About: Vallabha

An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Vallabha Acharia (Champaran, Chhattisgarh -actual distrito de Raipur-, 4 de abril de 1479 − 1531) fue un pensador religioso indio.

Property Value
dbo:abstract
 • Vallabha Acharia (Champaran, Chhattisgarh -actual distrito de Raipur-, 4 de abril de 1479 − 1531) fue un pensador religioso indio. (es)
 • Vallabha Ācārya ou Vallabhācārya (1481 - 1533) est un philosophe indien de la tradition philosophique astika d'obédience vaishnava. Il a établi le Shuddhadvaita (non-dualisme pur), une des écoles du Vedānta. Il est considéré comme le dernier des quatre grands Acharyas Vaishnava qui ont établi différentes écoles de pensée fondées sur la philosophie vedântique associée à la bhakti, les trois autres étant Râmânujacharya, Madhvacharya et Nimbarkacharya. Il est connu comme l'auteur de seize sutra et a produit plusieurs commentaires sur le Bhagavata Purana, décrivant les nombreuses lilas (jeux divins) de l'avatar Krishna. Ami de Chaitanya, Sri Vallabhacharya représente le point culminant de la pensée philosophique médiévale de la Bhakti vaishnava qu'il contribua à redynamiser. (fr)
 • Wallabha (1479–1531) adalah seorang filsuf Hindu, yang mendirikan sekte di India, mengikuti filsafat (Nondualisme murni).Wallabha menerima gelar 'Acarya' dari Wisnuswami Sampradaya (Rudra Sampradaya) atas permohonan Bilvamangala Acharya, acarya Wisnuswami Sampradaya terakhir sebelum Wallabha. Hal ini disebabkan karena Wallabha memenangkan debat tentang Brahmavad. Selain menjadi acarya Wisnuswami Sampradaya, Wallabha juga menyebarkan Pushtimarg atas perintah Dewa Kresna sehingga dia tidak hanya menjadi acarya dalam Wisnuswami Sampradaya, tetapi juga Pushti Sampraday. Ia merupakan dan Guru dalam tradisi Waisnawa seperti yang diajarkan dan ditentukan filsafat Wedanta. Dia dihubungkan dengan Wisnuswami, acarya penting dari di antara salah satu sampradaya Waisnawa.Dalam filsafat India, ia dikenal sebagai penulis enam belas 'stotra' (risalat) dan menciptakan beberapa tafsiran tentang Bhagawatapurana, yang menggambarkan berbagai lila (masa lalu) Kresna awatara. Wallabha menempati posisi unik dalam budaya India sebagai seorang sarjana, filsuf, dan pengajar bhakti. Ia dikenal luas sebagai yang terakhir di antara empat acarya Waisnawa teragung yang mendirikan berbagai aliran Waisnawa berdasarkan filsafat Wedanta, yang lainnya (sebelum dia) adalah Ramanuja, , dan Nimbarka. Khususnya ia dikenal sebagai pecinta dan penyebar Bhagawata dharma. Ia lahir di Champaranya, India. (in)
 • Vallabha, anche Vallabhācārya , è stato un teologo e filosofo indiano vedāntico viṣṇuita-kṛṣṇaita, nonché il fondatore della scuola dello , anche Vallabha sampradāya, propugnatrice della dottrina detta dello śuddhādvaitavāda ("dottrina del non-dualismo [assolutamente] puro"). (it)
 • Wallabha (Wallabhaćarja, ang. Vallabha Acharya) (1479–1531 lub 1481–1533) – filozof indyjski, teoretyk wedanty. (ur. 1481, zm. 1533) – filozof i święty wisznuicki, autor doktryny („czystego niedualizmu”). (pl)
 • Vallabha (Vallabhacarya, det vill säga "profeten Vallabha"), en berömd vishnuitisk sektstiftare i norra Indien från början av 1500-talet, född omkr 1479, skall ha varit en lärd man och författare till åtskilliga teologiska och filosofiska skrifter. Centrum för hans verksamhet och förkunnelse var byn vid Yamuna, alltså en trakt, dit legenderna förlägger Krishnas ungdomsliv bland herdar och herdinnor. Hans anhängare fanns företrädesvis i nordvästra Indien och räknas bland de Vishnuanhängare, som dyrkar Vishnu i hans uppenbarelseform (avatara) som Krishna, särskilt av Krishna som barnet vid sin moders bröst efter hans födelse i stallet (ett Kristusdrag) eller hans hustru Radha. Sekten karakteriseras av en blandning av storslagen teologisk spekulation och låg sinnlighet. Vallabha själv förkunnade livsnjutningen och tillfredsställelsen av drifterna som livets mål (jfr hedonism), men höll sig själf fri från ytterligheter. Så icke hans efterföljare som sektens överhuvud, som kallas . De lät sig dyrkas som gudar, antogo titeln maharaja ("storkonung"), fordrade sina anhängares underkastelse till "liv, själ och förmögenhet" (hindi tan, man och dhan), något, som resulterar i, att kvinnorna som "herdinnor" (gopì'er) hänger sig åt dem. Den på detta sätt uppväxande korruptionen inom sekten har framkallat åtskilliga reformförsök, till exempel av på 1700-talet och i begynnelsen av 1800-talet, som båda kämpade för sektens höjande. Resultatet har emellertid blivit en uppdelning i två sekter. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926. (sv)
 • Валла́бха, Шри Валлабхачарья (1479—1531) — индийский религиозный философ, индуистский вишнуитский (кришнаитский) религиозный деятель, ачарья, основатель индуистского вишнуитского течения Пуштимарга («Путь Процветания [души]»), последователь философии шуддха-адвайта (чистой недвойственности). Валлабха рассматривается в вайшнавской традиции как ачарья и гуру, принимавший философию Веданты. Часто он ассоциируется с Вишнусвами, основателем , и считается его воплощением. В индийской философии он известен как автор шестнадцати сутр (трактатов) и нескольких комментариев к Бхагавата-пуране, где описываются многие лилы Кришны и Его аватар. Он особенно известен как последователь и проповедник религии бхагавата. Валлабха родился в деревне Чампаранья близ Райпура в индийском штате Чхаттисгарх. (ru)
 • Валлабга, Шрі Валлабхачарья індійський релігійний філософ, індуїстський вішнуїтських ( кришнаїтський) релігійний діяч, ачарья, засновник індуїстського вішнуїтських течії ( «Шлях Процвітання [душі]»), послідовник філософії шуддха-адвайта (чистої недвойственності). Валлабга розглядається в вайшнавской традиції як ачарья і гуру, який брав філософію Веданти. Часто він асоціюється з Вішнусвамі , засновником , і вважається його втіленням </ blockquote>. В індійській філософії він відомий як автор шістнадцяти сутр (трактатів) і декількох коментарів до Бхагавата-пуране, де описуються багато ліли Крішни і Його аватар. Валлабхачарья займає унікальне місце в індійській культурі як учений, філософ і проповідник вчення бгакті. Він особливо відомий як послідовник і проповідник релігії Бхагавата. Валлабга народився в селі Чампаранья поблизу Райпур в індійському штаті Чхаттісгарх . (uk)
 • Vallabha Acharia (Champaran, Chhattisgarh -actual distrito de Raipur-, 4 de abril de 1479 − 1531) fue un pensador religioso indio. (es)
 • Vallabha Ācārya ou Vallabhācārya (1481 - 1533) est un philosophe indien de la tradition philosophique astika d'obédience vaishnava. Il a établi le Shuddhadvaita (non-dualisme pur), une des écoles du Vedānta. Il est considéré comme le dernier des quatre grands Acharyas Vaishnava qui ont établi différentes écoles de pensée fondées sur la philosophie vedântique associée à la bhakti, les trois autres étant Râmânujacharya, Madhvacharya et Nimbarkacharya. Il est connu comme l'auteur de seize sutra et a produit plusieurs commentaires sur le Bhagavata Purana, décrivant les nombreuses lilas (jeux divins) de l'avatar Krishna. Ami de Chaitanya, Sri Vallabhacharya représente le point culminant de la pensée philosophique médiévale de la Bhakti vaishnava qu'il contribua à redynamiser. (fr)
 • Wallabha (1479–1531) adalah seorang filsuf Hindu, yang mendirikan sekte di India, mengikuti filsafat (Nondualisme murni).Wallabha menerima gelar 'Acarya' dari Wisnuswami Sampradaya (Rudra Sampradaya) atas permohonan Bilvamangala Acharya, acarya Wisnuswami Sampradaya terakhir sebelum Wallabha. Hal ini disebabkan karena Wallabha memenangkan debat tentang Brahmavad. Selain menjadi acarya Wisnuswami Sampradaya, Wallabha juga menyebarkan Pushtimarg atas perintah Dewa Kresna sehingga dia tidak hanya menjadi acarya dalam Wisnuswami Sampradaya, tetapi juga Pushti Sampraday. Ia merupakan dan Guru dalam tradisi Waisnawa seperti yang diajarkan dan ditentukan filsafat Wedanta. Dia dihubungkan dengan Wisnuswami, acarya penting dari di antara salah satu sampradaya Waisnawa.Dalam filsafat India, ia dikenal sebagai penulis enam belas 'stotra' (risalat) dan menciptakan beberapa tafsiran tentang Bhagawatapurana, yang menggambarkan berbagai lila (masa lalu) Kresna awatara. Wallabha menempati posisi unik dalam budaya India sebagai seorang sarjana, filsuf, dan pengajar bhakti. Ia dikenal luas sebagai yang terakhir di antara empat acarya Waisnawa teragung yang mendirikan berbagai aliran Waisnawa berdasarkan filsafat Wedanta, yang lainnya (sebelum dia) adalah Ramanuja, , dan Nimbarka. Khususnya ia dikenal sebagai pecinta dan penyebar Bhagawata dharma. Ia lahir di Champaranya, India. (in)
 • Vallabha, anche Vallabhācārya , è stato un teologo e filosofo indiano vedāntico viṣṇuita-kṛṣṇaita, nonché il fondatore della scuola dello , anche Vallabha sampradāya, propugnatrice della dottrina detta dello śuddhādvaitavāda ("dottrina del non-dualismo [assolutamente] puro"). (it)
 • Wallabha (Wallabhaćarja, ang. Vallabha Acharya) (1479–1531 lub 1481–1533) – filozof indyjski, teoretyk wedanty. (ur. 1481, zm. 1533) – filozof i święty wisznuicki, autor doktryny („czystego niedualizmu”). (pl)
 • Vallabha (Vallabhacarya, det vill säga "profeten Vallabha"), en berömd vishnuitisk sektstiftare i norra Indien från början av 1500-talet, född omkr 1479, skall ha varit en lärd man och författare till åtskilliga teologiska och filosofiska skrifter. Centrum för hans verksamhet och förkunnelse var byn vid Yamuna, alltså en trakt, dit legenderna förlägger Krishnas ungdomsliv bland herdar och herdinnor. Hans anhängare fanns företrädesvis i nordvästra Indien och räknas bland de Vishnuanhängare, som dyrkar Vishnu i hans uppenbarelseform (avatara) som Krishna, särskilt av Krishna som barnet vid sin moders bröst efter hans födelse i stallet (ett Kristusdrag) eller hans hustru Radha. Sekten karakteriseras av en blandning av storslagen teologisk spekulation och låg sinnlighet. Vallabha själv förkunnade livsnjutningen och tillfredsställelsen av drifterna som livets mål (jfr hedonism), men höll sig själf fri från ytterligheter. Så icke hans efterföljare som sektens överhuvud, som kallas . De lät sig dyrkas som gudar, antogo titeln maharaja ("storkonung"), fordrade sina anhängares underkastelse till "liv, själ och förmögenhet" (hindi tan, man och dhan), något, som resulterar i, att kvinnorna som "herdinnor" (gopì'er) hänger sig åt dem. Den på detta sätt uppväxande korruptionen inom sekten har framkallat åtskilliga reformförsök, till exempel av på 1700-talet och i begynnelsen av 1800-talet, som båda kämpade för sektens höjande. Resultatet har emellertid blivit en uppdelning i två sekter. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926. (sv)
 • Валла́бха, Шри Валлабхачарья (1479—1531) — индийский религиозный философ, индуистский вишнуитский (кришнаитский) религиозный деятель, ачарья, основатель индуистского вишнуитского течения Пуштимарга («Путь Процветания [души]»), последователь философии шуддха-адвайта (чистой недвойственности). Валлабха рассматривается в вайшнавской традиции как ачарья и гуру, принимавший философию Веданты. Часто он ассоциируется с Вишнусвами, основателем , и считается его воплощением. В индийской философии он известен как автор шестнадцати сутр (трактатов) и нескольких комментариев к Бхагавата-пуране, где описываются многие лилы Кришны и Его аватар. Он особенно известен как последователь и проповедник религии бхагавата. Валлабха родился в деревне Чампаранья близ Райпура в индийском штате Чхаттисгарх. (ru)
 • Валлабга, Шрі Валлабхачарья індійський релігійний філософ, індуїстський вішнуїтських ( кришнаїтський) релігійний діяч, ачарья, засновник індуїстського вішнуїтських течії ( «Шлях Процвітання [душі]»), послідовник філософії шуддха-адвайта (чистої недвойственності). Валлабга розглядається в вайшнавской традиції як ачарья і гуру, який брав філософію Веданти. Часто він асоціюється з Вішнусвамі , засновником , і вважається його втіленням </ blockquote>. В індійській філософії він відомий як автор шістнадцяти сутр (трактатів) і декількох коментарів до Бхагавата-пуране, де описуються багато ліли Крішни і Його аватар. Валлабхачарья займає унікальне місце в індійській культурі як учений, філософ і проповідник вчення бгакті. Він особливо відомий як послідовник і проповідник релігії Бхагавата. Валлабга народився в селі Чампаранья поблизу Райпур в індійському штаті Чхаттісгарх . (uk)
dbo:birthDate
 • 1479-04-27 (xsd:date)
dbo:birthPlace
dbo:deathDate
 • 1531-06-26 (xsd:date)
dbo:deathPlace
dbo:religion
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3026718 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 21021 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025935129 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:birthDate
 • 1479-04-27 (xsd:date)
dbp:birthPlace
 • Champaran (en)
dbp:children
 • Gopinath and Vitthalnath (en)
dbp:deathDate
 • 1531-06-26 (xsd:date)
dbp:deathPlace
 • Banaras (en)
dbp:founder
dbp:name
 • Jagadguru Aacharya Shree Vallabhacharya ji Mahaprabhu (en)
dbp:order
dbp:philosophy
dbp:religion
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Vallabha Acharia (Champaran, Chhattisgarh -actual distrito de Raipur-, 4 de abril de 1479 − 1531) fue un pensador religioso indio. (es)
 • Vallabha Ācārya ou Vallabhācārya (1481 - 1533) est un philosophe indien de la tradition philosophique astika d'obédience vaishnava. Il a établi le Shuddhadvaita (non-dualisme pur), une des écoles du Vedānta. Il est considéré comme le dernier des quatre grands Acharyas Vaishnava qui ont établi différentes écoles de pensée fondées sur la philosophie vedântique associée à la bhakti, les trois autres étant Râmânujacharya, Madhvacharya et Nimbarkacharya. Il est connu comme l'auteur de seize sutra et a produit plusieurs commentaires sur le Bhagavata Purana, décrivant les nombreuses lilas (jeux divins) de l'avatar Krishna. Ami de Chaitanya, Sri Vallabhacharya représente le point culminant de la pensée philosophique médiévale de la Bhakti vaishnava qu'il contribua à redynamiser. (fr)
 • Vallabha, anche Vallabhācārya , è stato un teologo e filosofo indiano vedāntico viṣṇuita-kṛṣṇaita, nonché il fondatore della scuola dello , anche Vallabha sampradāya, propugnatrice della dottrina detta dello śuddhādvaitavāda ("dottrina del non-dualismo [assolutamente] puro"). (it)
 • Wallabha (Wallabhaćarja, ang. Vallabha Acharya) (1479–1531 lub 1481–1533) – filozof indyjski, teoretyk wedanty. (ur. 1481, zm. 1533) – filozof i święty wisznuicki, autor doktryny („czystego niedualizmu”). (pl)
 • Wallabha (1479–1531) adalah seorang filsuf Hindu, yang mendirikan sekte di India, mengikuti filsafat (Nondualisme murni).Wallabha menerima gelar 'Acarya' dari Wisnuswami Sampradaya (Rudra Sampradaya) atas permohonan Bilvamangala Acharya, acarya Wisnuswami Sampradaya terakhir sebelum Wallabha. Hal ini disebabkan karena Wallabha memenangkan debat tentang Brahmavad. Selain menjadi acarya Wisnuswami Sampradaya, Wallabha juga menyebarkan Pushtimarg atas perintah Dewa Kresna sehingga dia tidak hanya menjadi acarya dalam Wisnuswami Sampradaya, tetapi juga Pushti Sampraday. (in)
 • Vallabha (Vallabhacarya, det vill säga "profeten Vallabha"), en berömd vishnuitisk sektstiftare i norra Indien från början av 1500-talet, född omkr 1479, skall ha varit en lärd man och författare till åtskilliga teologiska och filosofiska skrifter. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926. (sv)
 • Валлабга, Шрі Валлабхачарья індійський релігійний філософ, індуїстський вішнуїтських ( кришнаїтський) релігійний діяч, ачарья, засновник індуїстського вішнуїтських течії ( «Шлях Процвітання [душі]»), послідовник філософії шуддха-адвайта (чистої недвойственності). (uk)
 • Валла́бха, Шри Валлабхачарья (1479—1531) — индийский религиозный философ, индуистский вишнуитский (кришнаитский) религиозный деятель, ачарья, основатель индуистского вишнуитского течения Пуштимарга («Путь Процветания [души]»), последователь философии шуддха-адвайта (чистой недвойственности). (ru)
 • Vallabha Acharia (Champaran, Chhattisgarh -actual distrito de Raipur-, 4 de abril de 1479 − 1531) fue un pensador religioso indio. (es)
 • Vallabha Ācārya ou Vallabhācārya (1481 - 1533) est un philosophe indien de la tradition philosophique astika d'obédience vaishnava. Il a établi le Shuddhadvaita (non-dualisme pur), une des écoles du Vedānta. Il est considéré comme le dernier des quatre grands Acharyas Vaishnava qui ont établi différentes écoles de pensée fondées sur la philosophie vedântique associée à la bhakti, les trois autres étant Râmânujacharya, Madhvacharya et Nimbarkacharya. Il est connu comme l'auteur de seize sutra et a produit plusieurs commentaires sur le Bhagavata Purana, décrivant les nombreuses lilas (jeux divins) de l'avatar Krishna. Ami de Chaitanya, Sri Vallabhacharya représente le point culminant de la pensée philosophique médiévale de la Bhakti vaishnava qu'il contribua à redynamiser. (fr)
 • Vallabha, anche Vallabhācārya , è stato un teologo e filosofo indiano vedāntico viṣṇuita-kṛṣṇaita, nonché il fondatore della scuola dello , anche Vallabha sampradāya, propugnatrice della dottrina detta dello śuddhādvaitavāda ("dottrina del non-dualismo [assolutamente] puro"). (it)
 • Wallabha (Wallabhaćarja, ang. Vallabha Acharya) (1479–1531 lub 1481–1533) – filozof indyjski, teoretyk wedanty. (ur. 1481, zm. 1533) – filozof i święty wisznuicki, autor doktryny („czystego niedualizmu”). (pl)
 • Wallabha (1479–1531) adalah seorang filsuf Hindu, yang mendirikan sekte di India, mengikuti filsafat (Nondualisme murni).Wallabha menerima gelar 'Acarya' dari Wisnuswami Sampradaya (Rudra Sampradaya) atas permohonan Bilvamangala Acharya, acarya Wisnuswami Sampradaya terakhir sebelum Wallabha. Hal ini disebabkan karena Wallabha memenangkan debat tentang Brahmavad. Selain menjadi acarya Wisnuswami Sampradaya, Wallabha juga menyebarkan Pushtimarg atas perintah Dewa Kresna sehingga dia tidak hanya menjadi acarya dalam Wisnuswami Sampradaya, tetapi juga Pushti Sampraday. (in)
 • Vallabha (Vallabhacarya, det vill säga "profeten Vallabha"), en berömd vishnuitisk sektstiftare i norra Indien från början av 1500-talet, född omkr 1479, skall ha varit en lärd man och författare till åtskilliga teologiska och filosofiska skrifter. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926. (sv)
 • Валлабга, Шрі Валлабхачарья індійський релігійний філософ, індуїстський вішнуїтських ( кришнаїтський) релігійний діяч, ачарья, засновник індуїстського вішнуїтських течії ( «Шлях Процвітання [душі]»), послідовник філософії шуддха-адвайта (чистої недвойственності). (uk)
 • Валла́бха, Шри Валлабхачарья (1479—1531) — индийский религиозный философ, индуистский вишнуитский (кришнаитский) религиозный деятель, ачарья, основатель индуистского вишнуитского течения Пуштимарга («Путь Процветания [души]»), последователь философии шуддха-адвайта (чистой недвойственности). (ru)
rdfs:label
 • Vallabha (en)
 • Vallabha (eo)
 • Vallabha (es)
 • Vallabha (fr)
 • Wallabha (in)
 • Vallabha (it)
 • Wallabha (pl)
 • Валлабха (ru)
 • Vallabha (sv)
 • Валлабга (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Jagadguru Aacharya Shree Vallabhacharya ji Mahaprabhu (en)
is dbo:stadium of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:ballpark of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License