About: Calculation

An Entity of Type: Election, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A calculation is a deliberate mathematical process that transforms one or more inputs into one or more outputs or results. The term is used in a variety of senses, from the very definite arithmetical calculation of using an algorithm, to the vague heuristics of calculating a strategy in a competition, or calculating the chance of a successful relationship between two people. For example, multiplying 7 by 6 is a simple algorithmic calculation. Estimating the fair price for financial instruments using the Black–Scholes model is a more complex algorithmic calculation.

Property Value
dbo:abstract
 • العملية الحسابية هي عملية معتمدة لتحويل واحد أو أكثر من المدخلات إلى واحد أو أكثر من النتائج، مع تغيير متغير. على سبيل المثال، ضرب العدد 7 بالعدد 8 عملية بسيطة حسابيا. بينما تقدير السعر العادل للأدوات المالية باستخدام نموذج بلاك شولز هو عملية معقدة حسابيا. تشمل العمليات الحسابية كذلك التقديرات الإحصائية لنتائج الانتخابات، وذلك باستخدام استطلاعات الرأي. استُخدم الحساب منذ القدم، وقد استخدم الإغريق والرومان العداد للعمليات الحسابية، وكان يتكون من قضبان حديدية، مثبت بها حصوات مثقوبة. والحساب في الحياة اليومية نستخدمه دائما وهو مهم جدا لاستخدامه في الهندسة وحساب وحل المعادلات وحساب الأرباح والمعدلات وتوزيع الميراث وغيرها الكثير من الأمور المهمة التي تدخل في الحساب، لذلك فلا يستطيع أحد التخلي عنه وعدم استخدامه سواء في الحياة العامة أو الخاصة. (ar)
 • Výpočet či kalkul je posloupnost aritmetických nebo jiných operací, kterou ze známých, nejčastěji číselných údajů (dat) získáme požadovaný výsledek (výsledky). (cs)
 • En matemàtica, un compte o càlcul és una operació o un conjunt d'operacions aritmètiques, com per exemple una multiplicació o una successió de sumes (p. ex.: No surten els comptes). Encara que generalment es fa amb nombres, un compte matemàtic és un còmput: un procés deliberat de transformar una o més variables mitjançant d'algun algorisme, en aquest sentit s'utilitza també dins de la informàtica, l'estadística matemàtica i la (o computabilitat). Comptar és el procés matemàtic d'afegir o treure repetidament una unitat, normalment per a esbrinar quants objectes hi ha o per apartar el nombre desitjat d'objectes (es comença amb l'u per al primer objecte i es procedeix construint una funció injectiva des dels objectes restants cap als nombres naturals més grans o iguals que dos), per a objectes ben ordenats pot ser per a esbrinar el nombre ordinal d'un objecte concret, o per a trobar l'objecte al qual li correspon un nombre ordinal donat. Comptar es fa també (principalment els infants) per a demostrar que es coneix el i el sistema de numeració. En matemàtiques el terme comptar o enumerar també significa esbrinar el nombre d'elements d'un conjunt finit. De vegades comptar implica increments o decrements diferents de l'1, per exemple comptar de dos en dos (2, 4, 6, 8, 10, 12…) o comptar de cinc en cinc(5, 10, 15, 20, 25…). Hi ha evidència arqueològica que suggereix que els humans han estat capaços de comptar des de fa com a mínim 50,000 anys. Comptar es va fer servir inicialment a les cultures antigues per a enregistrar dades econòmiques com deutes i capital (és a dir en comptabilitat)El desenvolupament de la tècnica de comptar va dur al desenvolupament de la notació matemàtica i dels sistemes de numeració. (ca)
 • Als Rechnen wird die Tätigkeit der logischen Verknüpfung von Objekten wie etwa von Zahlen bezeichnet. Während Zahlzeichen oder Ziffern der Darstellung von Zahlen dienen, bedient sich die mathematische Notation der Verknüpfungen und Zusammenhänge zwischen den Objekten in Logik, Mathematik und Informatik anderer Symbole. Die mit solchen mathematischen Symbolen formulierten Aussagen oder Formeln entsprechen dann Sätzen einer Sprache, die formaler ist als natürliche Sprachen. Nicht selten werden zum Rechnen auch Rechenhilfsmittel oder Rechenmaschinen eingesetzt, mit denen Algorithmen ausgeführt werden können, heute zumeist automatisiert. (de)
 • A calculation is a deliberate mathematical process that transforms one or more inputs into one or more outputs or results. The term is used in a variety of senses, from the very definite arithmetical calculation of using an algorithm, to the vague heuristics of calculating a strategy in a competition, or calculating the chance of a successful relationship between two people. For example, multiplying 7 by 6 is a simple algorithmic calculation. Estimating the fair price for financial instruments using the Black–Scholes model is a more complex algorithmic calculation. Statistical estimations of the likely election results from opinion polls also involve algorithmic calculations, but produces ranges of possibilities rather than exact answers. To calculate means to determine mathematically in the case of a number or amount, or in the case of an abstract problem to deduce the answer using logic, reason or common sense. The English word derives from the Latin calculus, which originally meant a small stone in the gall-bladder (from Latin calx). It also meant a pebble used for calculating, or a small stone used as a counter in an abacus (Latin abacus, Greek abax). The abacus was an instrument used by Greeks and Romans for arithmetic calculations, preceding the slide-rule and the electronic calculator, and consisted of perforated pebbles sliding on iron bars. Calculation is a prerequisite for computation. (en)
 • En matemática, una cuenta o un cálculo es una operación o un conjunto de operaciones aritméticas, como por ejemplo una multiplicación es una sucesión de sumas. Aunque generalmente se efectúa con números, una cuenta matemática es también un cómputo: un proceso deliberado de transformar una o más variables por medio de algún algoritmo; en este sentido se utiliza también dentro de la informática, la estadística matemática y la teoría de la computabilidad.​​ (es)
 • En mathématiques, un calcul est une opération ou un ensemble d'opérations effectuées sur des grandeurs. Initialement ces grandeurs étaient des nombres mais le développement des outils mathématiques et de l'abstraction permet maintenant d'effectuer des calculs sur des objets plus complexes (fonctions, vecteurs, propositions).Par la suite, l'informatique a permis de faire couramment des calculs sur des données formelles variées et le calcul est devenu un objet d'étude dans la théorie de la calculabilité. L'addition est un exemple de calcul. (fr)
 • Penghitungan adalah proses yang disengaja untuk mengubah satu masukan atau lebih ke dalam hasil tertentu, dengan sejumlah peubah. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, dari kalkulasi aritmetika pasti menggunakan algoritme hingga heuristik samar untuk mengkalkulasi strategi dalam kompetisi atau kesempatan dari hubungan yang berhasil antara 2 orang. Mengalikan 7 dengan 8 merupakan kalkulasi algoritme sederhana. Memperkirakan harga yang pantas untuk menggunakan termasuk kalkulasi algoritme yang kompleks. atas hasil pilihan dari jajak pendapat juga melibatkan kalkulasi algoritme, tetapi hasilnya lebih berupa kisaran kemungkinan daripada jawaban yang pasti. Menentukan cara terbaik untuk membangun hubungan dengan anggota jenis kelamin yang berbeda dapat diakibatkan dari kalkulasi namun sifatnya tak pasti, dapat diperkirakan, maupun didefinisikan dengan jelas. Penerapan yang tak pasti atas istilah ini menempatkannya ke daerah arti kedua yang terpisah dari konteks matematis yang disebutkan di atas. Mengkalkulasi berarti memastikan dengan menghitung. Istilah ini diserap dari bahasa Inggris, yang menyerapnya dari bahasa Latin calculus, yang awalnya berarti (calx). Kata ini juga berarti kerikil yang digunakan untuk berhitung, atau bebatuan kecil yang digunakan sebagai media hitung seperti sempoa. Sempoa sendiri sudah digunakan oleh bangsa Yunani dan Romawi untuk kalkulasi aritmetika, mendahului mistar hitung dan , dan terdiri atas mistar kerikil yang dilubungi di sebatang besi. (in)
 • Il calcolo è una facoltà o processo mentale cognitivo su base volontaria che trasforma uno o più dati numerici in ingresso in uno o più risultati. Si tratta dunque di una forma di elaborazione dati. (it)
 • 계산(計算, 영어: calculation)은 주어진 정보를 이용해 어떤 값이나 결과를 구하는 과정을 뜻한다. 이 용어는 다양한 뜻으로 쓰이는데, 이 용어는 알고리즘을 사용하는 매우 명확한 산술적 계산에서부터 경기에서 전략을 계산하거나 두 사람 사이의 관계를 계산할 수 있는 모호한 휴리스틱에 이르기까지 다양한 의미로 사용된다. 예를 들어, 7에 6을 곱하는 것은 간단한 알고리즘 계산이다. 블랙-숄즈 모형을 사용하여 금융상품의 공정가치를 추정하는 것은 더 복잡한 알고리즘 계산이다. 여론조사에서 예상하는 선거 결과에 대한 통계적 추정도 알고리즘 계산에 포함되나, 정확한 답변보다는 가능성의 범위를 산출한다. 계산이란 수나 양의 경우 수학적으로 결정하거나, 추상적인 문제의 경우 논리, 이성 또는 상식을 이용해 답을 추론하는 것을 의미한다. 영어 낱말은 원래 담낭에 있는 작은 돌을 의미하는 라틴어 calculus에서 유래했다. 이는 계산을 위해 사용되는 주판과 함께 사용되는 작은 돌을 의미했다. 주판은 그리스와 로마 사람들이 산술 계산을 위해 사용한 기구로, 계산자와 전자계산기 이전에 사용되었다. (ko)
 • Obliczenia – proces przetwarzania (zwykle liczbowych) w jeden lub większą liczbę wyników. Obliczenia mogą być numeryczne, to znaczy bezpośrednio na liczbach, lub ich przybliżeniach albo symboliczne na symbolach matematycznych. (pl)
 • 計算(けいさん)とは、与えられた情報をもとに、命題に従って演繹することである。計算に使用される手続きはアルゴリズムと呼ばれる。計算を行う装置や機械は、計算機という。対人関係において、戦略をアルゴリズムとして状況を有利に運ぶことも時に「計算」と表現される。 (ja)
 • Em matemática, uma conta é um processo que transforma uma ou mais entradas em uma ou mais saídas. (pt)
 • Beräkning eller kalkyl är en eller flera matematiska operationer för att lösa ett problem. Beräkningar kan göras analytiskt (med matematiska uttryck som består av parametrar) eller numeriskt. Numeriska beräkningar studeras i beräkningsvetenskap. Ett exempel på en enkel beräkning är: (sv)
 • Обчислення, розрахунок (англ. calculcation) — процес отримання якого-небудь результату за допомогою дій над числами. Виконання обчислень вивчає арифметика. Для допомоги при обчисленнях може використовуватись Excel, калькулятор, рахівниця, пальці, камінці та інші інструменти. Якщо допоміжні засоби не використовуються, то обчислення називаються усними. (uk)
 • 計算(英語:Calculation)是一種將「單一或多個的輸入值」轉換為「單一或多個的結果」的一種思考過程。 計算的定義有許多種使用方式,有相當精確的定義,例如使用各種算法進行的「算术」,也有較為抽象的定義,例如在一場競爭中「策略的計算」或是「計算」兩人之間關係的成功機率。 將7乘以8(7x8)就是一種簡單的算術。 利用布莱克-斯科尔斯模型來算出財務評估中的公平價格(fair price)就是一種複雜的算術。 從投票意向計算評估出的選舉結果(民意調查)也包含了某種算術,但是提供的結果是「各種可能性的範圍」而不是單一的正確答案。 (zh)
 • Вычисле́ние — математическое преобразование, позволяющее преобразовывать входящий поток информации в выходной, с отличной от первого структурой. Если смотреть с точки зрения теории информации, вычисление — это получение из входных данных нового знания. Этот термин используется в широком диапазоне значений, от арифметического вычисления суммы чисел до вычисления шансов на победу в соревновании с использованием сложного эвристического анализа. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 239121 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 2998 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1116249432 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Výpočet či kalkul je posloupnost aritmetických nebo jiných operací, kterou ze známých, nejčastěji číselných údajů (dat) získáme požadovaný výsledek (výsledky). (cs)
 • En matemática, una cuenta o un cálculo es una operación o un conjunto de operaciones aritméticas, como por ejemplo una multiplicación es una sucesión de sumas. Aunque generalmente se efectúa con números, una cuenta matemática es también un cómputo: un proceso deliberado de transformar una o más variables por medio de algún algoritmo; en este sentido se utiliza también dentro de la informática, la estadística matemática y la teoría de la computabilidad.​​ (es)
 • En mathématiques, un calcul est une opération ou un ensemble d'opérations effectuées sur des grandeurs. Initialement ces grandeurs étaient des nombres mais le développement des outils mathématiques et de l'abstraction permet maintenant d'effectuer des calculs sur des objets plus complexes (fonctions, vecteurs, propositions).Par la suite, l'informatique a permis de faire couramment des calculs sur des données formelles variées et le calcul est devenu un objet d'étude dans la théorie de la calculabilité. L'addition est un exemple de calcul. (fr)
 • Il calcolo è una facoltà o processo mentale cognitivo su base volontaria che trasforma uno o più dati numerici in ingresso in uno o più risultati. Si tratta dunque di una forma di elaborazione dati. (it)
 • 계산(計算, 영어: calculation)은 주어진 정보를 이용해 어떤 값이나 결과를 구하는 과정을 뜻한다. 이 용어는 다양한 뜻으로 쓰이는데, 이 용어는 알고리즘을 사용하는 매우 명확한 산술적 계산에서부터 경기에서 전략을 계산하거나 두 사람 사이의 관계를 계산할 수 있는 모호한 휴리스틱에 이르기까지 다양한 의미로 사용된다. 예를 들어, 7에 6을 곱하는 것은 간단한 알고리즘 계산이다. 블랙-숄즈 모형을 사용하여 금융상품의 공정가치를 추정하는 것은 더 복잡한 알고리즘 계산이다. 여론조사에서 예상하는 선거 결과에 대한 통계적 추정도 알고리즘 계산에 포함되나, 정확한 답변보다는 가능성의 범위를 산출한다. 계산이란 수나 양의 경우 수학적으로 결정하거나, 추상적인 문제의 경우 논리, 이성 또는 상식을 이용해 답을 추론하는 것을 의미한다. 영어 낱말은 원래 담낭에 있는 작은 돌을 의미하는 라틴어 calculus에서 유래했다. 이는 계산을 위해 사용되는 주판과 함께 사용되는 작은 돌을 의미했다. 주판은 그리스와 로마 사람들이 산술 계산을 위해 사용한 기구로, 계산자와 전자계산기 이전에 사용되었다. (ko)
 • Obliczenia – proces przetwarzania (zwykle liczbowych) w jeden lub większą liczbę wyników. Obliczenia mogą być numeryczne, to znaczy bezpośrednio na liczbach, lub ich przybliżeniach albo symboliczne na symbolach matematycznych. (pl)
 • 計算(けいさん)とは、与えられた情報をもとに、命題に従って演繹することである。計算に使用される手続きはアルゴリズムと呼ばれる。計算を行う装置や機械は、計算機という。対人関係において、戦略をアルゴリズムとして状況を有利に運ぶことも時に「計算」と表現される。 (ja)
 • Em matemática, uma conta é um processo que transforma uma ou mais entradas em uma ou mais saídas. (pt)
 • Beräkning eller kalkyl är en eller flera matematiska operationer för att lösa ett problem. Beräkningar kan göras analytiskt (med matematiska uttryck som består av parametrar) eller numeriskt. Numeriska beräkningar studeras i beräkningsvetenskap. Ett exempel på en enkel beräkning är: (sv)
 • Обчислення, розрахунок (англ. calculcation) — процес отримання якого-небудь результату за допомогою дій над числами. Виконання обчислень вивчає арифметика. Для допомоги при обчисленнях може використовуватись Excel, калькулятор, рахівниця, пальці, камінці та інші інструменти. Якщо допоміжні засоби не використовуються, то обчислення називаються усними. (uk)
 • 計算(英語:Calculation)是一種將「單一或多個的輸入值」轉換為「單一或多個的結果」的一種思考過程。 計算的定義有許多種使用方式,有相當精確的定義,例如使用各種算法進行的「算术」,也有較為抽象的定義,例如在一場競爭中「策略的計算」或是「計算」兩人之間關係的成功機率。 將7乘以8(7x8)就是一種簡單的算術。 利用布莱克-斯科尔斯模型來算出財務評估中的公平價格(fair price)就是一種複雜的算術。 從投票意向計算評估出的選舉結果(民意調查)也包含了某種算術,但是提供的結果是「各種可能性的範圍」而不是單一的正確答案。 (zh)
 • Вычисле́ние — математическое преобразование, позволяющее преобразовывать входящий поток информации в выходной, с отличной от первого структурой. Если смотреть с точки зрения теории информации, вычисление — это получение из входных данных нового знания. Этот термин используется в широком диапазоне значений, от арифметического вычисления суммы чисел до вычисления шансов на победу в соревновании с использованием сложного эвристического анализа. (ru)
 • العملية الحسابية هي عملية معتمدة لتحويل واحد أو أكثر من المدخلات إلى واحد أو أكثر من النتائج، مع تغيير متغير. على سبيل المثال، ضرب العدد 7 بالعدد 8 عملية بسيطة حسابيا. بينما تقدير السعر العادل للأدوات المالية باستخدام نموذج بلاك شولز هو عملية معقدة حسابيا. تشمل العمليات الحسابية كذلك التقديرات الإحصائية لنتائج الانتخابات، وذلك باستخدام استطلاعات الرأي. (ar)
 • En matemàtica, un compte o càlcul és una operació o un conjunt d'operacions aritmètiques, com per exemple una multiplicació o una successió de sumes (p. ex.: No surten els comptes). Encara que generalment es fa amb nombres, un compte matemàtic és un còmput: un procés deliberat de transformar una o més variables mitjançant d'algun algorisme, en aquest sentit s'utilitza també dins de la informàtica, l'estadística matemàtica i la (o computabilitat). (ca)
 • A calculation is a deliberate mathematical process that transforms one or more inputs into one or more outputs or results. The term is used in a variety of senses, from the very definite arithmetical calculation of using an algorithm, to the vague heuristics of calculating a strategy in a competition, or calculating the chance of a successful relationship between two people. For example, multiplying 7 by 6 is a simple algorithmic calculation. Estimating the fair price for financial instruments using the Black–Scholes model is a more complex algorithmic calculation. (en)
 • Als Rechnen wird die Tätigkeit der logischen Verknüpfung von Objekten wie etwa von Zahlen bezeichnet. Während Zahlzeichen oder Ziffern der Darstellung von Zahlen dienen, bedient sich die mathematische Notation der Verknüpfungen und Zusammenhänge zwischen den Objekten in Logik, Mathematik und Informatik anderer Symbole. Die mit solchen mathematischen Symbolen formulierten Aussagen oder Formeln entsprechen dann Sätzen einer Sprache, die formaler ist als natürliche Sprachen. (de)
 • Penghitungan adalah proses yang disengaja untuk mengubah satu masukan atau lebih ke dalam hasil tertentu, dengan sejumlah peubah. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, dari kalkulasi aritmetika pasti menggunakan algoritme hingga heuristik samar untuk mengkalkulasi strategi dalam kompetisi atau kesempatan dari hubungan yang berhasil antara 2 orang. Mengalikan 7 dengan 8 merupakan kalkulasi algoritme sederhana. Memperkirakan harga yang pantas untuk menggunakan termasuk kalkulasi algoritme yang kompleks. (in)
rdfs:label
 • حساب (ar)
 • Compte (càlcul) (ca)
 • Výpočet (cs)
 • Rechnen (de)
 • Calculation (en)
 • Cuenta (matemática) (es)
 • Penghitungan (in)
 • Calcul (mathématiques) (fr)
 • Calcolo (matematica) (it)
 • 計算 (ja)
 • 계산 (ko)
 • Obliczenia (pl)
 • Вычисление (ru)
 • Conta matemática (pt)
 • Beräkning (sv)
 • Обчислення (uk)
 • 计算 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License