A mixtape (alternatively mix-tape or mix tape) is a compilation of music, typically from multiple sources, recorded onto a medium. With origins in the 1980s, the term normally describes a homemade compilation of music onto a cassette tape, CD, or digital playlist. The songs are either ordered sequentially or made into a continuous program by beatmatching the songs and creating seamless transitions at their beginnings and endings with fades or abrupt edits. Essayist Geoffrey O'Brien described this definition of the mixtape as "perhaps the most widely practiced American art form".

Property Value
dbo:abstract
 • شريط منوعات أو الميكس تيب (بالإنجليزية: Mixtape) هو شريط يحتوي على مجموعة منوعة من الموسيقى؛ عادة تكون من مصادر متعددة؛ يتم تسجيلها علي وسيط. (ar)
 • Unter einem Mixtape (auch mix tape oder mixed tape geschrieben) oder einer Mixkassette versteht man eine selbsterstellte Zusammenstellung von Liedern (meist urheberrechtlich geschützte Pop- und/oder Rockmusik, die anderen Quellen entnommen wurde), die in einer bestimmten Reihenfolge auf einer Compact Cassette (Audiokassette) aufgenommen wurden. Im Allgemeinen ist damit die Absicht verbunden, diese für den privaten Gebrauch, als Soundtrack zu gesellschaftlichen Anlässen oder als Geschenk zu verwenden. Die jüngsten Entwicklungen neuer Technologien ermöglichen darüber hinaus die Erstellung und Verteilung solcher Zusammenstellungen in Form einer Compact Disc (CD) oder MP3-Playlist. Dieser Artikel verwendet dafür verallgemeinernd den Begriff Mixtape. Mixtapes spiegeln für gewöhnlich den Musikgeschmack des Erstellers wider. Sie können dabei von einer eher beiläufig ausgewählten Liste an Lieblingsliedern, über einen konzeptuellen Mix an themen- und stimmungsgebunden Musikstücken, bis zu höchst persönlichen, auf den Empfänger der Kassette zugeschnittenen Aussagen reichen. Viele Mixtape-Begeisterte sind davon überzeugt, dass durch die sorgfältige Auswahl und Festlegung der Reihenfolge der Stücke innerhalb einer Zusammenstellung eine künstlerische Aussage geschaffen werden könne, die durchaus aussagekräftiger sein könne als die Summe der einzelnen Lieder. (de)
 • Un mixtape es una recopilación de canciones, en las que la letra y/o el sample pueden ser usados normalmente con derechos de autor y recogidas de otras fuentes, grabadas tradicionalmente en un casete. Las canciones pueden encontrarse de forma secuencial o agrupadas por características comunes como año de publicación, género u otros aspectos más subjetivos. Como consecuencia también han surgido mixtapes de videos. Los primeros y más comunes mixtapes eran bootlegs en formato de cartucho de ocho pistas, se vendían en mercadillos y gasolineras de carretera desde finales de los años 60 hasta comienzos de los 80 con nombres como Super 73, Country Chart Toppers o Top Pops 1977. Las recopilaciones con el año en el título solían ser puestas a la venta antes de Navidad o a comienzos de año, consiguiendo buenos resultados de venta. Con la llegada del audio digital a los consumidores de todo el mundo, la creación y distribución de mixtapes ha evolucionado de formato, los discos compactos o MP3 son los más extendidos, pero el término mixtape sigue siendo utilizado. Un mixtape suele reflejar los gustos musicales de la persona que la compila, puede variar de un listado aleatorio de canciones favoritas a una recopilación de canciones en torno a un estilo o trasfondo. El ensayista ha definido el mixtape personal como la forma de arte más practicada en Estados Unidos.​ Muchos entusiastas creen que una selección cuidada y ordenada de pistas en una recopilación, puede ser una muestra artística mejor que la suma individual de las canciones, de forma similar que un álbum musical puede ser considerado como algo más que una colección de singles. (es)
 • Une mixtape est une compilation de chansons — ou autre type de pistes audio — enregistrées dans un ordre spécifique, originellement sur cassette audio principalement. Dans les années 1980, il est devenu courant de synchroniser le tempo des pistes et d'utiliser le principe du fondu enchaîné sonore. Les mixtapes sont apparues aux États-Unis dans le commerce parallèle à la fin des années 1960. Vendues au marché noir et dans les stations-service, il s'agissait la plupart du temps de compilations reprenant les plus grands succès commerciaux de l'année. Ces enregistrements se vendaient surtout à l'approche de Noël. Avec l'avènement de la haute fidélité domestique et de l'enregistrement numérique, les compilations sur support disque compact et au format MP3 ont peu à peu supplanté les traditionnelles cassettes analogiques. Cependant, le terme mixtape, dans lequel tape (« bande ») fait précisément référence à l'usage d'une bande magnétique, est demeuré d'usage courant. Ainsi, dans cet article, le terme n'est pas à prendre au sens littéral et servira à désigner tout type de compilation audio quel que soit le support employé (compact disc, MP3, MiniDisc, etc.). Une mixtape est généralement le reflet des goûts musicaux du compileur. Il peut s'agir d'une sélection de certains de ses morceaux favoris, d'un mélange conceptuel de chansons liées par une thématique ou une ambiance communes, ou encore d'une élaboration très personnelle taillée sur mesures par son créateur, comme dans la série "13 reasons why". Ainsi, certains inconditionnels de la mixtape considèrent que de la sélection et de l'ordonnancement rigoureux des titres sur ce genre de support peut découler une affirmation artistique plus évocatrice de la globalité de l'œuvre d'un artiste qu'une somme de morceaux pris individuellement - de la même façon qu'un album des Beatles peut être considéré comme plus qu'une simple succession de singles. (fr)
 • Una cassetta mista o collage musicale (in lingua inglese mixtape o mixed-tape) è una raccolta di canzoni o tracce (solitamente, musica protetta dal diritto d'autore, presa da altre fonti), registrata in uno specifico ordine, tradizionalmente su di un'audiocassetta. Il termine viene usato anche per compilation di audio e/o video su supporti VHS e DVD. Nella lingua inglese "mixtape" viene usato anche come termine generico per compilazioni di canzoni su altri supporti come CD, file musicali o altri formati audio. I collage musicali, che generalmente riflettono il gusto dei propri compilatori, possono andare da una selezione di brani preferiti ordinate casualmente, ad una sequenza di canzoni o brani collegati da un tema o da stati d'animo, a raccolte di tracce ritagliate su misura per un determinato destinatario. Il saggista vede nel mixtape una forma d'arte compiuta, definendola come «la forma d'arte più ampiamente praticata in America». (it)
 • ミックステープ(Mix tape)とは主にアメリカ合衆国で生産・発売されるテープ・CDの一種である。ミックスCD(Mix CD)などとも言われる。 (ja)
 • 믹스테이프(Mixtape)는 주로 미국에서 생산 · 판매되는 테이프 · CD 의 일종이다. 믹스 CD (Mix CD) 등으로도 불린다. 주로 힙합, 랩, R&B, 레게 등의 음악 장르에서 가수의 곡에 리믹스를 하여, 대부분은 제작자 등의 허락없이 길거리 등에서 발매하는 카세트 테이프이다. 이것은 일종의 힙합 문화의 하나라고도 하며, 가수와 레코드 회사는 자신의 노래가 홍보 되고 또한 DJ는 자신의 리믹스 기술을 홍보하기 때문에 본래 불법이지만 거의 묵인 상태에 있다. 믹스 CD는 믹스테이프와 달리, EU 지역에서의 발매가 많다. 테크노나 트랜스 세계에서는 힙합과 비교하면 일찍부터 CD에 담아 발매하는 것이 메이저에 행해지고 있었다. 라이브를 그대로 녹음해서 그대로 발매하는 아티스트도 있다. (ko)
 • A mixtape (alternatively mix-tape or mix tape) is a compilation of music, typically from multiple sources, recorded onto a medium. With origins in the 1980s, the term normally describes a homemade compilation of music onto a cassette tape, CD, or digital playlist. The songs are either ordered sequentially or made into a continuous program by beatmatching the songs and creating seamless transitions at their beginnings and endings with fades or abrupt edits. Essayist Geoffrey O'Brien described this definition of the mixtape as "perhaps the most widely practiced American art form". In hip hop and R&B culture, a mixtape often describes a self-produced or independently released album issued free of charge to gain publicity or avoid possible copyright infringement. However, the term has been applied to a number of releases published for profit in the 2010s; in this context, a mixtape is comparable to a studio album or extended play. (en)
 • Mixtape (mikstejp) – taśma nagrana przez didżeja, najczęściej za pomocą dwóch gramofonów i miksera. Dawniej mikstejpy pojawiały się wyłącznie na kasetach magnetofonowych, teraz trafiają także na płyty CD. Pierwotnie mikstejpy miały ukazywać umiejętności DJ i były nagrywane podczas jednej sesji. Obecnie w większości są zaaranżowane przy użyciu komputerów. Moda na mikstejpy rozpoczęła się w latach 80. XX wieku, kiedy DJe miksowali utwory w wersji a cappella z podkładami instrumentalnymi innych piosenek, tworząc tzw. blendy. W latach 90. w tworzenie mikstejpów angażowali się też raperzy, rymując własne, niepublikowane nigdzie indziej zwrotki. Na mikstejpach rozgrywały się najważniejsze bitwy raperów – Nas kontra Jay-Z, czy Eminem kontra Ja Rule. Z powodu praw autorskich większość mixtape’ów to tzw. nielegale – materiały nigdy nie wydane oficjalnie. Najsłynniejsze mixtape’y w oficjalnym, komercyjnym obiegu tworzył Funkmaster Flex, a w podziemiu – DJ Clue i DJ Premier z Gang Starr. (pl)
 • Een mixtape is van oorsprong een cassettebandje (Engels: tape) met een verzameling (mix) muziek of andere geluidsopnamen. De inhoud wordt door de consument zelf samengesteld door geluid van bijvoorbeeld een elpee of radio-uitzending te kopiëren en is dus meestal een inbreuk op auteursrechten. Met de komst van de compact disc en mp3 is het ook mogelijk om digitale mixtapes te maken. In verschillende subculturen, met name die van de hiphop, speelde de mixtape een belangrijke rol. Het werd bijvoorbeeld cadeau gedaan als teken van liefde. Een mixtape kan zo een uiting zijn van persoonlijke gevoelens of smaak. Sinds de jaren zeventig wordt de mixtape gebruikt door diskjockeys en later ook door hiphopartiesten om hun muziek op te nemen en zo zonder platencontract onder het publiek te verspreiden. (nl)
 • Mixtape é uma compilação de canções, normalmente com copyright e adquiridas de fontes alternativas, gravadas tradicionalmente em cassete. As canções podem encontrar-se de forma sequencial ou agrupadas por características comuns como ano de publicação, gênero e outros aspectos mais subjetivos. Como consequência também tem surgido mixtapes de vídeos. As primeiras e mais comuns mixtapes eram bootlegs em formato ; se vendiam nos chamados mercado das pulgas e em postos de gasolina desde os finais dos anos 60 até o começo dos 80 com nomes como Super 73, Country Chart Toppers ou Top Pops 1977. As compilações com o ano no título só podiam ser postas a venda antes do Natal e no começo do ano, conseguindo assim bons resultados de venda. Com a chegada do som digital para os consumidores de todo o mundo, a criação e distribuição das mixtapes tem evoluído de formato, os CDs e MP3 tornaram-se o método de escolha contemporânea, mas o termo mixtape ainda é comumente utilizado, mesmo para mixagens, em diferentes suportes (CD, MP3, MiniDisc, cassete, , etc.). (pt)
 • Микстейп (англ. mixtape или англ. mix tape) — тип звукозаписи, сборник песен, записанных в определённом порядке, представляющий смесь (англ. mix) музыкальных фрагментов, собранных в композицию, обычно на аудиокассету (англ. tape — магнитофонная лента). Микстейп, который обычно отражает музыкальные вкусы её составителя, может варьировать от случайно выбранного списка любимых песен до концептуальной смеси песен, связанных общей темой или настроением, или очень личного заявления с учётом адресата, указанного в ленте. Эссеист Джеффри О’Брайен называл личные микстейпы «наиболее широко практикуемой американской формой искусства», и многие энтузиасты считают, что микстейп, созданный путём тщательного отбора треков для микса, может быть художественным заявлением, что он нечто большее, чем сумма его отдельных песен. С появлением относительно недорогой цифровой аудиоаппаратуры потребительского уровня, создание и распространение смесей в виде компакт-дисков или MP3-плей-листов стало современным методом выборок, однако термин «микстейп» по-прежнему широко используется, даже для смесей в различных медиа (CD, MP3, MiniDisc и т. д.). Также появились и видеосборники песен. (ru)
 • Ett blandband (engelska: mixtape) är en blandad sammansättning musik på ett kassettband, som en DJ eller annan person har valt ut genom att spela in från exempelvis radio eller köpta album och singlar. Blandband var populära i privathem under 1970- och 1980-talen samt början av 1990-talet. Exempelvis kunde musik spelas in från musiktopplistor i radio, alternativt från andra kassettband. Det var ett populärt sätt att sprida kärlekshälsningar på. I samband med CD:ar, MP3:or och musiktjänster via internet minskade intresset för blandband som ömhetsbevis. Däremot var blandband fortsatt vanliga för bilstereo-användare en tid. Under 2010-talet har det lanserats USB-minnen i form av kassettband i syfte att återskapa känslan av blandband. Inom hiphop används beteckningen ofta för en musiksamling där bakgrundsmusiken (beatsen) inte gjorts av artisten i sig, utan är tagen från någon annan. Ett exempel på detta är Garotta Di Ansjovis, av Organism 12. (sv)
 • mixtape(或称mix-tape、mix tape或mixed-tape)是以任何音檔格式录制的歌曲合集的统称。 (zh)
 • Термін міксте́йп (англ. mixtape або англ. mix tape) використовують для опису різних способів поширення музики. Поняття виникло у 1980-х і початково воно позначало домашні вибірки пісень за касеті, CD чи цифровий плейлист. Пісні могли бути у певній послідовності або складені в один трек програмою (так, що кінець пісні переплітався з початком наступної). Мікстейп, який зазвичай відображає музичні смаки її упорядника (виконавця), може варіювати від випадково вибраного списку улюблених пісень до концептуальної суміші пісень, пов'язаних спільною темою або настроєм, або дуже особистої заяви з урахуванням адресата, зазначеного в стрічці. Есеїст Джеффрі О'Браєн назвав особисті мікстейпи «найпоширенішою американською формою мистецтва», і багато ентузіастів вважають, що мікстейп, створений шляхом ретельного відбору треків для міксу, може бути художньою заявою, що він — щось більше, ніж сума його окремих пісень. У хіп-хоп та R&B культурі «мікстейпом» часто називають альбом, виданий незалежно і поширюваний безплатно з метою досягти більшої аудиторії або уникнути можливих порушень авторських прав. Втім термін застосовували до низки прибуткових релізів у 2010-х; у цьому контексті мікстейп можна порівняти зі студійним альбомом або міні-альбомом. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18934994 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16432 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 979318935 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • شريط منوعات أو الميكس تيب (بالإنجليزية: Mixtape) هو شريط يحتوي على مجموعة منوعة من الموسيقى؛ عادة تكون من مصادر متعددة؛ يتم تسجيلها علي وسيط. (ar)
 • ミックステープ(Mix tape)とは主にアメリカ合衆国で生産・発売されるテープ・CDの一種である。ミックスCD(Mix CD)などとも言われる。 (ja)
 • 믹스테이프(Mixtape)는 주로 미국에서 생산 · 판매되는 테이프 · CD 의 일종이다. 믹스 CD (Mix CD) 등으로도 불린다. 주로 힙합, 랩, R&B, 레게 등의 음악 장르에서 가수의 곡에 리믹스를 하여, 대부분은 제작자 등의 허락없이 길거리 등에서 발매하는 카세트 테이프이다. 이것은 일종의 힙합 문화의 하나라고도 하며, 가수와 레코드 회사는 자신의 노래가 홍보 되고 또한 DJ는 자신의 리믹스 기술을 홍보하기 때문에 본래 불법이지만 거의 묵인 상태에 있다. 믹스 CD는 믹스테이프와 달리, EU 지역에서의 발매가 많다. 테크노나 트랜스 세계에서는 힙합과 비교하면 일찍부터 CD에 담아 발매하는 것이 메이저에 행해지고 있었다. 라이브를 그대로 녹음해서 그대로 발매하는 아티스트도 있다. (ko)
 • mixtape(或称mix-tape、mix tape或mixed-tape)是以任何音檔格式录制的歌曲合集的统称。 (zh)
 • Unter einem Mixtape (auch mix tape oder mixed tape geschrieben) oder einer Mixkassette versteht man eine selbsterstellte Zusammenstellung von Liedern (meist urheberrechtlich geschützte Pop- und/oder Rockmusik, die anderen Quellen entnommen wurde), die in einer bestimmten Reihenfolge auf einer Compact Cassette (Audiokassette) aufgenommen wurden. Im Allgemeinen ist damit die Absicht verbunden, diese für den privaten Gebrauch, als Soundtrack zu gesellschaftlichen Anlässen oder als Geschenk zu verwenden. Die jüngsten Entwicklungen neuer Technologien ermöglichen darüber hinaus die Erstellung und Verteilung solcher Zusammenstellungen in Form einer Compact Disc (CD) oder MP3-Playlist. Dieser Artikel verwendet dafür verallgemeinernd den Begriff Mixtape. (de)
 • A mixtape (alternatively mix-tape or mix tape) is a compilation of music, typically from multiple sources, recorded onto a medium. With origins in the 1980s, the term normally describes a homemade compilation of music onto a cassette tape, CD, or digital playlist. The songs are either ordered sequentially or made into a continuous program by beatmatching the songs and creating seamless transitions at their beginnings and endings with fades or abrupt edits. Essayist Geoffrey O'Brien described this definition of the mixtape as "perhaps the most widely practiced American art form". (en)
 • Un mixtape es una recopilación de canciones, en las que la letra y/o el sample pueden ser usados normalmente con derechos de autor y recogidas de otras fuentes, grabadas tradicionalmente en un casete. Las canciones pueden encontrarse de forma secuencial o agrupadas por características comunes como año de publicación, género u otros aspectos más subjetivos. Como consecuencia también han surgido mixtapes de videos. (es)
 • Une mixtape est une compilation de chansons — ou autre type de pistes audio — enregistrées dans un ordre spécifique, originellement sur cassette audio principalement. Dans les années 1980, il est devenu courant de synchroniser le tempo des pistes et d'utiliser le principe du fondu enchaîné sonore. (fr)
 • Una cassetta mista o collage musicale (in lingua inglese mixtape o mixed-tape) è una raccolta di canzoni o tracce (solitamente, musica protetta dal diritto d'autore, presa da altre fonti), registrata in uno specifico ordine, tradizionalmente su di un'audiocassetta. Il termine viene usato anche per compilation di audio e/o video su supporti VHS e DVD. Nella lingua inglese "mixtape" viene usato anche come termine generico per compilazioni di canzoni su altri supporti come CD, file musicali o altri formati audio. (it)
 • Een mixtape is van oorsprong een cassettebandje (Engels: tape) met een verzameling (mix) muziek of andere geluidsopnamen. De inhoud wordt door de consument zelf samengesteld door geluid van bijvoorbeeld een elpee of radio-uitzending te kopiëren en is dus meestal een inbreuk op auteursrechten. Met de komst van de compact disc en mp3 is het ook mogelijk om digitale mixtapes te maken. (nl)
 • Mixtape (mikstejp) – taśma nagrana przez didżeja, najczęściej za pomocą dwóch gramofonów i miksera. Dawniej mikstejpy pojawiały się wyłącznie na kasetach magnetofonowych, teraz trafiają także na płyty CD. Pierwotnie mikstejpy miały ukazywać umiejętności DJ i były nagrywane podczas jednej sesji. Obecnie w większości są zaaranżowane przy użyciu komputerów. Z powodu praw autorskich większość mixtape’ów to tzw. nielegale – materiały nigdy nie wydane oficjalnie. Najsłynniejsze mixtape’y w oficjalnym, komercyjnym obiegu tworzył Funkmaster Flex, a w podziemiu – DJ Clue i DJ Premier z Gang Starr. (pl)
 • Микстейп (англ. mixtape или англ. mix tape) — тип звукозаписи, сборник песен, записанных в определённом порядке, представляющий смесь (англ. mix) музыкальных фрагментов, собранных в композицию, обычно на аудиокассету (англ. tape — магнитофонная лента). Микстейп, который обычно отражает музыкальные вкусы её составителя, может варьировать от случайно выбранного списка любимых песен до концептуальной смеси песен, связанных общей темой или настроением, или очень личного заявления с учётом адресата, указанного в ленте. (ru)
 • Mixtape é uma compilação de canções, normalmente com copyright e adquiridas de fontes alternativas, gravadas tradicionalmente em cassete. As canções podem encontrar-se de forma sequencial ou agrupadas por características comuns como ano de publicação, gênero e outros aspectos mais subjetivos. Como consequência também tem surgido mixtapes de vídeos. (pt)
 • Ett blandband (engelska: mixtape) är en blandad sammansättning musik på ett kassettband, som en DJ eller annan person har valt ut genom att spela in från exempelvis radio eller köpta album och singlar. Inom hiphop används beteckningen ofta för en musiksamling där bakgrundsmusiken (beatsen) inte gjorts av artisten i sig, utan är tagen från någon annan. Ett exempel på detta är Garotta Di Ansjovis, av Organism 12. (sv)
 • Термін міксте́йп (англ. mixtape або англ. mix tape) використовують для опису різних способів поширення музики. Поняття виникло у 1980-х і початково воно позначало домашні вибірки пісень за касеті, CD чи цифровий плейлист. Пісні могли бути у певній послідовності або складені в один трек програмою (так, що кінець пісні переплітався з початком наступної). Мікстейп, який зазвичай відображає музичні смаки її упорядника (виконавця), може варіювати від випадково вибраного списку улюблених пісень до концептуальної суміші пісень, пов'язаних спільною темою або настроєм, або дуже особистої заяви з урахуванням адресата, зазначеного в стрічці. Есеїст Джеффрі О'Браєн назвав особисті мікстейпи «найпоширенішою американською формою мистецтва», і багато ентузіастів вважають, що мікстейп, створений шляхом ре (uk)
rdfs:label
 • Mixtape (en)
 • شريط منوعات (ar)
 • Mixtape (de)
 • Mixtape (es)
 • Mixtape (fr)
 • Mixtape (it)
 • ミックステープ (ja)
 • 믹스테이프 (ko)
 • Mixtape (nl)
 • Mixtape (pl)
 • Mixtape (pt)
 • Микстейп (ru)
 • Blandband (sv)
 • Мікстейп (uk)
 • 混音带 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:format of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:format of
is dbp:genre of
is dbp:longtype of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of