A brigade is a major tactical military formation that is typically composed of three to six battalions plus supporting elements. It is roughly equivalent to an enlarged or reinforced regiment. Two or more brigades may constitute a division. In some gendarmerie forces, brigades are the basic-level organizational unit.

Property Value
dbo:abstract
 • اللواء هو وحدة عسكرية تتألف من 2 إلى 5 كتائب وعدد أفرادها من 3,000 إلى 5,000 فرد ويعتمد هذا على المنطقة وجنسية الجيش عادة ما يكون اللواء جزء من الفرقة العسكرية ويتكون من أكثر من كتيبتان ويوجد بعض الالوية المستقلة والتي تعمل بشكل منفصل عن تركيبة الفرق العسكرية التقليدية ويقودها عادة ضابط برتبة عميد او لواء. (ar)
 • La brigada és una unitat militar dels exèrcits de terra que sol agrupar dos o més regiments o batallons, i normalment és comandada per un general de brigada o pels països a major general. Pot constar de quatre mil a sis mil soldats, tot i que el nombre varia segons l'exèrcit de què es tracti i les circumstàncies de la guerra. (ca)
 • Brigáda je jednotka obvykle menší než divize a větší než pluk. V závislosti na době a daném státu její velikost kolísala v rozmezí 2-5 praporů či pluků. Někdy byla součástí dalších struktur (např. 2 brigády tvořily divizi), často ale byla vytvářena jako zvláštní jednotka, která buďto fungovala samostatně, bez pevného navázání na vyšší struktury, či byla vyzbrojena nějakým speciálním druhem výzbroje a byla přidělována jako doplněk k běžným pěším divizím, které mohly její služby potřebovat. Takové bylo po určitou dobu pojetí tankových, jezdeckých a lyžařských brigád kupříkladu v Rudé armádě v čase zimní války. (cs)
 • Ο μικρότερος στρατιωτικός σχηματισμός είναι η Ταξιαρχία (Συμβολισμός ΝΑΤΟ: Χ). Αριθμεί περίπου 3.000 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από Ταξίαρχο. Περιλαμβάνει μονάδες και υπομονάδες διαφόρων όπλων (κατά κύριο λόγο πεζικού και ιππικού τεθωρακισμένων) και σωμάτων, υπό ενιαία διοίκηση. Οι ταξιαρχίες αποτελούν τα κύρια τμήματα μιας Μεραρχίας. (el)
 • Brigado estas laŭ PIV * Armedivido, konsistanta ordinare el du infanteriaj regimentoj * Organizita taĉmento da laboristoj. La plej konata taĉmento estas fajrobrigado. (eo)
 • A brigade is a major tactical military formation that is typically composed of three to six battalions plus supporting elements. It is roughly equivalent to an enlarged or reinforced regiment. Two or more brigades may constitute a division. Brigades formed into divisions are usually infantry or armored (sometimes referred to as combined arms brigades). In addition to combat units, they may include combat support units or sub-units, such as artillery and engineers, and logistic units or sub-units. Historically, such brigades have sometimes been called brigade-groups. On operations, a brigade may comprise both organic elements and attached elements, including some temporarily attached for a specific task. Brigades may also be specialized and comprise battalions of a single branch, for example cavalry, mechanized, armored, artillery, air defence, aviation, engineers, signals or logistic. Some brigades are classified as independent or separate and operate independently from the traditional division structure. The typical NATO standard brigade consists of approximately 3,200 to 5,500 troops. However, in Switzerland and Austria, the numbers could go as high as 11,000 troops. The Soviet Union, its forerunners and successors, mostly use "regiment" instead of brigade, and this was common in much of Europe until after World War II. A brigade's commander is commonly a major general, brigadier general, brigadier or colonel. In some armies, the commander is rated as a general officer. The brigade commander has a self-contained headquarters and staff. The principal staff officer, usually a lieutenant colonel or colonel, may be designated chief of staff. Until the late 20th century British and similar armies called the position 'brigade-major’ and most British brigades have a major as the chief of staff. Some brigades may also have a deputy commander. The headquarters has a nucleus of staff officers and support (clerks, assistants and drivers) that can vary in size depending on the type of brigade. On operations, additional specialist elements may be attached. The headquarters will usually have its own communications unit. In some gendarmerie forces, brigades are the basic-level organizational unit. (en)
 • Eine Brigade ist der kleinste Großverband des Heeres, der aufgrund seiner Organisation, Personalstärke und Ausrüstung in der Lage ist, operative Aufgaben (ohne substantielle Verstärkungen) selbständig zu lösen. Unterstellt sind der Brigade Bataillone der Kampftruppen, selten Kampftruppenregimenter, und selbständige Brigade-Kompanien der Kampfunterstützungstruppen und Logistiktruppen. Mehrere Brigaden sind einer Division unterstellt. Kampfunterstützungstruppen wie Pioniere und Heeresflieger, aber auch Logistikverbände können zur übergeordneten Führung von speziellen Aufgaben dauerhaft ebenfalls zu Brigaden zusammengefasst werden, um je nach Lage stärkere oder geringere Anteile der unterstellten Truppen an die Kampftruppenbrigaden oder Divisionen zu unterstellen. (de)
 • Una brigada es una unidad militar compuesta por dos o más regimientos o batallones y otras unidades menores que puede unirse a otras brigadas formando una división.​ Están formadas por unos 3000 o 5000 soldados. (es)
 • Une brigade est une unité militaire. Elle est commandée par un brigadier ou brigadier général (Royaume-Uni, Suisse, Canada), par un colonel (Israël, Indonésie, États-Unis), par un général de brigade (France, Espagne, Turquie, Allemagne) ou par un major-général (Portugal, Brésil, Japon, Taïwan). Le terme de brigade peut aussi désigner : * une unité de la Gendarmerie nationale ; * une unité de la Police nationale ; * une unité de la Douane française ; * par extension, l'ensemble des personnels d'une cuisine (on parlera de la brigade de cuisine d'un restaurant, la paternité du mot étant communément attribuée à Auguste Escoffier lui-même ayant été inspiré par sa mobilisation au service de l'État-major de l'Armée du Rhin) ; * une unité indépendante dans une entreprise professionnelle de sécurité ; * dans sa signification scoute, en Suisse, un regroupement de groupes scouts. (fr)
 • Brigade (dari bahasa Prancis, lewat bahasa Belanda) adalah satuan militer di bawah divisi, yang terdiri dari 3.000 sampai 5000 orang, yang dipimpin oleh seorang Kolonel atau Brigadir Jenderal. Sebuah brigade terbentuk dari dua sampai empat batalyon, yang biasanya berupa tiga batalyon unsur tempur, unsur bantuan tempur, dan unsur bantuan administrasi. Brigade bisa disamakan atau berbeda dengan resimen, tergantung sistem yang dipakai sebuah negara. (in)
 • Il termine brigata, di origine francese, è utilizzato per definire due ordini di unità militari, uno proprio dei reparti dell'esercito, l'altro caratterizzante dei reparti di gendarmeria. Ne fa parte almeno uno o più reggimenti. (it)
 • 旅団(りょだん、英: Brigade)は、陸軍編成上の単位のひとつで、師団よりも小さく、連隊と同等又はこれよりも大きい単位で、1,500名から6,000名程度の兵員によって構成される部隊をいう。日本語にいう旅団の語は古代中国の軍隊の単位である旅に由来する。「Brigade」はケルト語のbriga(争い)に由来するという。 英軍のBrigadier(准将あるいは上級大佐)は本来は「旅団の長」そのものであった。よって、諸外国の陸軍では旅団長には伝統的には准将級(旧ロシア帝国軍や現在のロシア陸軍・ブラジル陸軍・中華民国陸軍等准将を置かない軍隊では少将)が充てられてきたが、アメリカ陸軍では大佐が充てられ、中国人民解放軍ではそれぞれ上級大佐・大佐に相当する大校・上校が充てられる。また、ドイツ連邦軍、ポルトガル軍等では准将が充てられる事もあれば、大佐の旅団長の例も珍しくない。 将官の階級を3段階として准将級の階級を置かなかった旧日本陸軍では少将が、将官の階級を2段階とした陸上自衛隊では陸将補(少将相当)がそれぞれ充てられる。 (ja)
 • 여단(旅團, 문화어: 려단, 영어: Brigade)은 군사 조직의 편제 중의 하나로, 규모는 연대보다 크고 사단보다 작다. (ko)
 • Een brigade kan zowel een onderdeel van een divisie zijn alsook een zelfstandige gevechtseenheid, bestaande uit verschillende disciplines. Het is een gevechtseenheid van 2000 – 5000 militairen. In het Nederlandse leger telt een brigade ca. 3000 tot 4000 militairen (exclusief reservemilitairen). Een brigade bestaat uit enkele bataljons (afdelingen in het geval van de artillerie) en allerlei ondersteunende eenheden. De commandant van een brigade is een brigadegeneraal, ook wel brigadier genoemd (niet te verwarren met de rang van brigadier bij de Nederlandse politie). Die rang is in het Nederlandse leger pas na Tweede Wereldoorlog ingevoerd. Brigades stonden voorheen onder bevel van een kolonel. (nl)
 • Brygada 1. * obecnie – najmniejszy związek taktyczny wchodzący w skład wielu armii, jako podstawowa jednostka bojowa wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych. Współczesna brygada składa się z batalionów i kompanii różnych rodzajów wojsk i służb. Jest ona jednostką prowadzącą walkę broni połączonych. Dowódca brygady kieruje działaniami batalionów lub zgrupowań taktycznych tworzonych na bazie batalionu; 2. * dawniej –związek taktyczny wojsk lądowych złożony z dowództwa, kilku pułków lub batalionów (dywizjonów) zasadniczego dla danej brygady rodzaju wojsk i oddziałów i pododdziałów zabezpieczających sprawne działanie całości jej sił; 3. * dawniej – wyższa jednostka taktyczna, zasadniczo złożona z jednego rodzaju broni. W skład brygady wchodziły zazwyczaj dwa lub trzy pułki. Brygada jako jednostka taktyczna została wprowadzona w wojsku hiszpańskim w pierwszej połowie XVI wieku. Składała się z czterech batalionów (hiszp. batallitas), będących również niższymi, wyłącznie taktycznymi jednostkami. Pułk (hiszp. colunela) był wyłącznie jednostka administracyjną i organizacyjną. (pl)
 • Uma brigada constitui uma unidade militar existente nas forças armadas da maioria dos países. Tradicionalmente, a brigada corresponde à grande unidade de menor escalão de cada exército, sendo comandadas pelos seus oficiais generais de menor patente. Tipicamente, cada brigada é composta por vários regimentos ou batalhões. Várias brigadas podem formar uma divisão. Além dos exércitos, a brigada também existe em outras organizações militares e policiais, podendo aí ter caraterísticas completamente diferentes. As modernas brigadas de combate incluem normalmente unidades operacionais de várias armas, sendo por isso também referidas como "brigadas de armas combinadas". Cada tipo de brigada tem um predominância de unidades de manobra de uma determinada arma. As brigadas blindadas têm predominância de carros de combate, as mecanizadas predominância de cavalaria mecanizada, as aerotransportadas predominância de paraquedistas e as de infantaria predominância de infantaria motorizada. Apesar da predominância de unidades de uma dada arma, todas as brigadas incluem também unidades ou subunidades de outras armas de manobra, de armas de apoio (como artilharia, engenharia e comunicações) e de serviços (como logística, manutenção de material e saúde). Além das suas unidades e subunidades orgânicas, a uma brigada podem ser adidos temporariamente outros elementos, para o desempenho de uma determinada missão. Também podem existir brigadas especializadas que incluem unidades operacionais de uma única arma ou serviço. Exemplos são as brigadas de artilharia, de defesa antiaérea, de aviação, de engenharia, de comunicações e de logística. Além das brigadas integradas em divisões, existem também brigadas independentes que podem operar de uma forma autónoma. A típica brigada padrão dos exércitos da OTAN inclui um efetivo situado entre os 3.000 e os 5.000 militares, com três ou quatro batalhões de manobra, um batalhão de artilharia e outros elementos de apoio. Este padrão é seguido por quase todos os exércitos do mundo. No período compreendido entre a Primeira Guerra Mundial e a década de 1960, a maioria dos exércitos eliminou o escalão brigada da organização das suas divisões, passando os regimentos a depender diretamente dos comandos divisionários. Este tipo de organização ainda se mantém, por exemplo, nos exércitos da Rússia e da República Popular da China. Já a maioria dos exércitos ocidentais, durante as décadas de 1950 e 1960, seguiu o caminho contrário, re-introduzindo a brigada e eliminando o regimento da organização operacional. Tradicionalmente, os comandantes de brigada tinham o posto de brigadeiro, o qual, conforme os exércitos poderia ser considerado ainda um posto de oficial superior, um posto intermediário ou já o primeiro posto de oficial general. Hoje em dia, de acordo com a organização de cada exército, a brigada pode ser comandada por um coronel, por um brigadeiro ou por um oficial general com um posto que poderá designar-se, conforme o caso, "brigadeiro-general" ou "general de brigada". O comandante de brigada é apoiado por um comando e estado-maior mais ou menos alargado, conforme a brigada é independente ou está integrada numa divisão. O chefe de estado-maior é normalmente um coronel ou um tenente-coronel. Algumas brigadas também poderão ter um segundo comandante. (pt)
 • En brigad (av italienska: brigata eller franska: brigade, kompani; möjligen ursprungligen av keltiskans briga, strid) utgörs av ett antal (ofta 2-4) bataljoner med ett eller flera understödjande kompanier samt tillhörande logistiska enheter, som ställs samman för en specifik uppgift. Styrkan varierar i de flesta länder i storlek mellan 1 500 - 3 500 man (en svensk brigad omfattar däremot vanligen omkring 5 600 man). En brigad är normalt mindre än en division och ungefär dubbelt så stor som ett regemente. En brigad leds normalt av en brigadgeneral (enstjärnig general) eller överste. (sv)
 • Брига́да (фр. brigade «отряд, команда») — формирование, наименьшее тактическое соединение в вооружённых силах многих государств мира. По боевому составу занимает промежуточное положение между полком и дивизией. Встречается практически во всех родах войск видов вооружённых сил, отдельных родах войск и специальных войск. Может включаться в состав более крупного соединения или объединения. В случаях когда бригада не входит в состав объединения, как и в аналогии с отдельными частями, ей может быть присвоен статус отдельная. (ru)
 • 旅(英語:Brigade)是现代陸軍的编制,由若干个团或者营组成。在现代陸軍编制中,旅通常作为一个,一般用于完成特定战役中的军事或任务。在编制上由多个混合编成的旅稱為混成旅或(聯合兵種旅或合成旅)。 在現代戰爭條件下,旅由於編制比較小,使用靈活,逐漸被許多國家列為標準或者常被編制。旅的指揮官稱為旅長,由軍階是少將或上校軍官擔任。 在空軍的體系中,聯隊(Wing)與旅相當。指揮官軍銜通常是准將或上校。 (zh)
 • Бригада (італ. brigata — загін, військо) — тактичне військове з'єднання в усіх видах збройних сил, родах військ. У сухопутних військах складається із декількох батальйонів (дивізіонів) й підрозділів спецвійськ. Існують бригади мотострілецькі (піхотні), моторизовані, мотопіхотні, танкові, повітряно-десантні, аеромобільні, артилерійські, інженерні, зв'язку і таке інше. У військово-морському флоті бригада — тактичне з'єднання кораблів одного класу (бригада торпедних катерів). Бригада може бути окремою або входити до складу дивізії, корпусу або армії. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 166673 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20323 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981344516 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • اللواء هو وحدة عسكرية تتألف من 2 إلى 5 كتائب وعدد أفرادها من 3,000 إلى 5,000 فرد ويعتمد هذا على المنطقة وجنسية الجيش عادة ما يكون اللواء جزء من الفرقة العسكرية ويتكون من أكثر من كتيبتان ويوجد بعض الالوية المستقلة والتي تعمل بشكل منفصل عن تركيبة الفرق العسكرية التقليدية ويقودها عادة ضابط برتبة عميد او لواء. (ar)
 • La brigada és una unitat militar dels exèrcits de terra que sol agrupar dos o més regiments o batallons, i normalment és comandada per un general de brigada o pels països a major general. Pot constar de quatre mil a sis mil soldats, tot i que el nombre varia segons l'exèrcit de què es tracti i les circumstàncies de la guerra. (ca)
 • Brigáda je jednotka obvykle menší než divize a větší než pluk. V závislosti na době a daném státu její velikost kolísala v rozmezí 2-5 praporů či pluků. Někdy byla součástí dalších struktur (např. 2 brigády tvořily divizi), často ale byla vytvářena jako zvláštní jednotka, která buďto fungovala samostatně, bez pevného navázání na vyšší struktury, či byla vyzbrojena nějakým speciálním druhem výzbroje a byla přidělována jako doplněk k běžným pěším divizím, které mohly její služby potřebovat. Takové bylo po určitou dobu pojetí tankových, jezdeckých a lyžařských brigád kupříkladu v Rudé armádě v čase zimní války. (cs)
 • Ο μικρότερος στρατιωτικός σχηματισμός είναι η Ταξιαρχία (Συμβολισμός ΝΑΤΟ: Χ). Αριθμεί περίπου 3.000 άνδρες και διοικείται κατά κανόνα από Ταξίαρχο. Περιλαμβάνει μονάδες και υπομονάδες διαφόρων όπλων (κατά κύριο λόγο πεζικού και ιππικού τεθωρακισμένων) και σωμάτων, υπό ενιαία διοίκηση. Οι ταξιαρχίες αποτελούν τα κύρια τμήματα μιας Μεραρχίας. (el)
 • Brigado estas laŭ PIV * Armedivido, konsistanta ordinare el du infanteriaj regimentoj * Organizita taĉmento da laboristoj. La plej konata taĉmento estas fajrobrigado. (eo)
 • Una brigada es una unidad militar compuesta por dos o más regimientos o batallones y otras unidades menores que puede unirse a otras brigadas formando una división.​ Están formadas por unos 3000 o 5000 soldados. (es)
 • Brigade (dari bahasa Prancis, lewat bahasa Belanda) adalah satuan militer di bawah divisi, yang terdiri dari 3.000 sampai 5000 orang, yang dipimpin oleh seorang Kolonel atau Brigadir Jenderal. Sebuah brigade terbentuk dari dua sampai empat batalyon, yang biasanya berupa tiga batalyon unsur tempur, unsur bantuan tempur, dan unsur bantuan administrasi. Brigade bisa disamakan atau berbeda dengan resimen, tergantung sistem yang dipakai sebuah negara. (in)
 • Il termine brigata, di origine francese, è utilizzato per definire due ordini di unità militari, uno proprio dei reparti dell'esercito, l'altro caratterizzante dei reparti di gendarmeria. Ne fa parte almeno uno o più reggimenti. (it)
 • 旅団(りょだん、英: Brigade)は、陸軍編成上の単位のひとつで、師団よりも小さく、連隊と同等又はこれよりも大きい単位で、1,500名から6,000名程度の兵員によって構成される部隊をいう。日本語にいう旅団の語は古代中国の軍隊の単位である旅に由来する。「Brigade」はケルト語のbriga(争い)に由来するという。 英軍のBrigadier(准将あるいは上級大佐)は本来は「旅団の長」そのものであった。よって、諸外国の陸軍では旅団長には伝統的には准将級(旧ロシア帝国軍や現在のロシア陸軍・ブラジル陸軍・中華民国陸軍等准将を置かない軍隊では少将)が充てられてきたが、アメリカ陸軍では大佐が充てられ、中国人民解放軍ではそれぞれ上級大佐・大佐に相当する大校・上校が充てられる。また、ドイツ連邦軍、ポルトガル軍等では准将が充てられる事もあれば、大佐の旅団長の例も珍しくない。 将官の階級を3段階として准将級の階級を置かなかった旧日本陸軍では少将が、将官の階級を2段階とした陸上自衛隊では陸将補(少将相当)がそれぞれ充てられる。 (ja)
 • 여단(旅團, 문화어: 려단, 영어: Brigade)은 군사 조직의 편제 중의 하나로, 규모는 연대보다 크고 사단보다 작다. (ko)
 • En brigad (av italienska: brigata eller franska: brigade, kompani; möjligen ursprungligen av keltiskans briga, strid) utgörs av ett antal (ofta 2-4) bataljoner med ett eller flera understödjande kompanier samt tillhörande logistiska enheter, som ställs samman för en specifik uppgift. Styrkan varierar i de flesta länder i storlek mellan 1 500 - 3 500 man (en svensk brigad omfattar däremot vanligen omkring 5 600 man). En brigad är normalt mindre än en division och ungefär dubbelt så stor som ett regemente. En brigad leds normalt av en brigadgeneral (enstjärnig general) eller överste. (sv)
 • Брига́да (фр. brigade «отряд, команда») — формирование, наименьшее тактическое соединение в вооружённых силах многих государств мира. По боевому составу занимает промежуточное положение между полком и дивизией. Встречается практически во всех родах войск видов вооружённых сил, отдельных родах войск и специальных войск. Может включаться в состав более крупного соединения или объединения. В случаях когда бригада не входит в состав объединения, как и в аналогии с отдельными частями, ей может быть присвоен статус отдельная. (ru)
 • 旅(英語:Brigade)是现代陸軍的编制,由若干个团或者营组成。在现代陸軍编制中,旅通常作为一个,一般用于完成特定战役中的军事或任务。在编制上由多个混合编成的旅稱為混成旅或(聯合兵種旅或合成旅)。 在現代戰爭條件下,旅由於編制比較小,使用靈活,逐漸被許多國家列為標準或者常被編制。旅的指揮官稱為旅長,由軍階是少將或上校軍官擔任。 在空軍的體系中,聯隊(Wing)與旅相當。指揮官軍銜通常是准將或上校。 (zh)
 • Бригада (італ. brigata — загін, військо) — тактичне військове з'єднання в усіх видах збройних сил, родах військ. У сухопутних військах складається із декількох батальйонів (дивізіонів) й підрозділів спецвійськ. Існують бригади мотострілецькі (піхотні), моторизовані, мотопіхотні, танкові, повітряно-десантні, аеромобільні, артилерійські, інженерні, зв'язку і таке інше. У військово-морському флоті бригада — тактичне з'єднання кораблів одного класу (бригада торпедних катерів). Бригада може бути окремою або входити до складу дивізії, корпусу або армії. (uk)
 • Eine Brigade ist der kleinste Großverband des Heeres, der aufgrund seiner Organisation, Personalstärke und Ausrüstung in der Lage ist, operative Aufgaben (ohne substantielle Verstärkungen) selbständig zu lösen. Unterstellt sind der Brigade Bataillone der Kampftruppen, selten Kampftruppenregimenter, und selbständige Brigade-Kompanien der Kampfunterstützungstruppen und Logistiktruppen. Mehrere Brigaden sind einer Division unterstellt. (de)
 • A brigade is a major tactical military formation that is typically composed of three to six battalions plus supporting elements. It is roughly equivalent to an enlarged or reinforced regiment. Two or more brigades may constitute a division. In some gendarmerie forces, brigades are the basic-level organizational unit. (en)
 • Une brigade est une unité militaire. Elle est commandée par un brigadier ou brigadier général (Royaume-Uni, Suisse, Canada), par un colonel (Israël, Indonésie, États-Unis), par un général de brigade (France, Espagne, Turquie, Allemagne) ou par un major-général (Portugal, Brésil, Japon, Taïwan). Le terme de brigade peut aussi désigner : (fr)
 • Een brigade kan zowel een onderdeel van een divisie zijn alsook een zelfstandige gevechtseenheid, bestaande uit verschillende disciplines. Het is een gevechtseenheid van 2000 – 5000 militairen. In het Nederlandse leger telt een brigade ca. 3000 tot 4000 militairen (exclusief reservemilitairen). Een brigade bestaat uit enkele bataljons (afdelingen in het geval van de artillerie) en allerlei ondersteunende eenheden. (nl)
 • Brygada 1. * obecnie – najmniejszy związek taktyczny wchodzący w skład wielu armii, jako podstawowa jednostka bojowa wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych. Współczesna brygada składa się z batalionów i kompanii różnych rodzajów wojsk i służb. Jest ona jednostką prowadzącą walkę broni połączonych. Dowódca brygady kieruje działaniami batalionów lub zgrupowań taktycznych tworzonych na bazie batalionu; 2. * dawniej –związek taktyczny wojsk lądowych złożony z dowództwa, kilku pułków lub batalionów (dywizjonów) zasadniczego dla danej brygady rodzaju wojsk i oddziałów i pododdziałów zabezpieczających sprawne działanie całości jej sił; 3. * dawniej – wyższa jednostka taktyczna, zas (pl)
 • Uma brigada constitui uma unidade militar existente nas forças armadas da maioria dos países. Tradicionalmente, a brigada corresponde à grande unidade de menor escalão de cada exército, sendo comandadas pelos seus oficiais generais de menor patente. Tipicamente, cada brigada é composta por vários regimentos ou batalhões. Várias brigadas podem formar uma divisão. Além dos exércitos, a brigada também existe em outras organizações militares e policiais, podendo aí ter caraterísticas completamente diferentes. (pt)
rdfs:label
 • Brigade (en)
 • لواء (وحدة عسكرية) (ar)
 • Brigada (ca)
 • Brigáda (jednotka) (cs)
 • Brigade (de)
 • Ταξιαρχία (el)
 • Brigado (eo)
 • Brigada (es)
 • Brigade (fr)
 • Brigade (in)
 • Brigata (it)
 • 旅団 (ja)
 • 여단 (ko)
 • Brygada (pl)
 • Brigade (nl)
 • Brigada (pt)
 • Бригада (ru)
 • Brigad (sv)
 • (zh)
 • Бригада (військова справа) (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:commandStructure of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:commandStructure of
is dbp:commands of
is dbp:data of
is dbp:size of
is dbp:strength of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of