MapReduce is a programming model and an associated implementation for processing and generating large data sets with a parallel, distributed algorithm on a cluster.Conceptually similar approaches have been very well known since 1995 with the Message Passing Interface standard having reduce and scatter operations.

Property Value
dbo:abstract
 • نموذج الهيكلة والتجميع (بالانجليزية: MapReduce)هو عبارة عن نموذج برمجي, تم تطويره من قبل شركة جوجل لإجراء عمليات حسابية بشكل متزامن على كمية كبيرة جداً من البيانات (عدة بيتابايت), وتتم هذه العمليات على عدة حواسيب تسمى بالعناقيد الحاسوبية.كما يطلق اسم MapReduce على اسم المكتبة البرمجية لهذا النموذج وليس فقط على النموذج نفسه.باستخدام طريقة الهيكلة والتجميع سيتم معالجة البيانات على ثلاثة مراحل (التجزئة, الخلط, التجميع) وبالانجليزية على التوالي(Map, shuttle ,reduce), اثنتان منهم تتم من قِبَل المستخدم وهما التجزئة والتجميع.-- وبالتالي يمكن إجراء العمليات الحسابية على عدة حواسيب وفي الوقت نفسه, أي بشكل متواز. تكمن أهمية هذه التقنية في الدور الذي تلعبه في توزيع العمليات على عدة حساب وإجرائها بشكل متزامن, ومن ثم جمع النتائج في المرحلة الثانية(الخلط). بصورة أوضح يمكننا القول أننا نقسم المشكلة الكبيرة إلى عدة أجزاء ونحل كل جزء منها على حدا ومن ثمنجمع هذه الحلول مع بعضها لتشكل في النهاية الحل للمشكلة الكبيرة. فكرة هذا النموذج مستوحاة من الدوال Map و Reduce, اللذان يستخدمان بكثرة في البرمجة الوظيفية. في عام 2010 تم منح براءة إختراع أمريكية على هذه التقنية. (ar)
 • MapReduce is a programming model and an associated implementation for processing and generating large data sets with a parallel, distributed algorithm on a cluster.Conceptually similar approaches have been very well known since 1995 with the Message Passing Interface standard having reduce and scatter operations. A MapReduce program is composed of a Map() procedure (method) that performs filtering and sorting (such as sorting students by first name into queues, one queue for each name) and a Reduce() method that performs a summary operation (such as counting the number of students in each queue, yielding name frequencies). The "MapReduce System" (also called "infrastructure" or "framework") orchestrates the processing by marshalling the distributed servers, running the various tasks in parallel, managing all communications and data transfers between the various parts of the system, and providing for redundancy and fault tolerance. The model is inspired by the map and reduce functions commonly used in functional programming, although their purpose in the MapReduce framework is not the same as in their original forms. The key contributions of the MapReduce framework are not the actual map and reduce functions, but the scalability and fault-tolerance achieved for a variety of applications by optimizing the execution engine once. As such, a single-threaded implementation of MapReduce will usually not be faster than a traditional (non-MapReduce) implementation; any gains are usually only seen with multi-threaded implementations. The use of this model is beneficial only when the optimized distributed shuffle operation (which reduces network communication cost) and fault tolerance features of the MapReduce framework come into play. Optimizing the communication cost is essential to a good MapReduce algorithm. MapReduce libraries have been written in many programming languages, with different levels of optimization. A popular open-source implementation that has support for distributed shuffles is part of Apache Hadoop. The name MapReduce originally referred to the proprietary Google technology, but has since been genericized. By 2014, Google was no longer using MapReduce as their primary Big Data processing model, and development on Apache Mahout had moved on to more capable and less disk-oriented mechanisms that incorporated full map and reduce capabilities. (en)
 • MapReduce es un modelo de programación utilizado por Google para dar soporte a la computación paralela sobre grandes colecciones de datos en grupos de computadoras y al commodity computing. El nombre del framework está inspirado en los nombres de dos importantes métodos, macros o funciones en programación funcional: Map y Reduce. MapReduce ha sido adoptado mundialmente, ya que existe una implementación OpenSource denominada Hadoop. Su desarrollo fue liderado inicialmente por Yahoo y actualmente lo realiza el proyecto Apache. En esta década de los años 2010 existen diversas iniciativas similares a Hadoop tanto en la industria como en el ámbito académico. Se han escrito implementaciones de bibliotecas de MapReduce en diversos lenguajes de programación como C++, Java y Python. MapReduce se emplea en la resolución práctica de algunos algoritmos susceptibles de ser paralelizados. No obstante MapReduce no es la solución para cualquier problema, de la misma forma que cualquier problema no puede ser resuelto eficientemente por MapReduce. Por regla general se abordan problemas con datasets de gran tamaño, alcanzando los petabytes de tamaño. Es por esta razón por la que este framework suele ejecutarse en sistema de archivos distribuidos (HDFS). (es)
 • MapReduce ist ein vom Unternehmen Google Inc. eingeführtes Programmiermodell für nebenläufige Berechnungen über (mehrere Petabyte) große Datenmengen auf Computerclustern. MapReduce ist auch der Name einer Implementierung des Programmiermodells in Form einer Software-Bibliothek. Beim MapReduce-Verfahren werden die Daten in drei Phasen verarbeitet (Map, Shuffle, Reduce) von denen zwei durch den Anwender spezifiziert werden (Map und Reduce). Dadurch lassen sich Berechnungen parallelisieren und auf mehrere Rechner verteilen. Bei sehr großen Datenmengen ist die Parallelisierung unter Umständen schon deshalb erforderlich, weil die Datenmengen für einen einzelnen Prozess (und das ausführende Rechnersystem) zu groß sind. Das Programmiermodell wurde durch die in der funktionalen Programmierung häufig verwendeten Funktionen map und reduce inspiriert, auch wenn die Arbeitsweise der Bibliothek davon abweicht. 2010 wurde für MapReduce ein US-Patent erteilt. Der wesentliche Beitrag von MapReduce ist jedoch das zu Grunde liegende System, das die Berechnungen stark parallelisiert, die Reorganisation der Daten im Shuffle-Schritt optimiert, und automatisch auf Fehler im Cluster reagieren kann, wie beispielsweise den Ausfall von kompletten Knoten. (de)
 • MapReduce est un patron d'architecture de développement informatique, inventé par Google, dans lequel sont effectués des calculs parallèles, et souvent distribués, de données potentiellement très volumineuses, typiquement supérieures en taille à 1 téraoctet. Les termes « map » et « reduce », et les concepts sous-jacents, sont empruntés aux langages de programmation fonctionnelle utilisés pour leur construction (map et réduction de la programmation fonctionnelle et des langages de programmation tableau). MapReduce permet de manipuler de grandes quantités de données en les distribuant dans un cluster de machines pour être traitées. Ce modèle connaît un vif succès auprès de sociétés possédant d'importants centres de traitement de données telles Amazon.com ou Facebook. Il commence aussi à être utilisé au sein du Cloud computing. De nombreux frameworks ont vu le jour afin d'implémenter le MapReduce. Le plus connu est Hadoop qui a été programmé par Apache Software Foundation. Mais ce framework possède des inconvénients qui réduisent considérablement ses performances notamment en milieu hétérogène. Des frameworks permettant d'améliorer les performances de Hadoop ou les performances globales du MapReduce, tant en termes de vitesse de traitement qu'en consommation électrique, commencent à voir le jour. (fr)
 • MapReduce è un framework software brevettato e introdotto da Google per supportare la computazione distribuita su grandi quantità di dati in cluster di computer.Il framework è ispirato alle funzioni map e reduce usate nella programmazione funzionale, sebbene il loro scopo nel framework MapReduce non è lo stesso che nella forma originale.Le librerie MapReduce sono scritte in C++, C#, Erlang, Java, Ocaml, Perl, Python, Ruby, F# e altri linguaggi di programmazione. (it)
 • MapReduce(マップリデュース)は、コンピューター機器のクラスター上での巨大なデータセットに対する分散コンピューティングを支援する目的で、Googleによって2004年に導入されたプログラミングモデルである。 このフレームワークは関数型言語でよく使われるMap関数とReduce関数からヒントを得て作られているが、フレームワークにおけるそれらの用いられ方は元々のものと同じではない。 MapReduceのライブラリ群は、C++、C#、Erlang、Java、OCaml、Perl、Python、PHP、Ruby、F#、R言語、MATLAB等のプログラミング言語で実装されている。 (ja)
 • MapReduce is een door Google geïntroduceerd framework voor het in korte tijd uitvoeren van berekeningen over zeer grote hoeveelheden data van vaak meerdere petabytes. MapReduce wordt door Google onder andere gebruikt voor het indiceren van grote hoeveelheden documenten voor zijn zoekmachine en het analyseren van bezoekersaantallen en bezoekersgedrag van websites (Google Analytics). MapReduce kan in korte tijd veel data verwerken doordat het een grote taak opsplitst in deeltaken. Die deeltaken worden over meerdere computers verdeeld. De computers voeren vervolgens de deeltaken gelijktijdig uit (distributie). Dit gebeurt met behulp van de functies map en fold (reduce), die bekend zijn uit de functionele programmeertalen. Als een van de computers het tijdens het uitvoeren van zijn deeltaak begeeft, wordt die deeltaak automatisch door een andere computer overgenomen. Dit maakt het systeem zeer robuust. Hadoop is een op MapReduce geïnspireerd opensource Java-framework voor de bouw van data-intensieve gedistribueerde applicaties. (nl)
 • MapReduce - platforma do przetwarzania równoległego dużych zbiorów danych w klastrach komputerów stworzona przez firmę Google. Nazwa była zainspirowana funkcjami map i reduce z programowania funkcyjnego. Część platformy została opatentowana w USA. Operacje realizowane są podczas dwóch kroków: Krok "map" - węzeł nadzorczy (master node) pobiera dane z wejścia i dzieli je na mniejsze podproblemy, po czym przesyła je do węzłów roboczych (worker nodes). Każdy z węzłów roboczych może albo dokonać kolejnego podziału na podproblemy, albo przetworzyć problem i zwrócić odpowiedź do głównego programu. Krok "reduce" - główny program bierze odpowiedzi na wszystkie podproblemy i łączy je w jeden wynik - odpowiedź na główny problem. Główną zaletą MapReduce jest umożliwienie łatwego rozproszenia operacji. Zakładając, że każda z operacji "map" jest niezależna od pozostałych, może być ona realizowana na osobnym serwerze. (pl)
 • MapReduce é um modelo de programação desenhado para processar grandes volumes de dados em paralelo, dividindo o trabalho em um conjunto de tarefas independentes. Programas MapReduce são escritos em um determinado estilo influenciado por construções de programação funcionais, especificamente expressões idiomáticas para listas de processamento de dados. Este módulo explica a natureza do presente modelo de programação e como ela pode ser usada para escrever programas que são executados no ambiente Hadoop. (pt)
 • MapReduce是Google提出的一个软件架构,用于大规模数据集(大于1TB)的并行运算。概念“Map(映射)”和“Reduce(归纳)”,及他们的主要思想,都是从函数式编程语言借来的,还有从矢量编程语言借来的特性。[1] 当前的软件实现是指定一个Map(映射)函数,用来把一组键值对映射成一组新的键值对,指定并发的Reduce(归纳)函数,用来保证所有映射的键值对中的每一个共享相同的键组。 (zh)
 • MapReduce — модель распределённых вычислений, представленная компанией Google, используемая для параллельных вычислений над очень большими, несколько петабайт, наборами данных в компьютерных кластерах. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1702875 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 728272932 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • MapReduce è un framework software brevettato e introdotto da Google per supportare la computazione distribuita su grandi quantità di dati in cluster di computer.Il framework è ispirato alle funzioni map e reduce usate nella programmazione funzionale, sebbene il loro scopo nel framework MapReduce non è lo stesso che nella forma originale.Le librerie MapReduce sono scritte in C++, C#, Erlang, Java, Ocaml, Perl, Python, Ruby, F# e altri linguaggi di programmazione. (it)
 • MapReduce(マップリデュース)は、コンピューター機器のクラスター上での巨大なデータセットに対する分散コンピューティングを支援する目的で、Googleによって2004年に導入されたプログラミングモデルである。 このフレームワークは関数型言語でよく使われるMap関数とReduce関数からヒントを得て作られているが、フレームワークにおけるそれらの用いられ方は元々のものと同じではない。 MapReduceのライブラリ群は、C++、C#、Erlang、Java、OCaml、Perl、Python、PHP、Ruby、F#、R言語、MATLAB等のプログラミング言語で実装されている。 (ja)
 • MapReduce é um modelo de programação desenhado para processar grandes volumes de dados em paralelo, dividindo o trabalho em um conjunto de tarefas independentes. Programas MapReduce são escritos em um determinado estilo influenciado por construções de programação funcionais, especificamente expressões idiomáticas para listas de processamento de dados. Este módulo explica a natureza do presente modelo de programação e como ela pode ser usada para escrever programas que são executados no ambiente Hadoop. (pt)
 • MapReduce是Google提出的一个软件架构,用于大规模数据集(大于1TB)的并行运算。概念“Map(映射)”和“Reduce(归纳)”,及他们的主要思想,都是从函数式编程语言借来的,还有从矢量编程语言借来的特性。[1] 当前的软件实现是指定一个Map(映射)函数,用来把一组键值对映射成一组新的键值对,指定并发的Reduce(归纳)函数,用来保证所有映射的键值对中的每一个共享相同的键组。 (zh)
 • MapReduce — модель распределённых вычислений, представленная компанией Google, используемая для параллельных вычислений над очень большими, несколько петабайт, наборами данных в компьютерных кластерах. (ru)
 • MapReduce is a programming model and an associated implementation for processing and generating large data sets with a parallel, distributed algorithm on a cluster.Conceptually similar approaches have been very well known since 1995 with the Message Passing Interface standard having reduce and scatter operations. (en)
 • نموذج الهيكلة والتجميع (بالانجليزية: MapReduce)هو عبارة عن نموذج برمجي, تم تطويره من قبل شركة جوجل لإجراء عمليات حسابية بشكل متزامن على كمية كبيرة جداً من البيانات (عدة بيتابايت), وتتم هذه العمليات على عدة حواسيب تسمى بالعناقيد الحاسوبية.كما يطلق اسم MapReduce على اسم المكتبة البرمجية لهذا النموذج وليس فقط على النموذج نفسه.باستخدام طريقة الهيكلة والتجميع سيتم معالجة البيانات على ثلاثة مراحل (التجزئة, الخلط, التجميع) وبالانجليزية على التوالي(Map, shuttle ,reduce), اثنتان منهم تتم من قِبَل المستخدم وهما التجزئة والتجميع.-- وبالتالي يمكن إجراء العمليات الحسابية على عدة حواسيب وفي الوقت نفسه, أي بشكل متواز. تكمن أهمية هذه التقنية في الدور الذي تلعبه في توزيع العمليات على عدة حساب وإجرائها بشكل متزامن, ومن ثم جمع النتائج في المرحلة الثانية(الخلط). بصورة أوضح يمكننا القول أننا نقسم المشكلة الكبي (ar)
 • MapReduce ist ein vom Unternehmen Google Inc. eingeführtes Programmiermodell für nebenläufige Berechnungen über (mehrere Petabyte) große Datenmengen auf Computerclustern. MapReduce ist auch der Name einer Implementierung des Programmiermodells in Form einer Software-Bibliothek. (de)
 • MapReduce es un modelo de programación utilizado por Google para dar soporte a la computación paralela sobre grandes colecciones de datos en grupos de computadoras y al commodity computing. El nombre del framework está inspirado en los nombres de dos importantes métodos, macros o funciones en programación funcional: Map y Reduce. MapReduce ha sido adoptado mundialmente, ya que existe una implementación OpenSource denominada Hadoop. Su desarrollo fue liderado inicialmente por Yahoo y actualmente lo realiza el proyecto Apache. En esta década de los años 2010 existen diversas iniciativas similares a Hadoop tanto en la industria como en el ámbito académico. Se han escrito implementaciones de bibliotecas de MapReduce en diversos lenguajes de programación como C++, Java y Python. (es)
 • MapReduce is een door Google geïntroduceerd framework voor het in korte tijd uitvoeren van berekeningen over zeer grote hoeveelheden data van vaak meerdere petabytes. MapReduce wordt door Google onder andere gebruikt voor het indiceren van grote hoeveelheden documenten voor zijn zoekmachine en het analyseren van bezoekersaantallen en bezoekersgedrag van websites (Google Analytics). Hadoop is een op MapReduce geïnspireerd opensource Java-framework voor de bouw van data-intensieve gedistribueerde applicaties. (nl)
 • MapReduce est un patron d'architecture de développement informatique, inventé par Google, dans lequel sont effectués des calculs parallèles, et souvent distribués, de données potentiellement très volumineuses, typiquement supérieures en taille à 1 téraoctet. Les termes « map » et « reduce », et les concepts sous-jacents, sont empruntés aux langages de programmation fonctionnelle utilisés pour leur construction (map et réduction de la programmation fonctionnelle et des langages de programmation tableau). (fr)
 • MapReduce - platforma do przetwarzania równoległego dużych zbiorów danych w klastrach komputerów stworzona przez firmę Google. Nazwa była zainspirowana funkcjami map i reduce z programowania funkcyjnego. Część platformy została opatentowana w USA. Operacje realizowane są podczas dwóch kroków: Krok "map" - węzeł nadzorczy (master node) pobiera dane z wejścia i dzieli je na mniejsze podproblemy, po czym przesyła je do węzłów roboczych (worker nodes). Każdy z węzłów roboczych może albo dokonać kolejnego podziału na podproblemy, albo przetworzyć problem i zwrócić odpowiedź do głównego programu. (pl)
rdfs:label
 • نموذج الهيكلة والتجميع (ar)
 • MapReduce (en)
 • MapReduce (de)
 • MapReduce (es)
 • MapReduce (it)
 • MapReduce (fr)
 • MapReduce (ja)
 • MapReduce (nl)
 • MapReduce (pl)
 • MapReduce (ru)
 • MapReduce (pt)
 • MapReduce (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of