About: Bisoprolol

An Entity of Type: chemical substance, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Bisoprolol, marketed under the tradename Concor among others, is a beta blocker medication most commonly used for heart diseases. This specifically includes high blood pressure, chest pain from not enough blood flow to the heart, and heart failure. It is taken by mouth. Bisoprolol is on the World Health Organization's List of Essential Medicines. Bisoprolol is available as a generic medication. In 2017, it was the 268th most commonly prescribed medication in the United States, with more than one million prescriptions.

Property Value
dbo:abstract
 • Η βισοπρολόλη, που διατίθεται στο εμπόριο με την εμπορική ονομασία Concor μεταξύ άλλων, είναι φάρμακο τύπου που χρησιμοποιείται συνήθως για καρδιακές παθήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τις υψηλή αρτηριακή πίεση, πόνο στο στήθος από ανεπαρκή ροή αίματος προς την καρδιά και καρδιακή ανεπάρκεια. Λαμβάνεται από το στόμα. Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, αίσθημα κόπωσης, διάρροια και οίδημα στα πόδια. Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν την επιδείνωση του άσθματος, τον αποκλεισμό της ικανότητας αναγνώρισης χαμηλού σακχάρου στο αίμα και την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να είναι επιβλαβής για το μωρό. Η βισοπρολόλη ανήκει στην οικογένεια φαρμάκων βήτα αναστολέα και είναι επιλεκτικός αναστολέας των β1 αναστολέων. Η βισοπρολόλη κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1976 και εγκρίθηκε για ιατρική χρήση το 1986. Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η βισοπρολόλη διατίθεται ως γενόσημο φάρμακο. Το 2017, ήταν η 268η πιο συχνά συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερες από ένα εκατομμύριο συνταγές. (el)
 • Bisoprolol ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der selektiven β1-Adrenorezeptorenblocker (kurz Betablocker). Es wird zur Behandlung des Bluthochdrucks, der Angina Pectoris, der chronischen Herzinsuffizienz und bei Tachykardien eingesetzt. Chemisch gesehen handelt es sich um einen Phenolether, siehe nebenstehende Formel. (de)
 • Bisoprolol, marketed under the tradename Concor among others, is a beta blocker medication most commonly used for heart diseases. This specifically includes high blood pressure, chest pain from not enough blood flow to the heart, and heart failure. It is taken by mouth. Common side effects include headache, feeling tired, diarrhea, and swelling in the legs. More severe side effects include worsening asthma, blocking the ability to recognize low blood sugar, and worsening heart failure. There are concerns that use during pregnancy may be harmful to the baby. Bisoprolol is in the beta blocker family of medications and is of the β1 selective type. Bisoprolol is on the World Health Organization's List of Essential Medicines. Bisoprolol is available as a generic medication. In 2017, it was the 268th most commonly prescribed medication in the United States, with more than one million prescriptions. (en)
 • Bisoprolol es el nombre genérico de un medicamento que actúa como bloqueador de los receptores β1 cardioselectivos, es decir que sus acciones son específicas en el corazón antes de llegar a ser efectivas en el pulmón, por lo que está indicado en medicina—sola o combinado con otros medicamentos—para el tratamiento de la diversas cardiopatías. El bisoprolol tiene la ventaja de ser de larga duración, de manera que puede ser indicada en una toma diaria, a diferencia de otros beta bloqueantes que deben ser tomadas 2 - 3 veces cada día. A pesar de que el bisoprolol y otros beta bloqueantes cardioselectivos tienen poco efecto sobre receptores β2 en el pulmón, no son cardioespecíficos, por lo que deben ser administrados bajo supervisión médica en pacientes asmáticos. (es)
 • Le bisoprolol est une molécule de la classe des bêta-bloquants, utilisée pour traiter l'angine de poitrine. Le bisoprolol (ainsi que les autres bêta-bloquants le métoprolol et le carvédilol) prolonge la survie de patients présentant une insuffisance cardiaque . Il fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (liste mise à jour en avril 2013). (fr)
 • Bisoprolol, adalah obat yang digunakan terutama untuk penyakit jantung. Hal Ini secara khusus mencakup tekanan darah tinggi, angina pektoris, dan gagal jantung. Efek samping yang umum termasuk sakit kepala, rasa lelah, diare, dan edema di kaki. Efek samping yang lebih berat antara lain seperti memburuknya asma, penurunan kemampuan untuk mendeteksi rendahnya kadar gula darah, dan memburuknya gagal jantung. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan selama kehamilan dapat berbahaya bagi bayi. Bisoprolol merupakan obat golongan penghambat reseptor beta dan selektif pada reseptor β1. Bisoprolol telah dipatenkan pada tahun 1976 dan telah disetujui untuk penggunaan medis pada tahun 1986. Obat ini termasuk ke dalam Daftar Obat Esensial Organisasi Kesehatan Dunia. Bisoprolol tersedia sebagai obat generik. (in)
 • Il bisoprololo è un farmaco utilizzato nel trattamento dell'insufficienza cardiaca, dell'aritmia e dell'ipertensione; appartenente alla classe dei β-bloccanti, altamente β1-selettivo, quindi è in grado di interagire con il sistema simpatico, per garantire il mantenimento di una gittata cardiaca ottimale. (it)
 • 비소프롤롤(Bisoprolol, 상표명: Zebeta 등)은 대부분 심혈관계 질환을 위해 사용되는 약물이다. 여기에는 특히 고혈압, 심장에 혈액이 충분히 공급되지 않은 데서 비롯되는 흉통, 심부전이 포함된다. 구강으로 투여된다. 일반적인 부작용으로는 두통, 피곤, 설사, 이 포함된다. 더 심각한 부작용으로는 천식 악화, 저혈당증 인식 기능 차단, 심부전 악화가 포함된다. 임신 중에 복용 시 태아에 위험할 수 있다는 염려가 있다. 비소프롤롤은 베타 차단제계 약물에 속하며 β1 선택적 유형에 속한다. 비소프롤롤은 1976년에 특허를 받았으며 1986년 의학용으로 승인되었다. 의료제도에 필수적인 가장 효과적이고 안전한 의약품 목록인 WHO 필수 의약품 목록에 등재되어 있다. 비소프롤롤은 제네릭 의약품으로 구매가 가능하다. 개발도상국의 도매가는 1개월 기준 대략 US$2.98–4.94이다. 2015년 기준으로 미국내 비용은 1개월 간 $25–50이다. 2016년, 100만 건 이상의 처방과 더불어 미국에서 282번째로 처방을 많이 받은 약물이었다. (ko)
 • ビソプロロール(Bisoprolol)は交感神経β受容体遮断薬に分類される医薬品の一つであり、心血管疾患の治療に用いられる。特にβ1-アドレナリン受容体遮断選択性が高い。商品名メインテート。日本の田辺製薬が開発し、1990年9月に承認を取得した。米国では1992年7月にFDAに承認された。開発コードTA-4708。 WHO必須医薬品モデル・リストに掲載されている。 (ja)
 • Bisoprolol é um fármaco de segunda geração, inibidor de beta-1 seletivo, sem atividade agonista parcial, utilizado na hipertensão, insuficiência cardíaca crônica e angina pectoris. A afinidade de bloqueio sobre beta-1 é 120 vezes maior que o bloqueio sobre beta-2. (pt)
 • Bisoprolol (łac. bisoprololum) – kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową. Wywiera działanie chronotropowo i inotropowo ujemne, z wydłużeniem czasu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, przez zmniejszenie pojemności minutowej zmniejsza podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. (pl)
 • Bisoprolol is een lipofiele selectieve bètablokker. Het zorgt ervoor dat het hart minder snel gaat kloppen, waardoor de bloeddruk daalt. Bisoprolol wordt voorgeschreven bij hypertensie en hartfalen. Ook wordt het gebruikt bij stabiele angina pectoris, waarbij het de pijn op de borst vermindert. Daarnaast wordt het gebruikt bij hoog-risicopatiënten die een operatie moeten ondergaan als preventief middel om hartproblemen te voorkomen. De merknaam is Emcor. De stof is opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO. (nl)
 • Бисопролол — β-адреноблокирующее средство, широко применяющееся в кардиологической практике. Показаниями для назначения бисопролола являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма. Бисопролол входит в «Перечень важнейших лекарств ВОЗ», необходимых для базовой системы здравоохранения. Идея селективной бета1-адреноблокады возникла после открытия в 1967 году двух подтипов адренорецепторов: и . Бисопролол принадлежит к группе селективных бета1-адреноблокаторов. Среди известных сегодня селективных бета1-адреноблокаторов он характеризируется высокой селективностью и силой действия. (ru)
 • Бісопроло́л — лікарський засіб, бета-блокатор.Лікарська форма — таблетки. Фармакотерапевтична група — селективні блокатори бета-адренорецепторів. Код АТС — С07А В07. (uk)
 • 毕索洛尔(Bisoprolol,商品名:Concor)是一种Beta受体阻滞剂(beta-blocker),它可以有选择性的通过阻断肾上腺素(adrenalin)与的连接来发挥作用,而不对产生影响。由于直接对心脏产生作用,故此药被分类为cardioselective beta-blockers(只对心脏产生作用的beta受体阻滞剂)。 此药通常用于暂时降低患者血压,但请注意,此药只能暂时降低患者血压,并无治愈高血压的作用。 (zh)
dbo:alternativeName
 • Zebeta, Concor, Selecta, others (en)
dbo:casNumber
 • 66722-44-9
dbo:chEBI
 • 3127
dbo:chEMBL
 • 645
dbo:drugbank
 • DB00612
dbo:fdaUniiCode
 • Y41JS2NL6U
dbo:kegg
 • D02342
dbo:medlinePlus
 • a693024
dbo:pubchem
 • 2405
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3391613 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24355 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1050661109 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:atcPrefix
 • 7.0
dbp:atcSuffix
 • AB07 (en)
dbp:bioavailability
 • >90% (en)
dbp:c
 • 18 (xsd:integer)
dbp:casNumber
 • 66722 (xsd:integer)
dbp:chebi
 • 3127 (xsd:integer)
dbp:chembl
 • 645 (xsd:integer)
dbp:chemspiderid
 • 2312 (xsd:integer)
dbp:chirality
dbp:drugbank
 • DB00612 (en)
dbp:eliminationHalfLife
 • -43200.0
dbp:h
 • 31 (xsd:integer)
dbp:iupacName
 • -1 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
dbp:iupharLigand
 • 7129 (xsd:integer)
dbp:kegg
 • D02342 (en)
dbp:legalStatus
 • Rx-only (en)
dbp:licenceUs
 • Bisoprolol (en)
dbp:medlineplus
 • a693024 (en)
dbp:metabolism
 • 50 (xsd:integer)
dbp:n
 • 1 (xsd:integer)
dbp:o
 • 4 (xsd:integer)
dbp:pregnancyAu
 • C (en)
dbp:proteinBound
 • 30.0
dbp:pubchem
 • 2405 (xsd:integer)
dbp:routesOfAdministration
dbp:smiles
 • OCCCNCC (en)
dbp:stdinchi
 • 1 (xsd:integer)
dbp:stdinchikey
 • VHYCDWMUTMEGQY-UHFFFAOYSA-N (en)
dbp:tradename
 • Zebeta, Concor, Selecta, others (en)
dbp:unii
 • Y41JS2NL6U (en)
dbp:verifiedrevid
 • 459980153 (xsd:integer)
dbp:watchedfields
 • changed (en)
dbp:width
 • 240 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Bisoprolol ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der selektiven β1-Adrenorezeptorenblocker (kurz Betablocker). Es wird zur Behandlung des Bluthochdrucks, der Angina Pectoris, der chronischen Herzinsuffizienz und bei Tachykardien eingesetzt. Chemisch gesehen handelt es sich um einen Phenolether, siehe nebenstehende Formel. (de)
 • Le bisoprolol est une molécule de la classe des bêta-bloquants, utilisée pour traiter l'angine de poitrine. Le bisoprolol (ainsi que les autres bêta-bloquants le métoprolol et le carvédilol) prolonge la survie de patients présentant une insuffisance cardiaque . Il fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (liste mise à jour en avril 2013). (fr)
 • Il bisoprololo è un farmaco utilizzato nel trattamento dell'insufficienza cardiaca, dell'aritmia e dell'ipertensione; appartenente alla classe dei β-bloccanti, altamente β1-selettivo, quindi è in grado di interagire con il sistema simpatico, per garantire il mantenimento di una gittata cardiaca ottimale. (it)
 • 비소프롤롤(Bisoprolol, 상표명: Zebeta 등)은 대부분 심혈관계 질환을 위해 사용되는 약물이다. 여기에는 특히 고혈압, 심장에 혈액이 충분히 공급되지 않은 데서 비롯되는 흉통, 심부전이 포함된다. 구강으로 투여된다. 일반적인 부작용으로는 두통, 피곤, 설사, 이 포함된다. 더 심각한 부작용으로는 천식 악화, 저혈당증 인식 기능 차단, 심부전 악화가 포함된다. 임신 중에 복용 시 태아에 위험할 수 있다는 염려가 있다. 비소프롤롤은 베타 차단제계 약물에 속하며 β1 선택적 유형에 속한다. 비소프롤롤은 1976년에 특허를 받았으며 1986년 의학용으로 승인되었다. 의료제도에 필수적인 가장 효과적이고 안전한 의약품 목록인 WHO 필수 의약품 목록에 등재되어 있다. 비소프롤롤은 제네릭 의약품으로 구매가 가능하다. 개발도상국의 도매가는 1개월 기준 대략 US$2.98–4.94이다. 2015년 기준으로 미국내 비용은 1개월 간 $25–50이다. 2016년, 100만 건 이상의 처방과 더불어 미국에서 282번째로 처방을 많이 받은 약물이었다. (ko)
 • ビソプロロール(Bisoprolol)は交感神経β受容体遮断薬に分類される医薬品の一つであり、心血管疾患の治療に用いられる。特にβ1-アドレナリン受容体遮断選択性が高い。商品名メインテート。日本の田辺製薬が開発し、1990年9月に承認を取得した。米国では1992年7月にFDAに承認された。開発コードTA-4708。 WHO必須医薬品モデル・リストに掲載されている。 (ja)
 • Bisoprolol é um fármaco de segunda geração, inibidor de beta-1 seletivo, sem atividade agonista parcial, utilizado na hipertensão, insuficiência cardíaca crônica e angina pectoris. A afinidade de bloqueio sobre beta-1 é 120 vezes maior que o bloqueio sobre beta-2. (pt)
 • Bisoprolol (łac. bisoprololum) – kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową. Wywiera działanie chronotropowo i inotropowo ujemne, z wydłużeniem czasu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, przez zmniejszenie pojemności minutowej zmniejsza podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. (pl)
 • Bisoprolol is een lipofiele selectieve bètablokker. Het zorgt ervoor dat het hart minder snel gaat kloppen, waardoor de bloeddruk daalt. Bisoprolol wordt voorgeschreven bij hypertensie en hartfalen. Ook wordt het gebruikt bij stabiele angina pectoris, waarbij het de pijn op de borst vermindert. Daarnaast wordt het gebruikt bij hoog-risicopatiënten die een operatie moeten ondergaan als preventief middel om hartproblemen te voorkomen. De merknaam is Emcor. De stof is opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO. (nl)
 • Бісопроло́л — лікарський засіб, бета-блокатор.Лікарська форма — таблетки. Фармакотерапевтична група — селективні блокатори бета-адренорецепторів. Код АТС — С07А В07. (uk)
 • 毕索洛尔(Bisoprolol,商品名:Concor)是一种Beta受体阻滞剂(beta-blocker),它可以有选择性的通过阻断肾上腺素(adrenalin)与的连接来发挥作用,而不对产生影响。由于直接对心脏产生作用,故此药被分类为cardioselective beta-blockers(只对心脏产生作用的beta受体阻滞剂)。 此药通常用于暂时降低患者血压,但请注意,此药只能暂时降低患者血压,并无治愈高血压的作用。 (zh)
 • Η βισοπρολόλη, που διατίθεται στο εμπόριο με την εμπορική ονομασία Concor μεταξύ άλλων, είναι φάρμακο τύπου που χρησιμοποιείται συνήθως για καρδιακές παθήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τις υψηλή αρτηριακή πίεση, πόνο στο στήθος από ανεπαρκή ροή αίματος προς την καρδιά και καρδιακή ανεπάρκεια. Λαμβάνεται από το στόμα. (el)
 • Bisoprolol, marketed under the tradename Concor among others, is a beta blocker medication most commonly used for heart diseases. This specifically includes high blood pressure, chest pain from not enough blood flow to the heart, and heart failure. It is taken by mouth. Bisoprolol is on the World Health Organization's List of Essential Medicines. Bisoprolol is available as a generic medication. In 2017, it was the 268th most commonly prescribed medication in the United States, with more than one million prescriptions. (en)
 • Bisoprolol es el nombre genérico de un medicamento que actúa como bloqueador de los receptores β1 cardioselectivos, es decir que sus acciones son específicas en el corazón antes de llegar a ser efectivas en el pulmón, por lo que está indicado en medicina—sola o combinado con otros medicamentos—para el tratamiento de la diversas cardiopatías. El bisoprolol tiene la ventaja de ser de larga duración, de manera que puede ser indicada en una toma diaria, a diferencia de otros beta bloqueantes que deben ser tomadas 2 - 3 veces cada día. (es)
 • Bisoprolol, adalah obat yang digunakan terutama untuk penyakit jantung. Hal Ini secara khusus mencakup tekanan darah tinggi, angina pektoris, dan gagal jantung. Efek samping yang umum termasuk sakit kepala, rasa lelah, diare, dan edema di kaki. Efek samping yang lebih berat antara lain seperti memburuknya asma, penurunan kemampuan untuk mendeteksi rendahnya kadar gula darah, dan memburuknya gagal jantung. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan selama kehamilan dapat berbahaya bagi bayi. Bisoprolol merupakan obat golongan penghambat reseptor beta dan selektif pada reseptor β1. (in)
 • Бисопролол — β-адреноблокирующее средство, широко применяющееся в кардиологической практике. Показаниями для назначения бисопролола являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма. Бисопролол входит в «Перечень важнейших лекарств ВОЗ», необходимых для базовой системы здравоохранения. (ru)
rdfs:label
 • Bisoprolol (en)
 • بيسوبرولول (ar)
 • Bisoprolol (de)
 • Βισοπρολόλη (el)
 • Bisoprolol (es)
 • Bisoprolol (in)
 • Bisoprolol (fr)
 • Bisoprololo (it)
 • ビソプロロール (ja)
 • 비소프롤롤 (ko)
 • Bisoprolol (pl)
 • Bisoprolol (nl)
 • Бисопролол (ru)
 • Bisoprolol (pt)
 • Бісопролол (uk)
 • 毕索洛尔 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License