About: YIQ

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

YIQ is the color space used by the analog NTSC color TV system, employed mainly in North and Central America, and Japan.I stands for in-phase, while Q stands for quadrature, referring to the components used in quadrature amplitude modulation. Other TV systems used different color spaces, such as YUV for PAL or YDbDr for SECAM. Later digital standards use the YCbCr color space. These color spaces are all broadly related, and work based on the principle of adding a color component named chrominance, to a black and white image named luma.

Property Value
dbo:abstract
 • YIQ je barevný model používaný v NTSC barevném TV signálu, používaný převážně v Severní a Střední Americe, a také v Japonsku. Ve je v současné době platné federální nařízení o analogovém vysílání přenášeném éterem. Zde je přiložen výňatek z aktuálních FCC (Federal Communications Commision)pravidel a nařízení, paragraf 73 "Standard TV přenosu" "Následuje přiřazení ekvivalentních hodnot šířek pásem mezi signály EQ a EI k zmírnění barevných rozdílů: Šířka pásma Q-kanálu: na 400 kHZ méně než 2 dB, na 500 kHz méně než 6 dB, na 600 kHz méně než 6 dB. Šířka pásma I-kanálu: na 1,3 MHz méně než 2dB, na 3,6 MHz přinejmenším 20 dB." I znamená in-phase (činná složka), zatímco Q znamená quadrature (kvadrant), tyto veličiny odkazují na části použité v kvadrantové amplitudované modulaci. Některé formy NTSC nyní využívají YUV barevný model, který bývá využit také ostatními systémy, jako například PAL. Y složka představuje jasovou složku, a je to jediná složka využívaná černo-bílými televizními přístroji. Q pak představuje chromatickou (barevnou) informaci. V YUV barevném modelu mohou být součásti U a V vnímány jako X a Y v barevném grafu. I a Q mohou být interpretovány jako druhý pár os v stejném grafu, pouze otočené o 33°. V podstatě tedy IQ a UV představují odlišný souřadnicový systém v témže grafu. YIQ barevný model je navržen tak, aby vylepšil barevnou citlivost lidského oka. Lidské oko mnohem citlivěji vnímá změny v rozsahu oranžová-modrá (I), než změny v rozsahu fialová-zelená (Q) A z tohoto důvodu je menší šířka pásma požadována pro Q složku. V NTSC je vysílací limit pro I do 1,3 MHz a pro Q do 0,4 MHz. I a Q jsou vlnové délky vložené do 4 MHz Y signálu, které udržují celkovou šířku pásma pod 4,2 MHz. Naproti tomu v YUV barevném modelu, obsahují veličiny U a V informace o rozsahu oranžová-modrá, obě součásti musejí mít stejnou šířku pásma, aby byla zachována věrnost barev. Velmi málo televizních přístrojů používá skutečně I a Q kódování, je to z důvodu vysokých výrobních nákladů. Pro srovnání. R-Y a B-Y jsou levnější kódování, protože potřebují pouze jeden filtr, zatímco I a Q, každý vyžaduje odlišný filtr, aby byly plně pokryty rozdíly mezi vlnovými rozsahy I a Q. Tyto vlnové rozdíly způsobují to, že I filtr má mnohem větší zpoždění, než Q filtr. The Rockwell Modular Digital Radio (MDR)vlastní jedenu I a Q kódovací sestevu, která v roce 1997 mohla pracovat v módu "frame-at -a-time" (jednotlivá políčka za sebou bez ohledu na čas) na PC, nebo v reálném čase na "Fast IQ Processor" (FIQP) (speciální rozhraní sloužící k práci s YIQ). Některé RCA "color trak" TV přístroje vyrobené přibližně okolo roku 1985 nepoužívají pouze I a Q kódování, ale jako podpora je zde používán tzv. "hřebenový filtr", který podporuje "100% běh TV programu", což je důležité pro přenos většiny originálního barevného obsahu. Protože kódování u této normy (NTCS) je poměrně komplikované, a v některých případech, zvláště při přenosech na delší vzdálenosti, dochází k deformaci signálu a na obrazovce se mohou vyskytovat nežádoucí barevné změny.A navíc je zde právě kladen velký důraz na kompatibilitu se staršími černobílými přístroji, a proto je zde využívána různá podpora a "vylepšování přenosu". Dříve, více než jeden výrobce barevných televizních přístrojů (RCA, Arvin) používal I a Q kódování. V modelech vyrobených v letech 1954 až 1955 opatřených 13 palcovou obrazovkou (myšleno úhlopříčně). Okolo roku 1990, zůstal pouze jeden výrobce profesionálních studiových barevných monitorů (Ikegami), který využívá I a Q kódování. (cs)
 • Das YIQ-Farbmodell ist ein Farbsystem mit der Luminanz Y sowie den Farbdifferenzen I (Cyan-Orange Balance) und Q (Magenta-Grün Balance). Gegenüber dem verwandten YUV-Farbmodell ist die Farbebene um 33° im Uhrzeigersinn gedreht. Der YIQ-Farbraum wurde ausschließlich in der US-amerikanischen Norm für analoges NTSC-Fernsehen verwendet. Da seit den 1970er Jahren auch hier das YUV-Farbmodell vorgezogen wurde, gibt es heute keine industrielle Anwendung für das YIQ-Farbmodell mehr. Die Motive zur Schaffung des YIQ-Farbmodells im Rahmen der Entwicklung des Farbfernsehens sind die gleichen wie beim YUV-Farbmodell. Allerdings wurde durch die Drehung um 33° die Möglichkeit geschaffen, die einzelnen Farbträger mit unterschiedlicher Bandbreite zu übertragen, I mit 1,3 MHz und Q mit 400 kHz. So wird den menschlichen Sehempfinden besser Rechnung getragen, denn das menschliche Auge ist für Farbeindrücke auf der I-Linie Cyan-Orange empfindlicher als auf der Q-Line Magenta-Grün. Im YUV-Farbmodell verteilen sich die Farbanteile dieser beiden Linien ungleichmäßig auf die beiden Farbsignale U und V, sodass keine Bandbreitenreduktion und damit keine effiziente Übertragung möglich ist. Das YIQ-System ist zum s/w (Schwarzweiß)-Fernsehen kompatibel, welches lediglich das Y-Signal darstellt, während Farbfernseher alle drei Kanäle abbilden. Die Y-Komponente hat den größten Anteil an der Bandbreite des gesendeten Fernsehsignals. Dadurch erscheinen Bilder von s/w-Fernsehern schärfer als Bilder von Farbfernsehern. (de)
 • El modelo YIQ define un espacio de color, usado por el estándar de televisión NTSC. I significa en fase (in-phase, en inglés), mientras que Q significa cuadratura (quadrature, en inglés) y se refieren a los componentes usados en la modulación de amplitud en cuadratura. Algunas formas del estándar NTSC ahora utilizan el espacio de color YUV, que es también utilizado por otros sistemas como PAL. El componente Y representa la información de luminancia y es el único componente utilizado por los televisores de blanco y negro. I y Q representan la información de crominancia. En YUV, los componentes U y V son las coordenadas X e Y dentro de ese espacio de color. I y Q pueden ser imaginados como un segundo par de ejes en el mismo gráfico, rotados en 33º; por lo tanto, IQ y UV representan diferentes sistemas de coordenadas en el mismo plano. De sus siglas, el componente I transmite un rango del naranja al azul y Q del púrpura al verde. El sistema YIQ está destinado a aprovechar las características de la respuesta humana al color. El ojo humano es más sensible a los cambios en el rango naranja-azul (equivalente a I) que en el rango púrpura-verde (Q), así se requiere menos ancho de banda para Q que para I. La transmisión en NTSC limita el ancho de banda de la señal I a 1,5 MHz y el de Q en 0,5 MHz.​ Las señales I y Q son entrelazadas en frecuencia dentro de la señal Y de 4 MHz, lo cual mantiene el ancho de banda total por debajo de 4,2 MHz. En los sistemas que usan el espacio de color YUV, dado que U y V contienen información del rango naranja-azul, a ambos componentes se les debe dar la misma cantidad de ancho de banda para conseguir la misma fidelidad de color. Muy pocos televisores realizan decodificación I-Q, debido a los grandes costes de la implementación. Comparado con la decodificación de las señales R-Y y B-Y que requieren solo un filtro, las señales I y Q requieren filtros diferentes para satisfacer sus diferentes anchos de banda. (es)
 • Le modèle YIQ ou plus précisément Y'IQ est un espace colorimétrique à trois composantes. Il est utilisé dans le standard de télévision analogique NTSC. Y' représente la luma (à ne pas confondre avec la luminance relative notée Y, le symbole prime de Y' indiquant une correction gamma), I la composante en phase (de l'anglais in-phase) et Q la composante en quadrature de la chrominance. Pour la conversion d'un espace Y'IQ à R'G'B', on utilise la formule suivante : Et réciproquement : (fr)
 • YIQ is the color space used by the analog NTSC color TV system, employed mainly in North and Central America, and Japan.I stands for in-phase, while Q stands for quadrature, referring to the components used in quadrature amplitude modulation. Other TV systems used different color spaces, such as YUV for PAL or YDbDr for SECAM. Later digital standards use the YCbCr color space. These color spaces are all broadly related, and work based on the principle of adding a color component named chrominance, to a black and white image named luma. In YIQ the Y component represents the luma information, and is the only component used by black-and-white television receivers. I and Q represent the chrominance information. In YUV, the U and V components can be thought of as X and Y coordinates within the color space. I and Q can be thought of as a second pair of axes on the same graph, rotated 33°; therefore IQ and UV represent different coordinate systems on the same plane. The YIQ system is intended to take advantage of human color-response characteristics. The eye is more sensitive to changes in the orange-blue (I) range than in the purple-green range (Q)—therefore less bandwidth is required for Q than for I. Broadcast NTSC limits I to 1.3 MHz and Q to 0.4 MHz. I and Q are frequency interleaved into the 4 MHz Y signal, which keeps the bandwidth of the overall signal down to 4.2 MHz. In YUV systems, since U and V both contain information in the orange-blue range, both components must be given the same amount of bandwidth as I to achieve similar color fidelity. Very few television sets perform true I and Q decoding, due to the high costs of such an implementation. Compared to the cheaper R-Y and B-Y decoding which requires only one filter, I and Q each requires a different filter to satisfy the bandwidth differences between I and Q. These bandwidth differences also require that the 'I' filter include a time delay to match the longer delay of the 'Q' filter. The Rockwell Modular Digital Radio (MDR) was one I and Q decoding set, which in 1997 could operate in frame-at-a-time mode with a PC or in realtime with the Fast IQ Processor (FIQP). Some RCA "Colortrak" home TV receivers made circa 1985 not only used I/Q decoding, but also advertised its benefits along with its comb filtering benefits as full "100 percent processing" to deliver more of the original color picture content. Earlier, more than one brand of color TV (RCA, Arvin) used I/Q decoding in the 1954 or 1955 model year on models utilizing screens about 13 inches (measured diagonally). The original Advent projection television used I/Q decoding. Around 1990, at least one manufacturer (Ikegami) of professional studio picture monitors advertised I/Q decoding. (en)
 • YIQ is een systeem om een kleur te omschrijven. Dit wordt gedaan aan de hand van luminatie- en chrominantie-informatie. Een verwant systeem is het YUV-systeem, dat gebruikt wordt in het PAL televisiecodeersysteem. Een andere manier om kleur te omschrijven is aan de hand van het samenstellen kleurcomponenten, zoals het RGB-kleursysteem.Het YIQ-systeem werd in 1953 nog gebruikt bij een televisiecodeersysteem: het NTSC-codeersysteem. Tegenwoordig wordt in het NTSC-codeersysteem gebruikgemaakt van YUV en is het YIQ-systeem overbodig geworden. (nl)
 • YIQ – obok YUV jest jednym z modeli przestrzeni kolorów dla sygnału telewizyjnego. Na kontynencie amerykańskim (USA, Kanada), w Azji południowo-wschodniej (Japonia) jest rozpowszechniony system nadawania telewizji kolorowej w standardzie NTSC. Model opisu kolorów w tym systemie nazywany jest YIQ. Model YIQ w systemie NTSC: Y = 0,299 • R + 0,587 • G + 0,114 • BI = 0,74 • (R - Y) - 0,27 • (B - Y)Q = 0,48 • (R - Y) + 0,41 • (B - Y) Składowa Y określana jest jako luminancja, tak praktycznie w danej chwili dla obrazu w pełni wielokolorowego wyznacza miejsce, gdzieś pomiędzy określonym minimum a maksimum. Wyznaczenie R, G oraz B i indywidualne ich użycie obniża lub podwyższa emisję dla odpowiednich trzech barw w kineskopie. (pl)
 • YIQ är färgrymden som används i TV-apparater av färgtypen NTSC som förekommer huvudsakligen i Nord- och Centralamerika samt Japan.I står för in-phase, medan Q står för quadrature, som hänvisar till komponenterna som används i kvadraturamplitudmoduleringen. En del typer av NTSC använder numera färgrymden YUV som även används av andra system, såsom PAL. Y-komponenten representerar informationen för ljusstyrka och är den enda komponenten som svartvita TV-mottagare använder. I och Q representerar krominansinformationen. I YUV kan U- och V-komponenterna föreställas som X- och Y- koordinaterna i färgrymden. I och Q kan föreställas som två andra axlar på samma graf, som har roterats 33 grader; alltså representerar IQ och UV olika koordinatsystem på samma plan. (sv)
 • YIQ — цветовая модель, используемая системой цветного ТВ NTSC, и применяется в Северной и Центральной Америке, а также в Японии. Сигнал Y является яркостным, а I и Q несут информацию о цвете. Буква I — первая буква выражения in-phase, по-русски сигнал I называется «синфазным», буква Q — первая буква слова Quadrature, сигнал в русской терминологии называется «квадратурным». Эти термины возникли из-за использования квадратурной амплитудной модуляции в первой системе совместимого цветного телевидения NTSC. В некоторых формах NTSC теперь используется цветовое пространство YUV, которое также используется другими системами, такими как PAL. (ru)
 • YIQ,是NTSC(National Television Standards Committee)電視系統標準。Y是提供黑白電視及彩色電視的亮度信號(Luminance),即亮度(Brightness),I代表In-phase,色彩從橙色到青色,Q代表Quadrature-phase,色彩從紫色到黄绿色。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 397134 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10958 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1101378592 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdfs:comment
 • Le modèle YIQ ou plus précisément Y'IQ est un espace colorimétrique à trois composantes. Il est utilisé dans le standard de télévision analogique NTSC. Y' représente la luma (à ne pas confondre avec la luminance relative notée Y, le symbole prime de Y' indiquant une correction gamma), I la composante en phase (de l'anglais in-phase) et Q la composante en quadrature de la chrominance. Pour la conversion d'un espace Y'IQ à R'G'B', on utilise la formule suivante : Et réciproquement : (fr)
 • YIQ is een systeem om een kleur te omschrijven. Dit wordt gedaan aan de hand van luminatie- en chrominantie-informatie. Een verwant systeem is het YUV-systeem, dat gebruikt wordt in het PAL televisiecodeersysteem. Een andere manier om kleur te omschrijven is aan de hand van het samenstellen kleurcomponenten, zoals het RGB-kleursysteem.Het YIQ-systeem werd in 1953 nog gebruikt bij een televisiecodeersysteem: het NTSC-codeersysteem. Tegenwoordig wordt in het NTSC-codeersysteem gebruikgemaakt van YUV en is het YIQ-systeem overbodig geworden. (nl)
 • YIQ — цветовая модель, используемая системой цветного ТВ NTSC, и применяется в Северной и Центральной Америке, а также в Японии. Сигнал Y является яркостным, а I и Q несут информацию о цвете. Буква I — первая буква выражения in-phase, по-русски сигнал I называется «синфазным», буква Q — первая буква слова Quadrature, сигнал в русской терминологии называется «квадратурным». Эти термины возникли из-за использования квадратурной амплитудной модуляции в первой системе совместимого цветного телевидения NTSC. В некоторых формах NTSC теперь используется цветовое пространство YUV, которое также используется другими системами, такими как PAL. (ru)
 • YIQ,是NTSC(National Television Standards Committee)電視系統標準。Y是提供黑白電視及彩色電視的亮度信號(Luminance),即亮度(Brightness),I代表In-phase,色彩從橙色到青色,Q代表Quadrature-phase,色彩從紫色到黄绿色。 (zh)
 • YIQ je barevný model používaný v NTSC barevném TV signálu, používaný převážně v Severní a Střední Americe, a také v Japonsku. Ve je v současné době platné federální nařízení o analogovém vysílání přenášeném éterem. Zde je přiložen výňatek z aktuálních FCC (Federal Communications Commision)pravidel a nařízení, paragraf 73 "Standard TV přenosu" "Následuje přiřazení ekvivalentních hodnot šířek pásem mezi signály EQ a EI k zmírnění barevných rozdílů: Šířka pásma Q-kanálu: na 400 kHZ méně než 2 dB, na 500 kHz méně než 6 dB, na 600 kHz méně než 6 dB. (cs)
 • Das YIQ-Farbmodell ist ein Farbsystem mit der Luminanz Y sowie den Farbdifferenzen I (Cyan-Orange Balance) und Q (Magenta-Grün Balance). Gegenüber dem verwandten YUV-Farbmodell ist die Farbebene um 33° im Uhrzeigersinn gedreht. Der YIQ-Farbraum wurde ausschließlich in der US-amerikanischen Norm für analoges NTSC-Fernsehen verwendet. Da seit den 1970er Jahren auch hier das YUV-Farbmodell vorgezogen wurde, gibt es heute keine industrielle Anwendung für das YIQ-Farbmodell mehr. (de)
 • El modelo YIQ define un espacio de color, usado por el estándar de televisión NTSC. I significa en fase (in-phase, en inglés), mientras que Q significa cuadratura (quadrature, en inglés) y se refieren a los componentes usados en la modulación de amplitud en cuadratura. Algunas formas del estándar NTSC ahora utilizan el espacio de color YUV, que es también utilizado por otros sistemas como PAL. (es)
 • YIQ is the color space used by the analog NTSC color TV system, employed mainly in North and Central America, and Japan.I stands for in-phase, while Q stands for quadrature, referring to the components used in quadrature amplitude modulation. Other TV systems used different color spaces, such as YUV for PAL or YDbDr for SECAM. Later digital standards use the YCbCr color space. These color spaces are all broadly related, and work based on the principle of adding a color component named chrominance, to a black and white image named luma. (en)
 • YIQ – obok YUV jest jednym z modeli przestrzeni kolorów dla sygnału telewizyjnego. Na kontynencie amerykańskim (USA, Kanada), w Azji południowo-wschodniej (Japonia) jest rozpowszechniony system nadawania telewizji kolorowej w standardzie NTSC. Model opisu kolorów w tym systemie nazywany jest YIQ. Model YIQ w systemie NTSC: Y = 0,299 • R + 0,587 • G + 0,114 • BI = 0,74 • (R - Y) - 0,27 • (B - Y)Q = 0,48 • (R - Y) + 0,41 • (B - Y) (pl)
 • YIQ är färgrymden som används i TV-apparater av färgtypen NTSC som förekommer huvudsakligen i Nord- och Centralamerika samt Japan.I står för in-phase, medan Q står för quadrature, som hänvisar till komponenterna som används i kvadraturamplitudmoduleringen. En del typer av NTSC använder numera färgrymden YUV som även används av andra system, såsom PAL. (sv)
rdfs:label
 • YIQ (cs)
 • YIQ-Farbmodell (de)
 • YIQ (es)
 • YIQ (fr)
 • YIQ (pl)
 • YIQ (nl)
 • YIQ (ru)
 • YIQ (en)
 • YIQ (färgrymd) (sv)
 • YIQ (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License