An Entity of Type: Microorganism101326291, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Το γένος Streptococcus κατατάσσεται στην τάξη Lactobacillales της συνομοταξίας Firmicutes. Το γένος των στρεπτοκόκκων περιλαμβάνει μια ομάδα Gram (+) θετικών κόκκων οι οποίοι κατά την μικροσκοπική εξέταση εμφανίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας ζεύγη ή αλυσίδες. Μερικές από τις ιδιότητές τους είναι η ζύμωση σακχάρων παράγοντας γαλακτικό οξύ, ενώ δίνουν αρνητική την αντίδραση καταλάσης και οξειδάσης.

Property Value
dbo:abstract
 • العقدية القاطعة للدر (باللاتينية: Streptococcus agalactiae) وتعرف أيضا العقدية من المجموعة ب (بالإنجليزية: Group B streptococcus)‏ ومختصرها "GBS"، هي بكتيريا موجبة الغرام مكورة عقدية تميل لإنشاء السلاسل سلبية الكاتالاز ومحللة للدم من النوع بيتا ولاهوائية مخيرة. بشكل عام، تتواجد هذه الجرثومة في الأمعاء البشرية وهي جزء من النبيت الجرثومي المعوي (الميكروبيوتا) بالإضافة إلى تواجدها في الجهاز البولي التناسلي لدى ما يقارب ال 30٪ من البشر البالغين الذين يُعدون من حاملي البكتيريا، لكنهم غير مصابين بالمرض (لا توجد اعراض). تُدرج العقدية القاطعة للدر تحت تصنيف العقديات التي تنتمي للمجموعة الثانية (ب) حسب . تكون هذه البكتيريا محاطة بغشاء مُبَلوَر من بوليمير متعدد السكاريد (سكّريات معقّدة) خاص بالبكتيريا (محفظة بكتيرية)، تُصنف المجوعة الثانية (ب) إلى 10 أنماط مصلية بالاعتماد على ردة الفعل المناعية التي تخص مبناها الخارجي. (ar)
 • Streptococcus agalactiae és un estreptococ del grup B (EGB), gram-positiu, catalasa negatiu, oxidasa negatiu, anaerobi facultatiu, caracteritzat per presentar el , grup B d'antígens lancefield. Es pot trobar en l'aparell digestiu, urinari i genital dels adults. Encara que una infecció per EGB normalment no ocasiona problemes a les dones sanes abans d'uns embaràs, pot provocar una malaltia greu a la mare i al bebè durant la gestació i després del part. Una de cada cinc dones embarassades té estreptococs del grup B en el recte o en la vagina. En aquestes dones, una infecció per EGB pot causar corioamnionitis (infecció greu de les membranes de la placenta. Les infeccions de l'aparell urinari causades per les EGB poden provocar contraccions prematures en una mare gestant fins al punt de causar un part prematur. Els bebès acabats de néixer poden contraure la infecció per Streptococcus agalactiae durant l'embaràs o al passar pel tracte genital si el part és via vaginal. Els EGB són la causa més freqüent d'infeccions que posen en perill la vida dels nadons. En aquestes infeccions s'inclouen la pneumònia i la meningitis. Aproximadament un de cada 100 o 200 bebès que tenen mares infectades per estreptococs del grup B, desenvolupen símptomes de patologies causades per EGB. Gairebé el 75% dels casos d'infeccions per aquest estreptococ es presenta durant la primera setmana de vida i se la denomina malaltia de començament precoç. Els nadons prematurs són més susceptibles a la infeccions per EGB que els bebès que néixen en el terme normal d'embaràs. La importància d'aquestes infeccions estan determinades per tres factors: * La prevalença de la colonització materna per EGB en el moment del part: és molt variable arreu del món i també en diferents regions d'un mateix país. S'estima que als Estats Units i Regne Unit aquesta xifra està al voltant d'un 20%, a Dinamarca és d'un 10%, Argentina del 15 al 18% i a Espanya d'un 15%. A països en vies de desenvolupament es publiquen xifres com un 5% a l'Índia, Colòmbia un 2%, Perú 8%. * Incidència de la infecció neonatal primerenca per EGB en nadons: és molt variable arreu del món. Als Estats Units a principis de la dècada dels noranta la incidència era d'1,7/1.000 nascuts vius. Després d'intenses campanyes de prevenció, deu anys més tard la incidència es reduí a 0,6/1.000 nadons nascuts vius. * Mortalitat causada per infecció neonatal primerenca per EGB en nadons: aquesta xifra varia a Espanya entre el 5% i el 20%. (ca)
 • Το γένος Streptococcus κατατάσσεται στην τάξη Lactobacillales της συνομοταξίας Firmicutes. Το γένος των στρεπτοκόκκων περιλαμβάνει μια ομάδα Gram (+) θετικών κόκκων οι οποίοι κατά την μικροσκοπική εξέταση εμφανίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας ζεύγη ή αλυσίδες. Μερικές από τις ιδιότητές τους είναι η ζύμωση σακχάρων παράγοντας γαλακτικό οξύ, ενώ δίνουν αρνητική την αντίδραση καταλάσης και οξειδάσης. (el)
 • El Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B (EGB), Group B Streptococcus, GBS,​ es una bacteria que puede ocasionar infecciones muy graves (infección por estreptococo del grupo B), en recién nacidos y adultos. EGB es un coco (bacteria redonda) gram positivo que al microscopio se dispone en cadenas (estreptococo), beta-hemolítico, catalasa negativo, oxidasa negativo y anaerobio facultativo, caracterizado por presentar en su pared el grupo B de antígenos del sistema de Lancefield. El EGB posee una cápsula bacteriana de polisacárido rica en ácido siálico y según su estructura se distinguen 10 serotipos antigénicamente diferentes (Ia, Ib, II-IX).​​​ El EGB es un constituyente de la microbiota (flora intestinal), microbiota normal del intestino de los humanos y otros animales. (es)
 • La infección por estreptococo del grupo B es la infección causada por la bacteria Streptococcus agalactiae (S. agalactiae), también conocida como Estreptococo Grupo B, EGB (Group B Streptococcus, en inglés, GBS). La infección causada por EGB puede dar lugar a una enfermedad grave e incluso mortal, especialmente en recién nacidos (RN), ancianos y personas con inmunidad disminuida. El EGB fue reconocido inicialmente como patógeno en el ganado bovino por (1850-1903, veterinario y microbiólogo francés) al final de la década de 1880, pero su importancia como patógeno humano no fue descubierta hasta 1938 cuando Fry ​describió tres casos de Infección puerperal causados por EGB. Al principio de la década de 1960 el EGB fue también reconocido como una importante causa de infección grave en el recién RN.​ En general, EGB es una bacteria inofensiva que forma parte de la microbiota normal (flora normal) humana y que coloniza (se establece y multiplica en la piel o mucosas del huésped sin causar infección) el tracto gastrointestinal y el tracto genital de hasta un 30% de los adultos humanos sanos (portador asintomático). ​​​​EGB es también un patógeno veterinario que causa mastitis (inflamación de las ubres) en el ganado bovino, el nombre "agalactiae" significa sin leche.​​ EGB es un coco (bacteria esférica) gram positivo con tendencia a formar cadenas (estreptococo). EGB es beta-hemolítico en agar sangre, catalasa negativo y aerobio facultativo.​​​ S. agalactiae es el nombre de la especie de los estreptococos pertenecientes al grupo B de la clasificación de Lancefield (sistema de Lancefield). EGB está rodeado por una cápsula compuesta de polisacáridos (exopolisacáridos) determinados por los productos de genes del operon cps ​ y según el polisacárido de su cápsula se clasifica en 10 serotipos (Ia, Ib, II-IX).​​​ Como otras bacterias patógenas EGB posee varios factores de virulencia,​​ de ellos los más importante parecen ser el polisacárido capsular (rico en ácido sialico) y la beta-hemolisina, que se comporta como una toxina productora de poros en las células eucariotas.​ ​​ Respecto a la hemolisina de EGB actualmente se considera que es idéntica al pigmento de EGB (granadaeno) o bien este constituye una parte de la molécula de hemolisina.​​​​ La cápsula de EB es probablemente el factor de virulencia más importante pues le permite al EGB evitar la acción de los mecanismos de defensa del huésped interfiriendo con la capacidad de fagocitar y destruir la bacteria de los fagocitos humanos.​​​ (es)
 • Streptococcus agalactiae (streptocoque « sans lait ») est une bactérie dont on a reconnu l'implication dans les mammites de la vache dès la fin du XIXe siècle. Il s'agit d'un streptocoque du groupe B de Lancefield, qui provoque une hémolyse β sur la gélose au sang de mouton (certaines souches donnent une hémolyse partielle, d'autres ne sont pas hémolytiques) et qui ne fermente pas l'esculine. Au Gram, il apparaît sous forme de longue chaîne de coques Gram+ (sur un bouillon). Ces caractères permettent de le distinguer d'autres streptocoques responsables de mammites, en particulier (Lancefield C), (non groupable, fermentant l'esculine) et Enterococcus faecium (Lancefield D, fermentant l'esculine). Cliniquement Streptococcus agalactiae est responsable de mammites cliniques et surtout sub-cliniques à caractère contagieux. Le traitement des animaux infectés fait appel aux antibiotiques béta-lactamines par voie locale (diathélique). En général un traitement unique suffit, parfois appliqué à tout un lot d'animaux en même temps (blitz thérapie).L'application des mesures prophylactiques standards telles que le traitement antibiotique intramammaire hors-lactation (traitement de tarissement) et la désinfection des trayons après la traite avec des solutions iodées ou chlorées, ont pratiquement entraîné la disparition des infections à Streptococcus agalactiae en production laitière moderne (du moins chez la vache). Rare en Europe, il est toutefois plus fréquent en Amérique du Nord. Streptococcus agalactiae, ou streptocoque B, n'est pas uniquement un germe animal, il se rencontre aussi chez l'homme : il appartient à la flore normale de l'intestin ou du tractus urogénital féminin. Certains l'incriminent comme agent pathogène dans les voies respiratoires. Il est certainement pathogène dans les infections néonatales dues à une infection de la mère, par exemple : * pneumonies de déglutition lors d'un accouchement laborieux * vaginites chez la femme avec risque de contamination du nouveau-né en cas d'accouchement * bactériémies néonatales avec risque de complication méningée * méningites des nouveau-nés (on retrouve alors le germe dans le sang et le LCR de l'enfant), seuls certains sérogroupes (I et III) seraient impliqués. (fr)
 • Les streptocoques du groupe B, dont le Streptococcus agalactiae est le principal représentant, est un groupe de streptocoque. C'est une bactérie commensale de l'intestin[Lequel ?] et du vagin, détectée chez 10 % à 30 % des femmes saines. Les premiers cas d’infection néonatale à streptocoques du groupe B ont été décrits par Eickhoff en 1964.Cette bactérie est aussi responsable d'infection chez les personnes âgées. C'est aussi un pathogène important en médecine vétérinaire, car il provoque la mammite bovine (inflammation du pis) chez les vaches laitières. Son nom y fait allusion (« agalactiae » signifie « absence de lait »). (fr)
 • Streptococcus agalactiae è un batterio gram positivo appartenente al genere Streptococco, caratterizzato dalla presenza di antigeni C estraibile del gruppo B sulla sua parete cellulare. È un comune abitante del microbiota umano, dell'intestino e delle vie urogenitali femminili dei mammiferi, uomo compreso, pertanto si può trasmettere per via sessuale. Un'infezione di questo batterio in età precoce può provocare setticemia e, nei bambini in utero, può essere causa di sepsi, meningite e polmonite neonatale. Non produce catalasi quindi si distinguono dagli stafilococchi che sono catalasi positivi. (it)
 • B군 연쇄상구균 감염증(Group B streptococcal infection, Group B strep)은 스트렙토코커스 아갈락티아(학명: Streptococcus agalactiae)에 의한 감염병을 의미한다. 심각한 질병을 유발할 수 있고, 특히 신생아, 노인, 면역약화 환자에게서는 사망을 일으킬 수도 있다. 다른 독성 세균들처럼 GBS는 상당수의 를 보유하고 있는데, 이 풍부한 캡슐 다당류와 구멍을 만드는 독소인 가 가장 중요하다. GBS 캡슐은 대식세포에 의한 GBS 식작용을 방해하기 때문에, 핵심적인 독성 인자로 여겨진다. GBS는 1880년대 후반에 (Edmond Nocard)와 몰레로(Mollereau)에 의해 소를 감염시키는 병균이라는 것이 처음으로 알려졌다. 이 병균은 젖소에서 유선염을 일으킬 수 있다. "우유가 없다"는 뜻의 "아갈락티아agalactiae"라는 이름 역시 여기서 따온 것이다. 사람에 대한 감염 여부는 1938년 프라이(Fry)가 GBS에 의한 유아 사망 사례 세 건을 보고하면서 처음 밝혀졌다. GBS는 1960년대 초에 신생아 감염의 주요 원인으로 인식되었다. 일반적으로 GBS는 무해한 편리 공생 세균으로, 성인 인구 30%의 위장관에서 미생물군을 형성하나 대부분 무증상 보균자로 남아있는다. (ko)
 • Streptococcus agalactiae (ook wel Groep B streptococcus of GBS) is een β-hemolytische grampositieve streptococcus die bij neonaten een sepsis met longontsteking en meningitis kan veroorzaken. Ook bij kraamvrouwenkoorts speelt Streptococcus agalactiae een rol. (nl)
 • Streptococcus agalactiae são estreptococos do grupo B e como características morfológicas apresentam as mesmas comuns ao gênero Streptococcus. É um cocos Gram-positivo, anaeróbio facultativo. Podem colonizar o trato genital feminino e são a principal fonte de infecção neonatal durante a gravidez e pós-parto, associada a taxas de mortalidade críticas em partos prematuros. (pt)
 • Streptococcus agalactiae – Gram-dodatni β-hemolizujący paciorkowiec zaliczany do ziarniaków. Według podziału Lancefield, opierającego się na wytwarzaniu specyficznego wielocukru C, należy do grupy serologicznej B. (pl)
 • Streptococcus agalactiae (även känd som grupp B-streptokocker, förkortat GBS) är en grampositiv bakterie som tillhör släktet streptokocker. (sv)
 • العقدية القاطعة للدر (باللاتينية: Streptococcus agalactiae) وتعرف أيضا العقدية من المجموعة ب (بالإنجليزية: Group B streptococcus)‏ ومختصرها "GBS"، هي بكتيريا موجبة الغرام مكورة عقدية تميل لإنشاء السلاسل سلبية الكاتالاز ومحللة للدم من النوع بيتا ولاهوائية مخيرة. بشكل عام، تتواجد هذه الجرثومة في الأمعاء البشرية وهي جزء من النبيت الجرثومي المعوي (الميكروبيوتا) بالإضافة إلى تواجدها في الجهاز البولي التناسلي لدى ما يقارب ال 30٪ من البشر البالغين الذين يُعدون من حاملي البكتيريا، لكنهم غير مصابين بالمرض (لا توجد اعراض). تُدرج العقدية القاطعة للدر تحت تصنيف العقديات التي تنتمي للمجموعة الثانية (ب) حسب . تكون هذه البكتيريا محاطة بغشاء مُبَلوَر من بوليمير متعدد السكاريد (سكّريات معقّدة) خاص بالبكتيريا (محفظة بكتيرية)، تُصنف المجوعة الثانية (ب) إلى 10 أنماط مصلية بالاعتماد على ردة الفعل المناعية التي تخص مبناها الخارجي. (ar)
 • Streptococcus agalactiae és un estreptococ del grup B (EGB), gram-positiu, catalasa negatiu, oxidasa negatiu, anaerobi facultatiu, caracteritzat per presentar el , grup B d'antígens lancefield. Es pot trobar en l'aparell digestiu, urinari i genital dels adults. Encara que una infecció per EGB normalment no ocasiona problemes a les dones sanes abans d'uns embaràs, pot provocar una malaltia greu a la mare i al bebè durant la gestació i després del part. Una de cada cinc dones embarassades té estreptococs del grup B en el recte o en la vagina. En aquestes dones, una infecció per EGB pot causar corioamnionitis (infecció greu de les membranes de la placenta. Les infeccions de l'aparell urinari causades per les EGB poden provocar contraccions prematures en una mare gestant fins al punt de causar un part prematur. Els bebès acabats de néixer poden contraure la infecció per Streptococcus agalactiae durant l'embaràs o al passar pel tracte genital si el part és via vaginal. Els EGB són la causa més freqüent d'infeccions que posen en perill la vida dels nadons. En aquestes infeccions s'inclouen la pneumònia i la meningitis. Aproximadament un de cada 100 o 200 bebès que tenen mares infectades per estreptococs del grup B, desenvolupen símptomes de patologies causades per EGB. Gairebé el 75% dels casos d'infeccions per aquest estreptococ es presenta durant la primera setmana de vida i se la denomina malaltia de començament precoç. Els nadons prematurs són més susceptibles a la infeccions per EGB que els bebès que néixen en el terme normal d'embaràs. La importància d'aquestes infeccions estan determinades per tres factors: * La prevalença de la colonització materna per EGB en el moment del part: és molt variable arreu del món i també en diferents regions d'un mateix país. S'estima que als Estats Units i Regne Unit aquesta xifra està al voltant d'un 20%, a Dinamarca és d'un 10%, Argentina del 15 al 18% i a Espanya d'un 15%. A països en vies de desenvolupament es publiquen xifres com un 5% a l'Índia, Colòmbia un 2%, Perú 8%. * Incidència de la infecció neonatal primerenca per EGB en nadons: és molt variable arreu del món. Als Estats Units a principis de la dècada dels noranta la incidència era d'1,7/1.000 nascuts vius. Després d'intenses campanyes de prevenció, deu anys més tard la incidència es reduí a 0,6/1.000 nadons nascuts vius. * Mortalitat causada per infecció neonatal primerenca per EGB en nadons: aquesta xifra varia a Espanya entre el 5% i el 20%. (ca)
 • Το γένος Streptococcus κατατάσσεται στην τάξη Lactobacillales της συνομοταξίας Firmicutes. Το γένος των στρεπτοκόκκων περιλαμβάνει μια ομάδα Gram (+) θετικών κόκκων οι οποίοι κατά την μικροσκοπική εξέταση εμφανίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας ζεύγη ή αλυσίδες. Μερικές από τις ιδιότητές τους είναι η ζύμωση σακχάρων παράγοντας γαλακτικό οξύ, ενώ δίνουν αρνητική την αντίδραση καταλάσης και οξειδάσης. (el)
 • El Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B (EGB), Group B Streptococcus, GBS,​ es una bacteria que puede ocasionar infecciones muy graves (infección por estreptococo del grupo B), en recién nacidos y adultos. EGB es un coco (bacteria redonda) gram positivo que al microscopio se dispone en cadenas (estreptococo), beta-hemolítico, catalasa negativo, oxidasa negativo y anaerobio facultativo, caracterizado por presentar en su pared el grupo B de antígenos del sistema de Lancefield. El EGB posee una cápsula bacteriana de polisacárido rica en ácido siálico y según su estructura se distinguen 10 serotipos antigénicamente diferentes (Ia, Ib, II-IX).​​​ El EGB es un constituyente de la microbiota (flora intestinal), microbiota normal del intestino de los humanos y otros animales. (es)
 • La infección por estreptococo del grupo B es la infección causada por la bacteria Streptococcus agalactiae (S. agalactiae), también conocida como Estreptococo Grupo B, EGB (Group B Streptococcus, en inglés, GBS). La infección causada por EGB puede dar lugar a una enfermedad grave e incluso mortal, especialmente en recién nacidos (RN), ancianos y personas con inmunidad disminuida. El EGB fue reconocido inicialmente como patógeno en el ganado bovino por (1850-1903, veterinario y microbiólogo francés) al final de la década de 1880, pero su importancia como patógeno humano no fue descubierta hasta 1938 cuando Fry ​describió tres casos de Infección puerperal causados por EGB. Al principio de la década de 1960 el EGB fue también reconocido como una importante causa de infección grave en el recién RN.​ En general, EGB es una bacteria inofensiva que forma parte de la microbiota normal (flora normal) humana y que coloniza (se establece y multiplica en la piel o mucosas del huésped sin causar infección) el tracto gastrointestinal y el tracto genital de hasta un 30% de los adultos humanos sanos (portador asintomático). ​​​​EGB es también un patógeno veterinario que causa mastitis (inflamación de las ubres) en el ganado bovino, el nombre "agalactiae" significa sin leche.​​ EGB es un coco (bacteria esférica) gram positivo con tendencia a formar cadenas (estreptococo). EGB es beta-hemolítico en agar sangre, catalasa negativo y aerobio facultativo.​​​ S. agalactiae es el nombre de la especie de los estreptococos pertenecientes al grupo B de la clasificación de Lancefield (sistema de Lancefield). EGB está rodeado por una cápsula compuesta de polisacáridos (exopolisacáridos) determinados por los productos de genes del operon cps ​ y según el polisacárido de su cápsula se clasifica en 10 serotipos (Ia, Ib, II-IX).​​​ Como otras bacterias patógenas EGB posee varios factores de virulencia,​​ de ellos los más importante parecen ser el polisacárido capsular (rico en ácido sialico) y la beta-hemolisina, que se comporta como una toxina productora de poros en las células eucariotas.​ ​​ Respecto a la hemolisina de EGB actualmente se considera que es idéntica al pigmento de EGB (granadaeno) o bien este constituye una parte de la molécula de hemolisina.​​​​ La cápsula de EB es probablemente el factor de virulencia más importante pues le permite al EGB evitar la acción de los mecanismos de defensa del huésped interfiriendo con la capacidad de fagocitar y destruir la bacteria de los fagocitos humanos.​​​ (es)
 • Streptococcus agalactiae (streptocoque « sans lait ») est une bactérie dont on a reconnu l'implication dans les mammites de la vache dès la fin du XIXe siècle. Il s'agit d'un streptocoque du groupe B de Lancefield, qui provoque une hémolyse β sur la gélose au sang de mouton (certaines souches donnent une hémolyse partielle, d'autres ne sont pas hémolytiques) et qui ne fermente pas l'esculine. Au Gram, il apparaît sous forme de longue chaîne de coques Gram+ (sur un bouillon). Ces caractères permettent de le distinguer d'autres streptocoques responsables de mammites, en particulier (Lancefield C), (non groupable, fermentant l'esculine) et Enterococcus faecium (Lancefield D, fermentant l'esculine). Cliniquement Streptococcus agalactiae est responsable de mammites cliniques et surtout sub-cliniques à caractère contagieux. Le traitement des animaux infectés fait appel aux antibiotiques béta-lactamines par voie locale (diathélique). En général un traitement unique suffit, parfois appliqué à tout un lot d'animaux en même temps (blitz thérapie).L'application des mesures prophylactiques standards telles que le traitement antibiotique intramammaire hors-lactation (traitement de tarissement) et la désinfection des trayons après la traite avec des solutions iodées ou chlorées, ont pratiquement entraîné la disparition des infections à Streptococcus agalactiae en production laitière moderne (du moins chez la vache). Rare en Europe, il est toutefois plus fréquent en Amérique du Nord. Streptococcus agalactiae, ou streptocoque B, n'est pas uniquement un germe animal, il se rencontre aussi chez l'homme : il appartient à la flore normale de l'intestin ou du tractus urogénital féminin. Certains l'incriminent comme agent pathogène dans les voies respiratoires. Il est certainement pathogène dans les infections néonatales dues à une infection de la mère, par exemple : * pneumonies de déglutition lors d'un accouchement laborieux * vaginites chez la femme avec risque de contamination du nouveau-né en cas d'accouchement * bactériémies néonatales avec risque de complication méningée * méningites des nouveau-nés (on retrouve alors le germe dans le sang et le LCR de l'enfant), seuls certains sérogroupes (I et III) seraient impliqués. (fr)
 • Les streptocoques du groupe B, dont le Streptococcus agalactiae est le principal représentant, est un groupe de streptocoque. C'est une bactérie commensale de l'intestin[Lequel ?] et du vagin, détectée chez 10 % à 30 % des femmes saines. Les premiers cas d’infection néonatale à streptocoques du groupe B ont été décrits par Eickhoff en 1964.Cette bactérie est aussi responsable d'infection chez les personnes âgées. C'est aussi un pathogène important en médecine vétérinaire, car il provoque la mammite bovine (inflammation du pis) chez les vaches laitières. Son nom y fait allusion (« agalactiae » signifie « absence de lait »). (fr)
 • Streptococcus agalactiae è un batterio gram positivo appartenente al genere Streptococco, caratterizzato dalla presenza di antigeni C estraibile del gruppo B sulla sua parete cellulare. È un comune abitante del microbiota umano, dell'intestino e delle vie urogenitali femminili dei mammiferi, uomo compreso, pertanto si può trasmettere per via sessuale. Un'infezione di questo batterio in età precoce può provocare setticemia e, nei bambini in utero, può essere causa di sepsi, meningite e polmonite neonatale. Non produce catalasi quindi si distinguono dagli stafilococchi che sono catalasi positivi. (it)
 • B군 연쇄상구균 감염증(Group B streptococcal infection, Group B strep)은 스트렙토코커스 아갈락티아(학명: Streptococcus agalactiae)에 의한 감염병을 의미한다. 심각한 질병을 유발할 수 있고, 특히 신생아, 노인, 면역약화 환자에게서는 사망을 일으킬 수도 있다. 다른 독성 세균들처럼 GBS는 상당수의 를 보유하고 있는데, 이 풍부한 캡슐 다당류와 구멍을 만드는 독소인 가 가장 중요하다. GBS 캡슐은 대식세포에 의한 GBS 식작용을 방해하기 때문에, 핵심적인 독성 인자로 여겨진다. GBS는 1880년대 후반에 (Edmond Nocard)와 몰레로(Mollereau)에 의해 소를 감염시키는 병균이라는 것이 처음으로 알려졌다. 이 병균은 젖소에서 유선염을 일으킬 수 있다. "우유가 없다"는 뜻의 "아갈락티아agalactiae"라는 이름 역시 여기서 따온 것이다. 사람에 대한 감염 여부는 1938년 프라이(Fry)가 GBS에 의한 유아 사망 사례 세 건을 보고하면서 처음 밝혀졌다. GBS는 1960년대 초에 신생아 감염의 주요 원인으로 인식되었다. 일반적으로 GBS는 무해한 편리 공생 세균으로, 성인 인구 30%의 위장관에서 미생물군을 형성하나 대부분 무증상 보균자로 남아있는다. (ko)
 • Streptococcus agalactiae (ook wel Groep B streptococcus of GBS) is een β-hemolytische grampositieve streptococcus die bij neonaten een sepsis met longontsteking en meningitis kan veroorzaken. Ook bij kraamvrouwenkoorts speelt Streptococcus agalactiae een rol. (nl)
 • Streptococcus agalactiae são estreptococos do grupo B e como características morfológicas apresentam as mesmas comuns ao gênero Streptococcus. É um cocos Gram-positivo, anaeróbio facultativo. Podem colonizar o trato genital feminino e são a principal fonte de infecção neonatal durante a gravidez e pós-parto, associada a taxas de mortalidade críticas em partos prematuros. (pt)
 • Streptococcus agalactiae – Gram-dodatni β-hemolizujący paciorkowiec zaliczany do ziarniaków. Według podziału Lancefield, opierającego się na wytwarzaniu specyficznego wielocukru C, należy do grupy serologicznej B. (pl)
 • Streptococcus agalactiae (även känd som grupp B-streptokocker, förkortat GBS) är en grampositiv bakterie som tillhör släktet streptokocker. (sv)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2842834 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 46508 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1022109009 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:authority
 • Lehmann and Neumann, 1896 (en)
dbp:taxon
 • Streptococcus agalactiae (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Το γένος Streptococcus κατατάσσεται στην τάξη Lactobacillales της συνομοταξίας Firmicutes. Το γένος των στρεπτοκόκκων περιλαμβάνει μια ομάδα Gram (+) θετικών κόκκων οι οποίοι κατά την μικροσκοπική εξέταση εμφανίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας ζεύγη ή αλυσίδες. Μερικές από τις ιδιότητές τους είναι η ζύμωση σακχάρων παράγοντας γαλακτικό οξύ, ενώ δίνουν αρνητική την αντίδραση καταλάσης και οξειδάσης. (el)
 • El Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B (EGB), Group B Streptococcus, GBS,​ es una bacteria que puede ocasionar infecciones muy graves (infección por estreptococo del grupo B), en recién nacidos y adultos. EGB es un coco (bacteria redonda) gram positivo que al microscopio se dispone en cadenas (estreptococo), beta-hemolítico, catalasa negativo, oxidasa negativo y anaerobio facultativo, caracterizado por presentar en su pared el grupo B de antígenos del sistema de Lancefield. El EGB posee una cápsula bacteriana de polisacárido rica en ácido siálico y según su estructura se distinguen 10 serotipos antigénicamente diferentes (Ia, Ib, II-IX).​​​ El EGB es un constituyente de la microbiota (flora intestinal), microbiota normal del intestino de los humanos y otros animales. (es)
 • Streptococcus agalactiae è un batterio gram positivo appartenente al genere Streptococco, caratterizzato dalla presenza di antigeni C estraibile del gruppo B sulla sua parete cellulare. È un comune abitante del microbiota umano, dell'intestino e delle vie urogenitali femminili dei mammiferi, uomo compreso, pertanto si può trasmettere per via sessuale. Un'infezione di questo batterio in età precoce può provocare setticemia e, nei bambini in utero, può essere causa di sepsi, meningite e polmonite neonatale. Non produce catalasi quindi si distinguono dagli stafilococchi che sono catalasi positivi. (it)
 • Streptococcus agalactiae (ook wel Groep B streptococcus of GBS) is een β-hemolytische grampositieve streptococcus die bij neonaten een sepsis met longontsteking en meningitis kan veroorzaken. Ook bij kraamvrouwenkoorts speelt Streptococcus agalactiae een rol. (nl)
 • Streptococcus agalactiae são estreptococos do grupo B e como características morfológicas apresentam as mesmas comuns ao gênero Streptococcus. É um cocos Gram-positivo, anaeróbio facultativo. Podem colonizar o trato genital feminino e são a principal fonte de infecção neonatal durante a gravidez e pós-parto, associada a taxas de mortalidade críticas em partos prematuros. (pt)
 • Streptococcus agalactiae – Gram-dodatni β-hemolizujący paciorkowiec zaliczany do ziarniaków. Według podziału Lancefield, opierającego się na wytwarzaniu specyficznego wielocukru C, należy do grupy serologicznej B. (pl)
 • Streptococcus agalactiae (även känd som grupp B-streptokocker, förkortat GBS) är en grampositiv bakterie som tillhör släktet streptokocker. (sv)
 • Streptococcus agalactiae és un estreptococ del grup B (EGB), gram-positiu, catalasa negatiu, oxidasa negatiu, anaerobi facultatiu, caracteritzat per presentar el , grup B d'antígens lancefield. Es pot trobar en l'aparell digestiu, urinari i genital dels adults. Encara que una infecció per EGB normalment no ocasiona problemes a les dones sanes abans d'uns embaràs, pot provocar una malaltia greu a la mare i al bebè durant la gestació i després del part. La importància d'aquestes infeccions estan determinades per tres factors: (ca)
 • العقدية القاطعة للدر (باللاتينية: Streptococcus agalactiae) وتعرف أيضا العقدية من المجموعة ب (بالإنجليزية: Group B streptococcus)‏ ومختصرها "GBS"، هي بكتيريا موجبة الغرام مكورة عقدية تميل لإنشاء السلاسل سلبية الكاتالاز ومحللة للدم من النوع بيتا ولاهوائية مخيرة. بشكل عام، تتواجد هذه الجرثومة في الأمعاء البشرية وهي جزء من النبيت الجرثومي المعوي (الميكروبيوتا) بالإضافة إلى تواجدها في الجهاز البولي التناسلي لدى ما يقارب ال 30٪ من البشر البالغين الذين يُعدون من حاملي البكتيريا، لكنهم غير مصابين بالمرض (لا توجد اعراض). (ar)
 • La infección por estreptococo del grupo B es la infección causada por la bacteria Streptococcus agalactiae (S. agalactiae), también conocida como Estreptococo Grupo B, EGB (Group B Streptococcus, en inglés, GBS). La infección causada por EGB puede dar lugar a una enfermedad grave e incluso mortal, especialmente en recién nacidos (RN), ancianos y personas con inmunidad disminuida. El EGB fue reconocido inicialmente como patógeno en el ganado bovino por (1850-1903, veterinario y microbiólogo francés) al final de la década de 1880, pero su importancia como patógeno humano no fue descubierta hasta 1938 cuando Fry ​describió tres casos de Infección puerperal causados por EGB. Al principio de la década de 1960 el EGB fue también reconocido como una importante causa de infección grave en el reci (es)
 • Les streptocoques du groupe B, dont le Streptococcus agalactiae est le principal représentant, est un groupe de streptocoque. C'est une bactérie commensale de l'intestin[Lequel ?] et du vagin, détectée chez 10 % à 30 % des femmes saines. Les premiers cas d’infection néonatale à streptocoques du groupe B ont été décrits par Eickhoff en 1964.Cette bactérie est aussi responsable d'infection chez les personnes âgées. (fr)
 • Streptococcus agalactiae (streptocoque « sans lait ») est une bactérie dont on a reconnu l'implication dans les mammites de la vache dès la fin du XIXe siècle. Il s'agit d'un streptocoque du groupe B de Lancefield, qui provoque une hémolyse β sur la gélose au sang de mouton (certaines souches donnent une hémolyse partielle, d'autres ne sont pas hémolytiques) et qui ne fermente pas l'esculine. Au Gram, il apparaît sous forme de longue chaîne de coques Gram+ (sur un bouillon). Ces caractères permettent de le distinguer d'autres streptocoques responsables de mammites, en particulier (Lancefield C), (non groupable, fermentant l'esculine) et Enterococcus faecium (Lancefield D, fermentant l'esculine). (fr)
 • B군 연쇄상구균 감염증(Group B streptococcal infection, Group B strep)은 스트렙토코커스 아갈락티아(학명: Streptococcus agalactiae)에 의한 감염병을 의미한다. 심각한 질병을 유발할 수 있고, 특히 신생아, 노인, 면역약화 환자에게서는 사망을 일으킬 수도 있다. 다른 독성 세균들처럼 GBS는 상당수의 를 보유하고 있는데, 이 풍부한 캡슐 다당류와 구멍을 만드는 독소인 가 가장 중요하다. GBS 캡슐은 대식세포에 의한 GBS 식작용을 방해하기 때문에, 핵심적인 독성 인자로 여겨진다. GBS는 1880년대 후반에 (Edmond Nocard)와 몰레로(Mollereau)에 의해 소를 감염시키는 병균이라는 것이 처음으로 알려졌다. 이 병균은 젖소에서 유선염을 일으킬 수 있다. "우유가 없다"는 뜻의 "아갈락티아agalactiae"라는 이름 역시 여기서 따온 것이다. 사람에 대한 감염 여부는 1938년 프라이(Fry)가 GBS에 의한 유아 사망 사례 세 건을 보고하면서 처음 밝혀졌다. GBS는 1960년대 초에 신생아 감염의 주요 원인으로 인식되었다. (ko)
 • Το γένος Streptococcus κατατάσσεται στην τάξη Lactobacillales της συνομοταξίας Firmicutes. Το γένος των στρεπτοκόκκων περιλαμβάνει μια ομάδα Gram (+) θετικών κόκκων οι οποίοι κατά την μικροσκοπική εξέταση εμφανίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας ζεύγη ή αλυσίδες. Μερικές από τις ιδιότητές τους είναι η ζύμωση σακχάρων παράγοντας γαλακτικό οξύ, ενώ δίνουν αρνητική την αντίδραση καταλάσης και οξειδάσης. (el)
 • El Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B (EGB), Group B Streptococcus, GBS,​ es una bacteria que puede ocasionar infecciones muy graves (infección por estreptococo del grupo B), en recién nacidos y adultos. EGB es un coco (bacteria redonda) gram positivo que al microscopio se dispone en cadenas (estreptococo), beta-hemolítico, catalasa negativo, oxidasa negativo y anaerobio facultativo, caracterizado por presentar en su pared el grupo B de antígenos del sistema de Lancefield. El EGB posee una cápsula bacteriana de polisacárido rica en ácido siálico y según su estructura se distinguen 10 serotipos antigénicamente diferentes (Ia, Ib, II-IX).​​​ El EGB es un constituyente de la microbiota (flora intestinal), microbiota normal del intestino de los humanos y otros animales. (es)
 • Streptococcus agalactiae è un batterio gram positivo appartenente al genere Streptococco, caratterizzato dalla presenza di antigeni C estraibile del gruppo B sulla sua parete cellulare. È un comune abitante del microbiota umano, dell'intestino e delle vie urogenitali femminili dei mammiferi, uomo compreso, pertanto si può trasmettere per via sessuale. Un'infezione di questo batterio in età precoce può provocare setticemia e, nei bambini in utero, può essere causa di sepsi, meningite e polmonite neonatale. Non produce catalasi quindi si distinguono dagli stafilococchi che sono catalasi positivi. (it)
 • Streptococcus agalactiae (ook wel Groep B streptococcus of GBS) is een β-hemolytische grampositieve streptococcus die bij neonaten een sepsis met longontsteking en meningitis kan veroorzaken. Ook bij kraamvrouwenkoorts speelt Streptococcus agalactiae een rol. (nl)
 • Streptococcus agalactiae são estreptococos do grupo B e como características morfológicas apresentam as mesmas comuns ao gênero Streptococcus. É um cocos Gram-positivo, anaeróbio facultativo. Podem colonizar o trato genital feminino e são a principal fonte de infecção neonatal durante a gravidez e pós-parto, associada a taxas de mortalidade críticas em partos prematuros. (pt)
 • Streptococcus agalactiae – Gram-dodatni β-hemolizujący paciorkowiec zaliczany do ziarniaków. Według podziału Lancefield, opierającego się na wytwarzaniu specyficznego wielocukru C, należy do grupy serologicznej B. (pl)
 • Streptococcus agalactiae (även känd som grupp B-streptokocker, förkortat GBS) är en grampositiv bakterie som tillhör släktet streptokocker. (sv)
 • Streptococcus agalactiae és un estreptococ del grup B (EGB), gram-positiu, catalasa negatiu, oxidasa negatiu, anaerobi facultatiu, caracteritzat per presentar el , grup B d'antígens lancefield. Es pot trobar en l'aparell digestiu, urinari i genital dels adults. Encara que una infecció per EGB normalment no ocasiona problemes a les dones sanes abans d'uns embaràs, pot provocar una malaltia greu a la mare i al bebè durant la gestació i després del part. La importància d'aquestes infeccions estan determinades per tres factors: (ca)
 • العقدية القاطعة للدر (باللاتينية: Streptococcus agalactiae) وتعرف أيضا العقدية من المجموعة ب (بالإنجليزية: Group B streptococcus)‏ ومختصرها "GBS"، هي بكتيريا موجبة الغرام مكورة عقدية تميل لإنشاء السلاسل سلبية الكاتالاز ومحللة للدم من النوع بيتا ولاهوائية مخيرة. بشكل عام، تتواجد هذه الجرثومة في الأمعاء البشرية وهي جزء من النبيت الجرثومي المعوي (الميكروبيوتا) بالإضافة إلى تواجدها في الجهاز البولي التناسلي لدى ما يقارب ال 30٪ من البشر البالغين الذين يُعدون من حاملي البكتيريا، لكنهم غير مصابين بالمرض (لا توجد اعراض). (ar)
 • La infección por estreptococo del grupo B es la infección causada por la bacteria Streptococcus agalactiae (S. agalactiae), también conocida como Estreptococo Grupo B, EGB (Group B Streptococcus, en inglés, GBS). La infección causada por EGB puede dar lugar a una enfermedad grave e incluso mortal, especialmente en recién nacidos (RN), ancianos y personas con inmunidad disminuida. El EGB fue reconocido inicialmente como patógeno en el ganado bovino por (1850-1903, veterinario y microbiólogo francés) al final de la década de 1880, pero su importancia como patógeno humano no fue descubierta hasta 1938 cuando Fry ​describió tres casos de Infección puerperal causados por EGB. Al principio de la década de 1960 el EGB fue también reconocido como una importante causa de infección grave en el reci (es)
 • Les streptocoques du groupe B, dont le Streptococcus agalactiae est le principal représentant, est un groupe de streptocoque. C'est une bactérie commensale de l'intestin[Lequel ?] et du vagin, détectée chez 10 % à 30 % des femmes saines. Les premiers cas d’infection néonatale à streptocoques du groupe B ont été décrits par Eickhoff en 1964.Cette bactérie est aussi responsable d'infection chez les personnes âgées. (fr)
 • Streptococcus agalactiae (streptocoque « sans lait ») est une bactérie dont on a reconnu l'implication dans les mammites de la vache dès la fin du XIXe siècle. Il s'agit d'un streptocoque du groupe B de Lancefield, qui provoque une hémolyse β sur la gélose au sang de mouton (certaines souches donnent une hémolyse partielle, d'autres ne sont pas hémolytiques) et qui ne fermente pas l'esculine. Au Gram, il apparaît sous forme de longue chaîne de coques Gram+ (sur un bouillon). Ces caractères permettent de le distinguer d'autres streptocoques responsables de mammites, en particulier (Lancefield C), (non groupable, fermentant l'esculine) et Enterococcus faecium (Lancefield D, fermentant l'esculine). (fr)
 • B군 연쇄상구균 감염증(Group B streptococcal infection, Group B strep)은 스트렙토코커스 아갈락티아(학명: Streptococcus agalactiae)에 의한 감염병을 의미한다. 심각한 질병을 유발할 수 있고, 특히 신생아, 노인, 면역약화 환자에게서는 사망을 일으킬 수도 있다. 다른 독성 세균들처럼 GBS는 상당수의 를 보유하고 있는데, 이 풍부한 캡슐 다당류와 구멍을 만드는 독소인 가 가장 중요하다. GBS 캡슐은 대식세포에 의한 GBS 식작용을 방해하기 때문에, 핵심적인 독성 인자로 여겨진다. GBS는 1880년대 후반에 (Edmond Nocard)와 몰레로(Mollereau)에 의해 소를 감염시키는 병균이라는 것이 처음으로 알려졌다. 이 병균은 젖소에서 유선염을 일으킬 수 있다. "우유가 없다"는 뜻의 "아갈락티아agalactiae"라는 이름 역시 여기서 따온 것이다. 사람에 대한 감염 여부는 1938년 프라이(Fry)가 GBS에 의한 유아 사망 사례 세 건을 보고하면서 처음 밝혀졌다. GBS는 1960년대 초에 신생아 감염의 주요 원인으로 인식되었다. (ko)
rdfs:label
 • عقدية قاطعة للدر (ar)
 • Streptococcus agalactiae (ca)
 • Streptococcus agalactiae (de)
 • Στρεπτόκοκκος ομάδας Β (el)
 • Streptococcus agalactiae (en)
 • Infección por estreptococo del grupo B (es)
 • Streptococcus agalactiae (es)
 • Streptocoque B (fr)
 • Streptococcus agalactiae (fr)
 • Streptococcus agalactiae (it)
 • B군 연쇄상구균 감염증 (ko)
 • 스트렙토코커스 아갈락티아 (ko)
 • Streptococcus agalactiae (nl)
 • Streptococcus agalactiae (pl)
 • Streptococcus agalactiae (pt)
 • Streptococcus agalactiae (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License