About: Hermann Cohen

An Entity of Type: species, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Hermann Cohen (4 July 1842 – 4 April 1918) was a German Jewish philosopher, one of the founders of the Marburg school of neo-Kantianism, and he is often held to be "probably the most important Jewish philosopher of the nineteenth century".

Property Value
dbo:abstract
 • Hermann Cohen (Koswig, 4 de juliol de 1842 - Berlín, 4 d'abril de 1918) va ser un filòsof alemany jueu, fundador, entre altres, de la neokantiana Escola de Marburg. Nascut a Koswig, va estudiar a les universitats de Breslau (actual Wroclaw, Polònia) i Berlín, i es va graduar a Trobi el 1865. Va exercir com a docent a Marburg des de 1876 fins a 1912. És cèlebre pels seus comentaris sobre Immanuel Kant, especialment la seva Teoria kantiana de l'experiència (Kants Theorie der Erfahrung, 1871). Altres obres conegudes són La lògica del coneixement pur (1902), Sistema de filosofia (1902-1906) i El concepte de religió en una filosofia sistemàtica (1915). El refinament de l'anàlisi lògica que Cohen va realitzar del mètode transcendental kantià va influir que fos rebut amb escepticisme i amb admiració ensems. Pensava Cohen que l'idealisme ètic kantià i la teologia jueva eren una mateixa doctrina però va subratllar que les creences religioses personals havien de restar fora de l'àmbit reflexiu de la filosofia. (ca)
 • هرمان كوهن (بالألمانية: Hermann Cohen )‏ (و. 1842 – 1918 م) هو فيلسوف، وعالم، وأستاذ جامعي، من ألمانيا، ولد في كسويغ، توفي في برلين، عن عمر يناهز 76 عاماً. (ar)
 • Hermann Cohen (4. července 1842 Coswig (Anhaltsko) – 4. dubna 1918 Berlín) byl německý židovský filosof, představitel novokantovství. (cs)
 • Hermann Cohen (geboren am 4. Juli 1842 in Coswig; gestorben am 4. April 1918 in Berlin-Schöneberg) war ein jüdisch-deutscher Philosoph. Er war – gemeinsam mit Paul Natorp – Schulhaupt des Marburger Neukantianismus, gilt aber zugleich auch als einer der wichtigsten Vertreter der jüdischen Philosophie im 20. Jahrhundert. (de)
 • Hermann Cohen (Coswig, Sajonia-Anhalt, 4 de julio de 1842 - Berlín, 4 de abril de 1918) fue un filósofo alemán judío, fundador, entre otros, de la neokantiana Escuela de Marburgo. Nacido en Coswig, estudió en las universidades de Breslavia (Polonia) y Berlín, y se graduó en Halle en 1865. Ejerció como docente en Marburgo desde 1876 hasta 1912. Es célebre por sus comentarios sobre Immanuel Kant, en especial su Teoría kantiana de la experiencia (Kants Theorie der Erfahrung, 1871). Otras obras conocidas son La lógica del conocimiento puro (1902), Sistema de filosofía (1902-1906) y El concepto de religión en una filosofía sistemática (1915). El refinamiento del análisis lógico que Cohen realizó del método transcendental kantiano influyó en que fuera recibido con escepticismo y con admiración a un tiempo (véase Trascendentalismo). Pensaba Cohen que el idealismo ético kantiano y la teología judía eran una misma doctrina pero subrayó que las creencias religiosas personales debían quedar fuera del ámbito reflexivo de la filosofía. (es)
 • Hermann Cohen (4 July 1842 – 4 April 1918) was a German Jewish philosopher, one of the founders of the Marburg school of neo-Kantianism, and he is often held to be "probably the most important Jewish philosopher of the nineteenth century". (en)
 • Hermann Cohen (4 Juli 1842 – 4 April 1918) adalah seorang filsuf Yahudi Jerman. Ia adalah salah satu pendiri sekolah Marburg. Ia sering disebut "filsuf Yahudi paling berpengaruh pada abad kesembilan belas". (in)
 • Hermann Cohen, né à Coswig le 4 juillet 1842 et mort à Berlin le 4 avril 1918, est un philosophe juif allemand. Il fut l'un des fondateurs de l'école néo-kantienne de Marbourg et, avec Paul Natorp, l'un de ses principaux membres. On le considère comme « probablement le philosophe juif le plus important du dix-neuvième siècle ». (fr)
 • 헤르만 코헨(Hermann Cohen, 1842년 7월 4일 – 1918년 4월 4일)은 독일의 유대인 철학자 로서 신칸트주의의 마르부르크 학파의 창시자 중 한 사람이며 종종 "아마도 19세기의 가장 중요한 유대 철학자"로 여겨진다. 그는 일찍이 철학을 공부하기 시작했고 곧 심오한 칸트 학자로 알려지게 되었다. 1873년에 그는 마르부르크 대학교의 철학과 사강사가 되었다. 그는 1902년 11월 베를린에서 첫 회의를 개최한 "Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judenthums "의 창시자 중 한 명이다. 코헨은 랑게의 최종 철학 작업인 Logische Studien (Leipzig, 1877)을 편집 및 출판했으며 랑게의 Geschichte des Materialismus에 대한 긴 서론과 비판적 보충의 여러 버전을 편집 및 저술했다. 그는 칸트의 해석에 관한 세 권의 초기 책( 칸트의 경험 이론, 칸트의 윤리의 기초, 칸트의 미학의 기초 )을 할애했다. 1902년에 그는 자신의 체계 철학의 세 권인 Logik der reinen Erkenntnis (1902), Ethik des reinen Willens (1904) 및 Ästhetik des reinen Gefühls (1912)를 출판하기 시작했다. 계획된 심리학에 관한 네 번째 책은 결코 쓰여지지 않았다. 코헨은 유대인 국가를 건설하려는 열망이 "유대인을 역사로 되돌리기"로 이어질 것이라고 주장하면서 시온주의를 노골적으로 비판했다. 그의 견해에 따르면 유대교는 시온주의의 민족적 목표를 훨씬 능가하는 영적, 도덕적 사명을 지닌 본질적으로 무역사적이었다. (ko)
 • Hermann Cohen (Coswig, 4 luglio 1842 – Berlino, 4 aprile 1918) è stato un filosofo tedesco, esponente del Neokantismo. Fondò la scuola filosofica di Marburgo. L'adesione al neokantismo lo indusse a considerare come unica realtà l'attività del soggetto pensante. Il pensiero tuttavia non è il prodotto dell'attività del soggetto; è una realtà per sé, e il suo principio è l'assoluta origine (Ursprung). Su queste basi che sono assai lontane dallo spirito genuino del kantismo, Cohen costruisce tutta la filosofia che divide in tre rami fondamentali: logica o teoria del puro conoscere; etica o teoria del puro volere; estetica o teoria del puro sentimento. Per quanto riguarda la logica, essa è quella delle scienze matematiche della natura, visto che Cohen elimina dal pensiero e dalla conoscenza ogni elemento soggettivo. La conseguenza dell'atto logico è il giudizio in quanto il pensiero tende a unificare o a distinguere. L'idea è al centro degli studi dell'etica: il volere si esplica attraverso l'idea, senza la quale si avrebbe solo desiderio. Se un'opera d'arte trascende la materia e gli strumenti utilizzati, la tecnica e la forma, è perché possiede e manifesta un ideale, quello della perfezione umana; questo è l'ideale che guida l'estetica. In etica Cohen non si discosta da Kant in quanto la legge morale è espressa nell'imperativo categorico che determina la volontà. Tuttavia poiché l'uomo non realizza appieno se stesso se non nella società, e d'altra parte deve essere considerato sempre e soltanto come fine e non mai come mezzo, Cohen ricava dalla propria morale una dottrina politica a carattere socialistico che vuole salvaguardare la libertà umana e favorire lo sviluppo e il progresso dell'umanità verso la realizzazione del regno dei fini, che è il suo ideale supremo.La religione non viene considerata un modello da Cohen, poiché la religione appartiene al mito quando Dio viene investito di elementi come lo spirito, altrimenti Dio rimane un concetto puramente morale. (it)
 • Hermann Cohen (Coswig (Anhalt), 4 juli 1842 – Berlijn, 4 april 1918) was een Joods-Duits filosoof, een van de grondleggers van de neokantiaanse school in Marburg. Aan de Philipps Universiteit in deze stad was hij hoogleraar in de filosofie. Verder geldt hij als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de joodse godsdienstfilosofie uit de 20e eeuw. De uitwerking die Hermann Cohen geeft van de kantiaanse filosofie is gericht op de volledige uitbanning van het Ding an sich. Hij verwerpt het dualisme van het ding-op-zich en de verschijning. Ook verwerpt hij het dualisme van aanschouwing en denken als naast elkaar bestaande vormen van kennis. Cohen ziet beschouwen als een vorm van denken. Kennis is een oneindig voortgaand proces, waarbij het onbereikbare doel volledige objectieve kennis is. Hetzelfde gaat op voor ethiek en esthetiek. Het menselijk handelen richt zich, volgens Cohen, op een overwinning van het subjectivisme, de verwezenlijking van de objectieve zedelijke rede. Na deze kantiaanse filosofische periode is Cohen de eerste geëmancipeerde Joodse denker geweest die terugkeerde tot het geloof van zijn voorvaderen. De ineenstorting van de Europese cultuur werd hem tot een bange vraag. Wat is nu werkelijkheid? In de Hebreeuwse Bijbel vond hij het antwoord: het geloof is alleen werkelijk, het geloof als levende en persoonlijke Godsbetrekking. Daarna trok hij weg uit Marburg, weg van zijn kantiaanse filosofie en ging naar Berlijn om daar voordrachten te geven aan de . (nl)
 • ヘルマン・コーエン(ドイツ語: Hermann Cohen, 1842年7月4日 - 1918年4月4日)は、ドイツのユダヤ人哲学者。新カント派マールブルク学派の創設者の1人として知られ、ときに「19世紀で最も重要なユダヤ人哲学者」と称せられる。 (ja)
 • Ге́рман Ко́ген (нем. Hermann Cohen; 4 июля 1842, Косвиг, Саксония-Анхальт, Германия — 4 апреля 1918, Берлин) — немецко-еврейский философ-идеалист, глава Марбургской школы неокантианства. (ru)
 • Hermann Cohen (ur. 4 lipca 1842 w Coswig, zm. 4 kwietnia 1918 w Berlinie) – niemiecki filozof pochodzenia żydowskiego. (pl)
 • Hermann Cohen (Coswig, Anhalt, 4 de julho de 1842 – Berlim, 4 de abril de 1918) foi um filósofo judeu alemão, um dos fundadores da escola de neokantismo de Marburg, e é frequentemente considerado "provavelmente o mais importante filósofo judeu do século XIX". (pt)
 • Герман Коген (нім. Hermann Cohen 1842, Косвіг, Ангальт — 1918) — німецький філософ-ідеаліст, глава Марбурзької школи неокантіанства. (uk)
 • Hermann Cohen, född 4 juli 1842 i Coswig (Anhalt), död 4 april 1918 i Berlin, var en tysk-judisk filosof inom nykantianismen. Cohen är känd för sina grundliga studier av Immanuel Kants filosofiska system. Cohen har också grundat Marburgskolan inom nykantianismen. Cohen blev 1873 docent i Marburg och 1876 professor där som efterträdare till Friedrich Albert Lange. Han utgav de tre grundläggande arbetena Kants Theorie der Erfahrung (1871), Kants Begründung der Ethik (1877) och Kants Begründung der Ästhetik (1889), vilka innehöll en epokgörande ny, logistisk, metafysikfientlig och antipsykologisk uppfattning av den kantska filosofin. Sedan följde Logik der reinen Erkenntnis (1902), Ethik des reinen Willens (1904) och Ästhetik des reinen Gefühls (2 band, 1912), i vilka Cohen utvecklade sin egen fortsättning av kantianismen. (sv)
 • 赫尔曼·科恩(德語:Hermann Cohen,1842年7月4日-1918年4月4日),德国犹太哲学家,新康德主义马堡学派的创始人之一,通常被称为“十九世纪最重要的犹太哲学家”。 (zh)
dbo:birthDate
 • 1842-07-04 (xsd:date)
dbo:birthPlace
dbo:birthYear
 • 1842-01-01 (xsd:gYear)
dbo:deathDate
 • 1918-04-04 (xsd:date)
dbo:deathPlace
dbo:deathYear
 • 1918-01-01 (xsd:gYear)
dbo:era
dbo:influenced
dbo:influencedBy
dbo:mainInterest
dbo:philosophicalSchool
dbo:region
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 535669 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15342 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1100195346 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:birthDate
 • 1842-07-04 (xsd:date)
dbp:birthPlace
dbp:date
 • 2006-03-19 (xsd:date)
dbp:deathDate
 • 1918-04-04 (xsd:date)
dbp:deathPlace
dbp:doctoralStudents
dbp:education
dbp:era
 • 19 (xsd:integer)
dbp:influenced
dbp:influences
dbp:institutions
dbp:mainInterests
dbp:name
 • Hermann Cohen (en)
dbp:nationality
dbp:notableStudents
dbp:region
dbp:schoolTradition
 • Neo-Kantianism (en)
dbp:thesisTitle
 • Die Systematischen Begriffe in Kants Vorkritischen Schriften Nach Ihrem Verhältniss Zum Kritischen Idealismus (en)
dbp:thesisUrl
dbp:title
 • Hermann Cohen, Systematizer of Ethical Monotheism (en)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • هرمان كوهن (بالألمانية: Hermann Cohen )‏ (و. 1842 – 1918 م) هو فيلسوف، وعالم، وأستاذ جامعي، من ألمانيا، ولد في كسويغ، توفي في برلين، عن عمر يناهز 76 عاماً. (ar)
 • Hermann Cohen (4. července 1842 Coswig (Anhaltsko) – 4. dubna 1918 Berlín) byl německý židovský filosof, představitel novokantovství. (cs)
 • Hermann Cohen (geboren am 4. Juli 1842 in Coswig; gestorben am 4. April 1918 in Berlin-Schöneberg) war ein jüdisch-deutscher Philosoph. Er war – gemeinsam mit Paul Natorp – Schulhaupt des Marburger Neukantianismus, gilt aber zugleich auch als einer der wichtigsten Vertreter der jüdischen Philosophie im 20. Jahrhundert. (de)
 • Hermann Cohen (4 July 1842 – 4 April 1918) was a German Jewish philosopher, one of the founders of the Marburg school of neo-Kantianism, and he is often held to be "probably the most important Jewish philosopher of the nineteenth century". (en)
 • Hermann Cohen (4 Juli 1842 – 4 April 1918) adalah seorang filsuf Yahudi Jerman. Ia adalah salah satu pendiri sekolah Marburg. Ia sering disebut "filsuf Yahudi paling berpengaruh pada abad kesembilan belas". (in)
 • Hermann Cohen, né à Coswig le 4 juillet 1842 et mort à Berlin le 4 avril 1918, est un philosophe juif allemand. Il fut l'un des fondateurs de l'école néo-kantienne de Marbourg et, avec Paul Natorp, l'un de ses principaux membres. On le considère comme « probablement le philosophe juif le plus important du dix-neuvième siècle ». (fr)
 • ヘルマン・コーエン(ドイツ語: Hermann Cohen, 1842年7月4日 - 1918年4月4日)は、ドイツのユダヤ人哲学者。新カント派マールブルク学派の創設者の1人として知られ、ときに「19世紀で最も重要なユダヤ人哲学者」と称せられる。 (ja)
 • Ге́рман Ко́ген (нем. Hermann Cohen; 4 июля 1842, Косвиг, Саксония-Анхальт, Германия — 4 апреля 1918, Берлин) — немецко-еврейский философ-идеалист, глава Марбургской школы неокантианства. (ru)
 • Hermann Cohen (ur. 4 lipca 1842 w Coswig, zm. 4 kwietnia 1918 w Berlinie) – niemiecki filozof pochodzenia żydowskiego. (pl)
 • Hermann Cohen (Coswig, Anhalt, 4 de julho de 1842 – Berlim, 4 de abril de 1918) foi um filósofo judeu alemão, um dos fundadores da escola de neokantismo de Marburg, e é frequentemente considerado "provavelmente o mais importante filósofo judeu do século XIX". (pt)
 • Герман Коген (нім. Hermann Cohen 1842, Косвіг, Ангальт — 1918) — німецький філософ-ідеаліст, глава Марбурзької школи неокантіанства. (uk)
 • 赫尔曼·科恩(德語:Hermann Cohen,1842年7月4日-1918年4月4日),德国犹太哲学家,新康德主义马堡学派的创始人之一,通常被称为“十九世纪最重要的犹太哲学家”。 (zh)
 • Hermann Cohen (Koswig, 4 de juliol de 1842 - Berlín, 4 d'abril de 1918) va ser un filòsof alemany jueu, fundador, entre altres, de la neokantiana Escola de Marburg. Nascut a Koswig, va estudiar a les universitats de Breslau (actual Wroclaw, Polònia) i Berlín, i es va graduar a Trobi el 1865. Va exercir com a docent a Marburg des de 1876 fins a 1912. (ca)
 • Hermann Cohen (Coswig, Sajonia-Anhalt, 4 de julio de 1842 - Berlín, 4 de abril de 1918) fue un filósofo alemán judío, fundador, entre otros, de la neokantiana Escuela de Marburgo. Nacido en Coswig, estudió en las universidades de Breslavia (Polonia) y Berlín, y se graduó en Halle en 1865. Ejerció como docente en Marburgo desde 1876 hasta 1912. (es)
 • Hermann Cohen (Coswig, 4 luglio 1842 – Berlino, 4 aprile 1918) è stato un filosofo tedesco, esponente del Neokantismo. Fondò la scuola filosofica di Marburgo. L'adesione al neokantismo lo indusse a considerare come unica realtà l'attività del soggetto pensante. Il pensiero tuttavia non è il prodotto dell'attività del soggetto; è una realtà per sé, e il suo principio è l'assoluta origine (Ursprung). Su queste basi che sono assai lontane dallo spirito genuino del kantismo, Cohen costruisce tutta la filosofia che divide in tre rami fondamentali: logica o teoria del puro conoscere; etica o teoria del puro volere; estetica o teoria del puro sentimento. (it)
 • 헤르만 코헨(Hermann Cohen, 1842년 7월 4일 – 1918년 4월 4일)은 독일의 유대인 철학자 로서 신칸트주의의 마르부르크 학파의 창시자 중 한 사람이며 종종 "아마도 19세기의 가장 중요한 유대 철학자"로 여겨진다. 그는 일찍이 철학을 공부하기 시작했고 곧 심오한 칸트 학자로 알려지게 되었다. 1873년에 그는 마르부르크 대학교의 철학과 사강사가 되었다. 그는 1902년 11월 베를린에서 첫 회의를 개최한 "Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judenthums "의 창시자 중 한 명이다. 코헨은 랑게의 최종 철학 작업인 Logische Studien (Leipzig, 1877)을 편집 및 출판했으며 랑게의 Geschichte des Materialismus에 대한 긴 서론과 비판적 보충의 여러 버전을 편집 및 저술했다. 코헨은 유대인 국가를 건설하려는 열망이 "유대인을 역사로 되돌리기"로 이어질 것이라고 주장하면서 시온주의를 노골적으로 비판했다. 그의 견해에 따르면 유대교는 시온주의의 민족적 목표를 훨씬 능가하는 영적, 도덕적 사명을 지닌 본질적으로 무역사적이었다. (ko)
 • Hermann Cohen (Coswig (Anhalt), 4 juli 1842 – Berlijn, 4 april 1918) was een Joods-Duits filosoof, een van de grondleggers van de neokantiaanse school in Marburg. Aan de Philipps Universiteit in deze stad was hij hoogleraar in de filosofie. Verder geldt hij als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de joodse godsdienstfilosofie uit de 20e eeuw. (nl)
 • Hermann Cohen, född 4 juli 1842 i Coswig (Anhalt), död 4 april 1918 i Berlin, var en tysk-judisk filosof inom nykantianismen. Cohen är känd för sina grundliga studier av Immanuel Kants filosofiska system. Cohen har också grundat Marburgskolan inom nykantianismen. (sv)
rdfs:label
 • هرمان كوهن (ar)
 • Hermann Cohen (ca)
 • Hermann Cohen (cs)
 • Hermann Cohen (de)
 • Hermann Cohen (es)
 • Hermann Cohen (en)
 • Hermann Cohen (philosophe) (fr)
 • Hermann Cohen (in)
 • Hermann Cohen (it)
 • 헤르만 코헨 (ko)
 • ヘルマン・コーエン (ja)
 • Hermann Cohen (nl)
 • Hermann Cohen (pl)
 • Hermann Cohen (pt)
 • Hermann Cohen (sv)
 • Коген, Герман (ru)
 • Герман Коген (uk)
 • 赫尔曼·科恩 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Hermann Cohen (en)
is dbo:influenced of
is dbo:influencedBy of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:academicAdvisors of
is dbp:doctoralAdvisor of
is dbp:influenced of
is dbp:influences of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License