In computer science, a data structure is a data organization, management, and storage format that enables efficient access and modification. More precisely, a data structure is a collection of data values, the relationships among them, and the functions or operations that can be applied to the data.

Property Value
dbo:abstract
 • في هندسة البرمجيات، فإن بنية البيانات هي طريقة خاصة لتخزين وتنظيم البيانات في الحاسوب بحيث يمكن استخدامها . تناسب أنواع مختلفة من هياكل البيانات أنواع مختلفة من التطبيقات، وبعضها مخصص بدرجة عالية لبعض المهام المحددة. على سبيل المثال، الأشجار(trees) بشكل خاص مناسبة تماما لتنفيذ قواعد البيانات ، في حين تنفيذ المترجم عادة ما يستخدم جداول الهاش للبحث عن المعرفات. وتستخدم هياكل البيانات في كل برنامج تقريبا أو نظام برمجيات. هناك هياكل بيانات محددة تعتبر من المكونات الأساسية للكثير من الخوارزميات الفعالة، وتجعل من الممكن إدارة كميات ضخمة من البيانات، مثل قواعد البيانات الكبيرة . بعض طرق التصميم الرسمية ولغات البرمجة تأكيد على أهمية هياكل البيانات، بدلا من الخوارزميات، كعامل تنظيم رئيسي في تصميم البرمجيات. (ar)
 • En programació, una estructura de dades és una forma d'organitzar un conjunt de dades elementals amb l'objectiu de facilitar la seva manipulació. Una dada elemental és la mínima informació que es té en un sistema. Una estructura de dades defineix l'organització i d'aquestsi un conjunt d'operacions que es poden realitzar sobre ells. Les operacions bàsiques són: * Alta, addicionar un nou valor a l'estructura. * Baixa, esborrar un valor de l'estructura. * Recerca, trobar un determinat valor en l'estructura per a realitzar una operació amb aquest valor, en forma seqüencial o binari (sempre que les dades estiguen ordenats). Altres operacions que es poden realitzar són: * Ordenament, dels elements pertanyents a l'estructura. * Aparellament, donades dues estructures originar una nova ordenada i que continga a les apariades. Cada estructura ofereix avantatges i desavantatges en relació a la simplicitat i eficiència per a la realització de cada operació. D'aquesta forma, l'elecció de l'estructura de dades apropiada per a cada problema depèn de factors com la freqüència i l'ordre que es realitza cada operació sobre les dades. (ca)
 • V matematické informatice a programování představuje datová struktura konkrétní způsob organizace dat v paměti počítače, který zajišťuje, aby mohla data být používána efektivně.Datová struktura umožňuje uchovávat a zpracovávat množinu dat stejného typu nebo různorodých, ale logicky souvisejících dat. Termín „datová struktura“ může mít několik příbuzných významů: * abstraktní datový typ, * implementace abstraktního datového typu, * instance datového typu, například konkrétní seznam. Datové struktury mohou implementovat jeden nebo více abstraktních datových typů (ADT). Abstraktní datový typ je abstrakce datové struktury; je určen operacemi, které nad ním mohou být prováděny (kontraktem), a matematickými vlastnostmi těchto operací (včetně jejich paměťové a časové složitosti). Datová struktura pak je konkrétní implementací kontraktu. Datová struktura poskytuje sadu operací pro vkládání, vyhledávání, aktualizování a mazání dat. Tento soubor operací tvoří rozhraní datové struktury. Efektivitu datové struktury nelze posuzovat odděleně od těchto operací. Ukládání a vyhledávání může být prováděno nad daty uloženými v hlavní paměti nebo v sekundární paměti; podle typu paměti volíme vhodné datové struktury a algoritmy. Při vývoji softwaru závisí složitost implementace a rychlost práce výsledného programu na správném výběru datových struktur. Pro různé druhy aplikací se hodí různé typy datových struktur. Některé datové struktury jsou úzce specializovány pro určité úkoly. Například databázové systémy obvykle spoléhají na indexy ukládané pomocí B-stromů. Pokročilé datové struktury poskytují prostředky pro efektivní správu velkého množství dat. Efektivní datové struktury jsou klíčem k návrhu efektivních algoritmů. Některé formální konstrukční metody a programovací jazyky zdůrazňují datové struktury (spíše než algoritmy) jako klíčový organizační faktor při návrhu softwaru. Datové struktury jsou obvykle založeny na schopnosti počítače načítat a ukládat data na jakékoliv místo v paměti, určené ukazatelem, což je bitový řetězec, představující adresu v paměti. Tento ukazatel může být sám uložen v paměti a manipulován programem. Například datové struktury pole a záznam jsou založeny na výpočtu adresy datových položek pomocí aritmetických operací, zatímco spojové seznamy jsou založeny na ukládání adres datových položek v rámci struktury samotné. Mnoho datových struktur používá oba principy, někdy kombinované netriviálním způsobem. Mnohé klasické datové struktury jsou obsaženy buď ve standardních knihovnách programovacích jazyků nebo vestavěny přímo v programovacích jazycích. Například datová struktura hašovací tabulka je vestavěna do většiny skriptovacích jazyků. Kritéria pro návrh datových struktur: * rychlost čtení (včetně nalezení dat), * rychlost zápisu (operace vložení, mazání, aktualizace), * paměťová náročnost, * náročnost implementace (čím komplikovanější algoritmus, tím větší pravděpodobnost chyby). (cs)
 • Στην πληροφορική, η έννοια της δομής δεδομένων αναφέρεται στους διαφορετικούς δυνατούς τρόπους οργάνωσης και αποθήκευσης δεδομένων μέσα σε έναν υπολογιστή, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά. Για παράδειγμα ένα σύνολο από δεδομένα μπορεί να αποθηκευτεί σε δομή πίνακα, στοίβας, , , ουράς και ούτω καθ εξής. Σε συγκεκριμένες εφαρμογές χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες δομές δεδομένων, δηλαδή αυτές που είναι οι πιο αποδοτικές αλγοριθμικά για το κάθε είδος εφαρμογής. Για παράδειγμα, τα Β-δέντρα χρησιμοποιούνται σε υλοποιήσεις βάσεων δεδομένων. Δομές δεδομένων χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα ή σύστημα λογισμικού. Παρέχουν έναν τρόπο αποδοτικής διαχείρισης τεράστιου όγκου δεδομένων, όπως μεγάλες βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες ευρετηρίου στο διαδίκτυο. Οι αποδοτικές δομές δεδομένων θεωρούνται συχνά ιδιαίτερα σημαντικές στη δημιουργία ενός αποδοτικού αλγορίθμου, σε τέτοιο βαθμό, ώστε κάποιες μέθοδοι σχεδίασης και γλώσσες προγραμματισμού δίνουν έμφαση σε δομές δεδομένων, παρά σε αλγορίθμους, ως το βασικό κριτήριο σχεδίασης λογισμικού. (el)
 • In computer science, a data structure is a data organization, management, and storage format that enables efficient access and modification. More precisely, a data structure is a collection of data values, the relationships among them, and the functions or operations that can be applied to the data. (en)
 • Datumstrukturo estas programpeco, ebliganta konservi kaj prilabori aron da samtipaj aŭ logike interrilataj datumoj en komputil(ar)o. Por aldono, forigo, atingo aŭ ŝanĝado de la komponantaj datumoj la datumstrukturo disponigas aron da funkcioj aŭ operacioj. Internacie la terminoj respondaj al la angla data structure povas havi plurajn parencajn, tamen ja malsamajn signifojn, interalie: 1. * Abstrakta datumtipo 2. * Konkreta realigo de iu abstrakta datumtipo (rekomendinda signifo) 3. * Ekzemplero de malsimpla datumo, ekz-e iu individua ligillisto. Kroma komplikaĵo estas la tradicia misuzo de la tre ĝenerala vorto angle structure por la speciala nocio rikordo en C kaj ties posteuloj. Datumstrukturojn oni konstruas el bazaj datumtipoj kaj iliaj operacioj en la uzata programlingvo. Multaj gravaj datumstrukturoj disponeblas en programlingvaj bibliotekoj aŭ estas enkonstruitaj en programlingvon mem. Ekz-e la datumstrukturo «hakettabelo» estas enkonstruita en la programlingvojn Lua, Perl, Python, Ruby, Tcl k.a. La bazaj konstruaj blokoj por pliparto da datumstrukturoj inkludas masivajn tabelojn, rikordojn, referencojn. (eo)
 • En ciencias de la computación, una estructura de datos es una forma particular de organizar datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Diferentes tipos de estructuras de datos son adecuados para diferentes tipos de aplicaciones, y algunos son altamente especializados para tareas específicas. Las estructuras de datos son un medio para manejar grandes cantidades de datos de manera eficiente para usos tales como grandes bases de datos y servicios de indización de Internet. Por lo general, las estructuras de datos eficientes son clave para diseñar algoritmos eficientes. Algunos métodos formales de diseño y lenguajes de programación destacan las estructuras de datos, en lugar de los algoritmos, como el factor clave de organización en el diseño de software. (es)
 • In der Informatik und Softwaretechnik ist eine Datenstruktur ein Objekt, welches zur Speicherung und Organisation von Daten dient. Es handelt sich um eine Struktur, weil die Daten in einer bestimmten Art und Weise angeordnet und verknüpft werden, um den Zugriff auf sie und ihre Verwaltung effizient zu ermöglichen. Datenstrukturen sind nicht nur durch die enthaltenen Daten charakterisiert, sondern vor allem durch die Operationen auf diesen Daten, die Zugriff und Verwaltung ermöglichen und realisieren. (de)
 • Dalam istilah ilmu komputer, sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna (user) ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan (record). Lebar kolom untuk data dapat berubah dan bervariasi. Ada kolom yang lebarnya berubah secara dinamis sesuai masukan dari pengguna, dan juga ada kolom yang lebarnya tetap. Dengan sifatnya ini, sebuah struktur data dapat diterapkan untuk pengolahan database (misalnya untuk keperluan data keuangan) atau untuk pengolah kata (word processor) yang kolomnya berubah secara dinamis. Contoh struktur data dapat dilihat pada berkas-berkas lembar-sebar (spreadsheet), pangkal-data (database), pengolahan kata, citra yang dipampat (dikompres), juga pemampatan berkas dengan teknik tertentu yang memanfaatkan struktur data. (in)
 • En informatique, une structure de données est une manière d'organiser les données pour les traiter plus facilement. Une structure de données est une mise en œuvre concrète d'un type abstrait. (fr)
 • In informatica, una struttura dati è un'entità usata per organizzare un insieme di dati all'interno della memoria del computer, ed eventualmente per memorizzarli in una memoria di massa.La scelta delle strutture dati da utilizzare è strettamente legata a quella degli algoritmi; per questo, spesso essi vengono considerati insieme. Infatti, la scelta della struttura dati influisce inevitabilmente sull'efficienza degli algoritmi che la manipolano. La struttura dati è un metodo di organizzazione dati, quindi prescinde da ciò che è effettivamente contenuto. Ciascun linguaggio di programmazione offre strumenti, più o meno sofisticati, per definire strutture dati, ovvero aggregare dati di tipo omogeneo o eterogeneo. Questi strumenti sono tipicamente componibili. Più formalmente, i linguaggi forniscono un insieme predefinito di tipi di dato elementari, e le strutture dati sono strumenti per costruire tipi di dati aggregati più complessi. L'operazione di costruzione di una variabile di un tipo di dati complesso è detta "istanziazione", e può avvenire sia durante la compilazione del programma (compile time) sia durante la sua esecuzione (runtime). Le strutture di dati si differenziano prima di tutto in base alle operazioni che si possono effettuare su di esse e alle prestazioni offerte. Questo permette di studiare un'astrazione dall'implementazione. (it)
 • データ構造(データこうぞう、英: data structure)は、計算機科学において、データの集まりをコンピュータの中で効果的に扱うため、一定の形式に系統立てて格納するときの形式のことである。 ソフトウェア開発において、データ構造についてどのような設計を行うかは、プログラム(アルゴリズム)の効率に大きく影響する。そのため、さまざまなデータ構造が考え出されている。 多くのプログラムの設計において、データ構造の選択は主要な問題である。これは大規模システムの構築において、実装の困難さや質、最終的なパフォーマンスはベストのデータ構造を選択したかどうかに大きく依存してきたという経験の結果である。多くの場合、データ構造が決まれば、利用するアルゴリズムは比較的自明に決まる。しかし場合によっては、順番が逆になる。つまり、与えられた仕事をこなす最適なアルゴリズムを使うために、そのアルゴリズムが前提としている特定のデータ構造が選択される。いずれにしても適切なデータ構造の選択は極めて重要である。 この洞察は、多くの定式化された設計手法やプログラミング言語において、データ構造がアルゴリズムよりもキーとなる構成要素となっていることに現れている。大半の言語は異なるアプリケーションにおいてデータ構造を安全に再利用できるよう、実装の詳細をインターフェイスの背後に隠蔽するような、モジュール化のしくみを備えている。C++やJavaといったオブジェクト指向プログラミング言語はクラスをこの目的に用いている。 データ構造は専門的な、あるいは非専門的な(すなわち、あらゆる)プログラミングにとって非常に重要なので、C++におけるSTLや、Java API、および.NET Frameworkのようなプログラミング言語の標準ライブラリや環境において多くのデータ構造がサポートされている。 データ構造が実装を表すのかインターフェースを表すのかについてはいくらか議論がある。どのように見えるかは相対的な問題なのかもしれない。データ構造は2つの関数の間にあるインターフェイスとして見ることもできるし、データ型に基づいて構成されたストレージにアクセスする方法を実装したものとして見ることもできる。 (ja)
 • 자료구조(資料構造, 영어: data structure)는 컴퓨터 과학에서 접근 및 수정을 가능케 하는 자료의 조직, 관리, 저장을 의미한다. 더 정확히 말해, 자료 구조는 데이터 값의 모임, 또 데이터 간의 관계, 그리고 데이터에 적용할 수 있는 함수나 명령을 의미한다. 신중히 선택한 자료구조는 보다 효율적인 알고리즘을 사용할 수 있게 한다. 이러한 자료구조의 선택문제는 대개 추상 자료형의 선택으로부터 시작하는 경우가 많다. 효과적으로 설계된 자료구조는 실행시간 혹은 메모리 용량과 같은 자원을 최소한으로 사용하면서 연산을 수행하도록 해준다. 자료구조에는 여러 종류가 있으며, 이러한 각각의 자료구조는 각자의 연산 및 목적에 맞추어져 있다. 예를 들어 B-트리는 데이터베이스에 효율적이며, 라우팅 테이블은 네트워크(인터넷, 인트라넷)에 일반적이다. 다양한 프로그램을 설계할 때, 어떠한 자료구조를 선택할지는 가장 우선적으로 고려되어야 한다. 이는 큰 시스템을 제작할 때 구현의 난이도나 최종 결과물의 성능이 자료구조에 크게 의존한다는 것을 많은 경험이 뒷받침하기 때문이다. 일단 자료구조가 선택되면 적용할 알고리즘은 상대적으로 명확해지기 마련이다. 때로는 반대 순서로 정해지기도 하는데, 이는 목표로 하는 연산이 특정한 알고리즘을 반드시 필요로 하며, 해당 알고리즘은 특정 자료구조에서 가장 나은 성능을 발휘할 때와 같은 경우이다. 어떠한 경우든, 적절한 자료구조의 선택은 필수적이다. 이러한 관점은 알고리즘보다 자료구조가 보다 중요한 요소로 적용되는 많은 정형화된 개발론 그리고 프로그래밍 언어의 개발을 촉발시켰다. 대부분의 언어는 일정 수준의 모듈개념을 가지고 있으며, 이는 자료구조가 검증된 구현은 감춘 채 인터페이스만을 이용하여 다양한 프로그램에서 사용되는 것을 가능하게 해준다. C++, 자바와 같은 객체지향 프로그래밍 언어는 특별히 이러한 목적으로 객체를 사용한다. 이러한 자료구조의 중요성으로 말미암아, 최근의 프로그래밍 언어 및 개발 환경은 다양한 표준 라이브러리를 제공하고 있다. 예로, C++의 표준 템플릿 라이브러리나 자바의 자바 API, 마이크로소프트 .NET과 같은 것들을 들 수 있다. 자료구조에서 가장 기초적인 단위는 행렬, 레코드, 유니온, 참조와 같은 것이다. 예를 들어, Nullable 참조는 참조와 유니온의 조합으로 나타낼 수 있으며, 가장 단순한 자료구조 가운데 하나인 연결 리스트는 레코드와 Nullable 참조로 나타낼 수 있다. (ko)
 • Struktura danych (ang. data structure) – sposób przechowywania danych w pamięci komputera. Na strukturach danych operują algorytmy. Podczas implementacji programu programista często staje przed wyborem między różnymi strukturami danych, aby uzyskać pożądany efekt. Odpowiedni wybór może zmniejszyć złożoność obliczeniową, ale z drugiej strony trudność implementacji danej struktury może stanowić istotną przeszkodę. Ponieważ struktury danych są w programie rzeczą szczególnie istotną, wiele języków programowania wspiera programistę, dostarczając bibliotekę standardową z zaimplementowanymi różnorodnymi strukturami danych. Można tu wymienić Standard Template Library w C++, API języka Java oraz platformę .NET. Próbą połączenia idei struktur danych i algorytmów jest pomysł programowania obiektowego. (pl)
 • Een datastructuur is in de informatica een manier waarop de elementen (in dit verband ook wel componenten, delen of items genoemd) van een samengestelde variabele samenhangen. De structuur bepaalt de wijze waarop de elementen selecteerbaar zijn, en daarmee op welke wijze en met welke mate van efficiëntie gegevens kunnen worden opgeslagen, gewijzigd en teruggevonden. Verder kunnen datastructuren worden gecombineerd tot complexere datastructuren. (nl)
 • Uma estrutura de dados (ED), em ciência da computação, éuma coleção tanto de valores (e seus relacionamentos) quanto de operações (sobre os valores e estruturas decorrentes).É uma implementação concreta de um tipo abstrato de dado (TAD) ou um tipo de dado (TD) básico ou primitivo.Assim, o termo ED pode ser considerado sinônimo de TD, se considerado TAD um hipônimo de TD, isto é, se um TAD for um TD. Critérios para escolha e estudo de uma estrutura de dados incluem eficiência para buscas e padrões específicos de acesso,necessidades especiais para manejo de grandes volumes (veja big data),ou a simplicidade de implementação e uso.Ou seja, EDs eficientes são cruciais para a elaboração de algoritmos,diversas linguagens possuem ênfase nas EDs, como evidenciado pela POO,e aplicações distintas usufruem de ou requerem EDs específicas(e.g. um compilador usa uma tabela de dispersão paraidentificadores e namespaces, enquanto umaÁrvore B ou (en) é apropriada para acessos randômicos). Em termos de EDs, os TDs e TADs são definidos indiretamente pelas operaçõese usos, e propriedades destas operações e usos: e.g. o custo computacionale o espaço que pode representar e ocupa na memória. (pt)
 • Структура данных (англ. data structure) — программная единица, позволяющая хранить и обрабатывать множество однотипных и/или логически связанных данных в вычислительной технике. Для добавления, поиска, изменения и удаления данных структура данных предоставляет некоторый набор функций, составляющих её интерфейс. Термин «структура данных» может иметь несколько близких, но тем не менее различных значений: * Абстрактный тип данных; * Реализация какого-либо абстрактного типа данных; * Экземпляр типа данных, например, конкретный список; * В контексте функционального программирования — уникальная единица (англ. unique identity), сохраняющаяся при изменениях. О ней неформально говорят как об одной структуре данных, несмотря на возможное наличие различных версий. Структуры данных формируются с помощью типов данных, ссылок и операций над ними в выбранном языке программирования. Различные виды структур данных подходят для различных приложений; некоторые из них имеют узкую специализацию для определённых задач. Например, B-деревья обычно подходят для создания баз данных, в то время как хеш-таблицы используются повсеместно для создания различного рода словарей, например, для отображения доменных имён в интернет-адреса компьютеров. При разработке программного обеспечения сложность реализации и качество работы программ существенно зависят от правильного выбора структур данных. Это понимание дало начало формальным методам разработки и языкам программирования, в которых именно структуры данных, а не алгоритмы, ставятся во главу архитектуры программного средства. Большая часть таких языков обладает определённым типом модульности, позволяющим структурам данных безопасно переиспользоваться в различных приложениях. Объектно-ориентированные языки, такие как Java, C# и C++, являются примерами такого подхода. Многие классические структуры данных представлены в стандартных библиотеках языков программирования или непосредственно встроены в языки программирования. Например, структура данных хеш-таблица встроена в языки программирования Lua, Perl, Python, Ruby, Tcl и др. Широко используется стандартная библиотека шаблонов (STL) языка C++. Фундаментальными строительными блоками для большей части структур данных являются массивы, записи (struct в Си и record в Паскале), размеченные объединения (union в Си) и ссылки. Например, двусвязный список может быть построен с помощью записей и ссылок, где каждая запись (узел) будет хранить данные и ссылки на «левый» и «правый» узлы. (ru)
 • Datastruktur syftar inom datavetenskap på en strukturering av data på ett sådant sätt att en dator på ett effektivt sätt kan lagra och komma åt närbesläktad data. Den enklaste datastrukturen är ett endimensionellt fält, där datatyper eller adresser lagras sekventiellt i minnet och adresseras genom ett heltalsindex. (sv)
 • 在计算机科学中,数据结构(英語:data structure)是计算机中存储、组织数据的方式。 数据结构意味着介面或封装:一个数据结构可被视为两个函数之间的介面,或者是由数据类型联合组成的存储内容的访问方法封装。 大多数数据结构都由数列、记录、可辨识联合、引用等基本类型构成。举例而言,可為空的引用(nullable reference)是引用与可辨识联合的结合体,而最简单的链式结构链表则是由记录与可空引用构成。 数据结构可透过程式语言所提供的数据类型、引用及其他操作加以实现。一个设计良好的数据结构,应该在尽可能使用较少的时间与空间资源的前提下,支援各種程式執行。 不同种类的数据结构适合不同种类的应用,部分資料結構甚至是為了解決特定問題而設計出來的。例如B树即為加快樹狀結構存取速度而設計的資料結構,常被應用在資料庫和檔案系統上。 正確的数据结构選擇可以提高演算法的效率(請參考)。在電腦程式设计的過程中,选择适当的数据结构是一項重要工作。许多大型系统的編寫经验顯示,程式設計的困难程度与最终成果的质量与表现,取决于是否选择了最適合的数据结构。 系統架構的关键因素是数据结构而非算法的見解,导致了多种形式化的设计方法与编程语言的出现。绝大多数的语言都带有某种程度上的模块化思想,透过将数据结构的具体实现封装隐藏于使用者介面之后的方法,来让不同的应用程序能够安全地重用这些数据结构。C++、Java、Python等面向对象的编程语言可使用类 (计算机科学)来達到這個目的。 因为数据结构概念的普及,现代编程语言及其API中都包含了多种預設的数据结构,例如 C++ 标准模板库中的容器、Java集合框架以及微软的.NET Framework。 (zh)
 • В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ра да́них — це спосіб організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру. Правильний підбір структур даних є надзвичайно важливим для ефективного функціонування відповідних алгоритмів їх обробки. Добре побудовані структури даних дозволяють оптимізувати використання та пам'яті комп'ютера для виконання найкритичніших операцій. Відома формула «Програма = Алгоритми + Структури даних» дуже точно виражає необхідність відповідального ставлення до такого підбору. Тому іноді навіть не обраний алгоритм для обробки масиву даних визначає вибір тієї чи іншої структури даних для їх збереження, а навпаки. Підтримка базових структур даних, які використовуються в програмуванні, включена в комплекти стандартних бібліотек найбільш розповсюджених мов програмування, таких як Standard Template Library (STL) для C++, Java API, Microsoft.NET тощо. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 8519 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 12894 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986377880 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:b
 • Data Structures (en)
dbp:commons
 • Category:Data structures (en)
dbp:n
 • no (en)
dbp:v
 • Topic:Data structures (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikt
 • data structure (en)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • In computer science, a data structure is a data organization, management, and storage format that enables efficient access and modification. More precisely, a data structure is a collection of data values, the relationships among them, and the functions or operations that can be applied to the data. (en)
 • In der Informatik und Softwaretechnik ist eine Datenstruktur ein Objekt, welches zur Speicherung und Organisation von Daten dient. Es handelt sich um eine Struktur, weil die Daten in einer bestimmten Art und Weise angeordnet und verknüpft werden, um den Zugriff auf sie und ihre Verwaltung effizient zu ermöglichen. Datenstrukturen sind nicht nur durch die enthaltenen Daten charakterisiert, sondern vor allem durch die Operationen auf diesen Daten, die Zugriff und Verwaltung ermöglichen und realisieren. (de)
 • En informatique, une structure de données est une manière d'organiser les données pour les traiter plus facilement. Une structure de données est une mise en œuvre concrète d'un type abstrait. (fr)
 • Een datastructuur is in de informatica een manier waarop de elementen (in dit verband ook wel componenten, delen of items genoemd) van een samengestelde variabele samenhangen. De structuur bepaalt de wijze waarop de elementen selecteerbaar zijn, en daarmee op welke wijze en met welke mate van efficiëntie gegevens kunnen worden opgeslagen, gewijzigd en teruggevonden. Verder kunnen datastructuren worden gecombineerd tot complexere datastructuren. (nl)
 • Datastruktur syftar inom datavetenskap på en strukturering av data på ett sådant sätt att en dator på ett effektivt sätt kan lagra och komma åt närbesläktad data. Den enklaste datastrukturen är ett endimensionellt fält, där datatyper eller adresser lagras sekventiellt i minnet och adresseras genom ett heltalsindex. (sv)
 • في هندسة البرمجيات، فإن بنية البيانات هي طريقة خاصة لتخزين وتنظيم البيانات في الحاسوب بحيث يمكن استخدامها . تناسب أنواع مختلفة من هياكل البيانات أنواع مختلفة من التطبيقات، وبعضها مخصص بدرجة عالية لبعض المهام المحددة. على سبيل المثال، الأشجار(trees) بشكل خاص مناسبة تماما لتنفيذ قواعد البيانات ، في حين تنفيذ المترجم عادة ما يستخدم جداول الهاش للبحث عن المعرفات. (ar)
 • En programació, una estructura de dades és una forma d'organitzar un conjunt de dades elementals amb l'objectiu de facilitar la seva manipulació. Una dada elemental és la mínima informació que es té en un sistema. Una estructura de dades defineix l'organització i d'aquestsi un conjunt d'operacions que es poden realitzar sobre ells. Les operacions bàsiques són: Altres operacions que es poden realitzar són: * Ordenament, dels elements pertanyents a l'estructura. * Aparellament, donades dues estructures originar una nova ordenada i que continga a les apariades. (ca)
 • V matematické informatice a programování představuje datová struktura konkrétní způsob organizace dat v paměti počítače, který zajišťuje, aby mohla data být používána efektivně.Datová struktura umožňuje uchovávat a zpracovávat množinu dat stejného typu nebo různorodých, ale logicky souvisejících dat. Termín „datová struktura“ může mít několik příbuzných významů: * abstraktní datový typ, * implementace abstraktního datového typu, * instance datového typu, například konkrétní seznam. Kritéria pro návrh datových struktur: (cs)
 • Στην πληροφορική, η έννοια της δομής δεδομένων αναφέρεται στους διαφορετικούς δυνατούς τρόπους οργάνωσης και αποθήκευσης δεδομένων μέσα σε έναν υπολογιστή, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά. Για παράδειγμα ένα σύνολο από δεδομένα μπορεί να αποθηκευτεί σε δομή πίνακα, στοίβας, , , ουράς και ούτω καθ εξής. Σε συγκεκριμένες εφαρμογές χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες δομές δεδομένων, δηλαδή αυτές που είναι οι πιο αποδοτικές αλγοριθμικά για το κάθε είδος εφαρμογής. Για παράδειγμα, τα Β-δέντρα χρησιμοποιούνται σε υλοποιήσεις βάσεων δεδομένων. (el)
 • Datumstrukturo estas programpeco, ebliganta konservi kaj prilabori aron da samtipaj aŭ logike interrilataj datumoj en komputil(ar)o. Por aldono, forigo, atingo aŭ ŝanĝado de la komponantaj datumoj la datumstrukturo disponigas aron da funkcioj aŭ operacioj. Internacie la terminoj respondaj al la angla data structure povas havi plurajn parencajn, tamen ja malsamajn signifojn, interalie: 1. * Abstrakta datumtipo 2. * Konkreta realigo de iu abstrakta datumtipo (rekomendinda signifo) 3. * Ekzemplero de malsimpla datumo, ekz-e iu individua ligillisto. (eo)
 • En ciencias de la computación, una estructura de datos es una forma particular de organizar datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Diferentes tipos de estructuras de datos son adecuados para diferentes tipos de aplicaciones, y algunos son altamente especializados para tareas específicas. (es)
 • Dalam istilah ilmu komputer, sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna (user) ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan (record). Lebar kolom untuk data dapat berubah dan bervariasi. Ada kolom yang lebarnya berubah secara dinamis sesuai masukan dari pengguna, dan juga ada kolom yang lebarnya tetap. Dengan sifatnya ini, sebuah struktur data dapat diterapkan untuk pengolahan database (misalnya untuk keperluan data keu (in)
 • データ構造(データこうぞう、英: data structure)は、計算機科学において、データの集まりをコンピュータの中で効果的に扱うため、一定の形式に系統立てて格納するときの形式のことである。 ソフトウェア開発において、データ構造についてどのような設計を行うかは、プログラム(アルゴリズム)の効率に大きく影響する。そのため、さまざまなデータ構造が考え出されている。 多くのプログラムの設計において、データ構造の選択は主要な問題である。これは大規模システムの構築において、実装の困難さや質、最終的なパフォーマンスはベストのデータ構造を選択したかどうかに大きく依存してきたという経験の結果である。多くの場合、データ構造が決まれば、利用するアルゴリズムは比較的自明に決まる。しかし場合によっては、順番が逆になる。つまり、与えられた仕事をこなす最適なアルゴリズムを使うために、そのアルゴリズムが前提としている特定のデータ構造が選択される。いずれにしても適切なデータ構造の選択は極めて重要である。 データ構造は専門的な、あるいは非専門的な(すなわち、あらゆる)プログラミングにとって非常に重要なので、C++におけるSTLや、Java API、および.NET Frameworkのようなプログラミング言語の標準ライブラリや環境において多くのデータ構造がサポートされている。 (ja)
 • In informatica, una struttura dati è un'entità usata per organizzare un insieme di dati all'interno della memoria del computer, ed eventualmente per memorizzarli in una memoria di massa.La scelta delle strutture dati da utilizzare è strettamente legata a quella degli algoritmi; per questo, spesso essi vengono considerati insieme. Infatti, la scelta della struttura dati influisce inevitabilmente sull'efficienza degli algoritmi che la manipolano. (it)
 • 자료구조(資料構造, 영어: data structure)는 컴퓨터 과학에서 접근 및 수정을 가능케 하는 자료의 조직, 관리, 저장을 의미한다. 더 정확히 말해, 자료 구조는 데이터 값의 모임, 또 데이터 간의 관계, 그리고 데이터에 적용할 수 있는 함수나 명령을 의미한다. 신중히 선택한 자료구조는 보다 효율적인 알고리즘을 사용할 수 있게 한다. 이러한 자료구조의 선택문제는 대개 추상 자료형의 선택으로부터 시작하는 경우가 많다. 효과적으로 설계된 자료구조는 실행시간 혹은 메모리 용량과 같은 자원을 최소한으로 사용하면서 연산을 수행하도록 해준다. 자료구조에는 여러 종류가 있으며, 이러한 각각의 자료구조는 각자의 연산 및 목적에 맞추어져 있다. 예를 들어 B-트리는 데이터베이스에 효율적이며, 라우팅 테이블은 네트워크(인터넷, 인트라넷)에 일반적이다. 이러한 자료구조의 중요성으로 말미암아, 최근의 프로그래밍 언어 및 개발 환경은 다양한 표준 라이브러리를 제공하고 있다. 예로, C++의 표준 템플릿 라이브러리나 자바의 자바 API, 마이크로소프트 .NET과 같은 것들을 들 수 있다. (ko)
 • Struktura danych (ang. data structure) – sposób przechowywania danych w pamięci komputera. Na strukturach danych operują algorytmy. Podczas implementacji programu programista często staje przed wyborem między różnymi strukturami danych, aby uzyskać pożądany efekt. Odpowiedni wybór może zmniejszyć złożoność obliczeniową, ale z drugiej strony trudność implementacji danej struktury może stanowić istotną przeszkodę. Próbą połączenia idei struktur danych i algorytmów jest pomysł programowania obiektowego. (pl)
 • Uma estrutura de dados (ED), em ciência da computação, éuma coleção tanto de valores (e seus relacionamentos) quanto de operações (sobre os valores e estruturas decorrentes).É uma implementação concreta de um tipo abstrato de dado (TAD) ou um tipo de dado (TD) básico ou primitivo.Assim, o termo ED pode ser considerado sinônimo de TD, se considerado TAD um hipônimo de TD, isto é, se um TAD for um TD. (pt)
 • В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ра да́них — це спосіб організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру. Правильний підбір структур даних є надзвичайно важливим для ефективного функціонування відповідних алгоритмів їх обробки. Добре побудовані структури даних дозволяють оптимізувати використання та пам'яті комп'ютера для виконання найкритичніших операцій. (uk)
 • Структура данных (англ. data structure) — программная единица, позволяющая хранить и обрабатывать множество однотипных и/или логически связанных данных в вычислительной технике. Для добавления, поиска, изменения и удаления данных структура данных предоставляет некоторый набор функций, составляющих её интерфейс. Термин «структура данных» может иметь несколько близких, но тем не менее различных значений: Структуры данных формируются с помощью типов данных, ссылок и операций над ними в выбранном языке программирования. (ru)
 • 在计算机科学中,数据结构(英語:data structure)是计算机中存储、组织数据的方式。 数据结构意味着介面或封装:一个数据结构可被视为两个函数之间的介面,或者是由数据类型联合组成的存储内容的访问方法封装。 大多数数据结构都由数列、记录、可辨识联合、引用等基本类型构成。举例而言,可為空的引用(nullable reference)是引用与可辨识联合的结合体,而最简单的链式结构链表则是由记录与可空引用构成。 数据结构可透过程式语言所提供的数据类型、引用及其他操作加以实现。一个设计良好的数据结构,应该在尽可能使用较少的时间与空间资源的前提下,支援各種程式執行。 不同种类的数据结构适合不同种类的应用,部分資料結構甚至是為了解決特定問題而設計出來的。例如B树即為加快樹狀結構存取速度而設計的資料結構,常被應用在資料庫和檔案系統上。 正確的数据结构選擇可以提高演算法的效率(請參考)。在電腦程式设计的過程中,选择适当的数据结构是一項重要工作。许多大型系统的編寫经验顯示,程式設計的困难程度与最终成果的质量与表现,取决于是否选择了最適合的数据结构。 因为数据结构概念的普及,现代编程语言及其API中都包含了多种預設的数据结构,例如 C++ 标准模板库中的容器、Java集合框架以及微软的.NET Framework。 (zh)
rdfs:label
 • بنية بيانات (ar)
 • Estructura de dades (ca)
 • Datová struktura (cs)
 • Datenstruktur (de)
 • Δομή δεδομένων (el)
 • Data structure (en)
 • Datumstrukturo (eo)
 • Estructura de datos (es)
 • Structure de données (fr)
 • Struktur data (in)
 • データ構造 (ja)
 • Struttura dati (it)
 • 자료 구조 (ko)
 • Datastructuur (nl)
 • Struktura danych (pl)
 • Estrutura de dados (pt)
 • Структура данных (ru)
 • Datastruktur (sv)
 • Структура даних (uk)
 • 数据结构 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of