An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A detachment (from the French détachement) is a military unit. It can either be detached from a larger unit for a specific function or (particularly in United States military usage) be a permanent unit smaller than a battalion. The term is often used to refer to a unit that is assigned to a different base from the parent unit. An example is the United States Army's 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (Airborne) (SFOD-D), commonly known as Delta Force by the general public.

Property Value
dbo:abstract
 • مفرزة هي وحدة عسكرية يمكنها أن تنفصل عن وحدتها الأكبر لكي تؤدي وظيفة محددة وغالبا ما يستخدم المصطلح للإشارة إلى الوحدة التي يتم تشكيلها على قاعدة مختلفة من وحدتها الأصلية. (ar)
 • Ein Detachement ist eine kleinere Truppenabteilung, die aus dem Verband eines größeren Heerkörpers zur Lösung einer selbständigen Kriegsaufgabe abgezweigt ist. Diese Aufgabe kann sein: Bedeckung eines Konvois, Beobachtung von feindlichen Truppen, Flankensicherung eines Heeres. Mit dem Begriff Detachement ist meist der Umstand verknüpft, dass das betreffende Truppenkorps wegen der selbständigen Aufgabe aus Abteilungen verschiedener Waffengattungen zusammengesetzt ist. Die Bildung eines Detachements schwächt immer die Haupttruppe und wird daher nur nach eingehender Prüfung der Notwendigkeit durchgeführt. (de)
 • Taĉmento laŭ esperantlingvaj vortaroj kiel PIV aŭ Reta Vortaro estas "homgrupo komisiita pri iu misio aŭ tasko". Povas temi en armea senco pri laŭ difino de Reta Vortaro "parto de regimento marŝanta aŭ operacianta izole" respektive laŭ priskribo de PIV pri "elemento de trupo, armeo aŭ floto, al kiu oni komisiis apartan mision", en pli ĝenerala senco pri "aro da homoj farantaj apartan laboron, aŭ periode laborantaj dum alia aro ripozas" (ekzemplo estus citaĵo "kun studentaj konstrutaĉmentoj mi estis en Saĥalin" el la verkaĵo Oni ne pafas en Jamburg, ĉapitro 18a, p. 108a, de Mikaelo Bronŝtejn, aŭ la koncepto de fajrobrigado), aŭ en sporta konteksto pri "kunludantoj en konkurso". Apartaj formoj de taĉmentoj estas gvardio kaj pikedo, aparta antikva batalaranĝo de taĉmento la formo de falango. (eo)
 • A detachment (from the French détachement) is a military unit. It can either be detached from a larger unit for a specific function or (particularly in United States military usage) be a permanent unit smaller than a battalion. The term is often used to refer to a unit that is assigned to a different base from the parent unit. An example is the United States Army's 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (Airborne) (SFOD-D), commonly known as Delta Force by the general public. Detachment is also the term used as the collective noun for personnel manning an artillery piece (e.g. gun detachment). (en)
 • Destacamento (del francés détachement) designa comúnmente la fracción de tropa, más o menos numerosa, que se separa eventualmente del núcleo principal de fuerzas a las que pertenece, para cumplir una misión especial de orden secundario a tal distancia del mismo, que la imposibilita, por lo regular, de tomar parte inmediata en los combates que aquel sostenga.Algunos llaman guerra de destacamentos a la que se desarrolla en zonas alejadas del teatro principal de operaciones, y no se propone más que objetivos secundarios para los que se requiere el empleo de columnas relativamente pequeñas. La misión de proteger las líneas de las comunicaciones, de observar, bloquear o sitiar las plazas fuertes, de perseguir partidas y guerrillas, y otras muchas que suelen aumentar a medida que se prolonga la lucha, son otros tantos objetivos propios de este género de operaciones. En el Ejército Argentino, y en otros ejércitos tales como el peruano, un destacamento de armas combinadas es una unidad compuesta por la reunión bajo un solo comando de unidades de combate y de apoyo, de diferentes armas y servicios. (es)
 • Un détachement est en général une unité temporaire constituée pour effectuer une mission particulière loin de sa formation d'origine. À noter que ce terme est également utilisé lorsqu'un personnel quitte son unité de manière temporaire (par exemple pour un stage) ou permanente (nouvelle affectation). (fr)
 • Detasemen merupakan satuan atau unit dalam militer atau polisi yang dilepaskan dari unit yang lebih besar untuk fungsi tertentu atau tugas tertentu baik secara permanen maupun sementara. Detasemen dalam militer biasanya merupakan unit yang lebih kecil dari batalion. Istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada unit yang dapat ditugaskan ke basis yang berbeda dari unit induk. Istilah Detasemen berasal dari bahasa Prancis yakni détachement. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, detasemen merupakan satuan yang berada di suatu tempat untuk menjalankan tugas yang bersifat sementara. (in)
 • 분견대(分遣隊, 프랑스어: détachement), 파견대(派遣隊)는 특정한 작전이나 임무를 위해 일시적으로 본래 지휘계통에서 벗어나 독립적인 행동하는 군사 조직이다. 미국 육군에서는 대대 이하 규모의 영구적인 분견대가 존재하기도 하는데, 미국의 델타포스가 대표적이다. (ko)
 • 支隊(したい)もしくは分遣隊(ぶんけんたい)、派遣隊(はけんたい)とは、軍隊において特別の作戦任務に基づいて、一時的に本来の指揮系統から独立して行動する部隊のことをいう。陸軍の場合、小部隊でも独立した戦闘力を与えるために、戦闘団と同様な諸兵科連合部隊として編成することが通常である。規模は大隊級から旅団級まで任務によって様々である。 大日本帝国陸軍の場合、支隊長の名前にちなんで「秋山支隊」のように命名するか、配置された地名にちなんで「ビコール支隊」のように命名することが一般的であるが、基幹部隊の編成地が仙台であることから仙台城の雅称「青葉城」から取った「」のような、愛称的な命名である場合もある。 また、アメリカ陸軍などでは、恒常的な編制の場合でも、大隊以下の規模の小部隊や特殊な性質を持つ独立性の高い部隊に対して支隊(Detachment)の名称を用いることがある。「民間検閲支隊」や「第1特殊部隊デルタ作戦分遣隊」などの例がある。 (ja)
 • No meio militar, o termo destacamento é usado para designar uma parte de uma determinada força separada de sua organização principal para cumprir uma missão em outra área, com efetivo, normalmente, reduzido e com organização variável, conforme a exigência da situação. Nas Forças Armadas, em particular no Exército, as frações de operações especiais como as de comandos e de forças especiais são organizadas em destacamentos. (pt)
 • Detachement (från franska: détacher, "avskilja"), är en mindre militär truppstyrka som avskilts (detacherats) från en större militär avdelning för ett specifikt ändamål. Operativt utsänds ett detachement vanligen för att rekognoscera, störa eller vilseleda fienden, erövra viktiga punkter i terrängen, skydda den egna styrkans flanker, indriva eller hindra fiendens indrivande av rekvisitioner och , eller skydda eller anfalla transporter. I militär fredsorganisation används begreppet detachement också i en betydelse som närmast kan liknas med "filial". (sv)
 • Деташемент (фр. détachement «отряд, подразделение») — временное формирование войск и сил, выделяемое из состава более крупного формирования для выполнения специальной задачи, отделение части флота (отряда), эскадры и тому подобное для выполнения особых задач или самостоятельных операций. В литературе также встречается — деташамент. ... . А егда бывает малые деташементы командрованные из полков, либо чинити какой поиск, или наряжены бывают для конвоя, и к таким штандартов, знамен и пушек не дается. — Глава шестая «Устава воинского», изданного Петром Великим, 30 марта 1716 года. С понятием деташемент связывается обыкновенно то обстоятельство, что в выделенном отряде представлены различные рода войск и сил. В качестве одного из примеров можно указать на деташемент генерала Г. К. Г. Тотлебена, штурмовавшего в октябре 1760 года Берлин: его корпус состоял как из кавалеристов (казаки, гусары, конные гренадеры), так и пехотинцев (гренадеры) и отряда полевой артиллерии. Термин «деташемент» особенно активно употреблялся в русской литературе XVIII века. В современном английском языке «detachment» имеет много значений, так в военном деле слово может означать: * командирование, откомандирование, отправка (отряда войск или кораблей со специальным заданием); * отряд войск или кораблей (отправленных на специальное задание); * орудийный, миномётный расчёт. В других делах слово имеет иное значение (См. ниже викисловарь). (ru)
dbo:wikiPageID
 • 3560948 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 1837 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 934629334 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • مفرزة هي وحدة عسكرية يمكنها أن تنفصل عن وحدتها الأكبر لكي تؤدي وظيفة محددة وغالبا ما يستخدم المصطلح للإشارة إلى الوحدة التي يتم تشكيلها على قاعدة مختلفة من وحدتها الأصلية. (ar)
 • Taĉmento laŭ esperantlingvaj vortaroj kiel PIV aŭ Reta Vortaro estas "homgrupo komisiita pri iu misio aŭ tasko". Povas temi en armea senco pri laŭ difino de Reta Vortaro "parto de regimento marŝanta aŭ operacianta izole" respektive laŭ priskribo de PIV pri "elemento de trupo, armeo aŭ floto, al kiu oni komisiis apartan mision", en pli ĝenerala senco pri "aro da homoj farantaj apartan laboron, aŭ periode laborantaj dum alia aro ripozas" (ekzemplo estus citaĵo "kun studentaj konstrutaĉmentoj mi estis en Saĥalin" el la verkaĵo Oni ne pafas en Jamburg, ĉapitro 18a, p. 108a, de Mikaelo Bronŝtejn, aŭ la koncepto de fajrobrigado), aŭ en sporta konteksto pri "kunludantoj en konkurso". Apartaj formoj de taĉmentoj estas gvardio kaj pikedo, aparta antikva batalaranĝo de taĉmento la formo de falango. (eo)
 • Un détachement est en général une unité temporaire constituée pour effectuer une mission particulière loin de sa formation d'origine. À noter que ce terme est également utilisé lorsqu'un personnel quitte son unité de manière temporaire (par exemple pour un stage) ou permanente (nouvelle affectation). (fr)
 • Detasemen merupakan satuan atau unit dalam militer atau polisi yang dilepaskan dari unit yang lebih besar untuk fungsi tertentu atau tugas tertentu baik secara permanen maupun sementara. Detasemen dalam militer biasanya merupakan unit yang lebih kecil dari batalion. Istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada unit yang dapat ditugaskan ke basis yang berbeda dari unit induk. Istilah Detasemen berasal dari bahasa Prancis yakni détachement. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, detasemen merupakan satuan yang berada di suatu tempat untuk menjalankan tugas yang bersifat sementara. (in)
 • 분견대(分遣隊, 프랑스어: détachement), 파견대(派遣隊)는 특정한 작전이나 임무를 위해 일시적으로 본래 지휘계통에서 벗어나 독립적인 행동하는 군사 조직이다. 미국 육군에서는 대대 이하 규모의 영구적인 분견대가 존재하기도 하는데, 미국의 델타포스가 대표적이다. (ko)
 • 支隊(したい)もしくは分遣隊(ぶんけんたい)、派遣隊(はけんたい)とは、軍隊において特別の作戦任務に基づいて、一時的に本来の指揮系統から独立して行動する部隊のことをいう。陸軍の場合、小部隊でも独立した戦闘力を与えるために、戦闘団と同様な諸兵科連合部隊として編成することが通常である。規模は大隊級から旅団級まで任務によって様々である。 大日本帝国陸軍の場合、支隊長の名前にちなんで「秋山支隊」のように命名するか、配置された地名にちなんで「ビコール支隊」のように命名することが一般的であるが、基幹部隊の編成地が仙台であることから仙台城の雅称「青葉城」から取った「」のような、愛称的な命名である場合もある。 また、アメリカ陸軍などでは、恒常的な編制の場合でも、大隊以下の規模の小部隊や特殊な性質を持つ独立性の高い部隊に対して支隊(Detachment)の名称を用いることがある。「民間検閲支隊」や「第1特殊部隊デルタ作戦分遣隊」などの例がある。 (ja)
 • No meio militar, o termo destacamento é usado para designar uma parte de uma determinada força separada de sua organização principal para cumprir uma missão em outra área, com efetivo, normalmente, reduzido e com organização variável, conforme a exigência da situação. Nas Forças Armadas, em particular no Exército, as frações de operações especiais como as de comandos e de forças especiais são organizadas em destacamentos. (pt)
 • Detachement (från franska: détacher, "avskilja"), är en mindre militär truppstyrka som avskilts (detacherats) från en större militär avdelning för ett specifikt ändamål. Operativt utsänds ett detachement vanligen för att rekognoscera, störa eller vilseleda fienden, erövra viktiga punkter i terrängen, skydda den egna styrkans flanker, indriva eller hindra fiendens indrivande av rekvisitioner och , eller skydda eller anfalla transporter. I militär fredsorganisation används begreppet detachement också i en betydelse som närmast kan liknas med "filial". (sv)
 • Ein Detachement ist eine kleinere Truppenabteilung, die aus dem Verband eines größeren Heerkörpers zur Lösung einer selbständigen Kriegsaufgabe abgezweigt ist. Diese Aufgabe kann sein: Bedeckung eines Konvois, Beobachtung von feindlichen Truppen, Flankensicherung eines Heeres. Mit dem Begriff Detachement ist meist der Umstand verknüpft, dass das betreffende Truppenkorps wegen der selbständigen Aufgabe aus Abteilungen verschiedener Waffengattungen zusammengesetzt ist. (de)
 • A detachment (from the French détachement) is a military unit. It can either be detached from a larger unit for a specific function or (particularly in United States military usage) be a permanent unit smaller than a battalion. The term is often used to refer to a unit that is assigned to a different base from the parent unit. An example is the United States Army's 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (Airborne) (SFOD-D), commonly known as Delta Force by the general public. (en)
 • Destacamento (del francés détachement) designa comúnmente la fracción de tropa, más o menos numerosa, que se separa eventualmente del núcleo principal de fuerzas a las que pertenece, para cumplir una misión especial de orden secundario a tal distancia del mismo, que la imposibilita, por lo regular, de tomar parte inmediata en los combates que aquel sostenga.Algunos llaman guerra de destacamentos a la que se desarrolla en zonas alejadas del teatro principal de operaciones, y no se propone más que objetivos secundarios para los que se requiere el empleo de columnas relativamente pequeñas. (es)
 • Деташемент (фр. détachement «отряд, подразделение») — временное формирование войск и сил, выделяемое из состава более крупного формирования для выполнения специальной задачи, отделение части флота (отряда), эскадры и тому подобное для выполнения особых задач или самостоятельных операций. В литературе также встречается — деташамент. ... . А егда бывает малые деташементы командрованные из полков, либо чинити какой поиск, или наряжены бывают для конвоя, и к таким штандартов, знамен и пушек не дается. — Глава шестая «Устава воинского», изданного Петром Великим, 30 марта 1716 года. (ru)
rdfs:label
 • مفرزة (عسكرية) (ar)
 • Detachement (de)
 • Taĉmento (eo)
 • Destacamento (es)
 • Detachment (military) (en)
 • Détachement (militaire) (fr)
 • Detasemen (in)
 • 분견대 (ko)
 • 支隊 (ja)
 • Destacamento (pt)
 • Деташемент (ru)
 • Detachement (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:role of
is dbp:size of
is dbp:specialization of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License