The usage share of operating systems is the percentage of computing devices that run each operating system at any particular time. All such figures are necessarily estimates because data about operating system share is difficult to obtain; there are few reliable primary sources – and no agreed methodologies for its collection. Operating systems can be different for personal devices (smartphones, watches etc) and desktop computers. The supercomputer field is completely dominated by Linux – with 100% of the TOP500 now running on this OS.

Property Value
dbo:abstract
 • Το μερίδιο χρήσης λειτουργικών συστημάτων είναι το μερίδιο των υπολογιστικών συσκευών που τρέχουν σε κάθε λειτουργικό σύστημα οποιαδήποτε στιγμή. Όλα τα ποσοστά και μετρήσεις είναι αναγκαστικά εκτιμήσεις, επειδή τα δεδομένα για το λειτουργικό σύστημα είναι δύσκολο να συλλεχθούν. Υπάρχουν λίγες αξιόπιστες πρωτογενείς πηγές και μη ευρέως αποδεκτές μεθοδολογίες για την συλλογή της. Στα έξυπνα ρολόγια και τηλέφωνα δύο συστήματα κυριαρχούν: Το Android της Google με πάνω από 2.7 δισεκατομμύρια χρήστες και τα IOS και macOS της Apple με πάνω από 1.3 δισεκατομμύρια χρήστες συνδυαστικά. Στον τομέα των επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών, τα Microsoft Windows κυριαρχούν, έχοντας το 75% στις περισσότερες αγορές, το macOS της Apple ακολουθεί με περίπου 20%, το ChromeOS της Google με περίπου 5% και το Linux με περίπου 2%. Όλοι αυτοί οι αριθμοί ποικίλλουν κάπως στις διάφορες αγορές και ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονται. Για τους δημόσιους διακομιστές διαδικτύου, το Linux θεωρείται γενικά κυρίαρχο, αφού τροφοδοτεί περίπου το διπλάσιο του αριθμού των κεντρικών υπολογιστών που εξυπηρετεί το Windows Server - ο οποίος ακολουθείται από πολλούς μικρότερους παίκτες, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών λειτουργικών συστημάτων. Το πεδίο των υπερυπολογιστών κυριαρχείται πλήρως από το Linux - με το 100% των TOP500 να τρέχει σε αυτό το λειτουργικό σύστημα. (el)
 • The usage share of operating systems is the percentage of computing devices that run each operating system at any particular time. All such figures are necessarily estimates because data about operating system share is difficult to obtain; there are few reliable primary sources – and no agreed methodologies for its collection. Operating systems can be different for personal devices (smartphones, watches etc) and desktop computers. In the area of desktop and laptop computers, Microsoft Windows is generally above 70% in most markets and at 77% to 87.8% globally, Apple's macOS is at around 9.6% to 13%, Google's Chrome OS is up to 6% (in the US) and other Linux distributions are at around 2%. All these figures vary somewhat in different markets, and depending on how they are gathered. In the personal computing platform area of smartphones and watches Google's Android dominates with over 2.5 billion users. Other mobile phone operating systems include Apple's iOS, KaiOS and Series 30+. Android is more popular than Windows globally; it has battled Windows for the most-used rank with them switching sides, but currently has 15% more use (or over 5-percent point difference). On a global scale, iOS has never managed close to half the popularity of Windows; however, mobile operating systems (Android plus iOS) have majority use (in most populous countries, even including the United States, where iOS alone is more popular than Windows) over non-mobile (Windows and e.g. macOS), and had for close to two years, mostly because Android was and continues to be more popular than Windows. There are still countries and continents where mobile devices have never been anywhere near that popular while on all continents some countries have become mobile-majority and still are, including Ireland (where for a while iOS alone was more popular than Windows, and later Android alone) in Europe; the most populous countries and most populous continent, Asia as a whole (e.g. China and India; excluding e.g. Russia), is still mobile-majority at 56.37%. For public Internet servers, Linux is generally counted as dominant, powering well over twice the number of hosts as Windows Server – which is trailed by many smaller players including traditional mainframe OSes. The supercomputer field is completely dominated by Linux – with 100% of the TOP500 now running on this OS. (en)
 • 이 항목의 운영 체제 시장 점유율은 특정 시간에 각 운영 체제를 실행하는 컴퓨팅 장치의 비율을 추정하여 나온 항목이다. 단, 사용자가 장치에서 운영 체제를 변경 또는 업그레이드하고 다양한 장치의 사용 패턴과 수명이 다르기 때문에 운영 체제 별 장치 출하와 사용 점유율간에 차이가 발생하기 때문에 정확할수 없다. 주로 영향력이 높은 운영 체제는 3가지가 있는데, 이중 안드로이드은 20억명 이상의 사용자가 존재하고, 마이크로소프트 윈도우은 14억명 이상 사용자가 존재하고, 애플사의 운영 체제의 경우에는 macOS와 iOS의 사용자를 합치면 13억명 이상의 사용자가 존재하는 것으로 추정된다. 이중 마이크로소프트 윈도우의 경우에는 1990년대 초반부터 25년 동안 개인용 컴퓨터 운영 체제의 점유율을 독점해 왔다. 그러나 2016년때부터 스마트폰과 태블릿의 점유율의 지휘가 높아지면서 개인용 컴퓨터의 시장이 줄어드면서 윈도우의 시장 점유율도 점점 줄어드는 추세이다. 그래도 컴퓨터는 종류가 다양하기 때문에 컴퓨터마다 운영 체제 점유율도 각각 다르다. 윈도우같은 경우에는 1990년대부터만 개인용 컴퓨터에서 점유율을 얻었고, 결국 '지배적인'것으로 묘사되어 대다수의 데스크톱 컴퓨터에서 여전히 사용되지만 모든 플랫폼에서 더 이상 지배적이지는 않다. 측정적인 면에서 점유율이 높은 것은 안드로이드가 유일하다. 2017년 8월 현재, 전 세계 컴퓨터에서 윈도우를 제치고 26억 개 이상의 점유율(아이폰의 경우 0.6 개)을 치지했다. 운영 체제가 모든 플랫폼 또는 모든 지역에서 과반수를 차지하는 것은 아니지만 조사 결과에 따르면 웹 사용 통계 (모든 용도의 프록시)를 통해 '안드로이드'가 모든 플랫폼에서 전 세계적으로 윈도우를 능가한 셈이다. 결국, 안드로이드는 세계 대부분의 국가에서 가장 높은 순위의 운영 체제이다. 안드로이드가 애플 같은 다른 모바일 운영 체제의 사용 점유율에 추가되면 2016년 말에 세계는 스마트폰 대다수가 사용하는 것이다. 안드로이드는 아프리카와 아시아에서 가장 많이 사용되는 대륙의 모든 플랫폼에서 사용 점유율이 절반을 넘는다. 다만, 윈도우는 여전히 모든 곳의 데스크톱에서 여전히 지배적이지만 2018년 4월 현재 모든 플랫폼에서 비교할 때 남미를 제외한 모든 대륙에서 50% 미만이다. 매주 일요일에만 발생하며 안드로이드는 윈도우보다 몇 가지 예외적인 경우가 많다. 대표적으로 북부 A 지역에서는 36 %까지 감소했다. (ko)
 • Poniżej znajdują się statystyki pokazujące korzystanie z najbardziej popularnych systemów operacyjnych.Informacje pochodzą z ciągów identyfikacyjnych przeglądarek internetowych, a nie z badań lub informacji o sprzedaży. Nie są one w pełni miarodajne ponieważ: * przeglądarki internetowe nie zawsze dostarczają dokładnych informacji. * raporty witryn mogą być uzależnione od systemu operacyjnego. * w niektórych komputerach zaporami sieciowymi i filtrami zablokowano możliwość przeglądania niektórych stron. * niektóre komputery nie są podłączone do Internetu. * na niektórych komputerach można uruchomić więcej niż jeden system operacyjny jednocześnie (wirtualizacja) lub w innym czasie. * metodologia zbierania informacji może być różnorodna (lista analizowanych stron, sposób określania systemu operacyjnego, zliczanie sesji, unikalnych użytkowników, odwiedzin na stronie lub wejść). * wyszukiwarki internetowe mogą znacząco zwiększać ruch sieciowy i raportować dowolne ciągi identyfikacyjne. * Przeglądanie stron internetowych nie jest równie ważne dla różnych grup użytkowników. Np. uczeń mający dużo wolnego czasu może jednego dnia odwiedzić 100 różnych stron WWW, a w ciągu tego samego dnia zajęty pracą kierownik może odwiedzać tylko dwie różne strony. Tym samym udział w rynku systemów operacyjnych preferowanych przez młodych entuzjastów komputerów w badaniach opartych na statystykach przeglądania stron internetowych jest zapewne istotnie zawyżony, w stopniu trudnym do określenia. (pl)
 • Різні категорії комп'ютерів використовують широкий спектр операційних систем, і частка використання відрізняється в одній категорії від інших. У деяких категоріях операційні системи одного сімейства є домінуючим. Наприклад, більшість настільних комп'ютерів використовують Microsoft Windows а більшість суперкомп'ютерів використовують Linux. В інших категоріях, таких як смартфони і сервери, існує велика різноманітність і конкуренція. Інформацію про частку операційної системи важко отримати. У більшості категорій нижче, не існує надійного первинного джерела або методології відбору. (uk)
 • 作業系統市佔率,是指在電子計算裝置中運行作業系統的市場占有比例。作業系統市佔率常因使用者升級、降級或更換使用之裝置而產生變化。目前全球使用人數最多的作業系統為Google公司推出的Android,截至2017年擁有超過26億名用戶;微軟公司推出的Windows作業系統則有超過14億名用戶,是個人電腦市佔率最高之作業系統。 Windows自1990年代起,因為個人電腦的興起,曾稱霸作業系統市場達10餘年;隨著近年行動裝置興起,行動裝置作業系統如Android、iOS等用戶大幅增加,Android更於2017年超越Windows,成為使用人數最多的作業系統,宣告電腦主宰市場的時代逐漸終結。 值得注意的是,由於精確計算作業系統的使用人數十分困難,市場調查公司多利用間接數據如聯網裝置數、裝置銷售量等估計作業系統市占率,因此最終得出的數據並不會完全準確。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 11381701 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 130344 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985996290 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:barwidth
 • 250 (xsd:integer)
dbp:caption
 • OS Device Shipments, Gartner (en)
 • Web clients' OS family market share according to StatCounter for September 2019. The information on web clients is obtained from user agent information obtained through JavaScript code run by web browsers supplied to web servers. "Unknown" is probably mostly Windows operating systems. These figures have a large margin of error for a variety of reasons. For a discussion on the shortcomings see usage share of web browsers. (en)
 • Since mid-2018, the world uses mobile computers more than desktop computers. This is so every day of the week worldwide, though outside Asia and Africa, it is not true on weekdays. In all countries, mobile usage increases on weekends; in the United States, to a 54% share. The proportions do vary widely by region , e.g. in Africa desktop is at 38.23% while in South America it's at 66.67%, and in the United States at 51.34% . Considering all personal computing devices, Microsoft Windows is well below 50% usage share on every continent except South America , but Android got temporarily more popular Windows there; and Windows dipped to 45% in April 2020, likely due to COVID-19. (en)
 • Desktop OS market share according to NetMarketShare for September 2019. Chrome OS is also based on the Linux kernel. (en)
dbp:color
 • Green (en)
 • Blue (en)
 • Yellow (en)
dbp:date
 • August 2019 (en)
 • April 2020 (en)
dbp:float
 • right (en)
dbp:label
 • Smartphones (en)
 • Tablets (en)
 • Desktops/Laptops (en)
dbp:reason
 • iOS is now most popular in the US (en)
dbp:thumb
 • right (en)
dbp:title
 • Device shipments, 2015 (en)
 • Web clients' OS family statistics (en)
 • Desktop/Laptop operating system browsing statistics (en)
dbp:titlebar
 • #DDD (en)
dbp:value
 • 2.780000 (xsd:double)
 • 45.430000 (xsd:double)
 • 51.700000 (xsd:double)
dbp:width
 • 425 (xsd:integer)
 • 465 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Різні категорії комп'ютерів використовують широкий спектр операційних систем, і частка використання відрізняється в одній категорії від інших. У деяких категоріях операційні системи одного сімейства є домінуючим. Наприклад, більшість настільних комп'ютерів використовують Microsoft Windows а більшість суперкомп'ютерів використовують Linux. В інших категоріях, таких як смартфони і сервери, існує велика різноманітність і конкуренція. Інформацію про частку операційної системи важко отримати. У більшості категорій нижче, не існує надійного первинного джерела або методології відбору. (uk)
 • 作業系統市佔率,是指在電子計算裝置中運行作業系統的市場占有比例。作業系統市佔率常因使用者升級、降級或更換使用之裝置而產生變化。目前全球使用人數最多的作業系統為Google公司推出的Android,截至2017年擁有超過26億名用戶;微軟公司推出的Windows作業系統則有超過14億名用戶,是個人電腦市佔率最高之作業系統。 Windows自1990年代起,因為個人電腦的興起,曾稱霸作業系統市場達10餘年;隨著近年行動裝置興起,行動裝置作業系統如Android、iOS等用戶大幅增加,Android更於2017年超越Windows,成為使用人數最多的作業系統,宣告電腦主宰市場的時代逐漸終結。 值得注意的是,由於精確計算作業系統的使用人數十分困難,市場調查公司多利用間接數據如聯網裝置數、裝置銷售量等估計作業系統市占率,因此最終得出的數據並不會完全準確。 (zh)
 • Το μερίδιο χρήσης λειτουργικών συστημάτων είναι το μερίδιο των υπολογιστικών συσκευών που τρέχουν σε κάθε λειτουργικό σύστημα οποιαδήποτε στιγμή. Όλα τα ποσοστά και μετρήσεις είναι αναγκαστικά εκτιμήσεις, επειδή τα δεδομένα για το λειτουργικό σύστημα είναι δύσκολο να συλλεχθούν. Υπάρχουν λίγες αξιόπιστες πρωτογενείς πηγές και μη ευρέως αποδεκτές μεθοδολογίες για την συλλογή της. Στα έξυπνα ρολόγια και τηλέφωνα δύο συστήματα κυριαρχούν: Το Android της Google με πάνω από 2.7 δισεκατομμύρια χρήστες και τα IOS και macOS της Apple με πάνω από 1.3 δισεκατομμύρια χρήστες συνδυαστικά. (el)
 • The usage share of operating systems is the percentage of computing devices that run each operating system at any particular time. All such figures are necessarily estimates because data about operating system share is difficult to obtain; there are few reliable primary sources – and no agreed methodologies for its collection. Operating systems can be different for personal devices (smartphones, watches etc) and desktop computers. The supercomputer field is completely dominated by Linux – with 100% of the TOP500 now running on this OS. (en)
 • 이 항목의 운영 체제 시장 점유율은 특정 시간에 각 운영 체제를 실행하는 컴퓨팅 장치의 비율을 추정하여 나온 항목이다. 단, 사용자가 장치에서 운영 체제를 변경 또는 업그레이드하고 다양한 장치의 사용 패턴과 수명이 다르기 때문에 운영 체제 별 장치 출하와 사용 점유율간에 차이가 발생하기 때문에 정확할수 없다. 주로 영향력이 높은 운영 체제는 3가지가 있는데, 이중 안드로이드은 20억명 이상의 사용자가 존재하고, 마이크로소프트 윈도우은 14억명 이상 사용자가 존재하고, 애플사의 운영 체제의 경우에는 macOS와 iOS의 사용자를 합치면 13억명 이상의 사용자가 존재하는 것으로 추정된다. 이중 마이크로소프트 윈도우의 경우에는 1990년대 초반부터 25년 동안 개인용 컴퓨터 운영 체제의 점유율을 독점해 왔다. 그러나 2016년때부터 스마트폰과 태블릿의 점유율의 지휘가 높아지면서 개인용 컴퓨터의 시장이 줄어드면서 윈도우의 시장 점유율도 점점 줄어드는 추세이다. (ko)
 • Poniżej znajdują się statystyki pokazujące korzystanie z najbardziej popularnych systemów operacyjnych.Informacje pochodzą z ciągów identyfikacyjnych przeglądarek internetowych, a nie z badań lub informacji o sprzedaży. Nie są one w pełni miarodajne ponieważ: (pl)
rdfs:label
 • Μερίδιο χρήσης λειτουργικών συστημάτων (el)
 • Usage share of operating systems (en)
 • 운영 체제 시장 점유율 (ko)
 • Statystyki popularności systemów operacyjnych (pl)
 • Статистика популярності операційних систем (uk)
 • 操作系统使用份额 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of