al fine di creare significati all'interno di contesti culturali. In altre parole, la psicologia culturale si pone l'obiettivo di verificare in che misura la mente e la vita umana sono lo specchio della cultura (oltre che della storia individuale e dei fenomeni biologici). Tale concetto è apparso abbastanza recentemente nell'ambito delle teorie psicologiche ed è soggetto a diverse interpretazioni.Due correnti principali sono comunque riconoscibili: la prima, di origine soprattutto statunitense, designa con questo termine lo studio delle differenze culturali nel comportamento psicologico (in questa accezione si preferisce però il termine "psicologia inter-culturale"); la seconda, prevalentemente di matrice europea, intende per "psicologia culturale" lo studio del rapporto di natura psicologica (quindi sia affettivo che cognitivo) che l'individuo elabora ed intrattiene con la propria cultura. (it)
 • 文化心理学(ぶんかしんりがく、cultural psychology)は、比較文化心理学と人類学から発生した社会心理学の一種である。文化と心は切り離しがたいものと考えるところから出発したものである。 文化心理学とHofstede氏などに見られる比較文化文化心理学との違いは、文化心理学はより徹底した相対主義に基づいて文化間の違いを指摘する事だけではなく、当面の文化がもつ独自の心理的なシステム理論を展開する。言ってみれば、比較文化心理学者は人間の心理は普遍だが、各文化という状況においてはそれぞれ異なった適応の仕方がある。一方、文化心理学者は従来の欧米発祥の心理学の普遍性を否定し、新しい心理ズ(心のあり方についての理論複数形)を論出する。 Triandisの社会心理学的研究やShwederの心理学的人類学などがある。文化心理学の源流はレフ・ヴィゴツキーの心理学、さらにはヴィルヘルム・ヴントのにまで遡ることができる。日本においてはMarkusとKitayamaの1991年の論文をその出発点と考える事も出来るだろう。 (ja)
 • 문화심리학(Cultural psychology, Kulturpsychologie)이란 문화들이 어떻게 구성원들의 심리적 과정을 반영하고 형성하는지를 연구하는 것이다. 문화심리학의 주된 주장은 정신과 문화는 분리할수 없고 상호 구성적이며, 사람들이 그들의 문화에 의해서 형성되며 또한 그들의 문화는 사람들에 의해서 형성된다고 한다. 이 분야의 주창자 가운데 한사람인 리차드 쉬위더(Richard Shweder)는 "문화심리학이란 문화적 전통들과 사회적인 실천들이 인간의 심리를 규정하고, 표현하고, 변혁시켜서 결과적으로 정신, 자아, 감정에서 인간를 위한 심리적 통일보다는 인종적 다양성으로 나타난다"고 한다. (ko)
 • De Culturele psychologie (ook wel cross-culturele psychologie genoemd) is de psychologie die zoekt naar verbanden en/of verschillen tussen bepaalde culturen in de wereld. In deze tak wordt het menselijke gedrag bestudeerd zoals dat direct beïnvloed wordt door de culturele omgeving waarin de mens leeft. Cultuur wordt hier beschouwd als een samenspel van materiële en immateriële zaken die door een groep mensen in een gemeenschap worden gedeeld en als beweeglijk in de tijd. De culturele psychologie is opgekomen sinds de globalisering steeds grotere vormen ging aannemen, waarbij middels media als de televisie en het internet alsmede het reizen en de migratie mensen uit verschillende culturen steeds vaker met elkaar in aanraking kwamen. Een verwante term is cultuurpsychologie. Mensen leven in groepen. Een bijzondere vorm van groepen zijn culturele groepen, groepen van mensen die eenzelfde cultuur of subcultuur hebben. Cultuurpsychologie is meer geïnteresseerd in de gedragingen die patronen vertonen dan in de verschillen tussen culturen alleen, al zijn die verschillen natuurlijk heel belangrijke bronnen van patronen in gedrag en als zodanig ook voor cultuurpsychologen interessant. De culturele antropologie ging aan de cultuurpsychologie vooraf en streeft hetzelfde doel na: inzicht verkrijgen in de gedragspatronen van mensen die leven in culturen die sterk afwijken van de dominante Westerse cultuur. Vroeger waren dat hoofdzakelijk geïsoleerde en 'primitieve' culturen. Tegenwoordig is het werkterrein breder. Een onderscheid tussen cultuurpsychologie en culturele antropologie is moeilijk te maken. Zie bijvoorbeeld de boeken van Margaret Mead, een cultureel antropologe die werk deed dat men net zo goed tot de cultuurpsychologie zou kunnen rekenen. (nl)
 • 文化心理学(英语:Cultural psychology)是对文化如何反映和塑造其成员的心理过程的研究。 文化心理学的主要原则是,思想和文化是不可分割的,相互构成的,即人们受到文化的影响,文化也是由人们塑造的。正如该领域的主要支持者之一理查德•施维德(Richard Shweder)所写,“文化心理学是对文化传统和社会实践调节,表达和改变人类心理的方式的研究,这一方式导致人类精神上的统一少于种族间在思想、自我和情感上的分歧。“ (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2700105 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 47690 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984349620 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikititle
 • cultural psychology (en)
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Kulturní psychoanalýza je americký psychologický směr, který navazuje na Freudovu psychoanalýzu. Mezi jeho hlavní představitele patří Erich Fromm, Karen Horneyová a Harry Stack Sullivan. Rozhodující význam v mentálním vývoji je přikládán mezilidským vztahům v dětství, společenským podmínkám a tlakům. Tento směr charakterizuje odklon od původního biologismu, namísto něho se kulturní psychoanalýza soustředí spíše na sociokulturní vlivy působící na člověka. Proto také bývá někdy označována jako humanistická psychoanalýza. (cs)
 • Kulturpsychologie bezeichnet ein interdisziplinäres Wissenschaftsgebiet, das die Sinn- und Bedeutungskonstruktionen des Menschen in seinem spezifischen kulturellen Umfeld ebenso wie das damit verbundene Erleben und Handeln zum Gegenstand hat. (de)
 • Se denomina psicología de la cultura al estudio de como las tendencias psicológicas y del comportamiento se encuentran enraizadas e inmersas en la cultura.​ El principal principio de la psicología de la cultura es que la mente y la cultura son inseparables y mutuamente constitutivas, lo que significa que las personas son modeladas por su cultura y su cultura a su vez es también modelada por ellos.​ Tal como indica , uno de los más firmes defensores este campo, "La psicología de la cultura es el estudio de la forma en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la psiquis humana, lo que da resulta en una menor unidad de la psiquis humana y en mayores divergencias étnicas de la mente, el ser, y las emociones."​ (es)
 • Cultural psychology is the study of how cultures reflect and shape the psychological processes of their members. The main tenet of cultural psychology is that mind and culture are inseparable and mutually constitutive, meaning that people are shaped by their culture and their culture is also shaped by them. As Richard Shweder, one of the major proponents of the field, writes, "Cultural psychology is the study of the way cultural traditions and social practices regulate, express, and transform the human psyche, resulting less in psychic unity for humankind than in ethnic divergences in mind, self, and emotion." (en)
 • 文化心理学(ぶんかしんりがく、cultural psychology)は、比較文化心理学と人類学から発生した社会心理学の一種である。文化と心は切り離しがたいものと考えるところから出発したものである。 文化心理学とHofstede氏などに見られる比較文化文化心理学との違いは、文化心理学はより徹底した相対主義に基づいて文化間の違いを指摘する事だけではなく、当面の文化がもつ独自の心理的なシステム理論を展開する。言ってみれば、比較文化心理学者は人間の心理は普遍だが、各文化という状況においてはそれぞれ異なった適応の仕方がある。一方、文化心理学者は従来の欧米発祥の心理学の普遍性を否定し、新しい心理ズ(心のあり方についての理論複数形)を論出する。 Triandisの社会心理学的研究やShwederの心理学的人類学などがある。文化心理学の源流はレフ・ヴィゴツキーの心理学、さらにはヴィルヘルム・ヴントのにまで遡ることができる。日本においてはMarkusとKitayamaの1991年の論文をその出発点と考える事も出来るだろう。 (ja)
 • 문화심리학(Cultural psychology, Kulturpsychologie)이란 문화들이 어떻게 구성원들의 심리적 과정을 반영하고 형성하는지를 연구하는 것이다. 문화심리학의 주된 주장은 정신과 문화는 분리할수 없고 상호 구성적이며, 사람들이 그들의 문화에 의해서 형성되며 또한 그들의 문화는 사람들에 의해서 형성된다고 한다. 이 분야의 주창자 가운데 한사람인 리차드 쉬위더(Richard Shweder)는 "문화심리학이란 문화적 전통들과 사회적인 실천들이 인간의 심리를 규정하고, 표현하고, 변혁시켜서 결과적으로 정신, 자아, 감정에서 인간를 위한 심리적 통일보다는 인종적 다양성으로 나타난다"고 한다. (ko)
 • 文化心理学(英语:Cultural psychology)是对文化如何反映和塑造其成员的心理过程的研究。 文化心理学的主要原则是,思想和文化是不可分割的,相互构成的,即人们受到文化的影响,文化也是由人们塑造的。正如该领域的主要支持者之一理查德•施维德(Richard Shweder)所写,“文化心理学是对文化传统和社会实践调节,表达和改变人类心理的方式的研究,这一方式导致人类精神上的统一少于种族间在思想、自我和情感上的分歧。“ (zh)
 • علم النفس الثقافي هو مجال علم النفس الذي يفترض فكرة أن الثقافة والعقل لا ينفصلان، وأنه ربما تكون النظريات النفسية المتأصلة في ثقافة واحدة محدودة في قابليتها للتطبيق، وذلك عند تطبيقها على ثقافة مختلفة. وكما كتب ريتشارد شويدر، وهو أحد الأنصار الأساسيين لهذا المجال، يقول إن "علم النفس الثقافي هو دراسة طريقة تنظيم التقاليد الثقافية والممارسات الاجتماعية وتحديدها وتحويلها للنفس البشرية، مما يؤدي إلى وجود وحدة نفسية للجنس البشري أقل من الاختلافات العرقية في العقل والنفس والعاطفة" (1991، ص.72). وعلم النفس الثقافي هو ذلك الفرع من علم النفس الذي يتعامل مع دراسة وتأثير الثقافة والتقاليد والممارسات الاجتماعية على النفس البشرية من أجل وحدة الجنس البشري. ويحاول علم النفس الثقافي اكتشاف العلاقة بين الثقافة وعلم النفس، وكيف تؤثر على سلوك الفرد وتعيد تشكيله. (ar)
 • La psicologia culturale studia le regole adottate dall'uomo al fine di creare significati all'interno di contesti culturali. In altre parole, la psicologia culturale si pone l'obiettivo di verificare in che misura la mente e la vita umana sono lo specchio della cultura (oltre che della storia individuale e dei fenomeni biologici). (it)
 • De Culturele psychologie (ook wel cross-culturele psychologie genoemd) is de psychologie die zoekt naar verbanden en/of verschillen tussen bepaalde culturen in de wereld. In deze tak wordt het menselijke gedrag bestudeerd zoals dat direct beïnvloed wordt door de culturele omgeving waarin de mens leeft. Cultuur wordt hier beschouwd als een samenspel van materiële en immateriële zaken die door een groep mensen in een gemeenschap worden gedeeld en als beweeglijk in de tijd. (nl)
rdfs:label
 • علم نفس ثقافي (ar)
 • Kulturní psychoanalýza (cs)
 • Kulturpsychologie (de)
 • Cultural psychology (en)
 • Psicología de la cultura (es)
 • Psicologia culturale (it)
 • 文化心理学 (ja)
 • 문화심리학 (ko)
 • Culturele psychologie (nl)
 • 文化心理学 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of