An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Siger of Brabant (Sigerus, Sighier, Sigieri or Sygerius de Brabantia; c. 1240 – before 10 November 1284) was a 13th-century philosopher from the southern Low Countries who was an important proponent of Averroism.

Property Value
dbo:abstract
 • Siger z Brabantu (asi 1235–1240, Brabantské vévodství – asi 1280–1284, Orvieto) byl středověký filosof působící v Paříži na artistické fakultě, tehdy čelný stoupenec aristotelismu v Averroově interpretaci. Zastával názor, že existuje jediný nesmrtelný nadindividuální rozum, který se projevuje ve všech lidech, zatímco duše je smrtelná; že svět je věčný, a nikoli stvořený, a že nadpřirozené děje (zázraky) jsou nemožné. Přes tyto nauky odporující křesťanské ortodoxii, za něž byl kritizován soudobými církevními autoritami, Dante Sigera ve své Božské komedii umístil do ráje (Ráj 10,133–138). Z dochovaných pramenů se zdá, že Siger zemřel násilnou smrtí rukou svého zešílevšího sekretáře. (cs)
 • Siger de Brabant (Ducat de Brabant, c. 1240 - Orvieto, c.1284) fou un filòsof medieval escolàstic, principal figura de l'averroisme llatí. Nasqué en un lloc desconegut de Brabant, un ducat que es trobava als actuals Bèlgica i Països Baixos. Fou professor de la Facultat d'Arts, a la Universitat de París, i fou un dels principals intel·lectuals censurats per les , quan l'Església cristiana rebutjà per herètiques 219 tesis aristotèliques. Poc temps després de la mort de Tomàs d'Aquino, el 1276, Siger de Brabant fou citat a declarar davant de la Inquisició a França. Després de ser declarat heretge, sembla que Siger va marxar de París, i es va refugiar a Orvieto, Itàlia. La hipòtesi més probable de la seva mort, pocs anys més tard, és que fos assassinat amb una ploma pel seu secretari en un atac de bogeria; els seus detractors afirmaren que mereixia aquesta mort, en haver causat tant de mal escrivint. (ca)
 • Siger von Brabant (lat. Sigerus oder Sigerius de Brabantia, * um 1235/1240 in Brabant; † vor dem 10. November 1284 in Orvieto) war Philosophielehrer an der Pariser Artistenfakultät und Vertreter eines radikalen Aristotelismus, der sich eng an den Aristoteleskommentaren von Averroes orientierte und deshalb später, in Anknüpfung an den von Thomas von Aquin geprägten Begriff averroista („Averroist“), als Averroismus bezeichnet wurde. (de)
 • Siger Brabantekoa (latinez: Sigerus edo Sigerius de Brabantia; Brabanteko dukerria, 1235 aldean - Orvieto, Toskana, 1281-1284 bitartean) XIII. mendeko filosofoa izan zen. Parisko Unibertsitateko irakaslea izan zen. Aristoteles eta Averroesen dotrinen jarraitzailea izan zen; mundua eta arima hilezkorrak direla zioen. Hilezkortasun ideia horren eta fedearen ideia kontrajarriak zirela eta, bi egia mota bereizi zituen, fedezkoa bata eta arrazoizkoa bestea. Tomas Akinokoak haren ideiak kritikatu zituen. (eu)
 • Siger de Brabant (Sigerus, Sighier, Sigieri o Sygerius de Brabantia; castellanizado Sigerio de Brabante; Ducado de Brabante, c. 1240 - Orvieto, antes de 1285) fue un filósofo escolástico que junto con Boecio de Dacia es uno de los máximos representantes del llamado del "Averroísmo Latino" o "Aristotelismo radical". (es)
 • Siger de Brabant est un philosophe médiéval (né dans le Brabant vers 1240 - mort à Orvieto avant le 10 novembre 1284). Il a été condamné par les autorités religieuses pour ses thèses averroïstes. (fr)
 • Siger of Brabant (Sigerus, Sighier, Sigieri or Sygerius de Brabantia; c. 1240 – before 10 November 1284) was a 13th-century philosopher from the southern Low Countries who was an important proponent of Averroism. (en)
 • Sigerus de Brabantia (disebut juga Sighier, Sigieri, Siger atau Sygerius) adalah filsuf abad ke-13 yang merupakan tokoh penting Averroisme dan Aristotelianisme di Eropa, dari kawasan yang sekarang merupakan bagian dari Belgia. Ia dan rekan-rekannya memulai metode rasional dalam mempelajari karya-karya Aristoteles, dan berusaha memisahkan ajaran gereja yang sering dicampurkan tokoh-tokoh Katolik ke gagasan asli tokoh Yunani tersebut. Pada masa itu gagasan-gagasannya dianggap radikal oleh kalangan konservatif Gereja Katolik Roma. (in)
 • ブラバンのシゲルス(1240年 - 1284年11月)は、哲学者。北海沿岸の低地地方出身。アリストテレス研究者であり、イスラム思想家アヴェロエスによる注釈をとくに重視した。 (ja)
 • Sigieri di Brabante, in latino Sigerus de Brabantia (1240 ca. – Orvieto, prima del 10 novembre 1284), è stato un filosofo fiammingo.Docente alla Facoltà delle arti, fu filosofo aristotelico, spesso indicato come seguace delle teorie di Averroè. (it)
 • 시제루스(Siger of Brabant, 1240년 ~ 1280년대)는 파리의 아베로에스주의자들을 이끈 대표적인 중세의 철학자 중 한명으로 이중진리론을 주장하였다. (ko)
 • Zeger of Siger van Brabant (Latijn: Sigerus of Sigerius de Brabantia) (Brabant rond 1235/1240 – Orvieto, na 1278, maar voor 10 november 1284) was een dertiende-eeuwse filosofieleraar aan de Parijse faculteit der vrije kunsten. Hij vertegenwoordigde een radicaal aristotelisme, dat nauw aansloot op de Aristoteles-commentaren van de twaalfde-eeuwse Andalusische, islamitische wijsgeer Averroes. Om die reden werd de stroming, waar Zeger de belangrijkste vertegenwoordiger van was, vanaf de negentiende eeuw in navolging van het door Thomas van Aquino in het leven geroepen begrip averroista („averroïst“) ook als averroïsme aangeduid. (nl)
 • Siger z Brabancji, Sigerus, Sighier, Sigieri Sygerius (ok. 1240-1280) – XIII-wieczny filozof urodzony w okolicach późniejszej Belgii. Był najwybitniejszym przedstawicielem awerroizmu. Był uznawany za "radykalnego" przez konserwatystów Kościoła, jednak uważa się, że odgrywał równie istotną rolę jak współczesny mu Tomasz z Akwinu w kształtowaniu poglądów zachodniej Europy na kwestie wiary i rozumu. Istnieje wiele rozbieżności co do faktów dotyczących jego życia. W 1266 r. został członkiem Wydziału Sztuk na Uniwersytecie Paryskim, w czasie gdy miał tam miejsce wielki konflikt pomiędzy czterema "narodami". Legat papieski zdecydował w 1266 r., że Siger był jego prowodyrem i zagroził mu śmiercią. Podczas następnych dziesięciu lat powstało sześć prac, które dziś przypisuje się Sigerowi – zostały opublikowane pod jego imieniem w 1899 r. Tytuły tych prac to: * De anima intellectiva (1270) * Quaestiones logicales * Quaestiones naturales * De aeternitate mundi * Quaestio utrum haec sit vera * Homo est animal nullo homine existente * Impossibilia W 1271 r. znów uwikłał się w konflikt. Został wybrany przez opozycję na rektora, jako kontrkandydat dla oficjalnie wybranej osoby. Konflikt trwał przez trzy lata i był prawdopodobnie oparty na opozycji pomiędzy awerroistami, Sigerem i Pierre'em Dubois, a bardziej ortodoksyjnymi stronnictwami. Sprawa została załagodzona dopiero przez legata papieskiego, . Siger przeniósł się z Paryża do Liège. Awerroizm był kontrowersyjny, ponieważ propagował tezy Arystotelesa w oryginalnej formie, bez zgody z wiarą chrześcijańską. Siger został oskarżony o nauczanie "podwójnej prawdy", poprzez mówienie, że jedna rzecz może być prawdziwa według rozumu, a jej całkowita przeciwność może być prawdziwa poprzez wiarę. W 1277 r. pojawiła się kolejna krytyka prac Arystotelesa, w której znalazła się klauzula skierowana przeciwko Boecjuszowi z Dacji i Sigerowi z Brabancji. Ponownie Siger i zostali oskarżeni o herezję, zwłaszcza chodziło tu o dzieło Sigera Impossibilia, w którym podważał on istnienie Boga. Wskutek tego Siger i Boecjusz przypuszczalnie uciekli do Włoch i według , arcybiskupa Canterbury, przepadli tam bez wieści. Sposób w jaki Siger umarł, co miało miejsce w Orvieto we Włoszech, nie jest dziś znany. Kroniki mówią, iż został ponoć zamordowany przez szalonego sekretarza (a clerico suo quasi dementi), który użył pióra jako broni. Wykorzystali to krytycy Sigera, pisząc, iż wyrządził on tak wiele złego swoim piórem, że zasłużył na to, co się stało. Dante, w Boskiej komedii (str. 134-6), mówi, iż odnalazł on "powolną śmierć", co niektórych skłoniło do przypuszczeń, iż popełnił samobójstwo. XIII-wieczny tekst napisany przez Durante mówi, iż zginął on w egzekucji w Orvieto: "a ghiado it fe' morire a gran dolore, Nella corte di Roma ad Orbivieto." Data tego wydarzenia to lata ok. 1283–1284. Odnośnie do polityki Siger twierdził, iż dobre prawa były lepsze niż dobrzy władcy i krytykował tzw. papieską nieomylność w sprawach świeckich. Znaczenie poglądów Sigera dotyczących filozofii było o tyle istotne, że akceptował on awerroizm w całości, czemu sprzeciwili się Albertus Magnus oraz Tomasz z Akwinu. W grudniu 1270 r. awerroizm został zabroniony, toteż przez całe swoje życie Siger wystawiony był na prześladowania Kościoła, jak i filozoficznych przeciwników. Wobec tego interesującym jest fakt, iż Dante umieścił go w Raju razem z Tomaszem z Akwinu czy Izydorem z Sewilli. Prawdopodobnie Dante znał go jedynie z Kronik, gdzie opisywano go jako prześladowanego filozofa. Jego studenci, znani jako "sigeryści" to m.in. Boecjusz z Dacji, i . (pl)
 • Сигер Брабантский (лат. Sigerius de Brabantia или Siger de Brabantt; около 1240, Брабант — 1284, Орвието) — средневековый философ, магистр, затем профессор Факультета Искусств Парижского университета, один из основателей западноевропейского (т. н. «латинского») аверроизма. Автор комментариев к «Физике», «Метафизике» и другим сочинениям Аристотеля. Сигер считал, что истина рационального знания может противоречить истине религиозного откровения. Он признавал существование Бога как первопричины, отрицал творение из ничего, считал, что мир совечен Богу. Сигер пришёл к выводу о вечности мира, полагая, что Бог есть перводвигатель, отрицал бессмертие индивидуальной души человека, отстаивал приоритет разума, который в аверроистической концепции считался единым, универсальным и общим для всего человечества. Взгляды Сигера Брабантского были осуждены Альбертом Великим, Фомой Аквинским (трактат «О единстве разума против аверроистов») и другими. Дальнейшее разбирательство по поводу осуждения Сигера было перенесено к папскому двору, однако во время следствия по неизвестным причинам философ был убит. (ru)
 • Siger av Brabant, född cirka 1240 i Brabant, död före 10 november 1284 i Orvieto, var en medeltida filosof. Han var en av de stora averroisterna och betraktades av Katolska kyrkan som en mycket radikal tänkare. Från 1266 var han verksam vid Paris universitet och mellan 1266 och 1276 utkom han med sina sex viktigaste arbeten: De anima intellectiva, Quaestiones logicales, Quaestiones naturales, De aeternitate mundi, Quaestio utrum haec sit vera och Impossibilia. Averroismen var under denna tid mycket kontroversiell, eftersom den lärde ut Aristoteles idéer i originalform utan några tankar om kristendomen. År 1270 hade den också blivit fördömd för att lära ut osanning och detta ledde till att Siger ofta blev anklagad för att lära ut dubbla sanningar. År 1277 utkom det i Paris ett starkt fördömande och förbud mot Averroës idéer i allmänhet och ett fördömande mot Siger och andra tänkare som predikade dessa idéer i synnerhet. Siger kallades nu även att inställa sig för att förvara sig mot de kätterianklagelser som uppkommit mot honom. Men istället för att möta sina anklagelser flydde Siger till Italien. Siger avled på 1280-talet i Orvieto i Italien och omständigheterna runt hans död och det exakta årtalet för hans död är inte vidare känt. Det viktigaste inom Siger hela filosofiska tänkande och gärning är att han i helhet accepterar Averroës tänkande runt Aristoteles och hans idéer. (sv)
 • Сі́ґер Браба́нтський (лат. Sigerius de Brabantia; близько 1235/1240, Брабант — 1284, Орв'єто) — французький філософ, магістр, пізніше професор факультету мистецтв Паризького університету, засновник артистичного факультету Паризького університету, засновник західноєвропейського (т. зв. «латинського») аверроїзму. Автор трактатів і коментарів до «Фізики», «Метафізики» та інших творів Аристотеля, представник радикального аристотелізму Сігер вважав, що істина раціонального знання може суперечити істині релігійного одкровення. Він визнавав існування Бога як першопричини, заперечував творіння з нічого, вважав, що світ «співвічний» Богові. Сігер прийшов до висновку про вічність і несотворність світу, вважаючи, що Бог є першорушієм, але не творцем сущого, заперечував безсмертя індивідуальної душі людини, відстоював пріоритет розуму. Центральним у доктрині Сігера Брабантського було вчення про єдиний, універсальний розум — загальний для всього людства. Він був прозваний сучасниками «Великим». Погляди Сігера Брабантського були засуджені Альбертом Великим, Томою Аквінським (див. трактат «Про єдиний розум проти аверроїстів») та ін. Сігер неодноразово (1270 і 1277 рр.) викликався до папського двору в Римі й зрештою, був відданий до суду інквізиції, під час слідства убитий особистим секретарем. Філософські погляди Сігера Брабантського відбивали опозицію бюргерства феодального світу. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 196247 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6499 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1055005369 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:volume
 • 25 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wstitle
 • Siger de Brabant (en)
dcterms:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Siger von Brabant (lat. Sigerus oder Sigerius de Brabantia, * um 1235/1240 in Brabant; † vor dem 10. November 1284 in Orvieto) war Philosophielehrer an der Pariser Artistenfakultät und Vertreter eines radikalen Aristotelismus, der sich eng an den Aristoteleskommentaren von Averroes orientierte und deshalb später, in Anknüpfung an den von Thomas von Aquin geprägten Begriff averroista („Averroist“), als Averroismus bezeichnet wurde. (de)
 • Siger Brabantekoa (latinez: Sigerus edo Sigerius de Brabantia; Brabanteko dukerria, 1235 aldean - Orvieto, Toskana, 1281-1284 bitartean) XIII. mendeko filosofoa izan zen. Parisko Unibertsitateko irakaslea izan zen. Aristoteles eta Averroesen dotrinen jarraitzailea izan zen; mundua eta arima hilezkorrak direla zioen. Hilezkortasun ideia horren eta fedearen ideia kontrajarriak zirela eta, bi egia mota bereizi zituen, fedezkoa bata eta arrazoizkoa bestea. Tomas Akinokoak haren ideiak kritikatu zituen. (eu)
 • Siger de Brabant (Sigerus, Sighier, Sigieri o Sygerius de Brabantia; castellanizado Sigerio de Brabante; Ducado de Brabante, c. 1240 - Orvieto, antes de 1285) fue un filósofo escolástico que junto con Boecio de Dacia es uno de los máximos representantes del llamado del "Averroísmo Latino" o "Aristotelismo radical". (es)
 • Siger de Brabant est un philosophe médiéval (né dans le Brabant vers 1240 - mort à Orvieto avant le 10 novembre 1284). Il a été condamné par les autorités religieuses pour ses thèses averroïstes. (fr)
 • Siger of Brabant (Sigerus, Sighier, Sigieri or Sygerius de Brabantia; c. 1240 – before 10 November 1284) was a 13th-century philosopher from the southern Low Countries who was an important proponent of Averroism. (en)
 • Sigerus de Brabantia (disebut juga Sighier, Sigieri, Siger atau Sygerius) adalah filsuf abad ke-13 yang merupakan tokoh penting Averroisme dan Aristotelianisme di Eropa, dari kawasan yang sekarang merupakan bagian dari Belgia. Ia dan rekan-rekannya memulai metode rasional dalam mempelajari karya-karya Aristoteles, dan berusaha memisahkan ajaran gereja yang sering dicampurkan tokoh-tokoh Katolik ke gagasan asli tokoh Yunani tersebut. Pada masa itu gagasan-gagasannya dianggap radikal oleh kalangan konservatif Gereja Katolik Roma. (in)
 • ブラバンのシゲルス(1240年 - 1284年11月)は、哲学者。北海沿岸の低地地方出身。アリストテレス研究者であり、イスラム思想家アヴェロエスによる注釈をとくに重視した。 (ja)
 • Sigieri di Brabante, in latino Sigerus de Brabantia (1240 ca. – Orvieto, prima del 10 novembre 1284), è stato un filosofo fiammingo.Docente alla Facoltà delle arti, fu filosofo aristotelico, spesso indicato come seguace delle teorie di Averroè. (it)
 • 시제루스(Siger of Brabant, 1240년 ~ 1280년대)는 파리의 아베로에스주의자들을 이끈 대표적인 중세의 철학자 중 한명으로 이중진리론을 주장하였다. (ko)
 • Zeger of Siger van Brabant (Latijn: Sigerus of Sigerius de Brabantia) (Brabant rond 1235/1240 – Orvieto, na 1278, maar voor 10 november 1284) was een dertiende-eeuwse filosofieleraar aan de Parijse faculteit der vrije kunsten. Hij vertegenwoordigde een radicaal aristotelisme, dat nauw aansloot op de Aristoteles-commentaren van de twaalfde-eeuwse Andalusische, islamitische wijsgeer Averroes. Om die reden werd de stroming, waar Zeger de belangrijkste vertegenwoordiger van was, vanaf de negentiende eeuw in navolging van het door Thomas van Aquino in het leven geroepen begrip averroista („averroïst“) ook als averroïsme aangeduid. (nl)
 • Siger de Brabant (Ducat de Brabant, c. 1240 - Orvieto, c.1284) fou un filòsof medieval escolàstic, principal figura de l'averroisme llatí. Nasqué en un lloc desconegut de Brabant, un ducat que es trobava als actuals Bèlgica i Països Baixos. Fou professor de la Facultat d'Arts, a la Universitat de París, i fou un dels principals intel·lectuals censurats per les , quan l'Església cristiana rebutjà per herètiques 219 tesis aristotèliques. (ca)
 • Siger z Brabantu (asi 1235–1240, Brabantské vévodství – asi 1280–1284, Orvieto) byl středověký filosof působící v Paříži na artistické fakultě, tehdy čelný stoupenec aristotelismu v Averroově interpretaci. Zastával názor, že existuje jediný nesmrtelný nadindividuální rozum, který se projevuje ve všech lidech, zatímco duše je smrtelná; že svět je věčný, a nikoli stvořený, a že nadpřirozené děje (zázraky) jsou nemožné. Přes tyto nauky odporující křesťanské ortodoxii, za něž byl kritizován soudobými církevními autoritami, Dante Sigera ve své Božské komedii umístil do ráje (Ráj 10,133–138). (cs)
 • Siger z Brabancji, Sigerus, Sighier, Sigieri Sygerius (ok. 1240-1280) – XIII-wieczny filozof urodzony w okolicach późniejszej Belgii. Był najwybitniejszym przedstawicielem awerroizmu. Był uznawany za "radykalnego" przez konserwatystów Kościoła, jednak uważa się, że odgrywał równie istotną rolę jak współczesny mu Tomasz z Akwinu w kształtowaniu poglądów zachodniej Europy na kwestie wiary i rozumu. Istnieje wiele rozbieżności co do faktów dotyczących jego życia. Jego studenci, znani jako "sigeryści" to m.in. Boecjusz z Dacji, i . (pl)
 • Siger av Brabant, född cirka 1240 i Brabant, död före 10 november 1284 i Orvieto, var en medeltida filosof. Han var en av de stora averroisterna och betraktades av Katolska kyrkan som en mycket radikal tänkare. Från 1266 var han verksam vid Paris universitet och mellan 1266 och 1276 utkom han med sina sex viktigaste arbeten: De anima intellectiva, Quaestiones logicales, Quaestiones naturales, De aeternitate mundi, Quaestio utrum haec sit vera och Impossibilia. (sv)
 • Сигер Брабантский (лат. Sigerius de Brabantia или Siger de Brabantt; около 1240, Брабант — 1284, Орвието) — средневековый философ, магистр, затем профессор Факультета Искусств Парижского университета, один из основателей западноевропейского (т. н. «латинского») аверроизма. Автор комментариев к «Физике», «Метафизике» и другим сочинениям Аристотеля. (ru)
 • Сі́ґер Браба́нтський (лат. Sigerius de Brabantia; близько 1235/1240, Брабант — 1284, Орв'єто) — французький філософ, магістр, пізніше професор факультету мистецтв Паризького університету, засновник артистичного факультету Паризького університету, засновник західноєвропейського (т. зв. «латинського») аверроїзму. Автор трактатів і коментарів до «Фізики», «Метафізики» та інших творів Аристотеля, представник радикального аристотелізму (uk)
rdfs:label
 • Siger de Brabant (ca)
 • Siger z Brabantu (cs)
 • Siger von Brabant (de)
 • Σιγκέρ της Μπραμπάντ (el)
 • Siger de Brabant (es)
 • Siger Brabantekoa (eu)
 • Sigerus dari Brabantia (in)
 • Siger de Brabant (fr)
 • Sigieri da Brabante (it)
 • ブラバンのシゲルス (ja)
 • 시제루스 (ko)
 • Siger z Brabancji (pl)
 • Zeger van Brabant (nl)
 • Siger of Brabant (en)
 • Siger av Brabant (sv)
 • Сигер Брабантский (ru)
 • Сігер Брабантський (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:influenced of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:influenced of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License