About: Cloud storage

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Cloud storage is a model of computer data storage in which the digital data is stored in logical pools, said to be on "the cloud". The physical storage spans multiple servers (sometimes in multiple locations), and the physical environment is typically owned and managed by a hosting company. These cloud storage providers are responsible for keeping the data available and accessible, and the physical environment secured, protected, and running. People and organizations buy or lease storage capacity from the providers to store user, organization, or application data.

Property Value
dbo:abstract
 • التخزين السحابي (بالإنجليزية: Cloud storage)‏ هو نموذج للتخزين على شبكة الإنترنت حيث يتم تخزين البيانات على خوادم ظاهرية متعددة، بدلا من أن استضافتها على خادم محدد، وتكون عادة مقدمة من قبل طرف ثالث.كبريات شركات الاستضافة التي تمتلك مراكز بيانات متقدمة، تقوم بتأجير مساحات تخزين سحابية لعملائها بما يتوائم مع احتياجاتهم. (ar)
 • Cloudové úložiště je služba umožňující ukládat soubory, na virtuálním úložišti, resp. vzdáleném serveru daného poskytovatele této služby, ze kterého je mohou sdílet, prohlížet a u většiny služeb i editovat. Výhoda oproti ukládání na místním hardwaru je ten, že cloud lze procházet z jakéhokoliv zařízení. Nejznámějšími a nejpoužívanějšími cloudy jsou např. OneDrive, Google Disk, iCloud či Dropbox. Cloud většinou je placený; spousta služeb nabízí omezený prostor pro data zdarma, zatímco některé cloudy jsou placené úplně a nenabízejí ani zkušební verzi či bezplatné úložiště. (cs)
 • L'emmagatzematge en núvol és un model d'emmagatzematge basat en xarxes, ideat la dècada del 1960 on les dades estan allotjades en espais d'emmagatzematge virtuals i en general estan allotjats per tercers. Les companyies d'allotjament operen enormes centre de processament de dades, i els usuaris que requereixen les seves dades siguin allotjats compren, lloguen o tenen un accés gratuït a la capacitat d'emmagatzematge que requereixen. Els operadors dels centres de dades virtualitzen els recursos d'acord amb els requeriments del client i només exhibeixen els entorns amb els recursos requerits, mentre que els clients per ells mateixos administren l'emmagatzematge i funcionament de fitxers, dades o aplicacions. Físicament els recursos poden estar repartits en múltiples servidors. Als servidors d'emmagatzematge en núvol s'hi pot accedir a través de diversos mitjans, com ara un servei web (web service), interfície de programació d'aplicacions (API), interfície d'usuari (interfície web) o alguna altra seleccionada pel client. (ca)
 • Το Αποθηκευτικό νέφος (Αγγλικά: Cloud storage) είναι ένα δικτυακό μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε απομακρυσμένες δικτυακές τοποθεσίες. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μεγάλα κέντρα αποθήκευσης δεδομένων (data centers) και ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω κάποιας δικτυακής διεπαφής (web interface). Τα δεδομένα μπορεί να βρίσκονται διασκορπισμένα σε περισσότερους από ένα εξυπηρετητές (servers). (el)
 • Cloud storage is a model of computer data storage in which the digital data is stored in logical pools, said to be on "the cloud". The physical storage spans multiple servers (sometimes in multiple locations), and the physical environment is typically owned and managed by a hosting company. These cloud storage providers are responsible for keeping the data available and accessible, and the physical environment secured, protected, and running. People and organizations buy or lease storage capacity from the providers to store user, organization, or application data. Cloud storage services may be accessed through a colocated cloud computing service, a web service application programming interface (API) or by applications that use the API, such as cloud desktop storage, a cloud storage gateway or Web-based content management systems. (en)
 • El almacenamiento en la nube (del inglés: cloud storage) es un modelo de almacenamiento de datos que está basado en redes de computadoras. En cuanto a los datos, estos se alojan en uno o más servidores de forma virtual que, por lo general, son proporcionados por terceros.​ Esta forma de almacenamiento fue ideada en los años 1960.​ Las compañías de alojamiento operan enormes centros de procesamiento de datos. Los usuarios que requieren estos servicios compran, alquilan o contratan la capacidad de almacenamiento necesario. Los operadores de los centros de procesamiento de datos, a nivel servicio, virtualizan los recursos según los requerimientos del cliente. Solo exhiben los entornos con los recursos requeridos. Los clientes administran el almacenamiento y el funcionamiento de los archivos, datos o aplicaciones. Los recursos pueden estar repartidos en múltiples servidores físicos. A los servicios de almacenamiento en nube, se puede acceder por diferentes medios, como un servicio web (web service), interfaz de programación de aplicaciones (API), interfaz de usuario (interfaz web) (es)
 • Penyimpanan awan atau penyimpanan gemawan (bahasa Inggris: cloud storage) adalah model penyimpanan data komputer di mana data digital disimpan dalam kumpulan yang logis. Penyimpanan fisik mencakup banyak server (terkadang di beberapa lokasi), dan lingkungan fisik biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan hosting. Penyedia penyimpanan awan fab.wiki ini bertanggung jawab untuk menjaga agar data tersedia dan dapat diakses, dan lingkungan fisik terlindungi dan berjalan. Orang dan organisasi membeli atau menyewa kapasitas penyimpanan dari penyedia untuk menyimpan data pengguna, organisasi, atau aplikasi. Layanan penyimpanan cloud dapat diakses melalui layanan fab.wiki komputasi awan colocation, antarmuka pemrograman aplikasi (API) layanan web atau oleh aplikasi yang menggunakan API, seperti penyimpanan desktop cloud, gateway penyimpanan awan atau sistem manajemen konten berbasis Web. (in)
 • Il cloud storage è un modello di conservazione dati su computer in rete dove i dati stessi sono memorizzati su molteplici server virtuali generalmente ospitati presso strutture di terze parti o su server dedicati. (it)
 • 클라우드 스토리지(cloud storage)는 디지털 데이터를 논리 풀에 저장하는 시스템이다. 논리 풀이라는 것은 물리적인 스토리지가 일반적으로 호스팅 업체에 의해 소유, 관리되는 복수의 서버들에 걸쳐 있는(복수의 지역에 걸쳐 있을 수도 있다.) 데이터 스토리지 모델이다. 이러한 클라우드 스토리지 제공자들은 사용자들이 데이터를 늘 사용 및 접근할 수 있도록, 또한 물리 환경이 보호된 상태로 실행되도록 서비스를 제공한다. 개인 또는 단체는 클라우드 스토리지 용량을 제공자로부터 구매 또는 임대하여 사용자, 단체의 데이터나 애플리케이션의 데이터를 저장한다. 클라우드 스토리지는 여러 지역에서 함께 연동되는 클라우드 컴퓨팅을 통해서 작동하기 때문에 외부에서 쉽게 접속할 수 있고, 웹 서비스를 통해서 접속할 수도 있으며, API를 이용하여 어플리케이션으로 접속할 수 있다. 이런 프로그램들을 통해서 클라우드 데스크탑 스토리지나 클라우드 스토리지 게이트 웨이 혹은 웹기반 콘텐츠 관리 시스템 등을 운영할 수 있는 특징이 있다. (ko)
 • Облачная система хранения (англ. cloud storage) — сеть хранения данных, доступная по модели облачных вычислений — аренды пространства хранения по мере необходимости с сокрытием внутренней структуры и деталей реализации. Три основных типа облачных систем хранения — блочные (предоставляют заказчикам пространство хранение как блочное устройство, например, ), объектные , файловые (предоставляют доступ к виртуальным файловым системам, например, Dropbox). (ru)
 • Molnlagring eller Cloud storage är en molntjänst för lagring av data. I motsats till NFS, SMB och andra system för datalagring på en server i det egna intranätet (eventuellt med VPN-arrangemang) ligger servern vid molnlagring i allmänhet hos ett annat företag, med åtkomst över det publika internet. Digital data är i molnlagring lagrad i logiska pooler och den fysiska lagringen sträcker sig över flera servrar (och ofta platser). Den fysiska miljön ägs och förvaltas vanligtvis av ett hosting-företag. Dessa molnlagringsleverantörer är ansvariga för att datan är tillgänglig samt att den fysiska miljön skyddas . Individer och organisationer köper eller hyr lagringskapacitet från leverantörer för att lagra användar-, organisations-, eller applikationsdata. Privatpersoner kan använda molnlagring till exempel för att spara digitala fotografier och andra filer istället för att lagra dem på en hårddisk på datorn, i mobilen eller liknande. En undersökning från 2019 visade att bland de svenska internetanvändarna kände sig 44 procent trygga med att lagra personlig information i molntjänster. (sv)
 • 雲端儲存(英語:)是一種網路的模式,即把資料存放在通常由第三方代管的多台虛擬伺服器,而非專屬的伺服器上。代管(hosting)公司營運大型的資料中心,需要資料儲存代管的人,則透過向其購買或租賃儲存空間的方式,來滿足資料儲存的需求。資料中心營運商根據客戶的需求,在後端準備儲存虛擬化的資源,並將其以儲存資源池(storage pool)的方式提供,客戶便可自行使用此儲存資源池來存放檔案或物件。實際上,這些資源可能被分佈在眾多的服务器主机上。 雲端儲存這項服務乃透過Web服務應用程式介面(API),或是透過Web化的使用者介面來存取。 (zh)
 • Хмарне сховище (англ. cloud storage, або ще хмара, backup) — це модель збереження даних у комп'ютері, в якій цифрові дані накопичуються в логічні пули, а фізичне зберігання охоплює кілька серверів (зазвичай у кількох місцях). Фізичне середовище, як правило, належить хостинговим компаніям, які ним керують. Ці постачальники хмарних систем зберігання даних відповідають за утримання наявної інформації та доступ до неї, а також за роботу фізичного середовища. Користувачі можуть купувати у постачальників послуг хмарного сховища можливість накопичувати там дані. Послуги хмарного сховища можуть бути доступні через інтерфейс вебсервісу (API) або додатки, які використовують API. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 11295734 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 25077 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1120852670 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التخزين السحابي (بالإنجليزية: Cloud storage)‏ هو نموذج للتخزين على شبكة الإنترنت حيث يتم تخزين البيانات على خوادم ظاهرية متعددة، بدلا من أن استضافتها على خادم محدد، وتكون عادة مقدمة من قبل طرف ثالث.كبريات شركات الاستضافة التي تمتلك مراكز بيانات متقدمة، تقوم بتأجير مساحات تخزين سحابية لعملائها بما يتوائم مع احتياجاتهم. (ar)
 • Cloudové úložiště je služba umožňující ukládat soubory, na virtuálním úložišti, resp. vzdáleném serveru daného poskytovatele této služby, ze kterého je mohou sdílet, prohlížet a u většiny služeb i editovat. Výhoda oproti ukládání na místním hardwaru je ten, že cloud lze procházet z jakéhokoliv zařízení. Nejznámějšími a nejpoužívanějšími cloudy jsou např. OneDrive, Google Disk, iCloud či Dropbox. Cloud většinou je placený; spousta služeb nabízí omezený prostor pro data zdarma, zatímco některé cloudy jsou placené úplně a nenabízejí ani zkušební verzi či bezplatné úložiště. (cs)
 • Το Αποθηκευτικό νέφος (Αγγλικά: Cloud storage) είναι ένα δικτυακό μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε απομακρυσμένες δικτυακές τοποθεσίες. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μεγάλα κέντρα αποθήκευσης δεδομένων (data centers) και ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω κάποιας δικτυακής διεπαφής (web interface). Τα δεδομένα μπορεί να βρίσκονται διασκορπισμένα σε περισσότερους από ένα εξυπηρετητές (servers). (el)
 • Il cloud storage è un modello di conservazione dati su computer in rete dove i dati stessi sono memorizzati su molteplici server virtuali generalmente ospitati presso strutture di terze parti o su server dedicati. (it)
 • 클라우드 스토리지(cloud storage)는 디지털 데이터를 논리 풀에 저장하는 시스템이다. 논리 풀이라는 것은 물리적인 스토리지가 일반적으로 호스팅 업체에 의해 소유, 관리되는 복수의 서버들에 걸쳐 있는(복수의 지역에 걸쳐 있을 수도 있다.) 데이터 스토리지 모델이다. 이러한 클라우드 스토리지 제공자들은 사용자들이 데이터를 늘 사용 및 접근할 수 있도록, 또한 물리 환경이 보호된 상태로 실행되도록 서비스를 제공한다. 개인 또는 단체는 클라우드 스토리지 용량을 제공자로부터 구매 또는 임대하여 사용자, 단체의 데이터나 애플리케이션의 데이터를 저장한다. 클라우드 스토리지는 여러 지역에서 함께 연동되는 클라우드 컴퓨팅을 통해서 작동하기 때문에 외부에서 쉽게 접속할 수 있고, 웹 서비스를 통해서 접속할 수도 있으며, API를 이용하여 어플리케이션으로 접속할 수 있다. 이런 프로그램들을 통해서 클라우드 데스크탑 스토리지나 클라우드 스토리지 게이트 웨이 혹은 웹기반 콘텐츠 관리 시스템 등을 운영할 수 있는 특징이 있다. (ko)
 • Облачная система хранения (англ. cloud storage) — сеть хранения данных, доступная по модели облачных вычислений — аренды пространства хранения по мере необходимости с сокрытием внутренней структуры и деталей реализации. Три основных типа облачных систем хранения — блочные (предоставляют заказчикам пространство хранение как блочное устройство, например, ), объектные , файловые (предоставляют доступ к виртуальным файловым системам, например, Dropbox). (ru)
 • 雲端儲存(英語:)是一種網路的模式,即把資料存放在通常由第三方代管的多台虛擬伺服器,而非專屬的伺服器上。代管(hosting)公司營運大型的資料中心,需要資料儲存代管的人,則透過向其購買或租賃儲存空間的方式,來滿足資料儲存的需求。資料中心營運商根據客戶的需求,在後端準備儲存虛擬化的資源,並將其以儲存資源池(storage pool)的方式提供,客戶便可自行使用此儲存資源池來存放檔案或物件。實際上,這些資源可能被分佈在眾多的服务器主机上。 雲端儲存這項服務乃透過Web服務應用程式介面(API),或是透過Web化的使用者介面來存取。 (zh)
 • L'emmagatzematge en núvol és un model d'emmagatzematge basat en xarxes, ideat la dècada del 1960 on les dades estan allotjades en espais d'emmagatzematge virtuals i en general estan allotjats per tercers. Les companyies d'allotjament operen enormes centre de processament de dades, i els usuaris que requereixen les seves dades siguin allotjats compren, lloguen o tenen un accés gratuït a la capacitat d'emmagatzematge que requereixen. Els operadors dels centres de dades virtualitzen els recursos d'acord amb els requeriments del client i només exhibeixen els entorns amb els recursos requerits, mentre que els clients per ells mateixos administren l'emmagatzematge i funcionament de fitxers, dades o aplicacions. Físicament els recursos poden estar repartits en múltiples servidors. (ca)
 • Cloud storage is a model of computer data storage in which the digital data is stored in logical pools, said to be on "the cloud". The physical storage spans multiple servers (sometimes in multiple locations), and the physical environment is typically owned and managed by a hosting company. These cloud storage providers are responsible for keeping the data available and accessible, and the physical environment secured, protected, and running. People and organizations buy or lease storage capacity from the providers to store user, organization, or application data. (en)
 • El almacenamiento en la nube (del inglés: cloud storage) es un modelo de almacenamiento de datos que está basado en redes de computadoras. En cuanto a los datos, estos se alojan en uno o más servidores de forma virtual que, por lo general, son proporcionados por terceros.​ Esta forma de almacenamiento fue ideada en los años 1960.​ A los servicios de almacenamiento en nube, se puede acceder por diferentes medios, como un servicio web (web service), interfaz de programación de aplicaciones (API), interfaz de usuario (interfaz web) (es)
 • Penyimpanan awan atau penyimpanan gemawan (bahasa Inggris: cloud storage) adalah model penyimpanan data komputer di mana data digital disimpan dalam kumpulan yang logis. Penyimpanan fisik mencakup banyak server (terkadang di beberapa lokasi), dan lingkungan fisik biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan hosting. Penyedia penyimpanan awan fab.wiki ini bertanggung jawab untuk menjaga agar data tersedia dan dapat diakses, dan lingkungan fisik terlindungi dan berjalan. Orang dan organisasi membeli atau menyewa kapasitas penyimpanan dari penyedia untuk menyimpan data pengguna, organisasi, atau aplikasi. (in)
 • Molnlagring eller Cloud storage är en molntjänst för lagring av data. I motsats till NFS, SMB och andra system för datalagring på en server i det egna intranätet (eventuellt med VPN-arrangemang) ligger servern vid molnlagring i allmänhet hos ett annat företag, med åtkomst över det publika internet. Privatpersoner kan använda molnlagring till exempel för att spara digitala fotografier och andra filer istället för att lagra dem på en hårddisk på datorn, i mobilen eller liknande. (sv)
 • Хмарне сховище (англ. cloud storage, або ще хмара, backup) — це модель збереження даних у комп'ютері, в якій цифрові дані накопичуються в логічні пули, а фізичне зберігання охоплює кілька серверів (зазвичай у кількох місцях). Фізичне середовище, як правило, належить хостинговим компаніям, які ним керують. Ці постачальники хмарних систем зберігання даних відповідають за утримання наявної інформації та доступ до неї, а також за роботу фізичного середовища. Користувачі можуть купувати у постачальників послуг хмарного сховища можливість накопичувати там дані. (uk)
rdfs:label
 • Cloud storage (en)
 • تخزين سحابي (ar)
 • Emmagatzematge en núvol (ca)
 • Cloudové úložiště (cs)
 • Αποθηκευτικό νέφος (el)
 • Almacenamiento en nube (es)
 • Penyimpanan awan (in)
 • Cloud storage (it)
 • 클라우드 스토리지 (ko)
 • Облачная система хранения (ru)
 • Molnlagring (sv)
 • 云存储 (zh)
 • Хмарні сховища (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is dbp:services of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License