An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Administrative law is the division of law that governs the activities of administrative agencies of government. Government agency action can include rule making, adjudication, or the enforcement of a specific regulatory agenda. Administrative law is considered a branch of public law. Administrative law deals with the decision-making of such administrative units of government as tribunals, boards or commissions that are part of a national regulatory scheme in such areas as police law, international trade, manufacturing, the environment, taxation, broadcasting, immigration and transport.

Property Value
dbo:abstract
 • القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات. وهو فرع من القانون العام. ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس أول من استخدم مصطلح (القانون الإداري) في مؤلفاته التي لا تزال مرجعاً لدراسة القانون الإداري. هناك فرق بينه وبين النظام القانوني للمنازعات الإدارية الذي لا يمثل إلا جزءاً من قانون القضاء الإداري من ناحية وقواعد القانون الإداري من ناحية أخرى. وتطبق قواعد القانون الإداري على نشاط السلطة الإدارية وتخضع له علاقاتها مع الافراد سواء كانت هذه العلاقة إرادية أو غير إرادية (ar)
 • Το Διοικητικό Δίκαιο, (Διοικ. Δ.), είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα. Ωσαύτως θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, το προσωπικό, την περιουσία, ή αναφέρονται στο διοικητικό και δικαστικό έλεγχο και στις εκδιδόμενες υπό των παραπάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων , όπως και στη διαμόρφωση των σχέσεων προς τρίτους, και ακόμη στη κατ΄ αρμοδιότητα έκταση που δρουν αυτές, διέπονται από το Διοικητικό Δίκαιο που ουσιαστικά αποτελεί τον πιο ζωτικό κοινωνικό κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου. (el)
 • El Dret administratiu és el conjunt de normes jurídiques que regulen l'organització, funcionament i atribucions de l'Administració pública en les seves relacions amb els particulars i amb altres administracions públiques. Es considera una branca del Dret públic. Tanmateix el concepte anterior de Dret Administratiu no recull els fets que: * ni tota l'activitat de l'Administració pública està regulada pel dret administratiu (ja que hi pot intervenir el dret privat, * ni només les Administracions públiques estan regulades pel Dret administratiu. El dret administratiu està regulat de forma diferent segons cada estat del món; per exemple hi ha diferències entre els estats que apliquen el Dret romà i el que apliquen el dret anglosaxó. A França, la majoria de les queixes contra els governs locals o nacional es veuen als tribunals administratius que fan servir el "Conseil d'État" com a darrera instància. A l'Estat espanyol el dret administratiu està influït pel dret administratiu francès en especial per l'aspecte de determinar qui hauria de jutjar l'administració (els jutges o el Consell d'Estat. El Dret administratiu espanyol es considera de caràcter "privilegiat" (en canvi el Dret civil atorga els mateixos drets a tothom, ja que atorga a l'administració esferes més grans i excepcionals amb desigualtat entre el ciutadà i l'administració i sempre a favor de l'administració. Tanmateix no pot ser arbitrari. (ca)
 • Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu. Dále upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací. Správní právo je samostatné právní odvětví, mj. protože splňuje odvětvová normotvorná kritéria. Z hlediska právního pozitivizmu je správní právo souborem veřejnoprávních norem, které stanovuje organizaci (členění), činnost (předměty činnosti) veřejné správy, vytváření administrativněprávních vztahů (hierarchii, spc. subsidiaritu a event. součinnost). (cs)
 • Administrative law is the division of law that governs the activities of administrative agencies of government. Government agency action can include rule making, adjudication, or the enforcement of a specific regulatory agenda. Administrative law is considered a branch of public law. Administrative law deals with the decision-making of such administrative units of government as tribunals, boards or commissions that are part of a national regulatory scheme in such areas as police law, international trade, manufacturing, the environment, taxation, broadcasting, immigration and transport. Administrative law expanded greatly during the twentieth century, as legislative bodies worldwide created more government agencies to regulate the social, economic and political spheres of human interaction. Civil law countries often have specialized administrative courts that review these decisions. (en)
 • La administracia juro estas la aro de leĝoj, dekretoj kaj aliaj reguloj, kiuj difinas: * la rilatojn inter la privatuloj kaj la ŝtata administracio; * kaj la rolon kaj la organizon de la publikaj povoj. (eo)
 • Administrazio-zuzenbidea edo zuzenbide administratiboa (latin forman ad "honen ondoan" eta ministrare "gauza komunak kudeatzea") Administrazio Publikoaren edo Herri-Arduralaritzaren antolakuntza, funtzionamendua, botereak eta betebeharrak eta Administrazioaren beste batzuekiko harremanak arautzen duen adarra da. (eu)
 • Das Verwaltungsrecht ist das Recht der Exekutive, also das der Administrative und der Gubernative. Es regelt insbesondere die Beziehungen zwischen einem Staat und seinen Bürgern, aber auch die Funktionsweise der verschiedenen Verwaltungsinstitutionen und deren Verhältnis zueinander sowie den Rechtsschutz des Bürgers gegen Akte der Exekutive. (de)
 • Hukum administrasi negara (bahasa Inggris: administrative law) adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah bagian dari dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Di Indonesia, hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. (in)
 • Le droit administratif est constitué de l’ensemble des règles définissant les droits et les obligations de l’administration. Il constitue la partie la plus importante du droit public. C’est le droit du déséquilibre car il régit essentiellement les rapports entre les personnes publiques et les administrés. Ce décalage entre l’intérêt général et les intérêts particuliers explique l’existence d’un droit particulier, exorbitant du droit commun. Ce droit a été construit pour réguler les relations. Historiquement, plusieurs réponses ont été apportées, et, aujourd’hui encore, on peut distinguer plusieurs modèles qui cumulent en proportions diverses ces réponses. Le droit administratif couvre, en outre, l’ensemble des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement des organismes publics ne relevant pas du pouvoir législatif ou de l'autorité judiciaire, ainsi que celles qui gouvernent les rapports entre les administrés et les organismes publics. (fr)
 • 行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。 (ja)
 • Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Het is onderdeel van het publiekrecht. (nl)
 • Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione della pubblica amministrazione, le attività di perseguimento degli interessi pubblici e i rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i cittadini. (it)
 • Prawo administracyjne – gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio, poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej, jak i pośrednio, przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania. (pl)
 • Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. Viktiga lagar i Sverige inom detta område är förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Kommunalrätten är den del av förvaltningsrätten som behandlar kommuner och landsting. Där är kommunallagen en viktig lag. Denna juridikartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • Direito administrativo é um ramo autônomo, dentro do direito público interno, que basicamente se concentra no estudo da Administração Pública e da atividade de seus integrantes. Tal disciplina tem por objeto os órgãos, , agentes e atividades públicos, e a seu objetivo é a sistematização dos fins desejados pelo Estado, ou seja, o interesse público, regrado pelo princípio da legalidade. Tudo que se refere ao instituto da Administração Pública e à relação jurídica entre ela e os administrados e seus servidores é regrado e estudado pelo direito administrativo. Dito isso, pode-se definir o Direito Administrativo como "o conjunto de regras e princípios aplicáveis ao Estado em suas relações com particulares, com seus agentes ou consigo mesmo, tendentes à realização de atividades administrativas típicas ou outras de índole privada, mas sempre visando o interesse público". O Direito Administrativo integra o ramo do direito público, cuja principal característica, dependo do caso, é a desigualdade jurídica entre as partes envolvidas, haja vista, o atributo da supremacia do interesse público sobre o privado. De um lado, a Administração Pública defende os interesses coletivos; de outro, o particular. Havendo conflito entre tais interesses, haverá de prevalecer o da coletividade, representado pela Administração Pública. No Direito Público, a Administração Pública se encontrará sempre em um patamar superior ao do particular, diferentemente do que é visto no direito privado. (pt)
 • 行政法是有關國家行政權運作的之總稱。行政法的定義係由日本學者提出,在中文法律領域中廣受引用。行政法涉及到行政機關執行職務時所適用之各項法律,在各法律部門中相較於民法、刑法、甚至於憲法,行政法的發展是較晚進的一門學科。雖然行政法並無具體的法典,但是德國法學家奥托·迈耶曾說「憲法消逝,行政法長存」(Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht,表達對行政法的重視與肯定。然而上述並非對憲法之不重視,而是當下時代與該教授所專長領域所留下的金句,然而實質上伊亦是認為憲法有其必要性。 (zh)
 • Администрати́вное пра́во — это отрасль права (система правовых норм), регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства в процессе осуществления исполнительной власти органами государства. Административное право как наука — это составная часть юридической науки, определяемая как система государственно-управленческих, административных взглядов, идей, представлений о законах, регламентирующих отношения в сфере государственного управления, о его социальной обусловленности и эффективности, о закономерностях, реформировании и тенденциях развития административного законодательства, о принципах административного права, об истории и перспективах развития. В дореволюционной России данная отрасль права была объединена с таможенным правом, налоговым правом, экологическим правом, медицинским правом, образовательным правом в единую отрасль публичного права, именуемую полицейским правом, основным источником которого, в отличие от административного права СССР и государств СНГ, был правовой обычай, подобно международному праву. Полицейское право — наука о всей совокупности учреждений и мер, способствующих предупреждению опасности, охранению и поддержанию порядка и народного благосостояния. Полицейское право предусматривало, в том числе, основанное на необходимости защиты общественной безопасности, благосостояния, здоровья граждан или общественной морали ограничение права собственника государством без выплаты компенсации. Как отмечал В. Ф. Дерюжинский, «полицейское право принадлежит к кругу наук о государстве и предметом своим имеет изучение так называемого внутреннего управления». (ru)
 • Адміністрати́вне пра́во — це самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління. Адміністративне право регулює діяльності структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій. Є обов'язковим інструментом, здійснення державної виконавчої влади у формі державного управління. Норми адміністративного права складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права. Державне управління — це діяльність органів виконавчої влади, яка полягає в забезпеченні виконання законів та інших нормативно-правових актів усіма суб'єктами держави. Адміністративне право інколи називають «правом управління», або «управлінським правом». Адміністративне право — це управлінське право, яке відрізняється від інших галузей права специфікою предмета регулювання, юридичною своєрідністю (особливим методом регулювання) та структурними особливостями, тобто системою розташування нормативного матеріалу. Адміністративне право створює правовий режим для здійснення управлінських функцій, що є найважливішою умовою впорядкованості сфери державного управління. Закріплення в юридичних нормах правил поведінки, тобто яким чином слід діяти в конкретній ситуації, від чого слід утриматися, що робити категорично заборонено тощо, надає управлінським відносинам юридичного характеру, перетворює неправові відносини на формально обумовлені. Але адміністративне право регулює не всі суспільні відносини у сфері державного управління, а тільки ті, що є предметом регулювання адміністративного права. Тобто такими, де від імені держави виступає компетентний суб'єкт виконавчої влади (орган, посадова особа), саме з метою виконання нормативних приписів держави. Поняття адміністративного права як галузі права ширше поняття адміністративного законодавства, яке є складовою частиною законодавства України. Адміністративне право — це система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління, а адміністративне законодавство — це система правових актів, в яких ці норми знаходять своє втілення. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2560 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 31424 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1032341592 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Το Διοικητικό Δίκαιο, (Διοικ. Δ.), είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα. Ωσαύτως θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, το προσωπικό, την περιουσία, ή αναφέρονται στο διοικητικό και δικαστικό έλεγχο και στις εκδιδόμενες υπό των παραπάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων , όπως και στη διαμόρφωση των σχέσεων προς τρίτους, και ακόμη στη κατ΄ αρμοδιότητα έκταση που δρουν αυτές, διέπονται από το Διοικητικό Δίκαιο που ουσιαστικά αποτελεί τον πιο ζωτικό κοινωνικό κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου. (el)
 • La administracia juro estas la aro de leĝoj, dekretoj kaj aliaj reguloj, kiuj difinas: * la rilatojn inter la privatuloj kaj la ŝtata administracio; * kaj la rolon kaj la organizon de la publikaj povoj. (eo)
 • Administrazio-zuzenbidea edo zuzenbide administratiboa (latin forman ad "honen ondoan" eta ministrare "gauza komunak kudeatzea") Administrazio Publikoaren edo Herri-Arduralaritzaren antolakuntza, funtzionamendua, botereak eta betebeharrak eta Administrazioaren beste batzuekiko harremanak arautzen duen adarra da. (eu)
 • Das Verwaltungsrecht ist das Recht der Exekutive, also das der Administrative und der Gubernative. Es regelt insbesondere die Beziehungen zwischen einem Staat und seinen Bürgern, aber auch die Funktionsweise der verschiedenen Verwaltungsinstitutionen und deren Verhältnis zueinander sowie den Rechtsschutz des Bürgers gegen Akte der Exekutive. (de)
 • 行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。 (ja)
 • Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Het is onderdeel van het publiekrecht. (nl)
 • Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione della pubblica amministrazione, le attività di perseguimento degli interessi pubblici e i rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i cittadini. (it)
 • Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. Viktiga lagar i Sverige inom detta område är förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Kommunalrätten är den del av förvaltningsrätten som behandlar kommuner och landsting. Där är kommunallagen en viktig lag. Denna juridikartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • 行政法是有關國家行政權運作的之總稱。行政法的定義係由日本學者提出,在中文法律領域中廣受引用。行政法涉及到行政機關執行職務時所適用之各項法律,在各法律部門中相較於民法、刑法、甚至於憲法,行政法的發展是較晚進的一門學科。雖然行政法並無具體的法典,但是德國法學家奥托·迈耶曾說「憲法消逝,行政法長存」(Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht,表達對行政法的重視與肯定。然而上述並非對憲法之不重視,而是當下時代與該教授所專長領域所留下的金句,然而實質上伊亦是認為憲法有其必要性。 (zh)
 • القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات. وهو فرع من القانون العام. ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس أول من استخدم مصطلح (القانون الإداري) في مؤلفاته التي لا تزال مرجعاً لدراسة القانون الإداري. (ar)
 • El Dret administratiu és el conjunt de normes jurídiques que regulen l'organització, funcionament i atribucions de l'Administració pública en les seves relacions amb els particulars i amb altres administracions públiques. Es considera una branca del Dret públic. Tanmateix el concepte anterior de Dret Administratiu no recull els fets que: * ni tota l'activitat de l'Administració pública està regulada pel dret administratiu (ja que hi pot intervenir el dret privat, * ni només les Administracions públiques estan regulades pel Dret administratiu. (ca)
 • Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu. Dále upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací. Správní právo je samostatné právní odvětví, mj. protože splňuje odvětvová normotvorná kritéria. (cs)
 • Administrative law is the division of law that governs the activities of administrative agencies of government. Government agency action can include rule making, adjudication, or the enforcement of a specific regulatory agenda. Administrative law is considered a branch of public law. Administrative law deals with the decision-making of such administrative units of government as tribunals, boards or commissions that are part of a national regulatory scheme in such areas as police law, international trade, manufacturing, the environment, taxation, broadcasting, immigration and transport. (en)
 • Le droit administratif est constitué de l’ensemble des règles définissant les droits et les obligations de l’administration. Il constitue la partie la plus importante du droit public. C’est le droit du déséquilibre car il régit essentiellement les rapports entre les personnes publiques et les administrés. Ce décalage entre l’intérêt général et les intérêts particuliers explique l’existence d’un droit particulier, exorbitant du droit commun. (fr)
 • Hukum administrasi negara (bahasa Inggris: administrative law) adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Di Indonesia, hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. (in)
 • Prawo administracyjne – gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio, poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej, jak i pośrednio, przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. (pl)
 • Direito administrativo é um ramo autônomo, dentro do direito público interno, que basicamente se concentra no estudo da Administração Pública e da atividade de seus integrantes. Tal disciplina tem por objeto os órgãos, , agentes e atividades públicos, e a seu objetivo é a sistematização dos fins desejados pelo Estado, ou seja, o interesse público, regrado pelo princípio da legalidade. Tudo que se refere ao instituto da Administração Pública e à relação jurídica entre ela e os administrados e seus servidores é regrado e estudado pelo direito administrativo. Dito isso, pode-se definir o Direito Administrativo como "o conjunto de regras e princípios aplicáveis ao Estado em suas relações com particulares, com seus agentes ou consigo mesmo, tendentes à realização de atividades administrativas t (pt)
 • Администрати́вное пра́во — это отрасль права (система правовых норм), регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства в процессе осуществления исполнительной власти органами государства. (ru)
 • Адміністрати́вне пра́во — це самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління. Адміністративне право регулює діяльності структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій. Є обов'язковим інструментом, здійснення державної виконавчої влади у формі державного управління. Норми адміністративного права складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права. (uk)
rdfs:label
 • Administrative law (en)
 • قانون إداري (ar)
 • Dret administratiu (ca)
 • Správní právo (cs)
 • Verwaltungsrecht (de)
 • Διοικητικό Δίκαιο (el)
 • Administracia juro (eo)
 • Administrazio-zuzenbide (eu)
 • Derecho administrativo (es)
 • Hukum administrasi negara (in)
 • Droit administratif (fr)
 • Diritto amministrativo (it)
 • 行政法 (ja)
 • 행정법 (ko)
 • Bestuursrecht (nl)
 • Prawo administracyjne (pl)
 • Direito administrativo (pt)
 • Административное право (ru)
 • Förvaltningsrätt (sv)
 • 行政法 (zh)
 • Адміністративне право (uk)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:almaMater of
is dbo:knownFor of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:fields of
is dbp:keywords of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:subDiscipline of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License