About: Optical flow

An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Optical flow or optic flow is the pattern of apparent motion of objects, surfaces, and edges in a visual scene caused by the relative motion between an observer and a scene. Optical flow can also be defined as the distribution of apparent velocities of movement of brightness pattern in an image.

Property Value
dbo:abstract
 • التدفق البصري (بالإنجليزية: Optical flow)‏ هو نمط الحركة الظاهرية للأجسام أو السطوح أو الحواف في المشهد المرئي والذي يتسبب به الحركة النسبية بين المراقب من جهة (العين أو الكاميرا) والمشهد من جهة أخرى. (ar)
 • Der optische Fluss einer Bildsequenz ist das Vektorfeld der in die Bildebene projizierten Geschwindigkeit von sichtbaren Punkten des Objektraumes im Bezugssystem der Abbildungsoptik. Der optische Fluss ist eine wichtige Repräsentation von Bewegungsinformation in frühen Stufen der Bildverarbeitung. Sie unterstützt, wie die Segmentierung nach Farben und Texturen, die Zuordnung von Punkten zu Objekten. Anwendungsbeispiele sind die optische Computermaus, die Bildstabilisierung von Kameras, die Motion Compensation in der Videokompression und die Sichtnavigation von Robotern und Tieren. Als optischer Fluss wird auch das Ergebnis eines Algorithmus oder das eingesetzte Verfahren bezeichnet. Wichtige Methoden sind differentielle Verfahren, die in der Regel bildpunkt- oder blockweise arbeiten. (de)
 • El flujo óptico es el patrón del movimiento aparente de los objetos, superficies y bordes en una escena causado por el movimiento relativo entre un observador (un ojo o una cámara) y la escena.​​El concepto de flujo óptico se estudió por primera vez en la década de 1940 y, finalmente, fue publicado por el psicólogo estadounidense James J. Gibson​ como parte de su teoría de la affordance (una acción que un individuo puede potencialmente realizar en su ambiente). Las aplicaciones del flujo óptico tales como la detección de movimiento, la segmentación de objetos, el tiempo hasta la colisión y el enfoque de cálculo de expansiones, la codificación del movimiento compensado y la medición de la disparidad estereoscópica utilizan este movimiento de las superficies y bordes de los objetos.​​ (es)
 • Le flux optique est le mouvement apparent des objets, surfaces et contours d'une scène visuelle, causé par le mouvement relatif entre un observateur (l'œil ou une caméra) et la scène. Le concept de flux optique a été étudié dans les années 1940 et des travaux ont été publiés dans American psychologist par James J. Gibson. Les applications du flux optique telles que la détection de mouvement, la segmentation d'objets et la mesure de la disparité stéréoscopique utilisent le mouvement des textures de l'objet et de ses bords. (fr)
 • Optical flow or optic flow is the pattern of apparent motion of objects, surfaces, and edges in a visual scene caused by the relative motion between an observer and a scene. Optical flow can also be defined as the distribution of apparent velocities of movement of brightness pattern in an image. The concept of optical flow was introduced by the American psychologist James J. Gibson in the 1940s to describe the visual stimulus provided to animals moving through the world. Gibson stressed the importance of optic flow for affordance perception, the ability to discern possibilities for action within the environment. Followers of Gibson and his ecological approach to psychology have further demonstrated the role of the optical flow stimulus for the perception of movement by the observer in the world; perception of the shape, distance and movement of objects in the world; and the control of locomotion. The term optical flow is also used by roboticists, encompassing related techniques from image processing and control of navigation including motion detection, object segmentation, time-to-contact information, focus of expansion calculations, luminance, motion compensated encoding, and stereo disparity measurement. (en)
 • Il flusso ottico (optical flow) è una modalità di percezione visiva del movimento degli oggetti in relazione al soggetto, che deve venire elaborata a livello corticale comparando diversi parametri come la velocità, l'intensità di luce, la posizione del corpo, della testa, dei movimenti oculari.È stato descritto da James Gibson nel 1950.Si usa ad esempio nella valutazione di traiettorie di oggetti come palle e nella guida di veicoli per evitare ostacoli.Trova varie applicazioni pratiche, ad esempio nella progettazione delle strisce spartitraffico della segnaletica stradale e nella robotica.È stato studiato anche nelle api. Un esempio del suo effetto è il vedere attraverso il finestrino il paesaggio muoversi ancora durante la fermata del treno. (it)
 • オプティカルフロー(英: optical flow / optic flow)とは、視覚表現(通常、時間的に連続するデジタル画像)の中で物体の動きをベクトルで表したものである。 オプティカルフローは、パターン認識、コンピュータビジョンあるいは他の画像処理技術において利用されている。その抽出にはブロックマッチング法、勾配法などが用いられる。 (ja)
 • Het optische stroomveld is datgene wat op het netvlies waargenomen wordt, als de waarnemer en omgeving ten opzichte van elkaar bewegen. Het wordt gebruikt door zowel mensen als dieren om te navigeren en om botsingen met objecten te vermijden. Een van de eersten, die dit proces beschreef is de Amerikaanse psycholoog James Gibson (1904-1979), die onderzoek deed naar de visuele waarneming. (nl)
 • Fluxo óptico (Optical Flow) é o campo que descreve os deslocamentos ocorridos entre dois quadros consecutivos de uma sequência de vídeo. Este campo é frequentemente descrito no domínio discreto através de um mapeamento vetorial conhecido como vetores de deslocamento (Displacement Vectors) - vide ilustrações ao lado. Durante a transição de dois quadros consecutivos, podem surgir problemas de oclusão. Um dos problemas de oclusão mais frequentes é o chamado problema da abertura (Aperture Problem). O problema da abertura ocorre toda vez que um objeto cruza o bordo da imagem. Por não se saber a sua posição em um dos quadros, não se consegue determinar o seu deslocamento e por este motivo, o Fluxo Óptico relativo àquela região da imagem passa a ser indeterminado. Por este motivo, o fluxo óptico é classificado com um problema mal-posto (Ill-posed Problem). Há diversos algoritmos que conseguem gerar boas estimativas de fluxo óptico. Em 1994, John L. Barron publicou uma pesquisa contendo uma lista razoavelmente grande de algoritmos para esta finalidade, inclusive comparando-os e dividindo-os em classes conforme as estratégias que adotavam. A exemplo dos algoritmos que visam comprimir sinais com perda (lossy compression), há atualmente um grande número de algoritmos que visam determinar o fluxo óptico ocorrido em uma dada cena. As suas performances são direcionadas para o tipo de aplicação a que se destinam. (pt)
 • Оптический поток — это отображение (на визуальном графике или в виде математической модели) видимого движения объектов, поверхностей или краев сцены, получаемое в результате перемещения наблюдателя (глаз или камеры) относительно сцены. Алгоритмы, основанные на оптическом потоке, — такие как регистрация движения, сегментация объектов, кодирование движений и подсчет диспаритета в стерео, — используют это движение объектов, поверхностей и краев. (ru)
 • 光流(Optical flow or optic flow)是关于视域中的物体中的概念。用来描述相对于观察者的运动所造成的观测目标、表面或边缘的运动。光流法在、计算机視覺以及其他影像處理領域中非常有用,可用于运动检测、物件切割、碰撞时间与物体膨胀的计算、运动补偿编码,或者通过物体表面与边缘进行立体的测量等等。 (zh)
 • Опти́чний поті́к (англ. optical flow, optic flow) — це схема видимого руху об'єктів, поверхонь і граней у зоровій сцені, спричинюваного спостерігача та сцени. Оптичний потік також можливо визначити як розподіл видимих швидкостей руху візерунку яскравості в зображенні. Поняття оптичного потоку було запроваджено американським психологом у 1940-х роках для опису зорових стимулів, що виникають у тварин, які рухаються світом. Джеймс Ґібсон наголосив на важливості оптичного потоку для , здатності розрізнювати можливості для дій у середовищі. Послідовники Ґібсона та його екологічного підходу до психології згодом показати роль стимулу оптичного потоку для сприймання руху спостерігачем у світі; сприймання форми, відстані й руху об'єктів у світі; та контролю пересування. Термін «оптичний потік» також використовують робототехніки, охоплюючи споріднені методики з обробки зображень та керування навігацією, включно з виявлянням руху, сегментуванням об'єктів, інформацією про час до контакту, обчисленнями фокусу розширення, освітленістю, кодуванням компенсації руху, та вимірюванням стереодиспаритету. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 869825 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18744 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1107728805 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التدفق البصري (بالإنجليزية: Optical flow)‏ هو نمط الحركة الظاهرية للأجسام أو السطوح أو الحواف في المشهد المرئي والذي يتسبب به الحركة النسبية بين المراقب من جهة (العين أو الكاميرا) والمشهد من جهة أخرى. (ar)
 • El flujo óptico es el patrón del movimiento aparente de los objetos, superficies y bordes en una escena causado por el movimiento relativo entre un observador (un ojo o una cámara) y la escena.​​El concepto de flujo óptico se estudió por primera vez en la década de 1940 y, finalmente, fue publicado por el psicólogo estadounidense James J. Gibson​ como parte de su teoría de la affordance (una acción que un individuo puede potencialmente realizar en su ambiente). Las aplicaciones del flujo óptico tales como la detección de movimiento, la segmentación de objetos, el tiempo hasta la colisión y el enfoque de cálculo de expansiones, la codificación del movimiento compensado y la medición de la disparidad estereoscópica utilizan este movimiento de las superficies y bordes de los objetos.​​ (es)
 • Le flux optique est le mouvement apparent des objets, surfaces et contours d'une scène visuelle, causé par le mouvement relatif entre un observateur (l'œil ou une caméra) et la scène. Le concept de flux optique a été étudié dans les années 1940 et des travaux ont été publiés dans American psychologist par James J. Gibson. Les applications du flux optique telles que la détection de mouvement, la segmentation d'objets et la mesure de la disparité stéréoscopique utilisent le mouvement des textures de l'objet et de ses bords. (fr)
 • オプティカルフロー(英: optical flow / optic flow)とは、視覚表現(通常、時間的に連続するデジタル画像)の中で物体の動きをベクトルで表したものである。 オプティカルフローは、パターン認識、コンピュータビジョンあるいは他の画像処理技術において利用されている。その抽出にはブロックマッチング法、勾配法などが用いられる。 (ja)
 • Het optische stroomveld is datgene wat op het netvlies waargenomen wordt, als de waarnemer en omgeving ten opzichte van elkaar bewegen. Het wordt gebruikt door zowel mensen als dieren om te navigeren en om botsingen met objecten te vermijden. Een van de eersten, die dit proces beschreef is de Amerikaanse psycholoog James Gibson (1904-1979), die onderzoek deed naar de visuele waarneming. (nl)
 • Оптический поток — это отображение (на визуальном графике или в виде математической модели) видимого движения объектов, поверхностей или краев сцены, получаемое в результате перемещения наблюдателя (глаз или камеры) относительно сцены. Алгоритмы, основанные на оптическом потоке, — такие как регистрация движения, сегментация объектов, кодирование движений и подсчет диспаритета в стерео, — используют это движение объектов, поверхностей и краев. (ru)
 • 光流(Optical flow or optic flow)是关于视域中的物体中的概念。用来描述相对于观察者的运动所造成的观测目标、表面或边缘的运动。光流法在、计算机視覺以及其他影像處理領域中非常有用,可用于运动检测、物件切割、碰撞时间与物体膨胀的计算、运动补偿编码,或者通过物体表面与边缘进行立体的测量等等。 (zh)
 • Der optische Fluss einer Bildsequenz ist das Vektorfeld der in die Bildebene projizierten Geschwindigkeit von sichtbaren Punkten des Objektraumes im Bezugssystem der Abbildungsoptik. Der optische Fluss ist eine wichtige Repräsentation von Bewegungsinformation in frühen Stufen der Bildverarbeitung. Sie unterstützt, wie die Segmentierung nach Farben und Texturen, die Zuordnung von Punkten zu Objekten. Anwendungsbeispiele sind die optische Computermaus, die Bildstabilisierung von Kameras, die Motion Compensation in der Videokompression und die Sichtnavigation von Robotern und Tieren. (de)
 • Optical flow or optic flow is the pattern of apparent motion of objects, surfaces, and edges in a visual scene caused by the relative motion between an observer and a scene. Optical flow can also be defined as the distribution of apparent velocities of movement of brightness pattern in an image. (en)
 • Il flusso ottico (optical flow) è una modalità di percezione visiva del movimento degli oggetti in relazione al soggetto, che deve venire elaborata a livello corticale comparando diversi parametri come la velocità, l'intensità di luce, la posizione del corpo, della testa, dei movimenti oculari.È stato descritto da James Gibson nel 1950.Si usa ad esempio nella valutazione di traiettorie di oggetti come palle e nella guida di veicoli per evitare ostacoli.Trova varie applicazioni pratiche, ad esempio nella progettazione delle strisce spartitraffico della segnaletica stradale e nella robotica.È stato studiato anche nelle api. (it)
 • Fluxo óptico (Optical Flow) é o campo que descreve os deslocamentos ocorridos entre dois quadros consecutivos de uma sequência de vídeo. Este campo é frequentemente descrito no domínio discreto através de um mapeamento vetorial conhecido como vetores de deslocamento (Displacement Vectors) - vide ilustrações ao lado. Durante a transição de dois quadros consecutivos, podem surgir problemas de oclusão. Um dos problemas de oclusão mais frequentes é o chamado problema da abertura (Aperture Problem). Por este motivo, o fluxo óptico é classificado com um problema mal-posto (Ill-posed Problem). (pt)
 • Опти́чний поті́к (англ. optical flow, optic flow) — це схема видимого руху об'єктів, поверхонь і граней у зоровій сцені, спричинюваного спостерігача та сцени. Оптичний потік також можливо визначити як розподіл видимих швидкостей руху візерунку яскравості в зображенні. Поняття оптичного потоку було запроваджено американським психологом у 1940-х роках для опису зорових стимулів, що виникають у тварин, які рухаються світом. Джеймс Ґібсон наголосив на важливості оптичного потоку для , здатності розрізнювати можливості для дій у середовищі. Послідовники Ґібсона та його екологічного підходу до психології згодом показати роль стимулу оптичного потоку для сприймання руху спостерігачем у світі; сприймання форми, відстані й руху об'єктів у світі; та контролю пересування. (uk)
rdfs:label
 • تدفق بصري (ar)
 • Optischer Fluss (de)
 • Flujo óptico (es)
 • Flux optique (fr)
 • Optical flow (en)
 • Optical flow (it)
 • オプティカルフロー (ja)
 • Optisch stroomveld (nl)
 • Fluxo ótico (pt)
 • Оптический поток (ru)
 • Оптичний потік (uk)
 • 光流法 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License