An Entity of Type: planet, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An astronomical radio source is an object in outer space that emits strong radio waves. Radio emission comes from a wide variety of sources. Such objects are among the most extreme and energetic physical processes in the universe.

Property Value
dbo:abstract
 • Hom denomina radiofont o font de ràdio astronòmica a un objecte de l'espai exterior que emet radiació electromagnètica a la regió de les radiofreqüències. L'emissió prové de gas calent, electrons movent-se en camps magnètics, i certes longituds d'ona emeses per àtoms i molècules a l'espai. Aquestos objectes es troben entre els processos físics més extrems i enèrgics de l'univers. La ciència que s'ocupa de la seva observació és la radioastronomia. Existeixen radiofonts tant a la nostra galàxia com fora d'ella. El 1932, el físic i astrònom nord-americà Karl Guthe Jansky va detectar ones de ràdio procedents d'una font desconeguda al centre de la Via Làctia. Jansky estudiava els orígens de la interferència de radiofreqüència per a Bell Laboratories. Va trobar "... un estàtic de tipus constant, d'origen desconegut", que finalment va concloure que tenia un origen extraterrestre. Aquesta va ser la primera vegada que es van detectar ones de ràdio des de l'espai exterior. El 1946 es va descobrir la primera radiofont fora de la nostra galàxia a la constel·lació del Cigne. Aquestes fonts no sempre són observables en l'espectre visible, algunes d'elles són totalment invisibles i la seva presència només pot ser detectada per les seves emissions de ràdio. De les moltes radiofonts existents més enllà de la nostra galàxia, cal assenyalar l'hidrogen neutre i el monòxid de carboni que s'hi troben en galàxies espirals, i els quàsars (abreviatura de l'anglès quasi-stellar radio source), les emissions es relacionen amb l'existència de forats negres supermassius al centre de galàxies el·líptiques. D'especial importància és la feble radiació de fons de microones provinent del Big Bang, que va suposar el començament del nostre univers fa uns 13.700 milions d'anys. Finalment, s'han utilitzat ones de ràdio en la recerca d'altres civilitzacions a la nostra galàxia, fins al moment sense resultats positius. Les radiofonts poden ser compactes, com els estels o els púlsars, o bé correspondre a cossos difusos, com els núvols de pols interestel·lar o galàxies. Algunes, com els púlsars, emeten impulsos breus a intervals regulars; unes altres emeten un espectre ampli amb intensitat gairebé constant, mentre que unes altres, com el Sol, tenen una radiació molt irregular. Les restes de supernoves són radiofonts intenses. (ca)
 • المصادر الراديوية الفلكية هي أجسام في الفضاء الخارجي تنبعث منها موجات راديو قوية. وتصدر الانبعاث الراديوية من مجموعة واسعة من المصادر. وتمثل هذه الأجسام بعض العمليات الفيزيائية الأكثر تطرفا وحيوية في الكون. (ar)
 • An astronomical radio source is an object in outer space that emits strong radio waves. Radio emission comes from a wide variety of sources. Such objects are among the most extreme and energetic physical processes in the universe. (en)
 • Se denomina radiofuente a un objeto del espacio exterior que emite radiación electromagnética en la región de las radiofrecuencias. La emisión proviene de gas caliente, electrones moviéndose en campos magnéticos, y ciertas longitudes de onda emitidas por átomos y moléculas en el espacio. La ciencia que se ocupa de su observación es la radioastronomía. Existen radiofuentes tanto en nuestra galaxia como fuera de ella; en 1931 el astrónomo Karl Guthe Jansky detectó ondas de radio provenientes de una fuente desconocida en el centro de la Vía Láctea, y en 1946 se descubrió la primera radiofuente fuera de nuestra galaxia en la constelación de Cygnus. Estas fuentes no siempre son observables en el espectro visible, algunas de ellas son totalmente invisibles y su presencia sólo puede ser detectada por sus emisiones de radio. De las muchas radiofuentes existentes más allá de nuestra galaxia, cabe señalar el hidrógeno neutro y el monóxido de carbono que se encuentran en galaxias espirales, y los cuásares (abreviatura del inglés quasi-stellar radio source), cuyas emisiones se relacionan con la existencia de agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias elípticas. De especial importancia es la débil radiación de fondo de microondas proveniente del Big Bang, que supuso el comienzo de nuestro universo hace unos 13.700 millones de años. Por último, se han utilizado ondas de radio en la búsqueda de otras civilizaciones en nuestra galaxia, hasta el momento sin resultados positivos. Las radiofuentes pueden ser compactas, como las estrellas o los púlsares, o bien corresponder a cuerpos difusos, como las nubes de polvo interestelar o galaxias. Algunas, como los púlsares, emiten impulsos breves a intervalos regulares; otras emiten un espectro amplio con intensidad casi constante, mientras que otras, como el Sol, tienen una radiación muy irregular. Los restos de supernovas son radiofuentes intensas. * Datos: Q1931185 (es)
 • Als Radioquelle wird in der Radioastronomie ein astronomisches Objekt bezeichnet, das merkliche Radiowellen aussendet. Die stärksten astronomischen Radioquellen sind Sonnen, Supernovae, Quasare und Radiogalaxien. Die erste am Sternhimmel festgestellte Radioquelle war die diffuse Radiostrahlung unserer Milchstraße (1931/32). Ihr Entdecker Karl Jansky wurde dadurch zum Begründer der Radioastronomie, die sich ab 1950 zu einem rasant wachsenden Teilgebiet der Himmelskunde entwickelte. (de)
 • Is éard atá i radafhoinsí réalteolaíocha réada sa spás amuigh a astaíonn radathonnta láidre. Tagann rad-astúcháin óna lán foinsí. Tá réada dá leithéid ar chuid de na próiséis is déine agus is fuinniúla sa chruinne. (ga)
 • En astrophysique, une radiosource ou source radio est un objet céleste qui émet une grande quantité d'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique dans la bande de fréquence des ondes radio. Parmi les radiosources les plus notables, on trouve les quasars, les pulsars, les radiogalaxies, les rémanents de supernova, les centres galactiques. L'étude des radiosources est la radioastronomie. * Portail de l’astronomie * Portail de la physique (fr)
 • Una radiosorgente è una sorgente di onde radio. In astronomia il termine indica un corpo celeste le cui emissioni di radioonde possono essere captate dai radiotelescopi (questi ultimi riescono non solo a captare le radioonde, ma anche a stabilirne la direzione di provenienza ed a misurarne la densità di flusso). I meccanismi di radiazione e le caratteristiche fisiche di un oggetto possono essere diversi, ma tutti sono riconducibili a due peculiari tipologie: radiazione termica e non. La maggioranza delle radiosorgenti osservate hanno al loro interno situazioni che le differenzia: quelle termiche emettono a temperatura costante ed uniforme caratterizzate da un andamento crescente della densità del flusso con la frequenza; quelle non termiche dovute ai moti orbitali degli elettroni ad alta energia che sono intrappolati nel campo magnetico che la radiosorgente produce; la velocità delle particelle è relativistica (vicino alla velocità della luce), e quindi la radiazione viene emessa nella direzione del moto. Come una radiosorgente si evolve, dipende dalla proprietà del gas interstellare/intergalattico dentro il quale essa si sviluppa, quindi c'è la possibilità di utilizzare queste radiosorgenti per studiare direttamente il mezzo esterno. La mancanza di omogeneità nella distribuzione del gas porta ad effetti di simmetria dei lobi radio, particolarmente nelle dimensioni che raggiungono durante il tempo della loro esistenza; lo studio della radiazione di sincrotrone permette di sviluppare ulteriormente le conoscenze del campo magnetico presente nel mezzo esterno alle radiosorgenti. La radioastronomia analizza i corpi e la radiazione elettromagnetica che il corpo stesso emette nell'intervallo spettrale delle radioonde. A grandi linee un radiotelescopio è costituito da un sistema di antenne collegate ad apparati elettronici adatti a ricevere i segnali, a registrarli, a interpretarli ed analizzare l'intensità delle radiazioni cosmiche catturate nelle diverse zone dello spazio e catalogarle rispetto alle diverse lunghezze d'onda ed al loro grado di polarizzazione. Le del cielo rappresentano la distribuzione nello spazio della radiazione cosmica e riportano l'andamento della brillanza secondo linee alla stessa temperatura (isoterme) o linee che uniscono punti di uguale iluuminamento. * La prima radiosorgente ad essere stata studiata fu nel 1932 dal Karl Jansky; le radiazioni provenivano da una fonte sconosciuta situata al centro della nostra galassia. La prima radioindagine del cielo fu fatta da Grote Reber e fu completata nel 1941. Molte stelle della nostra galassia si sono rivelate emettitori radio, fra le più forti è la binaria . * Il Sole, la nostra stella, è la radiosorgente più brillante del cielo nella maggior parte delle frequenze, compreso lo spettro radio al di sotto di 1 m. * Il centro della Via Lattea contiene fonti radio rilevanti come Sagittarius A* e il suo buco nero supermassiccio. * I resti delle supernove mostrano spesso emissioni radio diffuse, come e la nebulosa del Granchio. * Supernove nate da stelle di neutroni ad alta densità (pulsar) emettono getti di particelle con radiazione di sincrotrone. * Brevi onde radio vengono emesse da molecole complesse in dense nubi di gas dove nascono le stelle. Galassie a spirale contengono nubi di idrogeno e monossido di carbonio che emettono onde radio. La frequenza di queste due molecole è stata utilizzata per la mappatura di gran parte della Via Lattea. * Molte galassie sono forti emettitori di onde radio, fra le più importanti Centauro A e Messier 87. Nuclei galattici attivi hanno getti di particelle cariche che emettono in radiazione di sincrotrone, come 3C 273 (il quasar otticamente più luminoso del cielo). La fusione di gruppi di galassie emette onde radio diffuse. * Ciò che rimane dal Big Bang (avvenuto circa 13,7 miliardi di anni fa) è una radiazione di fondo, diffusasi all'inizio della vita del nostro universo ed in rapida espansione. (it)
 • 전파원(電波源, radio source)은 강력한 전파를 방출하는 천체이다. 가까이는 태양부터 우리은하 중심, 펄사, 초신성잔해, 우리은하계 밖의 외부의 전파은하, 우주배경복사에 이르기까지 그 종류가 다종다양하다. (ko)
 • 電波源とは、強い電波を放出する、宇宙空間に存在する天体である。電波は様々な種類の源から来る。これらの天体は、宇宙で最も極度でエネルギーの大きい物理過程の表れである。 (ja)
 • Radioźródło, źródło radiowe – obiekt astronomiczny, który stanowi silne źródło fal radiowych, czasami o innych konturach niż widoczne w zakresie światła widzialnego. Na ziemskim niebie jest wiele intensywnych radioźródeł, z których najsilniejsze w zakresie długości fal mniejszych od 1 metra jest Słońce, zaś większych – Droga Mleczna. Silnym źródłem promieniowania radiowego jest także Jowisz, który ma bardzo rozbudowaną magnetosferę. Poza Galaktyką znajdują się inne radioźródła, takie jak np. Centaurus A – radiogalaktyka w gwiazdozbiorze Centaura, czy Cassiopeia A, która jest pozostałością po supernowej oraz liczne inne takie, jak Mgławica Kraba (którą jako supernową obserwowano przez kilka miesięcy od 4 lipca 1054 roku) i pulsary (zwiększające jasność radiową z częstotliwością od ok. 1/3 do 30 Hz). Wybuchy radiowe są obserwowane także na Słońcu w okresach dużej liczby plam, a emisję taką powinny wykazywać także inne gwiazdy, na których obserwuje się rozbłyski. Podczas obserwacji radioteleskopem w Arecibo stwierdzono zmiany częstotliwości emisji radiowych – zjawisko znane już z obserwacji rozbłysków słonecznych w zakresie radiowym. Radioźródłami są także jądra galaktyk Seyferta, galaktyki typu N. Obserwacje radiowe umożliwiły odkrycie kwazarów 5 lutego 1963 roku. W latach 1964–1965 wykryto tzw. promieniowanie reliktowe. Obiekty tego typu stanowią bardzo ważne źródła informacji o Wszechświecie, ponieważ analizując sygnały radiowe z Kosmosu można wnioskować o strukturze i ruchach plazmy kosmicznej, niewidocznych w zakresie światła widzialnego. Do badań w zakresie radiowym służą radioteleskopy, będące podstawowym instrumentem obserwacyjnym jednej z dziedzin współczesnej astronomii – radioastronomii, a pierwotnie również anteny odbiorników radiowych i radary. (pl)
 • Fontes de rádio astronômicas são objetos no espaço exterior que emitem fortes ondas de rádio. A emissão de rádio provém de uma ampla variedade de fontes. Esses objetos representam alguns dos processos físicos mais extremos e energéticos do Universo. (pt)
 • Астрономічні радіоджерела — об'єкти, що перебувають у космічному просторі і мають потужне випромінювання в радіодіапазоні. Такі об'єкти належать до найбільш екстремальних і високоенергетичних процесів у всесвіті. Радіоджерела досліджують шляхом реєстрації космічного радіовипромінювання за допомогою радіотелескопів. Дослідження таких радіоджерел є предметом радіоастрономії. (uk)
 • 宇宙射电源是在外太空散發強烈的無線電波的天體。無線電輻射來自熱氣體、在磁場中呈螺旋運動的電子和在太空中輻射出特定波長的原子和分子。无线电发射来自于各种来源。这些物体代表了宇宙中最极端的和充满能量的物理过程。 (zh)
 • Астрономические радиоисточники (радиоисточники) — это объекты, находящиеся в космическом пространстве, и имеющие сильное излучение в радиодиапазоне. Такие объекты представляют одни из самых экстремальных и энергетических процессов во вселенной. Радиоисточники исследуются посредством регистрации космического радиоизлучения с помощью радиотелескопов. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 1146115 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22816 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1095657345 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المصادر الراديوية الفلكية هي أجسام في الفضاء الخارجي تنبعث منها موجات راديو قوية. وتصدر الانبعاث الراديوية من مجموعة واسعة من المصادر. وتمثل هذه الأجسام بعض العمليات الفيزيائية الأكثر تطرفا وحيوية في الكون. (ar)
 • An astronomical radio source is an object in outer space that emits strong radio waves. Radio emission comes from a wide variety of sources. Such objects are among the most extreme and energetic physical processes in the universe. (en)
 • Als Radioquelle wird in der Radioastronomie ein astronomisches Objekt bezeichnet, das merkliche Radiowellen aussendet. Die stärksten astronomischen Radioquellen sind Sonnen, Supernovae, Quasare und Radiogalaxien. Die erste am Sternhimmel festgestellte Radioquelle war die diffuse Radiostrahlung unserer Milchstraße (1931/32). Ihr Entdecker Karl Jansky wurde dadurch zum Begründer der Radioastronomie, die sich ab 1950 zu einem rasant wachsenden Teilgebiet der Himmelskunde entwickelte. (de)
 • Is éard atá i radafhoinsí réalteolaíocha réada sa spás amuigh a astaíonn radathonnta láidre. Tagann rad-astúcháin óna lán foinsí. Tá réada dá leithéid ar chuid de na próiséis is déine agus is fuinniúla sa chruinne. (ga)
 • En astrophysique, une radiosource ou source radio est un objet céleste qui émet une grande quantité d'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique dans la bande de fréquence des ondes radio. Parmi les radiosources les plus notables, on trouve les quasars, les pulsars, les radiogalaxies, les rémanents de supernova, les centres galactiques. L'étude des radiosources est la radioastronomie. * Portail de l’astronomie * Portail de la physique (fr)
 • 전파원(電波源, radio source)은 강력한 전파를 방출하는 천체이다. 가까이는 태양부터 우리은하 중심, 펄사, 초신성잔해, 우리은하계 밖의 외부의 전파은하, 우주배경복사에 이르기까지 그 종류가 다종다양하다. (ko)
 • 電波源とは、強い電波を放出する、宇宙空間に存在する天体である。電波は様々な種類の源から来る。これらの天体は、宇宙で最も極度でエネルギーの大きい物理過程の表れである。 (ja)
 • Fontes de rádio astronômicas são objetos no espaço exterior que emitem fortes ondas de rádio. A emissão de rádio provém de uma ampla variedade de fontes. Esses objetos representam alguns dos processos físicos mais extremos e energéticos do Universo. (pt)
 • Астрономічні радіоджерела — об'єкти, що перебувають у космічному просторі і мають потужне випромінювання в радіодіапазоні. Такі об'єкти належать до найбільш екстремальних і високоенергетичних процесів у всесвіті. Радіоджерела досліджують шляхом реєстрації космічного радіовипромінювання за допомогою радіотелескопів. Дослідження таких радіоджерел є предметом радіоастрономії. (uk)
 • 宇宙射电源是在外太空散發強烈的無線電波的天體。無線電輻射來自熱氣體、在磁場中呈螺旋運動的電子和在太空中輻射出特定波長的原子和分子。无线电发射来自于各种来源。这些物体代表了宇宙中最极端的和充满能量的物理过程。 (zh)
 • Астрономические радиоисточники (радиоисточники) — это объекты, находящиеся в космическом пространстве, и имеющие сильное излучение в радиодиапазоне. Такие объекты представляют одни из самых экстремальных и энергетических процессов во вселенной. Радиоисточники исследуются посредством регистрации космического радиоизлучения с помощью радиотелескопов. (ru)
 • Hom denomina radiofont o font de ràdio astronòmica a un objecte de l'espai exterior que emet radiació electromagnètica a la regió de les radiofreqüències. L'emissió prové de gas calent, electrons movent-se en camps magnètics, i certes longituds d'ona emeses per àtoms i molècules a l'espai. Aquestos objectes es troben entre els processos físics més extrems i enèrgics de l'univers. La ciència que s'ocupa de la seva observació és la radioastronomia. (ca)
 • Se denomina radiofuente a un objeto del espacio exterior que emite radiación electromagnética en la región de las radiofrecuencias. La emisión proviene de gas caliente, electrones moviéndose en campos magnéticos, y ciertas longitudes de onda emitidas por átomos y moléculas en el espacio. La ciencia que se ocupa de su observación es la radioastronomía. * Datos: Q1931185 (es)
 • Una radiosorgente è una sorgente di onde radio. In astronomia il termine indica un corpo celeste le cui emissioni di radioonde possono essere captate dai radiotelescopi (questi ultimi riescono non solo a captare le radioonde, ma anche a stabilirne la direzione di provenienza ed a misurarne la densità di flusso). I meccanismi di radiazione e le caratteristiche fisiche di un oggetto possono essere diversi, ma tutti sono riconducibili a due peculiari tipologie: radiazione termica e non. (it)
 • Radioźródło, źródło radiowe – obiekt astronomiczny, który stanowi silne źródło fal radiowych, czasami o innych konturach niż widoczne w zakresie światła widzialnego. Na ziemskim niebie jest wiele intensywnych radioźródeł, z których najsilniejsze w zakresie długości fal mniejszych od 1 metra jest Słońce, zaś większych – Droga Mleczna. Silnym źródłem promieniowania radiowego jest także Jowisz, który ma bardzo rozbudowaną magnetosferę. Poza Galaktyką znajdują się inne radioźródła, takie jak np. Centaurus A – radiogalaktyka w gwiazdozbiorze Centaura, czy Cassiopeia A, która jest pozostałością po supernowej oraz liczne inne takie, jak Mgławica Kraba (którą jako supernową obserwowano przez kilka miesięcy od 4 lipca 1054 roku) i pulsary (zwiększające jasność radiową z częstotliwością od ok. 1/3 d (pl)
rdfs:label
 • مصدر راديو فلكي (ar)
 • Radiofont (ca)
 • Radioquelle (de)
 • Astronomical radio source (en)
 • Radiofuente (es)
 • Radiosource (fr)
 • Radafhoinse réalteolaíoch (ga)
 • Radiosorgente (it)
 • 전파원 (ko)
 • 電波源 (ja)
 • Radioźródło (pl)
 • Fonte de rádio astronômica (pt)
 • Астрономический радиоисточник (ru)
 • Астрономічні радіоджерела (uk)
 • 無線電波源 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License