About: Magnetic flux

An Entity of Type: bone, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In physics, specifically electromagnetism, the magnetic flux through a surface is the surface integral of the normal component of the magnetic field B over that surface. It is usually denoted Φ or ΦB. The SI unit of magnetic flux is the weber (Wb; in derived units, volt–seconds), and the CGS unit is the maxwell. Magnetic flux is usually measured with a fluxmeter, which contains measuring coils and electronics, that evaluates the change of voltage in the measuring coils to calculate the measurement of magnetic flux.

Property Value
dbo:abstract
 • التدفق المغناطيسي أو الفيض المغناطيسي الذي يعبر سطح هو كثافة الخطوط المغناطيسية والتي تعبر السطح ويعبر عنه بالجداء السلمي لمتجه كثافة الفيض المغناطيسي ومتجه السطح وحده التدفق المغناطيسي هي الفيبر أو الويبر تكريما للفيزيائي الألماني فلهيلم إدوارد فيبر (1804-1891). التدفق المغناطيسي عبارة عن قياس للمغناطيسية مع أخذ قوة وشدة الحقل المغناطيسي بالحسبان. (ar)
 • كثافة الفيض المغناطيسي أو يسمى في بعض البلاد العربية كثافة التدفق المغناطيسي (بالإنجليزية: magnetic flux density) هي كمية فيزيائية في الإلكترويناميكا ( الحركية الكهربائية) ويرمز لها بالرمزB.وهي تعبر عن كثافة خطوط المجال المغناطيسي التي تعبر وحدة المساحة وتكون عمودية عليها . يعود تعريف تلك الكمية إلى الفيزيائي الإسكتلندي جيمس ماكسويل. مثل كثافة الفيض المغناطيسي كمثل كثافة التدفق الكهربائي ، فكلاهما كمية متجهة ، ويتم حسابها عن طريق الجهد الانتجاهي . (ar)
 • La densitat de flux magnètic o inducció magnètica (B) és el nombre de línies de flux (línies de força) per unitat d'àrea que travessen perpendicularment un camp magnètic. És una magnitud vectorial i la seva direcció a un punt donat del camp magnètic és la direcció del camp magnètic en aquell punt. On F és el flux magnètic, el nombre de línies, expressat en webers i A és la superfície, expressada en metres quadrats. La densitat de flux magnètic B s'expressa en webers per metre quadrat (wbm-2) al Sistema Internacional d'Unitats, i aquesta unitat té un nom especial, el tesla: Una antiga unitat del sistema CGS per a la inducció magnètica encara amb una certa utilització és el gauss (1 gauss = 10-4 tesla). (ca)
 • Magnetický (indukční) tok (též tok magnetické indukce) slouží pro kvantitativní popis sumárního působení magnetického pole s daným rozložením, například při jevu elektromagnetické indukce. Vyjadřuje úhrnný tok magnetické indukce procházející určitou jednoduše souvislou plochou. Při názorném zobrazení pomocí indukčních čar je mírou celkového počtu indukčních čar procházejících touto plochou. (cs)
 • Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem. Je to hlavní veličina sloužící ke kvantitativnímu popisu mag. pole. Magnetická indukce není vektorem pravým, ale tzv. axiální vektor, protože její směr se nemění při prostorové inverzi souřadnic. Hodnota vektoru mag. indukce obecně závisí na poloze v prostoru, takže tvoří vektorové pole. S magnetickou indukcí souvisí vektorová veličina intenzity magnetického pole, taktéž používaná k popisu magnetického pole, která však může mít v látkovém prostředí velmi odlišný charakter. (cs)
 • El flux magnètic, representat per la lletra grega Φ (phi), és una mesura de la quantitat de magnetisme, tenint en consideració la força i l'extensió d'un camp magnètic. Al Sistema Internacional d'Unitats es mesura en weber (o de manera equivalent, en volt per segon) i la unitat de la densitat de flux magnètic és el weber per metre quadrat, anomenada tesla. El flux a través d'un element d'àrea perpendicular a la direcció del camp magnètic vindrà donat pel producte de la densitat del camp magnètic i l'element d'àrea. De manera més general, el flux magnètic es defineix pel producte escalar de la densitat del camp magnètic i el vector element d'àrea. La llei de Gauss del magnetisme, que és una de les quatre equacions de Maxwell, estableix que el flux magnètic total a través d'una superfície tancada és zero. aquesta llei és una conseqüència de l'observació empírica de què no existeixen els o no són mesurables. El flux magnètic es defineix con la integral del camp magnètic sobre una àrea: on és el flux magnèticB és la densitat del camp magnèticS és l'àrea A partir de la llei de Gauss del magnetisme es dedueix que La integral de volum d'aquesta equació en combinació amb el teorema de la divergència dóna el següent resultat: En altres paraules, el flux magnètic a través de qualsevol superfície tancada ha de ser zero; no hi ha "càrregues magnètiques" lliures. Per comparació, la llei de Gauss per al camp elèctric, una altra de les equacions de Maxwell, és: on E és la intensitat del camp elèctric és la densitat de càrregues elèctriques lliures, (sense incloure càrregues dipolars lligades al material), és la permitivitat del buit. Això indica la presència de monopols elèctrics, és a dir, càrregues positives o negatives lliures. La direcció del vector densitat de flux magnètic va per definició del pol sud al pol nord d'un imant (dintre de l'imant). Fora de l'imant, les línies de camp aniran del nord cap al sud. Un canvi del flux magnètic a través d'una espira de fil conductor produirà una força electromotriu, i, per tant, un corrent elèctric a l'espira. La relació vindrà donada per la llei de Faraday: Aquest és el principi que hi ha darrere del funcionament dels alternadors, dinamos i transformadors. (ca)
 • Die magnetische Flussdichte, auch magnetische Induktion, bisweilen in der fachlichen Umgangssprache einfach nur „Flussdichte“ oder „Magnetfeld“ oder „B-Feld“ genannt, ist eine physikalische Größe der Elektrodynamik. Sie ist die Flächendichte des magnetischen Flusses, der senkrecht durch ein bestimmtes Flächenelement hindurchtritt. Die magnetische Flussdichte an einem Ort ist – ebenso wie die elektrische Flussdichte – eine gerichtete Größe, also ein Vektor, und wird aus dem Vektorpotential hergeleitet. (de)
 • Η μαγνητική ροή, ή μαγνητικό ρεύμα, που συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα Φ, είναι ένα ποσοτικό μέτρο του μαγνητισμού, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ένταση και την εμβέλεια ενός μαγνητικού πεδίου. (el)
 • Indukzio magnetikoa edo fluxu magnetiko dentsitatea B ikurra duena, fluxuaren norantzan, sekzio normal baten area unitateko fluxu magnetikoa da. Egungo testuren batzuetan, eremu magnetiko dentsitatea izena jasotzen du, benetako eremua baita. Dentsitatearen unitatea Nazioarteko Unitate Sisteman, tesla da. Honek ematen du: non B, kargaren r distantzia batetara v abiaduran mugitzen den q karga batek eratutako fluxu magnetikoaren dentsitatea den, eta ur, B neurtzen den puntuarekin (r puntua) karga lotzen duen bektore bateratzailea den. edo beste honek: non B, r distantzia batetara I korronte bat igarotzen den gidari batek eratutako fluxu magnetiko dentsitatea den. Definizio honen formula, Biot-Savarten legea deitzen da, eta, magnetismoari dagokionez, elektrostatikan Coulomben legearen baliokidea da, mugitzen ari diren kargetan parte hartzen duten indarrak kalkulatzeko balio baitu. Indukzio eremua, B edo fluxu magnetiko dentsitatea (hirurak izen baliokideak), funtsezkoagoa da elektromagnetismoan H eremua baino, mugitzen ari diren kargetako indarren arduraduna baita, eta, beraz, Eren baliokide fisikoa da. (eu)
 • El flujo magnético (representado por la letra griega fi Φ), es una medida de la cantidad de magnetismo, y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. La unidad de flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades es el weber y se designa por Wb (motivo por el cual se conocen como weberímetros los aparatos empleados para medir el flujo magnético). En el sistema cegesimal se utiliza el maxwell (1 weber =108 maxwells). Para campos uniformes y superficies planas, si llamamos al vector campo magnético y al vector área de la superficie evaluada, el flujo que pasa a través de dicha área es simplemente el producto escalar del valor absoluto de ambos vectores: Si llamamos al ángulo entre los dos vectores podemos desarrollar la expresión como: Generalizando aún más, podemos tener en cuenta una superficie irregular atravesada por un campo magnético heterogéneo. De esta manera, tenemos que considerar cada diferencial de área: (es)
 • Fluxu magnetikoa eremu magnetikoarekiko perpendikular den azal batetik igarotzen diren indar-lerroen kopurua da. (eu)
 • L'intensité du champ magnétique est la mesure de l'importance d'un champ magnétique. Son unité dans le Système international d'unités est le tesla (T). On utilise parfois le gauss (G), sachant que : . (fr)
 • Le flux magnétique ou flux d'induction magnétique, souvent noté , est une grandeur physique mesurable caractérisant l'intensité et la répartition spatiale du champ magnétique. Cette grandeur est égale au flux de l'induction magnétique à travers une surface orientée . Ce flux est par définition le produit scalaire de ces deux vecteurs (voir définition mathématique ci-dessous). Son unité d'expression dans le Système international d'unités est le weber (unité homogène à des volts-secondes). (fr)
 • La magnitud física que caracteriza al vector que representa al campo magnético recibe el nombre de vector inducción magnética y su símbolo es B. En algunos textos modernos recibe el nombre de intensidad de campo magnético (aunque inducción magnética e intensidad de campo magnético no son lo mismo), ya que es el campo real.​​ La inducción magnética se crea o se induce por la intensidad de campo magnético , los cuales no son lo mismo, y depende de la siguiente fórmula: Donde μ es la permeabilidad magnética del material al cual se le está induciendo el magnetismo. Para el caso del aire ; donde es henrio y es metro.La Intensidad de campo magnético se mide en en SI. La unidad de la inducción magnética en el Sistema Internacional de Unidades es el tesla. Está dado por: donde es la densidad del flujo magnético generado por una carga que se mueve a una velocidad a una distancia de la carga, y es el vector unitario que une la carga con el punto donde se mide (el punto ). o bien también: donde es la densidad del flujo magnético generado por un conductor por el cual pasa una corriente , a una distancia . La fórmula de esta definición se llama ley de Biot-Savart, y es en magnetismola equivalente a la ley de Coulomb de la electrostática, pues sirve para calcularlas fuerzas que actúan en cargas en movimiento. Todos los métodos de inducción magnética pueden resumirse mediante una simple expresión llamada ley de Faraday, que relaciona la fem inducida en un circuito con el cambio de flujo magnético a través del circuito. (es)
 • Sreabhadh na hiarmhairte maighnéadaí sa réigiún timpeall maighnéid ón bpol N go dtí an pol S, nó thart ar shreang sruthiompartha. Úsáidtear an tsiombail Φ, agus tomhaistear san aonad véibear (Wb) é. Is ionann an chainníocht seo is an floscdhlús (B) méadaithe faoin bhfairsinge a bhfuil an flosc ag sreabhadh tríthi. Tá an gaol seo idir floscdhlús is an déine mhaighnéadach H: B = μ H, nuair is é μ tréscaoilteacht mhaighnéadach an mheáin ina bhfuil an flosc ag sreabhadh. (ga)
 • Fluks magnetik (sering disimbolkan Φm), adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat (hal ini sering pula disebut "kerapatan medan magnet"). Satuan fluks magnetik dalam Satuan Internasional adalah weber (Wb) (Weber merupakan satuan turunan dari volt-detik). Sedang satuan menggunakan adalah . (in)
 • In physics, specifically electromagnetism, the magnetic flux through a surface is the surface integral of the normal component of the magnetic field B over that surface. It is usually denoted Φ or ΦB. The SI unit of magnetic flux is the weber (Wb; in derived units, volt–seconds), and the CGS unit is the maxwell. Magnetic flux is usually measured with a fluxmeter, which contains measuring coils and electronics, that evaluates the change of voltage in the measuring coils to calculate the measurement of magnetic flux. (en)
 • Il flusso magnetico, in fisica e in particolare nel magnetismo, è il flusso del campo magnetico attraverso una superficie; è una grandezza scalare che dipende dall'angolo d'incidenza delle linee di campo, dal valore della permeabilità magnetica e dall'area della superficie stessa. Viene spesso indicato nelle formule con la lettera greca , e l'unità di misura nel SI è il Wb. Si tratta di una grandezza che compare in molti ambiti dell'elettromagnetismo, ad esempio la variazione del flusso magnetico attraverso la superficie delimitata da un circuito elettrico chiuso provoca la comparsa di una forza elettromotrice nel circuito (legge di Faraday). (it)
 • 磁束密度(じそくみつど、英語: magnetic flux density)とは、文字通り磁束の当たりの面密度のことであるが、単に磁場と呼ばれることも多い。磁束密度はベクトル量である。記号 B で表されることが多い。国際単位系 (SI)ではテスラ (T)、もしくはウェーバ毎平方メートル (Wb/m2)である。 (ja)
 • 磁束(じそく、英語:magnetic flux、磁気誘導束とも言う)とは、その場における磁界の強さと方向を、1(Wb)を1本とした線の束で表したものである。 (ja)
 • 자기 선속(磁氣線束, magnetic flux) 또는 자기 다발 또는 자기력선속(磁氣力線束) 또는 자속(磁束)은 어떤 가상의 곡면에 작용하는 총 자기력을 나타내는 물리량이며, 곡면의 넓이와 곡면에 대하여 수직인 자기장 성분의 곱이다. 그 국제 단위는 웨버(Wb)이고, 통상적인 기호는 그리스 대문자 Φ 또는 ΦB이다. (ko)
 • De magnetische fluxdichtheid, ook magnetische inductie in een punt is de oppervlaktedichtheid van de magnetische flux , dus de magnetische flux per oppervlakte-eenheid, en wordt meestal aangeduid met het symbool . Het is, in tegenstelling tot de magnetische veldsterkte, een maat voor de sterkte van het magnetische veld onder invloed van materie. Er geldt: , met het oppervlakte-element. De magnetische fluxdichtheid wordt gemeten in tesla (T), dat is weber per vierkante meter (Wb/m2), of uitgedrukt in basiseenheden V s/m2. De magnetische fluxdichtheid is een pseudovectorveld. In een punt van een magnetisch veld is de magnetische fluxdichtheid voor te stellen als een vector in de veldrichting met een grootte gelijk aan de lorentzkracht die een stroomdraad per meter en per ampère ondervindt als de stroomdraad loodrecht op de veldlijnen staat, of algemener de lorentzkracht die een geladen deeltje per eenheid van lading en per snelheid loodrecht op ondervindt. (nl)
 • Strumień indukcji magnetycznej, strumień pola magnetycznego, strumień magnetyczny – strumień pola dla indukcji magnetycznej. Strumień przepływający przez powierzchnię jest zdefiniowany jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i wektora powierzchni Dla powierzchni płaskiej i jednorodnego pola magnetycznego wzór na strumień ma postać: gdzie: – wektor indukcji magnetycznej, – wektor powierzchni – kąt między wektorami i Dla dowolnej powierzchni: gdzie jest wektorem nieskończenie małego fragmentu powierzchni Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest weber (Wb). Strumień indukcji magnetycznej przyjmuje wartość maksymalną, gdy wektor indukcji magnetycznej jest prostopadły do powierzchni, a najmniejszą (równą 0), gdy jest do niej równoległy. Strumień pola magnetycznego przechodzący przez powierzchnię zamkniętą jest równy zero. Wynika to z faktu, że nie istnieją źródła pola magnetycznego w postaci pojedynczych biegunów magnetycznych (monopoli magnetycznych). (pl)
 • Indukcja magnetyczna (zwana również: „indukcją pola magnetycznego”) – podstawowa wielkość wektorowa opisująca pole magnetyczne. Opisuje natężenie pola magnetycznego wewnątrz ciała. (pl)
 • De magnetische flux, ook wel magnetische stroom, door een oppervlak is de oppervlakte-integraal van de magnetische inductie over dat oppervlak. Het is, populair gezegd, een natuurkundige grootheid waarmee het aantal magnetische veldlijnen die het oppervlak doorkruisen, wordt aangegeven. Magnetische flux wordt uitgedrukt in weber of voltseconde. De magnetische flux (Griekse hoofdletter phi) door het oppervlak wordt gegeven door: Daarin is: * de magnetische flux in Vs of weber (Wb) * de magnetische inductie in Vs/m2 of tesla (T) * de normaalvector op het oppervlak in m2 Vanwege deze relatie wordt de magnetische inductie ook de magnetische-fluxdichtheid genoemd. Als een gesloten oppervlak is, is volgens een van de wetten van Maxwell de magnetische flux door gelijk aan 0. Als het magnetisch veld homogeen is en het oppervlak niet gekromd, is de magnetische flux gelijk aan het inwendig product van de magnetische fluxdichtheid en het oppervlak : , waarin B en A de lengtes van de vectoren en zijn, en α de hoek tussen de vector en de vector (de normaalvector van het oppervlak ). (nl)
 • O fluxo magnético, representado pela letra grega Φ ou ΦB, é análogo ao fluxo elétrico. A unidade no SI é o weber, unidade equivalente ao tesla-metro quadrado (Tm²), dado que o campo magnético mede-se em tesla (T) e a área em metro quadrado (m²). (pt)
 • Магни́тная инду́кция — векторная величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля (его действия на движущиеся относительно данного магнитного поля заряженные частицы и тела, имеющие магнитный момент) в данной точке пространства. Определяет, с какой силой магнитное поле действует на заряд , движущийся со скоростью . Более конкретно, — это такой вектор, что сила Лоренца , действующая со стороны магнитного поля на заряд , движущийся со скоростью , равна где косым крестом обозначено векторное произведение, α — угол между векторами скорости и магнитной индукции (направление вектора перпендикулярно им обоим и направлено по правилу буравчика). Также магнитная индукция может быть определена как отношение максимального механического момента сил, действующих на рамку с током, помещённую в однородное поле, к произведению силы тока в рамке на её площадь. Является основной фундаментальной характеристикой магнитного поля, аналогичной вектору напряжённости электрического поля. В системе СГС единицей магнитной индукции является гаусс (Гс), в СИ — тесла (Тл) 1 Тл = 104 Гс Магнитометры, применяемые для измерения магнитной индукции, называют тесламетрами. (ru)
 • Магни́тный пото́к — поток вектора магнитной индукции через некоторую поверхность. Для бесконечно малого участка равен произведению модуля на площадь участка и косинус угла между и нормалью к плоскости участка. Для поверхности конечных размеров находится как сумма (интеграл) по её малым фрагментам. Стандартное обозначение — . Важнейшая физическая формула, в которую входит магнитный поток, — выражение для закона электромагнитной индукции Фарадея. (ru)
 • Inom elektromagnetism är magnetflöde, även benämnt magnetiskt flöde, , ett begrepp som mäter hur mycket av ett magnetiskt fält passerar genom någon viss yta, och i vilken riktning. Det är värt att notera att det inte finns något fysikaliskt flöde associerat med ett magnetiskt fält, men eftersom det magnetiska fältet beskrivs av ett vektorfält , och eftersom vektorfält också används för att modellera fysikaliska flöden, kan vi välja att tala om magnetiska fält i termer av "flöden". Vi definierar det magnetiska flödet som produkten av det magnetiska B-fältet (flödestätheten) och arean av någon yta. Låt vara en yta med en riktning (utsida) given av en normal vektor till varje punkt på ytan. Då blir det magnetiska flödet, , en integral över ytan , där det magnetiska fältet genom små area element summeras. I den intuitiva bilden med fältlinjer, kan denna integral förstås i termer av att "räkna antalet fältlinjer som passerar genom en viss yta". Om det magnetiska fältet är konstant över ytan så blir integralen ekvivalent med vanlig skalärprodukt. En av maxwells ekvationer (Gauss lag för det magnetiska fältet) innebär att det magnetiska flödet genom en sluten yta är noll. Magnetflöde mäts i enheten Wb (weber) eller Vs (volt-sekund). (sv)
 • Магнітний потік — скалярна величина, потік вектора магнітної індукції через задану поверхню, позначається грецькою літерою . Вимірюється у веберах (тесла·м²) або у максвелах у гаусовій системі одиниць. (uk)
 • 磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度,是一个表示贯穿一个标准面积的磁通量的物理量,其符号是,國際單位制導出單位是T。 此物理量也常被稱為磁場,例如在核磁共振、磁振造影等領域,此命名歧異參見磁場。 (zh)
 • Магні́тна інду́кція — векторна фізична величина, основна характеристика величини і напрямку магнітного поля. Сила дії магнітного поля на заряджені частинки і тіла, які мають магнітний момент і рухаються відносно даного магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай позначають латинською літерою . В системі SI магнітна індукція поля вимірюється в теслах (Тл). У системі СГС - в гаусах (Гс). (uk)
 • 磁通量,符號為 ,是通過某给定曲面的磁場(亦称为磁通量密度)的大小的度量。磁通量的国际单位制單位是韦伯。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 65890 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9631 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1008887728 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:caption
 • The magnetic flux through a surface—when the magnetic field is variable—relies on splitting the surface into small surface elements, over which the magnetic field can be considered to be locally constant. The total flux is then a formal summation of these surface elements . (en)
 • Each point on a surface is associated with a direction, called the surface normal; the magnetic flux through a point is then the component of the magnetic field along this direction. (en)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:image
 • Surface integral illustration.svg (en)
 • Surface normal.png (en)
dbp:width
 • 250 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التدفق المغناطيسي أو الفيض المغناطيسي الذي يعبر سطح هو كثافة الخطوط المغناطيسية والتي تعبر السطح ويعبر عنه بالجداء السلمي لمتجه كثافة الفيض المغناطيسي ومتجه السطح وحده التدفق المغناطيسي هي الفيبر أو الويبر تكريما للفيزيائي الألماني فلهيلم إدوارد فيبر (1804-1891). التدفق المغناطيسي عبارة عن قياس للمغناطيسية مع أخذ قوة وشدة الحقل المغناطيسي بالحسبان. (ar)
 • كثافة الفيض المغناطيسي أو يسمى في بعض البلاد العربية كثافة التدفق المغناطيسي (بالإنجليزية: magnetic flux density) هي كمية فيزيائية في الإلكترويناميكا ( الحركية الكهربائية) ويرمز لها بالرمزB.وهي تعبر عن كثافة خطوط المجال المغناطيسي التي تعبر وحدة المساحة وتكون عمودية عليها . يعود تعريف تلك الكمية إلى الفيزيائي الإسكتلندي جيمس ماكسويل. مثل كثافة الفيض المغناطيسي كمثل كثافة التدفق الكهربائي ، فكلاهما كمية متجهة ، ويتم حسابها عن طريق الجهد الانتجاهي . (ar)
 • Magnetický (indukční) tok (též tok magnetické indukce) slouží pro kvantitativní popis sumárního působení magnetického pole s daným rozložením, například při jevu elektromagnetické indukce. Vyjadřuje úhrnný tok magnetické indukce procházející určitou jednoduše souvislou plochou. Při názorném zobrazení pomocí indukčních čar je mírou celkového počtu indukčních čar procházejících touto plochou. (cs)
 • Die magnetische Flussdichte, auch magnetische Induktion, bisweilen in der fachlichen Umgangssprache einfach nur „Flussdichte“ oder „Magnetfeld“ oder „B-Feld“ genannt, ist eine physikalische Größe der Elektrodynamik. Sie ist die Flächendichte des magnetischen Flusses, der senkrecht durch ein bestimmtes Flächenelement hindurchtritt. Die magnetische Flussdichte an einem Ort ist – ebenso wie die elektrische Flussdichte – eine gerichtete Größe, also ein Vektor, und wird aus dem Vektorpotential hergeleitet. (de)
 • Η μαγνητική ροή, ή μαγνητικό ρεύμα, που συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα Φ, είναι ένα ποσοτικό μέτρο του μαγνητισμού, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ένταση και την εμβέλεια ενός μαγνητικού πεδίου. (el)
 • Fluxu magnetikoa eremu magnetikoarekiko perpendikular den azal batetik igarotzen diren indar-lerroen kopurua da. (eu)
 • L'intensité du champ magnétique est la mesure de l'importance d'un champ magnétique. Son unité dans le Système international d'unités est le tesla (T). On utilise parfois le gauss (G), sachant que : . (fr)
 • Le flux magnétique ou flux d'induction magnétique, souvent noté , est une grandeur physique mesurable caractérisant l'intensité et la répartition spatiale du champ magnétique. Cette grandeur est égale au flux de l'induction magnétique à travers une surface orientée . Ce flux est par définition le produit scalaire de ces deux vecteurs (voir définition mathématique ci-dessous). Son unité d'expression dans le Système international d'unités est le weber (unité homogène à des volts-secondes). (fr)
 • Sreabhadh na hiarmhairte maighnéadaí sa réigiún timpeall maighnéid ón bpol N go dtí an pol S, nó thart ar shreang sruthiompartha. Úsáidtear an tsiombail Φ, agus tomhaistear san aonad véibear (Wb) é. Is ionann an chainníocht seo is an floscdhlús (B) méadaithe faoin bhfairsinge a bhfuil an flosc ag sreabhadh tríthi. Tá an gaol seo idir floscdhlús is an déine mhaighnéadach H: B = μ H, nuair is é μ tréscaoilteacht mhaighnéadach an mheáin ina bhfuil an flosc ag sreabhadh. (ga)
 • Fluks magnetik (sering disimbolkan Φm), adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat (hal ini sering pula disebut "kerapatan medan magnet"). Satuan fluks magnetik dalam Satuan Internasional adalah weber (Wb) (Weber merupakan satuan turunan dari volt-detik). Sedang satuan menggunakan adalah . (in)
 • In physics, specifically electromagnetism, the magnetic flux through a surface is the surface integral of the normal component of the magnetic field B over that surface. It is usually denoted Φ or ΦB. The SI unit of magnetic flux is the weber (Wb; in derived units, volt–seconds), and the CGS unit is the maxwell. Magnetic flux is usually measured with a fluxmeter, which contains measuring coils and electronics, that evaluates the change of voltage in the measuring coils to calculate the measurement of magnetic flux. (en)
 • Il flusso magnetico, in fisica e in particolare nel magnetismo, è il flusso del campo magnetico attraverso una superficie; è una grandezza scalare che dipende dall'angolo d'incidenza delle linee di campo, dal valore della permeabilità magnetica e dall'area della superficie stessa. Viene spesso indicato nelle formule con la lettera greca , e l'unità di misura nel SI è il Wb. Si tratta di una grandezza che compare in molti ambiti dell'elettromagnetismo, ad esempio la variazione del flusso magnetico attraverso la superficie delimitata da un circuito elettrico chiuso provoca la comparsa di una forza elettromotrice nel circuito (legge di Faraday). (it)
 • 磁束密度(じそくみつど、英語: magnetic flux density)とは、文字通り磁束の当たりの面密度のことであるが、単に磁場と呼ばれることも多い。磁束密度はベクトル量である。記号 B で表されることが多い。国際単位系 (SI)ではテスラ (T)、もしくはウェーバ毎平方メートル (Wb/m2)である。 (ja)
 • 磁束(じそく、英語:magnetic flux、磁気誘導束とも言う)とは、その場における磁界の強さと方向を、1(Wb)を1本とした線の束で表したものである。 (ja)
 • 자기 선속(磁氣線束, magnetic flux) 또는 자기 다발 또는 자기력선속(磁氣力線束) 또는 자속(磁束)은 어떤 가상의 곡면에 작용하는 총 자기력을 나타내는 물리량이며, 곡면의 넓이와 곡면에 대하여 수직인 자기장 성분의 곱이다. 그 국제 단위는 웨버(Wb)이고, 통상적인 기호는 그리스 대문자 Φ 또는 ΦB이다. (ko)
 • Indukcja magnetyczna (zwana również: „indukcją pola magnetycznego”) – podstawowa wielkość wektorowa opisująca pole magnetyczne. Opisuje natężenie pola magnetycznego wewnątrz ciała. (pl)
 • O fluxo magnético, representado pela letra grega Φ ou ΦB, é análogo ao fluxo elétrico. A unidade no SI é o weber, unidade equivalente ao tesla-metro quadrado (Tm²), dado que o campo magnético mede-se em tesla (T) e a área em metro quadrado (m²). (pt)
 • Магни́тный пото́к — поток вектора магнитной индукции через некоторую поверхность. Для бесконечно малого участка равен произведению модуля на площадь участка и косинус угла между и нормалью к плоскости участка. Для поверхности конечных размеров находится как сумма (интеграл) по её малым фрагментам. Стандартное обозначение — . Важнейшая физическая формула, в которую входит магнитный поток, — выражение для закона электромагнитной индукции Фарадея. (ru)
 • Магнітний потік — скалярна величина, потік вектора магнітної індукції через задану поверхню, позначається грецькою літерою . Вимірюється у веберах (тесла·м²) або у максвелах у гаусовій системі одиниць. (uk)
 • 磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度,是一个表示贯穿一个标准面积的磁通量的物理量,其符号是,國際單位制導出單位是T。 此物理量也常被稱為磁場,例如在核磁共振、磁振造影等領域,此命名歧異參見磁場。 (zh)
 • Магні́тна інду́кція — векторна фізична величина, основна характеристика величини і напрямку магнітного поля. Сила дії магнітного поля на заряджені частинки і тіла, які мають магнітний момент і рухаються відносно даного магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай позначають латинською літерою . В системі SI магнітна індукція поля вимірюється в теслах (Тл). У системі СГС - в гаусах (Гс). (uk)
 • 磁通量,符號為 ,是通過某给定曲面的磁場(亦称为磁通量密度)的大小的度量。磁通量的国际单位制單位是韦伯。 (zh)
 • La densitat de flux magnètic o inducció magnètica (B) és el nombre de línies de flux (línies de força) per unitat d'àrea que travessen perpendicularment un camp magnètic. És una magnitud vectorial i la seva direcció a un punt donat del camp magnètic és la direcció del camp magnètic en aquell punt. On F és el flux magnètic, el nombre de línies, expressat en webers i A és la superfície, expressada en metres quadrats. La densitat de flux magnètic B s'expressa en webers per metre quadrat (wbm-2) al Sistema Internacional d'Unitats, i aquesta unitat té un nom especial, el tesla: (ca)
 • El flux magnètic, representat per la lletra grega Φ (phi), és una mesura de la quantitat de magnetisme, tenint en consideració la força i l'extensió d'un camp magnètic. Al Sistema Internacional d'Unitats es mesura en weber (o de manera equivalent, en volt per segon) i la unitat de la densitat de flux magnètic és el weber per metre quadrat, anomenada tesla. El flux magnètic es defineix con la integral del camp magnètic sobre una àrea: on és el flux magnèticB és la densitat del camp magnèticS és l'àrea A partir de la llei de Gauss del magnetisme es dedueix que on (ca)
 • Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem. Je to hlavní veličina sloužící ke kvantitativnímu popisu mag. pole. Magnetická indukce není vektorem pravým, ale tzv. axiální vektor, protože její směr se nemění při prostorové inverzi souřadnic. Hodnota vektoru mag. indukce obecně závisí na poloze v prostoru, takže tvoří vektorové pole. (cs)
 • La magnitud física que caracteriza al vector que representa al campo magnético recibe el nombre de vector inducción magnética y su símbolo es B. En algunos textos modernos recibe el nombre de intensidad de campo magnético (aunque inducción magnética e intensidad de campo magnético no son lo mismo), ya que es el campo real.​​ La inducción magnética se crea o se induce por la intensidad de campo magnético , los cuales no son lo mismo, y depende de la siguiente fórmula: La unidad de la inducción magnética en el Sistema Internacional de Unidades es el tesla. Está dado por: o bien también: (es)
 • El flujo magnético (representado por la letra griega fi Φ), es una medida de la cantidad de magnetismo, y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. La unidad de flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades es el weber y se designa por Wb (motivo por el cual se conocen como weberímetros los aparatos empleados para medir el flujo magnético). En el sistema cegesimal se utiliza el maxwell (1 weber =108 maxwells). (es)
 • Indukzio magnetikoa edo fluxu magnetiko dentsitatea B ikurra duena, fluxuaren norantzan, sekzio normal baten area unitateko fluxu magnetikoa da. Egungo testuren batzuetan, eremu magnetiko dentsitatea izena jasotzen du, benetako eremua baita. Dentsitatearen unitatea Nazioarteko Unitate Sisteman, tesla da. Honek ematen du: non B, kargaren r distantzia batetara v abiaduran mugitzen den q karga batek eratutako fluxu magnetikoaren dentsitatea den, eta ur, B neurtzen den puntuarekin (r puntua) karga lotzen duen bektore bateratzailea den. edo beste honek: (eu)
 • De magnetische fluxdichtheid, ook magnetische inductie in een punt is de oppervlaktedichtheid van de magnetische flux , dus de magnetische flux per oppervlakte-eenheid, en wordt meestal aangeduid met het symbool . Het is, in tegenstelling tot de magnetische veldsterkte, een maat voor de sterkte van het magnetische veld onder invloed van materie. Er geldt: , met het oppervlakte-element. De magnetische fluxdichtheid wordt gemeten in tesla (T), dat is weber per vierkante meter (Wb/m2), of uitgedrukt in basiseenheden V s/m2. De magnetische fluxdichtheid is een pseudovectorveld. (nl)
 • De magnetische flux, ook wel magnetische stroom, door een oppervlak is de oppervlakte-integraal van de magnetische inductie over dat oppervlak. Het is, populair gezegd, een natuurkundige grootheid waarmee het aantal magnetische veldlijnen die het oppervlak doorkruisen, wordt aangegeven. Magnetische flux wordt uitgedrukt in weber of voltseconde. De magnetische flux (Griekse hoofdletter phi) door het oppervlak wordt gegeven door: Daarin is: * de magnetische flux in Vs of weber (Wb) * de magnetische inductie in Vs/m2 of tesla (T) * de normaalvector op het oppervlak in m2 , (nl)
 • Strumień indukcji magnetycznej, strumień pola magnetycznego, strumień magnetyczny – strumień pola dla indukcji magnetycznej. Strumień przepływający przez powierzchnię jest zdefiniowany jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i wektora powierzchni Dla powierzchni płaskiej i jednorodnego pola magnetycznego wzór na strumień ma postać: gdzie: – wektor indukcji magnetycznej, – wektor powierzchni – kąt między wektorami i Dla dowolnej powierzchni: gdzie jest wektorem nieskończenie małego fragmentu powierzchni Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest weber (Wb). (pl)
 • Магни́тная инду́кция — векторная величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля (его действия на движущиеся относительно данного магнитного поля заряженные частицы и тела, имеющие магнитный момент) в данной точке пространства. Определяет, с какой силой магнитное поле действует на заряд , движущийся со скоростью . Более конкретно, — это такой вектор, что сила Лоренца , действующая со стороны магнитного поля на заряд , движущийся со скоростью , равна Является основной фундаментальной характеристикой магнитного поля, аналогичной вектору напряжённости электрического поля. (ru)
 • Inom elektromagnetism är magnetflöde, även benämnt magnetiskt flöde, , ett begrepp som mäter hur mycket av ett magnetiskt fält passerar genom någon viss yta, och i vilken riktning. Det är värt att notera att det inte finns något fysikaliskt flöde associerat med ett magnetiskt fält, men eftersom det magnetiska fältet beskrivs av ett vektorfält , och eftersom vektorfält också används för att modellera fysikaliska flöden, kan vi välja att tala om magnetiska fält i termer av "flöden". Om det magnetiska fältet är konstant över ytan så blir integralen ekvivalent med vanlig skalärprodukt. (sv)
rdfs:label
 • تدفق مغناطيسي (ar)
 • كثافة الفيض المغناطيسي (ar)
 • Densitat de flux magnètic (ca)
 • Flux magnètic (ca)
 • Magnetický tok (cs)
 • Magnetická indukce (cs)
 • Magnetischer Fluss (de)
 • Magnetische Flussdichte (de)
 • Μαγνητική ροή (el)
 • Magnetic flux (en)
 • Magneta fluksdenso (eo)
 • Magneta flukso (eo)
 • Flujo magnético (es)
 • Fluxu magnetiko (eu)
 • Indukzio magnetiko (eu)
 • Inducción magnética (es)
 • Flux magnétique (fr)
 • Flosc maighnéadach (ga)
 • Fluks magnetik (in)
 • Intensité de champ magnétique (fr)
 • Flusso magnetico (it)
 • 磁束 (ja)
 • 磁束密度 (ja)
 • 자기 선속 (ko)
 • Magnetische fluxdichtheid (nl)
 • Magnetische flux (nl)
 • Indukcja magnetyczna (pl)
 • Strumień indukcji magnetycznej (pl)
 • Fluxo magnético (pt)
 • Магнитная индукция (ru)
 • Магнитный поток (ru)
 • Magnetflöde (sv)
 • Магнітна індукція (uk)
 • Магнітний потік (uk)
 • 磁通量 (zh)
 • 磁感应强度 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:quantity of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License