An Entity of Type: ComputerSystem103085915, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Software deployment is all of the activities that make a software system available for use. The general deployment process consists of several interrelated activities with possible transitions between them. These activities can occur at the producer side or at the consumer side or both. Because every software system is unique, the precise processes or procedures within each activity can hardly be defined. Therefore, "deployment" should be interpreted as a general process that has to be customized according to specific requirements or characteristics.

Property Value
dbo:abstract
 • Nasazení softwaru (anglicky Software deployment) je v informatice souhrn všech činností, které připravují softwarový systém k použití. Nasazení softwaru zahrnují následující aktivity: * Vydání softwaru * Instalace a * Aktualizace * * * Odinstalace (cs)
 • Softwareverteilung (englisch software deployment) nennt man Prozesse zur Installation von Software auf Rechnern. Viele Anwender verfügen nicht über die Kenntnisse oder Berechtigungen, um Software selbst zu installieren. Daher ist es in Organisationen üblich, dass qualifizierte Mitarbeiter diese Aufgabe für die Anwender erledigen bzw. veranlassen. In größeren Organisationen wird Software unbeaufsichtigt installiert. Beispiel dafür sind die unbeaufsichtigte Installation unter Windows und die unbeaufsichtigte Installation unter Linux. Die Softwareverteilung ist ein kritischer Prozess, da mit ihr auch Betriebssystemkorrekturen sowie die Installation sicherheitsrelevanter Anwendungen wie Virenscanner, Browser und E-Mailprogramm erfolgen. Fehler bei der Softwareverteilung können Störungen und Ausfälle an einer großen Zahl von Arbeitsplatzrechnern nach sich ziehen. (de)
 • نشر البرمجيات (بالإنجليزية: software deployment)‏ هو جميع الأنشطة التي تجعل من نظام البرامج قابلاً للاستخدام. تتألف عملية النشر عموماً من أنشطة متشابكة، بالإمكان حدوث تحولات وانتقالات بينها. قد تكون تلك الأنشطة من طرف المُنتِج أو من طرف المستهلك، وقد يمارس الطرفان تلك الأنشطة. وبما أن كلّ نظامٍ للبرامج فريد، فمن الصعب وصف أو تحديد العمليات أو الإجراءات التي تحدث ضمن كلّ نشاط. بالتالي يجب تفسير كلمة «نشر» على أنها الإجراء أو المعالجة الخاصة التي تُجرى وفقاً لمتطلبات أو مواصفات خاصة. (ar)
 • El Despliegue de software son todas las actividades que hacen que un sistema de software esté disponible para su uso.​ El proceso de implementación general consiste en varias actividades interrelacionadas con posibles transiciones entre ellas. Estas actividades pueden ocurrir en el lado del desarrollador de software o en el lado del consumidor o en ambos. Debido a que cada sistema de software es único, los procesos o procedimientos precisos dentro de cada actividad difícilmente pueden definirse. Por lo tanto, la "implementación" debe interpretarse como un proceso general que debe personalizarse de acuerdo con los requisitos o características específicos.​ (es)
 • ソフトウェアデプロイメント(英: Software deployment)とは、ソフトウェアシステムを利用可能にする活動全般を指す用語である。デプロイメント(Deployment)とは「展開、配備、配置」などの意。 一般にデプロイメントは相互に関連したいくつかの活動から構成される。それらの活動は、ソフトウェア開発者の側で行われるものもあれば、顧客側で行われるものも、あるいは両者が共同で行うものもある。ソフトウェアは非常に様々なものがあり、ソフトウェアデプロイメントのプロセスやプロシージャを正確に定義することは難しい。従って、ソフトウェアデプロイメントは、個々の事情や要求に応じてカスタマイズされる「汎用プロセス」と理解されるべきである。ソフトウェアデプロイメントに含まれる個々の活動については以下で解説する。 また、アプリケーションサーバにおいて、各種アプリケーションモジュールを実際に使用される環境に配備することをアプリケーションデプロイメントと呼ぶ。 自動化されたデプロイメント手法を用いた(従来に比べて)素早く高頻度すなわち継続的なソフトウェアデプロイメントを継続的デプロイという。 (ja)
 • Software deployment is all of the activities that make a software system available for use. The general deployment process consists of several interrelated activities with possible transitions between them. These activities can occur at the producer side or at the consumer side or both. Because every software system is unique, the precise processes or procedures within each activity can hardly be defined. Therefore, "deployment" should be interpreted as a general process that has to be customized according to specific requirements or characteristics. (en)
 • Deployment è un termine della lingua inglese utilizzato in informatica, in particolare nel software, con diverse accezioni specifiche ma con il concetto generico di effettuazione di una distribuzione software. (it)
 • Software-implementatie is het installatieproces van software op een of meerdere computer(s). (nl)
 • Implantação é a fase do ciclo de vida de um software (programa computacional, documentação e dados), no contexto de um Sistema de Informação, que corresponde textualmente à passagem do software para a produção. O processo de implantação universal consiste de várias atividades intercaladas como possíveis transições entre elas. Estas atividades podem ocorrer no e ou no ou em ambos. Pelo o fato de cada software ser único, o processo preciso ou procedimentos a serem seguidos são difíceis de definir. Alem disto, a implantação pode ser interpretado como um processo universal que tem de ser customizado de acordo com requerimentos específicos ou características. (pt)
 • Wdrożenie systemu – etap cyklu życia systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także migracji danych oraz testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego.Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga przygotowania dokumentacji powykonawczej, która powinna obejmować: * dokumentację dla użytkownika * dokumentację dla administratora systemu (pl)
 • Развёртывание программного обеспечения (Развёртывание ПО, англ. Software deployment) — это все действия, которые делают программную систему готовой к использованию. Данный процесс является частью жизненного цикла программного обеспечения. В целом процесс развертывания состоит из нескольких взаимосвязанных действий с возможными переходами между ними. Эта активность может происходить как со стороны производителя, так и со стороны потребителя. Поскольку каждая программная система является уникальной, трудно предсказать все процессы и процедуры во время развертывания. Поэтому «развертывание» можно трактовать как общий процесс, соответствующий определенным требованиям и характеристикам. Развертывание может осуществляться программистом и в процессе разработки программного обеспечения. (ru)
 • Mjukvaruimplementering, utplacering, syftar på att ta mjukvara i drift. Termen implementering är problematisk då man på engelska skiljer på implementation (realisering, att skapa en färdig produkt) och deployment (utplacering, se till att användarna kan utnyttja mjukvaran). Det finns olika strategier för hur detta ska genomföras, de tre mest omskrivna är big bang, phased rollout och parallell adoption: * Big bang bygger på att alla användare samtidigt börjar använda det nya systemet; denna strategi är billigare och snabbare, men har ett större riskmoment. Ofta sjunker organisationens produktivitet direkt efter implementeringen för att sedan återhämta sig. * Phased rollout bygger på att man stegvis tar det nya systemet i drift. Man kan dela in faserna i mjukvarumoduler, efter verksamhetsområde eller geografiskt; det vanligaste är att man byter ut en modul i taget. Processen blir längre än vid big bang och man kan tvingas utveckla tillfälliga lösningar för att koppla ihop gammal och ny mjukvara. * Parallell adoption går ut på att man använder det gamla systemet samtidigt som det nya finns tillgängligt så att man kan lära sig det. Användare kan tvingas mata in samma data två gånger i olika system. Detta är en lågriskstrategi, men också den som har högst kostnader vilket gjort den används allt mindre. Strategierna kan även kombineras med varandra. (sv)
 • 软件部署(英语:Software deployment)是为将一个软件系统投入使用而进行的所有活动,包括硬件配置、软件的安装、环境变量设置等。在一些机器上批量安装某一程序也称为软件部署,分为指派与发布两种类型。 (zh)
 • Розгортання програмного забезпечення (Розгортання ПЗ, англ. Software deployment) — це усі дії, що роблять програмну систему готовою до використання. Даний процес є частиною життєвого циклу програмного забезпечення. Загалом процес розгортання складається з кількох взаємопов'язаних дій із можливими переходами між ними. Ця активність може відбуватися як з боку виробника, так і з боку споживача. Оскільки кожна програмна система є унікальною, то усі процеси та процедури під час розгортання важко передбачити. Тому, «розгортання» можна трактувати як загальний процес відповідно до певних вимог та характеристик. Розгортання може здійснюватися програмістом і в процесі розробки програмного забезпечення. У нас інколи англомовний термін software deployment перекладають як «впровадження», оскільки згідно з давніми, радянськими стандартами, орієнтованими на планову економіку, впровадження мало бути кінцевим етапом будь-якого виробництва, що породило деякі неоднозначності у літературі. У вітчизняній літератури ці терміни часто вживаються або як взаємозамінні синоніми, або як окремі назви етапів. Ці два терміни дещо відрізняються за своєю суттю. Впровадження — вужчий термін. Тому часто фірми, пов'язані з розробкою та встановленням програмного забезпеченням, вказують, що вони здійснюють впровадження і розгортання програмного забезпечення. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1688759 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 11932 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1064679907 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Nasazení softwaru (anglicky Software deployment) je v informatice souhrn všech činností, které připravují softwarový systém k použití. Nasazení softwaru zahrnují následující aktivity: * Vydání softwaru * Instalace a * Aktualizace * * * Odinstalace (cs)
 • نشر البرمجيات (بالإنجليزية: software deployment)‏ هو جميع الأنشطة التي تجعل من نظام البرامج قابلاً للاستخدام. تتألف عملية النشر عموماً من أنشطة متشابكة، بالإمكان حدوث تحولات وانتقالات بينها. قد تكون تلك الأنشطة من طرف المُنتِج أو من طرف المستهلك، وقد يمارس الطرفان تلك الأنشطة. وبما أن كلّ نظامٍ للبرامج فريد، فمن الصعب وصف أو تحديد العمليات أو الإجراءات التي تحدث ضمن كلّ نشاط. بالتالي يجب تفسير كلمة «نشر» على أنها الإجراء أو المعالجة الخاصة التي تُجرى وفقاً لمتطلبات أو مواصفات خاصة. (ar)
 • El Despliegue de software son todas las actividades que hacen que un sistema de software esté disponible para su uso.​ El proceso de implementación general consiste en varias actividades interrelacionadas con posibles transiciones entre ellas. Estas actividades pueden ocurrir en el lado del desarrollador de software o en el lado del consumidor o en ambos. Debido a que cada sistema de software es único, los procesos o procedimientos precisos dentro de cada actividad difícilmente pueden definirse. Por lo tanto, la "implementación" debe interpretarse como un proceso general que debe personalizarse de acuerdo con los requisitos o características específicos.​ (es)
 • ソフトウェアデプロイメント(英: Software deployment)とは、ソフトウェアシステムを利用可能にする活動全般を指す用語である。デプロイメント(Deployment)とは「展開、配備、配置」などの意。 一般にデプロイメントは相互に関連したいくつかの活動から構成される。それらの活動は、ソフトウェア開発者の側で行われるものもあれば、顧客側で行われるものも、あるいは両者が共同で行うものもある。ソフトウェアは非常に様々なものがあり、ソフトウェアデプロイメントのプロセスやプロシージャを正確に定義することは難しい。従って、ソフトウェアデプロイメントは、個々の事情や要求に応じてカスタマイズされる「汎用プロセス」と理解されるべきである。ソフトウェアデプロイメントに含まれる個々の活動については以下で解説する。 また、アプリケーションサーバにおいて、各種アプリケーションモジュールを実際に使用される環境に配備することをアプリケーションデプロイメントと呼ぶ。 自動化されたデプロイメント手法を用いた(従来に比べて)素早く高頻度すなわち継続的なソフトウェアデプロイメントを継続的デプロイという。 (ja)
 • Software deployment is all of the activities that make a software system available for use. The general deployment process consists of several interrelated activities with possible transitions between them. These activities can occur at the producer side or at the consumer side or both. Because every software system is unique, the precise processes or procedures within each activity can hardly be defined. Therefore, "deployment" should be interpreted as a general process that has to be customized according to specific requirements or characteristics. (en)
 • Deployment è un termine della lingua inglese utilizzato in informatica, in particolare nel software, con diverse accezioni specifiche ma con il concetto generico di effettuazione di una distribuzione software. (it)
 • Software-implementatie is het installatieproces van software op een of meerdere computer(s). (nl)
 • Wdrożenie systemu – etap cyklu życia systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także migracji danych oraz testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego.Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga przygotowania dokumentacji powykonawczej, która powinna obejmować: * dokumentację dla użytkownika * dokumentację dla administratora systemu (pl)
 • 软件部署(英语:Software deployment)是为将一个软件系统投入使用而进行的所有活动,包括硬件配置、软件的安装、环境变量设置等。在一些机器上批量安装某一程序也称为软件部署,分为指派与发布两种类型。 (zh)
 • Softwareverteilung (englisch software deployment) nennt man Prozesse zur Installation von Software auf Rechnern. Viele Anwender verfügen nicht über die Kenntnisse oder Berechtigungen, um Software selbst zu installieren. Daher ist es in Organisationen üblich, dass qualifizierte Mitarbeiter diese Aufgabe für die Anwender erledigen bzw. veranlassen. In größeren Organisationen wird Software unbeaufsichtigt installiert. Beispiel dafür sind die unbeaufsichtigte Installation unter Windows und die unbeaufsichtigte Installation unter Linux. (de)
 • Implantação é a fase do ciclo de vida de um software (programa computacional, documentação e dados), no contexto de um Sistema de Informação, que corresponde textualmente à passagem do software para a produção. (pt)
 • Mjukvaruimplementering, utplacering, syftar på att ta mjukvara i drift. Termen implementering är problematisk då man på engelska skiljer på implementation (realisering, att skapa en färdig produkt) och deployment (utplacering, se till att användarna kan utnyttja mjukvaran). Det finns olika strategier för hur detta ska genomföras, de tre mest omskrivna är big bang, phased rollout och parallell adoption: Strategierna kan även kombineras med varandra. (sv)
 • Развёртывание программного обеспечения (Развёртывание ПО, англ. Software deployment) — это все действия, которые делают программную систему готовой к использованию. Данный процесс является частью жизненного цикла программного обеспечения. (ru)
 • Розгортання програмного забезпечення (Розгортання ПЗ, англ. Software deployment) — це усі дії, що роблять програмну систему готовою до використання. Даний процес є частиною життєвого циклу програмного забезпечення. (uk)
rdfs:label
 • نشر البرمجيات (ar)
 • Nasazení softwaru (cs)
 • Softwareverteilung (de)
 • Despliegue de software (es)
 • Software deployment (en)
 • ソフトウェアデプロイメント (ja)
 • Deployment (it)
 • 소프트웨어 전개 (ko)
 • Wdrożenie systemu (pl)
 • Implantação de software (pt)
 • Software-implementatie (nl)
 • Mjukvaruimplementering (sv)
 • Розгортання програмного забезпечення (uk)
 • Развёртывание программного обеспечения (ru)
 • 软件部署 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License