About: Web2py

An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Web2py is an open-source web application framework written in the Python programming language. Web2py allows web developers to program dynamic web content using Python. Web2py is designed to help reduce tedious web development tasks, such as developing web forms from scratch, although a web developer may build a form from scratch if required.

Property Value
dbo:abstract
 • Web2py je open source webový aplikační framework napsaný v Pythonu. Jedná se o full-stack framework, tedy nástroj pro kompletní vytvoření webové aplikace. Vznikl v roce 2010 a je inspirován hlavně mnohem rozšířenějším frameworkem Django a dále frameworkem Ruby on Rails pro programovací jazyk Ruby. Software vznikl původně jako učební pomůcka pro nekomplikované vysvětlování principů tvorby dynamického webu. Původní jméno frameworku bylo Gluon (stále se tak jmenuje hlavní knihovna frameworku), ale bylo nutné přejmenování poté, co se zjistilo, že jméno Gluon již používá třetí strana. Používá architekturu Model-View-Controller: * Kód modelu je vykonán při každém přístupu – používá se hlavně k vytvoření připojení do databáze, popisu databázového schématu a k zadání menu (nabídky), * Z kódu kontroleru běží jen funkce, určená (neupravíte-li výchozí chování) URL adresou aplikace/soubor_kontroleru/funkce. Jejím úkolem je připravit (typicky získat z databáze) proměnné pro zobrazení v HTML stránce, * View (HTML šablona, template) sestaví HTML stránku mixováním HTML jazyka a řídícího kódu v Pythonu. Web2py používá atypický způsob provedení kódu v základních segmentech, modelu, kontroléru a view: * proměnné, které definujete v modelu, vidíte (bez jejich importování) i v kontroléru, * základní proměnné, používané téměř při každém přístupu (request, response, session, validátory údajů a helpery pro vytváření HTML značek), jsou k dispozici vždy automaticky (bez jejich importování), * model a kontrolér není klasicky importován, ale framework jej provádí pomocí execsript Kritici frameworku Web2py poukazují na to, že toto není správná praxe kódování v jazyce Python. Nicméně kód, který neumístíte do modelu, kontroléru nebo view, ale do modulů, je již i z hlediska viditelnosti proměnných zcela standardní. Mezi zajímavé vlastnosti frameworku patří: * ve view je používán přímo Python, nikoli nějaký jiný šablonovací jazyk – nemusíte se tedy učit další syntaxi, * abstrakční jazyk pro práci s databází (třída DAL) je jednoduchý a automaticky sestavuje SQL příkazy pro aktuálně připojený databázový stroj (Postgres, SQLite, MySQL/MariaDb, Oracle, MS-SQL, apod.) * snadná práce s formuláři * snadná práce s mnoha aplikacemi z jedné instalace frameworku a z jedné instance vývojářského webového serveru * webové IDE rozhraní, které lze použít pro kódování i ladění místo newebového IDE (vývojářské aplikace) * možnost práce s GAE (Google Application Engine) - pro administraci všech aplikací máte k dispozici vestavěné webové rozhraní admin * pro administraci databáze aplikace máte k dispozici webové rozhraní aplikace/appadmin a další. Nevýhody frameworku: * málo rozšířený framework * existuje málo komponent a modulů pro něj, mnoho věcí tedy musíte řešit sami * chybí použitelné CMS nebo e-shop, napsané pomocí tohoto frameworku * umístit aplikaci na hosting může být obtížnější * získat informace nebo pomoc může být obtížnější (avšak dokumentace a podpora komunity je dobrá) * nestandardní předávání proměnných request, response, session do přídavných modulů (viz dokumentace) Začít vytvářet webové aplikace s Web2py je velmi jednoduché. Můžete: * začít vytvářet na zelené louce (from scratch), * ve webovém IDE klonovat demo aplikaci Welcome. Rozhodnete-li se pro druhý postup, máte ihned připraveno * menu s pomocí twitter-bootstrap javascriptové knihovny (neboli vhodné pro automatické zmenšování na mobilní zařízení) * podporu jQuery a jednoduchého volání ajaxu * připojení do databáze SQLite (nebo do jiných databázových strojů po změně připojovacího řetězce) * definici tabulek pro autentizaci uživatele a autorizaci * přihlašování uživatele včetně registrace, reakce na zapomenuté heslo, logování přihlášení apod. * základní HTML vzhled (layout) aplikace, do jehož výřezu doplňují další HTML vámi vytvořené view (šablony) Jako jednoduchý příklad o méně než 10 příkazech si tedy můžete vytvořit nejen triviální "Hello world", ale první jednoduchou aplikaci, která může např.: * definovat jednu tabulku a validace jejích polí (1 přidaný příkaz v modelu), * připravit formulář pro editaci nebo přidání záznamu (4 příkazy v kontroléru včetně uložení dat a přesměrování po něm na další URL), * vykreslit formuláře v HTML (1 příkaz a žádný extra HTML kód ve view), * integrovat formulář do menu (1 příkaz (položka příkazu) v modelu). Webová stránka projektu: www.web2py.com Podpora komunity: groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/web2py Instalace: * instalovat Python 2.7 z www.python.org * stáhnout web2py_src.zip z download stránky projektu www.web2py.com/init/default/download (odkaz For normal users, Source code) * rozbalit zip do poadresáře instalace pythonu Lib/site-packages/web2py * v okně konsole (např. cmd ve Windows) se přepnout do adresáře Lib/site-packages/web2py a spustit: python web2py (cesta k instalaci pythonu musí být přidána do prostředí nebo uvést plnou cestu k python v příkazu) * v prohlížeči navigovat na adresu localhost:8000 * odkazem na stránce přejít do administračního rozhraní * vytvořit v něm jednoduchou aplikaci jmenoaplikace (klonuje aplikaci Welcome) * u aplikace zvolit Spravovat/Manage a Upravit/Edit * začít zkoušet úpravami db.py (přidat definici tabulky, jak je naznačeno dole), default.py (funkce index), default/index.html * odzkoušet na localhost:8000/jmenoaplikace/default/index (cs)
 • ويب-تو-باي (بالإنجليزية web2py ) هو إطار عمل ويب مفتوح المصدر مكتوب بلغة بايثون . يتيح ويب-تو-باي لمطوري الويب برمجة محتوى ويب ديناميكي باستخدام بايثون . تم تصميم ويب-تو-باي للمساعدة في تقليل مهام تطوير الويب المملة، مثل تطوير استمارات الويب من البداية، على الرغم من أن مطور الويب قد يقوم بإنشاء استمارة من البداية إذا لزم الأمر. تم تصميم ويب-تو-باي في الأصل كأداة تعليمية مع التركيز على سهولة الاستخدام ونشر البرمجيات . لذلك، لا يحتوي على أي ملفات إعدادات على مستوى المشروع. استُوحى تصميم ويب-تو-باي من أطر عمل روبي أون ريلز و جانغو . و مثله مثل هذه الأُطُر، يركز ويب-تو-باي على التطوير السريع ، ويفضل طريقة التطوير بالإتفاق ويتبع تصميم نمط وعرض ومتحكم . (ar)
 • web2py ist ein freies Webframework für die agile Entwicklung von datenbankbasierten Webanwendungen. Es ist in der Programmiersprache Python geschrieben. Ein Fokus von web2py liegt auf Datensicherheit, indem es standardmäßig Mechanismen zur Validierung von Nutzereingaben und Maskierung von Ausgaben einsetzt und so die meisten gängigen Angriffspunkte wie SQL-Injections, Cross-Site-Scripting und unsichere direkte Referenzierung von Objekten verhindert. Weiterhin ermutigt es die Entwickler dazu, saubere Praktiken der Software-Entwicklung einzusetzen, beispielsweise das Model-View-Controller-Architekturmuster, Affenformulare, serverseitige Sitzungen oder die sichere Handhabung von hochgeladenen Dateien. web2py ist ein vollständiges Framework, da es Komponenten für alle gängigen Hauptfunktionen seines Einsatzzweckes enthält: Einige Beispiele: * Handhabung von Cookies, Sessions, HTTP-Anfragen und -Antworten * konfigurierbares Caching in Arbeitsspeicher und auf Massenspeichern * inhaltliche Mehrsprachigkeit * automatisches Protokollieren von Fehlern einschließlich ihres jeweiligen Kontextes. * eine Abstraktionsschicht für Datenbanken, die dynamisch SQL erzeugt * Templates ermöglichen die Nutzung von Python-Code eingebettet in HTML-Code, anders als etwa bei Django ist keine gesonderte Template-Sprache zu erlernen * Kompatibilität zu vielen Datenbankmanagementsystemen (derzeit SQLite, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, IBM DB2, Informix, Ingres und Google App Engine (Datastore)) Ein Merkmal von web2py ergibt sich aus seiner Herkunft: Ursprünglich wurde es an der DePaul University als Lehr-/Lernwerkzeug entworfen und verfügt daher über eine sehr steile Lernkurve. So wurde auf eine einfache Installation geachtet, indem es auf den typischen Installationsprozess verzichtet. Es bietet weiterhin eine Web-Oberfläche, die das Entwickeln und Pflegen, Testen, Debugging sowie die Verwaltung der Datenbanken ohne gesonderte Tools ermöglicht. Eine Besonderheit von web2py ist die Abwärtskompatibilität, d. h. alle Websites, die mit web2py entwickelt wurden, werden auch mit zukünftigen Versionen laufen. web2py kommuniziert über die WSGI-Schnittstelle, derzeit die aktuelle Entwicklung für die Kommunikation zwischen Webserver und Webanwendungen im Python-Umfeld. Es enthält auch bereits den in nativem Python implementierten SSL-fähigen WSGI-Server Rocket (bis Version 1.76.5 CherryPy), bietet aber auch Zugriff über CGI und FastCGI. (de)
 • Web2py es un framework de desarrollo web que es software libre y de código abierto. Su objetivo principal es dar soporte al desarrollo ágil de software de aplicaciones web escalables, seguras y portables enfocadas en bases de datos. Web2py está escrito y programado en lenguaje Python. Dado que web2py fue originalmente diseñado como una herramienta de enseñanza con énfasis en la facilidad de uso y despliegue, no tiene ningún archivo de configuración a nivel de proyecto. Web2py fue inspirado por Ruby on Rails (RoR), y como RoR se enfoca en desarrollo rápido, favoreciendo el enfoque convención sobre configuración y siguiendo el patrón Modelo Vista Controlador (MVC). A su vez, web2py está basado en Python y provee una interfaz administrativa exhaustiva, incluye bibliotecas para manejar protocolos, y puede funcionar sobre Google App Engine. Web2py también fue inspirado por Django y, al igual que Django, tiene la habilidad de generar formularios desde tablas de la base de datos e incluye un conjunto extensivo de validadores. Gracias a Python, web2py es menos verboso que los frameworks basados en Java, y su sintaxis tiende a ser más limpia que la de los frameworks basados en PHP. Esto hace que las aplicaciones sean más simples de desarrollar, leer y mantener. (es)
 • Web2py est un framework Web libre écrit et programmable en langage Python initialement conçu comme un outil éducatif facile à prendre en main et sans fichiers de configuration. Il s'inspire des frameworks Web tels que Ruby on Rails (RoR) ou Django en permettant de se concentrer sur le développement rapide d'applications, mettant en œuvre le principe de convention plutôt que configuration et suivant le patron d'architecture Modèle-Vue-Contrôleur (MVC). (fr)
 • web2pyは、データベースを使用するタイプのWebアプリケーションを、アジャイルで開発するためのオープンソースのフレームワークである。web2py はPythonで書かれており、Pythonでプログラム可能である。web2pyはセキュリティーの確保に重点を置いている。例えばデフォルトで入力値の検証を行ったり、出力のエスケープを行う仕組みを提供している。これらの仕組みはSQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング、安全でないオブジェクトの直接参照といったよくある脆弱性の問題を未然に防ぐ。またweb2pyはModel View Controllerパターン、フォームの自己URLに対する送信、サーバー側でのセッションの維持、ファイルのアップロードの安全な取り扱いの仕組みなど、ソフトウェア工学に基づいた健全な開発手法を積極的に取り入れている。 web2pyはサイト構築に必要となる主な部品がビルトインで提供される、フルスタックなフレームワークである。例えば次のような部品が提供されている。 * クッキーのハンドラー、HTTPリクエスト、HTTPレスポンス * 設定可能なRAMディスク、メモリキャッシュ * 国際化 * 自動的なエラーと実行内容のログの取得 * 動的にSQL文を生成するデータベース抽象化レイヤー。このデータベースレイヤーはGoogle App Engineにも対応している * 複数のデータベースへの対応(SQLite, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, IBM DB2 and Google App Engine) * 複数の認証機構への対応と役割に基づいたアクセス制御 * CRUD API * rss, csv, xml, json, xmlrpc, jsonrpc, amfrpc (Flash)に対応したサービスAPI web2pyはで教育用のツールとして開発されており、そのため学習曲線が非常に浅いという点で他のフレームワークとは異なっている。この理由から、簡単にサイトが立ち上げられるよう設計されており(インストール作業が不要)、開発、デバッグ、検証、メンテナンス、遠隔でのDB管理が外部のツールを必要とすることなく、ウェブベースで行えるようなインターフェースが用意されている。 web2pyは最新のPythonのウェブサーバとウェブアプリケーションの間のプロトコルであるWSGIに従っている。またweb2pyはCGIやFastCGIでも稼動可能。TLSが有効化されたCherryPy WSGIサーバーも備えているので、Apacheなどの外部のウェブサーバーは不要である。Apacheと動かすことももちろん可能。 (ja)
 • Web2py is an open-source web application framework written in the Python programming language. Web2py allows web developers to program dynamic web content using Python. Web2py is designed to help reduce tedious web development tasks, such as developing web forms from scratch, although a web developer may build a form from scratch if required. Web2py was originally designed as a teaching tool with emphasis on ease of use and deployment. Therefore, it does not have any project-level configuration files. The design of web2py was inspired by the Ruby on Rails and Django frameworks. Like these frameworks, web2py focuses on rapid development, favors convention over configuration approach and follows a model–view–controller (MVC) architectural pattern. (en)
 • Web2py è un framework libero per applicazioni web. È scritto ed è programmabile in Python. (it)
 • web2py — фреймворк с открытым исходным кодом для разработки веб приложений, написанный на языке программирования Python. Web2py позволяет веб разработчикам создавать динамические сайты используя Python. Web2py призван сократить рутинные процессы веб разработки, такие как написание веб форм с нуля, хотя разработчик может разработать форму с нуля, если в этом возникнет необходимость. Web2py изначально был придуман как учебный инструмент с акцентом на юзабилити и простоту внедрения, так в нём отсутствуют файлы конфигурации проекта. Архитектура web2py была разработана под влиянием фреймворков Ruby on Rails (RoR) и Django. Как и эти фреймворки, web2py нацелен на rapid development, провозглашает приоритет соглашения над конфигурацией и следует Model-View-Controller (MVC) шаблону проектирования. (ru)
 • Web2py – framework webowy do szybkiego tworzenia bezpiecznych aplikacji bazujących na wzorcu MVC. Został napisany w języku Python. Web2py pisany jest z myślą o bezpieczeństwie aplikacji dostarczając mechanizmy walidacji i escape'owania danych wejściowych, co zapobiega wykorzystaniu większości popularnych luk typu SQL injection, Cross-site scripting i . Framework zachęca developera do stosowania się do takich praktyk jak wykorzystanie modelu MVC, sesji obsługiwanych po stronie serwera, czy bezpiecznej obsługi wysyłanych plików. Wyposażony jest we wbudowane komponenty, które pokrywają wszelkie podstawowe funkcje potrzebne do tworzenia aplikacji webowych. Na przykład: * ciasteczka (ang. cookies), sesje, zapytania i odpowiedzi HTTP * cache, w RAM jak i dyskowy * łatwy system tłumaczenia całych aplikacji * automatyczne logowanie błędów z zachowaniem kontekstu ich wystąpienia, w postaci ticketów * warstwa abstrakcji bazy danych, która dynamicznie generuje SQL, działająca także na Google App Engine * obsługa wielu baz danych (SQLite, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, Firebird, DB2 i Google App Engine). * obsługa wielu mechanizmów autoryzacji, oraz RBAC * API CRUD * API dla RSS, CSV, XML, JSON, XML-RPC, JSON-RPC, (Flash/Flex). Przewaga Web2py nad innymi frameworkami leży w tym, że jest on bardzo łatwy do nauki. Został tak zaprojektowany, ze względu na to, że powstawał początkowo jako narzędzia do nauki programowania aplikacji webowych dla studentów na Uniwersytecie DePaul. Dzięki temu jest on bardzo łatwy do uruchomienia (jako, że nie wymaga instalacji), posiada interfejs WWW, który służy do edycji kodu (wbudowany edytor tekstowy z kolorowaniem składni), debugowania, testowania, zarządzania plikami i zdalnej administracji bazą danych. Wszystko to dostępne jest bez żadnych dodatkowych narzędzi. Minusem Web2py jest wciąż mała społeczność skupiona wokół niego, co może utrudniać dalsze poznawanie frameworka. (pl)
 • web2py é um framework para aplicações web de código aberto escrito na linguagem de programação Python. O web2py permite que os programem usando Python. Ele foi projetado para ajudar a reduzir tarefas tediosas de desenvolvimento web, como o desenvolvimento de web do zero, apesar de um desenvolvedor web poder construir um formulário do zero se necessário. O web2py foi originalmente projetado como uma ferramenta de ensino com ênfase na facilidade de uso e implementação. Entretanto, ele não possui quaisquer arquivos de configuração de nível de projeto. O projeto do web2py foi inspirado pelos frameworks Ruby on Rails e Django (framework web). Assim como esses frameworks, o web2py foca no desenvolvimento rápido, favorece a abordagem convenção sobre configuração e segue o modelo-visão-controlador (MVC). (pt)
 • web2py是一个开源的web应用框架,用Python编程语言书写。web2py允许web开发者使用Python编程动态web内容。web2py设计用来帮助缩减冗长的web开发任务,比如从头做起开发web表单,尽管web开发者需要的话可以从头做起建立表单。 web2py最初设计为强调易于使用和部署的教学工具。因此它没有项目级的配置文件。web2py的设计受到了Ruby on Rails和Django框架的启发。类似这些框架,web2py聚焦于快速开发,偏好约定优于配置方式,并服从模型–视图–控制器(MVC)架构模式。 (zh)
dbo:computingPlatform
dbo:genre
dbo:license
dbo:programmingLanguage
dbo:releaseDate
 • 2007-09-27 (xsd:date)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18154641 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 25479 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1090504096 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
 • Massimo Di Pierro (en)
dbp:genre
dbp:license
 • GNU Lesser General Public License version 3 (en)
dbp:logo
 • web2py-logo.png (en)
dbp:logoCaption
 • web2py logo (en)
dbp:logoSize
 • frameless (en)
dbp:name
 • web2py (en)
dbp:platform
dbp:programmingLanguage
dbp:released
 • 2007-09-27 (xsd:date)
dbp:repo
dbp:title
 • web2py Enterprise Web Framework (en)
dbp:website
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Web2py est un framework Web libre écrit et programmable en langage Python initialement conçu comme un outil éducatif facile à prendre en main et sans fichiers de configuration. Il s'inspire des frameworks Web tels que Ruby on Rails (RoR) ou Django en permettant de se concentrer sur le développement rapide d'applications, mettant en œuvre le principe de convention plutôt que configuration et suivant le patron d'architecture Modèle-Vue-Contrôleur (MVC). (fr)
 • Web2py è un framework libero per applicazioni web. È scritto ed è programmabile in Python. (it)
 • web2py是一个开源的web应用框架,用Python编程语言书写。web2py允许web开发者使用Python编程动态web内容。web2py设计用来帮助缩减冗长的web开发任务,比如从头做起开发web表单,尽管web开发者需要的话可以从头做起建立表单。 web2py最初设计为强调易于使用和部署的教学工具。因此它没有项目级的配置文件。web2py的设计受到了Ruby on Rails和Django框架的启发。类似这些框架,web2py聚焦于快速开发,偏好约定优于配置方式,并服从模型–视图–控制器(MVC)架构模式。 (zh)
 • ويب-تو-باي (بالإنجليزية web2py ) هو إطار عمل ويب مفتوح المصدر مكتوب بلغة بايثون . يتيح ويب-تو-باي لمطوري الويب برمجة محتوى ويب ديناميكي باستخدام بايثون . تم تصميم ويب-تو-باي للمساعدة في تقليل مهام تطوير الويب المملة، مثل تطوير استمارات الويب من البداية، على الرغم من أن مطور الويب قد يقوم بإنشاء استمارة من البداية إذا لزم الأمر. (ar)
 • Web2py je open source webový aplikační framework napsaný v Pythonu. Jedná se o full-stack framework, tedy nástroj pro kompletní vytvoření webové aplikace. Vznikl v roce 2010 a je inspirován hlavně mnohem rozšířenějším frameworkem Django a dále frameworkem Ruby on Rails pro programovací jazyk Ruby. Software vznikl původně jako učební pomůcka pro nekomplikované vysvětlování principů tvorby dynamického webu. Původní jméno frameworku bylo Gluon (stále se tak jmenuje hlavní knihovna frameworku), ale bylo nutné přejmenování poté, co se zjistilo, že jméno Gluon již používá třetí strana. a další. (cs)
 • web2py ist ein freies Webframework für die agile Entwicklung von datenbankbasierten Webanwendungen. Es ist in der Programmiersprache Python geschrieben. Ein Fokus von web2py liegt auf Datensicherheit, indem es standardmäßig Mechanismen zur Validierung von Nutzereingaben und Maskierung von Ausgaben einsetzt und so die meisten gängigen Angriffspunkte wie SQL-Injections, Cross-Site-Scripting und unsichere direkte Referenzierung von Objekten verhindert. Weiterhin ermutigt es die Entwickler dazu, saubere Praktiken der Software-Entwicklung einzusetzen, beispielsweise das Model-View-Controller-Architekturmuster, Affenformulare, serverseitige Sitzungen oder die sichere Handhabung von hochgeladenen Dateien. (de)
 • Web2py es un framework de desarrollo web que es software libre y de código abierto. Su objetivo principal es dar soporte al desarrollo ágil de software de aplicaciones web escalables, seguras y portables enfocadas en bases de datos. Web2py está escrito y programado en lenguaje Python. Dado que web2py fue originalmente diseñado como una herramienta de enseñanza con énfasis en la facilidad de uso y despliegue, no tiene ningún archivo de configuración a nivel de proyecto. (es)
 • Web2py is an open-source web application framework written in the Python programming language. Web2py allows web developers to program dynamic web content using Python. Web2py is designed to help reduce tedious web development tasks, such as developing web forms from scratch, although a web developer may build a form from scratch if required. (en)
 • web2pyは、データベースを使用するタイプのWebアプリケーションを、アジャイルで開発するためのオープンソースのフレームワークである。web2py はPythonで書かれており、Pythonでプログラム可能である。web2pyはセキュリティーの確保に重点を置いている。例えばデフォルトで入力値の検証を行ったり、出力のエスケープを行う仕組みを提供している。これらの仕組みはSQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング、安全でないオブジェクトの直接参照といったよくある脆弱性の問題を未然に防ぐ。またweb2pyはModel View Controllerパターン、フォームの自己URLに対する送信、サーバー側でのセッションの維持、ファイルのアップロードの安全な取り扱いの仕組みなど、ソフトウェア工学に基づいた健全な開発手法を積極的に取り入れている。 web2pyはサイト構築に必要となる主な部品がビルトインで提供される、フルスタックなフレームワークである。例えば次のような部品が提供されている。 (ja)
 • Web2py – framework webowy do szybkiego tworzenia bezpiecznych aplikacji bazujących na wzorcu MVC. Został napisany w języku Python. Web2py pisany jest z myślą o bezpieczeństwie aplikacji dostarczając mechanizmy walidacji i escape'owania danych wejściowych, co zapobiega wykorzystaniu większości popularnych luk typu SQL injection, Cross-site scripting i . Framework zachęca developera do stosowania się do takich praktyk jak wykorzystanie modelu MVC, sesji obsługiwanych po stronie serwera, czy bezpiecznej obsługi wysyłanych plików. (pl)
 • web2py — фреймворк с открытым исходным кодом для разработки веб приложений, написанный на языке программирования Python. Web2py позволяет веб разработчикам создавать динамические сайты используя Python. Web2py призван сократить рутинные процессы веб разработки, такие как написание веб форм с нуля, хотя разработчик может разработать форму с нуля, если в этом возникнет необходимость. (ru)
 • web2py é um framework para aplicações web de código aberto escrito na linguagem de programação Python. O web2py permite que os programem usando Python. Ele foi projetado para ajudar a reduzir tarefas tediosas de desenvolvimento web, como o desenvolvimento de web do zero, apesar de um desenvolvedor web poder construir um formulário do zero se necessário. (pt)
rdfs:label
 • ويب-تو-باي (ar)
 • Web2py (cs)
 • Web2py (de)
 • Web2py (es)
 • Web2py (fr)
 • Web2py (it)
 • Web2py (en)
 • Web2py (ja)
 • Web2py (pt)
 • Web2py (pl)
 • Web2py (ru)
 • Web2py (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • web2py (en)
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License