In sports, a coach is a person involved in the direction, instruction and training of the operations of a sports team or of individual sportspeople. A coach may also be a teacher.

Property Value
dbo:abstract
 • المدرب (بالإنجليزية: Coach) هو شخص يشارك في عمليات تعليم وتوجيه وتدريب الفرق الرياضية، ويعتبر المدرب على وجه التحديد في الرياضات الجماعية وعلى نحو تقليدي هو جزء من فريق عمل يُعرف باسم الجهاز الفني تتظافر فيه جهود كل من المدرب المساعد (واحد أو أكثر) في فريق يشمل المنسقين ومدربي اللياقة البدنية المتخصصين بالإضافة إلى الجهاز الطبي. (ar)
 • L'entrenador és la persona que prepara físicament els esportistes i organitza i porta la direcció tècnica del joc. En els esports d'equip, també designa els jugadors que participen en el joc i els assigna la funció que han de tenir.A les seleccions nacionals, formades per jugadors que juguen habitualment en un club i que s'agrupen per participar en competicions contra d'altres països, l'entrenador (anomenat seleccionador) és el responsable de la tria dels jugadors que hi participaran. Per analogia, el terme entrenador es fa extensiu a la pràctica d'exercicis i ensinistrament d'animals. (ca)
 • Trenér je odborně a pedagogicky vzdělaný tělovýchovný pracovník, který vede sportovcův tréninkový proces, přípravu na sportovní vystoupení i toto vystoupení samotné a spoluzodpovídá za dosažený výsledek. Trenér musí kromě odborné způsobilosti oplývat i dalšími nezbytnými vlastnostmi – musí být dobrým psychologem, neboť je pro sportovce často i . U kolektivních sportů má trenér zodpovědnost i za výběr družstva. Nezbytnou vlastností trenéra je přirozená autorita.Zvláště u nejpopulárnějších kolektivních sportů (fotbal, lední hokej) reprezentuje sportovce i před veřejností. Mnoho úspěšných trenérů se rovněž věnuje i publikační činnosti. Dobrou základnou (i když ne nutně nezbytnou) pro pozdější úspěšnou trenérskou práci je předchozí úspěšná aktivní kariéra sportovce. Úspěšná realizace tréninkového procesu závisí mimo jiné i na interakčních předpokladech osobnosti trenéra, na jeho vzdělání, zkušenostech, motivačních a intelektuálních schopnostech a na umění individuálního přístupu ke sportovci. Trenér má mít inovační schopnosti spočívající v prosazování nových postupů v tréninku sportovce, nemá setrvávat na zastaralých zkušenostech.Při své práci má trenér pomoci udržovat emoční stabilitu sportovce, klást důrazu na výkon více než na samotný výsledek, respektovat sportovce (nejen ho ovládat), u kolektivních sportů podporovat soudržnost . V typologii trenérů se rozeznávají dva základní typy: autoritativní trenér (velmi náročný, nekompromisní, stavící jen na vlastním rozhodnutí) a demokratický trenér (stavící na spolupráci a naslouchající sportovci). Zcela vyhraněné typy trenérů se při své práci potýkají s řadou potíží. Proto se někdy v praxi používá systém dvou trenérů nebo trenéra s asistentem, často s opačnými či doplňujícími se vlastnostmi. Specifickou stránkou práce trenéra je koučování – vedení sportovce či družstva při samotném sportovním výkonu. (cs)
 • Προπονητική είναι η επιστήμη που διατυπώνει τις βασικές αρχές, αποκαλύπτει τις νομοτέλειες που διέπουν την προπονητική διαδικασία και αναπτύσσει τις μεθοδικές καθοδήγησής της. Είναι η θεωρία των ενεργειών της προπόνησης. Περιλαμβάνει όλες τις αναφορές, τους κανόνες, τα συστήματα των κανόνων και τον χειρισμό τους κατά την προπόνηση και τις αθλητικές καταστάσεις, ιδιαίτερα στους αγώνες. Προπονητής είναι το άτομο το οποίο εφαρμόζει αυτήν την επιστήμη στην πράξη, προγραμματίζει την προπόνηση, δίνει οδηγίες, καθοδηγεί τους ασκούμενους στον αγωνιστικό, σχολικό ή μαζικό αθλητισμό. Ο ρόλος του προπονητή είναι πολύ σοβαρός και κρύβει πολλές δυσκολίες, διότι έχει να κάνει με τον "παράγοντα" άνθρωπο, όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και σίγουρο. Συνεπώς πρέπει να γνωρίζει καλά τις επιστήμες της Φυσικής Αγωγής, όπως , Ανατομία, , , Ψυχολογία, Προπονητική κ.α. για να μπορεί να ασχοληθεί με ασκούμενους και να βελτιώσει σ’ αυτούς κάποιες ικανότητες ή δεξιότητες ή Φυσική Κατάσταση. Στόχος λοιπόν του προπονητή μέσω ενός σχεδιασμού προπόνησης είναι να βελτιώσει την , δύναμη, ταχύτητα, κινητικότητα (ευκαμψία), συντονιστικές ικανότητες, τεχνική, τακτική, να καθοδηγεί (ρυθμίζει) την προπόνηση και αγώνες. Η εικόνα του ιδανικού προπονητή έχει σχέση με ένα σταθερό άτομο, που σε κάποιο βαθμό κυριαρχεί στις αθλητικές περιστάσεις και στους αθλητές του. Είναι έξυπνος, ρεαλιστής, πρακτικός, σίγουρος και ασφαλής και ταυτόχρονα επινοητικός, διατεθειμένος να σπάει τις παραδόσεις, ικανός να παίρνει αποφάσεις και αυτάρκης και, τέλος, να στηρίζει τους αθλητές σε περιόδους κρίσης. (el)
 • Trejnisto, kaj foje teknika direktoro, estas la persono kiu zorgas pri la direktorado, instruado kaj trejnado de individuaj (aŭ teamo de) sportistoj. Laŭlonge de la hisotrio de sporto, tiu dediĉo iĝis pli kaj pli grava en diversaj sportoj, kaj ĉefe en konkurencaj sportoj. En futbalo, nuntempe trejnistoj estas famuloj, bone pagataj kaj plej ofte responsaj pri la sukcesoj (kaj malsukcesoj) de la teamoj. Ili funkcias ofte kiel proparolanto de la teamo. En korbopilko kaj manpilko, trejnisto de tempo al tempo donas rekte instrukciojn al la sportistoj, dum en futbalo nur intertempe. Strategio estas plej grava parto de la indikoj de trejnisto, dum la ludado. Fizika preparado kaj lernado de kapabloj dum la trejnado. (eo)
 • In sports, a coach is a person involved in the direction, instruction and training of the operations of a sports team or of individual sportspeople. A coach may also be a teacher. (en)
 • Trainer (englisch to train ‚ausbilden; dressieren‘) ist im Sport eine Person, die Einzelsportler oder eine Mannschaft strategisch (taktisch), technisch und konditionell anleitet. Entsprechende deutsche Begriffe sind (je nach Kontext) Übungsleiter, Ausbilder oder Betreuer. Im amerikanischen Englisch ist ein Trainer der Physiotherapeut einer Mannschaft, während die Aufgaben des deutschen Trainers durch den Coach wahrgenommen werden. (de)
 • En el deporte, un entrenador (en España) o director técnico (también conocido por sus siglas DT; en Hispanomérica) es la persona encargada de la dirección, instrucción y entrenamiento de un deportista individual o de un colectivo de deportistas. Cuando se trata del entrenador de una selección nacional se le llama seleccionador (en España). (es)
 • Un entraîneur, au féminin entraîneuse, est une personne chargée de la préparation physique, technique et mentale d'un animal de course, d'un sportif, d'un groupe de sportifs ou d'une équipe. La plupart des entraîneurs sont eux-mêmes d'anciens sportifs. L'entraîneur gère les tactiques, les stratégies, l'entraînement physique et apporte un soutien moral aux sportifs. L'entraîneur est souvent assisté d'autres personnes (préparateur physique, préparateur mental, etc.) ou d'ajoints chargés d'aspect spécifiques (attaque, défense, travail vidéo...). À côté de son entraîneur, un sportif peut avoir un agent qui gère les aspects financiers de sa carrière. (fr)
 • Is duine a traenálann foireann spóirt nó lúthchleasaí aonair é traenálaí. Féadfaidh an ról a athrú de réir an spórt i gceist ach tá sé bunaithe ar thraenáil theicniúil, meabhrach agus fisiceach i gcoitinne. Bíonn na traenálaithe iar-lúthchleasaithe nó daoine le heolas mór den spórt i gceist go minic. Féadfar an traenálaí a hainmniú mar bhainisteoir nó teicneoir freisin. (ga)
 • Pelatih ialah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. Sebagian besar pelatih merupakan bekas atlet. Pelatih mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Pelatih kepala ialah seorang profesional yang melatih dan mengembangkan olahraga pria dan wanita. Ia biasanya dibayar lebih daripada pelatih biasa. Pelatih sering dibantu oleh orang lain, seperti staf asisten pelatih. Seringkali, dalam tim olahraga besar, pelatih kepala tak banyak melakukan kerja pengembangan rincian seperti teknik bermain maupun penempatan pemain di lapangan, dan menugaskan hal ini kepada asistennya sementara ia berkonsentrasi pada masalah yang lebih besar. (in)
 • L'allenatore è la figura sportiva che si occupa della preparazione degli atleti. (it)
 • コーチ(英語: coach)とは、訓練・指導する人、家庭教師、監督などを意味する。本記事では主にスポーツの指導者としてのコーチについて扱う。 (ja)
 • 코치(Coach)는 스포츠에서 선수에게 기술 등을 훈련, 지도하는 사람이다. "코치"라는 말은 헝가리의 코치(Kocs)라는 마을에서 만들어진 사륜 마차 (kocsi)에서 유래하였다. 이런 코치 중에서 가장 높은 코치가 한국에서는 감독이란 용어로 따로 불리며 일반적으로 영어로는 헤드 코치(Head coach)로 표기한다. 그러나 감독을 매니저(Manager)라고 따로 표기하는 축구, 야구 같은 종목의 경우는 헤드 코치는 수석코치에 해당하는 경우도 있어서 영어 직책명으로 완벽하게 판단할 수는 없다. (ko)
 • Een trainer is iemand die zich op professionele basis bezighoudt met de prestaties van een persoon (een trainee) of dier. In de luchtvaart kan er ook een lesvliegtuig mee worden bedoeld. In tegenstelling tot een coach ligt de nadruk bij een trainer vooral op de fysieke prestatie en veel minder op geestelijke en emotionele ondersteuning gerelateerd aan de prestatie. (nl)
 • Trener – osoba zajmująca się przygotowaniem fizycznym i psychicznym swoich podopiecznych (najczęściej grupy) w wielu dziedzinach życia, m.in. sportu. Najczęściej wyspecjalizowany jest w jednej, konkretnej dyscyplinie (np. piłka nożna, koszykówka czy gimnastyka). Jego zadaniem jest umotywowywanie i wyszkolenie osób, z którymi pracuje. W kształceniu ustawicznym trenerem nazywa się osobę prowadzącą szkolenie, którego celem jest nie tyle przekazanie wiedzy, co trenowanie odpowiednich umiejętności i zachowań, np. prowadzenie rozmowy sprzedażowej, publiczne przemawianie czy też umiejętne planowanie czasu. Zawód trenera nie jest jednoznaczny z zawodem coacha, gdyż inna jest rola coacha i trenera. Według Coaching Institute, rolą coacha jest głównie odkrycie wiedzy w kliencie, jego własnych rozwiązań oraz jego potencjału według Coaching Institute. W kształceniu policealnym trenerem nazywa się osobę prowadzącą zajęcia praktyczne, których celem jest kształtowanie umiejętności praktycznych i świadczenie usług w zakresie opanowanych umiejętności. (pl)
 • Nos desportos, um treinador ou técnico é o profissional que dirige as atividades de uma equipe ou de apenas um único atleta. O treinamento exige o conhecimento de táticas e estratégias de jogo e também de competição, normalmente envolvendo a elaboração de esquemas, substituição de jogadores e outras ações dentro e fora do campo ou quadra. A grande maioria dos treinadores é de ex-jogadores da modalidade em que estão envolvidos, tendo ou não formação acadêmica. (pt)
 • Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных. (ru)
 • Tränare eller coach är en idrottsledare som leder träning för idrottare, och i vissa fall, framförallt i mindre klubbar, dessutom är ansvarig för ett lag och för uttagningen av laget.I större professionella klubbar, till exempel, inom fotboll skiljer man på dessa båda roller, tränaren ansvarar enbart för träningen av laget och är underställd en manager som är överordnat ansvarig all operativ verksamhet såsom träning, spelarköp och laguttagning. Klubbarna har då oftast flera tränare med specialistkunskap, till exempel, ungdomstränare, a-lagstränare, målvaktstränare och fystränare. Inom svensk fotboll används begreppet tränare för både managerrollen och tränarrollen. En coach kan också stötta personer när det gäller karriärval eller personlig utveckling. (sv)
 • 在体育运动中,教練指的是負責訓練運動隊伍或個別运动员的人,除了訓練外,教練的工作也包括指揮、調度、下指令等。運動教練也可以是教师。 在體育運動上,教練是監督者與指導者,包括有給予指示、指導與培訓選手並維護他們在訓練期間的安全等,通常會跟著個人運動員或運動隊伍一起行動。這類型的教練會參與運動的各個過程,包括有生理與心理的發展。運動教練訓練他們的運動員來成為更棒的選手,這也包括有對於比賽的心理強度的建設。通常,運動教練會被認為應該要對其指導的運動有深刻的了解及豐富的經驗與知識,他們的任務是盡可能多傳遞該方面的知識與經驗給運動員。而在比賽過程中,則會需要使用到戰術與策略的運用,甚至會是團隊合作的。有很多運動教練會以自己的規則來做,但都被期待可以提供一個不需要依賴藥物的環境、扮演模範的角色。他們也常常會出現在體育賽事上,例如球探。 (zh)
 • Тре́нер (англ. trainer, від англ. train — виховувати, навчати; українською — напутник) — викладач фізичної культури, спеціаліст у якомусь виді спорту. Веде навчально-тренувальну роботу, направлену на виховання та вдосконалення майстерності спортсменів, розвиток їхніх функціональних можливостей. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 626967 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18008 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985073558 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • January 2014 (en)
dbp:discuss
 • Talk:Coach #Globalise (en)
dbp:footer
 • Left: A U.S. high school girls' water polo team posing with their trophy. Right: A U.S. university girl practicing a difficult gymnastics manoeuvre under the watchful eyes of her coach. (en)
dbp:image
 • 2011 (xsd:integer)
 • TWU Gymnastics Amy Winczura .jpg (en)
dbp:width
 • 100 (xsd:integer)
 • 225 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المدرب (بالإنجليزية: Coach) هو شخص يشارك في عمليات تعليم وتوجيه وتدريب الفرق الرياضية، ويعتبر المدرب على وجه التحديد في الرياضات الجماعية وعلى نحو تقليدي هو جزء من فريق عمل يُعرف باسم الجهاز الفني تتظافر فيه جهود كل من المدرب المساعد (واحد أو أكثر) في فريق يشمل المنسقين ومدربي اللياقة البدنية المتخصصين بالإضافة إلى الجهاز الطبي. (ar)
 • L'entrenador és la persona que prepara físicament els esportistes i organitza i porta la direcció tècnica del joc. En els esports d'equip, també designa els jugadors que participen en el joc i els assigna la funció que han de tenir.A les seleccions nacionals, formades per jugadors que juguen habitualment en un club i que s'agrupen per participar en competicions contra d'altres països, l'entrenador (anomenat seleccionador) és el responsable de la tria dels jugadors que hi participaran. Per analogia, el terme entrenador es fa extensiu a la pràctica d'exercicis i ensinistrament d'animals. (ca)
 • In sports, a coach is a person involved in the direction, instruction and training of the operations of a sports team or of individual sportspeople. A coach may also be a teacher. (en)
 • Trainer (englisch to train ‚ausbilden; dressieren‘) ist im Sport eine Person, die Einzelsportler oder eine Mannschaft strategisch (taktisch), technisch und konditionell anleitet. Entsprechende deutsche Begriffe sind (je nach Kontext) Übungsleiter, Ausbilder oder Betreuer. Im amerikanischen Englisch ist ein Trainer der Physiotherapeut einer Mannschaft, während die Aufgaben des deutschen Trainers durch den Coach wahrgenommen werden. (de)
 • En el deporte, un entrenador (en España) o director técnico (también conocido por sus siglas DT; en Hispanomérica) es la persona encargada de la dirección, instrucción y entrenamiento de un deportista individual o de un colectivo de deportistas. Cuando se trata del entrenador de una selección nacional se le llama seleccionador (en España). (es)
 • Is duine a traenálann foireann spóirt nó lúthchleasaí aonair é traenálaí. Féadfaidh an ról a athrú de réir an spórt i gceist ach tá sé bunaithe ar thraenáil theicniúil, meabhrach agus fisiceach i gcoitinne. Bíonn na traenálaithe iar-lúthchleasaithe nó daoine le heolas mór den spórt i gceist go minic. Féadfar an traenálaí a hainmniú mar bhainisteoir nó teicneoir freisin. (ga)
 • L'allenatore è la figura sportiva che si occupa della preparazione degli atleti. (it)
 • コーチ(英語: coach)とは、訓練・指導する人、家庭教師、監督などを意味する。本記事では主にスポーツの指導者としてのコーチについて扱う。 (ja)
 • 코치(Coach)는 스포츠에서 선수에게 기술 등을 훈련, 지도하는 사람이다. "코치"라는 말은 헝가리의 코치(Kocs)라는 마을에서 만들어진 사륜 마차 (kocsi)에서 유래하였다. 이런 코치 중에서 가장 높은 코치가 한국에서는 감독이란 용어로 따로 불리며 일반적으로 영어로는 헤드 코치(Head coach)로 표기한다. 그러나 감독을 매니저(Manager)라고 따로 표기하는 축구, 야구 같은 종목의 경우는 헤드 코치는 수석코치에 해당하는 경우도 있어서 영어 직책명으로 완벽하게 판단할 수는 없다. (ko)
 • Een trainer is iemand die zich op professionele basis bezighoudt met de prestaties van een persoon (een trainee) of dier. In de luchtvaart kan er ook een lesvliegtuig mee worden bedoeld. In tegenstelling tot een coach ligt de nadruk bij een trainer vooral op de fysieke prestatie en veel minder op geestelijke en emotionele ondersteuning gerelateerd aan de prestatie. (nl)
 • Nos desportos, um treinador ou técnico é o profissional que dirige as atividades de uma equipe ou de apenas um único atleta. O treinamento exige o conhecimento de táticas e estratégias de jogo e também de competição, normalmente envolvendo a elaboração de esquemas, substituição de jogadores e outras ações dentro e fora do campo ou quadra. A grande maioria dos treinadores é de ex-jogadores da modalidade em que estão envolvidos, tendo ou não formação acadêmica. (pt)
 • Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных. (ru)
 • 在体育运动中,教練指的是負責訓練運動隊伍或個別运动员的人,除了訓練外,教練的工作也包括指揮、調度、下指令等。運動教練也可以是教师。 在體育運動上,教練是監督者與指導者,包括有給予指示、指導與培訓選手並維護他們在訓練期間的安全等,通常會跟著個人運動員或運動隊伍一起行動。這類型的教練會參與運動的各個過程,包括有生理與心理的發展。運動教練訓練他們的運動員來成為更棒的選手,這也包括有對於比賽的心理強度的建設。通常,運動教練會被認為應該要對其指導的運動有深刻的了解及豐富的經驗與知識,他們的任務是盡可能多傳遞該方面的知識與經驗給運動員。而在比賽過程中,則會需要使用到戰術與策略的運用,甚至會是團隊合作的。有很多運動教練會以自己的規則來做,但都被期待可以提供一個不需要依賴藥物的環境、扮演模範的角色。他們也常常會出現在體育賽事上,例如球探。 (zh)
 • Тре́нер (англ. trainer, від англ. train — виховувати, навчати; українською — напутник) — викладач фізичної культури, спеціаліст у якомусь виді спорту. Веде навчально-тренувальну роботу, направлену на виховання та вдосконалення майстерності спортсменів, розвиток їхніх функціональних можливостей. (uk)
 • Trenér je odborně a pedagogicky vzdělaný tělovýchovný pracovník, který vede sportovcův tréninkový proces, přípravu na sportovní vystoupení i toto vystoupení samotné a spoluzodpovídá za dosažený výsledek. Trenér musí kromě odborné způsobilosti oplývat i dalšími nezbytnými vlastnostmi – musí být dobrým psychologem, neboť je pro sportovce často i . U kolektivních sportů má trenér zodpovědnost i za výběr družstva. Nezbytnou vlastností trenéra je přirozená autorita.Zvláště u nejpopulárnějších kolektivních sportů (fotbal, lední hokej) reprezentuje sportovce i před veřejností. (cs)
 • Προπονητική είναι η επιστήμη που διατυπώνει τις βασικές αρχές, αποκαλύπτει τις νομοτέλειες που διέπουν την προπονητική διαδικασία και αναπτύσσει τις μεθοδικές καθοδήγησής της. Είναι η θεωρία των ενεργειών της προπόνησης. Περιλαμβάνει όλες τις αναφορές, τους κανόνες, τα συστήματα των κανόνων και τον χειρισμό τους κατά την προπόνηση και τις αθλητικές καταστάσεις, ιδιαίτερα στους αγώνες. (el)
 • Trejnisto, kaj foje teknika direktoro, estas la persono kiu zorgas pri la direktorado, instruado kaj trejnado de individuaj (aŭ teamo de) sportistoj. Laŭlonge de la hisotrio de sporto, tiu dediĉo iĝis pli kaj pli grava en diversaj sportoj, kaj ĉefe en konkurencaj sportoj. (eo)
 • Un entraîneur, au féminin entraîneuse, est une personne chargée de la préparation physique, technique et mentale d'un animal de course, d'un sportif, d'un groupe de sportifs ou d'une équipe. La plupart des entraîneurs sont eux-mêmes d'anciens sportifs. L'entraîneur gère les tactiques, les stratégies, l'entraînement physique et apporte un soutien moral aux sportifs. L'entraîneur est souvent assisté d'autres personnes (préparateur physique, préparateur mental, etc.) ou d'ajoints chargés d'aspect spécifiques (attaque, défense, travail vidéo...). (fr)
 • Pelatih ialah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. Sebagian besar pelatih merupakan bekas atlet. Pelatih mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Pelatih kepala ialah seorang profesional yang melatih dan mengembangkan olahraga pria dan wanita. Ia biasanya dibayar lebih daripada pelatih biasa. (in)
 • Trener – osoba zajmująca się przygotowaniem fizycznym i psychicznym swoich podopiecznych (najczęściej grupy) w wielu dziedzinach życia, m.in. sportu. Najczęściej wyspecjalizowany jest w jednej, konkretnej dyscyplinie (np. piłka nożna, koszykówka czy gimnastyka). Jego zadaniem jest umotywowywanie i wyszkolenie osób, z którymi pracuje. W kształceniu policealnym trenerem nazywa się osobę prowadzącą zajęcia praktyczne, których celem jest kształtowanie umiejętności praktycznych i świadczenie usług w zakresie opanowanych umiejętności. (pl)
 • Tränare eller coach är en idrottsledare som leder träning för idrottare, och i vissa fall, framförallt i mindre klubbar, dessutom är ansvarig för ett lag och för uttagningen av laget.I större professionella klubbar, till exempel, inom fotboll skiljer man på dessa båda roller, tränaren ansvarar enbart för träningen av laget och är underställd en manager som är överordnat ansvarig all operativ verksamhet såsom träning, spelarköp och laguttagning. Klubbarna har då oftast flera tränare med specialistkunskap, till exempel, ungdomstränare, a-lagstränare, målvaktstränare och fystränare. (sv)
rdfs:label
 • مدرب (رياضة) (ar)
 • Entrenador (ca)
 • Trenér (cs)
 • Trainer (de)
 • Προπονητής (el)
 • Coach (sport) (en)
 • Trejnisto (eo)
 • Entrenador (es)
 • Entraîneur (fr)
 • Traenálaí (ga)
 • Pelatih (in)
 • コーチ (ja)
 • Allenatore (it)
 • 코치 (스포츠) (ko)
 • Trainer (nl)
 • Trener (pl)
 • Treinador (pt)
 • Тренер (ru)
 • Tränare (sv)
 • Тренер (uk)
 • 运动教练 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:occupation of
is dbo:position of
is dbo:profession of
is dbo:service of
is dbo:team of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:coach of
is dbp:currentTitle of
is dbp:currentclub of
is dbp:dept of
is dbp:field of
is dbp:mgrtitle of
is dbp:occupation of
is dbp:p of
is dbp:position of
is dbp:previousOccupation of
is dbp:profession of
is dbp:relatedOccupation of
is dbp:role of
is dbp:ruCurrentposition of
is dbp:services of
is dbp:title of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of