An Entity of Type: WikicatTreatiesOfTheHolyRomanEmpire, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Treaty of Heiligen was signed in 811 between the Danish King Hemming and Charlemagne. Based on the terms of the accord, the southern boundary of Denmark was established at the Eider River. Moreover, the treaty confirmed the peace established by both signatories in 810.

Property Value
dbo:abstract
 • El tractat de Heiligen va ser un acord de pau signat a Heiligen l'any 811 entre el rei víking Hemming de Dinamarca i Carlemany. Segons l'acord, la frontera del sud entre Dinamarca i l'Imperi Carolingi es va establir al riu Eider i confirmava la voluntat de pau establerta per ambdós monarques l'any 810. Des dels dies d'Offa d'Angeln, el riu Eider havia estat zona fronterera entre els angles i els saxons. Després del sotmetiment del Ducat de Saxònia durant les guerres saxones sota domini de Carlemany, el predecessor de Hemming, Godofreu I de Dinamarca va travessar el riu i va llançar campanyes de guerra contra frisons, nordalbingis, obotrites i altres pobles eslaus i els va sotmetre a tribut, amenaçant fins i tot a Carlemany amb la guerra. Tot i la mort de Godofreu, Hemming volia assegurar el control del seu territori enfront dels rivals i pretendents al tron i va preferir acordar la pau amb els francs. Els negociadors de l'emperador i del rei danès es van reunir en una illa de l'Eider (avui a la zona de Rendsburg i van definir els límits i àrees d'influència. Els Annales regni Francorum recullen en les seves entrades per a l'any 810 el tractat: «Després de la mort de Godofreu, rei dels danesos, Hemming, fill del seu germà, li va succeir en el tron i va fer paus amb l'emperador. » Les entrades per l'any 811 inclou una detallada relació d'esdeveniments i negociadors: «La pau anunciada entre l'emperador i Hemming, el rei dels danesos, només va poder ser jurada de braços creuats a causa de el cru hivern que va obligar a tancar els camins i les dues parts no van poder viatjar. Només amb l'arribada de la primavera i l'obertura de camins, tancats per la severa gelada, va facilitar que 12 magnats per cada bàndol, francs i danesos, es reunissin a prop del riu Eider i signessin el tractat de Heiligen i confirmessin la pau per un intercanvi de promeses segons els seus costums.»«Els nobles francs eren el comte Walach, fill de Bernard, comte Burchard, comte Unroch, comte Odo, comte Meginhard, comte Bernard, comte Egbert, comte Theothari, comte Abo, comte Osdag i el comte Wigman. A la banda danesa estaven Hankwin i Angandeo, germans de Hemming, i a més, altres distingits homes entre el seu poble: Osfrid anomenat Turdimulo, Warstein, Suomi, Urm, un altre Osfrid, fill d'Heiligen, i Osfrid de Schönen, i Hebbi i Aowin. » (ca)
 • El tratado de Heiligen fue un acuerdo de paz firmado en Heiligen en el año 811 entre el rey vikingo Hemming de Dinamarca y Carlomagno. Según el acuerdo, la frontera del sur entre Dinamarca y el Imperio Franco se estableció en el río Eider y confirmaba la voluntad de paz establecida por ambos monarcas en el año 810.​ Desde los días de Offa rey de los Anglos, el río Eider había sido zona fronteriza entre los anglos y los sajones. Tras el sometimiento del Ducado de Sajonia durante las guerras sajonas bajo dominio de Carlomagno, el predecesor de Hemming, Godofredo I de Dinamarca cruzó el río y lanzó campañas de guerra contra frisones, nordalbingios, abroditas y otros pueblos eslavos y los sometió a tributo, amenazando incluso a Carlomagno con la guerra. No obstante a la muerte de Godofredo, Hemming quería asegurar el control de su territorio frente a los rivales y pretendientes al trono y prefirió acordar la paz con los francos. Los negociadores del emperador y del rey danés se reunieron en una isla del Eider (hoy en la zona de Rendsburg) y definieron los límites y áreas de influencia. Los Annales regni Francorum recogen en sus entradas para el año 810 el tratado: «Tras la muerte de Godofredo, rey de los daneses, Hemming, hijo de su hermano, le sucedió en el trono e hizo paces con el emperador.» Las entradas para el año 811 incluye una detalla relación de acontecimientos y negociadores: «La paz anunciada entre el emperador y Hemming, el rey de los daneses, solo pudo ser jurada de brazos cruzados debido al crudo invierno que obligó a cerrar los caminos y ambas partes no pudieron viajar. Solo con la llegada de la primavera y la apertura de caminos, cerradas por la severa helada, facilitó que doce magnates por cada bando, esto es francos y daneses, se reunieran cerca del río Eider y firmasen el tratado [de Heiligen] y confirmasen la paz por un intercambio de promesas según sus costumbres.»«Los nobles francos eran el conde Walach, hijo de Bernard, conde Burchard, conde Unroch, conde Odo, conde Meginhard, conde Bernard, conde Egbert, conde Theothari, conde Abo, conde Osdag y el conde Wigman. En el lado danés estaban Hankwin y Angandeo, hermanos de Hemming, y además, otros distinguidos hombres entre su pueblo: Osfrid apodado Turdimulo, Warstein, Suomi, Urm, otro Osfrid, hijo de Heiligen, y Osfrid de Schonen, y Hebbi y Aowin.»​ (es)
 • Le Traité de Heiligen fut signé à Heiligen en 811 entre le roi Hemming de Danemark et Charlemagne. Selon les termes de l'accord, la frontière sud du Danemark s'établissait sur l'Eider. Par ailleurs, le traité confirmait la paix établie par les deux signataires en 810. Depuis le roi Offa d'Angeln (fin du Ve siècle) originaire de la région d'Angeln, l'Eider avait été la frontière entre les zones de peuplement des Angles et des Saxons. Après que Charlemagne eut soumis le Duché de Saxe, les prédécesseurs et l'oncle de Hemming, Godfried de Danemark tentèrent leur chance, franchirent l'Eider et firent campagne dans les terres méridionales que Charlemagne avait laissées à ses alliés Abodrites. Le roi fut toutefois tué par son escorte en 808 et Hemming, pour assurer son autorité contre ses cousins rivaux, chercha la paix avec les Francs. Ses négociateurs et ceux de l'Empereur se rencontrèrent sur une île de l'Eider, aujourd'hui Rendsburg, et s'entendirent sur les limites de leur sphères d'influence respectives. Bien que plusieurs escarmouches se produisissent dans la région frontalière par la suite et que le roi Henri Ier de Germanie ait envahi Hedeby dans les Danevirke en 934, la frontière fut confirmée par Knut II de Danemark et le roi Conrad II le Salique en 1025 aux fiançailles de leurs enfants et Henri III du Saint-Empire. Pendant des siècles l'Eider marqua la limite entre le Duché de Schleswig (au sud du Jutland) et Holstein dans le Saint-Empire romain germanique (ancêtre de la Confédération germanique) jusqu'à ce que les armées prussiennes et autrichiennes franchissent le fleuve et envahissent le Schlesswig durant la Guerre des Duchés de 1864. (fr)
 • Il trattato di Heiligen venne stipulato nel 811 tra il re danese Hemming e l'imperatore Carlo Magno. Il trattato stabiliva che il fiume Eider come confine tra la Danimarca e l'Impero carolingio. (it)
 • Хайлигенский договор (Хайлигенхафенский договор) — международный договор, заключённый в 811 году на острове вблизи Хайлигена между посланцами правителя Франкской империи Карла Великого и короля данов Хемминга. Этим соглашением было подтверждено заключённое в прошлом году перемирие, завершившее начавшуюся в 804 году . Хайлигенский договор — первое известное письменное соглашение, в котором одной из сторон была скандинавская страна. О связанных с подписанием Хайлигенского договора событиях сообщается в «Жизни Карла Великого» Эйнхарда, в «Анналах королевства франков» и других , а также в «Деяниях архиепископов гамбургской церкви» Адама Бременского. После подчинения Карлом Великим саксов пределы Франкского государства достигли населённой данами Ютландии. Расширение франками влияния на проживавших в пограничных областях славян-ободритов, на власть над которыми претендовали также и правители Ютландии, вызвало ответные меры короля данов Гудфреда. Первые столкновения между франками и данами произошли в 804 году. Следующие несколько лет прошли во взаимных проявлениях намерений твёрдо отстаивать свои интересы, в том числе, вооружённым путём. В 808—810 годах Гудфред организовал несколько нападений на прибрежные области Франкской империи и владения их славянских союзников, но затем был убит своим приближённым. Его преемник Хемминг для обеспечения поддержки франков в борьбе со своими родственниками поспешил вступить в переговоры с франкским императором, и в конце 810 года между франками и данами было заключено скреплённое перемирие. Холодная зима не позволила Карлу Великому и Хеммингу тогда же заключить письменный договор. Только весной 811 года их посланцы (по двенадцать человек с каждой стороны) смогли встретиться на реке Айдер у селения Хайлиген (современный Хайлигенхафен). В «Анналах королевства франков» приводится список участников переговоров: «со стороны франков были эти: граф Вала, сын Бернхарда, граф Бурхард, граф , граф Уодо, граф Мегинхард, граф Бернхард, граф , граф Теотери, граф Або, граф Осдаг, граф Вигман; со стороны же данов — прежде всего братья Хемминга, Ханквин и Ангандео, затем другие уважаемые среди них мужи, Осфрид по прозвищу Турдимуло и Варстейн, и Суоми, и Урм, и другой Осфрид, сын Хейлиген, и Осфрид из Сконэ, и Хебби, и Аовин». Одним из пунктов Хайлигенского договора был отказ Хемминга от притязаний на власть над ободритами; другим — определение Айдера как границы между франкской Саксонией и данской Ютландией. Согласно преданиям, установление границы между владениями саксов и их северных соседей по этой реке относилось ещё ко временам легендарного англов Оффы. Затем франкские посланцы в сопровождении Хебби и Аовина прибыли ко двору Карла Великого (по одним данным — в Ахен, по другим — в Булонь). Здесь даны передали императору дары и гарантии мира от своего короля, а Карл Великий в ответ утвердил условия заключённого в Хайлигене договора. Установленная Хайлигенским договором граница существовала несколько столетий. Так, в 1025 году при помолвке германского принца Генриха Чёрного и датской принцессы Гунхильды короли Конрад II и Кнуд Великий подтвердили прохождение границы между своими владениями по Айдеру. В ещё более поздние времена Айдер был пограничной рекой между Шлезвигом и Гольштейном. (ru)
 • The Treaty of Heiligen was signed in 811 between the Danish King Hemming and Charlemagne. Based on the terms of the accord, the southern boundary of Denmark was established at the Eider River. Moreover, the treaty confirmed the peace established by both signatories in 810. Since the days of King Offa the Eider river had been the border between the settlement area of the Angles and Saxons. After Charlemagne had subjected the Duchy of Saxony to his rule, Hemming's predecessor and uncle Gudfred took the chance, crossed the Eider and campaigned in the southern lands, which Charles had left to the allied Obotrites. The king however was killed by his retinue in 810 and Hemming, to assure his rule against his rivaling cousins, sought peace with the Franks. His and the Emperor's negotiators met on an island of the Eider in present-day Rendsburg and defined the limits of their spheres of influence. Though in the following decades several quarrels occurred in the border area and the German King Henry I conquered Danish Hedeby at the Danevirke in 934, the border was confirmed by Canute the Great and King Conrad II in 1025 at the betrothal of their children Gunhilda and Henry III. For centuries the Eider marked the border between the Danish Duchy of Schleswig and the German County of Holstein, but these came to be united under one ruler and proclaimed indivisible, which caused the Eider boundary to become disputed in the 19th century. This dispute was finally settled after World War I: The Danish-German border which had been moved north to the Kongeå after the Austrian-Prussian conquest in 1864 was relocated south to its present location between Kongeå and Eider. The southern, German part of Schleswig was by then mostly German-speaking and identifying as German and remained part of the Province of Schleswig-Holstein. (en)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 8235295 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 3323 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1030491725 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • August 2012 (en)
dbp:title
 • Denmark, Kings (en)
dbp:url
dbp:warning
 • 1 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Il trattato di Heiligen venne stipulato nel 811 tra il re danese Hemming e l'imperatore Carlo Magno. Il trattato stabiliva che il fiume Eider come confine tra la Danimarca e l'Impero carolingio. (it)
 • El tractat de Heiligen va ser un acord de pau signat a Heiligen l'any 811 entre el rei víking Hemming de Dinamarca i Carlemany. Segons l'acord, la frontera del sud entre Dinamarca i l'Imperi Carolingi es va establir al riu Eider i confirmava la voluntat de pau establerta per ambdós monarques l'any 810. Els Annales regni Francorum recullen en les seves entrades per a l'any 810 el tractat: «Després de la mort de Godofreu, rei dels danesos, Hemming, fill del seu germà, li va succeir en el tron i va fer paus amb l'emperador. » (ca)
 • El tratado de Heiligen fue un acuerdo de paz firmado en Heiligen en el año 811 entre el rey vikingo Hemming de Dinamarca y Carlomagno. Según el acuerdo, la frontera del sur entre Dinamarca y el Imperio Franco se estableció en el río Eider y confirmaba la voluntad de paz establecida por ambos monarcas en el año 810.​ Los Annales regni Francorum recogen en sus entradas para el año 810 el tratado: «Tras la muerte de Godofredo, rey de los daneses, Hemming, hijo de su hermano, le sucedió en el trono e hizo paces con el emperador.» (es)
 • Le Traité de Heiligen fut signé à Heiligen en 811 entre le roi Hemming de Danemark et Charlemagne. Selon les termes de l'accord, la frontière sud du Danemark s'établissait sur l'Eider. Par ailleurs, le traité confirmait la paix établie par les deux signataires en 810. (fr)
 • The Treaty of Heiligen was signed in 811 between the Danish King Hemming and Charlemagne. Based on the terms of the accord, the southern boundary of Denmark was established at the Eider River. Moreover, the treaty confirmed the peace established by both signatories in 810. (en)
 • Хайлигенский договор (Хайлигенхафенский договор) — международный договор, заключённый в 811 году на острове вблизи Хайлигена между посланцами правителя Франкской империи Карла Великого и короля данов Хемминга. Этим соглашением было подтверждено заключённое в прошлом году перемирие, завершившее начавшуюся в 804 году . Хайлигенский договор — первое известное письменное соглашение, в котором одной из сторон была скандинавская страна. (ru)
rdfs:label
 • Tractat de Heiligen (ca)
 • Tratado de Heiligen (es)
 • Traité de Heiligen (fr)
 • Trattato di Heiligen (it)
 • Treaty of Heiligen (en)
 • Хайлигенский договор (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License