An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Workforce productivity is the amount of goods and services that a group of workers produce in a given amount of time. It is one of several types of productivity that economists measure. Workforce productivity, often referred to as labor productivity, is a measure for an organisation or company, a process, an industry, or a country. 1. * hours worked, typically from the OECD Annual National Accounts database 2. * workforce jobs; and 3. * number of people in employment.

Property Value
dbo:abstract
 • إنتاجية القوى العاملة هي كمية السلع والخدمات التي تنتجها مجموعة من العمال في فترة زمنية معينة. وهو أحد أنواع الإنتاجية العديدة التي يقيسها الاقتصاديون. إنتاجية القوى العاملة، التي يشار إليها غالبًا باسم إنتاجية العمالة، هي مقياس لمنظمة أو شركة أو عملية أو صناعة أو بلد. يجب تمييز إنتاجية القوى العاملة من إنتاجية الموظف وهو مقياس يتم استخدامه على المستوى الفردي بناءً على افتراض أن الإنتاجية الإجمالية يمكن تقسيمها إلى وحدات أصغر بشكل متزايد حتى نصل -في النهاية- إلى الموظف الفردي، من أجل استخدامها على سبيل المثال من أجل تخصيص منفعة أو عقوبة بناءً على الأداء الفردي (انظر أيضًا: منحنى الحيوية). في عام 2002، عرفته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه «نسبة قياس حجم الإنتاج إلى مقياس حجم المدخلات». عادة ما تكون مقاييس حجم الإنتاج هي إجمالي الناتج المحلي (GDP) أو إجمالي القيمة المضافة (GVA)، معبرًا عنها بالأسعار الثابتة (أي بضبط التضخم). مقاييس المدخلات الثلاثة الأكثر شيوعًا هي: 1. * ساعات العمل، عادةً من قاعدة بيانات الحسابات القومية السنوية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2. * وظائف القوى العاملة 3. * عدد الأشخاص العاملين. (ar)
 • Produktivita práce je hodnota množství zboží a služeb, které pracovník produkuje v daném čase. Produktivita práce se zvyšuje v důsledku dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručností a prohlubováním kapitálu (čili růstem vybavenosti práce kapitálem). Zdánlivá produktivita práce na jednoho zaměstnance v roce 2003 v EU. Produktivita práce vyjadřuje objem vyprodukovaných hodnot připadající na jednotku spotřebované práce za určité období (rok, měsíc, den, hodinu) podle toho, v jakém období tuto produktivitu zjišťujeme. Produktivitu práce rozlišujeme i podle toho, co považujeme za jednotku práce. Pokud je touto jednotkou práce lidská práce (práce provedena člověkem měřená cenou práce – mzdou), hovoříme o produktivitě živé práce. V případě, že za jednotku práce považujeme práci obsaženou ve všech vstupech do určitého transformačního procesu (jehož výsledkem je produkování sledovaných hodnot), hovoříme o produktivitě společenské práce (měřené cenou všech vstupů do výrobního procesu – cenou živé i zhmotněné práce). Diferencované je i vyjadřování objemu vyprodukovaných hodnot; například na národohospodářské úrovni to může být hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, národní důchod apod. Na této úrovni se většinou sleduje produktivita živé práce vyjádřená na jednoho obyvatele jako měrná jednotka práce. Na úrovni jednotlivých podnikatelských subjektů (podniků, sdružení a společností) produkujících konkrétní hodnoty lze vyjádřit i objem produkovaných hodnot konkrétněji – nejen v peněžním objemu, ale i v naturálních jednotkách (kusech, kilogramech, metrech apod.). Spotřeba práce na této úrovni se častěji označuje jako náklady na živou a zhmotněnou práci. Často se setkáváme i s nepřímým vykazováním produktivity práce – pracností. Pracnost je vlastně opačným vztahem jako produktivita práce – znamená vyjádření potřeby práce na vyprodukování jednotky konkrétní hodnoty. (cs)
 • Als Arbeitsproduktivität (englisch labour productivity) wird in der Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre die volkswirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Kennzahl für die Produktivität des Produktionsfaktors Arbeit bezeichnet. (de)
 • Workforce productivity is the amount of goods and services that a group of workers produce in a given amount of time. It is one of several types of productivity that economists measure. Workforce productivity, often referred to as labor productivity, is a measure for an organisation or company, a process, an industry, or a country. Workforce productivity is to be distinguished from which is a measure employed at individual level based on the assumption that the overall productivity can be broken down to increasingly smaller units until, ultimately, to the individual employee, in order be used for example for the purpose of allocating a benefit or sanction based on individual performance (see also: Vitality curve). In 2002, the OECD defined it as "the ratio of a volume measure of output to a volume measure of input". Volume measures of output are normally gross domestic product (GDP) or gross value added (GVA), expressed at constant prices i.e. adjusted for inflation. The three most commonly used measures of input are: 1. * hours worked, typically from the OECD Annual National Accounts database 2. * workforce jobs; and 3. * number of people in employment. (en)
 • 노동 생산성(Workforce productivity, labor productivity)은 한 노동자가 주어진 양의 시간 동안 생산하는 재화와 서비스의 양이다. 노동 생산성은 조직이나 기업, 절차, 산업, 국가를 위하여 측정된 값이다. OECD는 노동 생산성은 "산출의 양적 척도에 대한 산입의 양적 척도의 비"라고 정의한다. 산입의 양적 척도는 주로 인플레이션이 반영된 가격으로 표현된 국내 총생산(GDP)이나 총 부가 가치(gross value added, GVA)이다. 가장 일반적으로 많이 쓰이는 산입의 척도는 다음과 같다. 1. * 노동 시간(hours) 2. * 일자리(jobs) 3. * 고용된 사람의 수 (ko)
 • Arbeidsproductiviteit of gemiddelde arbeidsproductiviteit is de hoeveelheid productie die per tijdseenheid wordt geproduceerd door één arbeider. Vaak wordt het ook gemeten door per arbeider de toegevoegde waarde te nemen. (nl)
 • Wydajność pracy lub produktywność pracy – wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego. Najczęściej wykorzystywana miara produktywności. (pl)
 • Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) — це показник трудової діяльності працівників; це кількість продукції, виробленої за одиницю часу одним працівником. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції. Часто також вимірюється доданою вартістю на одного працівника. (uk)
 • Производи́тельность труда́ — это показатель, характеризующий результативность труда. Производительность труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за единицу времени. Обратная величина — трудоёмкость — измеряется количеством времени, затрачиваемым на единицу продукции. Обычно под производительностью труда в экономической статистике разумеется фактическая производительность труда, однако в экономической кибернетике, в частности, в модели жизнеспособных систем Стаффорда Бира, вводятся понятия наличной и потенциальной производительности труда. Важнейшими показателями использования оборотных средств на предприятии являются регламент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота. Ускорение оборачиваемости оборотных средств ведёт к высвобождению оборотных средств предприятия из оборота. Напротив, замедление оборачиваемости приводит к увеличению потребности предприятия в оборотных средствах. Ускорение оборачиваемости оборотных средств может быть достигнуто за счёт использования следующих факторов: опережающий темп роста объёмов продаж по сравнению с темпом роста оборотных средств; совершенствование системы снабжения и сбыта; снижение материалоёмкости и энергоёмкости продукции; повышение качества продукции и её конкурентоспособности; сокращение длительности производственного цикла и др. Под ростом производительности труда подразумевается экономия затрат труда (рабочего времени) на изготовление единицы продукции или дополнительное количество произведённой продукции в единицу времени, что непосредственно влияет на повышение эффективности производства, так как в одном случае сокращаются текущие издержки на производство единицы продукции по статье «Заработная плата основных производственных рабочих», а в другом — в единицу времени производится больше продукции. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 4535866 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8300 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1120254620 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Als Arbeitsproduktivität (englisch labour productivity) wird in der Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre die volkswirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Kennzahl für die Produktivität des Produktionsfaktors Arbeit bezeichnet. (de)
 • 노동 생산성(Workforce productivity, labor productivity)은 한 노동자가 주어진 양의 시간 동안 생산하는 재화와 서비스의 양이다. 노동 생산성은 조직이나 기업, 절차, 산업, 국가를 위하여 측정된 값이다. OECD는 노동 생산성은 "산출의 양적 척도에 대한 산입의 양적 척도의 비"라고 정의한다. 산입의 양적 척도는 주로 인플레이션이 반영된 가격으로 표현된 국내 총생산(GDP)이나 총 부가 가치(gross value added, GVA)이다. 가장 일반적으로 많이 쓰이는 산입의 척도는 다음과 같다. 1. * 노동 시간(hours) 2. * 일자리(jobs) 3. * 고용된 사람의 수 (ko)
 • Arbeidsproductiviteit of gemiddelde arbeidsproductiviteit is de hoeveelheid productie die per tijdseenheid wordt geproduceerd door één arbeider. Vaak wordt het ook gemeten door per arbeider de toegevoegde waarde te nemen. (nl)
 • Wydajność pracy lub produktywność pracy – wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego. Najczęściej wykorzystywana miara produktywności. (pl)
 • Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) — це показник трудової діяльності працівників; це кількість продукції, виробленої за одиницю часу одним працівником. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції. Часто також вимірюється доданою вартістю на одного працівника. (uk)
 • إنتاجية القوى العاملة هي كمية السلع والخدمات التي تنتجها مجموعة من العمال في فترة زمنية معينة. وهو أحد أنواع الإنتاجية العديدة التي يقيسها الاقتصاديون. إنتاجية القوى العاملة، التي يشار إليها غالبًا باسم إنتاجية العمالة، هي مقياس لمنظمة أو شركة أو عملية أو صناعة أو بلد. يجب تمييز إنتاجية القوى العاملة من إنتاجية الموظف وهو مقياس يتم استخدامه على المستوى الفردي بناءً على افتراض أن الإنتاجية الإجمالية يمكن تقسيمها إلى وحدات أصغر بشكل متزايد حتى نصل -في النهاية- إلى الموظف الفردي، من أجل استخدامها على سبيل المثال من أجل تخصيص منفعة أو عقوبة بناءً على الأداء الفردي (انظر أيضًا: منحنى الحيوية). (ar)
 • Produktivita práce je hodnota množství zboží a služeb, které pracovník produkuje v daném čase. Produktivita práce se zvyšuje v důsledku dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručností a prohlubováním kapitálu (čili růstem vybavenosti práce kapitálem). Zdánlivá produktivita práce na jednoho zaměstnance v roce 2003 v EU. Produktivita práce vyjadřuje objem vyprodukovaných hodnot připadající na jednotku spotřebované práce za určité období (rok, měsíc, den, hodinu) podle toho, v jakém období tuto produktivitu zjišťujeme. (cs)
 • Workforce productivity is the amount of goods and services that a group of workers produce in a given amount of time. It is one of several types of productivity that economists measure. Workforce productivity, often referred to as labor productivity, is a measure for an organisation or company, a process, an industry, or a country. 1. * hours worked, typically from the OECD Annual National Accounts database 2. * workforce jobs; and 3. * number of people in employment. (en)
 • Производи́тельность труда́ — это показатель, характеризующий результативность труда. Производительность труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за единицу времени. Обратная величина — трудоёмкость — измеряется количеством времени, затрачиваемым на единицу продукции. Обычно под производительностью труда в экономической статистике разумеется фактическая производительность труда, однако в экономической кибернетике, в частности, в модели жизнеспособных систем Стаффорда Бира, вводятся понятия наличной и потенциальной производительности труда. Важнейшими показателями использования оборотных средств на предприятии являются регламент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота. Ускорение оборачиваемости оборотных средств ведёт к высвобождению оборотных средств пр (ru)
rdfs:label
 • إنتاجية القوى العاملة (ar)
 • Produktivita práce (cs)
 • Arbeitsproduktivität (de)
 • 노동 생산성 (ko)
 • Wydajność pracy (pl)
 • Arbeidsproductiviteit (nl)
 • Производительность труда (ru)
 • Workforce productivity (en)
 • Продуктивність праці (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License