An Entity of Type: Artifact100021939, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A vehicle tracking system combines the use of automatic vehicle location in individual vehicles with software that collects these fleet data for a comprehensive picture of vehicle locations. Modern vehicle tracking systems commonly use GPS or GLONASS technology for locating the vehicle, but other types of automatic vehicle location technology can also be used. Vehicle information can be viewed on electronic maps via the Internet or specialized software. Urban public transit authorities are an increasingly common user of vehicle tracking systems, particularly in large cities.

Property Value
dbo:abstract
 • Sledování aut pomocí satelitní navigace kombinuje použití automatické lokalizace vozidel v jednotlivých vozidlech se softwarem, který shromažďuje tyto údaje o vozovém parku pro získání komplexního přehledu o poloze vozidel. Vozidlo je tak možné snadno v případě krádeže dohledat. Informace o vozidle lze zobrazit na elektronických mapách prostřednictvím internetu nebo specializovaného softwaru. Běžně se systémů sledování vozidel využívají v prostředích městské hromadné dopravy. Satelitní technologie se využívá i sledování a následném upozorňování na zpoždění autobusů či vlaků. Systémy sledování aut fungují tak, že lokátor, zabudovaný ve vozidle, snímá v pravidelných intervalech polohu auta pomocí satelitní navigace. Ta je pak odesílána přes mobilní (nebo satelitní) síťna určitý server, který tato data zpracuje. Odtud pak lze stahovat data do elektronické knihy jízd. Běžné je i sledování vozidel v reálném čase (online). Online monitorovací systémy lze dále dělit podle primárního účelu služby na: * monitorovací systémy, * zabezpečovací (střežící) systémy, * hybridní systémy (monitorovací i zabezpečovací). Monitorovací systémy jsou zaměřeny zejména na sledování polohy, rychlosti a úzce specifikovaných parametrů provozu vozidel (např. teplota, typ jízdy soukromá/služební, identifikace přihlášeného řidiče vozidla). Zabezpečovací systémy jsou schopné připojit k řídící jednotce i bezpečnostní prvky jako autoalarm, čidla pro detekci pohybu, spínače pro signalizaci otevření nákladového prostoru, zapojení imobilizačních prvků (např. relé pro přerušení elektrického obvodu startéru, palivového čerpadla apod.). Zabezpečovací prvky zvyšují náročnost úspěšného a rychlého odcizení vozidla a zvyšují tím reakční čas majitele na zabránění krádeži vozidla. Pokročilé zabezpečovací sledovací jednotky jsou vybaveny i rádiovým vysokofrekvenčním dohledáváním vozidla, které se obtížně zarušuje (na rozdíl od satelitní navigace a rádiového signálu mobilních operátorů, jejichž rušičky jsou sice ilegální, ale snadno dostupné). (cs)
 • Un traceur de véhicule est un système de suivi des véhicules combinant l'utilisation de la localisation automatique de véhicules dans des véhicules individuels avec un logiciel qui collecte ces données de flotte en tant qu'enregistreur de données pour obtenir une image complète de l'emplacement des véhicules. Les systèmes de localisation de véhicules modernes utilisent couramment un système de positionnement par satellites GPS/GLONASS/Galileo/Beidou pour localiser le véhicule qui doit impérativement porter un émetteur radio/gsm/wifi ou satellitaire, mais d'autres types de technologie de localisation automatique de véhicules peuvent également être utilisés. Leur alimentation électrique est assurée par le véhicule, mais certains peuvent être sur batterie autonome. Les informations sur les véhicules peuvent être visualisées sur des cartes électroniques via Internet ou des logiciels spécialisés. Ces systèmes peuvent servir à l'instar d'un enregistreur de données d'accident. Les sociétés de transport en commun urbains utilisent de plus en plus les systèmes de localisation de véhicules, en particulier dans les grandes villes, anciennement, mais toujours en usage, par télématique. (fr)
 • A vehicle tracking system combines the use of automatic vehicle location in individual vehicles with software that collects these fleet data for a comprehensive picture of vehicle locations. Modern vehicle tracking systems commonly use GPS or GLONASS technology for locating the vehicle, but other types of automatic vehicle location technology can also be used. Vehicle information can be viewed on electronic maps via the Internet or specialized software. Urban public transit authorities are an increasingly common user of vehicle tracking systems, particularly in large cities. (en)
 • Спутниковый мониторинг транспорта — система мониторинга подвижных объектов, построенная на основе систем спутниковой навигации, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт. Спутниковый мониторинг транспорта используется для решения задач транспортной логистики в системах управления перевозками и автоматизированных системах управления автопарком. Принцип работы заключается в отслеживании и анализе пространственных и временных координат транспортного средства. Существует два варианта мониторинга: online — с дистанционной передачей координатной информации и offline — информация считывается по прибытии на диспетчерский пункт. На транспортном средстве устанавливается мобильный модуль, состоящий из следующих частей: приёмник спутниковых сигналов, модули хранения и передачи координатных данных. Программное обеспечение мобильного модуля получает координатные данные от приёмника сигналов, записывает их в модуль хранения и по возможности передаёт посредством модуля передачи. Модуль передачи позволяет передавать данные, используя беспроводные сети операторов мобильной связи. Полученные данные анализируются и выдаются диспетчеру в текстовом виде или с использованием картографической информации. В offline варианте необходимость дистанционной передачи данных отсутствует. Это позволяет использовать более дешёвые мобильные модули и отказаться от услуг операторов мобильной связи. Мобильный модуль может быть построен на основе приёмников спутникового сигнала, работающих в стандартах NAVSTAR GPS или ГЛОНАСС. В настоящее время в России активно продвигается и лоббируется использование сигналов спутников ГЛОНАСС, разработка и производство клиентского оборудования мониторинга для этой системы. Принят ряд законодательных актов, которые форсируют внедрение ГЛОНАСС и ограничивают применение других систем. При этом, в сравнении с NAVSTAR GPS, система ГЛОНАСС пока работает менее надёжно и в совокупности с наземным оборудованием даёт бо́льшую погрешность вычисления местоположения абонента. Клиентское оборудование ГЛОНАСС стоит дороже, имеет бо́льшие размеры и худшие параметры энергопотребления, представлено на рынке не так широко, как GPS. Этим объясняется сложность внедрения ГЛОНАСС-мониторинга и вынужденное его использование государственными предприятиями России. Следует ожидать появления оборудования мониторинга, использующего оба стандарта или возможность выбора спутниковой группировки в процессе эксплуатации. (ru)
 • Супу́тниковий моніто́ринг тра́нспорту — система моніторингу рухомих об'єктів, побудована на основі систем супутникової навігації, обладнання та технологій стільникового та/або радіозв'язку, обчислювальної техніки і цифрових карт. Супутниковий моніторинг транспорту використовується для вирішення завдань транспортної логістики в системах керування перевезеннями і автоматизованих системах управління автопарком. Принцип роботи полягає в розгляді та аналізі просторових і часових координат транспортного засобу. Існує два варіанти моніторингу: онлайн — з дистанційним передаванням координатної інформації та офлайн — інформація зчитується по прибутті на диспетчерський пункт. На транспортному засобі встановлюється мобільний модуль, що складається з приймача супутникових сигналів та модулів зберігання і передавання координатних даних. Програмне забезпечення мобільного модуля отримує координатні дані від приймача сигналів, записує їх у модуль зберігання і по можливості передає за допомогою модуля передавання. Модуль передавання дозволяє передавати дані, використовуючи бездротові мережі операторів мобільного зв'язку. Отримані дані аналізуються і видаються диспетчеру в текстовому вигляді або з використанням картографічної інформації. В офлайн варіанті відсутня необхідність дистанційного передавання даних. Це дозволяє використовувати дешевші мобільні модулі і відмовитися від послуг операторів мобільного зв'язку. Мобільний модуль можна побудувати на основі приймачів супутникового сигналу, що працюють у стандартах NAVSTAR GPS або ГЛОНАСС. При цьому, в порівнянні з NAVSTAR GPS, система ГЛОНАСС поки працює менш надійно і в сукупності з наземним обладнанням дає велику похибку обчислення місця розташування абонента. Клієнтське обладнання ГЛОНАСС коштує дорожче, має великі розміри і гірші параметри енергоспоживання, представлено на ринку не так широко, як GPS. Використання сигналів супутників ГЛОНАСС, розробка і виробництво клієнтського обладнання моніторингу для цієї системи активно просувається в Росії, зокрема прийнято низку законодавчих актів, які обмежують застосування інших систем. Слід очікувати появи обладнання моніторингу, що використовує обидва стандарти або можливість вибору супутникового угруповання в процесі експлуатації. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 25143921 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17489 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1011176453 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • A vehicle tracking system combines the use of automatic vehicle location in individual vehicles with software that collects these fleet data for a comprehensive picture of vehicle locations. Modern vehicle tracking systems commonly use GPS or GLONASS technology for locating the vehicle, but other types of automatic vehicle location technology can also be used. Vehicle information can be viewed on electronic maps via the Internet or specialized software. Urban public transit authorities are an increasingly common user of vehicle tracking systems, particularly in large cities. (en)
 • Sledování aut pomocí satelitní navigace kombinuje použití automatické lokalizace vozidel v jednotlivých vozidlech se softwarem, který shromažďuje tyto údaje o vozovém parku pro získání komplexního přehledu o poloze vozidel. Vozidlo je tak možné snadno v případě krádeže dohledat. Informace o vozidle lze zobrazit na elektronických mapách prostřednictvím internetu nebo specializovaného softwaru. Běžně se systémů sledování vozidel využívají v prostředích městské hromadné dopravy. Satelitní technologie se využívá i sledování a následném upozorňování na zpoždění autobusů či vlaků. (cs)
 • Un traceur de véhicule est un système de suivi des véhicules combinant l'utilisation de la localisation automatique de véhicules dans des véhicules individuels avec un logiciel qui collecte ces données de flotte en tant qu'enregistreur de données pour obtenir une image complète de l'emplacement des véhicules. Les systèmes de localisation de véhicules modernes utilisent couramment un système de positionnement par satellites GPS/GLONASS/Galileo/Beidou pour localiser le véhicule qui doit impérativement porter un émetteur radio/gsm/wifi ou satellitaire, mais d'autres types de technologie de localisation automatique de véhicules peuvent également être utilisés. Leur alimentation électrique est assurée par le véhicule, mais certains peuvent être sur batterie autonome. Les informations sur les vé (fr)
 • Супу́тниковий моніто́ринг тра́нспорту — система моніторингу рухомих об'єктів, побудована на основі систем супутникової навігації, обладнання та технологій стільникового та/або радіозв'язку, обчислювальної техніки і цифрових карт. Супутниковий моніторинг транспорту використовується для вирішення завдань транспортної логістики в системах керування перевезеннями і автоматизованих системах управління автопарком. В офлайн варіанті відсутня необхідність дистанційного передавання даних. Це дозволяє використовувати дешевші мобільні модулі і відмовитися від послуг операторів мобільного зв'язку. (uk)
 • Спутниковый мониторинг транспорта — система мониторинга подвижных объектов, построенная на основе систем спутниковой навигации, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт. Спутниковый мониторинг транспорта используется для решения задач транспортной логистики в системах управления перевозками и автоматизированных системах управления автопарком. В offline варианте необходимость дистанционной передачи данных отсутствует. Это позволяет использовать более дешёвые мобильные модули и отказаться от услуг операторов мобильной связи. (ru)
rdfs:label
 • Sledování vozidel (cs)
 • Vehicle tracking system (en)
 • Traceur de véhicule (fr)
 • Спутниковый мониторинг транспорта (ru)
 • Супутниковий моніторинг транспорту (uk)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is dbp:services of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License