About: Hydrosphere

An Entity of Type: place, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The hydrosphere (from Ancient Greek ὕδωρ (húdōr) 'water', and σφαῖρα (sphaîra) 'sphere') is the combined mass of water found on, under, and above the surface of a planet, minor planet, or natural satellite. Although Earth's hydrosphere has been around for about 4 billion years, it continues to change in shape. This is caused by seafloor spreading and continental drift, which rearranges the land and ocean.

Property Value
dbo:abstract
 • La hidrosfera (del grec υδρός hydros: aigua i σφαιρα sphaira: esfera) descriu dintre de les Ciències de la Terra el sistema material constituït per l'aigua que es troba a la Terra. La hidrosfera inclou els oceans, mars, rius, llacs, aigua subterrània, el gel i la neu. La Terra és l'únic planeta al nostre Sistema Solar en el qual està present de manera continuada l'aigua líquida, que cobreix aproximadament dues terceres parts de la superfície terrestre, el que representa el 97% del total d'aigua del planeta. L'aigua dolça representa el 3% del total i d'aquesta quantitat aproximadament un 98% està congelada, d'aquí que tinguem accés únicament a un 0,01%, aproximadament, de tota l'aigua del planeta. L'aigua migra d'uns dipòsits a uns altres per processos de canvi d'estat i de transport que en conjunt configuren el cicle hidrològic o cicle de l'aigua. Aquest cicle, és un cicle biogeoquímic en el que hi ha una intervenció mínima de reaccions químiques, i l'aigua solament es trasllada d'uns llocs a uns altres o canvia d'estat físic. El cicle de l'aigua emet una gran quantitat d'energia, la qual procedeix de la que aporta la insolació. L'evaporació és deguda a l'escalfament solar i és animada per la circulació atmosfèrica, que renova les masses d'aire i que és al seu torn deguda a diferències de temperatura, igualment dependents de la insolació. Els canvis d'estat de l'aigua requereixen o dissipen molta energia, per l'elevat valor que prenen el calor latent de fusió i la calor latent de vaporització. Així, aquests canvis d'estat contribueixen a l'escalfament o refredament de les masses d'aire, i al transport net de calor des de les latituds tropicals o temperades fins a les fredes i polars, gràcies al qual és més suau, en conjunt, el clima. La presència de l'aigua en la superfície terrestre és el resultat de la desgasificació del mantell terrestre, que està compost per roques que contenen en dissolució sòlida certa quantitat de substàncies volàtils, de les que l'aigua és la més important. L'aigua del mantell s'escapa a través de processos volcànics i hidrotermals. El mantell recupera gràcies a la subducció una part de l'aigua que perd a través del vulcanisme. (ca)
 • الغلاف المائي، في الجغرافيا الطبيعية، يصف الكتلة المائية الموجودة على سطح كوكب ما. في الكرة الأرضية يمثل أكثر من 70% من مساحة سطحها ويبلغ حجم هذا الغلاف حوالي 296 مليون ميلا مكعبا من المياه. (ar)
 • Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 610 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 97 % slané vody a 3% sladké vody. Život vznikl v praoceánech. Pokud se započte i slaná podzemní voda, připadá na oceány 95 % zásob vody a na pevniny 5 % zásob vody. Hydrosféra je předmětem zkoumání následujících věd: * hydrologie * hydrogeografie * oceánografie * hydrogeologie Na planetě Zemi neustále probíhá přesun vody mezi jednotlivými jejími rezervoáry – tzv. koloběh vody (resp. hydrologický cyklus). Pohyby vzduchu a vody zejména v zemské atmosféře zkoumá také klimatologie a meteorologie. Povrchová voda je soustředěna převážně ve světovém oceánu a mořích, dále ve vodních tocích, v přírodních vodních nádržích (jezerech, bažinách, rašeliništích atd.), v umělých vodních nádržích (přehrady, rybníky), ve formě sněhu a ledu. Voda podpovrchová je obsažena v půdních pórech, průlinách, ve formě podzemního ledu v permafrostu. Voda v atmosféře se vyskytuje ve skupenství plynném (vodní páry), ve skupenství kapalném (vodní kapky), ale i ve skupenství pevném (sněhové vločky) a na závěr voda v živých organismech je bezpodmínečnou součástí rostlinných a živočišných těl (většinou přes 50 % jejich živé hmotnosti). (cs)
 • Με τον όρο υδρόσφαιρα χαρακτηρίζεται το υδάτινο περίβλημα της Γης, που αποτελούν οι Ωκεανοί, Θάλασσες, λίμνες και ποταμοί και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των υπογείων υδάτων καθώς και εκείνο των υδρατμών της ατμόσφαιρας. Ο όρος αυτός συχνά χρησιμοποιείται στην Ωκεανογραφία, Βιολογία, Υδροβιολογία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Οικολογία, Μετεωρολογία και σε άλλες επιστήμες με περιορισμένη χρήση. * Αντιληπτό είναι ότι στον όρο Υδρόσφαιρα περιλαμβάνεται το νερό σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν αυτό βρίσκεται (π.χ. νέφος, πάγος κλπ) και σε οποιαδήποτε μορφή υετού ή κατακρημνισμάτων. (el)
 • Die Hydrosphäre [hydroˈsfɛːrə] (von altgriechisch ὕδωρ hýdor, deutsch ‚Wasser‘ und σφαίρα sphaira ‚Kugel‘) ist eine der Erdsphären. Sie umfasst die Gesamtheit des Wassers der Erde. (de)
 • La hidosfero (de malnovgreka ύδωρ [hidor] = akvo kaj σφαίρα, [SFAJra] = sfero) estas parto de la geosfero kaj ampleksas ĉiujn akvomasojn de la planedo tero, kaj super kaj sub la grundo. Ĝi ampleksas interalie oceanojn, lagojn, riverojn, glaĉerojn, la akvon sub la grundo kaj en la atmosfero. (eo)
 • Hidrosfera (grezieratik hydros: ura eta sphaira: esfera) Lurreko Zientzietan lurrazpian, azalean eta gainazalean dagoen urak osatzen duen sistema materiala da. Hidrosfera urez eta uretan proportzio desberdinetan disolbaturik dauden gatz eta gasez osatua da. Ez da geruza jarraitua, hau da, lur azaleko gune batzuetan 11 kilometroko lodiera du eta beste gune batzuetan, berriz, ez da ia existitzen, eta hori du ezaugarri garrantzitsu eta esanguratsuena. Ezaugarri hori izateko hiru arrazoi nagusi daude: batetik, hidrosfera kopuruz mugatua izatea; bestalde, hidrosferako ur masaren barnean molekulak alde batetik bestera mugitzea, eta azkenik, litosferaren gainaldeak gorabeherak izatea. Hidrosferak Lurraren osagai isurkari guztiak hartzen ditu bere baitan eta, klimari dagokionez, bigarren azpisistema garrantzitsuena da, eguratsaren ondoren. Hidrosferaren osagai dira itsasoak, aintzirak, ibaiak eta lurpeko urak, baina hidrosferaren ozeanoek hartzen dute zatirik handiena, ozeanoetan baitago Lurreko ur guztiaren %97,2 Hidrosferak ur bolumen handia du orotara, eta horri esker ziklo hidrologikoko fase guztiak betetzeko adina ur ematen du; lurruntzen denean eguratsari lurruna ematen dio eta aldi berean baita energia ere, bero latente moduan. Edonola ere, hidrosfera ezinbestekoa da izaki bizien garapenerako eta lurrean bizitzeko baldintzak mantendu ahal izateko. Hidrosfera osatzen duen ura sekzio desberdinetan sailkatzen da, zeintzuk bolumenari dagokionez handitik txikira honako hauek dira: * Ozeanoak, lurrazalaren bi heren estaltzen dituzte 3000-5000 m-ko sakontasunaz. * Glaziarrak kontinentearen zati bat hartzen dute. batez ere, txapel glaziar biak, Groenlandiakoa eta Antartikakoa. Baina mendiko glaziarrak baita ere, lodiera eta zabaltze txikiagokoak, latitude guztietan. * Gainazaleko [[ur emari]a], oso sistema dinamikoa eta bi ibai luzez osatua (eu)
 • The hydrosphere (from Ancient Greek ὕδωρ (húdōr) 'water', and σφαῖρα (sphaîra) 'sphere') is the combined mass of water found on, under, and above the surface of a planet, minor planet, or natural satellite. Although Earth's hydrosphere has been around for about 4 billion years, it continues to change in shape. This is caused by seafloor spreading and continental drift, which rearranges the land and ocean. It has been estimated that there are 1.386 billion cubic kilometres (333 million cubic miles) of water on Earth. This includes water in gaseous, liquid and frozen forms as soil moisture, groundwater and permafrost in the Earth's crust (to a depth of 2 km); oceans and seas, lakes, rivers and streams, wetlands, glaciers, ice and snow cover on Earth's surface; vapour, droplets and crystals in the air; and part of living plants, animals and unicellular organisms of the biosphere. Saltwater accounts for 97.5% of this amount, whereas fresh water accounts for only 2.5%. Of this fresh water, 68.9% is in the form of ice and permanent snow cover in the Arctic, the Antarctic and mountain glaciers; 30.8% is in the form of fresh groundwater; and only 0.3% of the fresh water on Earth is in easily accessible lakes, reservoirs and river systems. The total mass of Earth's hydrosphere is about 1.4 × 1018 tonnes, which is about 0.023% of Earth's total mass. At any given time, about 20 × 1012 tonnes of this is in the form of water vapor in the Earth's atmosphere (for practical purposes, 1 cubic metre of water weighs 1 tonne). Approximately 71% of Earth's surface, an area of some 361 million square kilometres (139.5 million square miles), is covered by ocean. The average salinity of Earth's oceans is about 35 grams of salt per kilogram of sea water (3.5%). (en)
 • En las ciencias de la Tierra, la hidrosfera o hidrósfera​ (del prefijo hidro-, este del prefijo griego ὑδρο- [hydro], ‘agua’, y del griego σφαῖρα [sfaira], ‘esfera’)​​ es el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre la superficie de la tierra sólida y también parte de la que se encuentra bajo la superficie, en la corteza terrestre. La hidrosfera incluye océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, el hielo y la nieve. La Tierra es el único planeta del sistema solar en el que está presente de manera permanente el agua líquida, que cubre aproximadamente tres cuartas partes de la superficie terrestre,​ con una profundidad promedio de 3,5 km, lo que representa el 97 % del total de agua del planeta. El agua dulce representa 3 % del total y de esta cantidad aproximadamente 98,2 % está congelada, de ahí que solo se tenga acceso al 0,08 % de toda el agua del planeta. El agua migra de unos depósitos a otros por una combinación de procesos de cambio de estado y de transporte que en conjunto configuran el ciclo hidrológico o ciclo del agua.La presencia de agua en la superficie terrestre es el resultado de la desgasificación del manto, que está compuesto por rocas que contienen en solución sólida cierta cantidad de sustancias volátiles, de las que el agua es la más importante. El agua del manto se escapa a través de procesos volcánicos e hidrotermales. El manto recupera gracias a la subducción una parte del agua que pierde a través del vulcanismo. En los niveles superiores de la atmósfera la radiación solar provoca la fotólisis del agua, rompiendo sus moléculas y dando lugar a la producción de hidrógeno (H) que termina, dado su bajo peso atómico, por perderse en el espacio. A la larga el enfriamiento del planeta debería dar lugar al final del vulcanismo y la tectónica de placas conduciendo, al asociarse con el fenómeno anterior, a la progresiva desaparición de la hidrosfera. (es)
 • L'hydrosphère (du grec ὕδωρ / hudōr, « eau », et σφαῖρα / sphaira, « sphère ») est l'ensemble des zones d'une planète où l'eau est présente. Elle concerne aussi bien l'eau sous forme liquide (océans, fleuves, nappes phréatiques, etc.), que sous forme solide (glaciers, banquise, neiges éternelles, etc.) ou gazeuse (vapeur d'eau). Il y a donc recoupement avec les notions de cryosphère pour l'eau à l'état solide, et d'atmosphère pour la vapeur d'eau. Il reste également à inclure l'eau contenue dans les êtres vivants, composant la biosphère, même si elle représente la plus petite proportion de l'hydrosphère. (fr)
 • Is éard is Hidrisféar ann, (ón Sean- Gréigis ὕδωρ - hydor, "uisce" agus σφαῖρα - sphaira, "sféar") sa tíreolaíocht fhisiciúil, ná an mais iomlán an uisce atá ar fáil, faoi, agus os cionn dromchla phláinéid. Is é mais iomlán hidrisféir an Domhain ná timpeall 1.4 × 1,018 tona, sé sin thart ar 0.023% de mhais iomlán an Domhain. Tá timpeall ar 20 × 1,012 tona uisce in atmaisféar an Domhain (Is í an toirt thona amháin d'uisce ná thart ar 1 méadar ciúbach). Tuairim is 71% de dhromchla an Domhain, limistéar beagnach cothrom le 361 milliún ciliméadar cearnach (139,5 milliún míle cearnach), is é clúdaithe ag aigéan.million míle cearnach), bhfuil clúdaithe ag aigéan. (ga)
 • 水圏(すいけん、英: hydrosphere)は地球の水の構成を指す概念。具体的に該当するのは海洋、湖沼、河川、地下水、雪氷水、土壌水などである。 水圏は地表の約71%を覆い、多数の動植物の生息の場である。水界とも言う。 (ja)
 • Hydrosfera (z gr. ὕδωρ hydōr „woda”, σφαῖρα sphaîra „kula”) – jedna z geosfer, ogół wód na Ziemi obejmujący wody podziemne i powierzchniowe: rzeki, jeziora, morza, oceany, lodowce i lądolody oraz bagna, a także woda zawarta w atmosferze i biosferze. Hydrosferę można podzielić na dwie części: oceanosferę i wody na lądach. Jej zasoby wodne to około 1,4 mld km³. Corocznie przybywa około 0,3 km³ wody na skutek procesów naturalnych, takich jak gazowa synteza wody oraz wydzielanie wód juwenilnych. Rekompensowane jest to fotodysocjacją wody w górnych warstwach atmosfery, chemicznym wiązaniem wody w skałach oraz innymi procesami. Również człowiek wpływa na zmiany ilości wody w hydrosferze, m.in. w procesach chemicznych i technologicznych. Ważną rolę odgrywa również spalanie , które wydziela rocznie około 5 km³ pary wodnej.Hydrosferę w większości tworzą wody słone, bo aż ok. 97,5%. Woda słodka to nieco ponad 2,5%. 69% wody słodkiej skoncentrowane jest w lodowcach, stałej pokrywie śnieżnej i wiecznej zmarzlinie w Antarktyce i Arktyce oraz w wysokich partiach gór (zobacz: linia wiecznego śniegu). Pozostała część wód słodkich przypada na wody podziemne, część jezior, rzeki oraz bagna. Udział wód bezpośrednio wykorzystywanych przez człowieka to zaledwie 0,4% objętości wód słodkich. (pl)
 • De hydrosfeer (uit Oudgrieks: ὕδωρ húdōr = water, en σφαῖρα sphaira = bol) is binnen de fysische geografie het geheel van water op, onder en boven het oppervlak van een planeet. Dit omvat dus alle oceanen, zeeën, rivieren, (pak)ijs, sneeuw en grondwater. Een sfeer in de wiskunde is het oppervlak van een bol. De hydrosfeer wordt beschreven door de hydrologie. De aardse hydrosfeer reikt tot in de hoogste lagen van de atmosfeer waar watermoleculen voorkomen, en blijft dus hoofdzakelijk beperkt tot de troposfeer. In de stratosfeer, vanaf circa 15 km hoogte, komt bijna geen water meer voor. (nl)
 • Hidrosfera é a esfera de todas as águas do planeta, os quais formam uma camada descontínua sobre a superfície da Terra. O termo hidrosfera vem do grego: hidro + esfera = esfera da água. Compreende todos os rios, ribeirões, córregos, riachos, lagos, lagoas, mares, oceanos e todas as águas subterrâneas, bem como as águas marinhas e salobras, águas glaciais e lençóis de gelo, vapor de água, as quais correspondem a 70% de toda a superfície terrestre, sendo que os oceanos são responsáveis por 97,2% de toda a água, isso significa que cerca de 2/3 da superfície terrestre é coberta por oceanos. A hidrosfera é uma das divisões da biosfera. Incluem-se na hidrosfera todos os organismos vivos que habitam na água ou dependem dela e também todos os habitats aquáticos. A hidrosfera e a atmosfera juntas permitem a vida no planeta, tendo sido também os agentes formadores dos mais importantes combustíveis fósseis: o petróleo e o carvão. Compõe junto com a atmosfera e a litosfera as três principais camadas da Terra. (pt)
 • Гідросфера — водяна оболонка Землі, до складу якої входять океани, моря та континентальні водні маси, різні снігові покриви і льодовики. Океани, моря, озера, річки, підземні води та льодовики вкривають майже 70% земної поверхні. Водні ресурси планети в рідкому, газоподібному і твердому станах становлять 1,6 млрд км³. Гідросфера є досить рухливим елементом географічної оболонки. 1 — в тому числі 11 тис. км3 води у водосховищах.2 — в тому числі близько 2 тис. км3 зрошувальних вод. Гідросфера — це водяна система, в якій постійно протікають фізичні, хімічні та біологічні процеси. Всі природні води Землі перебувають у безперервному кругообігу. Фізичною основою такого кругообігу є сонячна радіація, яка забезпечує нагрівання води і суші, випаровування, виникнення горизонтальних градієнтів атмосферного тиску, перенос повітряних мас в атмосфері та водних мас в океанах, конденсацію вологи в атмосфері та її випадання у вигляді дощу та снігу, стікання води до річкових русел та до океану (великий кругообіг води). Такий кругообіг включає океанічну та материкову складові. Океанічна складова — це повторюваний процес випаровування з поверхні океану, перенесення пари в атмосферу, її конденсація та випадіння на поверхню океану. Материкова складова — це повторюваний процес випаровування з поверхні суші, перенесення пари в атмосферу, її конденсація та випадіння на поверхню материків. Гідросфера утворює переривчасту водну оболонку. Середня глибина океану становить 3,8 км, максимальна (Маріанська западина Тихого океану) — 11 022 м. Близько 97% маси гідросфери становлять солоні океанічні води, 2,2% — води льодовиків, інша частина припадає на підземні, озерні і річкові прісні води. Область біосфери в гідросфері представлена у всій її товщі, однак найбільша густота живої речовини припадає на поверхневі верстви, що прогріваються і освітлені променями сонця, а також прибережні зони. У загальному вигляді прийнято ділення гідросфери на Світовий океан, поверхневі води і підземні води. Велика частина води зосереджена в океані, значно менше — в континентальній річкової мережі і підземних водах. Також великі запаси води є в атмосфері, у вигляді хмар і водяної пари. Понад 96% обсягу гідросфери становлять моря й океани, близько 2% — підземні води, близько 2% — льодовики і сніг, близько 0,02% — поверхневі води суші. Частина води, що знаходиться в твердому стані у вигляді льодовиків, снігового покриву та у вічній мерзлоті, являє собою кріосферу. Поверхневі води, займаючи порівняно малу частку в загальній масі гідросфери, все ж відіграють найважливішу роль в житті наземної біосфери, будучи основним джерелом водопостачання, зокрема питного, зрошення і обводнення. Понад те, ця частина гідросфери знаходиться у постійній взаємодії з атмосферою і земною корою. Взаємодія цих вод і взаємні переходи з одних видів вод в інші становлять складний кругообіг води на земній кулі. У гідросфері вперше зародилося життя на Землі. Лише на початку палеозойської ери почалося поступове переселення тварин і рослинних організмів на сушу. (uk)
 • Hydrosfären (efter grekiska hydros = vatten och -sfär från grekiska sphạira = klot eller boll) är samlingsnamnet på allt vatten som finns i haven, sjöarna och floderna, mark- och grundvattnen, isen och glaciärerna, vatten bundet i biosfären, dvs i växtlighet och andra levande organismer (inklusive oss själva), samt i atmosfären. Vatten som finns bundet i mineral i jordens inre räknas dock inte. (sv)
 • 水圈(英語:hydrosphere),是一個行星、衛星或小行星上所有的水以及其所構成的系統。地球上的水以气态、液态和固态三种形式存在于空中、地表和地下,包括大气水、海水、陆地水(河、湖、沼泽、冰雪、和地下水),以及生物体内的。水圈可能與岩石圈、生物圈、大氣圈、磁圈等其他地球外表圈層高度重疊,共同形成地球的。 地球上水圈的總質量約為1.4×1018公噸,佔地球質量的0.023%。約有20×1012公噸存在於地球大氣層。地球表面積3.61億平方公里(75%)被海洋所覆蓋。地球海洋的平均鹽度為每公斤海水35克鹽(3.5%)。 水圈的上限可视为对流层顶,下限为所及的深度。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 145753 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13321 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1072233483 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الغلاف المائي، في الجغرافيا الطبيعية، يصف الكتلة المائية الموجودة على سطح كوكب ما. في الكرة الأرضية يمثل أكثر من 70% من مساحة سطحها ويبلغ حجم هذا الغلاف حوالي 296 مليون ميلا مكعبا من المياه. (ar)
 • Με τον όρο υδρόσφαιρα χαρακτηρίζεται το υδάτινο περίβλημα της Γης, που αποτελούν οι Ωκεανοί, Θάλασσες, λίμνες και ποταμοί και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των υπογείων υδάτων καθώς και εκείνο των υδρατμών της ατμόσφαιρας. Ο όρος αυτός συχνά χρησιμοποιείται στην Ωκεανογραφία, Βιολογία, Υδροβιολογία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Οικολογία, Μετεωρολογία και σε άλλες επιστήμες με περιορισμένη χρήση. * Αντιληπτό είναι ότι στον όρο Υδρόσφαιρα περιλαμβάνεται το νερό σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν αυτό βρίσκεται (π.χ. νέφος, πάγος κλπ) και σε οποιαδήποτε μορφή υετού ή κατακρημνισμάτων. (el)
 • Die Hydrosphäre [hydroˈsfɛːrə] (von altgriechisch ὕδωρ hýdor, deutsch ‚Wasser‘ und σφαίρα sphaira ‚Kugel‘) ist eine der Erdsphären. Sie umfasst die Gesamtheit des Wassers der Erde. (de)
 • La hidosfero (de malnovgreka ύδωρ [hidor] = akvo kaj σφαίρα, [SFAJra] = sfero) estas parto de la geosfero kaj ampleksas ĉiujn akvomasojn de la planedo tero, kaj super kaj sub la grundo. Ĝi ampleksas interalie oceanojn, lagojn, riverojn, glaĉerojn, la akvon sub la grundo kaj en la atmosfero. (eo)
 • L'hydrosphère (du grec ὕδωρ / hudōr, « eau », et σφαῖρα / sphaira, « sphère ») est l'ensemble des zones d'une planète où l'eau est présente. Elle concerne aussi bien l'eau sous forme liquide (océans, fleuves, nappes phréatiques, etc.), que sous forme solide (glaciers, banquise, neiges éternelles, etc.) ou gazeuse (vapeur d'eau). Il y a donc recoupement avec les notions de cryosphère pour l'eau à l'état solide, et d'atmosphère pour la vapeur d'eau. Il reste également à inclure l'eau contenue dans les êtres vivants, composant la biosphère, même si elle représente la plus petite proportion de l'hydrosphère. (fr)
 • 水圏(すいけん、英: hydrosphere)は地球の水の構成を指す概念。具体的に該当するのは海洋、湖沼、河川、地下水、雪氷水、土壌水などである。 水圏は地表の約71%を覆い、多数の動植物の生息の場である。水界とも言う。 (ja)
 • De hydrosfeer (uit Oudgrieks: ὕδωρ húdōr = water, en σφαῖρα sphaira = bol) is binnen de fysische geografie het geheel van water op, onder en boven het oppervlak van een planeet. Dit omvat dus alle oceanen, zeeën, rivieren, (pak)ijs, sneeuw en grondwater. Een sfeer in de wiskunde is het oppervlak van een bol. De hydrosfeer wordt beschreven door de hydrologie. De aardse hydrosfeer reikt tot in de hoogste lagen van de atmosfeer waar watermoleculen voorkomen, en blijft dus hoofdzakelijk beperkt tot de troposfeer. In de stratosfeer, vanaf circa 15 km hoogte, komt bijna geen water meer voor. (nl)
 • Hydrosfären (efter grekiska hydros = vatten och -sfär från grekiska sphạira = klot eller boll) är samlingsnamnet på allt vatten som finns i haven, sjöarna och floderna, mark- och grundvattnen, isen och glaciärerna, vatten bundet i biosfären, dvs i växtlighet och andra levande organismer (inklusive oss själva), samt i atmosfären. Vatten som finns bundet i mineral i jordens inre räknas dock inte. (sv)
 • 水圈(英語:hydrosphere),是一個行星、衛星或小行星上所有的水以及其所構成的系統。地球上的水以气态、液态和固态三种形式存在于空中、地表和地下,包括大气水、海水、陆地水(河、湖、沼泽、冰雪、和地下水),以及生物体内的。水圈可能與岩石圈、生物圈、大氣圈、磁圈等其他地球外表圈層高度重疊,共同形成地球的。 地球上水圈的總質量約為1.4×1018公噸,佔地球質量的0.023%。約有20×1012公噸存在於地球大氣層。地球表面積3.61億平方公里(75%)被海洋所覆蓋。地球海洋的平均鹽度為每公斤海水35克鹽(3.5%)。 水圈的上限可视为对流层顶,下限为所及的深度。 (zh)
 • La hidrosfera (del grec υδρός hydros: aigua i σφαιρα sphaira: esfera) descriu dintre de les Ciències de la Terra el sistema material constituït per l'aigua que es troba a la Terra. La hidrosfera inclou els oceans, mars, rius, llacs, aigua subterrània, el gel i la neu. La Terra és l'únic planeta al nostre Sistema Solar en el qual està present de manera continuada l'aigua líquida, que cobreix aproximadament dues terceres parts de la superfície terrestre, el que representa el 97% del total d'aigua del planeta. L'aigua dolça representa el 3% del total i d'aquesta quantitat aproximadament un 98% està congelada, d'aquí que tinguem accés únicament a un 0,01%, aproximadament, de tota l'aigua del planeta. L'aigua migra d'uns dipòsits a uns altres per processos de canvi d'estat i de transport que en (ca)
 • Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 610 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 97 % slané vody a 3% sladké vody. Život vznikl v praoceánech. Pokud se započte i slaná podzemní voda, připadá na oceány 95 % zásob vody a na pevniny 5 % zásob vody. Hydrosféra je předmětem zkoumání následujících věd: * hydrologie * hydrogeografie * oceánografie * hydrogeologie (cs)
 • Hidrosfera (grezieratik hydros: ura eta sphaira: esfera) Lurreko Zientzietan lurrazpian, azalean eta gainazalean dagoen urak osatzen duen sistema materiala da. Hidrosfera urez eta uretan proportzio desberdinetan disolbaturik dauden gatz eta gasez osatua da. Ez da geruza jarraitua, hau da, lur azaleko gune batzuetan 11 kilometroko lodiera du eta beste gune batzuetan, berriz, ez da ia existitzen, eta hori du ezaugarri garrantzitsu eta esanguratsuena. Ezaugarri hori izateko hiru arrazoi nagusi daude: batetik, hidrosfera kopuruz mugatua izatea; bestalde, hidrosferako ur masaren barnean molekulak alde batetik bestera mugitzea, eta azkenik, litosferaren gainaldeak gorabeherak izatea. (eu)
 • En las ciencias de la Tierra, la hidrosfera o hidrósfera​ (del prefijo hidro-, este del prefijo griego ὑδρο- [hydro], ‘agua’, y del griego σφαῖρα [sfaira], ‘esfera’)​​ es el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre la superficie de la tierra sólida y también parte de la que se encuentra bajo la superficie, en la corteza terrestre. La hidrosfera incluye océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, el hielo y la nieve. (es)
 • The hydrosphere (from Ancient Greek ὕδωρ (húdōr) 'water', and σφαῖρα (sphaîra) 'sphere') is the combined mass of water found on, under, and above the surface of a planet, minor planet, or natural satellite. Although Earth's hydrosphere has been around for about 4 billion years, it continues to change in shape. This is caused by seafloor spreading and continental drift, which rearranges the land and ocean. (en)
 • Is éard is Hidrisféar ann, (ón Sean- Gréigis ὕδωρ - hydor, "uisce" agus σφαῖρα - sphaira, "sféar") sa tíreolaíocht fhisiciúil, ná an mais iomlán an uisce atá ar fáil, faoi, agus os cionn dromchla phláinéid. (ga)
 • Hydrosfera (z gr. ὕδωρ hydōr „woda”, σφαῖρα sphaîra „kula”) – jedna z geosfer, ogół wód na Ziemi obejmujący wody podziemne i powierzchniowe: rzeki, jeziora, morza, oceany, lodowce i lądolody oraz bagna, a także woda zawarta w atmosferze i biosferze. Hydrosferę można podzielić na dwie części: oceanosferę i wody na lądach. (pl)
 • Hidrosfera é a esfera de todas as águas do planeta, os quais formam uma camada descontínua sobre a superfície da Terra. O termo hidrosfera vem do grego: hidro + esfera = esfera da água. Compreende todos os rios, ribeirões, córregos, riachos, lagos, lagoas, mares, oceanos e todas as águas subterrâneas, bem como as águas marinhas e salobras, águas glaciais e lençóis de gelo, vapor de água, as quais correspondem a 70% de toda a superfície terrestre, sendo que os oceanos são responsáveis por 97,2% de toda a água, isso significa que cerca de 2/3 da superfície terrestre é coberta por oceanos. A hidrosfera é uma das divisões da biosfera. Incluem-se na hidrosfera todos os organismos vivos que habitam na água ou dependem dela e também todos os habitats aquáticos. (pt)
 • Гідросфера — водяна оболонка Землі, до складу якої входять океани, моря та континентальні водні маси, різні снігові покриви і льодовики. Океани, моря, озера, річки, підземні води та льодовики вкривають майже 70% земної поверхні. Водні ресурси планети в рідкому, газоподібному і твердому станах становлять 1,6 млрд км³. Гідросфера є досить рухливим елементом географічної оболонки. 1 — в тому числі 11 тис. км3 води у водосховищах.2 — в тому числі близько 2 тис. км3 зрошувальних вод. (uk)
rdfs:label
 • غلاف الأرض المائي (ar)
 • Hidrosfera (ca)
 • Hydrosféra (cs)
 • Υδρόσφαιρα (el)
 • Hydrosphäre (de)
 • Hidrosfero (eo)
 • Hidrósfera (es)
 • Hydrosphere (en)
 • Hidrosfera (eu)
 • Hydrosphère (fr)
 • Hidrisféar (ga)
 • Hidrosfer (in)
 • 水圏 (ja)
 • Idrosfera (it)
 • 수권 (ko)
 • Hydrosfeer (nl)
 • Hydrosfera (pl)
 • Hidrosfera (pt)
 • Hydrosfären (sv)
 • Гидросфера (ru)
 • Гідросфера (uk)
 • 水圈 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License