An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Apprenticeship is a system for training a new generation of practitioners of a trade or profession with on-the-job training and often some accompanying study (classroom work and reading). Apprenticeships can also enable practitioners to gain a license to practice in a regulated occupation. Most of their training is done while working for an employer who helps the apprentices learn their trade or profession, in exchange for their continued labor for an agreed period after they have achieved measurable competencies.

Property Value
dbo:abstract
 • Tradicionalment s'anomenava aprenent aquella persona que es formava en algun art o ofici. Durant les edats medieval i moderna prèviament calia haver estat aprenent per tal que després es pogués tenir un taller propi i per exercir de mestre artesà. Avui dia l'aprenentatge en el cicles de formació professional per a oficis diversos es fa amb la figura del becari per fer pràctiques d'estudis d'un nivell superior. El terme també s'utilitza de vegades per referir-se a un novell, un principiant.És també el nom donat al més baix dels tres graus de la francmaçoneria. (ca)
 • Ein Auszubildender, in Österreich wie auch früher in Deutschland Lehrling und in der Schweiz ehemals Lehrtochter genannt, ist in den deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz) eine Person, die sich in einer Berufsausbildung befindet. Die Ausbildung (früher Lehre) schließt mit einer Prüfung zum Gesellen, Facharbeiter oder mit einer Abschlussprüfung ab. Länderspezifisch gibt es folgende Begriffe: * Deutschland: Im Berufsbildungsgesetz wird die Bezeichnung Auszubildender verwendet. In der Handwerksordnung ist dagegen nach wie vor der Begriff Lehrling gebräuchlich, dem aber in Klammern das Wort Auszubildende angefügt wird (§§ 21 ff. HwO). Umgangssprachlich wird auch von Azubi, Stift oder im oberdeutschen Raum Lehrbub/-mädchen gesprochen. Die umgangssprachliche Bezeichnung Stift ist in Deutschland veraltet und gilt manchmal als abwertende Bezeichnung für den Auszubildenden, ebenso wie die bis in die 1960er Jahre bekannte Bezeichnung Lehrpieps. * Belgien: Lehrling * Liechtenstein: Lehrling oder lernende Person, (veraltet Lehrtochter, umgangssprachlich auch Stift oder Lehrbub/-mädchen). * Österreich: Lehrling (umgangssprachlich auch Stift oder Lehrbub/-mädchen) * Schweiz: Lehrling oder lernende Person (veraltet Lehrtochter, umgangssprachlich auch Stift oder Lehrbub/-mädchen). (de)
 • التمهّن أو التلمذة (بالإنجليزية: Apprenticeship)‏، هو نظام تدريبي للأجيال الجديدة الراغبة بامتلاك مهنة في مجال ما. يعطي هذا النظام الجيل الجديد فرصة الممارسة العملية في المجال الذين يرغبون بامتهانه عبر مجموعة من المواد العملية والنظرية. التلمذة أيضا تمكن الممارسين من الحصول على ترخيص لممارسة مهنة ما. ويتم المعظم تدريبهم أثناء العمل الذي يساعد المتدربين تعلم التجارة أو المهنة، في مقابل عملهم لديه بإجر أقل من العامل الرسمي أو حتى مجانا ويستمر التدريب لفترة معينة متفق عليها يمكن أن تكون بين 6 شهور إلى ثلاثة سنوات وبعض المهن تتطلب وقت أكبر. يكون في فترة التدريب مهارات يجب إكتسبها ويعطي المسؤول عن المتدرب تغذية راجعة عن ادائه وفرص التطوير والتقدم ومواضع الضعف . (ar)
 • Apprenticeship is a system for training a new generation of practitioners of a trade or profession with on-the-job training and often some accompanying study (classroom work and reading). Apprenticeships can also enable practitioners to gain a license to practice in a regulated occupation. Most of their training is done while working for an employer who helps the apprentices learn their trade or profession, in exchange for their continued labor for an agreed period after they have achieved measurable competencies. Apprenticeship lengths vary significantly across sectors, professions, roles and cultures. In some cases, people who successfully complete an apprenticeship can reach the "journeyman" or professional certification level of competence. In other cases, they can be offered a permanent job at the company that provided the placement. Although the formal boundaries and terminology of the apprentice/journeyman/master system often do not extend outside guilds and trade unions, the concept of on-the-job training leading to competence over a period of years is found in any field of skilled labor. (en)
 • En la tradicia organizo de metiartaj korporacioj, la metioj lernatis tute ĉe , de la infanaĝo, kie la metilernanto estis samtempe kiel servanto, lernato, kaj ano de la familio. Poste post iĝinta , li iris (piede!) sur la vojoj por fari ĉirkaŭiron de-laborejo-al-laborejon cele perfektigi sin. En modernaj socioj, metilernanto estas lernanto ĉe mezgrada faka lernejo, instruata kaj trejnata en iu metio. Kutime temas pri adoleskanto post fino de mezlernejo. Metilernanto pasigas parton de la instruhoroj en lernejo, kie estas instruataj teorio kaj ĝenerala klereco, kaj la alian kaj pli grandan parton de la horoj en laborejo ĉe metiisto entrepreno, kie estas trejnata kaj praktikata la metio mem (lernado per praktika aplikado). Kelkaj metilernejoj proponas ankaŭ abiturientan ekzamenon aŭ kompletigan lernadon kun abiturientiĝo, por ke la lernantoj povu daŭrigi sian studadon ĉe altlernejoj. (eo)
 • Dentro del contexto gremial, se llamaba aprendiz a la persona que aprendía algún arte u oficio.​ En algunos contextos laborales más actuales puede hacer referencia a una persona situada en la fase previa de aprendizaje a la obtención del grado de oficial.​ (es)
 • Un apprenti est une personne qui apprend un métier. Dans un contexte moderne, c'est un jeune professionnel qui suit une formation en alternance entre une entreprise et un centre de formation, les trois parties prenantes ayant signé un contrat d'apprentissage. Dans un contexte plus ancien, ce terme désigne un jeune homme employé par un maître artisan qui l'initie à son métier. Le terme est également parfois utilisé pour désigner un novice, un débutant. (fr)
 • Per apprendistato si intende genericamente un periodo di formazione professionale iniziale, durante il quale si apprende un mestiere osservando ed ascoltando persone già esperte, seguendo specifici percorsi di formazione. Può essere anche la condizione per l'assunzione e la stipula di un contratto di lavoro con un datore di lavoro; tale periodo può anche essere obbligatorio, ove previsto dalla legge. L'istituto è diversamente disciplinato nei vari Stati del mondo; in Italia si prevede un contratto di apprendistato che è un contratto di formazione finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro. La persona che stia espletando tale periodo è detta apprendista. (it)
 • L'apprendista, nel diritto del lavoro italiano, è una persona che svolga una data attività lavorativa a seguito della stipulazione di un contratto di apprendistato. (it)
 • 도제(徒弟)는 상인과 장인의 직업 교육 제도이며 젊은 세대를 업무에 종사시키는 제도를 의미한다. 도제와 제자도 경력을 구축할 수 있으며, 공공 기술 인증을 취득하는 것이 가능하다. 도제는 고용주와 계약한 기간 지속적인 노동에 종사하여 대가로 기술을 배울 수있다. (ko)
 • 徒弟(とてい、英語: apprentice)、見習い(みならい)とは、商人や職人の初期レベル職業教育制度であり、契約により定められた期間中、若い世代を雇用し業務に従事させながら(現任訓練、OJT)、系統的に訓練を行う制度。この訓練システムを徒弟制度(apprenticeship)、訓練を受けている者を弟子(apprentice)と呼ぶ。 弟子も含め、キャリアを構築することが可能であり、公的な技能認定を取得することが可能である。雇用主と契約した期間、継続的な労働に従事することで、それと引き換えに商売や技能を学習ができ、一般的な期間としては3 - 6年間、修了した者は一人前の職人として扱われる。 見習い、ジャーニーマン、マスター(mastercraftsmen)のそれぞれレベル境界線の定義は、ギルドや労働組合といった組織の内部に留まっている。 (ja)
 • En lärling är en person som håller på att utbilda sig till något under en yrkesverksam mästare inom detta område. Lärlingen får hjälpa sin mentor och lära sig av denne. Lärlingsutbildningar kan vara olika långa beroende på vilket yrke som skall läras ut. I Sverige bedrivs lärlingsutbildningen i sin moderna form på vissa yrkesinriktade gymnasieskolprogram. -halva är ett efterled i en yrkesbeteckning inom skråyrkena. Det syftar på en lärling, ännu inte fullärd hantverkare, till exempel smedlärling, "halv smed". Det kunde även användas som skällsord för en dålig hantverkare. Exempel på yrken med efterledet "-halva" är: skomakarhalva, smedhalva och dränghalva. (sv)
 • 學徒是開始從事某種手藝活的實習者,通過給僱主當學徒,他們可以獲得相應的就業憑證和經驗,或者得到僱主續約。從學徒畢業的人就會成為熟練工人。其性質和現代更常見的實習生相似。不同地區不同時代的學徒期也不同,從三年至七年都有。旧式学徒通常会雇主之间形成一定的人身依附关系。 (zh)
 • Ученичество — обучение профессии под руководством мастера в процессе производственной деятельности. Обучение ремесленником своему ремеслу сына другого человека по договорённости существовало с древности. Это объяснялось тем, что не у всех мастеров были свои сыновья, которым они могли передать накопленные знания. В Средние века ученичество постепенно стало необходимой стадией и общим правилом для каждого, кто хотел впоследствии свободно заниматься ремеслом. До тех пор, пока срок ученичества не стал регламентироваться уставами цехов, он зависел от мастера. В средневековом Лондоне портные брали учеников на 7-14 лет, ювелиры — на 9-14 лет, мастера гильдии пирожников и торговцев рыбой — на 10-12 лет. Многие цеха ограничивали мастеров в количестве учеников. Причиной этого было желание предотвратить чрезмерное обогащение одних мастеров и разорение других, а также необходимость наличия достаточных средств у мастера для содержания ученика. В цеховых уставах оговаривалось, что ни один мастер не мог взять к себе ученика, связанного договором с другим мастером, до тех пор, пока не истечёт срок действия данных им обязательств или сам мастер не предоставит ученику письменное разрешение перейти на службу к другому мастеру. До 1375 года в Англии ученик мог быть продан или подарен, как и всё остальное имущество мастера. Но, с 1375 года, согласно постановлению парламента, ни один ученик не должен был служить мастеру, иному чем тот, к кому он изначально поступил в ученики, без своего желания. Большинство английских историков полагает, что ученик рассматривался как член семьи мастера, чья власть по природе своей всегда носила отеческий характер. Подобно отцу, мастер имел право применять к ученику телесные наказания. В договорах между мастером и учеником иногда прописывалось, что ученика могут наказывать только за дело, а не иначе. Ученик не имел права заключать брак без предварительного разрешения на то мастера. Часто ученик женился на дочери мастера. С начала XIX века ученичество в Англии было поставлено под надзор мировых судей. За проступки учеников назначались наказания, доходящие до 3 мес. тюремного заключения (за побег); в свою очередь, мастер мог быть подвергнут заключению до 3 лет за дурное обращение, грозящее опасностью жизни ученика. В Российской империи Устав о цехах, изданный 12 ноября 1799 г., устанавливал некоторые привилегии для мастеров «отличивших себя в своём искусстве и научивших многих учеников» и грозя лишением звания мастера за «нерадивое обучение». Устанавливался 6-месячный пробный срок для обеих договаривающихся сторон, в течение которого договор об ученичестве мог быть расторгнут. Цеховой управе было предоставлено право наказывать учеников розгами. Минимальным возрастом для отдачи в обучение по закону был двенадцатилетний, но часто возраст учеников был меньшим. Законы, воспрещающие вообще отдачу в личный наём родителями своих детей без их на то согласия, делали исключение в отношении договора об обучении на определённый срок (ст. 173, 2203 X т. 1 ч.), причём, как пояснил Сенат (решение гражданского кассационного департамента 1899, № 2), срок этот может оканчиваться и после достижения учеником 17-летнего возраста. Если дети не выполнят договора, заключённого их родителями, то за невозможностью принудить их к его выполнению родители должны были вознаградить мастера за понесённые им убытки (реш. гр. касс. дпт. 1878 г., № 86, 1899, № 2). Срок обучения составлял от 3 до 5 лет, но время это может быть сокращено по усмотрению старшины цеха или старшинских товарищей. По истечении трёхлетнего пребывания ученика у мастера последний был обязан ему выдать свидетельство, «какое он заслужил по верности, послушанию, почтительности, прилежанию, искусству и поведению». В 1910 г. был принят Устав о ремесленной промышленности, согласно которому «мастер обязан учеников своих учить усердно, обходиться с ними человеколюбивым и кротким образом, без вины их не наказывать и занимать должное время наукой, не принуждая их к домашнему его служению и работам». В обязанности учеников входило «быть верным, послушным, почтительным к мастеру и его семье, сохранять добрыми поступками и поведением домашнюю тишину и согласие, быть прилежным». Договор мог быть расторгнут «если ученик оставил занятие и избирает другое ремесло; если должен переселиться в другую местность; если родители требуют ухода». В случае, если ученики выдержали экзамен при ремесленной управе, им выдавали подмастерский диплом первого разряда, или же — по свидетельству мастера — диплом второго разряда. В настоящее время Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность заключения , который может предусматривать обязанность отработать определённое время после завершения обучения. Предусмотрены такие организационные формы ученичества, как индивидуальное обучение, бригадное обучение, курсовое обучение. Система ученичества на рабочем месте в настоящее время существует в различных странах. Так, в Великобритании существуют 2-3 летние ученические программы, при которых три недели обучения на рабочем месте чередуются с неделей теоретического курса при учебном заведении. Наивысший в Европе охват молодёжи ученическими программами наблюдается в Германии. Производственное обучение в Германии происходит в рамках «дуальной системы», то есть параллельно на рабочем месте и в профессиональной школе, где также изучают общеобразовательные предметы. Срок обучения составляет от трёх до трёх с половиной лет. Программу довершают обязательные курсы в центрах профобучения. После окончания обучения ученики сдают экзамен на звание подмастерья. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 162619 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 42205 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1073772863 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2015-01-08 (xsd:date)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Tradicionalment s'anomenava aprenent aquella persona que es formava en algun art o ofici. Durant les edats medieval i moderna prèviament calia haver estat aprenent per tal que després es pogués tenir un taller propi i per exercir de mestre artesà. Avui dia l'aprenentatge en el cicles de formació professional per a oficis diversos es fa amb la figura del becari per fer pràctiques d'estudis d'un nivell superior. El terme també s'utilitza de vegades per referir-se a un novell, un principiant.És també el nom donat al més baix dels tres graus de la francmaçoneria. (ca)
 • التمهّن أو التلمذة (بالإنجليزية: Apprenticeship)‏، هو نظام تدريبي للأجيال الجديدة الراغبة بامتلاك مهنة في مجال ما. يعطي هذا النظام الجيل الجديد فرصة الممارسة العملية في المجال الذين يرغبون بامتهانه عبر مجموعة من المواد العملية والنظرية. التلمذة أيضا تمكن الممارسين من الحصول على ترخيص لممارسة مهنة ما. ويتم المعظم تدريبهم أثناء العمل الذي يساعد المتدربين تعلم التجارة أو المهنة، في مقابل عملهم لديه بإجر أقل من العامل الرسمي أو حتى مجانا ويستمر التدريب لفترة معينة متفق عليها يمكن أن تكون بين 6 شهور إلى ثلاثة سنوات وبعض المهن تتطلب وقت أكبر. يكون في فترة التدريب مهارات يجب إكتسبها ويعطي المسؤول عن المتدرب تغذية راجعة عن ادائه وفرص التطوير والتقدم ومواضع الضعف . (ar)
 • Dentro del contexto gremial, se llamaba aprendiz a la persona que aprendía algún arte u oficio.​ En algunos contextos laborales más actuales puede hacer referencia a una persona situada en la fase previa de aprendizaje a la obtención del grado de oficial.​ (es)
 • Un apprenti est une personne qui apprend un métier. Dans un contexte moderne, c'est un jeune professionnel qui suit une formation en alternance entre une entreprise et un centre de formation, les trois parties prenantes ayant signé un contrat d'apprentissage. Dans un contexte plus ancien, ce terme désigne un jeune homme employé par un maître artisan qui l'initie à son métier. Le terme est également parfois utilisé pour désigner un novice, un débutant. (fr)
 • L'apprendista, nel diritto del lavoro italiano, è una persona che svolga una data attività lavorativa a seguito della stipulazione di un contratto di apprendistato. (it)
 • 도제(徒弟)는 상인과 장인의 직업 교육 제도이며 젊은 세대를 업무에 종사시키는 제도를 의미한다. 도제와 제자도 경력을 구축할 수 있으며, 공공 기술 인증을 취득하는 것이 가능하다. 도제는 고용주와 계약한 기간 지속적인 노동에 종사하여 대가로 기술을 배울 수있다. (ko)
 • 徒弟(とてい、英語: apprentice)、見習い(みならい)とは、商人や職人の初期レベル職業教育制度であり、契約により定められた期間中、若い世代を雇用し業務に従事させながら(現任訓練、OJT)、系統的に訓練を行う制度。この訓練システムを徒弟制度(apprenticeship)、訓練を受けている者を弟子(apprentice)と呼ぶ。 弟子も含め、キャリアを構築することが可能であり、公的な技能認定を取得することが可能である。雇用主と契約した期間、継続的な労働に従事することで、それと引き換えに商売や技能を学習ができ、一般的な期間としては3 - 6年間、修了した者は一人前の職人として扱われる。 見習い、ジャーニーマン、マスター(mastercraftsmen)のそれぞれレベル境界線の定義は、ギルドや労働組合といった組織の内部に留まっている。 (ja)
 • 學徒是開始從事某種手藝活的實習者,通過給僱主當學徒,他們可以獲得相應的就業憑證和經驗,或者得到僱主續約。從學徒畢業的人就會成為熟練工人。其性質和現代更常見的實習生相似。不同地區不同時代的學徒期也不同,從三年至七年都有。旧式学徒通常会雇主之间形成一定的人身依附关系。 (zh)
 • Ein Auszubildender, in Österreich wie auch früher in Deutschland Lehrling und in der Schweiz ehemals Lehrtochter genannt, ist in den deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz) eine Person, die sich in einer Berufsausbildung befindet. Die Ausbildung (früher Lehre) schließt mit einer Prüfung zum Gesellen, Facharbeiter oder mit einer Abschlussprüfung ab. Länderspezifisch gibt es folgende Begriffe: (de)
 • En la tradicia organizo de metiartaj korporacioj, la metioj lernatis tute ĉe , de la infanaĝo, kie la metilernanto estis samtempe kiel servanto, lernato, kaj ano de la familio. Poste post iĝinta , li iris (piede!) sur la vojoj por fari ĉirkaŭiron de-laborejo-al-laborejon cele perfektigi sin. En modernaj socioj, metilernanto estas lernanto ĉe mezgrada faka lernejo, instruata kaj trejnata en iu metio. Kutime temas pri adoleskanto post fino de mezlernejo. (eo)
 • Apprenticeship is a system for training a new generation of practitioners of a trade or profession with on-the-job training and often some accompanying study (classroom work and reading). Apprenticeships can also enable practitioners to gain a license to practice in a regulated occupation. Most of their training is done while working for an employer who helps the apprentices learn their trade or profession, in exchange for their continued labor for an agreed period after they have achieved measurable competencies. (en)
 • Per apprendistato si intende genericamente un periodo di formazione professionale iniziale, durante il quale si apprende un mestiere osservando ed ascoltando persone già esperte, seguendo specifici percorsi di formazione. Può essere anche la condizione per l'assunzione e la stipula di un contratto di lavoro con un datore di lavoro; tale periodo può anche essere obbligatorio, ove previsto dalla legge. (it)
 • Ученичество — обучение профессии под руководством мастера в процессе производственной деятельности. Обучение ремесленником своему ремеслу сына другого человека по договорённости существовало с древности. Это объяснялось тем, что не у всех мастеров были свои сыновья, которым они могли передать накопленные знания. Многие цеха ограничивали мастеров в количестве учеников. Причиной этого было желание предотвратить чрезмерное обогащение одних мастеров и разорение других, а также необходимость наличия достаточных средств у мастера для содержания ученика. (ru)
 • En lärling är en person som håller på att utbilda sig till något under en yrkesverksam mästare inom detta område. Lärlingen får hjälpa sin mentor och lära sig av denne. Lärlingsutbildningar kan vara olika långa beroende på vilket yrke som skall läras ut. I Sverige bedrivs lärlingsutbildningen i sin moderna form på vissa yrkesinriktade gymnasieskolprogram. (sv)
rdfs:label
 • Apprenticeship (en)
 • تمهن (ar)
 • Aprenent (ca)
 • Auszubildender (de)
 • Metilernanto (eo)
 • Aprendiz (es)
 • Apprenti (fr)
 • Apprendistato (it)
 • 徒弟 (ja)
 • Apprendista (it)
 • Beroepsbegeleidende leerweg (nl)
 • 도제 (교육) (ko)
 • Lärling (sv)
 • Ученичество (ru)
 • 學徒 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:education of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:education of
is dbp:formation of
is dbp:rank of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License