About: Pia mater

An Entity of Type: anatomical structure, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Pia mater (/ˈpaɪ.ə ˈmeɪtər/ or /ˈpiːə ˈmɑːtər/), often referred to as simply the pia, is the delicate innermost layer of the meninges, the membranes surrounding the brain and spinal cord. Pia mater is medieval Latin meaning "tender mother". The other two meningeal membranes are the dura mater and the arachnoid mater. Both the pia and arachnoid mater are derivatives of the neural crest while the dura is derived from embryonic mesoderm. The pia mater is a thin fibrous tissue that is permeable to water and small solutes. The pia mater allows blood vessels to pass through and nourish the brain. The perivascular space between blood vessels and pia mater is proposed to be part of a pseudolymphatic system for the brain (glymphatic system). When the pia mater becomes irritated and inflamed the res

Property Value
dbo:abstract
 • الأم الحنون (بالإنجليزية: Pia mater)‏ غشاء رقيق جدا يغلف المخ مباشرة ويتخلل جميع تجاعيده وعن طريق هذا الغشاء تنتشر الأوعية الدموية في المخ. (ar)
 • La piamàter, meninge vascular o, simplement, pia, és la capa més interna de les tres que formen les meninges. S'adapta a la capa externa de l'encèfal i de la medul·la espinal. El seu nom deriva del terme llatí pia mater ('mare tendra'). Les altres dues membranes són la duramàter i l'aracnoide. La piamàter i l'aracnoide deriven de la cresta neural, mentre que la duramàter té el seu origen en el mesoderma embrionari. (ca)
 • Omozečnice (též pia mater, tedy v překladu „něžná matka“) je jemná prokrvená mozková plena, která těsně přiléhá k povrchu mozku. Kopíruje svým tvarem všechny nerovnosti na povrchu mozku. Tato mozková plena se vyskytuje u savců a u některých ptáků. Má důležitou roli ve výživě mozku: právě z omozečnice se rozbíhá řada cév, jež ho vyživují. Omozečnice však obepíná celou centrální nervovou soustavu, tedy i míchu, kde se však chová úplně stejně jako v hlavové oblasti – těsně obepíná a prokrvuje míchu. Mezi pia mater a míšní pavučnicí jsou mezi výstupy kořenů vazivové výběžky omozečnice (tzv. ), které mají pro míchu zpevňovací funkci. V oku, jehož zadní část je v podstatě mozkového původu, omozečnici odpovídá tzv. cévnatka. Omozečnice je spolu s pavučnicí derivátem neurální lišty. (cs)
 • Piamaterra garuna eta bizkarrezur-muina biltzen dituen mintz baskular mehea da, meningeak osatzen dituzten hiru mintzen artean barnekoena. Piamaterrak koroideo-oihalak eratzen ditu, eta hortik sortzen dira plexo koroideoak. (eu)
 • La piamadre es la meninge interna que protege al sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal). Se encuentra cerca de las estructuras nerviosas. Tapiza las circunvoluciones del cerebro y se insinúa hasta el fondo de surcos y cisuras. Las formaciones coroides son dependencias de la piamadre y se aplican contra la de los ventrículos. La piamadre forma las telas coroideas, de donde nacen los plexos coroideos. De esta manera se insinúan en la (entre el cerebro y el cerebelo) y da origen: * En la línea media a la tela coroidea superior y a los plexos coroideos medianos. * Lateramente: a los plexos coroideos de los ventrículos laterales (es)
 • La pie-mère (du latin, pia mater, « tendre matrice », emprunt par calque à l'arabe umm al-dimàgh أم الدماغ ) est une fine lame de tissu conjonctif vascularisé qui tapisse la surface externe du système nerveux central. (fr)
 • Pia mater (/ˈpaɪ.ə ˈmeɪtər/ or /ˈpiːə ˈmɑːtər/), often referred to as simply the pia, is the delicate innermost layer of the meninges, the membranes surrounding the brain and spinal cord. Pia mater is medieval Latin meaning "tender mother". The other two meningeal membranes are the dura mater and the arachnoid mater. Both the pia and arachnoid mater are derivatives of the neural crest while the dura is derived from embryonic mesoderm. The pia mater is a thin fibrous tissue that is permeable to water and small solutes. The pia mater allows blood vessels to pass through and nourish the brain. The perivascular space between blood vessels and pia mater is proposed to be part of a pseudolymphatic system for the brain (glymphatic system). When the pia mater becomes irritated and inflamed the result is meningitis. (en)
 • La pia madre è una membrana sottile che aderisce alla superficie dell'asse nervoso. Insieme alla dura madre e l'aracnoide forma le meningi, le membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale. La pia madre e l'aracnoide, dette leptomeningi, derivano entrambe dalla cresta neurale, mentre la dura madre, o pachimeninge, deriva dal mesoderma embrionale. La pia madre racchiude il liquido cerebrospinale ed ha la funzione di proteggere il cervello. Contribuisce a formare la barriera emato-encefalica. (it)
 • 軟膜(なんまく、pia mater)は、脳および脊髄を包む髄膜のうち、もっとも内部にある膜。ラテン語の「pia mater」は「優しい母」の意味であり、これはアラビア語の軟膜にあたる語の意味に由来する(翻訳借用)。 軟膜は発生学的には、神経堤に由来する。薄く網状の膜で、脳の表面を隙間なく覆っており、皮質の溝の中にまで入り込んでいる。軟膜はさらに外側の上軟膜層 (epipial layer) と内側の内軟膜 (intima pia) の2層に分けられる。 内軟膜は隙間のない膜で、脳および脊髄の神経組織と癒着している。血管が脳内に入り込むところでは、内軟膜も折れ曲がって血管を包み込むように脳内に入り込んでいる。内軟膜の細胞は血管からではなく、神経組織内を拡散する脳脊髄液に栄養を依存する。上軟膜層は膠原線維状の組織が網の目のようにはりめぐらされた膜で、軟膜の外側を包むクモ膜の小柱とつながっている。大脳皮質には上軟膜がなく、脳に栄養する血管は内軟膜の上を走り、クモ膜の小柱によって固定されている。 脳内部の空間である脳室内のうち、側脳室下角の内側面、第三脳室と第四脳室下部の天井には脈絡叢があり、ここで軟膜は脳室上衣細胞 と癒着して脈絡組織を形成している。これは脳室内に浮かんだ脈絡叢をつなぎとめる役割を果たしている(の図5参照)。 脊髄では、両外側の軟膜は膜状の組織となってクモ膜を突き破り、硬膜に付着して脊髄をつなぎとめている。鋸歯状に分布するこの組織をという(右の図2参照。ligamentum denticulatumと示されたものが歯状靱帯)。 (ja)
 • Pia-máter ( /ˈpaɪ.ə ˈmeɪtər/ ou /ˈpiːə ˈmɑːtər/ ), muitas vezes referida simplesmente como pia, é a camada mais interna e delicada das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pia mater vem do latim medieval que significa "mãe terna". As outras duas membranas meníngeas são a dura-máter e a aracnoide. A pia e a aracnoide são derivadas da crista neural, enquanto a dura-máter é derivada da mesoderme embrionária. A pia-máter é um tecido fibroso fino permeável à água e a pequenos solutos. A pia-máter permite que os vasos sanguíneos atravessem e nutram o cérebro. O espaço perivascular entre os vasos sanguíneos e a pia-máter é proposto como parte de um sistema pseudo-linfático para o cérebro ( sistema glifático ). Quando a pia-máter fica irritada e inflamada, o resultado é chamado de meningite. (pt)
 • Het zachte hersenvlies of pia mater is het hersenvlies dat direct over de structuren van het centrale zenuwstelsel ligt en deze strak volgt. Over alle windingen en spleten, groot en klein, bevindt zich dit vlies. Het is een dun vlies dat de verschillende hersenstructuren bijeenhoudt. Aan de niet-hersenkant van het zachte hersenvlies bevindt zich de subarachnoïdale ruimte. (nl)
 • Opona miękka (łac. pia mater) – jedna z opon mózgowo-rdzeniowych. Opona miękka wnika we wszystkie zagłębienia, szczeliny i bruzdy w mózgowiu i jest ściśle połączona z błoną graniczną zewnętrzną gleju. W części szyjnej, wzmocniona pasmami łącznotkankowymi, wnika w głąb sznura tylnego i tworzy , oddzielając pęczek smukły od pęczka klinowatego. Pełni funkcję łącznotkankowego zrębu, utrzymującego we właściwym kształcie miękką i plastyczną konsystencję mózgowia oraz rdzenia kręgowego. Jest unerwiona przez włókna pochodzące od nerwów czaszkowych i nerwów rdzeniowych. Nerwy te prawdopodobnie kontrolują krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego i ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Przecinanie opony miękkiej, dotyk oraz inne bodźce mechaniczne nie wywołują bólu. Jest silnie unaczyniona. Od strony szczeliny podłużnej mózgu wnika wraz ze splotami naczyniówkowymi pomiędzy sklepienie i międzymózgowie, a także pomiędzy móżdżek i rdzeń przedłużony, tworząc tkankę naczyniówkową komór. (pl)
 • Мягкая мозговая оболочка (лат. Pia mater, букв. нежная мать) — внутренняя, прилежащая к мозгу мозговая оболочка; одна из трёх оболочек (наряду с твёрдой и паутинной оболочками), окружающих головной и спинной мозг. Плотно прилегает к наружной поверхности мозга, заходя во все щели и борозды. Состоит из рыхлой соединительной ткани, в толще которой располагаются питающие мозг кровеносные сосуды. В оформленном виде мягкая оболочка существует только у млекопитающих. У прочих тетрапод существуют твёрдая и внутренняя оболочки; последняя в процессе эволюции разделилась у млекопитающих на паутинную и мягкую оболочки. (ru)
 • М'яка́ мозкова́ оболо́на (лат. pia mater — «ніжна мати») — найтонша з мозкових оболон, мембран, що оточують головний і спинний мозок. Дві інші оболони головного мозку — тверда й павутинна. М'яка й павутинна мозкові оболони — походять від нервового гребеня, тоді як тверда мозкова — від ембріональної мезодерми. Тонка мозкова оболона схожа на волокнисту тканину, й добре проникна для води та розчинених у ній речовин Крізь неї проходять судини, які живлять мозок. Периваскулярний простір між кровоносними судинами і м'якою мозковою оболоною деякими дослідниками пропонується вважати частиною псевдолімфатичної системи головного мозку. У результаті запалення мозкової оболони виникає менінгіт. Усіляке подразнення мозкових оболон викликає менінгеальний синдром. (uk)
 • 軟腦膜(拉丁語:pia mater)是腦膜最細緻的最內層,即圍繞大腦和脊髓的膜。“Pia mater”是中世紀的拉丁語,意為“溫柔的母親”。另外兩個腦膜是硬腦膜和蛛網膜。軟腦膜和蛛網膜都是神經脊的衍生物,而硬腦膜則來自胚胎中胚層。軟腦膜是一種薄的纖維組織,可滲透水和少量溶質。軟腦膜可以使血管通過並滋養大腦。血管和軟腦膜之間的血管周圍空間被認為是大腦偽淋巴系統的一部分。當軟腦膜受到刺激和發炎時,就會導致腦膜炎。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 455234 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 20994 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1070193399 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • The spinal cord and its membranes (en)
 • Diagrammatic transverse section of the spinal cord and its membranes. (en)
dbp:image
 • Gray767.png (en)
dbp:name
 • Pia mater (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الأم الحنون (بالإنجليزية: Pia mater)‏ غشاء رقيق جدا يغلف المخ مباشرة ويتخلل جميع تجاعيده وعن طريق هذا الغشاء تنتشر الأوعية الدموية في المخ. (ar)
 • La piamàter, meninge vascular o, simplement, pia, és la capa més interna de les tres que formen les meninges. S'adapta a la capa externa de l'encèfal i de la medul·la espinal. El seu nom deriva del terme llatí pia mater ('mare tendra'). Les altres dues membranes són la duramàter i l'aracnoide. La piamàter i l'aracnoide deriven de la cresta neural, mentre que la duramàter té el seu origen en el mesoderma embrionari. (ca)
 • Piamaterra garuna eta bizkarrezur-muina biltzen dituen mintz baskular mehea da, meningeak osatzen dituzten hiru mintzen artean barnekoena. Piamaterrak koroideo-oihalak eratzen ditu, eta hortik sortzen dira plexo koroideoak. (eu)
 • La pie-mère (du latin, pia mater, « tendre matrice », emprunt par calque à l'arabe umm al-dimàgh أم الدماغ ) est une fine lame de tissu conjonctif vascularisé qui tapisse la surface externe du système nerveux central. (fr)
 • La pia madre è una membrana sottile che aderisce alla superficie dell'asse nervoso. Insieme alla dura madre e l'aracnoide forma le meningi, le membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale. La pia madre e l'aracnoide, dette leptomeningi, derivano entrambe dalla cresta neurale, mentre la dura madre, o pachimeninge, deriva dal mesoderma embrionale. La pia madre racchiude il liquido cerebrospinale ed ha la funzione di proteggere il cervello. Contribuisce a formare la barriera emato-encefalica. (it)
 • Het zachte hersenvlies of pia mater is het hersenvlies dat direct over de structuren van het centrale zenuwstelsel ligt en deze strak volgt. Over alle windingen en spleten, groot en klein, bevindt zich dit vlies. Het is een dun vlies dat de verschillende hersenstructuren bijeenhoudt. Aan de niet-hersenkant van het zachte hersenvlies bevindt zich de subarachnoïdale ruimte. (nl)
 • 軟腦膜(拉丁語:pia mater)是腦膜最細緻的最內層,即圍繞大腦和脊髓的膜。“Pia mater”是中世紀的拉丁語,意為“溫柔的母親”。另外兩個腦膜是硬腦膜和蛛網膜。軟腦膜和蛛網膜都是神經脊的衍生物,而硬腦膜則來自胚胎中胚層。軟腦膜是一種薄的纖維組織,可滲透水和少量溶質。軟腦膜可以使血管通過並滋養大腦。血管和軟腦膜之間的血管周圍空間被認為是大腦偽淋巴系統的一部分。當軟腦膜受到刺激和發炎時,就會導致腦膜炎。 (zh)
 • Omozečnice (též pia mater, tedy v překladu „něžná matka“) je jemná prokrvená mozková plena, která těsně přiléhá k povrchu mozku. Kopíruje svým tvarem všechny nerovnosti na povrchu mozku. Tato mozková plena se vyskytuje u savců a u některých ptáků. Má důležitou roli ve výživě mozku: právě z omozečnice se rozbíhá řada cév, jež ho vyživují. Omozečnice však obepíná celou centrální nervovou soustavu, tedy i míchu, kde se však chová úplně stejně jako v hlavové oblasti – těsně obepíná a prokrvuje míchu. Mezi pia mater a míšní pavučnicí jsou mezi výstupy kořenů vazivové výběžky omozečnice (tzv. ), které mají pro míchu zpevňovací funkci. V oku, jehož zadní část je v podstatě mozkového původu, omozečnici odpovídá tzv. cévnatka. (cs)
 • La piamadre es la meninge interna que protege al sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal). Se encuentra cerca de las estructuras nerviosas. Tapiza las circunvoluciones del cerebro y se insinúa hasta el fondo de surcos y cisuras. Las formaciones coroides son dependencias de la piamadre y se aplican contra la de los ventrículos. La piamadre forma las telas coroideas, de donde nacen los plexos coroideos. De esta manera se insinúan en la (entre el cerebro y el cerebelo) y da origen: (es)
 • Pia mater (/ˈpaɪ.ə ˈmeɪtər/ or /ˈpiːə ˈmɑːtər/), often referred to as simply the pia, is the delicate innermost layer of the meninges, the membranes surrounding the brain and spinal cord. Pia mater is medieval Latin meaning "tender mother". The other two meningeal membranes are the dura mater and the arachnoid mater. Both the pia and arachnoid mater are derivatives of the neural crest while the dura is derived from embryonic mesoderm. The pia mater is a thin fibrous tissue that is permeable to water and small solutes. The pia mater allows blood vessels to pass through and nourish the brain. The perivascular space between blood vessels and pia mater is proposed to be part of a pseudolymphatic system for the brain (glymphatic system). When the pia mater becomes irritated and inflamed the res (en)
 • 軟膜(なんまく、pia mater)は、脳および脊髄を包む髄膜のうち、もっとも内部にある膜。ラテン語の「pia mater」は「優しい母」の意味であり、これはアラビア語の軟膜にあたる語の意味に由来する(翻訳借用)。 軟膜は発生学的には、神経堤に由来する。薄く網状の膜で、脳の表面を隙間なく覆っており、皮質の溝の中にまで入り込んでいる。軟膜はさらに外側の上軟膜層 (epipial layer) と内側の内軟膜 (intima pia) の2層に分けられる。 内軟膜は隙間のない膜で、脳および脊髄の神経組織と癒着している。血管が脳内に入り込むところでは、内軟膜も折れ曲がって血管を包み込むように脳内に入り込んでいる。内軟膜の細胞は血管からではなく、神経組織内を拡散する脳脊髄液に栄養を依存する。上軟膜層は膠原線維状の組織が網の目のようにはりめぐらされた膜で、軟膜の外側を包むクモ膜の小柱とつながっている。大脳皮質には上軟膜がなく、脳に栄養する血管は内軟膜の上を走り、クモ膜の小柱によって固定されている。 脳内部の空間である脳室内のうち、側脳室下角の内側面、第三脳室と第四脳室下部の天井には脈絡叢があり、ここで軟膜は脳室上衣細胞 と癒着して脈絡組織を形成している。これは脳室内に浮かんだ脈絡叢をつなぎとめる役割を果たしている(の図5参照)。 (ja)
 • Opona miękka (łac. pia mater) – jedna z opon mózgowo-rdzeniowych. Opona miękka wnika we wszystkie zagłębienia, szczeliny i bruzdy w mózgowiu i jest ściśle połączona z błoną graniczną zewnętrzną gleju. W części szyjnej, wzmocniona pasmami łącznotkankowymi, wnika w głąb sznura tylnego i tworzy , oddzielając pęczek smukły od pęczka klinowatego. Pełni funkcję łącznotkankowego zrębu, utrzymującego we właściwym kształcie miękką i plastyczną konsystencję mózgowia oraz rdzenia kręgowego. Jest unerwiona przez włókna pochodzące od nerwów czaszkowych i nerwów rdzeniowych. Nerwy te prawdopodobnie kontrolują krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego i ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Przecinanie opony miękkiej, dotyk oraz inne bodźce mechaniczne nie wywołują bólu. Jest silnie unaczyniona. Od strony szczeliny podł (pl)
 • Мягкая мозговая оболочка (лат. Pia mater, букв. нежная мать) — внутренняя, прилежащая к мозгу мозговая оболочка; одна из трёх оболочек (наряду с твёрдой и паутинной оболочками), окружающих головной и спинной мозг. Плотно прилегает к наружной поверхности мозга, заходя во все щели и борозды. Состоит из рыхлой соединительной ткани, в толще которой располагаются питающие мозг кровеносные сосуды. (ru)
 • Pia-máter ( /ˈpaɪ.ə ˈmeɪtər/ ou /ˈpiːə ˈmɑːtər/ ), muitas vezes referida simplesmente como pia, é a camada mais interna e delicada das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pia mater vem do latim medieval que significa "mãe terna". As outras duas membranas meníngeas são a dura-máter e a aracnoide. A pia e a aracnoide são derivadas da crista neural, enquanto a dura-máter é derivada da mesoderme embrionária. A pia-máter é um tecido fibroso fino permeável à água e a pequenos solutos. A pia-máter permite que os vasos sanguíneos atravessem e nutram o cérebro. O espaço perivascular entre os vasos sanguíneos e a pia-máter é proposto como parte de um sistema pseudo-linfático para o cérebro ( sistema glifático ). Quando a pia-máter fica irritada e inflamada, o res (pt)
 • М'яка́ мозкова́ оболо́на (лат. pia mater — «ніжна мати») — найтонша з мозкових оболон, мембран, що оточують головний і спинний мозок. Дві інші оболони головного мозку — тверда й павутинна. М'яка й павутинна мозкові оболони — походять від нервового гребеня, тоді як тверда мозкова — від ембріональної мезодерми. У результаті запалення мозкової оболони виникає менінгіт. Усіляке подразнення мозкових оболон викликає менінгеальний синдром. (uk)
rdfs:label
 • أم حنون (ar)
 • Piamàter (ca)
 • Omozečnice (cs)
 • Piamadre (es)
 • Piamater (eu)
 • Pie-mère (fr)
 • Pia madre (it)
 • 軟膜 (ja)
 • Zacht hersenvlies (nl)
 • Pia mater (en)
 • Opona miękka (pl)
 • Pia-máter (pt)
 • Мягкая мозговая оболочка (ru)
 • М'яка мозкова оболона (uk)
 • 软脑膜 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Pia mater (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License