About: EHealth

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

eHealth (also written e-health) is a relatively recent healthcare practice supported by electronic processes and communication, dating back to at least 1999. Usage of the term varies as it covers not just "Internet medicine" as it was conceived during that time, but also "virtually everything related to computers and medicine". A study in 2005 found 51 unique definitions. Some argue that it is interchangeable with health informatics with a broad definition covering electronic/digital processes in health while others use it in the narrower sense of healthcare practice using the Internet. It can also include health applications and links on mobile phones, referred to as mHealth or m-Health.

Property Value
dbo:abstract
 • الصحة الإلكترونية مفهوم يقصد به استغلال القطاع الصحي لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ضمن العالم الرقمي بتطبيقات كثيرة. ومن أبرز تطبيقاتها خدمة السجل الطبي الإلكتروني الموحد الذي يحتوي على المعلومات والبيانات الطبية الخاصة بكل مريض وإتاحة نقل هذه المعلومات الكترونياً ولحظيا عن طريق شبكات البيانات بين المرافق الطبية المختلفة. كما يشمل المفهوم نشر وتبادل المعلومات الطبية بين مختصي الميدان وإجراء العمليات الجراحية والرعاية الصحية عن بعد وهذا ما نسميه بالطب الاتصالي أو التطبيب عن بعد وكذلك تقنيات التصوير الاشعاعي والرقمي. وذلك لأغراض قد تكون إكلينيكية، إدارية، أو حتى تعليمية تثقيفية إذا تعلق الامر بنشر الوعي الصحي. (ar)
 • Elektronické zdravotnictví (eHealth) je systematické využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Zahrnuje v sobě řadu služeb a systémů pro podporu léčebně preventivní péče, diagnostiku, zdravotnickou správu. Kromě zdravotnictví je systém eHealth uplatněn všeobecně i v oblasti zdravého životního stylu. (cs)
 • E-Health (auch eHealth geschrieben), kurz für Electronic Health (englisch für auf elektronischer Datenverarbeitung basierende Gesundheit oder Gesundheitstelematik), ist ein Sammelbegriff für den Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen. Er bezeichnet alle Hilfsmittel und Dienstleistungen, bei denen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zum Einsatz kommen, und die der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung, Überwachung und Verwaltung im Gesundheitswesen dienen. (de)
 • eHealth (also written e-health) is a relatively recent healthcare practice supported by electronic processes and communication, dating back to at least 1999. Usage of the term varies as it covers not just "Internet medicine" as it was conceived during that time, but also "virtually everything related to computers and medicine". A study in 2005 found 51 unique definitions. Some argue that it is interchangeable with health informatics with a broad definition covering electronic/digital processes in health while others use it in the narrower sense of healthcare practice using the Internet. It can also include health applications and links on mobile phones, referred to as mHealth or m-Health. (en)
 • ESalud, e-Salud o cibermedicina alude a la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitaria así como la educación los conocimientos y las investigaciones en materia de salud. Está definida como “La ciencia que aplica las tecnologías de internet y las redes de cubrimiento globales en la medicina y la salud pública, estudia el impacto e implicaciones de Internet y evalúa los retos y oportunidades de la atención médica”.​ Se discute la simultaneidad del término con el de cuidados sanitarios informatizados o telemedicina. Sin embargo más que solaparse, estas modalidades se complementan correspondiendo a la eSalud una amplia variedad de servicios situados entre la medicina y los cuidados sanitarios tecnológicamente asistidos. La eSalud es un avance revolucionario para los profesionales de la salud, mediante la TICs mejor la calidez humana entre el paciente-doctor, buscando mejores procedimiento en el entorno pre-hospitalario y hospitalario. (es)
 • L’e-santé ou santé numérique ou information numérique sur la santé est un ensemble de technologies de communication des informations médicales qui permet aux personnes recevant des soins médicaux de participer à la gestion de leur santé en accédant à des informations médicales fiables. L'e-santé recouvre les domaines de la santé qui font intervenir les technologies de l'information et de la communication (TIC). Le terme e-santé regroupe ainsi un ensemble de techniques comme : la télé santé, la télémédecine, la m-santé (ensemble des objets connectés et des applications mobiles) et la robotique. Le terme «santé» est à prendre au sens large et comme l’OMS le souligne, ne concerne pas que les maladies et la personne malade mais est aussi relative à un état complet de bien-être physique, mental et social. Le développement de l’e-santé s'appuie sur un domaine scientifique particulier, l'informatique médicale (ou informatique de santé), domaine qui a des liens étroits avec l’informatique mais dont les problématiques sont spécifiques au domaine de la santé. L’e-santé est également particulièrement en lien avec l'électronique notamment dans le cadre des objets connectés en relation avec la santé. (fr)
 • L'e-health (scritto anche eHealth) è un termine relativamente recente utilizzato per indicare la pratica della salute attraverso il supporto di strumenti informatici, personale specializzato e tecniche di comunicazione medico-paziente. L'e-health è quindi il complesso delle risorse, soluzioni e tecnologie informatiche di rete applicate alla salute ed alla sanità. (it)
 • 이헬스(eHealth, 또는 e-health)는 의학이 개입하는 임상 현장이나 보건 영역에서 정보통신기술을 활용하는 개념을 의미한다. 이헬스의 이(e)는 전자(電子)를 뜻하는 electronic에서 유래하였다. 세계보건기구는 이헬스를 "정보통신기술을 건강에 이용하는 것"으로 정의하며, 이를 통해 건강 서비스의 효율성과 접근성, 질 관리를 도모한다. 일반적으로 이헬스는 기술(technology)의 맥락 속에서 건강과 연결지어지며, 기술은 이헬스를 구현하는 수단이자 이헬스 그 자체로 정의된다. 의료정보학과 기술 발달에 힘입어 이헬스는 전자의무기록, 원격의료, 모바일 헬스, 그리드 컴퓨팅 및 블록체인을 활용한 의료 기술 등과 같이 광범위한 분야를 포괄하고 있다. (ko)
 • e-Healthとは、情報通信技術を積極的に医療に導入することで個人の健康を高める取り組みである。 (ja)
 • E-health, telehealth of telegeneeskunde is het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten dienste van de gezondheidszorg. E-health omvat diverse technieken, projecten, services en systemen die op afstand werkzaam zijn, van oudsher vooral via de telefoonlijn, maar sinds de wijdere beschikbaarheid van breedbandverbindingen steeds meer via het internet. E-health kan personeelsdruk verminderen en kosten besparen. E-health is een toepassingsgebied van klinische informatiekunde, dat behoort tot het overkoepelende vakgebied medische informatiekunde. Doordat het fysieke contact ontbreekt, kan de zorgverlener geen gebruik maken van lichamelijk onderzoek of non-verbale communicatie maar is afhankelijk van wat de patiënt hem vertelt. Wel kunnen biometrische gegevens doorgezonden worden, bijvoorbeeld van een activiteitstracker. Diverse richtlijnen voor stellen dat zorgverlener en patiënt elkaar wel gezien moeten hebben. Gezien de onveiligheid van het internet kan privacygevoelige informatie bij onbevoegden terechtkomen. De term e-health kwam voor het eerst in 1999 voor in de wetenschappelijke literatuur. Door onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie worden richtlijnen opgesteld ter bevordering van e-health. In landen waar de afstanden groter zijn (Canada, VS) is e-health sterk aanwezig. In 2004 liep een proefproject in België met het Wit-Gele Kruis waarbij hulpbehoevende bejaarden en chronisch zieken op afstand (dus online) werden gevolgd. Onderzoek in Nederland wijst uit dat bij zorg op afstand het aantal verwijzingen van patiënten naar het ziekenhuis met 70 procent afneemt. Volgens sommige critici worden de voordelen van e-health veel te positief voorgesteld. Ook zou de definitie van e-health erg rommelig zijn. Zo laat men vaak ook de automatisering van onder andere ziekenhuizen en huisartsen onder e-health vallen. Een zwakke definitie maakt het erg moeilijk om het effect van e-health te meten. De artsenvereniging Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben elk richtlijnen doen verschijnen over het online doen van . (nl)
 • E-Saúde (também escrito eSaúde) é um termo relativamente recente para a prática de cuidados de saúde suportados por soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que datam de pelo menos 1999. O termo também é, por vezes, utilizado como sinônimo de telemedicina e telessaúde. O uso do termo varia: alguns diriam que é sinônimo para informática em saúde, com uma definição ampla que abrange processos eletrônicos / digitais na saúde, enquanto outros o utilizam no sentido mais estrito da prática de cuidados de saúde utilizando a Internet. Ele também pode incluir aplicativos de saúde e recursos de dispositivos móveis. Além disso, os recursos tecnológicos que são utilizados na área da saúde permitem o melhor desenvolvimento do atendimento ao paciente, como a agilidade com exames e resultados, e o tempo de recuperação reduzida do paciente. Essa ferramenta, além de se mostrar totalmente voltada ao benefício dos enfermos, cada passo do seu desenvolvimento se torna um aprimoramento na ciência, que consegue detectar doenças e suas curas com uma precisão maior. (pt)
 • e-zdrowie – wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Są to narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli, na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne , usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Pojęcie „e-zdrowie” obejmuje swoim zakresem wiele terminów, np.: * telemedycyna * telezdrowie/zdalna opieka medyczna * telematyka w opiece zdrowotnej * informatyka medyczna * zarządzanie informacjami o zdrowiu * technologie informacyjno-komunikacyjne w opiece zdrowotnej. Oprócz aplikacji komputerowych e-zdrowie obejmuje też poznawcze przetwarzanie informacji i zadania komunikacyjne dla praktyki medycznej, edukacji i badań. Istotą e-zdrowia jest to, że powinno ono wspomagać transformację procesów służby zdrowia z korzyścią dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej. (pl)
 • E-hälsa (skrivs ibland eHälsa) är vårdutövande som tar hjälp av elektroniska processer och kommunikation (sannolikt motsvarande: tar hjälp av Informatik). Begreppet kan omfatta en rad tjänster i gränslandet mellan medicin, sjukvård och informationsteknik, ibland sammanfattat som Hälsoinformatik (exempelvis e-journaler och elektroniska recept, hälsoinformation för patienter och , rehabilitering i mobilen, demensförebyggande appar, samt telemedicin). (sv)
 • Електро́нна медиц́ина (від англ. e-health; також е-медицина) — діяльність з використанням електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров'я та забезпечення оперативного доступу медичних працівників та пацієнтів до них. Е-медицина є відносно новим терміном охорони здоров'я за підтримки електронних процесів і комунікацій, що почав набувати розповсюдження у світі з 1999 року. З тих пір значення терміну постійно змінюється: деякі стверджують, що це термін, що заміняє термін комп'ютерні технології в медицині, а інші використовують його в більш вузькому сенсі практик охорони здоров'я з використанням Інтернету. Він також може включати в себе програми для слідкуванням здоров'ям на мобільні телефони, виокремлюється поняття мобільної медицини. Приблизно з 2011 року, у світі визнається все більша необхідність посиленого захисту спеціалізованих ресурсів е-медицини від кібератак, що вимагає розробки більш надійної інфраструктури в області електронної медицини, яка зможе витримати зростаючі загрози. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1547057 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 43391 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121308706 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الصحة الإلكترونية مفهوم يقصد به استغلال القطاع الصحي لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ضمن العالم الرقمي بتطبيقات كثيرة. ومن أبرز تطبيقاتها خدمة السجل الطبي الإلكتروني الموحد الذي يحتوي على المعلومات والبيانات الطبية الخاصة بكل مريض وإتاحة نقل هذه المعلومات الكترونياً ولحظيا عن طريق شبكات البيانات بين المرافق الطبية المختلفة. كما يشمل المفهوم نشر وتبادل المعلومات الطبية بين مختصي الميدان وإجراء العمليات الجراحية والرعاية الصحية عن بعد وهذا ما نسميه بالطب الاتصالي أو التطبيب عن بعد وكذلك تقنيات التصوير الاشعاعي والرقمي. وذلك لأغراض قد تكون إكلينيكية، إدارية، أو حتى تعليمية تثقيفية إذا تعلق الامر بنشر الوعي الصحي. (ar)
 • Elektronické zdravotnictví (eHealth) je systematické využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Zahrnuje v sobě řadu služeb a systémů pro podporu léčebně preventivní péče, diagnostiku, zdravotnickou správu. Kromě zdravotnictví je systém eHealth uplatněn všeobecně i v oblasti zdravého životního stylu. (cs)
 • E-Health (auch eHealth geschrieben), kurz für Electronic Health (englisch für auf elektronischer Datenverarbeitung basierende Gesundheit oder Gesundheitstelematik), ist ein Sammelbegriff für den Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen. Er bezeichnet alle Hilfsmittel und Dienstleistungen, bei denen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zum Einsatz kommen, und die der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung, Überwachung und Verwaltung im Gesundheitswesen dienen. (de)
 • eHealth (also written e-health) is a relatively recent healthcare practice supported by electronic processes and communication, dating back to at least 1999. Usage of the term varies as it covers not just "Internet medicine" as it was conceived during that time, but also "virtually everything related to computers and medicine". A study in 2005 found 51 unique definitions. Some argue that it is interchangeable with health informatics with a broad definition covering electronic/digital processes in health while others use it in the narrower sense of healthcare practice using the Internet. It can also include health applications and links on mobile phones, referred to as mHealth or m-Health. (en)
 • L'e-health (scritto anche eHealth) è un termine relativamente recente utilizzato per indicare la pratica della salute attraverso il supporto di strumenti informatici, personale specializzato e tecniche di comunicazione medico-paziente. L'e-health è quindi il complesso delle risorse, soluzioni e tecnologie informatiche di rete applicate alla salute ed alla sanità. (it)
 • 이헬스(eHealth, 또는 e-health)는 의학이 개입하는 임상 현장이나 보건 영역에서 정보통신기술을 활용하는 개념을 의미한다. 이헬스의 이(e)는 전자(電子)를 뜻하는 electronic에서 유래하였다. 세계보건기구는 이헬스를 "정보통신기술을 건강에 이용하는 것"으로 정의하며, 이를 통해 건강 서비스의 효율성과 접근성, 질 관리를 도모한다. 일반적으로 이헬스는 기술(technology)의 맥락 속에서 건강과 연결지어지며, 기술은 이헬스를 구현하는 수단이자 이헬스 그 자체로 정의된다. 의료정보학과 기술 발달에 힘입어 이헬스는 전자의무기록, 원격의료, 모바일 헬스, 그리드 컴퓨팅 및 블록체인을 활용한 의료 기술 등과 같이 광범위한 분야를 포괄하고 있다. (ko)
 • e-Healthとは、情報通信技術を積極的に医療に導入することで個人の健康を高める取り組みである。 (ja)
 • E-hälsa (skrivs ibland eHälsa) är vårdutövande som tar hjälp av elektroniska processer och kommunikation (sannolikt motsvarande: tar hjälp av Informatik). Begreppet kan omfatta en rad tjänster i gränslandet mellan medicin, sjukvård och informationsteknik, ibland sammanfattat som Hälsoinformatik (exempelvis e-journaler och elektroniska recept, hälsoinformation för patienter och , rehabilitering i mobilen, demensförebyggande appar, samt telemedicin). (sv)
 • ESalud, e-Salud o cibermedicina alude a la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitaria así como la educación los conocimientos y las investigaciones en materia de salud. Está definida como “La ciencia que aplica las tecnologías de internet y las redes de cubrimiento globales en la medicina y la salud pública, estudia el impacto e implicaciones de Internet y evalúa los retos y oportunidades de la atención médica”.​ Se discute la simultaneidad del término con el de cuidados sanitarios informatizados o telemedicina. Sin embargo más que solaparse, estas modalidades se complementan correspondiendo a la eSalud una amplia variedad de servicios situados entre la medicina y los cuidados sanitarios t (es)
 • L’e-santé ou santé numérique ou information numérique sur la santé est un ensemble de technologies de communication des informations médicales qui permet aux personnes recevant des soins médicaux de participer à la gestion de leur santé en accédant à des informations médicales fiables. L’e-santé est également particulièrement en lien avec l'électronique notamment dans le cadre des objets connectés en relation avec la santé. (fr)
 • e-zdrowie – wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Są to narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli, na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne , usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. (pl)
 • E-health, telehealth of telegeneeskunde is het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten dienste van de gezondheidszorg. E-health omvat diverse technieken, projecten, services en systemen die op afstand werkzaam zijn, van oudsher vooral via de telefoonlijn, maar sinds de wijdere beschikbaarheid van breedbandverbindingen steeds meer via het internet. E-health kan personeelsdruk verminderen en kosten besparen. E-health is een toepassingsgebied van klinische informatiekunde, dat behoort tot het overkoepelende vakgebied medische informatiekunde. (nl)
 • E-Saúde (também escrito eSaúde) é um termo relativamente recente para a prática de cuidados de saúde suportados por soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que datam de pelo menos 1999. O termo também é, por vezes, utilizado como sinônimo de telemedicina e telessaúde. O uso do termo varia: alguns diriam que é sinônimo para informática em saúde, com uma definição ampla que abrange processos eletrônicos / digitais na saúde, enquanto outros o utilizam no sentido mais estrito da prática de cuidados de saúde utilizando a Internet. Ele também pode incluir aplicativos de saúde e recursos de dispositivos móveis. (pt)
 • Електро́нна медиц́ина (від англ. e-health; також е-медицина) — діяльність з використанням електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров'я та забезпечення оперативного доступу медичних працівників та пацієнтів до них. (uk)
rdfs:label
 • صحة إلكترونية (ar)
 • Elektronické zdravotnictví (cs)
 • E-Health (de)
 • ESalud (es)
 • EHealth (en)
 • E-santé (fr)
 • E-health (it)
 • 이헬스 (ko)
 • E-Health (ja)
 • E-health (nl)
 • E-zdrowie (pl)
 • E-Saúde (pt)
 • E-hälsa (sv)
 • Е-медицина (uk)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:fields of
is dbp:industry of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License