An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Poultry farming is the form of animal husbandry which raises domesticated birds such as chickens, ducks, turkeys and geese to produce meat or eggs for food. Poultry – mostly chickens – are farmed in great numbers. More than 60 billion chickens are killed for consumption annually. Chickens raised for eggs are known as layers, while chickens raised for meat are called broilers.

Property Value
dbo:abstract
 • تربية الدواجن هو تربية الطيور الداجنة مثل الدجاج، الديك الرومي، البط، الإوز من أجل إنتاج اللحم و البيض كغذاءو إنتاج الريش لأغراض صناعية وتجارية.تربى الدواجن بأعداد كبيرة ويأخذ الدجاج القسم الأكبر.تربى أكثر من 50 بليون دجاجة سنوياً كمصدر للغذاء، سواء للبيض أو اللحم.الدجاج الذي يربى لإنتاج البيض يسمى دجاج بيّاض والذي يربى للحم يسمى فروج اللحم. في الولايات المتحدة الأمريكية، المنظمة الوطنية المشرفة على إنتاج الدواجن من خلال إدارة الغذاء والدواء. في المملكة المتحدة، المنظمة الوطنية المشرفة هي دائرة الشؤون البيئية في الغذاء والريف. (ar)
 • Drůbežnictví je obor zabývající se odchovem a chovem drůbeže, zatímco drůbežářství je obor průmyslové výroby zabývající se zpracováváním drůbeže a jejích produktů. Význam chovu domácí drůbeže spočívá zejména v produkci kvalitních (maso, vejce), které představují důležitou složku zdravé a racionální výživy lidí. Kromě toho i další produkty chovu drůbeže (krev, droby, peří, trus) se účelně využívají. Mezi hlavní produkty drůbežnictví patří vejce a maso. Slepičí vejce mají vysokou a obsahují ve vhodném množství i poměru všechny živiny a další významné látky nezbytné pro lidskou výživu. Vedle přímého konzumu se vejce využívají také v řadě odvětví potravinářského i nepotravinářského průmyslu, medicíně, výzkumu apod. obsahuje všechny základní živiny důležité pro výživu člověka. Má vyšší obsah bílkovin, nižší a příznivější složení mastných kyselin v porovnání s vepřovým i hovězím masem. Je proto zdravější i výživnější. Maso mladé hrabavé drůbeže (brojleři) pro své biologické a nutriční vlastnosti je zařazováno jako i do léčebné výživy. Kromě významu nutričního nelze opomenout i velký hospodářský význam chovů drůbeže. Jsou to např. efektivnější přeměna bílkovin krmiva na živočišnou bílkovinu, rychlá reprodukční i výkrmová schopnost, možnost industrializace produkce vajec a drůbežího masa, možnost , návaznost na řadu průmyslových odvětví, lidí apod. Drůbežnictví se postupně vyvinulo ve specializované odvětví živočišné výroby založené na průmyslové bázi. To bylo podmíněno mnoha faktory, z nichž za nejdůležitější se považují: * Zavedení umělého líhnutí drůbeže v USA a Kanadě kolem roku 1900, podmíněné vyřešením problematiky pulorové nákazy a rozsáhlou elektrifikací obou zemí. Odstranění závislosti na přirozeném způsobu rozmnožování umožnilo plánování doby i počtu líhnutých kuřat. Pro umělý odchov kuřat byly vyvinuty „umělé kvočny“. Místo dosavadních používajících kurníků a selských stavení se začaly budovat speciální drůbežnická hospodářství, což postupně umožnilo zvyšovat , zlepšovat technologie i techniky krmení a ošetřování drůbeže. V Evropě došlo k podobnému trendu kolem roku 1960.Přechod od forem k způsobu chovu drůbeže vyvolal nutnost zajistit drůbeži optimální životní podmínky pro její růst a vývoj, dobrý zdravotní stav a užitkovost. Požadavky na životní podmínky se liší podle druhu drůbeže, fáze chovu (odchov vs. chov) a požadovaného cíle. * Šlechtitelská práce v USA založená na bázi populační genetiky vyústila v průběhu 30. let min.st. ke vzniku chovu hybridů, které nahradily dosavadní chovy lehkých nebo těžkých plemen drůbeže. Vzájemným křížením, rozmnožováním a testováním různých kombinací nepříbuzných linií drůbeže se podařilo vytvořit finálního křížence (hybrida) s požadovanými užitkovostními znaky masného nebo nosného typu. Základními typy plemen kura domácího jsou (1) typ malajský (např. z dnešních plemen to jsou ), (2) typ lehký a (3) typ těžký . Křížením uvedených základních typů vznikla plemena s kombinovanou užitkovostí . Rozdělovat plemena můžeme i podle jiných kritérií (místa vzniku, stavby těla, užitkovosti apod.). Plemen kura domácího je velmi mnoho, na rozdíl od krůt a . Plemena jako taková přestala být konečným stupněm šlechtitelské a plemenářské práce, ale stala se výchozím materiálem pro vznik vysoce užitkových typů (hybridů) jednotlivých druhů drůbeže. * Budování velkochovů drůbeže učinilo produkci drůbežího masa a vajec nezávislou na ročních obdobích i povětrnostních či klimatických podmínkách. V chovech drůbeže se zavedly progresivní metody práce na průmyslové bázi, , začaly se vyrábět i zavádět nové chovné technologie zvyšující efektivnost tohoto odvětví zemědělství. Podniky drůbežnictví se člení do různých kategorií podle druhu chované drůbeže (hrabavá nebo vodní drůbež), zaměření chovu (šlechtitelské - GP, rozmnožovací - RCH a užitkové chovy - UCH), způsobu ustájení a hlavního cíle produkce (líhně, odchov mladé drůbeže, snáška konzumních nebo násadových vajec, výkrm). Negativní stránkou vzniku velkých hospodářství s vysokou koncentrací zvířat i celosvětového pohybu drůbežích produktů či chovné drůbeže pro účely šlechtitelské a rozmnožovací je výskyt nových faktorů zhoršujících současnou užitkovost i zdraví drůbeže a problémy ekologické (např. 10 000 ks slepic vyprodukuje za rok ca 600 tun trusu). Vysoké zatížení prostředí, hospodářské recese v řadě zemí, problémy s tržním zhodnocením zemědělských produktů, akce ochránců přírody a zákony na ochranu zvířat proti týrání – to vše vyvolalo potřebu hledání nových alternativních způsobů chovu drůbeže. Nelze ale přitom zapomenout, že chov užitkových zvířat musí být kompromisem, jinak se výroba potravin živočišného původu dostane do ekonomicky neúnosného rámce. (cs)
 • Die Geflügelproduktion umfasst die Systeme der Produktion von Erzeugnissen von Geflügel. Die wichtigsten Erzeugnisse sind Geflügelfleisch und Vogeleier. Der Markt für Geflügel wird dominiert durch Hybridhühner und Hybridzüchtungen der Pute. Traditionelle Rassen des Haushuhns und traditionelle Putenschläge kommen nur noch in der Hobbyhaltung vor. (de)
 • Una granja avícola es un establecimiento agropecuario para la cría de aves de corral tales como pollos, pavos, patos, y gansos, con el propósito de usarlos como base alimenticia sea cosechándolos por su carne o recogiendo sus huevos. Las aves de corral son criadas en grandes cantidades, siendo la cría de pollos y gallinas la de mayor volumen. Anualmente se crían mundialmente más de 50 000 millones de pollos como fuente de alimento, tanto por su carne como por sus huevos.​ Las gallinas criadas para aprovechar sus huevos son denominadas ponedoras mientras que los pollos hembra criados para aprovechar su carne a menudo son denominados broilers;​ (es)
 • Poultry farming is the form of animal husbandry which raises domesticated birds such as chickens, ducks, turkeys and geese to produce meat or eggs for food. Poultry – mostly chickens – are farmed in great numbers. More than 60 billion chickens are killed for consumption annually. Chickens raised for eggs are known as layers, while chickens raised for meat are called broilers. In the United States, the national organization overseeing poultry production is the Food and Drug Administration (FDA). In the UK, the national organisation is the Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra). (en)
 • Peternakan unggas adalah usaha membudidayakan unggas seperti ayam, kalkun, bebek, dan angsa dengan tujuan untuk mendapatkan daging dan telur, atau juga bulu dan kotoran. Lebih dari 50 miliar ayam dipelihara setiap tahunnya sebagai sumber daging dan telur. Ayam yang dipelihara untuk menghasilkan telur disebut dengan ayam petelur, sedangkan ayam yang dibesarkan untuk menghasilkan daging disebut ayam broiler atau ayam buras. Pada tahun 2011, total produksi telur ayam dunia mencapai 65181280 metrik ton dengan nilai yang hampir mencapai US$ 54 miliar. Sedangkan produksi daging ayam mencapai 90001779 metrik ton dengan nilai mencapai US$ 128 miliar. (in)
 • La pollicoltura (o anche pollicultura) è l'attività consistente nell'allevamento di polli o galline per la produzione di carne, uova o animali vivi (pulcini o riproduttori). Può essere praticata in ambito rurale e familiare oppure su vasta scala, mediante la pratica dell'allevamento intensivo in uso in vari paesi del mondo. (it)
 • 養鶏(ようけい)とは、鶏(にわとり)を飼育することである。農業分野の畜産の一種で、鶏卵の採卵や食用鶏肉の生産を目的として鶏を飼うことを指す。 食肉用鶏の大多数は、ブロイラーと称する限られた特定の品種である。採卵用鶏は「レイヤー」と称し、ひよこの雌雄は人手で選別する。愛玩鶏の繁殖・飼育も養鶏の扱いになる。 農家の庭先など小規模なものを除外して、産業として大規模に運営される養鶏業は、国際的に極めて画一的で平準化された生産手段を採っている。鶏卵や鶏肉は他の生産者と差別化が難しい商品である。特定の品種を除けば、ブランド差別化はあまり行われていない。 海外の採卵養鶏は、ケージフリーを採用した平飼い採卵へ移行しており、日本の生産環境と差異がある。 日本の養鶏業者は比較的小規模な経営が多く、流通と販売は全国規模のスーパーマーケットや大手食品会社が主力で、生産者の価格交渉力が極めて弱い。 (ja)
 • Pluimveehouderij is de tak van veeteelt waarbij vogels gehouden worden, het zogenaamde pluimvee. De vogels worden als nutsdier gehouden voor vlees en eieren. Het staat in deze zin tegenover het houden van kippen als siervogels, de raspluimveeteelt en voor sportieve doelen, zoals hanengevechten en hanenkraaiwedstrijden. Kippen worden zowel voor het vlees als voor de eieren gehouden. Vroeger werden de vrouwelijke dieren (hennen) gebruikt voor de eierproductie en de mannelijke dieren (hanen) werden vetgemest en geslacht. Tegenwoordig worden er voor de commerciële pluimveehouderij speciaal dieren gefokt voor de productie van eieren en voor de productie van vlees. De kippen voor de productie van eieren heten leghennen en de dieren voor de productie van vlees heten vleeskuikens. Kalkoenen, eenden, ganzen en parelhoenders worden gehouden voor het vlees. (nl)
 • Ferma drobiu – rodzaj fermy. Wydzielona, specjalistyczna jednostka organizacyjna, wyizolowana przestrzennie i odpowiednio zabezpieczona sanitarnie, stosownie wyposażona, zajmująca się chowem, a czasem także hodowlą drobiu. (pl)
 • Fågeluppfödning är uppfödning av tamfågel, som höns, kalkon, anka, struts eller gås i syftet att utvinna ägg, kött eller fjädrar, där den vanligaste fågeln att föda upp är höns. (sv)
 • A avicultura é o ramo da Zootecnia dedicado a criação de aves para produção de alimentos, em especial carne e ovos. Entre as espécies criadas na avicultura destaca-se o frango. Em muito menor escala, também são criadas aves como perus, patos, gansos, codornas e avestruzes. (pt)
 • Птицево́дство — отрасль сельского хозяйства, специализирующаяся на производстве мяса птицы, пищевых яиц, и пуха (пера). Птицеводство подразделяется на: * частное; * промышленное. (ru)
 • Птахівни́цтво — галузь сільськогосподарського виробництва, основним завданням якої є розведення, вирощування, утримання, годівля птиці, застосування механізації, автоматизації, проведення ветеринарної профілактики з метою одержання продукції птахівництва. Птахівництво є найбільш скороспілою галуззю тваринництва, яка при порівняно незначних затратах праці й кормів дає за короткий час високоякісну продукцію (доросла птиця, молодняк птиці, інкубаційні та харчові яйця, продукти забою та переробки, пух та пір'я тощо), послід, що широко використовується не тільки в харчовій промисловості, а й у парфумерній, мікробіологічній промисловості та медицині. * Курчата * Каченята * Гусенята (uk)
 • 家禽养殖是指人們饲养例如雞、鸭、火鸡和鹅等家禽,這些家禽的肉以及產下的蛋供人們食用。家禽养殖也是畜牧业的一種。家禽養殖中雞的養殖數量龐大。每年有超过600亿只鸡被宰杀並供人食用。專門下鸡蛋的鸡被称为蛋鸡,而專門供人食用的雞被称为肉鸡。 世界上74%的肉雞和68%的蛋雞都是在專門的養雞場中飼養。與養雞場相對的是家庭自由放养。養雞場通常在饲料或饮用水中投放国家批准的药物,例如抗生素,這樣做的目的是防止禽類疾病爆發。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 12116844 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 64163 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121634462 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Biomass of birds on Earth (en)
dbp:color
 • green (en)
 • yellow (en)
dbp:label
 • Chicken and other poultry (en)
 • Wild birds (en)
dbp:value
 • 30 (xsd:integer)
 • 70 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • تربية الدواجن هو تربية الطيور الداجنة مثل الدجاج، الديك الرومي، البط، الإوز من أجل إنتاج اللحم و البيض كغذاءو إنتاج الريش لأغراض صناعية وتجارية.تربى الدواجن بأعداد كبيرة ويأخذ الدجاج القسم الأكبر.تربى أكثر من 50 بليون دجاجة سنوياً كمصدر للغذاء، سواء للبيض أو اللحم.الدجاج الذي يربى لإنتاج البيض يسمى دجاج بيّاض والذي يربى للحم يسمى فروج اللحم. في الولايات المتحدة الأمريكية، المنظمة الوطنية المشرفة على إنتاج الدواجن من خلال إدارة الغذاء والدواء. في المملكة المتحدة، المنظمة الوطنية المشرفة هي دائرة الشؤون البيئية في الغذاء والريف. (ar)
 • Die Geflügelproduktion umfasst die Systeme der Produktion von Erzeugnissen von Geflügel. Die wichtigsten Erzeugnisse sind Geflügelfleisch und Vogeleier. Der Markt für Geflügel wird dominiert durch Hybridhühner und Hybridzüchtungen der Pute. Traditionelle Rassen des Haushuhns und traditionelle Putenschläge kommen nur noch in der Hobbyhaltung vor. (de)
 • Una granja avícola es un establecimiento agropecuario para la cría de aves de corral tales como pollos, pavos, patos, y gansos, con el propósito de usarlos como base alimenticia sea cosechándolos por su carne o recogiendo sus huevos. Las aves de corral son criadas en grandes cantidades, siendo la cría de pollos y gallinas la de mayor volumen. Anualmente se crían mundialmente más de 50 000 millones de pollos como fuente de alimento, tanto por su carne como por sus huevos.​ Las gallinas criadas para aprovechar sus huevos son denominadas ponedoras mientras que los pollos hembra criados para aprovechar su carne a menudo son denominados broilers;​ (es)
 • Peternakan unggas adalah usaha membudidayakan unggas seperti ayam, kalkun, bebek, dan angsa dengan tujuan untuk mendapatkan daging dan telur, atau juga bulu dan kotoran. Lebih dari 50 miliar ayam dipelihara setiap tahunnya sebagai sumber daging dan telur. Ayam yang dipelihara untuk menghasilkan telur disebut dengan ayam petelur, sedangkan ayam yang dibesarkan untuk menghasilkan daging disebut ayam broiler atau ayam buras. Pada tahun 2011, total produksi telur ayam dunia mencapai 65181280 metrik ton dengan nilai yang hampir mencapai US$ 54 miliar. Sedangkan produksi daging ayam mencapai 90001779 metrik ton dengan nilai mencapai US$ 128 miliar. (in)
 • La pollicoltura (o anche pollicultura) è l'attività consistente nell'allevamento di polli o galline per la produzione di carne, uova o animali vivi (pulcini o riproduttori). Può essere praticata in ambito rurale e familiare oppure su vasta scala, mediante la pratica dell'allevamento intensivo in uso in vari paesi del mondo. (it)
 • 養鶏(ようけい)とは、鶏(にわとり)を飼育することである。農業分野の畜産の一種で、鶏卵の採卵や食用鶏肉の生産を目的として鶏を飼うことを指す。 食肉用鶏の大多数は、ブロイラーと称する限られた特定の品種である。採卵用鶏は「レイヤー」と称し、ひよこの雌雄は人手で選別する。愛玩鶏の繁殖・飼育も養鶏の扱いになる。 農家の庭先など小規模なものを除外して、産業として大規模に運営される養鶏業は、国際的に極めて画一的で平準化された生産手段を採っている。鶏卵や鶏肉は他の生産者と差別化が難しい商品である。特定の品種を除けば、ブランド差別化はあまり行われていない。 海外の採卵養鶏は、ケージフリーを採用した平飼い採卵へ移行しており、日本の生産環境と差異がある。 日本の養鶏業者は比較的小規模な経営が多く、流通と販売は全国規模のスーパーマーケットや大手食品会社が主力で、生産者の価格交渉力が極めて弱い。 (ja)
 • Ferma drobiu – rodzaj fermy. Wydzielona, specjalistyczna jednostka organizacyjna, wyizolowana przestrzennie i odpowiednio zabezpieczona sanitarnie, stosownie wyposażona, zajmująca się chowem, a czasem także hodowlą drobiu. (pl)
 • Fågeluppfödning är uppfödning av tamfågel, som höns, kalkon, anka, struts eller gås i syftet att utvinna ägg, kött eller fjädrar, där den vanligaste fågeln att föda upp är höns. (sv)
 • A avicultura é o ramo da Zootecnia dedicado a criação de aves para produção de alimentos, em especial carne e ovos. Entre as espécies criadas na avicultura destaca-se o frango. Em muito menor escala, também são criadas aves como perus, patos, gansos, codornas e avestruzes. (pt)
 • Птицево́дство — отрасль сельского хозяйства, специализирующаяся на производстве мяса птицы, пищевых яиц, и пуха (пера). Птицеводство подразделяется на: * частное; * промышленное. (ru)
 • 家禽养殖是指人們饲养例如雞、鸭、火鸡和鹅等家禽,這些家禽的肉以及產下的蛋供人們食用。家禽养殖也是畜牧业的一種。家禽養殖中雞的養殖數量龐大。每年有超过600亿只鸡被宰杀並供人食用。專門下鸡蛋的鸡被称为蛋鸡,而專門供人食用的雞被称为肉鸡。 世界上74%的肉雞和68%的蛋雞都是在專門的養雞場中飼養。與養雞場相對的是家庭自由放养。養雞場通常在饲料或饮用水中投放国家批准的药物,例如抗生素,這樣做的目的是防止禽類疾病爆發。 (zh)
 • Drůbežnictví je obor zabývající se odchovem a chovem drůbeže, zatímco drůbežářství je obor průmyslové výroby zabývající se zpracováváním drůbeže a jejích produktů. Význam chovu domácí drůbeže spočívá zejména v produkci kvalitních (maso, vejce), které představují důležitou složku zdravé a racionální výživy lidí. Kromě toho i další produkty chovu drůbeže (krev, droby, peří, trus) se účelně využívají. Drůbežnictví se postupně vyvinulo ve specializované odvětví živočišné výroby založené na průmyslové bázi. To bylo podmíněno mnoha faktory, z nichž za nejdůležitější se považují: (cs)
 • Poultry farming is the form of animal husbandry which raises domesticated birds such as chickens, ducks, turkeys and geese to produce meat or eggs for food. Poultry – mostly chickens – are farmed in great numbers. More than 60 billion chickens are killed for consumption annually. Chickens raised for eggs are known as layers, while chickens raised for meat are called broilers. (en)
 • Pluimveehouderij is de tak van veeteelt waarbij vogels gehouden worden, het zogenaamde pluimvee. De vogels worden als nutsdier gehouden voor vlees en eieren. Het staat in deze zin tegenover het houden van kippen als siervogels, de raspluimveeteelt en voor sportieve doelen, zoals hanengevechten en hanenkraaiwedstrijden. Kippen worden zowel voor het vlees als voor de eieren gehouden. Vroeger werden de vrouwelijke dieren (hennen) gebruikt voor de eierproductie en de mannelijke dieren (hanen) werden vetgemest en geslacht. Kalkoenen, eenden, ganzen en parelhoenders worden gehouden voor het vlees. (nl)
 • Птахівни́цтво — галузь сільськогосподарського виробництва, основним завданням якої є розведення, вирощування, утримання, годівля птиці, застосування механізації, автоматизації, проведення ветеринарної профілактики з метою одержання продукції птахівництва. Птахівництво є найбільш скороспілою галуззю тваринництва, яка при порівняно незначних затратах праці й кормів дає за короткий час високоякісну продукцію (доросла птиця, молодняк птиці, інкубаційні та харчові яйця, продукти забою та переробки, пух та пір'я тощо), послід, що широко використовується не тільки в харчовій промисловості, а й у парфумерній, мікробіологічній промисловості та медицині. (uk)
rdfs:label
 • Poultry farming (en)
 • تربية الدواجن (ar)
 • Drůbežnictví (cs)
 • Geflügelproduktion (de)
 • Granja avícola (es)
 • Peternakan unggas (in)
 • Pollicoltura (it)
 • 養鶏 (ja)
 • Pluimveehouderij (nl)
 • Ferma drobiu (pl)
 • Avicultura (pt)
 • Птицеводство (ru)
 • Fågeluppfödning (sv)
 • Птахівництво (uk)
 • 家禽养殖 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:industry of
is dbp:occupation of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License