An Entity of Type: anatomical structure, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A biogeochemical cycle (or more generally a cycle of matter) is the pathway by which a chemical substance cycles (is turned over or moves through) the biotic and the abiotic compartments of Earth. The biotic compartment is the biosphere and the abiotic compartments are the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. There are biogeochemical cycles for chemical elements, such as for calcium, carbon, hydrogen, mercury, nitrogen, oxygen, phosphorus, selenium, iron and sulfur, as well as molecular cycles, such as for water and silica. There are also macroscopic cycles, such as the rock cycle, and human-induced cycles for synthetic compounds such as polychlorinated biphenyls (PCBs). In some cycles there are reservoirs where a substance can remain or be sequestered for a long period of time.

Property Value
dbo:abstract
 • En ecologia i ciències de la Terra, un cicle biogeoquímic és un circuit o ruta per la qual un element químic o molècula es mou a través tant dels components biòtics ("bio-") i abiòtics ("geo-") d'un ecosistema. En efecte, l'element és reciclat, tot i que en alguns llocs hi pot haver indrets (anomenats "reserves") on l'element és acumulat o conservat durant un període llarg de temps. Els elements, compostos químics i altres formes de la matèria passen d'un organisme a l'altre i d'una part de la biosfera a l'altra per mitjà dels cicles biogeoquímics. Tots els elements químics que apareixen en els organismes formen part dels cicles biogeoquímics. A més de formar part dels éssers vius, aquests elements químics també passen per components abiòtics dels ecosistemes com ara l'aigua (hidrosfera), la terra (litosfera) i l'aire (atmosfera); els components vius del planeta són denominats col·lectivament com a biosfera. Tots els productes químics, nutrients o elements (com ara el carboni, el nitrogen, l'oxigen i el fòsfor) que els éssers vius utilitzen en un ecosistema funcionen en un sistema tancat, cosa que es refereix al fet que aquestes substàncies són reciclades en lloc de ser perdudes i creades constantment, com és el cas en un sistema obert. L'energia d'un ecosistema funciona en un sistema obert; el Sol dona constantment al planeta energia en forma de llum, que és finalment utilitzada i perduda en forma de calor a través dels nivells tròfics d'una xarxa tròfica. La Terra no té un subministrament constant de substàncies químiques com és el cas de la llum; només té els que la formaren, i l'única manera d'obtenir més substàncies químiques o nutrients és l'arribada ocasional de meteorits de l'espai exterior. Com que les substàncies químiques funcionen en un sistema tancat i no poden perdre's ni crear-se, han de ser reciclades en tots els processos de la Terra que utilitzen aquestes substàncies químiques o elements. Aquests cicles inclouen tant la biosfera (component viu), com la litosfera, l'atmosfera i la hidrosfera (components no vius). El terme "biogeoquímic" pren els seus prefixos d'aquests cicles: bio es refereix a la biosfera, geo es refereix col·lectivament a la litosfera, atmosfera i hidrosfera, i químic es refereix, evidentment, a les substàncies químiques que passen aquest cicle. A vegades, aquestes substàncies romanen períodes llargs de temps en un indret. Aquest lloc rep el nom de reserva, i inclou coses com ara els dipòsits de carbó que emmagatzemen carboni durant períodes llargs de temps. Quan les substàncies només queden emmagatzemades durant un període curt de temps, es diu que estan en pous d'intercanvi. En general, les reserves són components abiòtics, mentre que els pous d'intercanvi són components biòtics. Els pous d'intercanvi inclouen, entre d'altres, les plantes i els animals, que utilitzen temporalment carboni als seus sistemes i després l'alliberen a l'aire o el medi que els envolta. El carboni roman un temps relativament curt a les plantes i als animals en comparació amb els dipòsits de carbó. La quantitat de temps que roman una substància en un indret rep el nom de residència. Els cicles biogeoquímics més ben coneguts i importants inclouen el cicle del carboni, el cicle del nitrogen, el cicle del fòsfor i el cicle de l'aigua. Hi ha molts cicles biogeoquímics que actualment s'estan estudiant per primer cop, car el canvi climàtic i l'impacte humà estan canviant dràsticament la velocitat, la intensitat i l'equilibri d'aquests cicles relativament desconeguts. Entre els cicles biogeoquímics que comencen a ser estudiats hi ha el i el , causat pels humans. Els cicles biogeoquímics sempre impliquen estats d'equilibri: un equilibri en el cicle de l'element entre components. Tanmateix, l'equilibri general pot implicar components distribuïts a escala global. (ca)
 • الدورة الحيوية الجيولوجية الكيميائية (الدورة البيوجيوكيميائية) في علوم الأرض عبارة عن مخطط يظهر الطريق والأسلوب الذي تدور فيه مادة كيميائية، سواء على شكل عنصر أو مركب كيميائي، وذلك في أغلفة الأرض الحيوي منها، وغير الحيوي مثل الغلاف الصخري والجوي والمائي. يقصد بالدورة مجموعة التغيرات التي تحدث على المادة الكيميائية التي تعود بها إلى نقطة البداية والتي يمكن أن تتكرر. يشير مصطلح الدورة البيوجيوكيميائية إلى العوامل الحيوية والجيولوجية والكيميائية التي تؤثر على الشكل الذي يتم فيه تدوير المادة. (ar)
 • Biogeochemický cyklus (též koloběh látek) je termín, používaný ve vědách o Zemi pro cyklus určitého chemického prvku či molekuly, který probíhá živým (biosféra) i neživým (litosféra, atmosféra, hydrosféra) prostředím Země. Termín biogeochemický vyjadřuje fakt, že v procesu jsou zahrnuty biologické, geologické a chemické faktory. Díky tomuto koloběhu je daný prvek zpravidla recyklován, přestože se mohou vyskytovat rezervoáry, kde je daná látka na delší dobu akumulována (jako oceány a jezera). (cs)
 • Στην οικολογία και στις επιστήμες γης και περιβάλλοντος, ένας βιογεωχημικός κύκλος ή κύκλος των θρεπτικών συστατικών είναι ένα μονοπάτι δια μέσου του οποίου ένα χημικό στοιχείο ή μόριο ταξιδεύει τόσο στα έμβια (βιόσφαιρα) όσο και στα άβια (λιθόσφαιρα, ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα) στρώματα της Γης. Συνεπώς, το στοιχείο ανακυκλώνεται, αν και σε ορισμένους κύκλους μπορεί να υπάρχουν σταθμοί, που αποκαλούνται «δεξαμενές», όπου το στοιχείο συσσωρεύεται ή διατηρείται μακροχρόνια, όπως για παράδειγμα ο ωκεανός ή μία λίμνη για το νερό. Το νερό, για παράδειγμα, ανακυκλώνεται αέναα διαμέσου του κύκλου του νερού, όπως φαίνεται και στο παράπλευρο διάγραμμα. Υπόκειται σε εξάτμιση, συμπύκνωση και υετό, επιστρέφοντας στη γη καθαρό και φρέσκο. Στοιχεία, χημικές ενώσεις και άλλες μορφές της ύλης περνούν από τον ένα οργανισμό στον άλλο και από το ένα μέρος της βιόσφαιρας στο άλλο διαμέσου των βιογεωχημικών κύκλων. (el)
 • Als Stoffkreislauf bezeichnet man in der Ökologie eine periodische Umwandlung von chemischen Verbindungen, in deren Verlauf – nach einer Reihe von chemischen Reaktionen – erneut der Ausgangsstoff entsteht. In Ökosystemen gibt es diverse Stoffkreisläufe, zum Beispiel einen Kohlenstoffkreislauf, einen Stickstoffkreislauf, einen Schwefelkreislauf und einen Phosphorkreislauf. (de)
 • A biogeochemical cycle (or more generally a cycle of matter) is the pathway by which a chemical substance cycles (is turned over or moves through) the biotic and the abiotic compartments of Earth. The biotic compartment is the biosphere and the abiotic compartments are the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. There are biogeochemical cycles for chemical elements, such as for calcium, carbon, hydrogen, mercury, nitrogen, oxygen, phosphorus, selenium, iron and sulfur, as well as molecular cycles, such as for water and silica. There are also macroscopic cycles, such as the rock cycle, and human-induced cycles for synthetic compounds such as polychlorinated biphenyls (PCBs). In some cycles there are reservoirs where a substance can remain or be sequestered for a long period of time. (en)
 • Un ciclo biogeoquímico (del griego bio, 'vida', geo, 'tierra' y química​​) es el movimiento de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente (atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos) mediante una serie de procesos: producción y descomposición de la tierra. En la biosfera, la materia orgánica es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra; de otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. (es)
 • Ekologian, ziklo biogeokimikoa elementu kimiko eta molekula batzuek (C, N, P, S, K, H2O,...) ekosistema baten osagai biotiko zein abiotikoetan zehar jarraitzen duten ibilbidea da. Ibilbide horretan, beraz, elementu eta molekula horiek bizidunengandik, litosferatik, hidrosferatik eta batzuetan ere atmosferatik pasatzen dira etapa desberdinetan, hainbat tokitan urte luzeak egonik . Biosferako materiaren kopurua mugatua denez, materia hori birziklatu egin behar da Lur gaineko bizia mantentzeko; hori gertatu ezean elikagaiak agortuko ziren eta bizia desagertu. Ziklo biogeokimikoetan elementu eta konposatu kimikoak bizidun batetik bestera pasatzen dira, eta baita osagai abiotikoetara ere (lurra, atmosfera...). Adibidez, karbonoaren zikloan elementu hori CO2 moduan dago atmosferan, eta organismo fotosintetikoek atmosferatik hartu eta molekula organiko bihurtzen dute. Gero organismo fotosintetikoetatik animalia belarjale eta haragijaleengana pasatzen da, eta hauek arnasketa egiten dutenean atmosferara itzultzen da. Azken animalia hauek hiltzen direnean karbonoa litosferara pasatzen da eta, denboraren poderioz, ikatza eta petrolio bihurtzen da. Erregai fosil horien errekuntza prozesuak karbonoa atmosferara bidaltzen du, CO2 moduan, eta zikloa berriro hasten da Elementu kimikoen ziklo biogeokimikoetan, ingurumeneko materiaz gainera, elika-sareetako bizidun guztiek dute zerikusia eta hartzen dute parte: ekoizleek, kontsumitzaileek, deskonposatzaileek... (eu)
 • Un cycle biogéochimique est le processus de transport et de transformation cyclique (recyclage) d'un élément ou composé chimique entre les grands réservoirs que sont la géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, dans lesquels se retrouve la biosphère. Un tel cycle induit souvent des passages de l'état organique à l'état minéral au sein de la biosphère. Les divers cycles en interaction confèrent à la biosphère une capacité de régulation, appelée homéostasie. Celle-ci est à la base de la pérennité des écosystèmes, grâce à la grande stabilité qu'elle assure, tout du moins en dehors des interventions humaines et phénomènes géoclimatiques exceptionnels. Lorsque l'élément impliqué est un nutriment essentiel, ce processus correspond à un cycle des nutriments. (fr)
 • Daur biogeokimia atau daur organik-anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Beberapa jenis daur biogeokimia antara lain daur fosfor, daur air, daur belerang, daur karbon, daur oksigen dan daur nitrogen. Biogeokimia ialah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus menerus antara komponen abiotik dengan komponen biotik. (in)
 • 생물지구화학적 순환(生物地球化學的循環)은 생태학과 지구 과학 분야에서 화학 원소나 분자가 지구의 생물권과 비생물권 (암권, 대기권, 수권)을 통해 움직이는 현상을 가리킨다. 영양의 순환이라 부르기도 한다. 원소는 재순환하지만 원소가 오랜 시간 동안 쌓이거나 (물이 바다나 호수에 모이는 것처럼) 한곳에 모여 있기도 한다. 이를테면 물은 늘 물의 순환을 통하여 순환한다. 물은 증발, 응축, 강수라는 과정을 거쳐 깨끗한 물이 되어 지구로 되돌아온다. 화학 원소, 화합물 등의 형태로 된 물질은 하나의 유기체에서 다른 유기체로 옮겨다니고 생물권의 일부에서 다른 곳으로 옮겨다니는데 이 모든 과정은 생물지구화학적 순환을 통하여 이루어진다. (ko)
 • Biogeochemische of ecologische kringlopen zijn op de planeet aarde de kringlopen, waarmee chemische substanties en energie zich verplaatsen door biotische (biosfeer) en abiotische compartimenten (lithosfeer, atmosfeer en hydrosfeer) van alle aardse ecosystemen, en van de aarde als geheel. Belangrijke kringlopen zijn: * de waterkringloop, ook hydrologische- of watercyclus * de stikstofkringloop, * de , * de koolstofkringloop, * de energiekringloop, die is gekoppeld aan de koolstofkringloop, door fotosynthetische opname en vastlegging van zonne-energie als chemische energie, in koolstofverbindingen. De kringlopen zijn vernoemd naar de stoffen die ze beschrijven. Zo beschrijft de waterkringloop hoe water in de natuur steeds opnieuw wordt vrijgemaakt en - vaak door een andere gebruiker - weer wordt opgenomen. Alle bouwstoffen worden voortdurend hergebruikt. In sommige kringlopen zijn er reservoirs waar een substantie voor een lange tijd verblijft, zoals gesteenten - met daarin aardolie en steenkool - in de koolstofkringloop, een oceaan of een meer in de waterkringloop. * Diagrammen van de biogeochemische kringlopen * Waterkringloop * Koolstofkringloop * * Gesteentecyclus levert mineralen * * Stikstofkringloop * * (nl)
 • 生物地球化学的循環(せいぶつちきゅうかがくてきじゅんかん、英: Biogeochemical cycle)は、生物地球化学において、地球上の物質が生物および無生物の間を移動し、循環していることを指す用語。単一の大きな循環経路があるという意味ではなく、長い時間スケールで見たとき、地球上の各物質が様々なルートで循環し、再利用されているということを総称して表す言葉である。全体として物質は再利用されるが、循環経路の途中には物質が長時間に渡って蓄積される場合もある。 地球上のすべての元素およびそれらから構成される個々の分子、鉱物、化学物質は生物地球化学的循環の一部である。生体を構成する物質(生体物質)も、この大きな循環経路の一部をなしている。循環経路には、生物的なもの(生物圏)とともに、水(水圏)や陸(岩石圏)、大気(大気圏)といった無生物的なものが含まれる。 地球上の物質量は厳密には一定ではない。絶え間なく隕石や宇宙塵として少量の物質が地球外から集積し続けており、一方、大気中からは水素とヘリウムが宇宙空間に放出され続けている。合計では地球の質量はわずかながら減少し続けている。しかしこれは地球の総質量からすればごく微量であり、生物地球化学の議論で考慮されることは基本的にはない。したがって、地球上の物質は実質的には閉鎖系を構成しており、長い目で見ればすべて循環することとなる。 対して、エネルギーは太陽光の形で外部から随時地球に供給されており、一方、地球からは熱輻射などによってエネルギーが絶えず宇宙空間へ放出されている(地球のエネルギー収支の記事を参照)。地球のエネルギー収支は基本的にはゼロで、平衡状態を保っている。ただし、その平衡位置が短期的・長期的にずれることはしばしば起こっており、その原因としては太陽側の変動(例えば太陽の11年活動周期)および地球側の変動(例えば極域の氷床の崩壊、温室効果ガスの増加)がある。 現在の地球についてだけでなく、過去から現在に至るまでの地球上の物質循環の進化、およびその知見に基づく未来の予測も考察対象である。 (ja)
 • In chimica ambientale il ciclo biogeochimico (o ciclo vitale) è il percorso chiuso seguito da un determinato elemento chimico all'interno dell'ecosfera. (it)
 • Cykl biogeochemiczny – krążenie pierwiastka lub związku chemicznego w obrębie całej ekosfery, łącznie z biosferą.W każdym cyklu dość łatwo można wyróżnić dwie części zasobów danego pierwiastka: * pulę zasobów (stanowi ją podstawowa część całkowitej ilości pierwiastka, która znajduje się w formie nieorganicznej poza ciałami organizmów żywych: przemiany w tej puli mają charakter abiotyczny) * pulę wymienną (stanowi ją ta część pierwiastka, która znajduje się w żywych organizmach i ich bezpośrednim środowisku: pulę tę cechują znacznie szybsze przemiany o charakterze biotycznym). Największe znaczenie mają następujące cykle: * obieg azotu w przyrodzie * obieg węgla w przyrodzie * obieg siarki w przyrodzie * cykl hydrologiczny * obieg fosforu w przyrodzie (w tym obieg fosforu w wodzie) * Cykl hydrologiczny * Obieg tlenu w przyrodzie * Obieg azotu w przyrodzie * Chloroplasty (asymilacja CO2 i fotosynteza) * Produkcja pierwotna * Obieg węgla w przyrodzie Obieg innych pierwiastków o znaczeniu biologicznym (np. żelaza) ma mniejsze znaczenie. (pl)
 • O ciclo biogeoquímico é o percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico essencial à vida. O termo é derivado do fato de que há um movimento cíclico de elementos que formam os organismos vivos (“bio”) e o ambiente geológico (“geo”), onde intervêm mudanças químicas. Ao longo do ciclo, cada elemento é absorvido e reciclado por componentes bióticos (seres vivos) e abióticos (ar, água, solo) da biosfera, e às vezes pode se acumular durante um longo período de tempo em um mesmo lugar. É por meio dos ciclos biogeoquímicos que os elementos químicos e compostos químicos são transferidos entre os organismos e entre diferentes partes do planeta. Exemplos: ciclo da água, do nitrogênio, do oxigênio, do fósforo, do cálcio, do carbono e do enxofre. O estudo e a compreensão dos ciclos biogeoquímicos pode ajudar a identificar potenciais impactos ambientais causados pela introdução de substâncias potencialmente perigosas nos diversos ecossistemas. As relações entre os organismos vivos e o ambiente físico caracterizam-se por uma constante permuta dos elementos, em uma atividade cíclica. Na verdade, o fenômeno é estritamente cíclico apenas em relação ao aspecto químico, no sentido de que os mesmos compostos químicos alterados se reconstituem ao final do ciclo. Assim, há uma espécie de intercâmbio contínuo entre meio físico, denominado abiótico (relativo à parte sem vida do meio físico) e o biótico (conjunto de seres vivos), sendo esse intercâmbio de tal forma equilibrado, em relação à troca de elementos nos dois sentidos, que os dois meios se mantêm praticamente constantes. Os ciclos são divididos em: Ciclo do Nitrogênio, Ciclo da Água, Ciclo do Oxigênio, Ciclo do Fósforo, Ciclo do Cálcio, Ciclo do Carbono, Ciclo do Enxofre. (pt)
 • Ett biogeokemiskt kretslopp är inom ekologi och geovetenskap den cirkulation som varje grundämne, förening eller molekyl företar, då den färdas genom de biotiska och abiotiska delarna av ett ekosystem. Sådana cykliska kretslopp kan åskådliggöras i schematiska modeller som beskriver ämnets väg genom naturen. Alla ämnen som finns i organismer är delar av biogeokemiska kretslopp, och tiden som det tar för en molekyl att fullborda ett "varv" i cykeln kan ta olika lång tid, i många fall upp till flera miljoner år. De viktigaste kretsloppen eller cyklerna är: * kolets kretslopp * vattnets kretslopp * kvävets kretslopp * syrets kretslopp * * * (sv)
 • Биогеохимический цикл (круговорот веществ) — система незамкнутых и необратимых круговоротов веществ в биотических (биосфера) и абиотических (литосфера, атмосфера и гидросфера) частях Земли. Этот повторяющийся процесс взаимосвязанного преобразования и перемещения веществ в природе имеет циклический характер, происходит при обязательном участии живых организмов и часто нарушается человеческой деятельностью. Является основным свойством, характерной чертой биосферы. Принцип круговорота веществ в природе сформулирован в середине XIX века Ю. Либихом и Ж. Б. Буссенго. Термин «биогеохимический цикл» был введён в 1910 годах В. И. Вернадским, разработавшим теоретические основы биогеохимической цикличности в учении о биосфере и трудах по биогеохимии. Движущими силами биогеохимических циклов служит энергия Солнца и деятельность «живого вещества» (совокупности всех живых организмов), приводящие к перемещению огромных масс химических элементов, концентрированию и перераспределению аккумулированной в процессе фотосинтеза энергии. Используя неорганические вещества, автотрофы (зелёные растения) за счёт энергии Солнца создают органические вещества, которые другими живыми существами (гетеротрофами-потребителями и деструкторами) разрушается, с тем чтобы продукты этого разрушения могли быть использованы растениями для новых органических синтезов. Благодаря круговороту веществ возможно длительное существование и развитие жизни при ограниченном запасе доступных химических элементов. Нормальные (ненарушенные) биогеохимические циклы в биосфере не являются замкнутыми, хотя степень обратимости годичных циклов важнейших биогенных элементов достигает 95—98%. Неполная обратимость (незамкнутость) является одним из важнейших свойств биогеохимических циклов, имеющая планетарное значение. Процессы превращения вещества имеют определённое поступательное движение, поскольку не происходит полного повторения циклов, всегда имеются те или иные изменения в количестве и составе образующихся веществ. Часть вещества в повторяющихся процессах превращения рассеивается и отвлекается в частные круговороты или захватывается временными равновесиями, а другая часть, которая возвращается к прежнему состоянию, имеет уже новые признаки. Важная роль в глобальном круговороте веществ принадлежит циркуляции воды между океаном, атмосферой и верхними слоями литосферы. Вода испаряется и воздушными течениями переносится на значительные расстояния. Выпадая на поверхность суши в виде осадков, она способствует разрушению горных пород, делая их доступными для растений и микроорганизмов, размывает верхний почвенный слой и проникает вместе с растворёнными в нём химическими соединениями и взвешенными органическими частицами в океаны и моря. Наибольшее значение в биогенном цикле имеют такие циклы: * круговорот воды * круговорот азота * круговорот углерода * круговорот кислорода * * (ru)
 • 在生态学中,生物地质化学循环(英語:Biogeochemical Cycle,又称生态系统的物质循环),是指化学元素或分子在生态系统中划分的生物群落和无机环境之间相互循环的过程。这使得相关的元素得以循环,虽然实际上在某些循环中化学元素被长期积聚在同一个地方而不发生移动(如海洋或湖泊的水)。 例如,水始终是通过水的循环回收利用,如该图所示。水经过蒸发,凝结和降水,干净清爽的回落到地球。通过生物化学循环,元素,化合物,以及其它形式的物质是从一个生物体到另一个生物体,并从生物圈中的一个部分到另一个部分。 (zh)
 • Цикл біогеохімі́чний, колообіг речовин — система незамкнутих і незворотних колообігів хімічних речовин у неорганічній природі через рослин і тварин в органічну природу. Це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер, відбувається за обов'язкової участі живих організмів і часто порушується людською діяльністю. Завдяки біотичному колообігу можливе тривале існування й розвиток життя за обмеженого запасу доступних хімічних елементів. Використовуючи неорганічні речовини, зелені рослини за допомогою енергії Сонця створюють органічну речовину, яка іншими живими істотами (гетеротрофами-споживачами та деструкторами) руйнується, для того щоб продукти цього руйнування могли бути використані рослинами для нових органічних синтезів. Важлива роль у глобальному колообігу речовин належить циркуляції води між океаном, атмосферою та верхніми шарами літосфери. Вода випаровується і повітряними течіями переноситься на багато кілометрів. Випадаючи на поверхню суші у вигляді опадів, вона сприяє руйнуванню гірських порід, роблячи їх доступними для рослин і мікроорганізмів, розмиває верхній ґрунтовий шар і проникає разом із розчиненими в ньому хімічними сполуками та завислими органічними частинками в океани та моря. Найбільше значення мають такі цикли: * Колообіг Нітрогену * Колообіг Карбону * Колообіг Сульфуру * Колообіг Фосфору (зокрема ) * Колообіг води (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 398638 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 52144 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1118113348 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:quote
 • Global biogeochemical box models usually measure: (en)
 • (one petagram 1015 grams = one gigatonne one billion tonnes) (en)
 • ________________________________________________ (en)
 • — flow fluxes in petagrams per year (en)
 • — reservoir masses in petagrams (en)
dbp:title
 • Measurement units (en)
dbp:width
 • 360 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الدورة الحيوية الجيولوجية الكيميائية (الدورة البيوجيوكيميائية) في علوم الأرض عبارة عن مخطط يظهر الطريق والأسلوب الذي تدور فيه مادة كيميائية، سواء على شكل عنصر أو مركب كيميائي، وذلك في أغلفة الأرض الحيوي منها، وغير الحيوي مثل الغلاف الصخري والجوي والمائي. يقصد بالدورة مجموعة التغيرات التي تحدث على المادة الكيميائية التي تعود بها إلى نقطة البداية والتي يمكن أن تتكرر. يشير مصطلح الدورة البيوجيوكيميائية إلى العوامل الحيوية والجيولوجية والكيميائية التي تؤثر على الشكل الذي يتم فيه تدوير المادة. (ar)
 • Biogeochemický cyklus (též koloběh látek) je termín, používaný ve vědách o Zemi pro cyklus určitého chemického prvku či molekuly, který probíhá živým (biosféra) i neživým (litosféra, atmosféra, hydrosféra) prostředím Země. Termín biogeochemický vyjadřuje fakt, že v procesu jsou zahrnuty biologické, geologické a chemické faktory. Díky tomuto koloběhu je daný prvek zpravidla recyklován, přestože se mohou vyskytovat rezervoáry, kde je daná látka na delší dobu akumulována (jako oceány a jezera). (cs)
 • Als Stoffkreislauf bezeichnet man in der Ökologie eine periodische Umwandlung von chemischen Verbindungen, in deren Verlauf – nach einer Reihe von chemischen Reaktionen – erneut der Ausgangsstoff entsteht. In Ökosystemen gibt es diverse Stoffkreisläufe, zum Beispiel einen Kohlenstoffkreislauf, einen Stickstoffkreislauf, einen Schwefelkreislauf und einen Phosphorkreislauf. (de)
 • A biogeochemical cycle (or more generally a cycle of matter) is the pathway by which a chemical substance cycles (is turned over or moves through) the biotic and the abiotic compartments of Earth. The biotic compartment is the biosphere and the abiotic compartments are the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. There are biogeochemical cycles for chemical elements, such as for calcium, carbon, hydrogen, mercury, nitrogen, oxygen, phosphorus, selenium, iron and sulfur, as well as molecular cycles, such as for water and silica. There are also macroscopic cycles, such as the rock cycle, and human-induced cycles for synthetic compounds such as polychlorinated biphenyls (PCBs). In some cycles there are reservoirs where a substance can remain or be sequestered for a long period of time. (en)
 • Un ciclo biogeoquímico (del griego bio, 'vida', geo, 'tierra' y química​​) es el movimiento de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente (atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos) mediante una serie de procesos: producción y descomposición de la tierra. En la biosfera, la materia orgánica es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra; de otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. (es)
 • Daur biogeokimia atau daur organik-anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Beberapa jenis daur biogeokimia antara lain daur fosfor, daur air, daur belerang, daur karbon, daur oksigen dan daur nitrogen. Biogeokimia ialah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus menerus antara komponen abiotik dengan komponen biotik. (in)
 • 생물지구화학적 순환(生物地球化學的循環)은 생태학과 지구 과학 분야에서 화학 원소나 분자가 지구의 생물권과 비생물권 (암권, 대기권, 수권)을 통해 움직이는 현상을 가리킨다. 영양의 순환이라 부르기도 한다. 원소는 재순환하지만 원소가 오랜 시간 동안 쌓이거나 (물이 바다나 호수에 모이는 것처럼) 한곳에 모여 있기도 한다. 이를테면 물은 늘 물의 순환을 통하여 순환한다. 물은 증발, 응축, 강수라는 과정을 거쳐 깨끗한 물이 되어 지구로 되돌아온다. 화학 원소, 화합물 등의 형태로 된 물질은 하나의 유기체에서 다른 유기체로 옮겨다니고 생물권의 일부에서 다른 곳으로 옮겨다니는데 이 모든 과정은 생물지구화학적 순환을 통하여 이루어진다. (ko)
 • In chimica ambientale il ciclo biogeochimico (o ciclo vitale) è il percorso chiuso seguito da un determinato elemento chimico all'interno dell'ecosfera. (it)
 • 在生态学中,生物地质化学循环(英語:Biogeochemical Cycle,又称生态系统的物质循环),是指化学元素或分子在生态系统中划分的生物群落和无机环境之间相互循环的过程。这使得相关的元素得以循环,虽然实际上在某些循环中化学元素被长期积聚在同一个地方而不发生移动(如海洋或湖泊的水)。 例如,水始终是通过水的循环回收利用,如该图所示。水经过蒸发,凝结和降水,干净清爽的回落到地球。通过生物化学循环,元素,化合物,以及其它形式的物质是从一个生物体到另一个生物体,并从生物圈中的一个部分到另一个部分。 (zh)
 • En ecologia i ciències de la Terra, un cicle biogeoquímic és un circuit o ruta per la qual un element químic o molècula es mou a través tant dels components biòtics ("bio-") i abiòtics ("geo-") d'un ecosistema. En efecte, l'element és reciclat, tot i que en alguns llocs hi pot haver indrets (anomenats "reserves") on l'element és acumulat o conservat durant un període llarg de temps. Els elements, compostos químics i altres formes de la matèria passen d'un organisme a l'altre i d'una part de la biosfera a l'altra per mitjà dels cicles biogeoquímics. (ca)
 • Στην οικολογία και στις επιστήμες γης και περιβάλλοντος, ένας βιογεωχημικός κύκλος ή κύκλος των θρεπτικών συστατικών είναι ένα μονοπάτι δια μέσου του οποίου ένα χημικό στοιχείο ή μόριο ταξιδεύει τόσο στα έμβια (βιόσφαιρα) όσο και στα άβια (λιθόσφαιρα, ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα) στρώματα της Γης. Συνεπώς, το στοιχείο ανακυκλώνεται, αν και σε ορισμένους κύκλους μπορεί να υπάρχουν σταθμοί, που αποκαλούνται «δεξαμενές», όπου το στοιχείο συσσωρεύεται ή διατηρείται μακροχρόνια, όπως για παράδειγμα ο ωκεανός ή μία λίμνη για το νερό. Το νερό, για παράδειγμα, ανακυκλώνεται αέναα διαμέσου του κύκλου του νερού, όπως φαίνεται και στο παράπλευρο διάγραμμα. Υπόκειται σε εξάτμιση, συμπύκνωση και υετό, επιστρέφοντας στη γη καθαρό και φρέσκο. Στοιχεία, χημικές ενώσεις και άλλες μορφές της ύλης περνούν από τον (el)
 • Ekologian, ziklo biogeokimikoa elementu kimiko eta molekula batzuek (C, N, P, S, K, H2O,...) ekosistema baten osagai biotiko zein abiotikoetan zehar jarraitzen duten ibilbidea da. Ibilbide horretan, beraz, elementu eta molekula horiek bizidunengandik, litosferatik, hidrosferatik eta batzuetan ere atmosferatik pasatzen dira etapa desberdinetan, hainbat tokitan urte luzeak egonik . Biosferako materiaren kopurua mugatua denez, materia hori birziklatu egin behar da Lur gaineko bizia mantentzeko; hori gertatu ezean elikagaiak agortuko ziren eta bizia desagertu. (eu)
 • Un cycle biogéochimique est le processus de transport et de transformation cyclique (recyclage) d'un élément ou composé chimique entre les grands réservoirs que sont la géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, dans lesquels se retrouve la biosphère. Lorsque l'élément impliqué est un nutriment essentiel, ce processus correspond à un cycle des nutriments. (fr)
 • 生物地球化学的循環(せいぶつちきゅうかがくてきじゅんかん、英: Biogeochemical cycle)は、生物地球化学において、地球上の物質が生物および無生物の間を移動し、循環していることを指す用語。単一の大きな循環経路があるという意味ではなく、長い時間スケールで見たとき、地球上の各物質が様々なルートで循環し、再利用されているということを総称して表す言葉である。全体として物質は再利用されるが、循環経路の途中には物質が長時間に渡って蓄積される場合もある。 地球上のすべての元素およびそれらから構成される個々の分子、鉱物、化学物質は生物地球化学的循環の一部である。生体を構成する物質(生体物質)も、この大きな循環経路の一部をなしている。循環経路には、生物的なもの(生物圏)とともに、水(水圏)や陸(岩石圏)、大気(大気圏)といった無生物的なものが含まれる。 地球上の物質量は厳密には一定ではない。絶え間なく隕石や宇宙塵として少量の物質が地球外から集積し続けており、一方、大気中からは水素とヘリウムが宇宙空間に放出され続けている。合計では地球の質量はわずかながら減少し続けている。しかしこれは地球の総質量からすればごく微量であり、生物地球化学の議論で考慮されることは基本的にはない。したがって、地球上の物質は実質的には閉鎖系を構成しており、長い目で見ればすべて循環することとなる。 (ja)
 • Biogeochemische of ecologische kringlopen zijn op de planeet aarde de kringlopen, waarmee chemische substanties en energie zich verplaatsen door biotische (biosfeer) en abiotische compartimenten (lithosfeer, atmosfeer en hydrosfeer) van alle aardse ecosystemen, en van de aarde als geheel. Belangrijke kringlopen zijn: * Diagrammen van de biogeochemische kringlopen * Waterkringloop * Koolstofkringloop * * Gesteentecyclus levert mineralen * * Stikstofkringloop * * (nl)
 • Cykl biogeochemiczny – krążenie pierwiastka lub związku chemicznego w obrębie całej ekosfery, łącznie z biosferą.W każdym cyklu dość łatwo można wyróżnić dwie części zasobów danego pierwiastka: * pulę zasobów (stanowi ją podstawowa część całkowitej ilości pierwiastka, która znajduje się w formie nieorganicznej poza ciałami organizmów żywych: przemiany w tej puli mają charakter abiotyczny) * pulę wymienną (stanowi ją ta część pierwiastka, która znajduje się w żywych organizmach i ich bezpośrednim środowisku: pulę tę cechują znacznie szybsze przemiany o charakterze biotycznym). * * * * * (pl)
 • O ciclo biogeoquímico é o percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico essencial à vida. O termo é derivado do fato de que há um movimento cíclico de elementos que formam os organismos vivos (“bio”) e o ambiente geológico (“geo”), onde intervêm mudanças químicas. Ao longo do ciclo, cada elemento é absorvido e reciclado por componentes bióticos (seres vivos) e abióticos (ar, água, solo) da biosfera, e às vezes pode se acumular durante um longo período de tempo em um mesmo lugar. É por meio dos ciclos biogeoquímicos que os elementos químicos e compostos químicos são transferidos entre os organismos e entre diferentes partes do planeta. Exemplos: ciclo da água, do nitrogênio, do oxigênio, do fósforo, do cálcio, do carbono e do enxofre. (pt)
 • Ett biogeokemiskt kretslopp är inom ekologi och geovetenskap den cirkulation som varje grundämne, förening eller molekyl företar, då den färdas genom de biotiska och abiotiska delarna av ett ekosystem. Sådana cykliska kretslopp kan åskådliggöras i schematiska modeller som beskriver ämnets väg genom naturen. Alla ämnen som finns i organismer är delar av biogeokemiska kretslopp, och tiden som det tar för en molekyl att fullborda ett "varv" i cykeln kan ta olika lång tid, i många fall upp till flera miljoner år. De viktigaste kretsloppen eller cyklerna är: (sv)
 • Биогеохимический цикл (круговорот веществ) — система незамкнутых и необратимых круговоротов веществ в биотических (биосфера) и абиотических (литосфера, атмосфера и гидросфера) частях Земли. Этот повторяющийся процесс взаимосвязанного преобразования и перемещения веществ в природе имеет циклический характер, происходит при обязательном участии живых организмов и часто нарушается человеческой деятельностью. Является основным свойством, характерной чертой биосферы. Наибольшее значение в биогенном цикле имеют такие циклы: (ru)
 • Цикл біогеохімі́чний, колообіг речовин — система незамкнутих і незворотних колообігів хімічних речовин у неорганічній природі через рослин і тварин в органічну природу. Це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер, відбувається за обов'язкової участі живих організмів і часто порушується людською діяльністю. Найбільше значення мають такі цикли: * Колообіг Нітрогену * Колообіг Карбону * Колообіг Сульфуру * Колообіг Фосфору (зокрема ) * Колообіг води (uk)
rdfs:label
 • Biogeochemical cycle (en)
 • دورة حيوية جيولوجية كيميائية (ar)
 • Cicle biogeoquímic (ca)
 • Biogeochemický cyklus (cs)
 • Stoffkreislauf (de)
 • Βιογεωχημικός κύκλος (el)
 • Biogeokemia ciklo (eo)
 • Ziklo biogeokimiko (eu)
 • Ciclo biogeoquímico (es)
 • Daur biogeokimia (in)
 • Cycle biogéochimique (fr)
 • Ciclo biogeochimico (it)
 • 生物地球化学的循環 (ja)
 • 생물지구화학적 순환 (ko)
 • Biogeochemische kringloop (nl)
 • Cykl biogeochemiczny (pl)
 • Ciclo biogeoquímico (pt)
 • Biogeokemiskt kretslopp (sv)
 • Биогеохимический цикл (ru)
 • Біогеохімічний цикл (uk)
 • 生物地球化学循环 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:group of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License