Robert "Rob" C. Pike (born 1956) is a Canadian programmer and author. He is best known for his work on the Go programming language and at Bell Labs, where he was a member of the Unix team and was involved in the creation of the Plan 9 from Bell Labs and Inferno operating systems, as well as the Limbo programming language. He also co-developed the Blit graphical terminal for Unix; before that he wrote the first window system for Unix in 1981. Pike is the sole inventor named in US patent 4,555,775.

Property Value
dbo:abstract
 • روب بايك (بالإنجليزية: Rob Pike) هو مبرمج حاسوب كندي ومؤلف. كان أحد أعضاء فريق يونكس في مختبرات بل وشارك في إنشاء نظام التشغيل بلان 9، ونظام التشغيل اینفرنو، وكذلك لغة البرمجة ليمبو. طوال سنوات برمج روب العديد من محررات النصوص، من بينها: أكمي، سام. كما شارك في تأليف كتاب "ممارسة البرمجة" مع بريان كيرنيغان، وكتاب "بيئة يونكس البرمجية" مع كين تومسن، وساهم في إنشاء ترميز يو تي إف 8. بايك متزوج من رينيه فرنش، وهو يعمل حاليا لدى شركة جوجل، حيث إنخرط في إنشاء لغتي البرمجة غو و سوزل. (ar)
 • Rob Pike (Canadà, 1956 ) és un programador canadenc, conegut per la seva feina en llenguatge Go a Google, el desenvolupament del sistema operatiu Unix als laboratoris Bell i la creació del sistema operatiu Plan9 i Inferno al mateixos laboratoris i el llenguatge de programació Limbo. Va desenvolupar el terminal gràfic Blit per Unx. Prèviament havia escrit el primer sistema de finestres per Unix el 1981 Pike té una de les primeres patents de software, el 1982, sobre memòria cau que forma part del sistema gràfic X. Ha escrit diversos editors de text, els més coneguts son sam i acme, encara en ús i en desenvolupament. És coautor juntament amb Brian Kernighan el llibre The Practice of Programming i The Unix Programming Environment. Va dissenyar UTF-8 conjuntament amb Ken Thompson. Actualment Pike treballa a Google, on ha desenvolupat els llenguatges de programació Go i Sawzall. (ca)
 • Robert C. Pike (* 1956) je softwarový vývojář a autor. Je známý pro svou práci v Bellových laboratořích, kde byl členem týmu pro Unix a účastnil se vývoje operačního systému Plan 9 from Bell Labs a Inferno. Také se podílel na vývoji programovacího jazyka . Spolupracoval při vývoji grafického terminálu a před tím se v roce 1981 podílel na vývoji prvního grafického uživatelského rozhraní pro systém Unix. V průběhu let napsal mnoho textových editorů, Sam a jsou nejznámější a stále ještě aktivně používané a rozvíjené. Pike je spolu s Brianem Kernighanem spoluautorem knih a . S Kenem Thompsonem také spoluvytvářel UTF-8. Pike také vytvořil méně důležité systémy, včetně programu , díky němuž můžeme vidět tvář odesílatele e-mailu. Pike se také objevil v jako technický asistent komedialního dua Penn a Teller. Za vtip považoval Pike výhru stříbrné medaile v roce 1980 v lukostřelbě na letních olympijských hrách (LOH). Kanada v tomto roce bojkotovala LOH a Pikovi nebyla medaile udělena. Pike, kanadský občan, je ženatý s Renée Frenchovou a nyní pracuje pro společnost Google. (cs)
 • Robert C. Pike (* 1956) ist ein kanadischer Softwareentwickler und Buchautor. Er ist bekannt für seine Tätigkeit bei Bell Labs. Dort war er Mitglied des Unix-Teams und war maßgeblich an der Entwicklung der Betriebssysteme Plan 9 from Bell Labs und Inferno sowie an der Programmiersprache Limbo beteiligt. Darüber hinaus war er Co-Entwickler von Blit, einem grafischen Terminal für Unix; davor schrieb er 1981 das erste Fenstersystem für Unix. Über die Jahre hat er viele Texteditoren geschrieben; und acme sind die bekanntesten und werden immer noch aktiv genutzt und weiterentwickelt. Pike ist zusammen mit Brian Kernighan Autor von und (deutscher Titel: Der Unix Werkzeugkasten. Programmieren mit Unix). Zusammen mit Ken Thompson ist er auch noch Mitentwickler von UTF-8. Pike entwickelte auch weniger bedeutende Systeme, darunter das Programm , mit dem man die Gesichter von E-Mail-Absendern anzeigen konnte. Pike erschien auch einmal bei The Late Show with David Letterman als technischer Assistent des Comedy-Duos Penn and Teller. Zum Spaß behauptete Pike, dass er 1980 eine Silbermedaille im Bogenschießen bei den Olympischen Sommerspielen gewann; jedoch boykottierte Kanada 1980 die Olympischen Sommerspiele. Pike ist verheiratet und arbeitet derzeit für Google Inc., wo er sich der Entwicklung der Programmiersprache Go widmet. (de)
 • Robert C. Pike (1956) es un ingeniero de software canadiense conocido por su trabajo en Laboratorios Bell. Fue uno de los miembros del equipo del en los Laboratorios Bell que desarrolló el sistema operativo UNIX. Posteriormente lideró el equipo de desarrollo del sistema Plan 9, sucesor de UNIX en investigación. Actualmente trabaja en Google y se encuentra desarrollando el lenguaje de programación Go. (es)
 • Rob Pike, né en 1956, est un ingénieur en informatique. C'est un ancien chercheur des Laboratoires Bell. Il est maintenant ingénieur chez Google et fait partie des créateurs du langage de programmation Go. Il a aussi écrit de nombreux ouvrages. Il est marié à Renée French, auteure reconnue de bandes dessinées de livres pour la jeunesse. (fr)
 • Robert C. Pike (1956) è un informatico e scrittore canadese. È conosciuto per il suo lavoro presso i Bell Labs, dove ha fatto parte della squadra di sviluppo di Unix e venne coinvolto nella creazione dei sistemi operativi Plan 9 e Inferno, e del linguaggio di programmazione Limbo. Rob Pike è un Distinguished Engineer di Google, Inc. Si occupa di sistemi distribuiti, data mining, linguaggi di programmazione e strumenti di sviluppo software. Più di recente è stato un co-designer e sviluppatore del linguaggio di programmazione Go. Prima di Google, Rob era un membro della Scienze Computing Research Center presso i Bell Labs, il laboratorio che ha sviluppato Unix. Mentre era lì, ha lavorato in computer grafica, interfacce utente, lingue, programmazione concorrente, e sistemi distribuiti. Tra gli innumerevoli programmi a cui lavorò, si ricordano: * Il terminale grafico per Unix. Pike è l'unico inventore del nome AT & T di brevetto USA 4.555.775 o "archivio di backup dei brevetti" che fa parte del protocollo di sistema grafico X e uno dei primi brevetti software. * Numerosi editor di testo, tra cui e Acme sono tra i più noti e tuttora utilizzati e mantenuti * Il primo sistema a finestre per Unix, considerato un predecessore di X Window System, scritto nel 1981 Con Brian Kernighan è stato coautore di e , mentre con Ken Thompson ha creato lo standard UTF-8. Per scherzo Pike sostiene di aver vinto la medaglia d'argento olimpica 1980 in Archery. Cittadino canadese, è sposato con ed attualmente lavora per Google. (it)
 • ロバート(ロブ)・C・パイク(英: Robert "Rob" C. Pike、1956年 - )は、カナダ出身のソフトウェア工学者でありソフトウェア作家。ベル研究所でのUNIX開発、その後の Plan 9 と Inferno というオペレーティングシステムの開発で知られる。また、Limbo というプログラミング言語の作者でもある。また、UNIX用のグラフィカル端末 Blit の開発も行った。それ以前の1981年、彼は世界初のUNIX用ウィンドウシステムのコードも書いている。 長年にわたって、彼はテキストエディタを数々開発している。特によく知られているのは、 と acme である。パイクはブライアン・カーニハンと共に『UNIXプログラミング環境』と『プログラミング作法』という2冊の著書を著している。また、ケン・トンプソンと共にUTF-8の開発を行った。パイクは細かいプログラムも開発しており、例えば電子メールの差出人の顔写真の画像を表示するプログラム vismon などがある。 パイクはコメディデュオ Penn and Teller のテクニカルアシスタントとして、テレビ番組『レイト・ショー・ウィズ・デイヴィッド・レターマン』に出演したことがある。パイクはジョークとして、1980年のオリンピック(モスクワオリンピック)のアーチェリー競技で銀メダルを取ったと言っていた。実際には、パイクはカナダ国籍であり、カナダはモスクワオリンピックをボイコットした。 現在はGoogleに勤務しており、Sawzallとプログラミング言語Goの開発に関わっている。 (ja)
 • 로버트 "롭" C. 파이크(Robert "Rob" C. Pike, 1956년~ )는 캐나다의 프로그래머이자 작가이다. 그는 Go 프로그래밍 언어를 작업한 것으로 잘 알려져 있으며 벨 연구소에서 유닉스 팀의 멤버로 활동하면서 플랜 9과 인페르노 운영 체제, 그리고 의 개발에 참여하였다. 또, 그는 유닉스용 그래픽 터미널을 공동 개발하였고 그 전까지는 1981년 유닉스용 최초의 윈도 시스템을 작성하였다. 파이크는 AT&T의X 그래픽 시스템 프로토콜의 일부이자 최초 소프트웨어 특허 가운데 하나인 "backing store patent"에 대한 미국 특허 4,555,775에 등재된 유일한 발명가이다. 여러 해에 걸쳐 파이크는 수많은 문서 편집기를 작성해왔다: , 는 가장 잘 알려진 것으로, 현재도 사용 및 개발되고 있다. 파이크는 구글을 위해 일하며 Go와 프로그래밍 언어의 개발에 참여했다. (ko)
 • Robert "Rob" C. Pike (born 1956) is a Canadian programmer and author. He is best known for his work on the Go programming language and at Bell Labs, where he was a member of the Unix team and was involved in the creation of the Plan 9 from Bell Labs and Inferno operating systems, as well as the Limbo programming language. He also co-developed the Blit graphical terminal for Unix; before that he wrote the first window system for Unix in 1981. Pike is the sole inventor named in US patent 4,555,775. Over the years Pike has written many text editors; sam and acme are the most well known and are still in active use and development. Pike, with Brian Kernighan, is the co-author of The Practice of Programming and The Unix Programming Environment. With Ken Thompson he is the co-creator of UTF-8. Pike also developed lesser systems such as the vismon program for displaying faces of email authors. Pike also appeared once on Late Night with David Letterman, as a technical assistant to the comedy duo Penn & Teller. Pike works for Google, where he is involved in the creation of the programming languages Go and Sawzall. Pike is married to author and illustrator Renée French; the couple live in both the US and Australia. (en)
 • Robert C. Pike (1956) é um engenheiro de software e escritor. Foi responsável pelo projeto dos sistemas operacionais Plan 9 e Inferno, e da linguagem de programação Limbo, quando trabalhou na equipe que desenvolveu o sistema Unix, nos laboratórios Bell. Ele também trabalhou no terminal gráfico Blit, após ter escrito o primeiro sistema de janelas para o Unix, em 1981. Também escreveu editores de texto como o Sam e o Acme, que continuam em desenvolvimento e ainda hoje são utilizados. Com Ken Thompson criou o padrão UTF-8. Atualmente Pike trabalha para a empresa Google. (pt)
 • Роб Пайк (англ. Rob Pike, род. 1956) — разработчик операционных систем и языков программирования, работавший c 1980 года в Bell Labs, где в соавторстве с другим программистом написал графический терминал Blit для Unix, и также позднее участвовал в создании операционных систем Plan 9 и Inferno. Один из создателей кодировки UTF-8. Автор текстовых редакторов Sam и Acme. В соавторстве с Брайаном Кёрниганом написал книги * «The Practice of Programming» («Практика программирования») * «The UNIX Programming Environment» («UNIX. Программное окружение»). Роб Пайк является гражданином Канады, женат на Рене Френч (Renée French). В настоящее время работает в компании Google, где участвует в создании языка программирования Go. (ru)
 • Robert "Rob" C. Pike, född 1956, är en kanadensisk programmerare och författare. Han är mest känd för sitt arbete på Go-programmeringsspråket och på Bell Labs, där han var medlem i Unix-arbetsgruppen och var involverad i skapandet av Plan 9 från Bell Labs och Inferno-operativsystem, samt programspråket Limbo. Han utvecklade också den grafiska terminalen Blit för Unix; Innan dess skrev han det första fönsterhanteringssystemet för Unix 1981. Pike är den enda uppfinnaren som nämns i AT&T:s US-patent 4,555,775 eller "backing store patent" som är en del av fönstersystemet X:s grafiska systemprotokollet och ett av de första programvarupatenten. (sv)
 • 羅勃特·派克(Robert C. Pike,1956年-),暱稱為羅勃·派克(Rob Pike),來自加拿大的程式設計師,曾經加入貝爾實驗室,為 UNIX小組的成員。曾經參與過貝爾實驗室九號計畫、Inferno,與程式語言 Limbo的開發。 他與肯·汤普逊共同開發了UTF-8。 目前為 google的工程師,參與程式語言 Go與的研發工作。 (zh)
dbo:almaMater
dbo:birthYear
 • 1956-01-01 (xsd:date)
dbo:employer
dbo:knownFor
dbo:occupation
dbo:spouse
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 21870626 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6107 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 978408476 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:almaMater
dbp:caption
 • Rob Pike at OSCON 2010 (en)
dbp:employer
dbp:knownFor
dbp:name
 • Rob C. Pike (en)
dbp:nationality
 • Canadian (en)
dbp:occupation
dbp:spouse
dbp:website
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • روب بايك (بالإنجليزية: Rob Pike) هو مبرمج حاسوب كندي ومؤلف. كان أحد أعضاء فريق يونكس في مختبرات بل وشارك في إنشاء نظام التشغيل بلان 9، ونظام التشغيل اینفرنو، وكذلك لغة البرمجة ليمبو. طوال سنوات برمج روب العديد من محررات النصوص، من بينها: أكمي، سام. كما شارك في تأليف كتاب "ممارسة البرمجة" مع بريان كيرنيغان، وكتاب "بيئة يونكس البرمجية" مع كين تومسن، وساهم في إنشاء ترميز يو تي إف 8. بايك متزوج من رينيه فرنش، وهو يعمل حاليا لدى شركة جوجل، حيث إنخرط في إنشاء لغتي البرمجة غو و سوزل. (ar)
 • Robert C. Pike (1956) es un ingeniero de software canadiense conocido por su trabajo en Laboratorios Bell. Fue uno de los miembros del equipo del en los Laboratorios Bell que desarrolló el sistema operativo UNIX. Posteriormente lideró el equipo de desarrollo del sistema Plan 9, sucesor de UNIX en investigación. Actualmente trabaja en Google y se encuentra desarrollando el lenguaje de programación Go. (es)
 • Rob Pike, né en 1956, est un ingénieur en informatique. C'est un ancien chercheur des Laboratoires Bell. Il est maintenant ingénieur chez Google et fait partie des créateurs du langage de programmation Go. Il a aussi écrit de nombreux ouvrages. Il est marié à Renée French, auteure reconnue de bandes dessinées de livres pour la jeunesse. (fr)
 • 로버트 "롭" C. 파이크(Robert "Rob" C. Pike, 1956년~ )는 캐나다의 프로그래머이자 작가이다. 그는 Go 프로그래밍 언어를 작업한 것으로 잘 알려져 있으며 벨 연구소에서 유닉스 팀의 멤버로 활동하면서 플랜 9과 인페르노 운영 체제, 그리고 의 개발에 참여하였다. 또, 그는 유닉스용 그래픽 터미널을 공동 개발하였고 그 전까지는 1981년 유닉스용 최초의 윈도 시스템을 작성하였다. 파이크는 AT&T의X 그래픽 시스템 프로토콜의 일부이자 최초 소프트웨어 특허 가운데 하나인 "backing store patent"에 대한 미국 특허 4,555,775에 등재된 유일한 발명가이다. 여러 해에 걸쳐 파이크는 수많은 문서 편집기를 작성해왔다: , 는 가장 잘 알려진 것으로, 현재도 사용 및 개발되고 있다. 파이크는 구글을 위해 일하며 Go와 프로그래밍 언어의 개발에 참여했다. (ko)
 • Robert C. Pike (1956) é um engenheiro de software e escritor. Foi responsável pelo projeto dos sistemas operacionais Plan 9 e Inferno, e da linguagem de programação Limbo, quando trabalhou na equipe que desenvolveu o sistema Unix, nos laboratórios Bell. Ele também trabalhou no terminal gráfico Blit, após ter escrito o primeiro sistema de janelas para o Unix, em 1981. Também escreveu editores de texto como o Sam e o Acme, que continuam em desenvolvimento e ainda hoje são utilizados. Com Ken Thompson criou o padrão UTF-8. Atualmente Pike trabalha para a empresa Google. (pt)
 • 羅勃特·派克(Robert C. Pike,1956年-),暱稱為羅勃·派克(Rob Pike),來自加拿大的程式設計師,曾經加入貝爾實驗室,為 UNIX小組的成員。曾經參與過貝爾實驗室九號計畫、Inferno,與程式語言 Limbo的開發。 他與肯·汤普逊共同開發了UTF-8。 目前為 google的工程師,參與程式語言 Go與的研發工作。 (zh)
 • Rob Pike (Canadà, 1956 ) és un programador canadenc, conegut per la seva feina en llenguatge Go a Google, el desenvolupament del sistema operatiu Unix als laboratoris Bell i la creació del sistema operatiu Plan9 i Inferno al mateixos laboratoris i el llenguatge de programació Limbo. Va desenvolupar el terminal gràfic Blit per Unx. Prèviament havia escrit el primer sistema de finestres per Unix el 1981 Pike té una de les primeres patents de software, el 1982, sobre memòria cau que forma part del sistema gràfic X. (ca)
 • Robert C. Pike (* 1956) je softwarový vývojář a autor. Je známý pro svou práci v Bellových laboratořích, kde byl členem týmu pro Unix a účastnil se vývoje operačního systému Plan 9 from Bell Labs a Inferno. Také se podílel na vývoji programovacího jazyka . Spolupracoval při vývoji grafického terminálu a před tím se v roce 1981 podílel na vývoji prvního grafického uživatelského rozhraní pro systém Unix. V průběhu let napsal mnoho textových editorů, Sam a jsou nejznámější a stále ještě aktivně používané a rozvíjené. Pike se také objevil v jako technický asistent komedialního dua Penn a Teller. (cs)
 • Robert C. Pike (* 1956) ist ein kanadischer Softwareentwickler und Buchautor. Er ist bekannt für seine Tätigkeit bei Bell Labs. Dort war er Mitglied des Unix-Teams und war maßgeblich an der Entwicklung der Betriebssysteme Plan 9 from Bell Labs und Inferno sowie an der Programmiersprache Limbo beteiligt. Darüber hinaus war er Co-Entwickler von Blit, einem grafischen Terminal für Unix; davor schrieb er 1981 das erste Fenstersystem für Unix. Über die Jahre hat er viele Texteditoren geschrieben; und acme sind die bekanntesten und werden immer noch aktiv genutzt und weiterentwickelt. (de)
 • Robert "Rob" C. Pike (born 1956) is a Canadian programmer and author. He is best known for his work on the Go programming language and at Bell Labs, where he was a member of the Unix team and was involved in the creation of the Plan 9 from Bell Labs and Inferno operating systems, as well as the Limbo programming language. He also co-developed the Blit graphical terminal for Unix; before that he wrote the first window system for Unix in 1981. Pike is the sole inventor named in US patent 4,555,775. (en)
 • ロバート(ロブ)・C・パイク(英: Robert "Rob" C. Pike、1956年 - )は、カナダ出身のソフトウェア工学者でありソフトウェア作家。ベル研究所でのUNIX開発、その後の Plan 9 と Inferno というオペレーティングシステムの開発で知られる。また、Limbo というプログラミング言語の作者でもある。また、UNIX用のグラフィカル端末 Blit の開発も行った。それ以前の1981年、彼は世界初のUNIX用ウィンドウシステムのコードも書いている。 長年にわたって、彼はテキストエディタを数々開発している。特によく知られているのは、 と acme である。パイクはブライアン・カーニハンと共に『UNIXプログラミング環境』と『プログラミング作法』という2冊の著書を著している。また、ケン・トンプソンと共にUTF-8の開発を行った。パイクは細かいプログラムも開発しており、例えば電子メールの差出人の顔写真の画像を表示するプログラム vismon などがある。 現在はGoogleに勤務しており、Sawzallとプログラミング言語Goの開発に関わっている。 (ja)
 • Robert C. Pike (1956) è un informatico e scrittore canadese. È conosciuto per il suo lavoro presso i Bell Labs, dove ha fatto parte della squadra di sviluppo di Unix e venne coinvolto nella creazione dei sistemi operativi Plan 9 e Inferno, e del linguaggio di programmazione Limbo. Tra gli innumerevoli programmi a cui lavorò, si ricordano: Con Brian Kernighan è stato coautore di e , mentre con Ken Thompson ha creato lo standard UTF-8. Per scherzo Pike sostiene di aver vinto la medaglia d'argento olimpica 1980 in Archery. Cittadino canadese, è sposato con ed attualmente lavora per Google. (it)
 • Роб Пайк (англ. Rob Pike, род. 1956) — разработчик операционных систем и языков программирования, работавший c 1980 года в Bell Labs, где в соавторстве с другим программистом написал графический терминал Blit для Unix, и также позднее участвовал в создании операционных систем Plan 9 и Inferno. Один из создателей кодировки UTF-8. Автор текстовых редакторов Sam и Acme. В соавторстве с Брайаном Кёрниганом написал книги * «The Practice of Programming» («Практика программирования») * «The UNIX Programming Environment» («UNIX. Программное окружение»). (ru)
 • Robert "Rob" C. Pike, född 1956, är en kanadensisk programmerare och författare. Han är mest känd för sitt arbete på Go-programmeringsspråket och på Bell Labs, där han var medlem i Unix-arbetsgruppen och var involverad i skapandet av Plan 9 från Bell Labs och Inferno-operativsystem, samt programspråket Limbo. (sv)
rdfs:label
 • روب بايك (ar)
 • Rob Pike (ca)
 • Rob Pike (cs)
 • Rob Pike (de)
 • Rob Pike (es)
 • Rob Pike (en)
 • Rob Pike (fr)
 • ロブ・パイク (ja)
 • Rob Pike (it)
 • 롭 파이크 (ko)
 • Rob Pike (pt)
 • Пайк, Роб (ru)
 • Rob Pike (sv)
 • 羅勃·派克 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Rob C. Pike (en)
is dbo:author of
is dbo:designer of
is dbo:developer of
is dbo:spouse of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:author of
is dbp:designer of
is dbp:developer of
is dbp:spouse of
is foaf:primaryTopic of