Btrfs, an abbreviation for b-tree file system, (pronounced as "butter fuss", "better F S", "butter F S", "b-tree F S", or simply by spelling it out) is a file system based on the copy-on-write (COW) principle, initially designed at Oracle Corporation for use in Linux. The development of Btrfs began in 2007, and since November 2013 the file system's on-disk format has been declared stable in the Linux kernel.

Property Value
dbo:abstract
 • Btrfs والاسم هو إختصار لجملة (B-tree file system ويلفظ بطرق متعددة "Butter F S", "Butterfuss", "Better F S", أو "B-tree F S") وهو نظام ملفات تجريبي على النواة لينكس يدعم النسخ عند الكتابة ومرخص برخصة رخصة جنو العمومية. بدأت شركة اوراكل بتطويره سنة 2007م ،مازال في مرحلة تطوير مستمر ويوصف بأنه غير مستقر. خصوصاً عندما يمتلئ نظام الملفات بشكل كامل في حالة عدم وجود فراغ ينشا تحدي لحذف الملفات. (ar)
 • Btrfs (B-tree FS, normalment pronunciat "Butter FS") és un sistema de fitxers copy-on-write anunciat per Oracle Corporation per a GNU/Linux. El seu objectiu és substituir l'actual sistema de fitxers ext3, eliminant el major nombre de les seves limitacions, especialment amb la grandària màxima dels fitxers, a més de l'adopció de noves tecnologies no suportades per ext3. S'afirma també que es «centrarà en la tolerància a fallades, reparació i administració fàcil». Al febrer de 2009, es va desenvolupar intensivament el Btrfs i va estar disponible només a efectes de ser avaluat. Btrfs v0.19 es va publicar el juny de 2009, com a programari lliure sota llicència GPL. Inicialment estava previst publicar Btrfs v1.0 (amb el format de disc finalitzat) cap a finals de 2008 però, després de sobrepassar-se aquesta data, no s'ha tornat a donar una data per a la versió definitiva. Theodore Ts'o, desenvolupador dels sistemes ext3 i ext4, va dir que Btrfs «té algunes de les idees de disseny de Reiser4» i que «el sistema de fitxers té suport per a algunes característiques avançades que estan dissenyades per incorporar-se en ZFS». En la versió 2.6.29 del nucli Linux es va afegir suport experimental per a aquest sistema de fitxers. (ca)
 • Btrfs (B-tree file system, vyslovováno "Butter F S" či "B-tree F S") je copy-on-write souborový systém pro Linux vyvíjený od roku 2007 společností Oracle. Je šířen pod licencí GNU GPL. Má na poli linuxových souborových systémů přinést některé vlastnosti ZFS od Sunu (nyní Oraclu), který nelze začlenit do zdrojových kódů linuxového jádra, neboť je uvolněn pod licencí CDDL (Common Development and Distribution License) nekompatibilní s GPL (licence jádra). V linuxovém jádře je zařazen od verze 2.6.29-rc1. V roce 2014 byl uvolněn v produkční kvalitě. (cs)
 • Das Btrfs (B-tree FS; englisch: [ˈbɛtəɹ fʂ]) ist ein Copy-On-Write-Dateisystem, das seit 2007 als freie Software unter der GNU General Public License (GPL) für das Betriebssystem Linux und seit 2016, mit der Bezeichnung WinBtrfs, plattformübergreifend für Windows (ab Windows 7) sowie ReactOS entwickelt wird. Btrfs wird seit einiger Zeit als Nachfolger des bislang im Linux-Umfeld vorherrschenden ext4-Dateisystem gehandelt, da dieses nur einen Teil der Beschränkungen von ext3 wie Dateigröße und Gesamtdateisystemgröße aufgehoben hat. So setzte Andrew Morton, einer der prominentesten Linux-Kernel-Entwickler, in 2008 „auf längere Sicht auf Btrfs“. Stand 2018 hat Btrfs diese Nachfolge jedoch noch nicht angetreten. (de)
 • Btrfs (B-tree FS) es un sistema de archivos copy-on-write anunciado por Oracle Corporation para GNU/Linux. Su objetivo es sustituir al actual sistema de archivos ext4, eliminando el mayor número de sus limitaciones, en especial con el tamaño máximo de los ficheros; además de la adopción de nuevas tecnologías no soportadas por ext3. Se afirma también que se "centrará en la tolerancia a fallos, reparación y fácil administración". En febrero de 2009, Btrfs fue desarrollado intensivamente y solo estuvo disponible para ser evaluado. Btrfs v0.19 fue publicado en junio de 2009, como software libre bajo licencia GPL. Inicialmente, estaba previsto publicar Btrfs v1.0 (con el formato de disco finalizado) hacia finales de 2008 pero, tras sobrepasarse esa fecha, no se ha vuelto a dar una fecha para la versión definitiva. Theodore Ts'o, desarrollador de los sistemas ext3 y ext4, dice que Btrfs "tiene algunas de las ideas de diseño de Reiser4"[cita requerida] y que "el sistema de archivos tiene soporte para algunas características avanzadas que están diseñadas para incorporarse en ZFS".[cita requerida] En la versión 2.6.29 del núcleo Linux se añadió soporte experimental para este sistema de archivos. Synology lo ha incluido en su DSM 6. (es)
 • Btrfs (B-tree file system, prononcé ButterFS) est un système de fichiers des années 2010 fondé sur le Copy-On-Write (copie sur écriture en français) sous licence GNU GPL, développé conjointement par Oracle, Red Hat, Fujitsu, Intel, SUSE, (en) et autres. En 2012, alors qu'il n'était pas encore considéré comme tout à fait stable, un effort intense de développement et de test est fourni par la communauté afin de faire de Btrfs le successeur de ext4 et ext3, systèmes de fichiers habituels des distributions Linux. OpenSuse 13.2 propose dès son lancement Btrfs par défaut pour la partition racine afin d'assurer la sécurité et laisse le choix entre ext4 et XFS (plus rapide) pour /home. Btrfs offre les fonctionnalités suivantes absentes d'autres systèmes de fichiers : * instantané (snapshots) ; * somme de contrôle. Ces caractéristiques sont importantes pour les systèmes Linux, serveurs comme postes clients, car les tailles de stockage comme les configurations tendent à augmenter et à se complexifier. La technique de l'instantané, en particulier, garantit de pouvoir faire une sauvegarde cohérente des fichiers du système tels qu'ils étaient au moment précis de l'instantané, même si la sauvegarde dure plusieurs heures et que de nombreux fichiers sont modifiés entre-temps. (fr)
 • Btrfs, an abbreviation for b-tree file system, (pronounced as "butter fuss", "better F S", "butter F S", "b-tree F S", or simply by spelling it out) is a file system based on the copy-on-write (COW) principle, initially designed at Oracle Corporation for use in Linux. The development of Btrfs began in 2007, and since November 2013 the file system's on-disk format has been declared stable in the Linux kernel. Btrfs is intended to address the lack of pooling, snapshots, checksums, and integral multi-device spanning in Linux file systems. Chris Mason, the principal Btrfs author, has stated that its goal was "to let Linux scale for the storage that will be available. Scaling is not just about addressing the storage but also means being able to administer and to manage it with a clean interface that lets people see what's being used and makes it more reliable". (en)
 • Btrfs (B-tree FS, "Butter FS" o "Better FS") è un file system per Linux di tipo copy-on-write dotato di checksumming, annunciato da Oracle Corporation nel 2007 e pubblicato sotto la GNU General Public License (GPL). Nato inizialmente come risposta al filesystem ZFS, è il filesystem scelto da MeeGo, il sistema operativo open source sviluppato da Intel e Nokia per smartphone, netbook e navigatori satellitari.Esso è disponibile in diverse distribuzioni Linux, comeArch Linux dal gennaio 2012,Debian dalla versione 6,Fedora dalla versione 16,Gentoo Linux dal mese di luglio 2010,OpenSUSE a partire dalla versione 12.1, eUbuntu dalla versione 10.04.La prima distribuzione enterprise di linux che abbia adottato btrfs è SUSE 11 SP2, resa disponibile al grande pubblico il 2 marzo 2012. Chris Mason, direttore del comparto Linux Kernel Engineering di Oracle e autore di btrfs, ha affermato: «Lo scopo principale è di permettere a Linux di scalare sulle ingenti risorse di storage che saranno disponibili in futuro. Scalare bene non si limita alle sole funzionalità di completo indirizzamento ma significa anche avere un'interfaccia pulita per l'amministrazione e una gestione che sia affidabile e che permetta agli utenti di comprendere chiaramente ogni passaggio.» La prima comparsa di Btrfs nel kernel Linux risale alla prerelease 2.6.29-rc1 del kernel Linux, mentre la prima versione definita stabile è stata pubblicata nella versione 3.10. Lo sviluppo del filesystem procede tuttora. (it)
 • Btrfs(B-tree file system : バター エフエス、またはB木 『ビーツリー』 エフエスと読む)はLinux向けのコピーオンライトのファイルシステムで、オラクルによって2007年に発表されGNU General Public License (GPL) の元で公開されている。BtrfsはZFSファイルシステムの影響を受けて開発され、スナップショットやコピーオンライトの機能を持ち、他のLinuxファイルシステムが現在持っている多くの制約を受けないことが期待されている。 (ja)
 • Btrfs(B-tree file system 또는 Butter file system, Better F S)는 파일 시스템 가운데 하나로 현재 페이스북의 이 개발을 지휘하고 있다. 꽤 안정화되어 시험적으로 사용하는곳들이 생기고 있다. GNU 일반 공중 사용 허가서를 따르고 있으며 2014년 2월 5일 현재 최신판은 3.13(리눅스 커널 2.6.32 이후 릴리즈된 커널에 기본으로 포함)이다. (ko)
 • Btrfs (B-tree FS, uitgesproken als Better FS) is een copy-on-write-bestandssysteem ontworpen en geïmplementeerd door Oracle en uitgebracht onder de GNU General Public License (GPL). Btrfs is gemaakt als een antwoord op ZFS en de tekortkomingen van de huidige bestandssystemen. Het bestandssysteem kan gebruikt worden op Linux en Windows. (nl)
 • Btrfs (ang. B-tree File System) – system plików dla systemu Linux. Firma Oracle ogłosiła prace nad nim w 2007, a sam system został udostępniony na licencji GNU General Public License. Jest domyślnym systemem plików dla dystrybucji openSUSE oraz SUSE Linux Enterprise Desktop i SUSE Linux Enterprise Server. (pl)
 • Btrfs (B-tree file system) é um sistema de arquivos baseado no princípio cópia em gravação (do inglês copy-on-write (COW)), inicialmente desenvolvido pela Oracle Corporation para ser usado no Linux. O desenvolvimento do Btrfs começou em 2007, e em Agosto de 2014, o formato em disco do sistema de arquivos foi marcado como estável. Btrfs é projetado para solucionar problemas como falta de agrupamento de discos ou volumes, snapshots (imagem instantânea do sistema de arquivos), checksums (Soma de verificação), e uso de múltiplos volumes simultaneamente nos sistemas de arquivos do Linux. Chris Mason, o principal autor do Btrfs, disse que o objetivo dele foi "fazer o Linux ser escalável para a tecnologia de armazenamento que estará disponível no futuro. Escalar não é só lidar com o armazenamento mas também significa ser capaz de administrá-lo e gerenciá-lo com uma interface limpa que deixa as pessoas verem o que está sendo usado e torná-lo mais confiável." (pt)
 • Btrfs (B-tree FS, «Better FS» или «Butter FS») — файловая система для Linux, основанная на структурах B-деревьев и работающая по принципу «копирование при записи» (copy-on-write). Опубликована корпорацией Oracle в 2007 году под лицензией GNU General Public License. Среди первоначальных целей разработки было обеспечение конкуренции файловой системе ZFS (использование которой в Linux было затруднено лицензионными ограничениями) и избавление от недостатков, присущих ранним файловым системам для Linux. Основной автор — (англ. Chris Mason) — отмечал также наличие простого интерфейса управления файловой системой в качестве одной из целей создания. Изначально планировалось выпустить Btrfs v1.0 и зафиксировать формат хранения в конце 2008 года, однако формат был зафиксирован только 12 июня 2010 года. Btrfs включена в основную ветвь ядра Linux начиная с версии 2.6.29-rc в статусе экспериментальной. Проведённая ресурсом Phoronix оценка производительности показала, что Btrfs с включённым режимом сжатия иногда опережает по производительности Ext4. (ru)
 • Btrfs(B-tree檔案系統,通常念成Butter FS,Better FS或B-tree FS),一種支持寫入時複製(COW)的文件系统,運行在Linux作業系統,採用GPL授權。Oracle于2007年對外宣布這項計劃,並釋出原始碼,在2014年8月釋出穩定版。目标是取代Linux目前的ext3文件系统,改善ext3的限制,特別是单个文件的大小,总文件系统大小或文件检查和加入ext3未支持的功能,像是可写快照(writable snapshots)、快照的快照(snapshots of snapshots)、内建磁盘阵列(RAID),以及子卷(subvolumes)。Btrfs也宣称专注在“容错、修复及易于管理”。 (zh)
 • Btrfs (B-tree file system) — нова файлова система для Linux, створена з метою реалізації додаткових функцій які б покращили відмовостійкість, спростили адміністрування і ремонтні роботи. Btrfs зберігає інформацію у вигляді Б-дерева і працює за принципом «копіювання при запису». Розробка файлової системи почалася в 2007 році в корпорації Oracle, а в серпні 2008 року вихідний код був опублікований під загальною публічною ліцензією GNU (GPL). (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 12214168 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 63832 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985814684 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:attributes
 • POSIX and extended attributes (en)
dbp:compression
 • Yes (en)
dbp:copyOnWrite
 • Yes (en)
dbp:dateRange
 • 64 (xsd:integer)
dbp:dateResolution
 • Nanosecond (en)
dbp:datesRecorded
 • Creation , modification , attribute modification , and access (en)
dbp:developer
 • Facebook, Fujitsu, Fusion-IO, Intel, Linux Foundation, Netgear, Oracle Corporation, Red Hat, STRATO AG, and SUSE (en)
dbp:directoryStruct
dbp:encryption
 • Planned (en)
dbp:fileStruct
dbp:fileSystemPermissions
 • POSIX and ACL (en)
dbp:filenameCharacterSet
 • All except and (en)
dbp:fullName
 • B-tree file system (en)
dbp:id
 • hxWuaozpe2I (en)
dbp:introductionDate
 • Linux kernel 2.6.29, (en)
dbp:license
dbp:maxFileSize
 • 16 (xsd:integer)
dbp:maxFilenameSize
 • 255 (xsd:integer)
dbp:maxFilesNo
 • 264 (xsd:integer)
dbp:maxVolumeSize
 • 16 (xsd:integer)
dbp:name
 • Btrfs (en)
dbp:os
dbp:singleInstanceStorage
 • Yes (en)
dbp:title
 • I Can't Believe This is Butter! A tour of btrfs (en)
dbp:website
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Btrfs والاسم هو إختصار لجملة (B-tree file system ويلفظ بطرق متعددة "Butter F S", "Butterfuss", "Better F S", أو "B-tree F S") وهو نظام ملفات تجريبي على النواة لينكس يدعم النسخ عند الكتابة ومرخص برخصة رخصة جنو العمومية. بدأت شركة اوراكل بتطويره سنة 2007م ،مازال في مرحلة تطوير مستمر ويوصف بأنه غير مستقر. خصوصاً عندما يمتلئ نظام الملفات بشكل كامل في حالة عدم وجود فراغ ينشا تحدي لحذف الملفات. (ar)
 • Btrfs (B-tree file system, vyslovováno "Butter F S" či "B-tree F S") je copy-on-write souborový systém pro Linux vyvíjený od roku 2007 společností Oracle. Je šířen pod licencí GNU GPL. Má na poli linuxových souborových systémů přinést některé vlastnosti ZFS od Sunu (nyní Oraclu), který nelze začlenit do zdrojových kódů linuxového jádra, neboť je uvolněn pod licencí CDDL (Common Development and Distribution License) nekompatibilní s GPL (licence jádra). V linuxovém jádře je zařazen od verze 2.6.29-rc1. V roce 2014 byl uvolněn v produkční kvalitě. (cs)
 • Btrfs(B-tree file system : バター エフエス、またはB木 『ビーツリー』 エフエスと読む)はLinux向けのコピーオンライトのファイルシステムで、オラクルによって2007年に発表されGNU General Public License (GPL) の元で公開されている。BtrfsはZFSファイルシステムの影響を受けて開発され、スナップショットやコピーオンライトの機能を持ち、他のLinuxファイルシステムが現在持っている多くの制約を受けないことが期待されている。 (ja)
 • Btrfs(B-tree file system 또는 Butter file system, Better F S)는 파일 시스템 가운데 하나로 현재 페이스북의 이 개발을 지휘하고 있다. 꽤 안정화되어 시험적으로 사용하는곳들이 생기고 있다. GNU 일반 공중 사용 허가서를 따르고 있으며 2014년 2월 5일 현재 최신판은 3.13(리눅스 커널 2.6.32 이후 릴리즈된 커널에 기본으로 포함)이다. (ko)
 • Btrfs (B-tree FS, uitgesproken als Better FS) is een copy-on-write-bestandssysteem ontworpen en geïmplementeerd door Oracle en uitgebracht onder de GNU General Public License (GPL). Btrfs is gemaakt als een antwoord op ZFS en de tekortkomingen van de huidige bestandssystemen. Het bestandssysteem kan gebruikt worden op Linux en Windows. (nl)
 • Btrfs (ang. B-tree File System) – system plików dla systemu Linux. Firma Oracle ogłosiła prace nad nim w 2007, a sam system został udostępniony na licencji GNU General Public License. Jest domyślnym systemem plików dla dystrybucji openSUSE oraz SUSE Linux Enterprise Desktop i SUSE Linux Enterprise Server. (pl)
 • Btrfs(B-tree檔案系統,通常念成Butter FS,Better FS或B-tree FS),一種支持寫入時複製(COW)的文件系统,運行在Linux作業系統,採用GPL授權。Oracle于2007年對外宣布這項計劃,並釋出原始碼,在2014年8月釋出穩定版。目标是取代Linux目前的ext3文件系统,改善ext3的限制,特別是单个文件的大小,总文件系统大小或文件检查和加入ext3未支持的功能,像是可写快照(writable snapshots)、快照的快照(snapshots of snapshots)、内建磁盘阵列(RAID),以及子卷(subvolumes)。Btrfs也宣称专注在“容错、修复及易于管理”。 (zh)
 • Btrfs (B-tree file system) — нова файлова система для Linux, створена з метою реалізації додаткових функцій які б покращили відмовостійкість, спростили адміністрування і ремонтні роботи. Btrfs зберігає інформацію у вигляді Б-дерева і працює за принципом «копіювання при запису». Розробка файлової системи почалася в 2007 році в корпорації Oracle, а в серпні 2008 року вихідний код був опублікований під загальною публічною ліцензією GNU (GPL). (uk)
 • Btrfs (B-tree FS, normalment pronunciat "Butter FS") és un sistema de fitxers copy-on-write anunciat per Oracle Corporation per a GNU/Linux. El seu objectiu és substituir l'actual sistema de fitxers ext3, eliminant el major nombre de les seves limitacions, especialment amb la grandària màxima dels fitxers, a més de l'adopció de noves tecnologies no suportades per ext3. S'afirma també que es «centrarà en la tolerància a fallades, reparació i administració fàcil». (ca)
 • Das Btrfs (B-tree FS; englisch: [ˈbɛtəɹ fʂ]) ist ein Copy-On-Write-Dateisystem, das seit 2007 als freie Software unter der GNU General Public License (GPL) für das Betriebssystem Linux und seit 2016, mit der Bezeichnung WinBtrfs, plattformübergreifend für Windows (ab Windows 7) sowie ReactOS entwickelt wird. (de)
 • Btrfs, an abbreviation for b-tree file system, (pronounced as "butter fuss", "better F S", "butter F S", "b-tree F S", or simply by spelling it out) is a file system based on the copy-on-write (COW) principle, initially designed at Oracle Corporation for use in Linux. The development of Btrfs began in 2007, and since November 2013 the file system's on-disk format has been declared stable in the Linux kernel. (en)
 • Btrfs (B-tree FS) es un sistema de archivos copy-on-write anunciado por Oracle Corporation para GNU/Linux. Su objetivo es sustituir al actual sistema de archivos ext4, eliminando el mayor número de sus limitaciones, en especial con el tamaño máximo de los ficheros; además de la adopción de nuevas tecnologías no soportadas por ext3. Se afirma también que se "centrará en la tolerancia a fallos, reparación y fácil administración". Synology lo ha incluido en su DSM 6. (es)
 • Btrfs (B-tree file system, prononcé ButterFS) est un système de fichiers des années 2010 fondé sur le Copy-On-Write (copie sur écriture en français) sous licence GNU GPL, développé conjointement par Oracle, Red Hat, Fujitsu, Intel, SUSE, (en) et autres. En 2012, alors qu'il n'était pas encore considéré comme tout à fait stable, un effort intense de développement et de test est fourni par la communauté afin de faire de Btrfs le successeur de ext4 et ext3, systèmes de fichiers habituels des distributions Linux. OpenSuse 13.2 propose dès son lancement Btrfs par défaut pour la partition racine afin d'assurer la sécurité et laisse le choix entre ext4 et XFS (plus rapide) pour /home. (fr)
 • Btrfs (B-tree FS, "Butter FS" o "Better FS") è un file system per Linux di tipo copy-on-write dotato di checksumming, annunciato da Oracle Corporation nel 2007 e pubblicato sotto la GNU General Public License (GPL). La prima comparsa di Btrfs nel kernel Linux risale alla prerelease 2.6.29-rc1 del kernel Linux, mentre la prima versione definita stabile è stata pubblicata nella versione 3.10. Lo sviluppo del filesystem procede tuttora. (it)
 • Btrfs (B-tree FS, «Better FS» или «Butter FS») — файловая система для Linux, основанная на структурах B-деревьев и работающая по принципу «копирование при записи» (copy-on-write). Опубликована корпорацией Oracle в 2007 году под лицензией GNU General Public License. Среди первоначальных целей разработки было обеспечение конкуренции файловой системе ZFS (использование которой в Linux было затруднено лицензионными ограничениями) и избавление от недостатков, присущих ранним файловым системам для Linux. Основной автор — (англ. Chris Mason) — отмечал также наличие простого интерфейса управления файловой системой в качестве одной из целей создания. (ru)
 • Btrfs (B-tree file system) é um sistema de arquivos baseado no princípio cópia em gravação (do inglês copy-on-write (COW)), inicialmente desenvolvido pela Oracle Corporation para ser usado no Linux. O desenvolvimento do Btrfs começou em 2007, e em Agosto de 2014, o formato em disco do sistema de arquivos foi marcado como estável. (pt)
rdfs:label
 • Btrfs (ar)
 • Btrfs (ca)
 • Btrfs (cs)
 • Btrfs (de)
 • Btrfs (en)
 • Btrfs (es)
 • Btrfs (fr)
 • Btrfs (it)
 • Btrfs (ja)
 • Btrfs (ko)
 • Btrfs (nl)
 • Btrfs (pl)
 • Btrfs (pt)
 • Btrfs (ru)
 • Btrfs (uk)
 • Btrfs (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of